Skip to main content

Full text of "Synopsis historiae Societatis Jesu : pro nostris tantum"

See other formats
■''.l 11 ' 

'g^fJS^<^^ School 
OV^ie<^l^^ of 
07.-OI?OI^01 Theology 
Library i-li 

f KaKu^cK Sx A Synopsis hisloriee 
Societatis Jesu. Benedices coronae anni beni- 
gnitatis tuae, (Ps. 64, 12.) Pro nostris tantum. 
Ratisbonse, Typis Friderici Pustet, 

S. Sedis Apostolicae et S. Rituum Congregationis TypographL 

1914. Imprimi potest. Paulus de Chastonay S. J. 

Vice -Provincialis. Imprimatur. Ratisbonee, die 14. Novembris 1914. Dr. Scheglmann 

Vic. Gen. 
Lectori benevolo salutem. 

Sub titulo: „Abriss der Geschichte der Gesellschaft Jesu" anno 1876 Monasterii 
in Guestfalia ad instar manuscripti impressum fuit opus, quod elaboraverat R. P. Fran- 
ciscus Xaverius Wernz S. J. primario pro Novitiis, Scholasticis et Patribus tertiae 
probationis, praebendo ipsis brevem conspectum rerum scitu utilium ex historia Societatis, 
quo facilius a Nostris acquiratur compendiosa saltem et sincera ejusdem notitia. 

Cum vero nonnullis abhinc annis multi desideraverint commodiorem et perfectiorem 
hujus operis editionem, ipsi A. R. P. Wemz, qui anno 1906 electus fuerat Praspositus 
GeneraHs, opportunum visum est dictum opus germanicum, latinitate donatum, correctum, 
auctum, ad nostros annos continuatum, sub nomine: „Synopsls historiae Societatis Jesu" 
in lucem edere, id quod curavit Ludovicus Schmitt S. J. cum auxilio virorum hujus 
historias apprime gnarorum, quibus gratias quam maximas agit. Usus est autem ad hoc 
praeter historias impressas fontibus originalibus, etiam manuscriptis. 

Maximo sane doiore omnes affecti sumus, quando audivimus, optimum Patrem 
Nostrum die 19. Augusti morte nobis praereptum fuisse, brevi tantum tempore post 
7""i ejusdem mensis, diem saecularem a Restitutione Societatis, quem epistolis devotissime 
celebrare et docuerat et prasceperat, quo die etiam Synopsin hanc in suis et Sociorum 
manibus videre optaverat. Non vidit, Domino sic disponente. Nam ob varias difTicuitates 
operis impressio tamdiu retardata est, ut non nisi mense Novembri perfici potuerit. Nobis 
interim, qui preces pro anima defuncti Praepositi nostri persolvimus, persuasum est, 
immensum gloriae pondus ipsi jam datum esse in sinum ob virtutes et prasclara merita 
in totam Societatem. 

De hujus Synopsis indole docet „Disposifio operis'-'- proximo folio sequens; in- 
scriptiones autem columnis Tabularum synchronarum impositae quid velint, ipsae enuntiant. 
Notetur tantum, quas pertinent ad Austriam, Bohemiam, Hungariam, et ad Bataviam, 
HoIIandiam vel Neerlandiam, inveniri sub titulo „Germania, Belgium", et quae concer- 
nunt Hiberniam, Scotiam, Sueciam, Russiam et Galiciam (in restituta S. J.) sub „Anglia, 
Polonia." ^^311^^^ Dispositio operis. 

Pars prima. 
Tabulse synchronse. Columms 
I. Societas Jesu antiqua 1540 — 1773. 

A. Ortus Societatis 1540—1556. 

1. Sanctus Ignatius 2 — 33 

B. Increraenta interna et extema Socie- 
tatis 1556—1750. 

2. Generales Lainez, Borgia, Mercuri- 

anus 1556—1580 34—81 

3. Generalis Aquaviva 1581—1615 . 82—145 

4. Generales Vitelleschi, Carrafa, Pic- 
colomini 1615—1651 146—201 

5. Generales Gottifredi, Nickel, Oliva, 

de Noyelle, Gonzalez 1652—1705 202—265 6. Generales Tamburini et Retz 1706 
ad 1750 

C. Periodus suppressionis 1750 — 1773 

7. Generales Visconti, Centurione, Ricci 
II. Semen relictum. 

A suppressione usque ad restitutionem 
1773—1814 

III. Societas Jesu restituta 1814 — 1914. 

8. Generales Brzozowski, Fortis, Root- 
haan 1814-1853 

9. Generales Beckx, Anderledy, Martin, 
Wemz 1853—1914 Columnis 
266—313 

314—361 
362—401 

402—441 
442—497 Appendix I 

Columnis Series Superiorum et Officialium ma- 
jorum Societatis. 

1. Elenchus Congregationum et Praepositorum 

GeneraUum 1541—1914 498—518 

Vicarii generales 519 — 520 

Assistentes (seu Consultores Praep. Gene- 

ralis) 519—524 

Secretarii Societatis et Procuratores ge- 

nerales 525 — 526 Columnis 
2. Series Praepositoram Provincialium 

Assistentiae Itahae 527—536 

„ Lusitanise 537 — 544 

Hispanise 543—560 

Galliae 559—566 

„ Germaniae 567 — 580 

Poloniae 579—580 

Angliae 581—584 Appendix II. Columnis 

1. Natales Provinciaram Antiquse Societatis 586 — 587 

2. Natales Provinciarum , V. Proviuciamm et Columnis 
Missionum independentium RestitutsB So- 
cietatis 588—589 Appendix III. Prospectus Societatis universae ineunte 
anno 1914 Columnis 1 Columnis 

1. Domicilia in Provinciis 590 — 591 

590—593 2. Domicilia in Missionibus 592—593 Pars secunda. 
De Instituto et viris illustribus. Columnis 

Notitia summaria de Instituto S. J. 

1. Institutum S. J 597—598 

2. Membrorum S. J. variae classes . . 599 — 600 

3. Reghnen Societatis 599—600 Columnis 
II. Conspectus virorum illustrium la- 
boribus apostolicis et doctrina 

1. Praedicatio 601—604 

2. Administratio Sacramenti poenitentias 603 — 604 Indices alphabetici. III. 3. Catechesis 

4. Sodalitates 

5. Opera misericordise corporalia . . . 

6. Missiones in patria 

7. Gesta in schola, scientia, litteris (et 
arte) 

8. Scriptores ascetici 

Elenchus Sanctorum, Beatorum, 
Venerabilium, ServorumDei ex S. J. 

1. Sancti canonizati 

2. Beati ab Ecclesia declarati .... 

3. Venerabihum titulo insigniti . . . 

4. ServiDei, quorum causae inchoatse sunt Columnis 
603—604 
603—604 
605—606 
605—612 

611—630 
629—634 635—636 
635—638 
639—640 
640—642 Conspectus triplex; Classificatio Sanc- 
torum, Beatorum, Venerabilium , Ser- 

vorum Dei juxta nationes 

5. Series Martyrum S. J. latissimo sensu 
sumptorum in 

A. Asia 

B. Oceania 

C. Africa 

D. America australi 

E. America septentrionali .... 

F. Europa 

Distributio Martyrum per nationes et 
loca Columnis 643 644—648 
648—650 
650—651 
651—653 
653—655 
655—661 

662—663 Indices alphabetici. Columnis 1 

1. Index Provinciarum 664 3. 

2. Index personarum 665 \ 4. Columnis 

Index geographicus 673 

Index rerum 680 Nota. In columna 3 Innocentius scribendus est VIII., et (col. 250) Petrus I. Rtiss. regnavit 1682 — 1725. — 
Cam. Tarquini (col. 461), teste Cat. Rom. 1874 (p. 7.), creatus est Cardinalis 22. Dec. 1873. — Coad. pictor 
(col. 630. n) appelatur Dan. Seghers. 

Inconsequentias quasdam in scribendis nominibus et alia errata condonet benevolus lector. 

Exaten, die festo S. Stanislai Kostkae, anno saBculari 1914. Z^ 
=^^ VI Abbreviationes. Abbreviationes.) 

Ass = Assistentia, Assistentise. 

Ass (de personis) = Assistens, Assistentes. 

C = Collegium, Collegia. 

C (de personis) = Confessor, Confessores. 

CC = Collegium (a) et Convictus. 

Cex = Collegium (a) et Dex. 

Clep = Colonia leprosorura. 

Cpb = Collegium et Dpb. 

Cv = Convictus. 

D = Domus. 

Dex = Domus exercitiorum. 

Dpb = D. probationis. 

D3pb (3pb) = D. tertiae probationis. 

Dpr = D. professa. 

Dscr = D. scriptorum. 

Dst = D. studiorum. 

Dval = D. valetudin. 

Hosp = Hospitium (a). 

Ihst = Institutum (a). 

M = Missio, Missiones. 

M (de personis) = Martyr, Martyres. 

Orph = Orphanotrophium. 

Pr = Provineia, Provinciae. 

Pr (de personis) = Provincialis (es). 

R = Residentia (»). 

Sap = Schola apostolica. 

Sch = Schola, Scholae. 

Sem = Seminarium (a). 

St = Statio (nes). 

U = Universitas. 

V = Vice. ') Cf. col. 691. VII Pars prima 
Tabulee synchronee 
I. Societas Jesu 

A. Ortus Societatis 

1. Sanctus Historia eontemporanea Summi Pontifices, 
LittersB Apostolicse Prsepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia 1450 Ars imprimendi inventa. 

1453 Turci Constantinopoli 
potiuntur. Eisf. Elisabetha et Ferdinan- 
dus 1474—1516. Oerm. Maximilianus I. 1493 — 
1519. Ims. Emmanuel 1495—1521. 
^w^Z.HenricusVIII. 1509-1547. 
QaU. Franciscus I. 1515—1547. 

Eisp. Carolus; I. 1516—1556. 

1518 Zwinglius a fide deficit. 

Oerm. Carolus V. 1519—1556. 
Bella inter GaUiam et Hi- 
spaniam. 

Ims. Joannes III. 1521—1557. 1522 Khodus fit praeda Tur- 
corum. 1526 Hungaria a Turcis oppri- 
mitur. 1527 Roma a Gerraanis deva- 
statur. 

1530 24. Feb. CarolusV. Bono- 
nisB coronatur Imperator. 

1531 11. Oct. fZwinglius. 1484!— 1492 Innocen- 

tius vn. 1492—1503 Alexan- 
der VI. 1503 Pius m. 
1503—1513 JuIiusH. 

1513—1521 Leo X. 

Indulgentia pro aedi- 
ficanda nova Basi- 
lica S. Petri. 1521 — 1523 
anus VI. Hadri- 1523—1534 
Clemens VH. 1491 Ignatius nascitur Loyo- 
lae, in castello gentis suae 
prope Azpeytiam Guipuzcoae. 

Legendi tantum et scribendi 
gnarus militise nomen dedit 
militantiumque moribus se 
conformavit. 1521. 20. Maji. Capta per Gallos 
urbe Pampeluna Ignatius in 
castello.quod fortissime defen- 
debat, graviter vulneratur. 
Lecto affixus, lectione vitse 
Jesu Christi et Sanctorum 
convertitur. 

1522. 25. Mart. In Monteser- 
rato spirituali militiae dat no- 
men; dein Manresce moratur, 
ubi Exercitiorum spiritualium 
librum composuit. 

1523 Per Barcinonem,Romam, 
Venetias peregrinatur Hiero- 
solyma, unde tempore verno 

1524 in Hispaniam redit; 
Barcinone 2 annis discit lin- 
guam latinam; philosophiae 
studet Compluti et Salmanticse. 1528 Parisiis repetens gram- 
maticam et philosophiae stu- 
dens colligit primos 6 socios: 
Petrum Fabrum, Franciscum 
Xaverium, Jacohum Lainez, 
Alphonsum Salmeron, Simo- 
nem Rodriguez, Nicolaum Bo- 
badillam. Ineunte saeculo XVI. in Italia 
et Oallia laici religioni qui- 
dem erant addictissimi, at 
cum plerisque etiam clericis 
periculosa laborabant igno- 
rantia. In multis mona- 
steriis disciplina languebat; 
non pauci religiosi doctrinis 
favebant novis et pravis. In Gallia doctores et clerus 
detrahentes supremae Ponti- 
ficis auctoritati libertates 
falsas sibi vindicabant. Sed 
rex saltem christianissimus 
religionem integram inviola- 
tamque conservare studebat. 1512-1517. 
teranense V. Concilium La- In Italia paulatim mores reno- 
vari coepti sunt per clericos 
virtute et doctrina insignes, 
in dignitatibus vel in novis 
et reformatis religionibus con- 
stitutos, et per aUquot pios et 
doctos laicos. 1524 Theatini approbantur. 1528 Capucini approbantur. antiqua 1540-1773. 1540-1556. 

Ignatius. Hispania, Lusitania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exterae In Hispania per Elisa- 
betham, Castellae reginara 
(1474— 1604) etFerdinan- 
dum, regem Aragoniae 
(f 1516) res politicae et 
religiosae in meliori statu 
quam antea constitutae fu- 
erunt et imprimis ordines 
religiosi, quorum discipli- 
na relaxata fuerat, meritis 
Cardinalis Cisneros (Xi- 
menes f 1517) solide refor- 
mati. De clero autem sse- 
culari, officiorum suorum 
plus minusve immemore 
et rebus mundanis dedito, 
ideoque etiani de populo 
ignorante et multis vitiis 
iramerso adhuc sub regno 
Caroli I. (1516—1556) la- 
mentabantur viri sincere 
catholici et historiographi 
graves. Attaraen haeresin 
execrabatur populus hi- 
spanus, in quo fides pro- 
funde radicata erat, et 
praecones erroris paucos, 
qui concionari audebant, 
severe puniri voluit. In Lusitania divitiae e tot 
novis terris affluentes lu- 
xum, ostentationem, iner- 
tiam, morura corruptio- 
nem foverunt. Hominum 
numerus diminuebatur et 
agricultura languebat. Episcoporum principum fa- 
stus saecularis, cleri cu- 
rati ignorantia, inertia et 
malum exemplura, mul- 
torum monasteriorum a 
disciphna primaeva de- 
fectio, principum ssecula- 
rium conatus occupandi 
bona ecclesiastica, et po- 
testatis imperatoriae debi- 
litas in Germania viam 
praeparabant novatorum 
machinationibus. 1517. 31. Oct. Lutherus 
95 theses teraplo castelli 
Wittenbergensis affixit. 1521. 3. Jan. Lutherus ex- 
communicatur. 1530. 25. Jun. Confessio 
Augustana. Anglim regnum, sopi- 
tis bellis ineunte saeculo 
XVI. quievit sub Hen- 
rico VIL (1485—1509). 
At Wicleffi doctrina 
numerabat patronos in 
diguiore clero, in uni- 
versitate Oxoniensi, in 
quibusdam nobilibus, 
qui bonis ecclesiasticis 
inhiabant, atque Hen- 
ricum VIIL (1509—47) 
primo pium, subinde 
impium in schisma il- 
lexit. Anceps populus, 
debihs clerus, inter pa- 
pani et regem incer- 
tus fluctuans. Eduar- 
dus VI. (1547—1553) 
favebat novatoribus ; re- 
sipiseentes subditos Ma- 
ria (1553—1558) reduxit 
ad fidem pristinam. EU- 
sabeth autem (1558-1603) 
reliquit eos plenos catho- 
lici nominis odio. Scotia sensini per pras- 
sules, clerura, monasteria 
moribus obsolescens au- 
spicata est SiEcuIumXVI. 
obnoxia novatoribus,mox 
haeresin araplexura. In Polonia nobilitas avide 
captabat rerura novatio- 
nem, quae eo magis pro- 
grediebatur, quo minus 
pius et doctus erat clcrus, 
et quo pauciores erant 
scholae catholicae. 1492 Columbus reperit Americara. 1498 Vasco de Gama appellit 
Indiam. 1500 Cabral in Brasilia. 1519 Cortez in Hispania nova (Me- 
xico). 1520—1522 prima circumnavigatio 
terrae. Novo orbe per varias expeditiones 
reperto et via ad Indias orientales 
et occidentales cognita, vastissimus 
raissionibus campus patebat. Im- 
mensus fere numerus infidelium 
cernebatur instruendus, converten- 
dus, salvandus. Quem laborem 
primi suscepere Keligiosi ordinum 
SS. Dorainici et Francisci et alii, 
eorumque exempla Societas Jesu 
ab ipsa jam origine imitata est. Historia oontemporanea 1535 Carolua V. in Tunisia. 1535 Barnabitse approbantur. 1586 Calvlnus Genevse „Ke- 
formatorem" agere coepit 
(t 1564). 

1586. 12. Jul. t Erasmua Rot- 
terodamus. 

1536—38 Bellum inter Caro- 
lum V. et Franciscum I. 1540 Philippus, Caroli V. filius, 
fit dux Mediolanensis. 

1540 S. Joannes de Deo (^1550) 
fundat ordinem fratrum chri- 
stiansB caritatis (Granatse in 
Hispania). 

1541 Caroli V. expeditio infelix 
contra Algeriam. 1542 — 44 Bellum inter Carolum 
V. et Franciscum I. 

1643. 10. Feb. t Dr. Eckius. 10 Summi Pontifices, 
Litterse Apostolicae 1534—49 Paulus III. 1539. 18. Mart. Vivae 
vocis oraculo jubetur 
Paschasius Broetus, 
Senas se conferre cum 
uno ex sociis et ope- 
ram dare reformatio- 
ni monialium Ord. 
S. Benedicti, 1540. 27. Sept. Regi- 
mmi militantis Eecle- 
sice: prima approba- 
tio f ormulae Instituti : 
admittendi non sunt 
plures 60. 11 Praepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia 1534. 15. Aug. Omnes septera 
in capella S. Dionysii in Monte 
Martyrum, in Missa Fabri, 
qui solus erat sacerdos, 3 vota 
emisere: paupertatis, castita- 
tis, peregrinationis Hierosoly- 
raitanae etdeincepsprocurandi 
salutem animarura (Cf . imagi- 
nem). Ista vota ibidem eodem die 1636 et 
15S6 renovarunt, anno 1636 aucti 
accessione Claudii Jaji, Paschasii 
Broeti, Joannis Codurii, absente 
tamen Ignatio, qui rebus in Hispa- 
nia confectis Bononiam petiit, 
studia theologica per annum 1536 
continuaturus, ob adversam autem 
valetudinem Venetias profectus, 
exercitia spiritualia primoribus 
tradebat, socios expectans, qui 
Parisiis 16. Nov. 1636 relictis 1637. 
6. Jan. Venetias advenere. 

At quum plane non possent 
peregrinari Hierosolyraa, 1538 
Ignatius cum omnibus sociis 
Romam vocatis serias habet 
deliberationes,quarura fructus 
fuit Formula Instituti 24. Jun. 
1539. 1541. 19. Apr. Ig-natins eli- 
g^turOeneralis. Societas 
Jesu ut religio constituitur 
4solemnibus prof essionis votis 
primorum sociorum nuncupa- 
tis in basilica S. Pauli 22. Apr. 
1541. Ignatius coepit adurabrare 
Congtitutiones — opus a 
Paulo III. Generaliirapositum. 
Non Lainez, sed solus Ignatius 
earura est auctor nec ex alijo 
fonte hauriebat nisi ex Formu- 
la Instituti. 12 1537 Ignatius et socii per pri- 
raos in Italia labores praelu- 
dunt raajoribus. 1538. 13. Mart. tDidacus 
Hozes, primus ex Jesuitis. 

Calumniis contra socios Romae 
sparsis opponitur sententia 
juridica 18. Nov. 1538 in favo- 
rem Ignatii et sociorura. 

Proximis annis Bobadiila ad 

componendam pacem mittitur 
in insulam Aenariam (Ischia). 
Lainez Venetiis et Patavii, 
Faber Romce, Jajus Brixice, 
Broetus Fulginii resistunt no- 
vatoribus. 1540 Parisiis primi Jesuitae sub 
Jacobo de Eguia. 

1540 raense Martio Petrus Fa- 
ber cum successu Parmenses 
ad frequentem usum sacra- 
raentorum hortatur. 1541. 16. 
Codurim. Aug. Romse t P- 1542 Parisiis expulsus P. Do- 
menech cum aliis 7 Hispanis 
Lovaniumpetit. Remanentium 
patronum agit Du Prat, Epi- 
scopus Claroraontanus. 13 Hispania, Lusitania 1536 Ignatius veris tempore 
valetudinis et negotiorum 
causa in Hispaniam pro- 
fectus apostolicis labori- 
bus et exemplo virtutis 
bonum Christi odorem 
spargit, imprimis Pompe- 
jopoli, Almazani, Toleti. 1539. 19. Oct. per P. 
Araoz Societas introduci- 
tur in Hispaniam. 1540. 15. Mart. Franciscus 
Xaverius et Simon Rodri- 
guez Roma proficiscuntur 
in Lusitaniam. 1541 Petrus Faber in Hi- 
spania, ut apostolus in 
Castilia et Aragonia labo- 
rat. 

1541 Simon Rodriguez oc- 
cupat domum S. Antonii 
Ulyssiponensem. 

1542 Socii etiam Conim- 
bricce habitare coeperunt. 
Hic primum Societatis 
Collegmm inchoatur mu- 
nificentia Regis Joannis 
ni. .^dificii proprii prima 
fundamenta jecit Simon 
Rodriguez 14. Apr. 1547. 14 Germania, Belgium 1540 Faber venit primus 
ex Jesuitis in Germaniam, 
ut cum Ortiz colloquio 
religionis Vormatice inter- 
esset. Multis viris primo- 
ribus exercitia spiritualia 
tradidit, praecipue Ratis- 
bona3. Opus feliciter 
cceptum prosequitur Clau- 
dius Jajus Ingolstadii et 
Salisburgi, ubi in Synodo 
provinciali victoriam prin- 
cipiis catholicis vindicat. 1540—56 Ignatius ipse, 
missis subinde vicariis seu 
commissariis, socios, do- 
mos, Collegia GermaniaB 
moderabatur. 1542 Primi Jesuit» Lo- 
vanii. 

1542 Faber SpiroB, Mogun- 
tioe, ubi 1543 Canisiam 
inSoc. admittit; 1543 Colonias, ubi op- 
pugnat archiepiscopum 
Hermannum a Wied, apo- 
statam. 

1543 Bobadilla interest 
comitiis Imperii Norim- 
bergcB. 16 AngUa, Polonia 1534 Henricus VIII. ex 
„Defensore fidei" fit 
schismaticus, primatum 
Pontificis sibi usurpat in 
Anglia, a subditis postu- 
lat, ut hoc suum facinus 
Jurejurando ut justum 
agnoscant,recusantes per- 
sequitur. 

1535 Thomas Morus et 
Joannes Fisher Martyres 
pro primatu Pontificis. 1542 Broetus et Salmeron 
missi a Paulo III. ut 
Nuntii apostolici in Hi- 
berniam valde afflictos 
catholicos et JacobumV. 
regem Scotice confirmant. 
Reversi instituta religiosa 
curant erigenda. 16 Missiones extera Dominicanos et Franciscanos in 
Missiones mox secuti suut Augu- 
stiniani, Carmelitae, Mercedarii, 
Hieronymitani, qui non solura 
Evangelium propagare, sed etiam 
pro viribus indigenas contra op- 
pressores protegere studuerunt. 1541. 7. Apr. In Indiam navigant 
Franciscos Xaverios, Paulus Ca- 
mers, Franciscus Mansillia, Dida- 
cus Rodrignes. 17 Historia contemporanea Summi Pontifices, 
Litterae Apostolicse Praepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia 1545—63 Concilium Tridenti- 
num. 1546. 18. Feb. f Lutherus. 1547 Bellum Smalcaldicum. 
Knox „reforraator" in Scotia. 

Angl. Eduardus VI. 1547—53. 
Inducitur „Reformatio." 

Gdl. Henricus II. 1547—59. Pol Sigismundus II. 1548—72. 

1548 Carolus V. promulgat 
..Interim." 1550—1579 (t 24. Oct.) Al- 
bertus V. dux Bavarise. 1552 Proditio electoris Mauritii 
contra Carolum V. 

Tractatus Passaviensis con- 
cedit Protestantibus liberum 
reUgionis exercitium. 18 1544. 14. Mart. Irir 
junctum nohis : nu- 
merum admittendorum 
non jam restringit con- 
fertque potestatem con- 
dendi Constitutiones. 

1545. 3. Jun. Cum 
inter: privilegia prae- 
dicandi, absolvendi, 
commutandi. 

1546. 5. Jun. Exponi 
nobis: Facultas admit- 
tendi Coadjutores spi- 
rituales 20 tantum, et 
temporales. Solemnis 
professio RomEe tantum 
fiat. 

1547. 4.N0V. Copiosus: 
Francisco de Borgia con- 
ceditur erectio studii 
generalis in oppido Gan- 
dise, ita ut in eo omnes 
scientiae, quse ad anima- 
rum salutem conferunt, 
doceantur, et gradus 
et facultates sicut in 
Parisiensi Salmanticensi 
Valentinensi studiis vi- 
geant. 1548. 31. Jul. Pasto- 
ralis offidi: appro- 
batio Exercitiorum spi- 
ritualium. 1549. 18. Oct. Ucel 
debitum: privilegiapro 
administratione et mi- 
nisteriis; Coadjutores 
sine numeri restrictione 
admitti possunt et pro- 
fessio fieri ubique. 1550— 1555 Juliusm. 1550. 21. Jul. Exposcit 
debitum: nova appro- 
batio Instituti et privi- 
legiorum. 

1552. 31. Aug. Dum 
sollicita: In Urbe erigi- 
tur CoU. Germanicum 
sub magistris per S. J. 
constituendis. 

1552. 22. Oct. Sacrce 
religionis: nova ad- 
duntur privilegia. 

19 1547 Constitutiones serio com- 
ponere incipit Ignatius; nam 
ad id temporis fragmenta 
tantum scripserat. 

1547. 7. Maj. Epist. ad Schola- 
sticos Conimhricenses de reli- 
giosa pcrfectione. 

— 29. Jul. ad Scholasticos 
Oandienses de perfecta obe- 
dientia, prscipue erga Superiores 
immediatos. 1550 Ignatius proponit Con- 
stitutiones Congregationi Pro- 
fessorum Romam vocatorum, 
easque juxta eorum vota 
novaB subjicit revisioni. 1552 Ignatius elaborat metho- 
dum debellandi Mauros. 1546. 1. Aug. Petr. Faber 
f Romae. 1547 Hieron. Domenech f in 

Sicilia. 1548 C. Messanense rectore 
Hieronymo NataU. 

1548 Ever. Mercurianus in- 
greditur in S. J. et inter 
studiosos multum fertfructum. 20 1550 Messance Dpb. prima se- 
parata a C. 

1551 Henriei II. patentes fa- 
vent Societati, quae tamen a 
Parlamento et a facultate 
theologica continuo oppugna- 
tur. 

1551. 18. Feb. Prima S. J. 
schola Romae aperitur in foro 
Ara Coeli. 

1551 Broetus primus Itdlice 
Provincialis; 25. Jun. 1552 
Parisiis, ut Provincialis Oal- 
lioB. Cleysson et Le Bas in 
provinciis. 

21 Hispania, Lusitania Germania, Bel^um Anglia, Polonia Missiones exterse 1544 Valentice inchoatur 
primum in Hispania C. 1545 Faber et Araoz con- 
cionantur in aula regia 
HispaniBB. 

1546 Franciscus Borgia in- 

greditur Societatem et 
fundat C. Gandiense. 

1546. Sim. Rodriguez pri- 
mus Provincialis Lusi- 
tanioB. 

1547 Araoz fit Provincialis 
totius Hispanice, ubi haec 
jam extant (': Complutense, 
Valentinum, Gandiense, Ceesar- 
augustanum, Barcinonense et 
inch. Vallisoletanum. 

1548 Franc. Borgia 1. Feb. 
facit professionem. — C. 
Salmanticense; in ea urbe 
Melchior Canus exsurgit 
inimicus Societatis. 

1550 Borgia petit Romam 
et paulo post redit in 
Guipuzcoam. 

1550 Lainez sequitur exer- 
citum hispanum ad litus 
Africanum. 1551. 1. Maj. JosephusAn- 
chieta novitius Conimbri- 
cae. 

1551 Borgia sacerdos. 

Sihceus, archiepisc. Tole- 
tanus persequitur Socie- 
tatem. 

1552 Perturbatio magna in 
Prov. Liisitanios: disce- 
dunt 130 e Societate. Mich. 
de Torres, missus Visi- 
tator rem componit. — C. 
Ulyssiponeme. 22 1545 Bobadilla cum Jajo 
Vormatim. 

1545 Jajus, 1546 Lainez et 
Sahneron Tridenti in 
Conciho. Jajus et Boba- 
dilla recusant Episcopa- 
tum Tergestinum. Boba- 
dilla sequitur exercitum 
imperialem, vulneratur 
in pugna apud Miihlberg. 

1545 — 6 Canisius a clero 
et universitate Coloniensi 
ad Carolum V. mittitur, 
ut opem contra Herman- 
num a Wied imploret. 

1547 Canisius theologus 
in concilio Tridenti et 
Bononiae. 1548 Ob justum, sed im- 
prudentem zelum contra 
„Interim" Bobadilla exu- 
lare jubetur e statibus 
imperialibus. 

1549 Canisius et Salmeron 
Ingolstadii ad docendara 
theologiam. 1562 C. Viennense, ubi 
6. Aug. moritur Claud. 
Jajus. 

1552 Romae Ignatius in- 
choat C. Gmnanicuni. Anglise regnum sub Eduar- 
do VL 1547—1553 e 
schismate praecipitatur 
in hseresin. Gubernium 
usurpat jurisdictionem 
ecclesiasticam. — Princi- 
pissae Marise catholicae 
non licebat audire mis- 
sam, nisi post minas Im- 
peratoris. 1549 „Common Praver 
Book." 1545. 29. Mart. In Indiam profici- 
scuntur Antonius Criminalis, Nic. 
Lancilotus, Joannes de Beira. 1545 Xaverius appeUit ad Mala- 
cam et 1546 tendit in Moluccas. 23 24 1547 Sim. Rodriguez mittit in 
Cangum missionarios Georgium 
Vaseeum, Christophorum Riberium, 
Jacobum Diasium, Didacum So- 
veralium (nondum sacerdotem) 
cum uno Coadjutore — 1548 
Tituanum Ludovicum Gonsalvium 
et Joannem Nunium cum Coad- 
jutore. 1549 Petente Joanne III. Emmanuel 
Nobrega cum 4 sociis in Brasiliam 
navigat. 1549 Xaverius primus Indice seu 
Pr. Goanae Provincialis. 1549. 7. Feb. Criminalis, primus 
Martyr in India. — 15. Aug. 1549 - 20. Nov. 1551 
Xaverius (cuni P. Torrez et Fr. 
Fernandez) in Japonia. Barzaeus (Baertz f 1553) ex Armu- 
zia (Ormus) vocatur Goam ut 
rector istius Collegii. 1552. 2. Dec. Fr. Xaverius pro- 
fecturus in Chinam — in insula 
Sancian moritur. 

P. Mendez in ora Piscaria f martyr 
et P. Vallez f vi tormentorum et 
privationum. 26 Historia contemporanea Summi Pontlfices, 
Litterae Apostolicse Praepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia Angl. Maria 1553—58. 1565 Pax religionis Augustana 
(Reservatum ecclesiasticum). 1555 Mareellns n. a 

S. Ignatio 2 quos 
apud se haberet iJieo- 
logos postulaverat. 
Assignati fuere Ja- 
cobus Lainez et Mar- 
tinus Olavius. At 
Pontifex, antequara 
coronaretur, obiit 29. 
Aprilis 1556. 1555—59 Paulus IV. 

Bellum infelix cum 
Philippo 11. 1666, 7. Sept. Carolus V. abdicat 
Imperium (f 21. Sept. 1658). Oerm. Ferdinandus 1. 1556—64. Eisp. Philippus II. 1656—98, 1663 Ignatius Constitutiones, 
experimenti causa, ita tamen 
ut vim legis non haberent, 
mittit in Hispaniam, Lusi- 
taniam et in aliquot alias 
Provincias. 1653, 26. Mart. Epistola de 
obedientia. 1654 Ignatius Natalem coad- 
jutorem sibi in Generalatu 
adjungit, sed vere 1555 iterum 
negotiis vacat. 1555, 16, Feb, Epist. ad Clau- 
dium Imperatorem .S^thiopiee 
de primatu Papee et unita- 
te Ecclesiae; 23, Feb. eidem 
commendat Patriarcham Nu- 
nez cum sociis. 26 27 1556 Ig^natins abdicat se ad- 
ministratione in manus PP. 
Polanci, Matriti, Natalis; et 
moritnr f eria sexta, 31. Julii. 

Hoe tempore Societas in 100 
fere domibus numerabat plus 
1000 socios, quorum 40 tan- 
tum erant prof essi. Provineice 
erant 12: Italiae, Siciliffl, Lusi- 
tanije, AragoniJB, CasteUana, 
Baetica seu Andalusiae, Ger- 
maniseSuperioris et Inferioris, 
Franciae, Indiae, Brasilise. In 
iEthiopiam expeditio aposto- 
lica erat in itinere. 28 1553 C. Romanum. Laudinus 
et Montemajor ut Visitatores 
apostolici petunt insulam Cor- stcam. 1653 Sicilia constituitur Pro- 
vinda, primo Provinciali Hie- 
ronymo Domenech. MeasansB 
Hieronymus Otello incipit Ora- 
tionem 40 horaium, quas paulatim 
intioducitui in omnibus S. J. tem- 
plis in Sicilia; sed etiam Perusi» 
et Senis. 1664 A Jo. Fiancisco Aialdo cum 
consensu Ignatii Macerake institui- 
tur Societas in honoiem SS. Sacia- 
menti ad piomovendam fiequentem 
communionem. 1564 Decretum facultatis theo- 
logicae Parisiensis contra So- 
cietatem. 1556 C. Billomense fundatur ab 
Episcopo Claromontano Du 
Prat, 

1556 Emmanuel Gomez et Jo. Mon- 
taigne Maceratm, spectaculo ob- 
sceno, quod dabatui iriduo ante 
qmdragesimam, opposueiunt ex- 
positionem Sanctissmii Sacramenti 
pei 40 hoias cum fiuctu admiiabili, 

1566 Jam Socii erudiebant ju- 
ventutem Italim in 20 urbibus : 
Romee, Tibure, Neapoli, Floienti», 
Senis, Peiusiae, Laureti, Gubbii, 
GenusB, Bononiie, Ferraxi», MutinsB, 
Patavii, Venetiis, Messanae, Panor- 
mi, Monteregali, Bivonae, Syracusis, 
Catani», in quibus habebant C. 
saltem inohoata. 29 Hispania, Lnsitania 


Germania, Belgium 


Anglia, Polonia 


Hlssiones exterae 


1553 Ignatius, ut agitatio- 
1553—58 SubMariaCatho- 


1553 Jos. Aneliieta appulit Bra- 


nes in Lusitania finiret, 
lica Catholici in Anglia 


siliam, cujus Apostolos est futurus 


Simonem Rodriguez avo- 
respirant; haeresis extir- 


(1667-97). 


cat. 


1565 Canisii „Summa doc- 


patur, primatus Sanctse 


trinae christianae" ViennaB 


Sedi restituitur. 


Eodem anno Brasilia constituitur 
in lucem prodit. 
Provincia sub Emmanuele Nobrega 


Fit promulgatio Constitu- 


prseposito. 


tionum in Lusitania, dein 
in tota Hispania per Hie- 
ronymum Natalem, com- 
missarium. 


1666 Canisius inchoat Coll. 
Pragense quod innumeris 
difficultatibus diu labo- 


1563 Dpr. Ulyssiponensis. 


rat. 


1654 Hispania dividitur in 


1664. 18. Feb. Solvunt 42 socu cum 


3 Provincias: Castellanam, 


1656 S. J. intrat Tornacum, 
P. Valignano Visitatore, Goam 


Aragonieam, Bmticam (An- 


quae Belgii civitas prima 
versus, ut in locum peste raortuo- 


dalusiae). 


oranium, jura corporatio- 
nis ei conoedit 1668. 
rum Buccedant. 


Borgias creatur commis- 
sarius Hispani» et Lusi- 
taniae. 


1666 — 1666 Ribadeneira 
Bruxellis agit cum Phi- 
lippo II., ut Societas in 
Belgio tanquam persona 


1555 Ccesaraugustoe gravis- 


juridica agnoscatur, id 


1666 Salmeron, priraus 


1666 Missionarii pelluntur e Congo. 


sima commotio contra 


quod rex a consensu 


Jesuitarum in Polonia, ut 


— Jo. Nufiez cum aliquot socus 


Societatem in fundatione 


magistratuura dependere 


comes Liporaani, Nuntii 


in Ahyssiniam destinatus in In- 


CoUegii. 


jussit. 


ApostoUci. 


diara solvit, sed Andrea Oviedo 
ejus socio ab isto Imperatore 
frigide recusato Go» subsistere 


1666 Initium CoUegiorum 


cogitur. 


Hispalensis etOranatemis. 
1556 Melch. Canus Valliso- 


1556 C. Ingolstadimse. 
1666 Meleliior Nuiier, bis Cantonem 


leti explicat Ep. 2am ad 


profectus, primuB Jesuita Chinam 


Tim. contra Societatem. 


Ignatius erigit Provincias 
Germaniae Swperioris 7. 
Jul. 1556 (Provinciali 
attigit. 


Natalis per Hispaniam col- 


Canisio), et Inferioris (no- 


ligit eleemosynas pro C. 


minato sed mox mortuo 


Romano. Mortuo Ignatio 


Provinciali Bem. Oli- 


redit Romam. 


verio) cujus 1«« Provin- 
cialis fit 


1567 a Domino Petro Qua- 
drato ejusque uxore C. 
Metymnmse fundatur. 


1668 EverarduB Mercuria- 
nus. 


30 


31 


32 


33 B. Incrementa interna 

2. Generales Lainez, Borgia, Historia contemporanea Ltts. Sebastianus 1557—78. Angl. Elisabeth 1558- 
persequitur Catholicos. -1603 1559 Centuriae Magdeburgenses 
edi coeptae sunt. Qall. FranciscuB II. 1559—1560. 1560 f f Mclanchthon, Gustavus 
Vasa, Melch. Canus. 34 Summi Pontilices, 
Litterse Apostolicse Pontifex (Paulus IV.) 
voluit Generalem ad 
3 tantura annos eligi 
et chorum in Socie- 
tate introduci. Qua- 
re communis recita- 
tio officii coepta fuit 
29. Sept. 1558, at 
mortuo 18.Aug. 1559 
Paulo rV. finem ha- 
buit. 1559—65 Pius IV., per 

sanctum suum nepo- 
tem Carolum Borro- 
mceum fautor pri- 
mum Societatis, post 
mortem Cardinalis 
Carpi se ipse protec- 
toremejus constituit. 
At cum Ribera sua- 
sor esse dicereturrigo- 
rosse Caroli vivendi 
rationis, f avor Ponti- 
ficis imminutus, re- 
moto demum in mis- 
siones Ribera, ite- 
rum revixisse tradi- 
tur. 35 Prsepositi et Congregationes 
Generales liainez, Jacobus (natus 1512 
AlmazonsB in Castella, socius 
Ignatii a 1534) creatur Vica- 
rius generalis. Congregatio 
generalis in Novembrem 1556 
indicta primum differtur in 
Aprilem 1557, deinde ad ter- 
minum remotiorem ob bellum 
Pontificis cum Hispania. 1558 denique (19. Jun. — 10. 
6ept.) congregatis Romse 20 
professis, Lainez suffragiis 13 
electus est Generalis. Decreta I. Congrega- 
tionis: 

A. Ante electionem non nisi de 
qusBStione electionis agunt omnibus 
aliis ezclusis, uti etiam in proximis 
Congregationibus. Imo juxta decr. 
115 p. e. decreta a. e. in futurum 
obligatoria non sunt, nisi p. e. con- 
firmentur. At Congregatio II. 
decr. 61. ista decreta confirmavit 
usque ad proximam Congr. quje 
iterum de iisdem egit. Unde 
paulatim orta est Formula Con- 
gregationis generalis a IV. 
Congr. approbata, i. e. metho- 
dus accurata eligendi et res 
tractandi, quse excolebatur 
magis a Congregationibus VI. 
VII. VIII. X. XI. XII. XIII. 
et XVIII. 

B. Posteledionem: 1. circaelectio- 
nem et rationem res tractandi in 
Congr. ; 2. examinatio et appro- 
batio Constitutionum; 3. aliae 
decisiones, ut de electione, officio, 
juribus Assistentium, et examen 
iteratum regularum jam existen- 
tium cum determinatione nova- 
rum pro singulis muneribus. 36 Italia, Gallia 1558 /teKa dividitur in 3 Pro- 
vincias: Neapolitanam, Lom- 
iardicam, Etruscam. 1559 Trevisani, Patriarcha Ve- 
netiarum, Societati infestus. 

Accusantur Jesuitae, quod ut confes- 
sarii nobUium feminarum se im- 
misceant in rationes status. P. Pal- 
mius Duci Friuli ostendit severi- 
tatem Instituti circa puncta prae- 
dicta et futUitatem accusationum; 
conceptum decretumsocios ejiciendi 
declinatur. In Oallia PP. Augerius, Cou- 
dretus, Pelletier Calvinismum 
oppugnant. 1560 Ant. Possevinus (ingr. 
1559 annos natus 26) magno 
cum fructu in Sabaudia labo- 
rat, eodemque modo 1562 sq. 
cum Augerio in GaUia meri- 
dionali. 1561 C. Turnonense. 1561 — 62 Lainez cum Polanco 
interest Pissiaci (Poissy) dis- 
putationi dereUgione. Deinde 
per Belgium et Germaniara 
petit Tridentura. 

37 et externa Societatis 1556—1750. 

Mercurianus 1556 — 1580. Hispania, Lusitania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exterse 1557 Ut obtineret suo nepoti 
successionem in Lusitania 
(post mortem Sebastiani) 
Carolus V. misit Borgiam 
adCatharinam viduam Jo- 
annis III. Borgia quan- 
tumvis invitus Irnperatori 
satisfecit eique postea de 
actis Ulyssipone retulit in 
monasterio S. Justi. 1558 Borgia visitat Pro- 
vincias Lusitanam et Hi- 
spanas. Coninibrica nu- 
merabat 150 scholasticos. 
— Complutenses 34, quo- 
rum non pauci erant Doc- 
tores, Societati nomen de- 
dere. — Moriens Carolus 
V. designat testamenta- 
rios Philippum II. et Bor- 
giam. — Granatae calum- 
nia de violato sigillo sacra- 
mentali. — In Prov. Ara- 
goniae 20 socii moriuntur 
in cura peste infectorum. 1559 Inquisitio hispana in- 
scribit in Indice librorum 
prohibitorum „Opera Du- 
cis Gandise", cum quibus 
permixte impressa erant 
alia aliorum auctorum 
jure prohibenda. — Do- 
mus in „Alrezin" Granatse 
ad convertendos Mauros. 
— Joan. Ramirius et An- 
tonias Matritus eloquentia 
insignes. 

Novae domus Gadibus, Me- 
tymnw campi, Toleti. 1560Borgia in Lusitania. 
Graves calumniee contra 
ipsum in Hispania. 38 1558 Canisius profecturus 
in Poloniam Ingolstadii, 
ViennaB.Pragaereligiosam 
disciplinam strictissimam 
inculcat. Ferdinandus I. 
concedit Societati, ut in 
omnibus terris suis haere- 
ditariis juxta Institutum 
versetur et operetur ma- 
gistrisque suspectis anio- 
tis Jesuitas substituit. 
E Polonia reversus Cani- 
sius 1559 in comitiis Au- 
gustanis magnam civium 
partem ad Ecclesiam 
reducit. 1559 Inchoatur C. Mona- 
cense. 1560 in Belgio, urgente 
gubematrice Margarita, 
cui Ignatius fuerat a con- 
fessionibus, tandem Lo- 
vaniensis magistratus So- 
cietati proprium domi- 
cilium concessit. 39 1558 Canisius, primus post 
Sahneronem Jesuita in 
Polonia, ingenuo suo a- 
gendi modo effecit, ut co- 
mitia Petricovicensia con- 
tra no vatores insurgerent. 1560 David Wolfins ut 

Nuntius apostolicus petit 
Hiberniam. 40 1559 Saquedus, successor Claudii in 
Abyssinia, persequitur Oviedum et 
socios. Patriarcha Nunez f Goae 1561. 1560. Meaci in Japonia Gaspar VII- 
lela fundat domum. Intrant Jesuitae in terram Cafrorum : 
Consalvus Silveria cum sociis An- 
drea Femandio et Andrea Acosta 
adit Gambam, regem Tongensem, 
qui Mosarangas gubernabat, eum- 
que cum uxore, liberis et Pro- 
ceribus multis baptizavit. At 
cum postea in Monomotapa uberes 
fructus coUegisset, SUveria a Ma- 
humetanis 1561 strangulatur, Aco- 
sta febri succumbit, Femandius 
ob pravitatem istius gentis redit in 
Indiam. Franciscus Goveanus diu fere frustra 
laborat in Angola. 41 Historia contemporanea Sammi PontiQces, 
Litterae Apostolicse Prsepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia GaU. Carolus IX. 1561—74. 1562 S. Theresia (f 1582) refor- 
mat ordinem B. Mariae de 
Monte Carmelo. 1563. 39 articuli «ecclesiae angli- 
cansB." 1563 Catechismus Heidelbergen- 

sis. 1563. 3.-4. Dec. (Sess. 26. 
cap. 16.) Conc. Tridentinum 
laudat et approbat Societatem 
Jesu. Oerm. Maximilianus II. 1564 — 
1576. 

1664 Symbolum Tridentinum. 

Insulse Philippinae reperiuntur. 

1564 t Calvinus. 1666 Catechismus Romanus. 1567 damnantur 76 propositio- 
nes Baji. 

Dux de Alba in Belgio (1567— 
73) severitate nimia irritat 
ProtestanteB. 

42 1561. 13. Apr. Etsi ex 
debito: privilegium con- 
struendi domos etiam 
intra 140 cannas (canna 
= circa 2 metra). 

1561. 19. Aug. Exponi 
nohis: potestas confe- 
rendi giadus academi- 
cos in philosophia et 
theologia. 1664 Pius IV. Brevi 
adlmperatorem dato 
Societatem defendit 
contra diversas ac- 
cusationes. 1566—1572 Pius V. 

generatim favet So- 
cietati. Jesuitse con- 
cionatores pontificii, 
vertunt Catechis- 
mum Tridentinum, 
prseparant editionem 
Bibliarum(Emm.Sa). 1566. 17. Jan. Aequum 
reputamus: deprivi- 
legio adversus Apo- 
statas. Constitutiones examinabantur 

a) quoad res contentas, quse ap- 
probatae sunt ut in originali; pauca 
tamen etminorismomenti extincta, 
mutata, addita fuere; imo Con- 
gregatio jus sibi ademit mutandi 
quidquam in punctis essentialibus 
Constitutionum; 

b) quoad elocutionem et editionem, 
qu8B res in V. Congr. tantum ali- 
qualiter decisa fuit. 1558. 12. Dec. Epist. adPP. et 
FF. qui sunt in India: de 
magnitudine suscepti operis et 
conservatione spiritus in Ula mis- 
sione. 1665. 19. Jan. f Lainez. Tunc 
Societatis erant Provinciae 18, 
PP. 3500, domus 130, Assi- 
stentiae 4: Italiae, Germania 
(cum GaUia et Polonia), Lusi- 
taniae, Hispaniae. Borg^ia, Franciseus (Gandiae 
natus 28. Oct. 1510) in II. 
Congr. generali electus est 43 1565. 2. Jid. suffragiis 23 e 
31; de qua re summe gaude- 
bant Pius IV. et V. Borgia, 
postulante postea Pio V., ut 
chorus in Societatem intro- 
duceretur, et omnes post novi- 
tiatum ad professionem ad- 
mitterentur, pro sua pruden- 
tia cum firmitate Instituti 
puritatem servavit intactam, 
nec tamen Pontificis perdidit 
favorem. Decreta II. Cong-re- 
g^ationis: 

A. Anteelectionem: de electione 
et ordine negotiorum ad mo- 
dum fere I. Congregationis. 

44 1561. 15. Sept. Cum Pissiaci 
admissio Jesuitarum in Gallia 
a conventu Cleri gallicani 
postulata esset, Societas tan- 
dem 1562. 13. Feb. a Parlamento 
admittitur sub nomine „Socie- 
tatis C. Claromontani" sub 
conditione, ut ab usu sui veri 
nominis et privilegiorum abs- 
tineat. — Inchoatur C. Pa- 
risiense. 1562 Broetus cum 2 sociis peste 
infectis serviens moritur Pa- 
risiis 14. Sept. 1563 Lainez Tridenti celebrem 
illam orationem de Primatu 
habuit. 1563 Prima Congregatio Ma- 
riana Romae instituta per 
scholasticum Joannem Leunis. 1564 C. Mediolanense. 1564 aperitur C. Claromonta- 
num Parisiis, ubi 1564 — 76 Jo. Maldonatus do- 

cet philosophiam et theolo- 
giam et explicat S. Scriptu- 
ram magno cum successu. 
Postea Bituricis (Bourges) 
multos reconciliat Calvinianos. Lugduni Augerius et Possevi- 

nus catholicos confirmant con- 
tra haeresin. Prior 1564 in- 
trepidus servit pestiferis, 
dum Possevinus Avenione la- 
borat pro CoUegio erigendo. 

Creatur Prov. Aquitanice 8. Aug. 
1564. 

45 Hispania, Lusitanla 


Germania, Belginm 


Anglia, Polonia 


Hissiones ejttersa 


1561 Borgia scribit ad Re- 


1561 Archiep. Strigonien- 
1561 Christophorus Rodericius et 


gem et petit Romam, ubi 


sis Jesuitas vocat in 
J, B. Elianus apud Patri- 


paulo post Vicarius crea- 


Hungariam ubi calamita- 
archam Cophtoram Gabrielem in 


tur. 


tibus non carent. 
urbe Memplii. Victis doctoribus 
/P,gyptiis a plebe impetuntur, sed 


Natalis, designatus Visita- 


niiulominus cum legatione Ale- 


tor Societatis in Europa, 


xandrina Tridentum revertuntur. 


visitat Lusitaniam et Ei- 
spaniam. 
1562 Idem Castellam divi- 


1562 rediens Tridentum 
- 


dit in 2 Pro^oncias: Ca- 


Lainez Antverpioe domum 


stellanam et Toletanam. 


praeparat, quae 1563 ape- 
1561 In Pr. Indise orientalis jam 
ritur. — Canisius 1562 
sunt 12 missiones: 
Tridenti ut theologus. 
C. Goanum S. Pauli cum sociis 79 (Sacerd. 


1563 Triguerenses in Bae- 
tica, apud quos C, a. S. J. 


22, Schol. 29, Coad. 28); dein Bacaim, 


Damao, Tana, Cochim, Coulao, Manar, 


Malaca, Maluca, Japonia, apud Joannem 


1562 susceptum fuerat a 


1562 Primum Belgii C. 
sacerdotem, Cafraria, cum 69 sociis; uni- 


Bustamantio excoluntur 


Tornaci. 
versi 148. 


prsedicationibus. 
HispalensisCi.florens status 
auget Societatis bonam 


1563 Otto Truchses fundat 


existimationem ; quse e- 


C. Dilinganum. — 


tiam remigibus segris ope- 
ram impendebat: 5 in hoc 


1562 prima sedes Societatis in 


obsequio moriuntur. 


A Provincia Germaniae 


1564 Thomas Chingius va- 


China Macaensis. 
Superioris separatur Au- 


letudinis causa Angliam 


stria sub Provinciali La- 


petere jubetur, ubi nutan- 


noyo. 


tes quosdam firmavit in 
1563. 12. Jan. Breve qui- 
fide et aliquot primarios 
dem, sed sanctum et fruc- 
ab haereticis deceptos 


• 


tuosum in Societate con- 
reconciliavit. f 1565. 
clusit curriculum vitae An- 


1564 Universltas Dilingana 


tonius Matritus (ingi-.1655.) 


nomine Societatis a Ca- 
nisio suscepta. 


1564 Ramirez concionatur 


1564 Germania Inferior di- 


1564 Fit Vice-Pr. Po- 
Salmanticae felici exitu. 


viditur in Pr.Rhenanam 


lo7ii(B (sub Austria). 
unde permulti studentes 


et Oermanice Injerioris 


ad religiosos ordines trans- 


seu Flandrice. 


eunt. 
1565 Cardinalis Henricus 


1565 Canisius Nuntius ap. 


1565 C. Brunsbergce (Card. 
fit C. Ulyssiponensis fun- 


in Germania. 


Hosius). • 
dator. 
1566 Conimbricae primum 
docetur scientia media a 
Petro Fonseca. 
46 


47 


48 


49 Historia eontemporanea 1568 BuUa „Ccen8e" de censuris 
Papae reservatis a Pio V. jube- 
tur ubique promulgari. 1568. 5. Jun. Hoom et Egmont 
Bruxellis capite plexi. 1668 Congregatio „a Somascha" 
ut ordo religiosus approbatur. 60 Summi Pontifices, 
Litteras Apostolicse 1568. 29. Apr. In- 
numerabiles frudus: 
omnis facultas celebran- 
di contractus penes Ge- 
neralem residet, nec So- 
cietas capitulariter est 
convocanda. 9. Jul. 1568 Pius V. 
Bremarium Roma- 
num ipsius jussu re- 
formatum omnibus 
Ecclesiis, quae non ab 
annis 200 habebant 
proprium Breviari- 
um, per Bullam prse- 
scribit. 1568 Pius V. Jesuitas 
Duaci liberat ab omni 
juramento in statuta 
Universitatis et ab ob- 
ligatione mercedem pro 
instruenda juventute po- 
stulandi: quas duas res 
Universitas volebat im- 
ponere. 1569 SS. Pontifex Je- 
suitis Pcenitentiario- 
rum munus ad Basi- 
licam Vaticanam et 1570 iisdem Pceniten- 
tiariis C. Vaticanum 
tradit. 51 Prsepositi et Congregationes 
Generales B. fost electionem haec sunt 
majoris momenti: 

1. Substantialia Instituti non im- 
mutanda; 

2. Collegia non quam plurima, sed 
bene fundata admittenda; 

3. Scholasticatus et Novitiatus in 
quavis Prov. erigendi (cf . Congr. 
I. decr. 127.); 

4. Potestas Provincialium ordina- 
ria a Generali declaretur, extra- 
ordinaria conferatur cui magis 
convenire videbitur; Commis- 
sarii vero non nisi ad tempus 
constituendi ; 

6. Congr. generalis non certis tem- 
poribus cogenda, sed num co- 
genda, a Congr. Procuratorum 
3.° quoque anno habenda decer- 
natur; 

6. de abdicatione, extractione, dis- 
tributione bonorum; 

7. bona immobilia domibus pro- 
fessis habere non licet, etiam 
post Concilii Trid. (Sess. 26. cap. 
3. de Regul.) concessionem; 

8. Generalis est instituere Provin- 
cias et admittere CoUegia; ipse 
est Praepositus D. Romanae; 
etiam Vicarius generalis potest 
inire contractus; 

9. Constitutionum versio latina re- 
videatur, item regute, qu» ab- 
breviandse sint; at Summarium 
integrum servetur; 

10. Congr. Provincialis non coga- 
tur, nisi ob Congr. generalem 
aut Procuratorum; 

11. Rectoribua non designandum 
triennium; 

12. qui ultima facit vota aut fit Rec- 
tor, per 40 dies intra annum 
doctrinam christianam doceat; 

13. beneficia curata non admittenda; 

qu8B speciem habent negotiatio- 
nis vetantur; 

14. arcula pro eleemosynis in ec- 
clesiis ne ponatur; 

16. nomen „Don" a nullo usurpan- 
dum. 1568 Primse Congregationes 
Provinciales pro Congr. Pro- 
curatorum. 52 Italia, Gallia 1565 Posseimu3 a Carolo IX. 
accipit literas patentes pro 
Societate in Gallia. At Uni- 
versitas odio mota principem 
protestantem de Condato conatur 
incitare ad pellendos Jesuitas. 
Rothomagi, Deppse etc. Posse- 
vinus convertit multos protestantes. 1566 Perpinianus Parisiis ju- 
venum animos vehementer in- 
flammat orationibus classice 
latinis „de vetere religione 
retinenda". Scripsit etiam 
apologiam Societatis. Christophorus Rodriguez pur- 
gat Calabriam ab hasresi, qu» 
a Salmerone oppugnatur Nea- 
poli. S. Carolus Borr. juvatur a 
Palmio ad decreta Tridentina 
executioni danda. 1567 Augerius Turnone ad- 
volans, Lugdunum prudenti 
sua importunitate ab incursu 
Hugonottorum defendit. Ipse 
cum Possevino scripsit libellum „Mi- 
les christianus" pro exercitu catho- 
lico, quem (missione 1668 MassilicB 
pro damnatis ad triremes habita) 
1669 sequitur in pugna contra re- 
belles usque ad victoriam sub 
Monteconturum (3. Oct.). 1567 Missiones plurimae cum 
magno fructu fiunt e C. Romano 
in variis ItaU» dioecesibus, C'. 
Gymnasium amplius jam 1000 fre- 
quentabant auditores. 53 Hispania, Lusitania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exterse In Hispania Episcopi ju- 
vantur a Jesuitis in syno- 
dis, ut Concilium Triden- 
tinum executioni mande- 
tur. 1567 Visitatores mittuntur: 
Mich. Torres in Lnisita- 
niam, Mg. Gonzales Da- 
vila in Castellam et Ara- 
goniam, Barth. Busta- 
mantius in Bceticam et 
Toletanam provincias. 1567 Dpr. ValUsoletana. 1567 Missionem in insulis 
Canariis obeunt Jacobus 
Lopius et Laurentius Go- 
mius. 1568 In Lusitania Seba- 
stianus jam maturus im- 
perio cum ardore acceptat 
quse Borgia proponit. Hic 
studet socios procul tenere 
a negotiis status, imo 3 
confessarios vult ab aula 
revocare. 1569 Ulyssipone 18 socii 
peste laborantibus inser- 
vientes obiere. 1569 Rebellio Maurorum. 
Socii in exercitu Joannis 
Austriaci et in classiLudo- 
vici Requesensis. Profii- 
gatorumMaurorum postea 
patrocinium suscipiunt. 54 1566 Canisius Augustce ob- 
tinet unacum legato pon- 
tificio Commendone in 
comitiis Germanise decre- 
ta opportuna; reducit in 
Austria multos h^ereticos. 
At senatus Austriacus 
postulat expulsionem Je- 
suitarum, et C. Viennense 
vi expugnatur. Decretis 
tamen Universitatis Vien- 
nensis contra Jesuitas 
Maximilianus II. assen- 
sum jam praebitum, inter- 
cedente Laurentio Ma- 
gio Roma misso, retrahit. 1566 In Belgio seditione 
facta socii expulsi sunt e 
domo Tornacensi, in 
quam postea iterum red- 
ierunt. Novas tribulationes attulit 
bellum Geusiorum. Congregationes Marianse 

jam a primis in Germania 
Jesuitis inter studiosos 
institutse multum fruc- 
tum tulerunt; 1665 Vien- 
ns erecta est una pro Ita- 
lis, et procedente tempore 
aliae pro civibus in variis 
GermaniaB urbibus. 65 1566 C. Pultovice. Societas 
donatur a Rege jure 
publico etcivitatepolona. 1567 Stanislaus Kostka, a 
Canisio, qui eum DilingEe 
exceperat, Romam mis- 
sus, et Stanislaus Varse- 
vitius, ambo Poloni, in- 
trant in Societatem. 1568 Laurentius Magius, 
Austriae Provincialis, a 
Pio V. in Poloniam mit- 
titur, ut regem Sigismun- 
dum II. cum uxore recon- 
ciliaret. Tum primum C. 
Polonica invisit Provin- 
cialis curavitque ut 
Brunsbergensi C. ad 30 
socios alendos a Cardinale 
Hosio supplerentur media 
necessarialitterisque fun- 
dationis ultima manus 
accederet. 1568 Petrus Scarga Polo- 

nus, concionator jam erat 
magni nominis, cum Ro- 
mse suum tyrocinium 
incepit. In Brasilia jam fundaverant multas 
residentias Jesuitse. 1565 Tempore magnse pestis Jaco- 
bseus, Gonsalez et alii bonos se 
praebendo medicos , nosocomos, 
pastores animarum indigenas ad 
fidem disponunt. Ludovicus Grana 
grave inter Lusitanos dissidium 
componit. 1566 Petrus Martinius, Jo. Rogerius 

et Coadjutor temporalis Franc. 
Villaregius adveniunt in Floridam, 
ubi fructus exiguus. Martinius 
mox necatur a Tacatucuranis qui 
odio habebant Hispanos. 1567 Hieron. Ruitius Portillus no- 
minatus Provlncialis, Philippo II. 
postulante, cum 7 sociis in Peru- 
viam tendit, ubi, 1568 advecti, 
splendidc recipiuntur. Magnificum 
mox C. LimcB, aliud 1571 inchoatur 
Cuschi. Parochiarum acceptatio 
cursu temporis controversias cum 
Ordinariis creat, alias difficultates 
admissio sociorum non satis forma- 
torum. Quare parochias abdicare 
student, et tandem Portillus revo- 
catuT. 56 57 Hlstoria oontemporanea 1571. 7. Oct. Victoria christia- 
norum in pugna navali contra 
Turcos apud Naupactum, Jo- 
anne Austriaco duce. 1572. 24. Aug. Cffidee multorum 
Hugonottorum Parisiis (dicta: 
nuptiae cruent» Parisienses). 
Catharina de Medicis. 1672, 23. Dec. Joannes Sylva- 
nus, Antitrinitarius, in urbe 
calvinistica Heidelberga sup- 
plicio capitis afficitur, quam- 
quampublice retractare para- 
tus erat. 1574 Oratorium S. 
Nerii, 68 Philippi Summi Pontifioes, 
Litters Apostolica Prsepositl et Congregationes 
Generales 1571. 10. Mart. Cum 
litterarum: Prascepto- 
res S. J. etiam ubi sunt 
Universitates , publice 
possuntdocere, eteorum 
auditores in Universita- 
tibus ad gradus debent 
admitti. 7. Jul. Dum inde- 
fessce: Societas ex In- 
stituto mendicans om- 
nium ordinum mendican- 
tium privilegiis gaudet. 1572 — 86 Gregorius 
Xin. C. Romanum 
dotavit et Societati 
hsBC concessit privi- 
legia: 

1) 1572. 25. Maj. 
jEquum reputamus: 
eligendi conservatores 
et judices in quibusvis 
causis forensibus; 

2) 1573. 28. Febr. Ex 
sedis apostoliem: 
tribus votis emissis, 
etiajn ante Professio- 
nem, recipiendi ordines 
et recitandi Breviarium 
privatim; 

3) 1675. 8. Jan. Ex- 
poni nobis: legendi 
libros haereticos et emeu- 
dandi libros aliorum; 

4) 1576. 3. Maj. Deeet 
Romanum Pontifi- 
cem: gaudendi privi- 
legiis omnium Ordinum 
(at omnia privilegia con- 
cessa eensentur Gene- 
rali ab eoque singulis 
coneedi possunt); 

5) 1676. 11. Febr. 
Unigeniti Dei Filii: 
medendi citra adustio- 
nem et incisionem; 69 1669. Aprili. Epist. ad PP. et 
FF. Prov. Aquitania: de me- 
diis conservandi spiritum Socie- 
tatis et vocationis nostrae. 1572. 1. Oct. t Borgia, qui 
erexerat Pr. Romanam (1567), 
Peruanam (1568), Mexicanam 
(1572). Hercurianns, Everardus 

(1614 in Marcour natus, ingr. 
Parisiisl548) aS.Ignatio factus 
Vicepraepositus Dpr. Romanae, 
postea Provincialis Germani£B 
Inferioris, 1565 Assistens Ger- 
maniae, 1569 Aquitaniae et 
Franciae Visitator, a III. Con- 
greg. 1573. 23. Apr. electus 
fuit 27 suffragiis ex 47. — 
Grcg. XIII non optans Generalem 
Hispanum libertatem tamen Congr. 
concedens, prsemoneri tantum vo- 
luit, si Hispanus csset eligendus. 
Sed Mercurianum dignum esse de- 
claraverat. Rex Sebastianus et 
Card. Henricus Infans rogaverant 
Papam, ut electionem descenden- 
tis a Mauris vel Judaeis omniuo 
impediret. Decreta III. Congrega- 
tionis: 

A. ante electionem: Cum modus 
procedendi jam esset satis ordi- 
natus, de electione sola est actum. 
Majoris momenti decretum est, 
ut informationes circa eligendum 
non nisi a membris Congregationis 
juzta Interrogatorium ad hoc 
confectum petautur. 

B. post eleetionem: 

1. diversse queestiones circa electio- 
nem et negotia decisa sunt; 

2. optatus proprius Assistens GaUiffi, 
quee ad Assistentiam Germanise 
pertinebat, negatur (conceditur 
a Congr. VI.). 60 ItaUa, Gailia 1568 Eeclesia S. J. Romsa 
SSo. Nomini Jesu dicata. 
Eodem anno Dpr. 2 condun- 
tur: una in urbe S. Angeli 
(in Samnio), altera Nolce. 1669 Neapoli Benedictus Pal- 
mius magno cum fructu con- 
cionatur. 1570 Possevinus Caesaroduni 
(Tours) et in Concilio Veson- 
tino, ubi promulgatur Triden- 
tinum. 1572 Inchoatur C. Burdigalm 
liberalitate senatoris Fran- 
cisci Baulani. Concionibus Ed- 
mundi Haii, Bertrandi Ro- 
serii et aliorum 1200 hjeretici 
uno mense conversi sunt. 1572 Borgia in aula regia OaZ- 
lim expeditionem pro causa 
christiana et matrimonium 
Sebastiani cum principissa 
Margarita uon obtinuit. — 
In nuptiis cruentis Parisiensibus 
Jesuitae nullam habebant partem. 
Maldonatus solus vocatus fuit ad 
convertendum Henricum de Na- 
varra, qui minis regiis cedens et 
catholicum exteme se professus 
mox iterum descivit. 1572. 5. Dec. Bulla „In supere- 
minenti" erigit C. et Univer- 
sitatem Mu^sipotttanam. 61 Hispania, Lusitania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exterse 1571 Borgia cum Card. 
Alexandrino in Hispa- 
niam mittitur, ut Philip- 
pum II. ad foedus contra 
Turcos moveret et res Me- 
diolanenses et Siculas discri- 
minis plenas componeret. U- 
trumque feliciter perficit. 1571 In pugna navali apud 
Naupadum assistunt mili- 
tibus 4 Patres et 4 Coad- 
jutores. 1572 C, Matritensis seholae 
cceptse non sine pugna; 
Borgia in Lusitania. 1572 Villagarciensis Dpb. 
et C, quae postea ab 
insigni benefactrice Do- 
mina Magdalena de Ulloa 
plene fundata fuerunt. In Hispania semper magis 
dilatabatur Societas, at jam 
apparebant praenuntia procel- 
larum interiorum. Insequali- 
tas graduum, modus electionis 
et potestas Generalis oppugna- 
bantur libello qui dicebatur 
JesuitsB male contenti. Alius 
Jesuita jam tunc proprium pro 
Hispania postulabat caput. 
Ribadeneira mandato Mercu- 
riani scripsit refutationem. 1573 Simon Rodriguez in 
Lusitaniam redit. 1575 Tarraconce Dpb. a 
Cardinale Cervante insti- 
tuitur. 62 1569 Adam Holler, Regens 
Cv, Pragensis, apostata. 
Canisio mandatur , ut 
confutet Centuriatores 
Magdeburgenses (Vol. I. 
Diling. 1571, Prag. 1583); 
idem Herbipoli 1568 jam 
refellit rumorem de sua 
ipsius apostasia. — 

C, Halense. 

1570 Societas Grcecii. — 
StephanusBathory vocat 
Societatem in Transyl- 
vaniam, et prineeps abbas 
Fuldensis in suam di- 
tionem. Protestantibus in 
conventu principum expulsio- 
nem Jesuitarum postulanti- 
bus Maxdmilianus II. respon- 
det, se debere Turcos proster- 
nere, non expellere Jesuitas. 1571 Canisius CEniponti 
Ferdinandi II. archiducis 
concionator aulicus. 1573 C. Grcecense. — Vien- 
nce et Pragce multi redu- 
cuntur Protestantes. 1570 Robertus Bellarminus 

Lovanii orationes latinas 
habet, et primus in Socie- 
tatis C, consentiente 
Universitate, Theologiam 
docere ccepit, quod 6 dein 
continuavit annis. 63 1570 Elisabetha spretis 
Nuntiis apostolicis, per 
bullam Pontificis regno 
Angliae privatur. 1570—1575. C, Vilnense 
in Lithuania. — Primi 
Jesuitae mortui in obse- 
quio peste infectorum. 1571 Franc. Toletus Car- 
dinah Commendono co- 
mes adjunctus ad regem 
Polonioe, ut ipsum ad 
fcedus cum catholicis con- 
tra Turcos ineundum mo- 
veret. Quod et factum 
est. Conversio Chodkievicii et 
Radzivillorum. — Varse- 
vitius et Pet. Scarga 
Vilnae. Episcopum Laureum Sco- 
tiam petentem complures 
comitati sunt Socii. In Sueeia Joannes III. 
(1568—92), a matre ca- 
tholica inductus ad trac- 
tandum de religione pa- 
ratus est. 64 1568 Melchior Camerius, Nicenus 
Episcopus, primus JaponisB et 
Sinarum Praesul in oppido Ama- 
chaensi (Jap.) — Formatur Nanga- 
sachensis Christianitas a Gaspare 
ViUela. 

1568 lAm^ in regno Peruviano 
templum et 0. inchoantur. 1570. 15. Jul. f Ignatius de Azevedo 

et 39 Socii martyres necati a Soria, 
calvinista et archipirata. 1571 J, B, Segura et 7 Socii occi- 
duntur in Florida, et missio ista 
relinquitur. 1572 Borgia, Philippi II. votis ob- 
secundans, Petrum Sancium, Rec- 
torem Complutensem, nominatum 
Provincialem, cum SociiB 15 in 
Mexicum mittit. In Japonia majores in dies progres- 
sus: 

1573 missionarii 8 tantum, at 1579 
jam 29 in 3 districtibus, C, et Dpb. 
ubi juxta statuta Valignani 1580 
etiam Japones recipiebantur. 1574 in Bartholomaei regis ditione 
fides propagatur. 65 Historia contemporanea Summi Pontifices, 
Litterse Apostolicse Gdll. Henricus III. 1575—1689. 1562—98 Bella 8 in Gallia con- 
tra Hugonottos. 6) 1576. 16. Jul. Quce- 

cunque sacramm : 
exemtionis a publicis sup- 
plicationibus ; Praepositi et Congregationes 
Generales Germ. Rudolphus II. 1576-1612. Pol. Stephanus Bathory 1575 - 
1586. 1576. 13. Febr. Foedus Duce 
Henrico Guisio initur inter 
GaUise dynastas catholicos ad 
tuenda regni jura et reUgionem 
propugnandam contra Hugo- 
nottos. 1577 Formula Concordise. 7) 1576. 30. Oct. Sal 
vatoris Domini: Eedi- 
ficandi intra 140 can- 
nas, quod magis explica- 
tur (postea ab Urbano 
VIII. restrictum ad con- 
sensum Episcopi juxta 
Conc. Trid.); 8) 1576. 18. Dec. 
AfostoliccB Sedis: 
alienandi et in emphy- 
teusim dandi bona do- 
morum et coUegiorum 
(postea revocatum ab 
IJrbano VIII. pro Euro- 
pa juxta legem genera- 
lem pro Regularibus); 66 3. Admonitori vel Assistenti mor- 
tuo vel absenti alius non a Con- 
gregatione substituatur, sed no- 
minetur juxta Constitutiones a 
GeneraJi consentiente plurali- 
tate Provincialium ; 

4. secreta suffragatio in Congr. gen. 
non fit circa negotia, at semper 
in eligendis personis; 

6. de distributione et abdicatione 
bonorum ; 

6. ne nimia fiant C. sed po- 
tius plures Dpr; 

7. de electione Defhiitorum (jam 
m I. et II. Congr. 6 PP. ad 
prasparanda decreta et celerio- 
rem expeditionem negotiorum, 
de quorum auctoritate cf. Congr. 
II. decr. 26. 32.). 

8. Btiam non professi possunt esse 
Superiores professorum; 

9. quaestio de pileis Coadjutonmi 
committitur Generali decidenda 
(cf. Congr. I. decr. 96.); 

10. Generalis regulas componat pro 
magistro novitiorum, et ordinem 
quendam pro novitiis; 

11. approbantur decreta a Defini- 
toribus prseparata. Italia, Gallia 1572 Pahnius, Peruccius, Ador- 
nus, Gagliardus in Langobar- 
dia promovent educationem 
juventutis juvantque S. Caro- 
lum, cujus favore multa C. incho- 
antur, sed complura, utpote nirais 
sibi vicina, mox relicta sunt. 1575 Benoit, membrura facul- 
tatis theologicee se opponit 
Augerio ob inductam ado- 
rationem perpetuam. — Mal- 
donatus ab Universitate oppugna- 
tur, quod dixerat, Immaculatam 
Conceptionem non esse articulum 
fidei; favet ei Card. Archiep. Gondy. 
Epistola trium Doctorum ad Papam, 
et defensio ProvinciaUs Matthaei. 

Augerius, confessarius Henrici III. 
regem ad christianam vitam du- 
cendam hortatur. 67 Sub finem anni 1574 universa 
Societas numerabat Socios 
3905, inter quos erant 1172 
sacerdotes (Ex catalogo ma- 
nuscripto omnium nominum). 68 1576. 20. Dec. f Romse Joannes 
Polancus optime de Societate 
meritus. 1577 Pestis magna in meri- 
dionali GaUia; Socii serviunt 
segrotis. 1578 Pr. Langoiardica dividitur 
in Venetam et Mediolanensem. 1579 Dpr, Neapoli. 1579 Maldonatus convertere 
pergit Hugonottos usque ad 
portas Rupellse (La Rochelle). 
Augerius fugit ab aula, ne 
purpura decoretur, et inchoat 
C. Divionense. 

69 Hispania, Lusltania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exterae 1576 Complutense C. fun- 
datum a Domina Maria 
de Mendoza. 1577 Sodalitia B. V. Val- 
lisoleti, Matriti, Bellomon- 
tis Romanse aggregantur. 1578 Sebastianus rex Lusit. 
una cum suo Confessario 
in pugna contra Mauros 
Alcassarensi succumbit, 
LudovicusGonsalvius.ejus 
educator prseceptorque, 
frustra eum ab expedi- 
tione Africana dehortatus 
fuerat. 1579. 15. Jul. t Simon 
Rodriguez Ulyssipone. Canisius legationes suas in 
Germania continuat, Ro- 
mam ad consultationes 
de negotiis ecclesiasticis 
Germanije proficiscitur, 
legatos Moronum et Del- 
finum ad comitia comi- 
tatur. In Belgio multee tribu- 
lationes ob beUum, quam- 
vis faverent Requesens, 
Jo. Austriacus et Far- 
nesius. 1575 Inchoantur C. Ant- 
verpiae, Brugis, Trajecti 
ad Mosam. Strenue oppugnatur Bajus, 
imprimis Lovanii a Bell- 
armino 1570 — 77, cujus 
lectiones theologicas e- 
tiam Protestantes ex 
Neerlandia et Anglia fre- 
quentabant. Post disces- 
sum Bellarmini Bajus 
iterum palam docere cce- 
pit. 1578 JesuitEe expelluntur 
Antverpia, Brugis, Dua- 
co, Trajecto, Tornaco, 
Cameraco ob fidelitatem 
erga regem Hispanias; 
sed revocantur sub gu- 
bernio Farnesii. Missio in Transylvaniam 
1577 ;C.ClaudiopoU 1579. 1574 Varsevitius a Papa 
missus tendit Eolmiam; 
1576 sequitur Laurentius 
Nicolai Norvegus, 1577 
Possevinus (f 16. Feb. 
1611). 1575 Polonia ut Provincia 
separatur ab Austria. Ste- 
phanus Bathory rex fau- 
tor Societatis; dat lit- 
teras benevolentia plenas 
1577. 70 71 1578—1579 Fundatio A- 
cademiae Vilnensis. 1578 C. Anglicanum in 
Urbe cceptuni 1579 Socie- 
tati conmiittitur. 1579 Cracoviam se con- 
ferunt Aloysius Odescal- 
cus et Basilius Cerinus; 
et Possevinus jussu Ponti- 
ficis iterum Holmiam. 1580 Coraitia Vadstenen- 
sia. Joannes III. recedit 
abEcclesianec tamen uUi 
sectae nomen dat. Filius 
ejus cathoUcus Sigismun- 
dus a patruo Carolo,patre 
Gustavi Adolphi, regno 
Suecice privatur. Jesuitae 
serviunt peste laboranti- 
bus, postea Holmiam re- 
Unquunt. 72 1574 Jesuitae docere cceperunt in C, 
Mexicanx). 1574. In BrasiUa multum SocU con- 
ferunt ad barbarorum mores im- 
mutandos. 1575 Missio Francisci Lucae et 
Angeli Latinii in Cretam insulam. 1576. In regno Arimano rex et 
15.000 Japones baptismum susce- 
pere. Meacensis Ecclesia, templo 
magnifico constructo, magnos fa- 
cit progressus. 1577 Catechismus Malabarica Ungua 
primum impressus. 1579 Balthassar Barreira Angolam 
petit. 1578. Ex inchoato C. Arequipano in 
Peruvia per Proregem expellnntur Je- 
suitse, sed jussu Regis paulo post red- 
eunt. 1578. Thomas Regius et J. B. Elia- 
nus apud Maronitas, quorum Pa- 
triarcha legationem ad Papam 
miserat. Postquam iste prassul promisit 
aboliturum se quosdam errores in litur- 
gia et abusum divortiorum, Patres 
Romam rediere. 1579 Rudolphus Aquaviva in aula 
Magni Mogoris permanet sine 
fructu. 1579. Mich. Rogerius Italus 
Macaum advenit et 1581 in Quam- 
cheu moratur, primus in China 
Jesuita. 73 Historia contemporanea 1578 f Joannes Austriacus. 

Alexander Farnesius in Belgio. 

1678. 23. Maj. f Laurentius 
Surius Carthusianus Colonise. 

Lus. Henricus 1578—1580. ] 579 Provincias 7 septentrionalis 
Neerlandise protestantes defi- 
ciunt a corona Hispaniae sub 
principe Gulielmo Arausico. Lus. Philippus I. (= II. in 
Hisp.) 1580-1598. 1579—1594 Foedus septem sta- 
tuum sub nomine Hollandiae. Summi Pontifices, 
Litterse Apostolicse Prsepositi et Congregationes 
Generales 9) 1578. 1. Jan. Pa- 
storalis officii: exemp- 
tionis a decimis; 10) 1578. 7. Maj. 
Quanta in vinea: In- 
dulgentiee plen. semel 
in annoinecclesiisSocie- 
tatis, eelebrandi missas 
una liora ante auroram 
et post meridiem, pro- 
movendi ad gradus per 
studiorum prsefectum, 
concurrendi cum Univer- 
sitatum lectoribus. 1579—1597 Gulielmus V. dux 
Bavariae, fautor S. J. (f 7.Feb. 
1626). 1580 Bellum cum Hugonottis et 
26. Nov. pax de Fleix. 1581 Edicta contra catholicos 
in HoUandia et Anglia. 74 11) 1579. 1. Oct, 
Usum altaris viatici 
restituit. 12) 1579, 23. Dec. 
Cum sicut accepimus: 
lucrandi indulgentias 
aliarum ecclesiarum in 
ecclesiis Societatis. Pr. Romana et Tusca 1571. 

DomicUia 16: Socii: 

Dpr. Romana 80 

C. Romanum 130 

Dpb. S. Andreae 40 

C. PoenitentiariEB 20 

Sem. Romanum 23 

C. Germanicum 23 

Florentise 16 

Senis 13 

Perusiffi 16 

Foropopilii (Forli) .... 12 

Laureti 46 

Maceratse 15 

In civitate S. Angeli ... 8 

Terremi 13 

Tibure 13 

Tusculi 4 

Universi 469 76 Italia, Gallia 1580. 1. Aug. f Mercurianus. 
Constituerat Pr. Polonise, Me- 
diolanensem, Venetam. Rede- 
gerat in ordinem maximam 
partem libri regularum. Socie- 
tas anno 1579 in 21 Pr. 
numerabat 5165 Socios, 10 
Dpr., 144 C, Dpb. separatas 
12, R. 33. 76 In GaUia S. J. intra spatium 
35 annorum (1540—1575) ac- 
quisivit jus civitatis, emisit 
multos missionarios in dioe- 
ceses, condidit 14 C, Socios 
numeravit tot, ut 2 Pr., 
Franciae et Aquitaniae jam 
formatae essent. 1579 Durante controversia S. 
CaroU cum gubernatore Aya- 
monte Julius Mazzarinus S. J. 
e suggestu vituperavit Cardi- 
nalem. Quare Romam citatus 
per 2 annos a prsedicando 
suspenditur et ad veniam pe- 
tendam obligatur. 1580. Bajus a Toleio movetur ad 
palam retractandos errores. Floret gymnasium Mu^ssipon- 
tanum claritate auditorum et 
numero. 1580 Gregorius XIII. C niyri- 
cum Laureti conditum Socie- 
tati committit. 1580. 3. Apr. f Romae Hierony- 
mus Natalis, plenus dierum. 1580 Parisiis Dpr. instituitur. 
SsBviente peste aegrotis Socii 
inserviunt. 1581 Gregorius XIII. C Eo- 
manum redditibus auget et 
fabricam magnificam aedifi- 
candam curat. 77 Hispania, Lusitania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exterae 1579 C, Hispalense numera- 
bat 900 scholares, Cordu- 
bense 800 ; Vallisoletanum 
1577 excolebat 600, toti- 
dem Palentinum, Nmnan- 
tinum (Soria) 400; Bur- 
gense et S ego viense utrura- 
que 300, Legionense 600, 
totidem C. Montis Regalis, 
Metimnense plus quam 
300, Bellomontanum 400, 
Barcinonense 140 studio- 
sos theologise. Eodem 
tempore etiam Sodalitates 
B. M. V. coeperunt florere 
in Hispania. 1579. Dpr. Valentiae et 
Hispali. Complures Socii, Ulyssi- 
pone serviendo peste in- 
fectis, obierel579 et 1580. 78 1578 Dpb. Germaniae Sup. 
Landspergm. 1580 C. Friburgi in Hel- 
vetia, in quo Canisiiis 
moratur 1580—1597. 1580 C. Paderboriiense, ab 
Episcopo Fiirstenberg 
1604 copiose dotatum et 
1614 in Universitatem 
promotum. 1581 Colonim Societati ae- 
des liberae et 1 C. dantur. 1581 Ernestus a Bavaria 
fundat C. Leodiense. 1584 FMZ(^GregoriusXIII 
fundat Sem. pontificium. 79 1580 Campianus et Per- 
sonius cum 10 sociis in 
Anglia, ubi uno anno 
10.000 ad Ecclesiam redu- 
cunt. 1581 Lex poenalis in 
Anglia contra omnes Je- 
suitis hospitium praeben- 

tes. 1581 1. Dec. Martyrium 
BB. Edmundi Campiani 
et Alexandri Brianti. 1580 f Franciscus Sunye- 
rius, primus Foloni» Pro- 
vincialis. 1580 Iwanus IV. Russiae, 
victus a Stephano Ba- 
thory, rege Polonise, Pa- 
pam ut mediatorem inter- 
pellat, qui 1581 mittit Possevinam. 
Bathory rejicit armisti- 
tiura. Possevinus Moscuce 
splendide receptus, nego- 
tiationibus pacis praesidet, 
quae 1582 finiuntur cuni bono 
successu pro Polonia et 
Russia. Sed in vanum postea in 
RussiaPossevinus agit ad 
promovendam rem catho- 
licam. In Transylvania oppugnat 
novatores Herraanstadii 
et fundat domus Socie- 
tatis. 80 1578 Limanum C. in Peruvia nume- 
rabat 300 scholares; et totidem C, 
Mexicanum, in quo ultimo duae 
Sodalitates B. M. V. florere coe- 
perant 1576. 1579 VaUgnanus Visitator in Ja- 
ponia, ubi tunc erant Socii 65, 
christiani ad 10.000. 1580 Elianus et Bruno cum donis 
Papae pretiosis Maronitas adeunt. 
Omnis clerus profitetur symbolum 
Tridentimmi, Patriarcha pallio 
decoratur. Catechismus et ca- 
nones a Brunone compositi ac- 
ceptantur. Patres cum Episcopis 
visitant dioeceses. 1580 Dpr. GocB. 1581 Ingreditur Societas insulas 
Philippinas. 1581 Mead Valignanus (f 1606) 
honorifice recipitur. Rejicit po- 
stulatum quorundam Patrum qui 
serica utendum esse veste con- 
tendebant. Japones enira bene 
distinguere sciebant inter pauper- 
tatem voluntariara et coactam. 1581 Goffl Indi 1500 baptizati sunt. 81 3. Generalis Aqua- Historia contemporanea Summi Pontitices, 
Litterse Apostolicae Praepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia 5.= 15. Oct. 1582 Calendarium 
Gregorianum (in quod operam 
contulerat Christophorus Cla- 
vlus S. J.). 1682 Nuntiatura Coloniensis. 1583 Vicarii Apostolici in Hol- 
landia. 1583 Gerardus Archiepiscopus 
Coloniensis apostata. Greg. XIII.: 

13) 1582. 3. Apr. 
Exponi nobis: aperi- 
endi litteras S. Poeniten- 
tiariae. 

14) 1582. 5. Aug. Ex 
debito : alieuandi ad 
census redimibiles (ex- 
tenditur). 

15) 1582. 22. Sept. 
Cum alias: transeun- 
di ad alios ordines (de 
Ucentia Generalis). 

16) 1582. 22. Sept. 
Pium et utile: susci- 
piendi ordines a quo- 
libet Antistite(Leo XII. : 
non servatis intersti- 
tiis). 

17) 1583. 1. Febr. 
Quanto fructuosius — 
nova confirmatio Insti- 
tuti; omnes etiam vota 
simplicia emittentes,veri 
sunt religiosi. 

18) 1584. 25. Mai. 
Ascendente Domino: 
ezplicatur natura isto- 
rum votorum qua3 ite- 
rum confirmanturi 

19) 1584. 10. Sept. 
Satis superque: exemp- 
tionis a jurisdictione 
Episcoponmi. 

20) 1584. 13. Oct. 
Exponi nobis: trans- 
enndi secundo ad Car- 
thusiam non nisi de li- 
centia Generalis. 

21) 1584. 20. Nov. 
Vigore prnnlegii: 
concionandi ante sus- 
ceptionem ordinis sacri 
(iterum concessum). 

22) 1584. 5. Dec. 
Omnipotentis Dei: 
erectio primarise Congre- 
gationis. 83 AqnaTiva, Claudius (nat. 
1543 Neapoli, ingr. 1567) Prae- 
positusPr. Neapolitanae.postea 
RomansB; 1581. 19. Feb. electus fuit 
GeneraHs omnibus fere 57 suf- 
fragiis. Decreta IT. Congrega- 
tionis: 

1. retinenda meditationis hora a 
Borgia inducta; 

2. Generalis potest erigere novas 
Provincias; 

3. nuUum determinatum tempus 
praescribendum pro professione, 
qu8e 

4. iis tantnm est concedenda, qui 
cursum philosophiae et theolo- 
gise absolverunt (aUquot ex- 
ceptiones determinatEe postea 
factae sunt); 

5. Generalium declarationes circa 
constitutiones et decreta Congr. 
vim non habent legis, sed ordina- 
tiones tantum sunt administra- 
tiv8B; 

6. Generali commendatur, ut pro 
casu mortis Vicarium nominet; 

7. ad dissolutionem CoUegii vel 
Domus requiritur consensus Con- 
gregationis generalis, et si dit- 
f erri nequit, Provincialium Euro- 
pae et extra Europam Ulius Pro- 
vincise, in qua est dicta D. vel C. 

8. Assistenti mortuo substituetur 
aUus a GeneraU cum consensu 
ProvinciaUum tantum Europae; 

9. ratio studiorum examini sub- 
jiciatur; 

10. deputati ad Congr. generalem 
toties quoties in Congr. provin- 
ciaU sunt eUgendi; 

11. approbantur regulae Assisten- 
tium et aUae; 

12. qui votis scholasticorum nun- 
cupatis a Societate deficiunt, 
declarantur apostatse. Novse D. Florentice et Tibure. 1581. 12. Feb. Neapoli f Chri- 
stophorus Rodericius meritis 
onustus, laboribus fractus. 1582 ab Aquitania separatur 
Pr. Lugdunensis. 1582 Biturigibus 5 Socii ser- 
viendo segrotis peste sublati 
sunt. 

Circa 1680 in Pr. Veneta cum aU- 
quot Socu, ignorantes ipsos ter- 
minos theologiae, ad ordines sacros 
promoti cssent, remedium a Visita- 
tore et GeneraU fuit appUcatum. 1583. 5. Jan. Romse f Jo. 
Maldonatv^, vir exactee doctri- ' 
nse nec minoris pietatis ac 
prudentise. 1583 C. Neapolitanum dotatur 
a Roberto Caraffa Matalunae 
Duce. — Dpr. Panormi. 1583 C. Dolanum. — Edm. Au- 
gerius postulante rege Socie- 
tatera poenitentium instituit. 1583 Gregorius XIII. consecrat 
Ecclesiara SSmi Nominis Jesu 
(,,il Gesii") aedificatara juxta 
Dpr. a Card. Alexandro Far- 
nesio. AchUles Oagliardu^ coraitatur 
S. Carolum ad Orisones. 84 85 viva 1581 — 1615. Hispania, Lusitania 1581 Initia C. Gerundensis. 1582. 20. Jan. Michael 
Marcos SalmanticEe per 
Prudentium Montemajo- 
rera facit defendere seien- 
tiam mediam et rejicere 
prsedetenninationem phy- 
sicam. Bannesius 16 theses, 
quae tamen in Marcosii pro- 
positionibus non inveniuntui, 
enumerat erroneas. 

Incipiunt aliquot Dominicani 
insectari Societatem, contra 
quos Aquaviva petit auxilium 
a Gregorio XIII. Germania, Belgium 1582 Missiones utiles per 
Hispaniam : Laurentius de 
S. Joanne Manresse. — 
C. TalabriccB conditur a 
Cardinali Quiroga. 1583 Missio 4 Sociorum in 
Pyreneis, aliorura per dioe- 
cesira Toletanam. 1582—1584 Abuto Didacus 
Peredo 0. Pr. impugnat vota 
post bieimium novitiatus emit- 
ti soUta, qusB tamen constitu- 
ere vere et proprie religiosos 
declarat bulla „Quanto fruc- 
tuosius" et etiamnum cla- 
rius buUa „Ascendente Do- 
mino". — 

Causa sub Sirto V. sententia 
S. Officii 24, Jan. 1590 in fa- 
vorem Societatis decisa est< In Germania per exercitia 
S. Ignatii multi sacer- 
dotes et religiosi adfidem 
et bonam fnigem reducti 
sunt. 1582 C. Confluentinum. Anglia, Polonla 86 1583 Coloniw templura So- 
cietatis pridie festura 
Assumptionis B. M. V. 
consecraturaNuntio apo- 
stolico Francisco Bon- 
homio. 

In Belgio raagis magisque 
diffunditur Societas fa- 
vente Farnesio , qui 
fassus est, se eadem uti 
ad stabilienda ea quse 
armis parata erant. 

1583—94 Fundantur C. 
Cortraci, Gandavi, Ypris 
Valencenis,Montibus, In- 
sulis, Luxemburgi. Oli- 
verius Manarceus, ob in- 
defessam in tanta re con- 
sumtara operam abAqua- 
viva vocatur Pater Pro- 
vincicB (Germ. Infer. vel 
Flaud.). 1584 Philippus II. confir- 
mat privilegia Societatis 
oraittendo restrictiones 
decreti anni 1556. 87 1582 Sem. pontificium 
Viln^ fundatur. — Pe- 
trus Scarga ordinat initia 
domicilii Rig&tisis, ubi 
haeresis praevaluerat. — Initia C. Lublinensis laeta. Missiones exterse 1583 CracoviiB Societati 
sedes certa tribuitur. — 
Initiura Calissiensis C. 
Missiones per Poloniara 
et Livoniam. 1582 nobilis legatio Japonensis (om- 
4 legati postea ingressi sunt nes 1583 Possevinus in conii- 
tiis Varsaviensibus curat, 
ut decreta catholica fi- 
ant et arbiter rem inter 
Imperatorem et regem 
Poloniae controversam de- 
cidit. Quae tamen opera 
cura \iderentur nimis po- 
litica, petente Aquaviva 
a Papa revocatur legatio 
Possevini. Hic cuni gau- 
dio obediens pergebat 
agere contra haresin in 
Livonia, Hungaria su- 
periore, Bohemia. Dein 
factus est praeceptor S. 
Francisci Salesii in C. 
Pataviensi. Possevinus 
t 1611 Ferrariae. 88 Societatera) in Europam nussa 
clementer recipitur 1585 a Phil- 
ippo II., Gregorio XIII., SLxto V. 1582. 27. Dec. Mich. Rogerius et 
Franc. Pasius cum Sciauquinum, 
in lu-bem Provinciae Sinensis Can- 
tonias, pervenissent, a Prorege 
benevolentissime recepti sunt. Eodem anno mense Augusto Mai- 
tliceus Riccius, discipuius Clavii, 
Amacaum appuht. 1582 Balth. Barreira in regno 
Angolce regulum Moeumbce cura 
multis subditis baptizat. 1582 Incipitur missio in PhUippinis. 1583 Floret M. Japonica. 15. Jul. 1583 Martyres 5Salsetani 
duce B. Rod. Aquaviva. Eorum 
sanguine irrigata terra dedit fruc- 
tum uberem et 1584 baptizati simt 
1500 gentiles. 89 Histoila contemporanea 1684. 10. Jul. Gulielmus Arau- 
sicns occiditur. 1585 Fcedus Dynastarum ca- 
tholicorum (Ligue) in Gallia 
initum ad regni jura tuenda 
et propugnandam religionem. Pol. Sigismundus III. 1587— 
1632. 1587. 18. Feb. Maria Stuarta 
capite plectitur. 90 Summi Pontifices, 
Litterse Apostolicse 23) 1585. 28. Jan. Ex 
pastorali officio: Ja- 
ponia soUs Societatis 
misBionaiiis excolenda 
reservatur, omnibus a- 
liis sacerdotibus exclu- 1585. 10. Apr. f Gre- 
gorius XIII. 1585—90 Sixtus V. 

initio satis fautor So- 
cietati tradit guber- 
nium C. Maronita- 
rum et concedit Ju- 
bileeum. 

1585. 1. Maj. Ccelestis 
Patris: studii genera- 
lis Universitas in C. 
S. J. Grascensi sub 
auctoritate pro tem- 
pore existentis ree- 
toris instituitur. 1587. 5. Jan. Superna 
dispositione: facultas 
erigendi Congregationes 
in C. et primaiite ag- 
gregandi extenditui i^ 
alias non scholarium, 
etiam in D., erigendas. 29. Sept. Romanum 
decet Ponlificem: ea- 
dem facuitas coniicma- 
tur. 91 Prsepositi et Congregationes 
Generales 1581. 28. Jun. Epist.: De felici 
progressu Societatis. 1583. 29. Sept. Epist.: De reno- 
vatione spiritus. 1583. Nov. Epist.: De 3. proba- 
tionis anno, cui omnes post studia 
vacare debent. 1584 Congregatio 6 Patrum 
jussu Preepositi GeneraHs de 
ratione studiorum instituta: 
confectus duplex tractatus, 
unus deopinionibusseligendis, 
alter de scholarum admini- 
stratione. 1586. 19. Mai. Epist.: De studio 
perfectionis et caritate fratema. 1586 Libellus de ratione studio- 
rum, ut singulae provincis 
judicium de eo perscriberent. 1587. 28. Mart. Epist.: De qui- 
busdam mediis ad conservationem 
Societatis facientibus. 92 Italia, Gallia 1584 f Car. Borromeus in 
brachiis Francisci Adorni con- 
fessarii post idtimam missam 
in D. S. J. Aronae dictam. 1584 C. Mantuanum. 1585. 13. Febr. f Alphonsus 
Salmeron Neapoli. — Eodem 
anno 25. Nov. Societatem 
ingressus est Aloysius Gonzaga. 1585 Discidium ortum inter 
Henricum III. et fcederatos 
catholicos in magnam per- 
plexitatem et majora pericula 
conjecit Jesuitas in Gallia, 
cum quidquid egissent, ab 
alterutra parte sinistre inter- 
pretandum videretur. 
Claudius quidem MatOimus, quum 
occasione Congregationis Procura- 
torum in Urbe versaretur, Grego- 
rium Xin. clam adiit, ut ei rem 
foederatorum commendaret, id 
quod regem infestissimum nobis 
reddidit. At cum Matthaeus inscio 
Generali, iterum Romam venisset, 
Aquaviva, Sixto V. de re edocto, 
Matthseum Romae tantisper reten- 
tnm 1686 Lanretum misit, ubi 
vir ceteroquin obediens consuetis 
muneribus Societatis vacavit. Hen- 
rieus vero Samerius, qni ad diver- 
sos principes discurrerat, Leodium 
amandatus quievit. 93 Hispania, Lusitania 1584. C. restituitur Angrce 
in insula Tertia Lusitanise. 1577—1595 Alonsus de 
Avendano 0. Pr. oppu- 
gnat Institutum S. J. ve- 
hementibus concionibus et 
spargit caluranias contra 
Socios in multis civitati- 
bus. Causa finita fuit per Nun- 
tium apostolicum Camillum, 
Patriaicham Alexandrinum, 
sententiad.Matriti6.Jan. 1695, 
qua sub censuris dictum Pa- 
trem Alonsum vtvtat dicere 
quidquam contra Societatem 
et ambabus partibus de eis 
qu» facta sunt, imponit si- 
lentium. 1585 Gadihus gymnasiuni 
latinitatis. 1586 Incarcerantur ab In- 
quisitione hispanica Ant. 
MarcSn, Provincialis Tole- 
tanus et alii tres. Fit pro- 
cessus qui durat per bien- 
nium. Hac occasione Dion. 
Vasquez, et alii Socii memo- 
rialia offerunt Inquisitioni et 
Regi contra Institutum. 1587 Commissarius pro 
Hispania, quem Congre- 
gatio provincialis CasteUee 
optaverat, denegatur. 94 Germania, Belgium 1584 Sem. erigitur Clau- 
diopoli. 1585—1588 fere tota Fran- 
conia procurante principe 
episcopo Julio Herbipo- 
lensi per raissiones Ec- 
clesise reconciliatur. Vir- 
tute et eloquentia prs- 
ditus pra3 aliis Gerardus 
Phyenius raentes audito- 
rum praeparabat. 

1585 Emericus Forsler, 
Rector C'- Grsecensis ca- 
lumniis appetitus apud 
Sixtum V. a Claudio Ro- 
mam vocatus coram Pon- 
tifice plene purgatur et 
honoratur. Eodem anno Grceeii Aca- 
demia universalis insti- 
tuitur. 1585 Paderbornce scholce 
Societatis aperiuntur. 

Gandavense C. inchoatur, 
Antverpiense restituitur. 

Inde ab anno 1586 in ter- 
ritorio Fuldensi per Ca- 
techeses etconcionesmul- 
ta loca ad rcligionem ca- 
tholicam reducta sunt. 
Idem fit in Helvetia, Ba- 
varia, Alsatia. 1586 Lue in Transylvania 
exorta extincti sunt So- 
cii 27 inter opera caritatis. 1587. In Belgio Farnesius 
Societati tradit mmwnem 
castrenseni. Thom. SaiUy, 
primus Superior. 96 Anglia, Polonia 1584. Christophorus Radzi- 
vil munifice fundat C. 
Nesuisiense. 1584. In Scotia Gordonus 
Huntlaeus, ab a. 1585 
Edmundus Hayus et Jo- 
annes Durseus S. J. rem 
strenue gerunt. Polonice rex Stephanus 
favet Societati. 

1585 Dpb. Cracovice; soda- 
Utates scholarium et ci- 
viura (P. Scarga). — 
Socii Rigenses turbis per 
hsereticos excitatis ad 
tempus discedere cogun- 
tur. — C. Derpatense 
apud Estones. Petrus 
Scarga Adamum Copi- 
chum, insignem Cah"!- 
nianum, et Christianum 
Franchen bis apostatam, 
EccIesisB restituit. 1585—1596 Turbae graves 
RomJB in C. Anglicano — 
sopitffi. 96 Missiones exterse 1584 Missiones per Cretam, Charnos, 
Istriam; Ragusse, Cathari, et per 
oram lUyricam. Julius Mandnellus Constantinopoli 
cathoUcorum curam habet maxirae 
captivorum, quse missio 1609 a 
5Sociis, praeside Francisco Canillaco 
instauratur. 1585 Legati Japones in Urbe apud 
Pontificem. 1585 Rogerius et Almeida in interi- 
ores Sinarum pro\incias penetrant. 1585 Gaspar CoeUius Japoniae V. Pr. 
a rege Cambacundono huraaniter 
receptus diploraa in favorem reli- 
gionis christianas impetrat. — In 
regno Bungensi 12.000 baptizantur. 1586 Franc. Angulus et Alfonsus 
Barsana missi in Tucumaniam cum 
magno fructu laborant, 2 stationi- 
bus positis in oppido S. Jacobi, et 
Saltae. Barsana 20.000 ethnicos 
quadriennio baptizasse fertur. 1587 f Franciscus, rex Bungi reU- 
giosissimus promotor fidei. 1587 Persecutio in Japonia. Tai- 
cosama prohibet legem Christi et 
22 ecclesias evertit. Jesuitae occulti 
manent in Imperio. 97 Historia contemporanea Summi Pontifices, 
Litterse Apostolicse Praepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia 1588 Hispana classis maxima 
apud Angliam perit. 1588 Martyrologium Komanum. 
Annales Baronii. 1588 Jo. Pistorius, vir oppido 
eruditus, in Spirensi C. Ec- 
clesisB reconciliatur die Pente- 
costes. 1589. 1. Aug. Henricus HI. a 
Jacobo Clemente occisus. Gdl. Henricus IV. 1589—1610. 1590 Jacobus, marchio Baden 
sis, convertitur ad fidem catho- 
licara. 1589. 6. Sept. Sacra 
religio: indulgentia ple- 
naria in fonna jubilsei 
omnibus Sociis conce- 
ditur. 1590 Urbanus VII. 1590—1591 Gregorius 
XIV. Hispani aliquot Socii, Franc. 
Abreus, Consalvus Gonzalez, 
Henricus Henricius, ahi, duce 
Dionysio Vasquez, qui sub 
Borgia gravioribus muneribus 
functus erat, essentiaUa quaB- 
dam Constitutionum ope ci- 
vihs magistratus mutare et 
suae nationi principatum in 
Societate vindicare conaban- 
tur. Sixtus V. causam ad 
suum forum traxit, et nomen 
quidem „Societas Jesu" non 
nisi impugnatum rehquit, alia 
multa mutata voluit v. g. re- 
ceptionem in novitiatum, ad 
prima vota, graduum distri- 
butionem, modum correctionis 
fraternse, alia. Aquaviva 
obediturum quidem se pro- 
misit, sed recusavit, aho quam 
Pontificis nomine dare litteras 
circulares, cum mutare Con- 
stitutiones ipsi non Uceret. At 
Sixtus V. mortuus est (27. Aug. 
1590) nondum firmatis htteris 
circularibus. 99 1590. 12. Jan. EpisL: De fine 
misBionis Indicse. 
12. Mai: De Jubilao. 1591 Mutationes in Instituto a 
Sixto V. postulataB per bullas 
(dd. 28. Jun. et 30. Aug.) 
Gregorii XIV. cassantur. 100 Ceteri in GaUia socii nil anti- 
quius habuere, quam regulae 
et praeceptis GeneraUs obedire. 
Ita Edm. Augerius Henrici III. 
confessarius ipse omni conatu 
egit, ut ab aula dimitterotur, 
sed Lugduni, ubi facta regis 
defendit, non longe abfuit, 
quin in Khodanum conjicere- 
tur (1589). t Comi 1591. 

Socii Burdigalenses ab orani 
politica actione abstinentes, 
exiUura potius elegerunt, quam 
deesse obedientiae. Itaque 
1. Aug. 1589 dispersi sunt 
et initium C. Auscitano (Auch) 
dedere. 

1587 Laurentius Magius, visi- 
tator GalUee. 

1587 Dpb, NeapoUtana, in quam 
Nola novitii transeunt. 

1588 Kobertus Bellarrainus 
epistolara S. Ignatii de obe- 
dlentia („c3eca") contra Socios 
discolos et aUos aggressores 
defendit. 

1588 C. Aniciense. 1589 JesuitsB Utteris regiis Bur- 
digala exclusi discedunt. — 
Admittitur C. Auscitanum et 
Petrocoricense. 1590 C. Salerni et Consentice; 
sodalitates utrobique. — Mis- 
siones per Italiam. 1590. 3. Mart. Aloysius concio- 
natur in patria (Castiglione 
deUe Stiviere), et plurirai pec- 
cata confitentur. 101 Hispania, Lusitania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exterae 1587 Dpb. Hispalensis. 1588 Socii incarcerati ab- 
solvuntur ab Inquisitione. 
Rex vult Societatem visi- 
tari per episcopum, quod 
tamen factum non est. 1588. In lucem prodit liber 
Ludovici MolincB de con- 
cordia gratice et liberi ar- 
bitrii, approbatus ab In- 
quisitione Lusitana, obni- 
tente frustra Bannesio ; 
quem librum multee reli- 
giones et Universitates 
laudantes comprobabant. 
Dominicani tantum, nec 
ordo totus, sed pars quae- 
dam eum acriter oppugua- 
bant. 1588 Scholarium pene 2000 
frequentabant C. Ulys- 
siponense. 

1588 C. Arevalense. 1589 Mittuntur visitatores 
Provinciarum : Petr. Fon- 
seca Lusitaniae, ^Egid. 
Gonzalez Davila CasteUae 
et Toletanae, Jos. Acosta 
Bseticas et AragonisB. Hic 
primo quidem muneri suo 
satisfecit, sed 1592 ut 
perturbator Societatis, re- 
gis catholici favore abusus, 
cum Toleto apud Papam 
contra Aquavivam et In- 
stitutum egit. 1590 Avisii (Lus.) f Ludo- 
vicus Alvares, veneno per 
JudsBOS extinctus. 1587 Sedes Monasterii in 
VestfaUa; C. inchoatur 
1588 Rectore Petro Mi- 
chaele. Pr. Anstria 1588: | 


C. Viennense, 


Pragense, 


OIomucense.Gnecense.Crum- 1 
loviense; | 


Dpb. Brunensis 
M. Varalliensis 


Selliensis, 


Wratislaviensis, 


Fiirstenfel- 


densis ; 
sacerdotes 


89 


prfficeptores 
discipuli 
coadjutores 
novitii 


59 
39 
64 
21 


Socii 


262 1588 in controversia Baja- 
na Card. Frangipanius 
doctrinam Lessii dog- matice non 
declarat. suspectam In Belgio prjeclara perfecit 
Mart. Antonius Delrio, 
qui a Justo Lipsio aevi 
sui miraculum nominatur 
(t 19. Oct. 1608). 1588 Sociis e Transylvania 
pulsis mox aperitur Mol- 
davia. — C. Crumlovien- 
se (Boh.). 
C. Batishonense. 1590. In Transylvania 
peste infectis servientes 
20 ex 30 Sociis obierunt. 1590 Sedes Hildesii. 1588 Rex Polonice Sigis- 
mundus cum Societatem 
universam promovere stu- 
det, tum maxime protegit 
C. Polociense. 1589 Societas valde op- 
pugnabatur ab haereticis 
Poloniffl, imprimis a Ri- 
gensibus, qui ejectos So- 
cios redire in urbem pro- 
hibebant. J590 „Actio equitis Poloni 
adversus Jesuitas" satis 
se ipsa raendaciis jugulat. 102 103 1588. In Paragmriam primus e S. J. 
venit Leonardus Arminius, Neapo- 
litanus, cum 3 sociis; domicilium 
ViUaricae. 1593 Alfons. Barsana 
et Jo. Romerus in urbe Assump- 
tionis. Gaspar Monroyus modestia 
vincit regulum Oraagua«arum, no- 
mine Piltipicum, potestque bapti- 
zare istum populum. 1588 Sebast. Morales S. J. Japonise 
episcopus, Indiam petens obit in 
navi. 1589 Xaucese in China 2.» sedes 
fixa Societatis. SodaUtas B. M. V. Angrse in insula 
Tertia fundata, 1589 Roraae con- 
firmata, optime floret. 1589. In regno Aiujolce 1500 con- 
versi; in Salsettis 3800 baptizati, et 
C. cum Sem.° conjungitur. — 
regno Arimce (Jap.) 11.500 bapti 
zati. In 104 1590 Initium Dpr. Mexicanoe. 1592 Societas sedem figit in insula 
Chio. — Excurritur in Africam. 105 Historia contemporanea 1592 Sigismundus, Joannis III. 
filius, et rex Poloniae (catho- 
licus), haereditate possidet re- 
gnum Suedce. Nova editio Vulgatse. 1593 Henricus IV. fit catholicus. 1593 Approbantur Clerici regu- 
lares Matris Dei, 1621 ut Ordo 
religiosus (fundatore B. Jo- 
anne Leonardi f 1609) ad 
pueros pauperes instituendos. 1595 t S. PhiHppus Nerius. 106 Summi Pontifices, 
Litterse Apostolicse 1591. 28. Jun. Eccle- 
sicB eaiholicce: Institu- 
tum, nomen, ratio gu- 
bemandi alia, qus im- 
pugnata erant, confir- 
mantur. 30. Aug. Exponi nobis. 
restituitur et de novo 
conceditur facultas no- 
vitios juxta Constituti- 
ones admittendi. 1591 Innocentius IX. 1592—1605 Clemens 
Vffl. 1592. 12. Sept. Gum 
sicut accepinius: Uni- 
versitatis Greecensis S. 
J. rectori conceditur 
Ucentia unum ex publi- 
cis notariis UKus vel 
alterius dioecesis semel 
vel pluries deputandi. 
(Alia similis concessio 
4. Mart. 1594.) 1593. 29. Mai. Re- 
ferentibus nolis: In 
Transylvania tribus e 
S. J. et tribus aliis ex 
ea provincia presbyteris 
a Superiore S. J. appro- 
bandis ad triennium 
conceditur licentia bi- 
nandi diebus dominicis 
et festis, urgente neces- 
sitate. 1595. 14. Jun. Roma- 
nus Pontifex: inter- 
dicitur Societati usus 
bullseCruciatae quoad eli- 
gendum confessarium et 
obtinendam absolutio- 
nem a reservatis. 

107 Praepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia 1591—1592 Libellus correctus 
de ratione studiorum mittitur 
universae Societati, ut intro- 
ducatur hsec praxis: deerat 
„delectus opinionum" etc. 

1592. 15. Jul. Instructio ac- 
curatior de 3." probationis 
anno. 

Sub Clemente VIII. oppositio hi- 
spana Aquavivam Generalatu pri- 
vare conabatur. Josephus Acosta, 
qui visitator fuerat, regem permo- 
vit, ut ipsum mitteret Romam 
petiturum Congregationem genera- 
lem a Pontifice. Et Clemens VIII. 
mense Decembri 1692 jussit eam 
cogi. 3. Nov. 1593 — 18. Jan. 1594 
Congregatio V. generalis (63 
professi) Generalera Aquavi- 
vam, disquisitione quam pe- 
tierat instituta, integrum de- 
clarat et in munere confirmat. 

Decreta V. €ongrega- 
tionis : 

1. de 4. voto scholasticorum ; 

2. biennium novitiatus Generalis 
abbreviare nequit ad vota sim- 
plicia nuncupanda; beneficia ante 
vota simplicia resignentur; 

3. reguIsB pro deledu opinionum; 

4. communio bonorum spirituaMum 
cum Carthusianis; 

6. nullum certum tempus assignan- 
dum Congr. generali, muneri 
Superiorum localium, professioni; 

6. qu8B pertineant ad substantialia 
Instituti; 

7. origo ex Hebrseorum et Saiace- 
norum genere (VI. Congr. usque 
ad 5. gradum incl.) est impedi- 
mentum indispensabile; 

8. AssistentibuS votum decisivum 
non competit; 

9. petenda canonizatio BB. Ignatii 
et Francisci Xaverii. 1594. 1. Aug. EpisL: De fer- 
vore et zelo missionum. 108 1590. 23. Sept. f Nic. BobadiUa 

Laureti, ultimus e primis 10. Postquam Henricus III. qui se fidei 
Henrici IV. commiserat, a Jac. 
Clemente occisus est, multi ex 
foederatis parricidium approba- 
runt. Tum Universitas Parisiensis 
culpam doctrins de licito iyranni- 
ciiio in odiosos Jesuitas conata 
est conierre, etsi ipse Claudius 
Mattheeus tale regicidium 1683 illi- 
citum declaraverat. 1593. 6. Febr. P. Jacobus Sale- 
sius et coadjutor Gul. Salta- 
mochius ab hsereticis Albenaci 
interficiuntur in odium fidei. 1593 Henricus IV. intercedenti- 
bus Possevino et Toleto, a 
Papa absolutus fuit. Qui in 
regno magis confirmatus Societa- 
tem pro viribus fovebat. At 
cum 1594 Jo. Chastehus, qui 
lectiones audierat apud Jesuitas, 
necem regis attentaret, Jo. Gui- 
gnardus S. J., quantumvis innocens 
ab ipso etiam rege declaratus, 
accusatus ut complex, capitis dam- 
natus et in patibulo suspensus est 
7. Jan. 1696. Et decreto 29. Dec. 
1694 a Parlamento facto peUe- 
bantur Jesuitse Lutetia et ex ali- 
quot aliis urbibus eorumque bona 
fisco attribuebantur, quin hsec a 
rege possent impediri. In Pr. AquitanioB vero nihil 
Sociis illatum est detrimenti. 1593. 17. Sept. Franc. Toletus 
creatur Cardinalis, primus 
inter Jesuitas. Qui dein cum 
Jos. Acosta et aliis rebeUibus Sociis 
hispanis conspiravit et Clemen- 
tis VIIL animiim avertit ab Aqua- 
viva et Instituto S. J. (f 14. Sept. 
1696). 109 Hispania, Lusitania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exterse 1590 Pr. And.alusicE vel 
Bcetica numerabat D. 14, 
inter eas C. 13, in quibus 
studebant 2650 adole- 
scentes, et parvuli 1150 
instruebantur in rudi- 
mentis. Sac. erant 159, 
ScUl. 103, Coacl. 146, 
Novitii 32, Universi 440. 

1591 Perturbatio in Pr. 
Lusitanios orta, expulsis 
7 perturbatoribus sedatur. 1593. In congregatione pro- 
vinciali Toletana Jo. de 
Mariana se prodit fauto- 
reni perturbatorum vehe- 
mentera. 1594 Controversia de libro 
Ludovici Molinoe de con- 
cordia gratiae et liberi 
arbitrii (1588) tantopere 
exarserat, ut Papa causam 
traheret Romam. 

1595 f Joannes Fernandes 
post multos inter milites 
in castris labores. 

Circa hoc tempus ( — 1596) 
Societas in Hispania liberatur 
a praecipuis perturbatoribus : 
Dionysius Vasquez jam erat 
mortuus 1689; Franciscus de 
Abreo, .lo. B. Carrillo, Hen- 
ricus Enriquez, BartholomEeus 
a Sicilia et alii demum expeUi 
potuerunt. 1596. 25. Jan. f Matriti 
jEgidius Gonzalez Davila, 
vir sanctitate et scientia 
conspicuus, Instituti ob- 
servantissimus, ut subdi- 
tus, Rector, Provincialis, 
Visitator, Assistens, de So- 
cietate, imprimis in Hi- 
spania, optime meritus. 

110 In terris Tirolensihus, ad 
Arulam (in Vorarlberg) et 
in Swma ArchiduxFerdi- 
nandus fovet labores et 
industriam Sociorum. 1592. Inchoatur Missio 
Hollandica: rogante Sme- 
tio (Smith) sacerdote sae- 
culari Gul. Leonius et 
Cornelius Duyst Amstelo- 
dami, in Frisia etc. miiu- 
steriis Societatis fungun- 
tur. 

1592 Gulielmus, Bavarise 
dux, domicilium attribuit 
Societati (Ettingce veteris. 

1593 Restituitur C. Mols- 
heimense. 

Libelli famosi contra Jesuitas 
et eorum scholas, scripti a 
protestantibus, non pauci 
prodieront inde ab anno 
1666, quibus omnis generis 
calumnisB et fabulae ridicula 
spargebantur et credebantur, 
quas Fischart et Hasemiiller 
(Historia Jesuitici ordinis 
1693) coUectas auxerunt. 1594 C. Luxemburgense. 1595 Societas iterum in 
Transylvaniam vocatur, 
et C. Claudiopolitanum 
restituitur. 1595 C. Paderbornense. 1595 Lis cum Universitate 
Lovaniensi ob cm'sum 
philosophiae, quem claudi 
jussit Breve Clementis 
VIIL 1592 Lemrtovice et Luhlini 
Adrianus Radsiminskius 
disputat cum Socinianis. 111 1595 Ruthenorum unio cum 
Ecclesia prseparata a Je- 
suitis. 1595. 3. Mart. n. st. Rober- 
tus Southwellus post diu- 
tiu-nos et dirissimos cru- 
ciatus Tyburni suspensus 
fuit pro fide. 112 1592 Ludovicus Valdivia e Chilensi 
regno ad PliiUppum II. profectus 
calamitates quas Indi ab aliquot 
Europaeis patiuntur exponit. 
A rege pacis arbiter remissus decretum 
regium de sancienda pace, de Ubertate 
et tranquiUitate impertienda Indis 
promulgavit cum multo successu missionis. 
Unus tantmn regulus Aganamon, 
Veneris servus, 3 praecones casti- 
monife mactari jussit: Martinum 
de Aranda, Horatium Vecchium, 
Didaeum Montalbanum 14. Dec. 
1592. In urbe Quiteiisi gravls perturbatio 
civilis ob tributum „de las alcaba- 
las" paulatim sedatur a Patribus, 
qui persuadent obedientiam erga 
Regem. 1592 Petrus Martimz creatur Epi- 
scopus Japonice. 1593 Franeiscani e Philippinia in- 
grediuntur Japoniam. Vloe-Pr. Japonisa 1593. 

Socii 

D. Macaensis cum R 23 

D. Nangasaquensis cum 6 R. . 23 

D. Omurensis et 2 R 11 

D. Arimensis cum 4 R 16 

C. Amacusaense, ciun 4 R.; huic 

conjuncta Dpb 61 

Sem. Fachiroense 10 

R. Bunguensis 3 

R. Meacoensis 6 

Socii iw 

Ecclesi» 207 

Chiistiani 217,000 113 Historia contemporanea Summi Pontifiees, 
Litterae Apostoliese Prsepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia 1596 Capitulum generale 0. 
Prsedicatorum Valentiae cele- 
bratum admonet omnes fra- 
tres, ut fraterno sinceroque 
affectu prosequantur imprimis 
PP. S. J. 1597 Inchoatur Congregatio Cle- 
ricorum regularium pauperum 
Matris Dei scholarum piarum 
(= Piaristae). 1598. 13. Apr. Edictum Nan- 
netense concedit libertatem 
religionis etiam Hugonottis. Hisf. Philippus III. idemque 
Ims. (II.) 1598—1621. Suec. Carolus IX. (suppresso 
Sigismundo catholico 1598) 
potitur reguo, protestans 1604 
— 1611. 1698—1651 (t 27. Sept.) Ma- 
xitnilianus I. dux et elector 
BavariEB, fundavit C. Amberg., 
Mindelheim., Heidelbergense. 1595. 20. Nov. Inter 
cetems: Bcclesia S. Vi- 
talis de Urbe cum juri- 
bus, bonis etc. applica- 
tur Dpb. S. Andreae in 
monte Quirinali. 1598. 15. Jul. Pasto- 
ralis: praescribitur usus 
libelli BeUarminl de doc- 
trina christiana. 1598. 25. Nov. Novit 
optime Majestas tua: 
Urget Papa, ne S. J. 
a GallisB regno exclu- 
datur, utpote de fide et 
Ecclesiapraeclaremerita. 1600.12.Dec.Owerosa.- 
Prohibitioni litterarum 
Greg. XIII. „Bx pasto- 
rali officio" (28. Jan. 
1586) derogatur et om- 
nibus mendicantibus Or- 
dinibus conceditur, ut 
religiosos suos per Lu- 
sitaniamtantum etGoam 
transmittere possint in 
Japoniam, Chinam etc. 114 1601. 14. Aug. Ut per- 
egrinorum: Poeniten- 
tiariis Almse Domus Lau- 
retanae conceditur f acul- 
tas absolvendi ab om- 
nibus peccatis et cen- 
suris reservatis, excepto 
dueUo, apostasia a reU- 
gione, hseresi, introduc- 
tione mulierum in clau- 
stra, largitione mune- 
rum. 

115 1596 Aquaviva, agentibus re- 
rum novarum in Societate 
studiosis, proponitur ad sedem 
archiepiscopalem Neapolita- 
nam. At cum Jo. Alvarez, Assi- 
stens Lusitanise, Cardinali Toleto, 
promotorihujuscausae, serio com- 
minatus esset, Societatem, nisi ipse 
hoc periculum amovisset, acturam 
ut Aquaviva Cardinalis crearetur, 
Toletus promisit, se acturum, id- 
que etiam effecit, ut Pontitex, 
mutata sententia, Generalem in 
suo munere relinqueret. 1598. 1603. 1606 Nov£e edi- 
tiones auctae et perfectae „Ra- 
tionis studiorum". 1599. 8. Maj. Epist.: Quis sit 
orationis et poenitentiarum usus 
in Societate juxta nostrum Insti- 
tutnm. 12. Maj. Epist.: De modo in- 
stituendarum missionum. 

14. Aug. Epist.: De usu exer- 
citiorum spiritnalium. 

14. Aug. De formandis et bene 
instituendis nostris concionatoribus. Juxta Catalogum Provinci- 
arum 1600 Komse impressum 
S. J. numerabat: 
Pr. 23, Dpr. 16, 
C. 245, Dpb. separatas 25, 
R. 67, Socios universos 8519. 116 1595 C. Melitense. — Romce 
instituitur solemnis eompre- 
catio diebus bacchanaUbus. 1596 C. Montis Regalis Pede- 
montii restituitur. 1596 Aquilce (in Aprutiis ulterio- 
ribus) Socii publice docent. 1595 Redeunt Cameracum, unde 
a 1580 exulaverant, et ser- 
viunt 1596 peste infectis. Petrus Cotonus saepe disputando 
confundit hsereticos 1592 A- 
venione et Gratianopoli, Ne- 
mausi 1600. 1597 C. Vesuntinum. Populus Romanus 29. Nov. pro- 
mittit se omni anno aedi sacrse pro- 
fessorum S. J. calicem argenteum 
et 4 isedas albas daturum. 1598 Pr. Romana socios nume- 
rat 626: Sac. 231, Schol. 192, 
Coad. 203. C. Anconitanum. 1599 Robertus Bellarminus crea- 
tur Cardinalis. — 2 PP. Ci. 
Romani dioecesin Reatinam 
obeunt concionando et in- 
struendo; 2 Chium, 3 ad 
Philippinas mittuntur. 1600. Ex Sociis 660 Pr. Ro- 
mance degunt 100 in Dpb., 
220 in C. Romano: Sac. 60 
(15 ex his professores), Magi- 
stri 24, Schol. 92, Coad. 44. 117 Hispania, Lusitania 1597 Ulyssipone tironibus 
propria Dpb. datur fun- 
datore Ferdinando Telles. 
— Franc. Suarez lector 
theologiffl in Universitate 
Conimbricensi. 1597 A Pr. Ai-agoniae sepa- 
ratur V. Pr. Sardinice. Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exterae 1598 Congregatio a Papa 
nominata 90 theses e libro 
Ludo viciMoZme excerptas 
damnavit. Nova vero dis- 
quisitio non phxs 20 in 
controversiam vocabat. 
Interiin sententiae ex Hispania 
petit» — plerseque Molinae 
faventes — advenerant; et auc- 
tor libri ipse, ut audiretur, 
postulabat. Unde Papa de- 
crevit, ut fierent doctorum 
colloquia. Aquaviva nomine 
totius Societatis (cujus as- 
sensum petierat) se respon- 
surum promisit circa quaestio- 
nem principalem i. o. ,,natu- 
ram gratise sufficientis effi- 
cacis" ; at noluit nomine Soeie- 
tatis defendere librimi quoad 
omnes tlieses; lioc enim ut 
causam privatam remisit ad 
defensores a Molina designatos. 
— E contra Dominicani librum 
integrum Molinee volebant sta- 
tuere qusestionem principalem 
timentes, ne methodo ab 
Aquaviva proposita accusaren- 
tur Calvinismi, 1599 Lue Hispaniam et Lu- 
sitaniam vastante haud 
pauci Socii infectis mini- 
strantes obierunt. 118 1597 C. Labaeense (Car- 
niola), et Glacense (Boh.). 1598 Iterum pelluntur Je- 
suitse e Transylvania. 
1599 restituti vexantur. 1598—1599 Restauratio 
catholica in Styria sub 
archiduce Ferdinando. 1598—1633 Sub archiduci- 
bus Alberto et Isabella 
23 diversae D. novae 
aperiuntur in Belgio. In Helvetia Jesuitae sedulo 
operam navabant in scho- 
Hs et seminariis, missio- 
nibus et peregrinationi- 
bus sacris. In Valle Tellina catholica 
gubernium protestanti- 
cum Grisonice vetuit adire 
scholas Jesuitarum, e- 
tiam extra patriam. 1599 Socii Embricenses mi- 
litibus et amicis et hosti- 
bus in magna pertur- 
batione operam suam 
impendebant. Ab anno 1596 Jacobus Ar- 

cerus, Henricfus Fitzsimon 
et alii Hiherniam exco- 
lere student. 1596 Robertus Personius 
ab Aquaviva praefectus 
missionis Anglicae S. J. 
creatur. 1596 Societati sedes datur 
Torunii in Prussia Regia. 1597 Lithuania fit V. Pr. 
sub V. Provinciali Fride- 
rico Bartscio. 1597 Joannes Gerardus 
post multos et atroces 
cruciatus, ex custodia 
Londinensi feliciter eva- 
dit. 1598 Dpr. Varsavice. 1600 Societas revocatur 
Aquisgranum, unde coac- 
ta cesserat 1589. 119 Pt. PolonisB et V. Pr. Ll- 
tbuanisB 1599: Dpr. S. Barb. \ Cracov. Dpb. S. Stepli 

C. Posnaniense, Calissien- 
se,LubIinense,Jaroslaviense, 
Vilnense,Brunsbergense,PuI- 
toviense, Nesuieziense, Der- 
patense, Polocensp, Rigense 
(Dpb.); M. aulica. 

R. Leopoliensis, Torunen- 
sis, Gedanensis. Varsaviensis. 
Socii 432 sc. 
Sac. 148 

Schol. 146 
Coad. 138 1594. In Cinaloa (Mexico) marty- 
rium Gundisalvi de Tapia. 1594 erigitur V. Pr. pro insulis Phil- 
ippinis (sub Prov. Mexicana), 
1605 fit sui juris. 1595 Hieronymus Xaverius (Sancti 
consanguineus) apud Magnum Mo- 
gorem Aiibar; 3 principes conver- 
tuntur. 1595 Inauguratur M. Madurensis 
per Gonsalmm Fernandes. 1597. In Japonia martyrium (26 
canonizatorura a Pio IX.). In Peruvia martyrium Micliaelis de 
Urrea. 1597. 9. Jun. f Ven. Jos. Ancliieta, 
thaumaturgus Brasiliae. 1598 f Taicosama persecutor in 
Japonia.. 1598—1599 Christiani S. Thom» in 
India per Archiepiscopum Goanum et 
Jesuitas a Nestorianismo revocantur. Synodus Diamperiensis. 

1599 Vincentiu^ Alvarus, Goam na- 
vigans, a Mahumetanis necatur. 1599 Areliipresbyter in 

Anglia. 120 Circa ann. 1600 missionarii S. J. in 
Africa patrocinium susceperunt nigrita- 
rum injuste in servitutem coactorum. 
Ita Barrelra in Guinea, Vogado et Veres 
in Congo et Angola. 

121 Historia eontemporanea Snmmi Pontifices, 
LittersB Apostolicse Praepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia 1600 Annus Jubilaei. 1600. Feb. Jordanus Brunus 
crematur Komae in campo 
florum. 1601 Colloquium religionis Ra- 
tisbonense. Angl. Jacobus I. 1603—1625. 1605. 13. Oct. t Theodorus 
Beza, unus ex primipilis Cal- 
vinianis. 122 1602. 30. Aug. Cum 
sicut nobis: extenditur 
potestas erigendi Con- 
gregationes etiam ad 
Residentias. 1603. 17. Mart. Qum- 
cumque: Explicatio Ka- 
lendarii Gregoriani a Chr. 
Clavio S. J. edita ap- 
probatur, cetera Kalen- 
daria huic contraria 
abrogantur. 1604. 20. Febr. Ad au- 
gendam: PetenteOlive- 
rio ManarsBo, ut in Bel- 
gio promoveatur religio, 
omnibus qui eatechismo 
assistunt et parvulos 
continent, alliciunt, vel 
ipsi instruunt, toties 
quoties indulgentia 100 
dierum conceditur. 1604. 8. Apr. Ccelesti- 
um: Religiosis S* J. in 
diversas partes mitten- 
dis et fidelibus ad eos 
accedentibus una vice 
apostolica benedictio et 
indulgentia plenaria 
conceditur (ad quadri- 
en.) 1605LeoXI.t27.Apr. 1605—21. Panlus V. 1599 — 1607 contra Aquavivam 
tum apud Philippum III. tum 
apud Clementem VIII. et 
Paulum V. agit FerdinaTidus 
de Mendoza S. J., confessarius 
comitissae de Lemos, et ef- 
ficere conatur, ut Generalis in 
Hispania sedem figere coge- 
retur. Nec destitit a suis ma- 
chinationibus, donec Paulus 
V. raelius informatus prm- 
cepto eum adegit ad ac- 
ceptandum episcopatum Cuz- 
quensem in Peruvia die 27. 
Sept. 1607. 1602. 29. Jul. Epist.: De recur- 
su ad Deum in tribulationibus 
et persecutionibus. 1604. 24. Jun. Epist.: De reno- 
vatione spiritus et correspondentia 
cum Deo. 1604. 20. Aug. Epistola: De 
soUicitudine et vigilantia Superi- 
orum erga subditos. 1600 CoUoquia de libro Molinae, 
quae sine magno emolumento 
fuere, suspenduntur. 1602 incipiunt disputationes 
(Congregationes de auxiliis) 
coram Pontifice. Gregorius de 
Valenfia, Petrus de Arrubal, 
Ferdin. de la Bastida, Jo. de 
Salas unus post alterum gra- 
vibus rationibus decertabant 
pro Molina. Papa certum 
consihum non cepit; sed cuni 
in majores angustias per decla- 
rationem Cardinalis du Perron 
et per BeUarmini communi- 
cationem ex actis Tridentinis 
incidisset, decrevit ipse legere 
opus Molinse, id quod mors 
(3. Mart. 1605) praepedivit. 1602 C. Papiense et Bastiense 
(Corsieae). 1602 Languens in incolis valU- 
um Alpinarum et Cemeniorum 
montium fides cathoUca Je- 
suitarum opera resuscitatur. 1603 Henricus IV. edicto Rotho- 
magensi mense Sept. permittit 
Jesuitis redire in provincias 
etvacareministeriis; atParisi- 
enses D. 1606 demum sunt 
restitutse et jure docendi pu- 
bUce carebant usque ad re- 
gnum Ludovici XIII. 1603 Flexiense C. fundatur ab 
Henrico IV. 1603 C. Oermanicum numera- 
bat alumnos 91. — Missiones 
habitae sunt in tota dicecesi 
Tusculana et Alhana (ubi 
abusus erat laborandi diebus 
festis et missam non audiendi) 
et in Sdbinis. 123 124 126 Hispania, Lusitania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exterse 1599 Publici juris fit liber 
Joannis Marianse S. J. 
Hispani : de Rege et Regis 
institutione libri III. Ad 
Philippum III. Toleti 
apud Petrum Rodericum. 
In quo libro sub diversis clau- 
sulis tyrannicidium permitti- 
tur et occisor Henrici III. lau- 
datur („Sic Clemens periit, 
aBtemum Gallias decus, ut 
plerisque visum est"). Multi 
alii theologi et ipsi duces nova- 
torum eandem sententiam 
tenebant. Societatis vero 
theologi plurimi eam repro- 
barunt, et Aquaviva eam se- 
vero edicto prohibuit 1610. 

1601. 16. Maj. t Hispali 
pestiferis serviens P. An- 
tonius Cordesius, praecla- 
rus utsubditus etsuperior. 

1601 Primus lapis ponitur 
tirocinii Ulyssiponensis. — 
Coepit juniorum a con- 
victu veteranorum sepa- 
ratio. 1602. 15. Jan. Egregiam 
operis Molinae defensioneni 
Clementi VIII. offert Uni- 
versitas Hispalensis. 1603 Vallisoleti 3 Persae 
Mahumetani, ex lega- 
tione Persica, baptizantur. 1604 C. Portalegrense. — 
Occupatur C. Flaviohri- 
gense (Bilbao) superata 
oppositione armata cleri 
et laicorum civitatis. 1605 Primordia C'- Oscen- 
sis. 126 1600 Jesuitae comitantur 
exercitum catholicum us- 
que in conspectum urbis 
Ostendoe; 3 occisi ab 
hsereticis. 1601. f Wenceslaus Stur- 
mius, strenuus debella- 
tor Picardorum in Bo- 
hemia. 1601 Restauratio catholica 
Moguntice, Treviris, Bam- 
bergcB etc. 1604 C, Constantiense et 
Clagenfurtense. 1604 Magistratus Pader- 
bornensis persequitur So- 
cios et catholicos, qui 
liberantur a Comite Riet- 
bergensi. 1604. 8. Sept. Episcopus 
Paderb. princeps Theo- 
dorus a FUrstenberg fun- 
dat C. Paderbornense; nu- 
merus scholarium 1605 
erat 200, 1607 autem 
400, semperque crescebat 1602 Socii Vilnetisis C. 
multos Calvinianos Ec- 
clesiae reconciliant. 1603—1613 Renovatio spi- 
ritus ordinis S. Basilii per 
Jesuitas, qui educant S. 
Josaphatum. 127 1604 — 1608 Demetrius 
falsus in Polonia conver- 
titur; Jesuitae in ejus 
exercitu ut missionarii 
castrenses. 1605 Conjuratio pulveraria 
in Anglia. HenricusGar- 
netus, qui dicebatur com- 
plex, morte afficitur, item 
Odoardus Oldcornus. 

128 Versus 1600 etiam theologi S. J. 
quum aUi, tum Molina et Sanchez 
illicitam et injustam probavere 
negotiationem venaliciain. Socii in America obstiterunt, ne indi- 
genJB injuste tractarentur a colonis 
Europaais: sic Didacus de Torres 
in Paraquaria, Valdivia in Chile. 1601. 24. Jan. Matthaeus Ricci ingre- 
ditur aulam regiam Sinensem. — 
Nicol. Lo)igobardu£ in provincia 
Quantunia. 1601 Ciiristianis S. Thomae in Indiis 
episcopus Angamalensis datur Je- 
suita, Frandscus Rozus. 1601 Primi sacerdotes Japones 
ordinati ab episcopo Jesuita. 1603. In Japonia numerabantur 
Socii 120, domiciha 23. At immi- 
nebat persecutio. Complures Chri- 
stiani, etiam mulieres et pueri ne- 
cantur, Daifusama Imperatore. 1603 Franc. Zgoda ut captivus vo- 
luntarius legati a Magno Chamo 
TartariaB ad regem Poloniffl missi, 
apud Caffam ad Pontum Euxinum 
condit missionem inter Tartaros. 1604 Balihassar Barreira erigit cru- 
cem in litore Africce ocddentalis et 
baptizat regem Serras Leonis cum 
multis subditis. 129 Historia contemporanea 1607. 30. Jun. f Card. Casar 
Baronius, dictus pater historise 
ecclesiasticae (AiQnales eccle- 
siastici a Christo nato ad 1198. 
12 vol.). 1609 Unio (protestant.) et Liga 
(= Foedus catholicorum) in 
Germania. 1609. 11. Jul. „Litterffi Maje- 
statis" Eudolphi IL concedunt 
equitibus, dominis et regiis 
urbibus Bohemise exercitium 
liberum religionis. 1610 Post mortem Henrici IV., 
30. Aprili a Francisco Raval- 
liaco interfecti, vexatio contra 
S. J. in Gallia reerudescit, et 
crimen ob Marianse librum te- 
mere confertur in doctrinam 
Societatis, quse tamen a novo 
rege et antistiteParisiensi inno- 
cens declaratur. — „Anti- 
cotonus" famosus liber, jube- 
tur in publico lacerari. Qall. Ludovicus XIII. 1610—43. 130 Summi Pontifices, 
Litterse Apostolicae Paulus V. continuat 
Congregationes deau- 
xiliis, jubet vero 
etiam disputari de 
prsedeterminatione 
physica. Mense Au- 
gusto 1607 clauduntur 
et conceditur utrique 
religioni suam def endere 
doctrinam vitando ta- 
men contumelias. 1606. 3. Jan. Cum 
sicut aecepimus: Con- 
ceditur indulgentia pro 
oratione 40 horarum in 
bacchanalibus in eccle- 
siis S. J. 1606. 4. Sept. Quan- 
tum religio: ultima 
(ante Clem. XIII. ) major 
confirmatio Instituti, 
privilegiorum, et Con- 
stitutionum Gregorii 
XIII. et XIV. 1608. 11. Jun. Sedis 
apostolicce : Petente 
Philippo rege cathoUco 
toUitur prohibitio, ne 
quis alia quam per Lu- 
sitaniam via in Indias 
praedicandi causa profi- 
ciscatur. 1609. 3. Apr. Universo 
gregi: Jubentur patri- 
archae, archiepiscopi etc. 
promovere opus missio- 
num S. J. 1609. 27. Jul. Igna- 
tius a Loyola beatus 
declaratur et per 
Breve 1609. 3. Dec. 
,,/w sede principis'''' 
promulgatur. 131 Prsepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia 1606. 4. Febr. Epist. de rebus 
prascipue tractandis in Congrega- 
tionibus provincialibus. 1606 Congregatio Procarato- 
rum decernit convocationem 
Congregationis generahs. 1607. 9. Jan. Epistola ad mis- 
sionarios in Anglia. 1608 Congregatio VI. generalis 
(20. Febr. — 29. Mart. Pro- 
fessi 64). Decreta VI. Congre- 
gationis: 

1. contra perturbatores; 

2. usus buUsB cruciatae, qui prae- 
primis postulabatur ab oppo- 
sitione hispana, prohibetur; 

3. hora recreationis retinenda, sed 
bene adhibenda; 

4. in Instituto niliil mutandum, de 
qua re Congregationibus provin- 
ciaUbus nihil licet rogare; 

6. omnes quotannis saltem per 8 
dies exercitiis vacent; votorum 
renovationem praecedat triduum ; 

6. de manifestatione deUcti; 

7. de Scholasticorum a cseteris se- 
paratione; 

8. petenda canonizatio BB. Aloysii 
et Stanislai. Pr. Tolosana 1609: | 


Dpb. Tolosajia, 


C. Tolosanum, 
accep- 


„ Mauriacense, 
ta a 


„ Ruthenense, 
Pr. 


„ Auscitanum, 
Aquit. 


,, Cadurcense, 


„ BiUomense, 


„ Aniciense, 
Pr. 

Lugd. 


„ Biterrense, 
R. Albenacmsis 
Sac. 


84 
Schol. 


88 
Coad. 


58 
Socii 


230 

132 1604 Petrus Cotonus, acceptis- 
simus in aula Gallica declinat 
1605 Cardinalatum. — Sena- 
tus Gallice, impotens nocere 
ipsis Jesuitis, sasvit in eorum 
libros sibi exosos. 1604. 20. Sept. Pr. Romana cum 
venia SS. Pontificis C°. Grae- 
corum ejusdemque guberna- 
tioni, nimium ab externis 
impeditse, valedicit, 14". anno 
postquam cceperat. 1605 Dpr, Messanensis. 1606 E republica Veneta propter 
interdictum observatum Je- 
suitae, Capucini, Theatini, ex- 
pelluntur. Henrico IV. medi- 
ante pacem Paulus V. postulat 
redintegrationemjesuitarum, quam 
senatus denegat. At hac condi- 
tione, petente Aquaviva, per Pa- 
pam remota, pax stabilitur, Bell- 
armino et Sarpio propugnato- 
ribus alterutrius partis. Post 61 
tantum annos 1657 .Jesuitis Ucuit 
redire Venetias. 1606 C. Mussipontanum nume- 
rat scholares 1600. 1608 Pro Gallia creatur quinta 
Assistentia per Congregatio- 
nem generalem : Ludovicus 
Richeome, ProvinciaUs Lugd., 
primus Assistens GaHiaB. 1608. Ab Aquitania separatur 
Provincia Tolosana. 1609 RomsB instituitur gene- 
ralis quolibet mense commu- 
nio. 1610 Aquaviva caput S. Aloy- 
sii mittit C. Castilionmsi, 
coepto 1608. 133 Hispania, Liisitania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exterse 1606 f Petrus Domenech, 
82 annos natus, quorum 
55 in Soc. egerat, vir 
magnis muneribus perfunc- 
tus, sed majore virtute prse- 
ditus, exemplum regularis ob- 
servantisB. 1607 Granatce complures B. 
M. V. sodalitates florent 
operaque zeli et misericor- 
diae obeunt. 1609 Matriti in carcerem 
includitur Mariana prop- 
ter librum „de mutatione 
monetffi"; 9 post menses 
liber dimittitur. 1609 Preces XL horarum 
triduo antecinerali Socie- 
tas in Lusitaniam inducit. 1610 Pr. Lusitana in 17 
locis numerabat Socios 
686, ex quibus 246 con- 
stituebant C. Conimbri- 
cense. 1610 Ex Dpb. Tarraconensi 
Socii aliquot in oppido 
quodam, ubi ex odio 
factionura per novem an- 
norum spatium 200 homi- 
nes miserrime occubu- 
erant, pacem et mutuam 
caritatera restituere. 1611. 12. Sept. Matriti 
f Pet, Ribadeneira. 

Ipse est auctor primaB Biblio- 
thecsB scriptorum S. J. Ant- 
verpiae 1608 impressae sub f"' 
lo: niustrium scriptorum 
J. cataJogus. 

134 )titu- 1606 Societas e Transyl- 
vania denuo exulat. C. (Enipontanum suis nu- 
meris absolutum. 1607 Regimen AcademiEe 
Dilingance, post litem 40 
annorum per episcopum 
Henricum Knoringerum 
feliciter finitum, Societati 
definitive traditur. — 
Donaverda rehgioni resti- 
tuitur. 1608 Principes protestan- 
tes recusant incipere deli- 
berationes in comitiis nisi 
Jesuitas vetentur scribere 
contra pacem religionis. ZagrabicB aperiuntur scho- 

l8B C- 1609 C. Silvoe Ducis et 
Ruremundce. 1610 Comitatus Rietberg 
in Vestfalia per Socios 
reducitur ad Ecclesiam 
catholicam. 

C. Namurcense. 1611 Aquisgrani et Pragoe 
Protestantes excitant tu- 
multus in viis contra Je- 
suitas. 136 1607 Paulus V. vetat prse- 
stare Jacobo L juramen- 
tum novum, quo vult 
agnosci ut dominus Ec- 
clesiae in Anglia. Scribit 
contra hoc juramentum 
Bellarminus cum Suaresio 
et Personio, et rex contra 
Bellarminimi. 1608 Thomas Gamet (nepos 
prioris) supplicio capitis 
affectus. 1608 Polonia di\iditur in 
2 Pr. Polonam et Lithua- 

nam. 1608—48 Florens status 
Academiae S. J. Vilne)isis. 1610. 15. Apr. Robertus 
Personius, qui verbo, o- 
pere, exemplo, libris rem 
catholicam in Anglia pro- 
moverat, obiit Romae. 1613 f Oaspar Nahavisus, 
impiger veritatis catho- 
licse in Polonia defensor. 1611 — 16 Lis Jesuitarum 
cum Academia Cracovien- 
si circa novam Acade- 
miam S. J. Posnaniae. 
Victrix Acad. Craco- 
viensis. 1605 A Peruvia separatur V. Pr. 
ParaquaricB, 1607 independens Pro- 
vinciali Didaco Torres: complecti- 
tur Paraquariam, Tucumaniam, 
Chile. 1606 Robertus de Nobili (f 1656) 
inter Brachmanes in Madura. 1606. 20. Jan. f Alexander Valigna- 
nu£, praeclare meritus de Societate 
universa in India et Japonia. 1607 V. Pr. Novi Regni et Quitensis 
separatur a Peruviana. 1608. 11. Jan. Franciseus Pinto ad 
Maranoniura fluraen necatur a 
Brasilis. 1609 exeunte Marcellus Lorenzana 
primam fundat redu£tionem Indo- 
rum in Paraquaria, dictara S. Igna- 
cio Gnazu. 1610 Jos. Cataldino 2"°" constituit 
reductionem „Lauretum." Et ita 
sequentibus annis fundabantur a- 
liffi atque aliae usque ad 30. 1609. In Orienie renovatur M. jani 
ccepta sub Greg. XIII. quae inter- 
ventu Austriae et GalliaB 1610 
majore gaudet libertate. 1610. 11. Mai. f Matthaeus Ricci 
(Peidni). 136 137 Historia contemporanea 1610 S. Franc. Salesius (f 1622) 
eum S. Francisca de Chantal 
fundat Ordinem de visitatione 
B. M. V. 1611 Petrus de Berulle fundat 
Oratorium Gallicum. Suec. Gustavus Adolphus 1611 
— 1632. Qerm. Mathias I. 1612—1619. 1613 t Dr. Gulielmus Estius, 
lector celeberrimus S. Scrip- 
turse et theologiae scholasticse 
per 31 annos in Universitate 
Duacena. 1614 „Confessio Marchica", qua 
Jo. Sigismundus elector Bran- 
denburgicus Calvinismum su- 
um confirmare studet. 138 Summi Pontifices, 
Litterse Apostolicae 1609. 1. Dec. Inter 
curas: Scholares pau- 
peres ferdinandei in 
Sem. addito C. GraBcensi 
possunt promoveri ad 
ordines extra tempora, 
sine interstitiis, titulo, 
dimissorialibus, si testi- 
monio rectoris et supe- 
rioris dicti Sem. com- 
mendentur. 1611. 16. Dec. Splen- 
dor paternce glorice: 
indulgentia plenaria per- 
petua pro ecclesiis 
S. J. in festo tituli seu 
fundationis. 1613. 23. Apr. Impo- 
siti noiis: Breve super 
exemtione S. J. a de- 
cimis, et quota earum 
dumtaxat solvenda in 
regnis Portug. et Algar- 
biorum. 1615. 2. Apr. In su- 
pereminenti: C. S. J. 
Paderbomense donatur 
privilegiis et juribus Uni- 
versitatis. 1615. 27. Jun. Rom. 
Sedis Antistes: Socie- 
tati in Sinis degenti 
confirmatur f acultas ce- 
lebrandi missam tecto 
capite, traducendi Bi- 
bliam inling. Sioicamet 
sacramenta ministrandi 
eodem idiomate. 139 Praepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia 1611. 29. Jan. Epistola de in- 
stitutione Scholasticorum. 1611. 24. Maj. Epist.: De soUdi- 
tate et uniformitate doctrinEe. 1612. 24. Nov. Epist.: De ofEi- 
cii divini recitatione ac celebra- 
tione MisssB. 1613. 28. Maj. Epist.: Monita 
formandis concionatoribus accom- 
moda. 1613. 14. Dec. Epist.: De ra- 
tione studiorum et doctrina S. 
Thomae sequenda. — Decretum de 
uniformitate doctrinae praesertim 
de gratias efficacitate. 1614 Brachium dextrum Fran- 
cisci Xaverii Goa Romam mit- 
titur mandato Aquavivae. 1615. 21. Jan. f Claudius 
Aquaviva. 

Juxta catalogum 1616 (ap. 
Juvencium p. 351 — 355.) So- 
cietas numerabat Pr, 32, Dpr. 
23, C. 372, Dpb. 41, R. 123, 
Socios 13112. 

In 5 primis jam sui Generalatus 
annis coactus fueratAquaviva 
recusare 60 C. quae petebantur. 140 1611 Floret Mariana Congre- 
gatio in C. Burdigalensi mi- 
sericordia et eleemosynis prae- 
cipue in egenos et vinctos et 
fervore procurandag salutis ani- 
marum. 1611 Neapoli erecta Congrega- 
tioClericorura sseculariumtunc 
sodales 30, 1705 vero 462 
numerabat. 1611 Asculi 4 Congregationes 
Marianae sunt erectse: Nobilium 
(inter quos gubernator), mer- 
catorum et artificum, numero 
200, scholarium majorum n. 
70, minorum n. 50. 1612 Dpb. Parisiensis in subur- 
bio S. Germani. 1612 Devotio XL horarum in- 
ducitur in templum Dpr. 
Panormitance diebus baccha- 
nalibus. 1612 Excursionibus Turonen- 
sium operariorum ad alteram 
Rhodani ripam multse con- 
versiones Calvinianorum ef- 
fectae sunt. Sub anni 1614 finem Romce 
Congregatio Communionis ge- 
neralis sub invocatione B. 
Mariae Pietatis erecta, et apo- 
stolica auctoritate confirmata 
et thesauris spiritualibus di- 
tata est, cujus praeclara mu- 
nera in litteris annuis descri- 
buntur. 1615 Cardinales Du Perron et 
RicheUeu in comitiis gallicis 
Societatem tuentur. 141 Hispania, Lusitania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones extersB Societas hispana ex multis 
hujus temporis pertur- 
bationibus et tribulationi- 
bus, quas a 30 fere Sociis 
discolis per memorialia 
apud Inquisitionem, Ke- 
gem, Papam contra Insti- 
tutum et Generalem con- 
spirantibus perpessa erat, 
purior et florentior exiit, 
ita ut tempore Generalis 
Claudii Aquaviva 4 Pr. 
Hispaniae 31 nova do- 
micilia, fere omnia C, 
condiderint. 1615 in istis 4 Pr. numera 
bantur domiciha 87, Socii 
plus 2000 qui fervore spi' 
rituali et zelo apostolico 
ardebant. Laudandi sunt 
praeter alios multos impri 
mis PP. Alphonsus Ro- 
driguez, J^gidius Gonzalez 
Davila, Ven. Ludovicus a 
Ponte, et S. CoadjutorAl- 
phonsus Rodriguezf 1617. 142 1611 HoUandica M. nu 
merat 14 Patres operarios, 
dispersos per loca 12, in 
quibus non tam degunt, 
quam continuo peregri- 
nantur. 

1611 GrcBdi haBretici 45 ad 
profitendam fidem catho- 
licam reducti. 

1612. Mittuntur Jesuitee 
in Bosniam, Sclavoniam, 
finitimas regiones. 

1612 Pr. Belgica dividitur 
in Flandrobelgicam etGal- 
lobelgicam. Hoc anno 
Duaci sola Logicae schola 
400 auditores numerabat. 1613 Dpb, Leohii. — Varia 
Carinthiae Styrijeque op- 
pida doctrina salutis im- 
buuntur. 1614 C, PaderhorneTise in 
Acadeniiam promovetur 
zelo et munificentia Theo- 
dori a Fiirstenberg, epi- 
scopi principis (1585 - - 
t 4. Dec. 1618). 1615 Initium datur C, 
Ensisherniensi, Neohur- 
gensi, Novesiensi, Sele- 
stadiemi, Tyrnaviensi. 143 1614 CracovicB auctore ano- 
nymo (re vera ab Hie- 
ronymo Zahorowski ex- 
pulso e S. J. conscripta) 
in lucem prodiere ,,Moni- 
ta secreta", quae falso at- 
tribui Instituto S. J. de- 
clarata sunt 10. Mai 1616 
a Congregatione Indicis 
et decreto administratoris 
Cracoviensis Episcopatus 
20. Aug. 1616. Refutata 
sunt a P, Jacobo Gretser 
1618. Manuscriptum ori- 
ginale monitorum num- 
quam est visum, eormn- 
que authenticitatem e- 
tiam scriptores Societati 
inimici rejiciunt (Huber, 
Fischer, Hamack etc). 1615 Joan. Ogilbaeas mar- 
tyr in Scotia. 1615 C. Scotoram in urbe, 
conditum 1600, Societati 
administrandum datur. 1611 Societas in Canada, unde 1613 
ab Anghs expellitur. 1613 Societas penetrat in Cocin- 
cinam et Tunkinum. 1614 Usurpator Daifusama (f 1616), 
instigatus ab Hollandis et Anglis 
continuat persecutionem in Ja- 
ponia cum majori et ad artem 
redacta crudelitate. Nihilominus 
Conimbricas 70 Socii sese obtulere 
pro ista M. Anton, Ruiz de Montoya jam ab anno 
1608 in Paraquaria, baptizavit 
ad 100.000 Indorum, edidit gram- 
raaticam, vocabularium et thesau- 
rum lingua3 Guaranorum 1639 sq. 1614 Ludovicus Grangerius in Min- 
greliam penetrare conatur. 144 145 4. Generales Vitelleschi, Historia contemporanea Siunmi Pontifiees, 
Litterae Apostolicse Praepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia 1618—1648 Bellum 30 annorum 
devastat Germaniam. 1618 Congregatio Maurinorum 
in Gallia, reformatio quaedam 
ordinis S. Benedicti. 1618 — 1619. Synodus Calviniana 
Dortracensis ad sopiendas lites 
Arminianorum. Germ. Ferdinandus II. 1619— 
1637. 146 1616. 7. Sept. Sacra 
religio: Certa die a 
Generali vel Provinciali 
etc. statuenda religiosis 
S. J. conceditur in- 
dulgentia plenai., si 
sacra Eucharistia ref ecti 
pro Ecclesia, pro Sina- 
rum et Japonum con- 
versione et eorum in 
persecutione constantia 
oraverint. 1617. 29. Apr. In 
superemmenti: Peten- 
te Mathia rege, in im- 
peratorem electo, con- 
firmantur statuta edita 
pro presbyteris S. J. in 
Universitate Viennensi 
pMlosophiam lecturis. 1618. 31. Jan. Ex 
incumbenti nobis: 
dispensare in 2 votis 
professorum circa pau- 
pertatem et praelatoras 
reservatur Papse. Eti- 
am dimissi et ad alios 
ordines transeuntes te- 
nentur istis votis, uti 
postea declaratum est. 147 Yitelleschi Mutius (natus 
Eomae 1563, ingr.1583), qui do- 
cueratpMlosopliiam et theolo- 
giam,etfunctus eratmuneribus 
prsedicatoris, Rectoris, Provin- 
cialis, Assistentis, 1615. 15.Nov. 
electus est Generalis 39 suf- 
fragiis ex 75. In qua electione 
apparebant vestigia ultima fac- 
tionis liispanse, quibus tamen for- 
titer resistebant legati hispanus 
et gallus, imo etiam Summus Pon- 
tifex. 

Decreta VII. Congre- 
gationis: 

1. DimissisaJimentaaSocietatenon 
8unt prsstanda; 

2. de mortuo Generali officium de- 
functorum et solemne sacrum 
pro cujusque loci Collegiique 
more decantandum aut dicen- 
dum; 

3. decreta Congregationum impri- 
menda; 

4. privatam Generalis mensam 
sponte ab ipso tolli approbat 
Congregatio ; 

5. Congregationes generales statis 
temporibus non cogendse; 

6. falsi accusatores puniendi; 

7. Assistentium et Admonitoris lit- 
terae et Nostrorum ad ipsos a 
solo GeneraJi reserari possunt; 

8. in pervigilio B. Ignatii jejunium 
indicitur; 

9. bonorum administratio jam no- 
vitiis interdicitur; possessio au- 
tem vel dominium post quadri- 
ennium, nisi Generalis dispenset, 
omnino reUnquenda: quod qui- 
dem novitiis etiam prjelegi debet; 

10. de bene excipiendis Nostris ho- 
spitibus; 

11. graviter peccant qui dimissio- 
nem petunt ex causis fictis; 

12. ordinationes de exercitiis spiri- 
tualibus et studiis; litterarmn 
humaniorum studium maxime 
commendatur; 

13. approbantur regute Secretarii 
et Substitutorum; 

14. omnesgradumsusciperedebent; 
solus GeneraUs potest dispen- 
saie; 

16. domus 3ae probationis dotat» 
redditibus admitti possunt; 

16. dicere Patri Ministro: ,,noIo 
facere" est casus reservatus; 

148 Aurea aetas Provinciarum gal- 
licarum. 

1616 Institutio celebris Ora- 
torii Romani per Petruna 
Gravita (pro sodalitiis, mis- 
sionibus urbanis, catechesibus 
etc.) 

1616. 2. Jul. Lyciis (Lecce) f 
Bernardinus Realinus, quem 
adhuc vivum Lyeienses Civi- 
tatis patronum elegerant. 

1616 A Pr. Francise (= Pa- 
risiensi) separatur Pr. Cam- 
panice. 

1617 Petr. Cotonus aulse vale- 
dicit. Ejus loco Jo. Amos fit 
confessarius regius. 

1617 C. Barroducense (Camp.). 

1617 Pet. Ferracutus prorege 
consentiente Neapoli erigit 
confraternitatem misericordieB. 
— JesuitSB reconciliant inter- 
nas factiones inter equites 
S. Joannis Melitenses. 

C. Adjacense in Corsica (Pr. 
Mediol.). 1618 C. Mirandulanum. 1618. 24. Mart. f JuUus Man- 
cinelli in urbe Neapoli post 
multos labores apostolicos in 
Dalmatia, Bosnia, Moldavia, 
Vallachia, Polonia. 1618 Provinciae Campanice ac- 
cessere C. Catalaunense, Cal- 
vomontanum, Augustodunen- 

se. 1618 Parisiis iteruni aperitur 
C. Claromontanum, quod 1620 
numerat 300 convictores et 
1700 externos. 149 Carrafa, Piccolomini 1615—1651. Hispania, Lusitania Germania, Belgiom Anglia, Polonia Iii Hispania sub protec- 
tione Philippi III. et IV. 
Societas magis magisque 
propagatur. 1616 Manresm ad antrum 
S. Ignatii a Sociis figitur 
sedes, beneficio Marchio- 
nissae Aytonis. 1616. 24. Febr. f Hispali 
Alphonsus Rodriguez auc- 
tor aurei libri de perfec- 
tione christiana. 1616. In Sardinia trmie- 
stris missio in 22 oppidis 
copioso fructu non caruit. 1617. 25. Scpt. t Franc. 
Suarez Granatensis in 
Dpr. Ulyssiponensi. — In 
templo ejusdem Dpr. 1618 
introducitur communio 
generalis dominica 4" cu- 
jusque mensis. Communi- 
cantium permensenierant 
17—18 miUia. 

1617 Turbas exortse in Sem. 
Anglorum Vallisoleti auc- 
toritate regis componmi- 
tur. — Matriti erigitur 
Dpr. et in templum defer- 
tur corpus B. Francisci 
BorgicB. 

1618. In Hispania Didacus 
Ruiz de Montoya (f 1632) 
recusat defendere sua 
auctoritate impositionem 
injusti tributi. 1619 Hispalense Sem. Hi- 
bernorum committitur So- 
cietati. 

150 1616 C. Monasteriense nu- 
meravit scholares 1300. 
— A Sociis Germanije Su- 
perioris 1400 homines ex 
hseresi ad Ecclesiam re- 
ducti sunt. — WoUgan- 
gus, Neoburgensis Dux, 
Neoburgi condit C. — 
In Gallobelgica inchoan- 
tur C. Huense, Bethunien- 
se, Malhodieme; in Rhe- 
nana Wormatiense; sta- 
bilis sedes Frideslarice. 
AntverpicB Dpr. Lis cum Univers. Lovan. ob 
cursus publicos theologiae, 1617 Mich. Adolphus co- 
mes ab Althan, ex ha?- 
retico pertinaci catholi- 
cus, erigit C. Crembsce. — 
Inveniuntur Jesuitae in 
omnibus majoribus ur- 
bibus reipublicce Batavce 
( = in Neerlandia). Eomm 
epistolsB sccret« more merca- 
torio script<e cum in mauus 
hostiles incidisscnt, occasi- 
onem dederunt libello in- 
scripto: ,,Occultus mercatus 
Jesuitarum." At clavi in- 
venta, res potius in eorum 
cessit laudem. 

1618. 12. Oct. t Jacobus 
Rhem Ingolstadii. 1618 — 19 Societas expel- 
litur e Bohemia, Moravia, 
Silesia. Revertitur cum 
exercitu ligistico, cui ser- 
viebant 18 PP. BeUi 
duces Tilly et Piccolomini 
fuerant discipuU Jesui- 
tarum. 

1619. 6. Dec. t BruxeUis 
Fra/nciscus Coster. 

151 1616 — 34 Lis Jesuitarum 
cimi Academia Craco- 
vieusi de schoUs pubUcis 
Cracovice aperiendis. 

1616 Camenecense C. cum 
tota fere urbe incendio 
deletur. — In Lithuania 
2 Socii BasiUanorum dis- 
cipUnam instaurare sus- 
cipiunt. — C. Crosense in 
Samogitia, et Plocense. 1616. 5. Mart. t Thomas 
Pound, e saltatore EUsa- 
bethae Jesuita, saepius 
tetro carcere inclusus ob 
fidem. 1617 R, PremisUensis fit C. 1618 Persecutio in AngUa 
ob juramentum a rege 
praescriptmn, a Pontifice 
vetitum. — Guil. Baldu- 
inus, innocens quideni a 
rege cognitus, 8 tamen 
annos retinebatur in car- 
cere. 152 Missiones exterse 1615 Petr. Claver Carthagine in 
Anierica merid. missionarius Ni- 
gritanim. (t 1654). 1616. In Ceijlano insula, in quam 
Societas initio hujus saecuU intra- 
verat, crudeliter necantur Joan. 
Metellus et Matth. Pelingottus. 1616 Persecutio renovatur in Ja- 
ponia, cum 24 Franciscani audito 
rumore de concluso quodam con- 
tractu coimnodo, ad istas insulas 
appeUunt. 

1616 Pr. Quitensis dividitur in 2: 
QuUensem et Novi Regni (Grana- 
tensis). Circa idem tempus (saltem 
1608, forsitan jam 1606) Pr. Mala- 
barica separata esse videtur, et 
Japonia (cum Macao) independens 
fit a Goana 1612. 1617 J. B. Machado et 1619 aUi 15 
Socii M. in Japonia. 1617 Reversi Socii in Coeincinam 
multis difficultatibus laborant. 
Nuocmani uno die erigunt tem- 
plum Christiani. 1617 Edicto regis e totaC/itViaexula- 
re jubentur Jesuitae; 8 remanent 
occulti. 1618 Haud pauci Martyres in Ja- 

ponia. 1619 Crudescit persecutio. Leonar- 
dus Ciiimura, Coad. S. J., cum 
aliis vivi concremantur. 

153 Hlstoria contemporanea 1620. 8. Nov. Fridericus V. usur- 
pator BohemiaB insigniter vic- 
tus apud Pragam. Eisv. Philippus IV. 1621—1664 
idem ac 
Ims. PhiUppus III. 1621—1640. 1621 Approbatur Congregatio 
Paulina Clericorum regularium 
pauperum Matris Dei schola- 
rum piarum (Piaristse), funda- 
tore S. Josepho a Calasancio 
(t 1648) incepta Romse 1597. Summi Pontifices, 
Litterae Apostolicse 1622 Incipit S. Congregatio de 
Propaganda fide. 1623 Maximilianus, Bavariae 
dux, fit elector Imperii. 1619. 25. Oct. In sede 
Principis: Franc. 
Xaverius declaratur 
Beaivs. 1621— 1623 Gregorius 
XV. 1621. 15. Apr. Alias 
pro parte: facultas 
erigendi Congregationes 
in Residentiis. 154 1622. 12. Mart. Ca- 
nonizatio BB. Igna- 
tii et Francisd Xa- 
verii; buUas autem 
Urb. VIII. expedivit 
1623. 6. Aug. 1622. 27. Sept. Pieta- 
tis: doctrinam christia- 
nam docentibus, discen- 
tibus, promoventibus 
conceduntur indulgen- 
tiaB. 1623. 8. Jul. t Gre- 
gorius XV. cujus cor- 
pus post aliquot an- 
nos translatum fuit 
et conditum in tem- 
plo S. ^natii. 

155 Praepositi et Congregationes 
Generales 17. solus Generalis condere potest 
regulas, non autem leges et con- 
stitutiones ; 

18. ex instructionibus Generalium 
diversae regulae perficiantur; 

19. novitiatus inchoatur a dio, qua 
quis in Societatis domum a Pro- 
vinciali, probationem inchoa- 
turus, admittitur. 1617. 2. Jan. Epistola: De 
oratione aliisque virtutibus. 1618. 26. Jun. Epist: De cnra 
fratrum Coadjutorum Superiori- 
bus habenda. 1619. 7. Mart. Epist. De cau- 
sis unde detrimenta Societatis 
timenda. 1620—1621 Feliciter prsveni- 
tur creatio Mutii in Cardina- 
lem, quam Paulus V. et postea 
Gregorius XV. meditabantur. Pr. Meapolltana 1621. 

Neapoli 2 Dpr. et 1 Dpb. 

C. 19: Neapolitanum, Massense, 
Stabiense, Salemitanum, Nola- 
num, Beneventan., Capuanum, 
Teatinum, Aquilanum, Adriense, 
Bovinense, Barolitanum, Bari 
ense, Lyciense, Molfettamum, Con- 
sentinum, Amantheanum, Cata- 
cense, Tropeense. 

R.Monopolitana,Tarentina,Pau- 

lae, Monteleonis; pertinent ad 
Provinciam : 

Sac. 232 

Schol. 143 

Coad. 221 

Socii 596 1622. 30. Apr. Epist.: Decau- 
tela confessariis necessaria ad- 
puritatem servandam. 156 Italia, Gallia 1619 Jo. Arnulphus postposito 
respectu humano publica con- 
cione regem cum matre recon- 
ciliavit. Eidem 1621 successit 
ut confessarius regius Gasp. 
de Seguiran (t 1644) et 1625 
Joan. Suffren {f 1641). 1619 Jo. Aug. Gonfaloniere in 
Corsiea turbata pacem et or- 
dinem restituit. Cardinalis Ludovisius, Gregorii 
XV. nepos, Romae sedificat 
templum S. Ignatii. 1620 C. Interamnense et R. 
Urbevetana. — Pr. Neapoli- 
tanae accedunt C. Vibonense 
et Tarentinum. — Initia C. 
Thermitani (Sicil.). CarolusRo- 
manus missionem perpetuam 
per Sieiliam instituit. 1621. 17. Sept. t RomsB Card. 
Robertus Bellarminus. 1621. 13. Aug. t Jo. Berch- 
mans. — C. Savonense. (Pr. 
Mediol.) 1621 Dpr. Tolosana. 1622 C. Aquis sextiis, Pdli, 
Metis. — Carolus a Lotharin- 
gia intrat S. J. — C. Raven- 
natense et Faventvnum (Pr. 
Ven.). 1623 Reflorescit magnae utili- 
tatis sodalitium in C. Thea- 
tino. 

Dimittitur e S. J. Honuphrius a 
Vermi, Marsalensis, qui obedientise 
immemor, auram aulicam et epi- 
scopatum queesierat. 

157 Hispania, Lusitania 1619 Incipit habitari Dpb. 
Ulyssiponensis. 1620 Emmanuel Viega tur 
bas in L/usitanice Provincia 
excitans post difficultates 
varias dimittitur. — C. 
Scalabitanum (Santarem). 1621 t Philippus IIL, cui 
morienti assistebat Hie- 
ron. Florentia, eximius 
concionator (f 1633). Archiepiscopus Ehorensi C. 
graves molestias creat. Germania, Belgium 1622 Ignatio et Franc. Xa- 
verio in Sanctorum album 
relatis plaudebat Hispa- 
nia et Lusitania. MartinusBecanus (f 1624) 
et Gulielmus Lamormaini 
(f 1648) confessarii Fer- 
dinandi II. 

Jesuitee promovent veram 
morum reformationem ca- 
tholicam. 1619. 7. Sept. CassovicB 
diris cruciatibus necantur 
a Calvinianis militibus 
Stephanus Pongracz et 
Melchior Grodecz S. J. 
cum Marco Crisino cano- 
nico (= beati 1. Nov. 
1904). 

1620 C. Casletense in Flan- 
dro — , Nivellense in Gal- 
lo-Belgica. ~ 25. Sept. 
GodeMdus Thelen ab hae- 
reticis necatur. 

1620 Persecutio continu- 
atur in HoUandia; multae 
oriuntur difficultates cum 
Vicariis apostolicis, dum 
in Belgio regnat pax. — 
— Michael Sybold strenue 
laborat, ut subditos ducis 
Neoburgensis in Pala- 
tinatu Norico ad Eccle- 
siam reduceret. — C. 
Friburgense (Brisg.) 

1620. 22. Nov. Societas 
Pragam. et in Bohemiam 
reducitur. 1621 C. Tergestinum et 
Ooritiense. — Missiones in 
Palatinatu superiore, Ani- 
bergsB, Chambi, Novofori. Anglia, Polonia Missiones exterse 158 1622 Discidium Academiae 
Viennensis a scholis S. J. 
studio Imperatoris et P. 
Argenti, sedatur. Ob bel- 
lum complura C. in Ger- 
mania a Sociis deseri 
oportebat. 

159 1619 V.Vr.AnglicB erigitur. 
1623 Pr. facta numerabat 
Socios 218. 1620 Pestis in Polonia vic- 
timam poposcit Christo- 
phorum Fabrum, qui cum 
aliis praesto erat jegrotis. 1621. Caput Stanislai Kost- 
kae Roma transfertur Var- 
saviam, et in ejus adven- 
tu terga vertit Turcorum 
exercitus. 

1621. Riga bello Suecico 
exturbatur Societas. — C. 
Grodnense. 1623 Henricus Schacht, 

Slesvigensis, e Lutherano 
catholicus et Jesuita, a 
Propaganda in Sueciam. 
missus, capitur, ter tor- 
quetur, capitis damnatur, 
sed venia data e Suecia 
exulare cogitur. — Missio 
in Dania frustra tentata. 1623 Datur Sociis Pr. An- 
glice Dpb. Gandavi. 160 1618. In Mihinpia frater Imperatoris 
Cela — Christus rem catholicam 
promovet. Sociis extruitur tem- 
plum, Petrus Paez remanet apud 
Imperatorem, Franc. Ant. de An- 
gelis ad Agaos se confert. 

1619 M. Sinica fit V. Pr. 1620 Fides in Sinarum provinciam 
Xamsiensem invehitur. 1620 Episcopus Coccinensis gravis- 
simas difficultates creat Sociis in 
ora PiscaricB et in regno Travancor. 1620 Franc. Ribera a Mauris inter- 
ficitur in Cafraria. 1621 In Madurensi missione Rober- 
tus de Nobili confictis criminibus 
oppressus in C. Cranganorense rele- 
gatur, sed mox ejus innocentia 
patet; iterum strenue et cum 
fructu laborat. 1622. 10. Sept. Carolus Spinola et 
Socii 16 M. in Jap. Secuti sunt 
alii. 1623 C. in Congo. Pekini a Sociis pericula gravia 
superantur. 

In Jap. Hieronymu^ de Angelis et 
1624 Michael Carvallius cum 4 aliis 
religiosis comburuntur pro fide. 1624 Alexander Rhodes in Codndna; 
idem cum J. A. Marques penetrat 
in Tunkinum; Ant. de Andrada 
primus in Thibetum. 

161 Historia contemporanea Summl Pontifices, 
Litterse Apostolicse Praepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia Angl Carolus I. 1625—1649. 

1625 S. Vincentius a Paulo 
(f 1660) fundat „Sacerdotes 
Missionis" (Lazaristas) qui 
approbantur 12. Jan. 1632. 

1625 Cum in Germania et alibi 
imprimerentur „Mysteria po- 
litica" et „Admonitio ad regem 
christianissimum" quibus Car- 
dinalis Eichelieu politica anti- 
catholica oppugnabatur, ma- 
gna tempestas in Gallia orta est. 
De expeliendis Jesuitis agebatur et 
liber Ant. Sanctarelli „de potestate 
Romani Pontificis" combustus est. 1626. 9. Apr. f Baco de Veru- 
lam, philosophus. 1626 Richelieu committit Jesui- 
tis missiones ad populum. 
— Confessarius regius Nic. Caussi- 
nus, cum improbasset politicam 
Cardinalis Richelieu quae protestan- 
tibus faveret, amotus est; sequutus 
est Jo. Bagot et post eum 1637 doc- 
tus Jac. Sirmond (i- 1651). Tunc 
Richelieu coepit decertare cum 
Pontifice postulando munus legati 
apostolici et Superioris omnium 
religiosorum, imo etiam ambiit 
Patriarchatum Gallise. Omnia ne- 
gantur. Edito contra eum libello: 
„GptatiGallidecavendoschismate", 
suam defensionem cuidam Jesuitse 
commisit, qui in ea re mansit solus. 
Mox t CardinaJis 1642. 1628 Rupella e manibus Hugo- 
nottorum erepta et eorum po- 
tentia fracta. 1623—1644 Urbanus 
VIII. 1624. 23. Nov. In sede 
principis: Franciscus 
Borgia Beaiis adnume- 
ratur. 

1626. 5. Maj. Salva- 
toris: Approbatur et 
ab omnibus observari 
jubetur concordia super 
dubiis et difficultatibus 
in foederatis Belgii pro- 
vinciis. 1626. 7. Oct. Ut ani- 
niarum saluti: Didaco, 
episcopo Funayensi in 
Japonia, sede vacante 
ejusdem administratori, 
et Superiori S. J. in 
Sinis, cum episcopus con- 
stitutus non erit, facul- 
tas datur ad decennium 
dispensandi in cultus 
disparitate. 162 1627. 15. Sept. Beati- 
ficatio 3 Martyrum 
Japonensium. Alia Brevia edicunt, quo- 
modo Clementis VIII. 
decretum de confessio- 
nibus regularium a So- 
cietate sit observandum. 1629. 31. Mart. Roma- 
nus Pontifex: prohibet 
Sociis uti facultatibus 
Cruciatae ad eligendum 
confessarium. 1629. 15. Sept. Ani- 
marum saluti: Pro 
Ooeani Indiis aut Si- 
narum regione vel Bra- 
silia , indulgentiae et 
privilegia varia conce- 
duntur ad 20 annos. 163 1626 Quoruradam artes ob- 
tinuerunt divisionem Pr. Si- 
culse, quas revocata fuit 1632 
(cf. Decr. 5. Congr. IX). Quare 
jam fere totaliter abstentum 
est ab erectione novarum 

p|. arum. Pr. Sicula oceidentalis 1626. 
Dpr. et Dpb. Panormi, 
C. Panormitanum, 

Monregalense, 

Bivonense, 

Drepanitanum, 

Marsalense, 

Caltanissectense, 

Saccense, 

Narense, 

Ennense, 

Thermitanum. 
Sac. 137 \ 
Schol. 83 \ 365 
Coad. 145 J Pr. Sicula orientalis 1626. 
Dpr. et Dpb. Messanse; 

C. Messanense, 

Syracusanum, 

Catanense, 

Caltajeronense, 

Mineense, 

Melitense, 

Platiense, 

Netinum ; 
R. Chia. 

Sac. 107 

Schol. 66 

Coad. 123 325 

Nov. sch. 18 

Nov. Co. 11 1626 juxtaCatal. Romae impres- 
sum in Soeietate erant: 

36 Provinciae, 
2 ViceprovincisB, 
26 Domus professce, 
444 CoUegia, 
44 Domus probationis, 
228 Residentiee, 
56 Seminaria, 
15544 Socii universi. 

164 1623 In GaUia C. Carcassonense, 
Altissiodorense, Senonense. 1624 in Sicilia Jesuitse multum 
occupantur in servitio peste 
infectorum, et ut arbitri. 1624 Frustra qusedam factiones 
suspectos facere conantur So- 
cios apud Card. RicheUeu, 
quumprimum gubernio prse- 
esse ccepit. 1626 t Petrus Cotonus. 1628 C. Cuneense et Dpb, Che- 
riensis (Pr. Mediol.). 1628 Lugduni multi Jesuitae 
aegrotantium curse se devovent; 
7 occumbunt. 1629 Inchoantur in Sicilia C. 
Randatiense, Moticense, Sa- 
lemiense. — In Pr. Tolosana 
fundatur C. Monspeliense. 1630 Gamberii (Pr. Lugd.) 8 
Socii moriuntur serviendo pe- 
ste infectis. C, Apamiense (Pr, Tolos.). 1630 Peste Florentim et in Pr. 
Vensta grassante 15 Socii Par- 
mae moriuntur in officio cha- 
ritatis, aUi aUbi. 166 Hlspania, Lusitania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exterse 1624 C. in urbe S. Seha- 
stiani. — 16. Febr. f Lu- 
dovicus de Ponte, lumen 
Provinciae Castellanae. — 
Per Pr. Beeticam 30 Socii 
sacras missiones peragunt. 1625 Stephanus Peralta 
(Pr. Castellanae) turbis 
gravibus motis cum venia 
Generalis transit ad Ci- 
stercienses. In Sardinia Socii Calaritani 
fructuose in circumposita 
regione laborant. Initia Collegiorum Sanlu- 
carensis, Moronensis, Bae- 
zani. 1626 Atrox dissidium inter 
cives cujusdam oppidi 
dicec. Ulyssiponensis a 3 
novitiis peregrinantibus 
componitur. 1627 Commoventur multi 
contra Socios ob excitan- 
dam Matriti Academiam. 
— Sassari in Sardinia fit 
Dpr. 1628 Ulyssipone in Indiam 
solvunt 36 Socii cum epi- 
scopo Nicaeno. 1629 Aperitur Matriti nova 
Universitas studiorum. 166 1622 Postulatum BetMen 
Gaboris, ut in Hungaria 
Jesuitee non tolerentur, 
aFerdinandoII. rejicitur. 1623 Omnes cives Pader- 
hornenses iterum erant 
catholici. 1623 C. Pazmanianum 
Viennse. — In Germ. Sup. 
convertuntur 1460 haere- 
tici. — 15. Jun. Leonardus 
Lessius f Lovanii. — 
23. Sept. Bohemia fit Pr. 
independens. 

— In Flandria Societati 
committitur M. navalis. 1624 Per Jesuitas multi 
haeretici in Austria redu- 
cuntur; in Bohemia ad 
16.000. — C. Iglaviense et 
Znoymense. 1624 — 1626 Socii in plu- 
rimis locis dicecesis Mo- 
nasteriensis restituunt re- 
ligionem catholicam. 

1625 Dpr. Viennensis. — 
In Bohemia segris peste 
inserviunt Socii, quorum 
12 extincti sunt. — Re- 
ducti ad Ecclesiam pras- 
ter alios hceretici 11.000. 
— Fructuose laboranti- 
bus Osnahrugi fundatur C. 

C. Alostanmn, Aldenarda- 
num, Belliolanum. 

1626 f Guliehnus Dux Ba- 
variae, eximius Pr.Germa- 
niae Sup. benefactor. 

1626 Florentius Montmo- 
rancius, Provincialis Flan- 
driae, captivus HoIIando- 
rum. 

1626 „Rhenus" dividitur 
in 2 Pr.: Rhe^ii Swperi- 
oris, et Inferioris. 

167 1625 Poloni 
Smoguleeki, 
in China. : Rudomina, 
Mieh. Boym In Anglia sub Carolo I. 
(1625—49) mitior fit sors 
Jesuitarum mediante re- 
gina catholica. Sed a 
Cromwello crudelissime 
tractantur. 1626 Gustavus.rexSueciae, 
Societatem e Livonia, 
Braunsberga, Mariaebur- 
go exturbat. Initium controversioe inter 
Academiam Cracoviensem 
et Societatem. 1627 Episcopus Chalce- 
douensis in Anglia res no- 
vas molitur contra reli- 
giosos. JesuitiB multis li- 
bellis contumeliosis in- 
festantur. 1628 Atrox Caroli edictum 
contra Catholicos Angliae. 
Edmimdus Arrowsmith 

Martyr 7. Sept. — Alii 
15 Socii capti. 1629 Graudentii in Polonia 
3 in £egrorum ministerio 
occumbunt. — In Lithu- 
ania C. Novogrodeceme. 168 1625 FeUces successus in Oriente: in 
Mingrelia, Paphlagonia, Chaldcea. 
Arcluepiscopus Gangrensis incipit 
tractare cum Roma. Aliquot Jesu- 
itae laborant in insvlis grcBcis, in 
Persia, Armenia, Thessalia, Ana- 
tolia, Palcestina. 1626 — 1638 Decertatio cum CyrUlo 
Lucari, patriarcha Constantino- 
poUtano, schismatico et ad Calvi- 
nismum propenso. 1627 Missionis Tunkinensis initia: 
Alexander Rhodes. 1629 Duce Sehastiano Vieira 40 Socii 
solvunt in Indiam. R. in Angola et Ouinea. 1630 Stationes fiunt Smyrnce, San- 
torini, Alepi, Naxim. In Ahyssinia per priores 50 annos 
sfficuli XVII. fructus ubcres col- 
ligebantur; ipse imperator Melec 
Segund (f 1632) conversus est. 
At successor Segund II. in exiUum 
misit missionarios, fidem catho- 
licam proscripsit. 1632 Post pacem apud S. Germanum 
magni successus in Canada. 1633 Provincialis Japoniae Christo- 
phorus Ferreira tormentis fossae 
victus fidem deserit (quam aposta- 
siam senex resipiscens martyrio 
sarsit 1652). Quem cum Marcellus 
Franciscus Mastrilli studet conver- 
tere, ipse moritur martyr 1637. 

169 Historia contemporanea Summi Pontifices, 
Litterse Apostolicae Praepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia Numerabantur 16-6 m Austrice 
terris hsereditariis 1.600.000 conver- 
si. Ad confirmandum hunc fructum 
et in aliis etiam regionibus obtinen- 
dum opus erat Seminariis, Collegiis 
etc. quibus media necessaria erant 
prseparanda. Quse sperabantur ob- 
tineri posse per Edictum restitu- 
tionis 1629. 

Horum bonorum cum Societati ali- 
qua pars esset destinata, contro- 
versia exarsit litteraria cum Bene- 
dictinis usque ad annum 1653. 1629 S. Vincentius a Paulo, 
adjuvante Ven. Ludovica de 
Marillac, vidua Le Gras, ori- 
ginem dat „Puellis charitatis," 
quae 1655 approbantur ab 
archiep. Parisiensi, 1668 a 
Qemente IK. 1630 Gustavus Adolphus bel- 
lum gerit in Germania (f 1632). 1631 „Cautio criminalis" Fri- 
derici Spe deprocessibuscontra 
sagas. 1632. 20. Apr. f Jo. comes a 
Tilly, prseclarus dux militiae. Pol Ladislaus IV. 1632—1648. 1634. 25. Febr. Albrechtus de 
Wallenstein occisus. 1634 „Rosarium secretum" Jan- 
senisticum. 170 1630. 30. Jan. Pasto- 
ralis : Annullatio et 
suppressio praetenssB con- 
gregationis Jesuitissa- 1632. 25. Jan. Vota 
quce Deo : ampliatio 
Constitutionis Pauli V. 
reservantis 2 vota sim- 
plicia professorum Pon- 
tifici. 1635. 21. Aug. Exponi 
noiis: magistri noviti- 
orum etsi sint Superi- 
ores , possunt audire 
eorum confessiones. 171 1631. 8. Oct. Epist.: De proba 
institutione juventutis. 1632 Quaestio gravis adversus 
Generalem ob Antonium Ge- 
rundam Neapoli amotum fini- 
tur Romae cum Societatis 
honore. Pr. Veneta 1635. 

Dpr. Novellarise; 

Dpb. S. Ignatii; 

C. Placentinum, Buxetanum, 
Parmense, NobHium, Regiense, 
Mirandulanum, Mantuanum, Ca- 
stillionense, Mutinense, Bononi- 
ense, Imolense, Faventinum, Ba- 
gnacaballense, Foroliviense, Ari- 
minense, Ravennatense, Ferrari- 
ense; 

B. Carpensis. 

Sac. 162 

Schol. 102 
Coad. 113 

Universi 367 172 1631. 13. Mart. f Virgilius Ce- 
•parius. 

15. Dec. Devastatis incendio 
Vesuvii multis oppidis, Neapoli 
et in Campania magno cum 
fructu inter omnis generis ho- 
mines, praesertim egenos, labo- 
ratum est a Jesuitis. In Gallia infectis lue Socii 
opitulantur: 2 mortui in Fran- 
cia, alii in aliis Pr, 1632 Calumnise contra Socios 
ob tumultum in Sem. Romano 
exortum et sedatura. Neapoli Sem. nobilium. 1632 Episcopus Aurelianensis 
qui regulares omnes a con- 
fessionibus interdixerat, a rege 
reconciliatur Societati. 1634 Stephanus Binet (f 4. Jul. 
1639) scribit contra ,,Rosari- 
um secretum" Jansenisticum. 1634. 15. Mart. f Bernardmus 
Casiorius, natus 1543, admis- 
sus in S. J. 1559, per 30 annos 
Rector C. Germanici. 1635 In C. Perusino, ubi erant 
9 Sac, 3 magistri, 6 Coad., 
numerabantur theologiae mo- 
ralis auditores 30, physicae 20, 
discipuli primae classis 65, 
secundae 55, tertiae 60. 173 Hispania, Lusitania 1631 Tanaconce grave dis- 
sidium inter archiepisco- 
pum et canonicos tollitur. 
— Missio 2 Patrum in 
Canarias insulas. Pauperrimum C, Portale- 
grense (Lusit.) magno pro- 
ventu firmatur. In Lusitanice provincia nu- 
merabantur 

1628 1633 

Sac. 256 260 

Schol. 216 241 

Coad. 162 161 

Socii 634 662 1633 Missiones multae per 
varias regiones Lusitanice 
cuni magno fructu fiunt. 1634. 27. Maj. f Conimbri- 
cse Didacus Monteiro, re- 
ligiosus sunimae perfectio- 
nis, clarus magister Novi- 
tiorum, Rector et Pro- 
vincialis Lusitaniae. 174 Germania, Belgium 1629 Petrus Pazman, ipse 
antea membrum S. J. et 
ejusdem semper bene- 
factor, archiepiscopus 
Strigoniensis, creatur 
Cardinalis. 

C. Ambergense et Landis- 
hutanum. 

1620—30 FaTkenhagen et 
vicinee regiones Ecclesise 
reconciliantur. 

1630 C, Augustanum. 

1631 Pr. Germaniae Sup. 
bello suecico multum tur- 
batur, maxime in supe- 
riore Palatinatu. — Ori- 
tur C. Straubingce. — Col- 
loquium memorabile Gu- 
stavi regis cum Sociis Er- 
furtensibu^. — Vexatur 
Eichsfeldia, ubi C. Hei- 
ligenstadiense, et alia? D. 

Praga exulare coguntur Je- 
suitae. — Haeretici multi 
convertuntur in Bohemia 
et Austria. 1632 Eberspergce ab hoe- 
reticis necatur Coadjutor 
Blasius Schelling. — Ve- 
xationes multse ob bellum 
in PT.RheniSwper. etlnfer. 

Pragce et alibi in Bohemia 
res Societatis in pristi- 
num restituuntur. 1633 Ferdinandi II. episto- 
la consolatoria ad Gene- 
ralem in tribulationibus 
Societatis. 1633—1636 Paderbona ex- 
pulsi ab Hassis exulant 
JesuitEB. 176 Anglia, Polonia 1630. 9. Jan. Mich. Ra- 
falowicz et Coad. Sur- 
giowicz a schismaticis 
Russis comburuntur No- 
vogrodecii. 1631 Cracovioe inter dif- 
ficultates cum fructu ani- 
maruni laboratur, Leo- 
foli ad abolenduiii 
schisma Ai-menorum. — 
C. Pinscense. 1631 Multi libri utiles 
pro Anglia in Belgio ini- 
primuntur. 1632 In Angha Socii val- 
de quidem vexati, catho- 
licos tamen adjuvant, 
hsereticos saltem 430 Ec- 
clesise reconciliant. 176 Missiones exterse 1633 Andreas White fit missionarius 
in Marylandia, agente periUustri 
Csecilio Baltimore. 

Armeni, moti a Jesuitis, scribunt 
Urbano VIII. petentes unionem 
cum Ecclesia. 1635 C. Quebecense in Canada, ubi 
fiunt multae „Reductiones", et 
conversiones Hugonottorum. Sed 
indigenae Irokesi, ab Anglis et 
Hollandis excitati, inimicissimi re- 
manent christianae religioni. 

In Paraquaria novi successus .Phil- 
ippus IV. Indianis concedit arma 
cum pulvere pyrio. In China aliquot Jesuitae gaudebant 
speciali favore Imperatoris. Sic 
Tschung-Tsching 1629 adjunxit Ja- 
cobum Rho (f 1638) et Joannem 
Adamum Schall commissioni ad 
forrectionem Calendarii. Novus 
item dynasta Schiin-TiT&Tteinis, per 
rebellionem 1644 in locum dy- 
nastiae Ming suffectus, J. Adamum 
Schall consiliarium et prssidem 
tribunalis mathematici nominatum 
correetioni Calendaiii ultimam ma- 
num imponere jussit. Florebat tunc Christi fides, et 
a solis Jesuitis baptizati 160.000 
regebantur. (Hoc tempore Andreas Xaverius 
Koffler, acceptissimus antiquae fa- 
miliEB imperiali Ming, baptizavit 
imperatricem Helenam et filium 
imperatoris Constantinum.) At mortuo 1661 Schun-Ti, odioque 
suo per 3 annos dissimulato, tu- 
tores principis haeredis Kang-Hi, 
adhuc pueri, persecutionem mo- 
verunt et tres Jesuitas Schall, Bu- 
glio, Magalhaens gravissime accu- 
sarunt. 

177 Historia contemporanea Summi Pontifices, 
Litterae Apostolicae Prsepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia Oerm. Ferdinandus III. 1637- 
1657. 1640 Editur in lucem Jansenii 
(f 1638) „Augustinus", dam- 
natus ab Urbano VIII. 1642. Lus. Joannes IV. 1640—1656. Oall. Ludovicus XIV. 1643 — 
1715. 1643. 11. Oct. t St. Cyran (Du 
Verger de Hauranre) Jan- 
senismi promotor princeps in 
Gallia. Suec. Christina (1632) 1644— 
1664 1645. 29. Aug. t Hugo Grotius, 
unus ex doctissimis saeculi 17. vms. 1638.2.Dec.^Zi;as/eL 
rec. Indulgentia plena- 
ria conceditur visitanti- 
bus ecclesiam S. J. festo 
S. Franc. Xaverii. 1641. 23. Aug. In his 
auctoritatis nostrce: 
non obstante decreto 
Clementis VIII. omnes 
confessario deputato 
confiteantur, quinquies 
vero vel sexies extra- 
ordinario. 1643. 26. Febr. Ho- 
norum dignitatumque: 
votum non ambiendi 
obligat etiam dimissos 
et translatos ad aUas 
reUgiones. 1644—1655 Innocen- 
tios X. 1639. 11. Jun. Epist.: De dura- 
tione prsBcepti obedientisB. 1639. 15. jMov. Epistola: 
anno sascidari Societatis. De Pr. Germanise Superioris 1642. 

Dpb. Landspergae, 

Dpb. Oettingse; 

C. Ambergense, Augustanum, 
Burghusianum, Constantiense, Di- 
Unganum cum Cv. S. Hieronymi, 
Eistettense, Friburgense (Brisg.), 
Friburgense (Helv.), Halense, In- 
golstadiense, Landishutanum, Lu- 
cemense, Mindelhemiense, Mo- 
nacense, Neoburgense, Oenipon- 
tanum, Ratisbonense, Tridenti- 
num; 

B. Tannensis, Kaufburana, 
Straubingana; 

M. Sulzbacensis, Weidensis, 

Tiirschenreitensis, Lindaviensis, 

Elvacensis, Goppingensis, Stutt- 

gaidiana, Tubingana, Bachanan- 

gensis, Hiltpolsteinensis; 

Sac. 340 

Schol. 120 

Coad. 140 

Socii 600 178 179 1645. 9. Febr. t MutiusVitel- 
lesclii. 180 1637 Melitce seditio exorta ex- 
pulit Jesuitas, cum ipsis agen- 
tibus prohiberentur Equitibus 
juvenibus voluptates libidi- 
nosae. At Pontificis et Ludo- 
vici XIII. intercessione a Ma- 
gno Magistro Lascari mox re- 
vocati sunt. 1639. 27. Sept. Romce incepere 
Socii celebrare anniversarium 
centesimum natse confirmatae- 
que Societatis per varias so- 
lemnitates, orationes etc. quae 
impressis etiam foliis descri- 
buntur. 1640. Nomina dedere Congre- 
gationi Communionis generalis 
(in C. Eomano erectae) per- 
sonse omnino 1000. 1640. 31. Dec. 
Regis. t Franciscus 1641 Pistoriense C. acquisiAat 
commodas ad scholas aedes, in 
quibus erudiuntur scholares 
supra 100. Convictores nobiles 
sunt plures quam 50. 1643 Jacoi. Dinet, successor 
Sirmondi, Ludovicum XIII. 
moribundum movet ad libe- 
randos captivos politicos et 
revocandos exules, ad matrem 
melius tractandam, ad onera 
diminuenda. Hoc tempore missionarium in 
Britannia minori agere ccepit 
et per 40 annos in eo perseve- 
ravit Julius Maunoir S. J. 
(t 28. Jan. 1683). 181 Hispania, Lusitania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exterse 1637 Ehorensis C. incolae, 
seditione contra regem ca- 
tholicuni exorta, gravi 
periculo exponuntur. 1640 Ex C. Compostellano 
aliquot Patres dioecesirn 
Glandomitanam per dies 
40 excoluerunt, quam, 
teste episcopo, disjectam 
disposuere etsubegerein- 
cultam. 1640 In Lusitania inter 
turbas in favorem domus 
Braganza Provincialis So- 
cios jussit omnino abs- 
tinere ab omni participa- 
tione. Novus tamen rex 
Joannes IV. Societati ami- 
cissimus fuit, imo Jesuitis 
politicas missiones com- 
misit. Ne hisce rebus im- 
plicaretur, Antonius Vieira 
a Generali in Brasiliam 
missus est, ubi strenuam 
operam navavit. 1642 Sahnanticce Socii duce 
Rectore Petro Pimentel, 
gravissimos contra magi- 
stratus et judices com- 
pescunt scholarium et ci- 
vium tumultus. Pr. Bobemis 1636. 

Pragce: Dpr. et C. S. Cle- 
mentis, etNeopragense; Dpb. 
Brunensis; 

C. Olomucense, Crumlo- 
viense, Commotoviense, No- 
vodomense,Glacense, Nissen- 
se, Giczinense, Iglaviense 
Znoymense, Kuttenbergense, 
Glogoviensc, Saganense, Eg- 
rense, Cremsiriense, Regino- 
Hradecense; 

B. Litomericensis, Oppa- 
viensis ; 

M. Sudinicensis, Oppers- 
torffiana; 

Sac. 211 

Scliol. 269 
Coad. 144 Socii 624 1639 Ludovicus XIII. et 
Richelieu intercedunt a- 
pud Sv£cos pro Jesuitis. 1638 Trajecti ad Mosam 
J. B. Boddens et Oerardus 
Pasman ab Hollandis fal- 
so accusati, quasi urbem 
obsessoribus tradere vo- 
luissent, morte afficiun- 
tur. Et Societas inde exu- 
lat usque ad 1673. 1640 Occasione 1"* cente- 
narii S. J. publicatur 
„Imago primi sseculi." 1641 GolonicB prajter quoti- 
dianos in C. et templo 
labores 12 dissitis per ur- 
beni locis sexura utrum- 
que catechismum do- 
cent; nec soluin in ipsa 
urbe, sed etiam ruri in 
pagis compluribus. — Ci- 
vium sodalitas 500, opi- 
ficum juniorum 300 socios 
numerat, floret etiam so- 
dalitas militum. 1040 Societatis centena- 
rium 1"™ festive cele- 
bratur arege, magnatibus, 
populo Polonice. Sententia 15. Apr. 1665 pronun- 
tiata condemnavit PP. Buglio et 
Magalhaens ad vapulandum et 
exihum in Tartariam; P. SchaU 
autem ad mortem crudelissimam, 
quippe qui membratim conciden- 
dus esset. Executio forti terrse 
motu et incendio palatii tamen 
impedita et in exilium commutata 
fuit. Schall vero apoplexia et ahis 
morbis Pekini mox confectus obiit 
15. Aug. 1666. 

Kang-Hi, regno potitus istis inimicis 
punitis retractataque tribunahs 
sententia bene meritum missiona- 
rium et doctum mathematicum 
1669 honorifice in Ecclesia Peki- 
nensi sepeliri jussit. 182 183 1643 Joan. Casimirus, fra- 
ter Ladislai IV., Polonice 
regis, ingreditur Socie- 
tatem (egreditur 1645). 184 1641 Controversia cum Bernardino 
de Cardenas, illegitimo episcopo 
Assumptionis, in quam etiam Pa- 
lafox Episcopus Angelopolitanus in 
Mexico se immiscuit. Res sopita 
non fuit ante 1665, quando raissio 
ob eam multa mala jam passa erat. 1643 Antonius Rubino cum 4 Sociis 
in Japonia heroice profitentur fi- 
dem proditi ab apostata Christo- 
phoro Ferreira. 185 Historia contemporanea Summi Pontifices, 
Litterse Apostolicae Praepositi et Congregationos 
Generales Italia, Gallia 1647 Confessio presbyteriana 
in Scotia. Pol. Jo. Casimirus 1648—68. 1648 Pax Vestfalica contra cu- 
jus decreta jura EcclesisB lae- 
dentia Innocentius X. pro- 
testatur buUa: Zelus domus 
Dei. 1649. 30. Jan. Caroli I regis 
Angliae caput amputatur. 186 1646. 1. Jan. Prospero. 

1. Congregatio generalis 
singulis novenniis cele- 
branda novos eligat As- 
sistentes (ab Alexan- 
dro 1663 abrogatum); 

2. Superiores, exceptis 
magistris novitiorum, 
elapso triennio, per ses- 
quiaimum saltem, ces- 
sent ab officio (saepe 
dispensatum, 1668 a 
Clemente IX. ad tem- 
pus suspensum, 1746 a 
Benedicto XIV. abro- 
gatum). 1647. 16. Mart. Uni- 
versalis : Congregatio- 
nis generalis VII. (1616) 
et VIII. (1646) decreta 
de usu clericalis pilei, 
biretti nuncupati, tem- 
poralibus Coadjutoribus 
in posterum venturis 
non concedendi, petente 
Vincentio Carrafa, con- 
firmantur. 1648. 18. Jul. In su- 
peremmenti: Acade- 
mia Bambergensis, fun- 
data a Melcliiore Ottone 
episcopo, sub directione 
S. J., conftrmatur et 
privilegiis donatur. 187 Carrafa, Vincentius (Neapoli 
natus 1585, 1604 ingr.) fuerat 
lector philosophiae, magister 
novitiorum, Superior, Pro- 
vincialis NeapolitansB. 

1646. 7. Jan. electus est suf- 
fragiis 52 ex 88. Decreta Cong^regatio- 
nis TIII.: 

1. professi oidinarie ne sint procu- 
ratores ; 

2. munus docendi grammaticam ut 
proprium Societatis etiam a 
sacerdotibus et professis est 
exercendum ; 

3. qui ingrediuntur Societatem ab- 
solutis studiis, non exigitur, ut 
tertiara probationem peragant; 

4. Societas a cura monialium im- 
munis maneat; 

5. gratisB aguntur Dominicanis et 
Benedictinis ob beneficia re- 
cepta; 

6. litterarum graecarum studium 
magnopere commendatur; 

7. nemo admitteadus ad professio- 
nem ante expletum 33um an- 
num; 

8. mortuo Superiori succedit Mi- 
nister; 

9. renovatio votorum habet vim 
primEB nuncupationis ; 

10. catalogus conficiendus et im- 
primendus censurarum et prse- 
ceptorum sub gravi; 

11. de tempore ingressus et piimo- 
rum votorum; 

12. de studiis et exarainibus; 

13. fratribus Coadjutoribus puncta 
meditationis sunt danda, Mar- 
tyrologium meridie legendum; 

14. onmes a negotiis saecularibus, 
etiam propinquorum, abstine- 
ant; 

16. de mediis juvandi domos pau- 
peres in temporalibus. 1646 Epistola: De mediis con- 
servandi primsevum Societatis 
spiritum. 1647. 3. Jun. Epist.: De pxx- 
fectoMissionum in singulis Pr. con- 
stituendo. 1649. 8. Jun. Vinc. Carrafa f 
morbo contracto in servitio 
pauperum tempore famis. 

188 1645 RomcB in C. Scotorum ob 
temporis injuriam non sunt 
nisi 7 alumni. 1646. Ad fidem perducti sunt in 
hoc C. 6, quorum 2 pseudoepi- 
scoporum filii. 1646 Frequentibus colloquiis 
privatis Taurini conversi sunt 
70 railites Calviniani. — Cre- 
monce spiritualis cura carcere 
detentorum a regio praetore 
commissa est Societati; unus 
ad supplicium capitis subeun- 
dum tanta cum pietate se 
praeparavit, ut qui aderant a 
lacrimis temperare sibi non 
possent. 1647 Gallia 2 apostatas doluit: 
Petrum Jarrige, auctorem li- 
belli famosi contra Societatem, 
quem tamen 1650 resipiens 
retractavit, et Desiderium 
Cheminot, qui postea saltem 
ad fidem negatam reversus est. 1647. 9. Nov. Rex Persarum 
concedit Francisco Rigordi et 
sociis S. J. Asphaani in empta 
area sedes construere et juxta 
suum institutum vivere. 1649. 8. Jan. Jansenista Ar- 
nauldus apud Innocentium 
X. accusat Jesuitas quod per- 
sequantur episcopum Angelo- 
politanum Palafox. 189 Hispania, Lusitania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones extersB 1643 Joannes de Lugo 

creatur Cardinalis. 1644 Augetur Pr. Lusitaniae 
C. Elvensi; Antonius Viei- 
ra fit regii sacelli con- 
cionator. 1643 In Belgio in lucem 
prodeunt prima 2 volu- 
mina operis amplissimi, 
quod inscribitur „Acta 
Sanctorum''^ 1646 Conimhricce et EborcB 
Professores Academise ju- 
rejurando solemni se ob- 
ligant ad doctrinam de 
Immaculata B. V. Con- 
ceptione defendendam. 1647 Palatium Scalabita- 
num (Santarem) Societati 
a rege datur, ut fiat C. Pr. Gallo-Belgica 1645. 

C. Ariense, Athense, Au- 
domarense, Bethunense, Ca- 
meracense, Dionantense, Du- 
acense, Huense, Insulense, 
Leodiense, Luxemburgense, 
Malbodiense, Montense, Na- 
murcense, Nivellense, Tor- 
nacense, Valencenense; 

D. Armenteriana; 
Dpb. Tomacensis; 
Sem. Montense, 

„ Scotorum Duacense. 
Sac. 388 
Schol » --■ > 662 
Coad A.] 
i- i 274 1644 Toninii coUoquio de 
religione cum dissidenti- 
bus Polonice intersunt 11 
theologi S. J. 1645. 1. Febr. Eenricus 
Morsceus S. J. prius Ro- 
mse C. anglicani alumnus, 
Londini sanguinem pro 
fide dedit. 1642 — 48 rebellio in Marylandia. 1646 Initium raisBionis in Antillis. 1647 Jo. Casimirus Cardi- 
nalis creatus, antequam 
sacerdos esset; 

1648—68 Rex erat Polo- 1646. 18. Oct. f Isaaeiis Jogues 
nice. martyr per Irokesos (natus Aure- 

liani 1607). 190 1648 Oeorgius Plachy S. J. 
qui fuit dux studentium 
in defensione Pragce co- 
rona murali decoratur (f 
19. Apr. 1664); et Fer- 
dinandus III. litteris Ge- 
nerali gratias agit. 1649 R. Marcodurana mu- 
tatur in C. Socii quamvis 
inter peste infectos ad 
sacramenta ministranda 
assidue versarentur, be- 
neficio tamen divino inco- 
lumes servati sunt. 191 1648 — 54 Labores aposto- 
lici, afflictiones et mar- 
tyria Jesuitarum Poloniae 
tempore belli cosatici. 1649. In Pr. Novi Regni et 

erant Sac. 101 | 

Schol. 31 } 214 
Coad. 82 192 Initium missionum gallicarum in 
America centrali: 

circa 1640 Martinicce, paulo post 
Ouadalupce, et S. Christophori; 

1651 CayennsB (Guyance), 

1652 S. Vincentii; denique in par- 
te gallica insuIaeiS.Z)ominia(Haiti.) 193 Historia contemporanea Summi Pontifiees, 
Litterse Apostolicse Prsepositi et Congregationes 
Generales Italia, GaUia 1649 — 60 Rebellio republicana 
InAnglia. Cromwellus. 1650. 11. Febr. f Renatus Car- 
tesius, philosophus rationah- 
sta; at mathematicus et phy- 
sicus optime meritus. 1651 — 1652 Conversio complu- 
rium principum in Germania 
(ut Jo.Friderici de Hannover; 
Emesti, Lantgravii de Has- 
sia, aliorum). 194 1649. 1. Mart. Ani- 
marum saluti: Reno- 
vantur ad 20 annos 
facultates S. J. in utra- 
que India ab Urbano 
VIII. concessse (cf. 16. 
Sept. 1629). 1650. 20. Dec. In su- 
peremimnti: Ad sexen- 
ninm, petente rege cath., 
facultas datur confe- 
rendi gradus iis qui 
studuerint annos 6 in 
C. S. J. insularum Phil- 
ippinarum, ac de Chile, 
Tucuman , f luvii de 
Plata etc. 196 Piccolomini, Franciscus 

(1582 Senis natus, ingr. 1600), 
qui fuerat lector philosophije 
et theologiae et prsepositus Pro- 
vinciarum Romanse, Medio- 
lanensis, Venetse, 
1649. 21. Dec. electus est 
suffragiis 59 ex 80, postquam elec- 
tio iu dubio fnit inter ipsum et 
Vicarium generalem, Florentium 
Montmorancium, Assistentem Ger- 
maniee. Decreta IX. Congrega- 
tionis : 

1. perturbatores censentur et ut 
tales puniendi sunt, qui novarum 
Provinciarum erectiones extor- 
quere conantur; 

2. professi non fient, nisi qui supe- 
rent mediocritatem m virtute; 

3. litaniis adjungantur certse pre- 
ces in honorem B. M. V.; 

4. ubique et in onmibus ritus Roma- 
nus est observandus; 

5. in philosophia et theologia ne in- 
utiles quaestiones tractentur; 

6. executionem praeceptorum Gene- 
ralisurgeatpeiselectos Superiores; 

7. insignes in lingua grseca cum 
sufficienti notitia hebraicse, quam- 
vis mediocres in theologia, ad 
professionem promoveri possunt. 1650. 28. Oct. Epistola: De 
utiUtate et necessitate executionis. 1651. 17. Jun. f Franc.Picco- 
lomini. 196 1649 Toti psene Civitati Ra- 
vennatensi segrotanti PP. Col- 
legii ministrabant sacramenta. 
Multi jam morti proximi re- 
liquiis Sanctorum S. J. tacti 
convaluere. 1650 Unus tantum novitius in 
Pr. Romana admissus est, quia 
pluribus per Innocentium X. 
Pontificem non licebat. — 
NuUi sacerdoti desidioso esse 
licuit a Sacramentis admini- 
strandis, cum Roraam hic 
annus sanctus incredibilem 
peregrinantium multitudinem 
ex vaxiis nationibus adduceret. 
— Congregatio dolentis Vir- 
ginis, cui in C. Romano a pie- 
tate nomen est, in generalibus 
communionibus facile nume- 
ravit plus 142 millibus capitum 
ad raensam Eucharisticam. 1650 In Flexiensi (Franciae) C. 
ab uno sacerdote ad hoc 
delecto, statutis temporibus 
circa 1500pauperes evangeM- 
zantur. 1650 Pr. Veneta, cui invita a 
sacra Cardinalium Congrega- 
tione a. 1639 munus confes- 
sarii ordinarii in Carpensium 
sanctimonialium coenobio im- 
positum fuerat, ab hoc onere 
libera evasit. 197 Hispania, Lusitania 1648 Tudelce missio cele- 
bris cum immenso anima- 
rum fructu habita est ab 
Hieronymo Lopez : per 15 
dies parochi, septem 
religiosi ordines, Collegii 
Patres indesinenter con- 
fessionibus audiendis va- 
cabant. Idem fere conti- 
git in 8 aliis oppidis per 
eundem Patrem missione 
excultis. 1650 Praeter alias missiones 
Pr. CastellancB, ad oppida 
50 et ad urbes quasdam 
excurrere Patres e C. Nu- 
mantino cum magno fruc- 
tu, ita ut Arandse cives 
CoUegio ibi figendo tem- 
pluni, fundos, domos, hor- 
tos obtulerint. 1651 VaUisoleti capite dam- 
natis aliqui de Societate 
quum ultimo triduo toto 
tum maxime suprema 
nocte adesse solent. 1651 MurcicB coepta Mau- 
rorum catechisatio a quo- 
dam Patre theologiae pro- 198 Germania, Belgiom 1650 In Pr. Austrice 800 
socii et inter hos 323 Sac. 
Ecclesise reconciharunt 
animas 508. Grcecii pauperes evangeli- 
zantur nova P. Simonis 
Wolgemuth nuper istic 
defuncti industria. Con- 
ciones ibi in carceribus 
haberi cceptse fructum 
tuierunt spe majorem. IGbOGermaniaSup. in 20 C. 
et 2 Dpb. atque aliis domi- 
ciliis missionibusque 13 
numeravit Socios 637, 
quorum 333 erant Sac. 1650 Flandro-Belgica non 
parum obnoxia f uit belli- 
cis vel domi vel in vieini- 
tate turbis. — Reducti 
ad avitam fidem plus 400. 1651 In Bohemia e scholis 
Societatis prseter eos qui 
Societatem sunt ingressi, 
30 juvenes SS. Augustini, 
Francisci, Dominici, Nor- 
berti, Brunonis aliisque 
ordinibus nomina dedere. 

199 Anglia, Polonia Sub Christina (1644—54) 
Antonlus Macedo et Joan- 
nes de Andrada in comi- 
tatu legati Lusitaniee in 
aulam Suedce venerunt. 
Christina, per P. Macedo 
et post perPaulumCasati 
religionem catholicam e- 
docta, 1654 abdicato reg- 
no revertit in gremium 
Ecclesiae. 1647 — 1649 Quamvis 
CromweUus negaret, a 
republica postulari san- 
guinemJesuitarum,tamen 
sub ipso in Hibernia ne- 
cati sunt Gulielm. Boy- 
ton, Robert. Netterville, 
Joan. Bath et alii. 1650 In Eihernia Societas 
ex 14 quae habebat domi- 
cilia, 10 amisit, tempUs 
ac domibus in miUtum 
nosocomia, vel stabula 
conversis velsolosequatis. 200 Missiones exters 1649 Jo. de Brebeuf et Gabr. Lalle- 
mand f martyres in Canada; it. 
ib. Jacobus Buteux f 1652. 1650 Ex Sociis 342 Pr. Mexicana 
numerat 218 sacerdotes, quorum, 
aUis domi distentis, in variis gen- 
tium Christo asserendarum expe- 
ditionibus Ecclesiae operam na- 
vant sexaginta. 1650—1664 Alexander Rhodes S. J. 
missionarius Cocincinae et scriptis 
et ipse coram id agit Rom», ut 
episcopi et missionarii plures mit- 
tantur in Tunkinum et Cocincinam. 201 5, Generales Gottifredi, Nickel, Oliva, Historia contemporanea 1652 Georgius Fox, fundator 
sectae Quakerorum in Anglia 
(t 13. Jan. 1690). 1653 Innoc. X. damnat 5 pro- 
positiones ex „Augustino." 
Pro Jansenio scribunt Ar- 
nauld, Nicole, Pascal. 1654 Christina, abdicato regno 
Suecise fit catholica et Romam 
petit. Suec. Carolus X. Gustavus 
1654—1660. 1655 Antonii Arnoldi, Janseni- 
stsB (f 1694) epistolae de 
facto et jure. 1656 Princeps Sulzbacensis Neo- 
burgi in templo S. J. EcclesisB 
reconciliatur. 202 Summi Pontilices, 
Litterse Apostoliese Prsepositi et Congregationes 
Generales 1653. 14. Mai. Cum 
sicut acc&pimus: In- 
noc. X. super diffe- 
rentias inter episcopum 
Angelopolitan.et religio- 
sos S. J. de praedicatione 
et confessionibus ortas 
varia dubia ab alterutra 
parte proposita solvit. 1655- 

vn. -67 Alexander 1655. 3. Aug. Ex 
Rom. Pontificis: Le- 
gata etCi missionariis 
etiam S, J. a fidelibus 
HollandisB elargienda, 
erogari debent in usum 
missionum. 203 Crottifredi, Alexander (Ro- 
mse natus 1595, ingr. 1610), 
insignis orator, lector philosophiBB 
et theologiae, secretarius ViteUeschi, 
Visitator, Provincialis, electus 
Generahs 1652. 21. Jan. ; jam 
mortuus est 12. Mart. ante 
dissolutam Congregationem. Se- 
nior Assistens P. Banfo Vicarii 
generalis suscepit munus, et 
1652. 17. Mart. suffragiis 55 ex 
77 electus est 

IVickel, Goswinus (natus in 
Julia 1582, 1604 ingr.), qui 
fuerat ColonisB lector philoso- 
phise, Provinciahs et Assistens. 

Decreta X. Congrega- 
tioniis : 

1. ad conservandam paupertatem 
commendatur Generali severa 
executio praaceptorum de ad- 
ministratione et abdicatione bo- 
norum; 

2. secretum examinatoribus gravi- 
ter injungitur; 

3. plures quaestiones deciduntur 
circa electionem et modum res 
tractandi; 

4 regulaB revisorum generalium ap- 

probatae Provinciis communican- 

dsB; 
6i litaniis addatur oratio in hono- 

rem SS. Ignatii et Xaverii; 
6. declaratur praBceptum de non 

procurandis extemorum inter- 

cessionibus. 

1653 Missionarii stabiles S. J. 
in diversis mundi partibus 
1000, i. e. 

in Europa (continente) 381 
in Graeeia et Syria 16 

in AngHa et Marylandia 154 
in Scotia 9 

in Hibernia 19 

I in Antillis 14 
\ in Canada 18 
in Mexico ' 59 

in Peru et Nov. Gran. 43 
in 23 miss. Paraquariae 62 
in Chili 12 

in Philippinis 28 

in Prov. Goana 59 

in Malabar etc. 39 

in Pr. Japonise 15 

in China 18 

in BrasiUa 34 

destinati in Sinas 6 

destinati in Tunkinum 9 
destinati in Cocincinam 5 

204 in America Italia, Gallia Controversia cum Jansenismo 
magis magisque exardet. Victi 
in campo dogmatico per de- 
cisiones Romanorum Pontifi- 
cum, suspectam reddere stu- 
dent „laxam raoralem" Jesui- 
tarum. 1653 Gondrin, archiepisc. Seno- 
nensis (Sens), Jansenista, Je- 
suitas in dioecesi suspendit: 
per 25 annos eorum templa 
remanent clausa. 

1653 Bastimse C. ope S. Ignatii 
invocata servatur ab incendio. 1654 f Joannes Bonnet in C. 
Pictaviensi. Vir fuerat doctri- 
na, virtutibus, zelo animarum 
eximio prseditus. 1654 Prov. Veneta numeravit 
Sac. 170 

Schol. 93 

Coad. 120 

Universos 383 1655 Novitii scholastici 28 in 
Pr. Romana admissi, obtenta 
permissione a novo Pontifice. 
Inter admissos a. 1656 eluxit 
Constantius Centoflorenus, qui 
post 30 annos in curia Ro- 
mana impensos, cum fuisset 
praepositus cubiculo Innoc. X., 
Canonicus S. Petri, prsefectus 
Archivi, senex 63 annorum 
cum maxima alacritate ingres- 
sus est Societatem. 205 de Noijelle, Gonzalez 1652 — 1705. Hispania, Lusitanla Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exterae In Lusitania Joannes IV. 
(1640 — 56) vocat confes- 
sarium suum Emmanue- 
lem Femandez (f 1660), 
in consilium status, qui 
declinat munus Inquisi- 
toris majoris, 2™ in regno 
dignitatem. Etiam Al- 
phonsus VI. (1656-1683) 
etPetrus II. (1683— 1706) 
fautores sunt Societatis. 1653 Rege postulante, du- 
plex fit Pr. Lusitana et 
Transtagana, quae tamen 
1665 in unam Lusitaniam 
iterum redactae fuerunt. 1654 Sardinim Provincia 
post magnam pestilentiffi 
cladem reliquos habuit 
socios 160, et hos inter 53 
sacerdotes. 1655 Fundatur C. Cetobri- 
cense (Setubal). 1655 In Conimbricensi C. 
nova Sodalitas erigitur a 
S. Ignatio nuncupata, cu- 
jus sodales ad perfectio- 
nem majorem tendere vo- 
lunt. 1652 Rheni Inf. Socii ani- 
mas longe plures quam 
915 ab haeresi ad Eccle- 
siam reduxere praeter 
pagum quemdam, in quo 
plerique haaresim ejura- 
runt. Dura per Germaniam Je- 
suitffi in CoUegiis docere 
pergunt, in Hungaria et 
Transylvania vicissitudi- 
nibus belli Turcici et ar- 
bitrio principum Tran- 
sylvaniie expositi vivunt, 
donec haec provincia ab 
Austria occupetur. 1654 In Germ. 8up. 300 
fere et 15 ad catholicani 
reUgionem reducti. Con- 
fessiones generales ex- 
ceptae 3890, quo e nu- 
mero fuere 382 mona- 
chorum. Sacram Syna- 
xim adeuntium numerus 
fuit prope immensus : Mo- 
nachii in ipsa urbe nu- 
merabantur non minus 
92.500. 1655 in Pr. Austriae erant: 
1 Dpr., 2 Dpb., 20 C. (et 

Sem.), 16 R. et diversaj 
missionum stationes. 
Sac. 390 

Schol. 340 
Coad. 270 Universi 1000 1652 Maricehurgi e 42 con- 
versis unus reductus esse 
videtur ab ipso SS. Sa- 
cramento, cui jara hjere- 
ticus honorem raaxiraum 
exhibere consueverat. In- 
ter 8 PP. Lublinenses 
peste sublatos Martinus 
Wroblewicz in voluntario 
peste contactorura obse- 
quio defunctus est. 1653 in Polonia conversi 
fuere 323, e quibusToruni 
supra 40, Gedani supra 
200. 1655 — 60 Durissima sors 
Jesuitarum in Polonia 
tempore belli suecici. 1656 In Anglia, quamvis 
„Protector" eligere jus- 
sisset cathoHcos, aut ab- 
jurare fidem, aut 2 partes 
tertias bonorum suorum 
cedere fisco, nemo tamen 
eorum, apud quos Socii 
degebant, in fide titu- 
bavit, imo in C. Aposto- 
lorum (quod 20 PP. nu- 
merabat) numerus fide- 
lium accessione 56 capi- 
tum anctus est. 1652 In Marylandia opus AndreEe 
White continuat Thomas Copley 
(aUas Philipp. Fisher). 1653 Antonius Vieira in BrasUia 
defendit hbertatem Indianorum 
contra negotiatores mancipiorum. 1654. 23. Jan. Gul. Auherjeon et 
Franc. Gueymu galli ad necem 
usque caesi in insula S. Vincentii. 1654—1773 M. in Chersoneso tau- 
rica (Crirnea). 1654 In Pr. Japonice erant Jesu- 

itae 44. Ex his 

in C. Amacaensi 36 
in M. Tunkinensi 5 
„ „ Cocincinensi 1 
„ „ Macasarica 1 
„ „ Carabogensi 1 
In Japonia ipsa „proxirai3 annis 

degebant 2. De his quid aetura 

sit nescitur ob interclusam illuc 

navigationem." 1656. 16. Jan. f Robertus de No- 
bili in urbe S. Thomae (Meliapore) 
80. aetatis anno expleto. 206 207 209 Historia contemporanea Sununi Pontifices, 
Litterse Apostolieae Prsepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia Lus. Alphonsus VI. 166&-83. Gem. Leopoldus 1. 1668—1705. 1668 f BartholomaBus Holz- 
hauser. 1668 Sociniani e Polonia exulare 
jubentur. 1669 Vicarii Apostolici (Laza- 
ristae) nominantur pro Sinis 
et terris vicinis. Angl Carolus IL 1660—86. 210 1656. 24. Jul. Alias 
fel. rec. Innoc: Statu- 
tiun Innocentii X. (1. 
Jan. 1646) ut munera 
elapso triennio vacent 
et qui illis functi fuerint, 
per a.TiTiiim cum diniidio 
cessent, ad sesquienni- 
um suspenditur. 1657. 12. Oct. Cum 
sicut nobis: Exercitia 
spiritualia apud Jesui- 
tas obeuntibus indulgen- 
tia plenaria conceditur. 1661. 1. Jun. Cum 
simd accefimus: fa- 
cultas datur Congrega- 
tioni generali eligendi 
Vicarinm generalem cum 
jure successionis et uni- 
versaJi ac libero exer- 
citio potestatis. 30. Aug. Alias nos: 
decreta Congregationia 

feneralis circa officium 
'icarii generalis con- 
fiimantai» 211 1653. 30. Sept. EpisL: De 
amore et studio perfecfee pauper- 
tatis. 1656. 16. Nov. Epist.: Denatio- 
nali provincialique pemicioso spi- 
ritu in Societate vitando. Pr. Rbeni Inferioris 1656. 

Dpb. Trevirensis; 

C. Aquisgranense, Bonnense, 
CoIoniense,Confluentrnum,Dussel- 
dorpiense, Bmbricense, HUdesi- 
ense, Marcoduranum, Monasteri- 
ense Eifflise, Monasteriense West- 
phal. , Novesiense, Paderbomense, 
Sigenense, Trevirense; 

R. Cosfeldiensis, Hadamarensis, 
Juliacensis, Meppensis, Sancten- 
sis; 

M. Arensbergae, Borsem, Brem», 
Buclioldias, Burense, Embslandias, 
Falkenliag», FrisiEe orient., Gei- 
stsB, GliicKstadii, S. Goaris, Ham- 
burgi, Herensbergae, Holsatiae, 
Osnabragi et in (Uoecesi, Raven- 
steinii, SagterlandiEe. 
Sac. 264 ) 633 computatis 
Scliol. 112 [ exulibns 13 e Li- 
Coad. 167 I thuania et Polonia. Congregatio XI. est prima 

vi decreti Innocentii X. coacta; 

prsBcedentes fuerant accele- 
ratae prsematura morte Gene- 
ralium. 1656 Societas, mediante sum- 
mo Pontifice, Venetias rever- 
titur. 1656 Contra „laxam" doctri- 
nam moralem S. J. Blasius 
Pascal publicat Epistolas pro- 
vinciales ob dicendi genus in- 
geniosum late diffusas, quae 
tamen regis jussu 1660 publice 
combustae sunt. Ejus calum- 
nias statim refutare cceperunt 
1657 Jacoi. Noet et Franc. 
Annat. Doctam omni ex 
parte confutationem scripsit 
1694 Gabr. Daniel. 1659 Sforza Pallavicinus crea- 
tur Cardinalis (f 1667). 1659 Templum C. Tihurtini, ubi 
plurima religionis exercitia 
(conciones, Sodalitatum cce- 
tus, communiones generales) 
fiebant, frequentabatur saepe 
a plus mille hominibus. 1661 In templo C. Rhedonensis 
sepultus est raense Augusto 
Franc. KiruanusepiscopusAla- 
densis in Hibernia, accepta 
jam a Generali Mutio Vitel- 
lesco permissione vota in arti- 
culo mortis emittendi. 212 213 Hispania, Lusitania Germania, Belgium 1656 Visitator Pr. Lusi- 
tanise initium sui muneris 
consecravit missioni in 
Angrensi, Pontaque Del- 
gadensi, urbibus, Tertia- 
rum insularum facile prin- 
cipibus, per conciones no- 
vendiales, ad quas longe 
etiam dissiti oppidani ac- 
currebant, multique a ma- 
ne ad noctem usque per- 
severabant, ut verbum 
Dei audirent et peccata 
deponerent. Unde facies 
illarum insularum omnino 
mutata est. 1656 Exiit in lucem in 
Hispania „Theatrum Je- 
suiticum," infamis libellus 
contra S. J. At damnatus 
ab episcopis et Inquisi- 
tione, bonam potius exi- 
stimationem S. J. auxit. 1660 Fundatur C, Porti- 
mani. — Montforti, Bur- 
gis, ComposteUsB, Villa- 
garcise humaniorum lit- 
terajrum candidati ad 1000 
fere capita solent exur- 
gere. — Fceda lue s^vien- 
te Socii Castellani aegris 
qualibet sive diei sive 
noctis horapraesto erant; 
complures eodem morbo 
infecti obiere. 1662 Joannes de Britto 
Societatem ingreditur. 214 1655 sq. Sociis 1000 Pr. 
Austriee accedebant plu- 
rimi hospites exules e Pr. 
PolonicB et Lithuaniw, 
Mosco in hanc, Sueco in 
illam magna vi beUica in- 
gresso. His proinde cum 
de domiciliis ac muniis, 
tum de viatico et aliis 
vitae necessariis provisum 
fuit. 

1656 in Pr. Bohemice ad fi- 
dem cath. adducti sunt 
homines 1718. 1657 Gymnasium C. Mo- 
nacensis consuetum nu- 
merum 1200 scholarium 
retinet, e quo ad varios 
religiosos ordines hoc 
anno abiere 47. Ad histo- 
ricas conciones tam ad- 
ventus quam quadrage- 
simse tempore haberi so- 
litas magnus fuit hoc 
anno accursus, quin et 
Serenissima Electrix vi- 
dua saepe adfuit. Princi- 
pes ipsi aliquoties per 
annum in templo Socie- 
tatis rei divinas inter- 
tuerunt. CEnipontanum gymnasium 
numerat 600 scholares ; in 
C. 4 sodalitates V. M. B. 
florent. 1661 Germania Sup. nu- 
meravit C. 20, Dpb, 2, 
R. 10, M. 6, i. e. D. 38; 

Sac. 373 ] 
Schol. 259 } 810 
Coad. 178 1662: 2 Socii sacris functi- 
onibus vacantes cateche- 
ses in parochiam intro- 
duxere. — AagustoB 6 sunt 
sodaUtateB B. M. V. 

215 Anglia, Polonia Missiones exterae 1657. 16. Maj. f Andreas 
Bobola Martyr. 1657 Fere omnia Provin- 
ciae Polonice domiciha 
quum a Suecis tum a 
principe Transylvaniffi 
Rakocio multa mala per- 
pessa sunt; ita C, Bre- 
stense incendio hostiU 
conflagra^at, Sendomiri- 
ense bis, PremisUense se- 
mel vastatum, alia oc- 
cupata, exspoUata sunt. 
Qu8B temporis calamita- 
tes etiam 1658 partim 
continuabantur. — Socu 
erant: 

Sac. 258 

Schol. 153 

Coad. 112 

Universi 523 ; 
ex schismate, haeresi, ju- 
daismo, mohametanismo 
ad fidem cath. perducti: 

1662 personsB 59 

1663 .... 70 

1664 .... 145 In Anglia Carolus II. Ca- 
tholicis promisit Uberta- 
tem, et 1661 lex psene 
erat sancita, cum excep- 
tio facta est contra Je- 
suitas, qui docerent po- 
testatem Papae super re- 
ges in temporaUbus. 216 1659 In Philippinis Jesuitae curam 
gerebant Christianorum 520.265 
in 84 locis diversis. Pt. Goana 1660. 

Gose: Dpr. ; C. S. Pauli novum et S. 
Pauli vetus: Dpb., C. Racholense, Chau- 
lense, Tanna«nse, Ba(;ainense, Dama- 
nense, Diense, Agrense, Mozambicense; 
D. Bandorensis; M. Messuiensis, 
^thiopica; parochise plurimee; 246 Sac. 


156 


Schol. 


47 


Coad. 


43 Pr. Mexicana 1660. 
Dpr. Mexicana; C. Mexicanum SS. 
Petn et Panli, C. Tepozotlanum cum 
Dpb.; 

C. Angelopolit. Spir. Sti, Angelopolit. 
S. Hdefonsi, Verae Crucis, Meiidanum, 
Oaxaquense, Guatemalense, Quereta- 
rense, S. Ludovici Potosi, Sacatecanum, 
Guadianense, Guadalaxarense, Pasqua- 
rense, Vallisoletanum ; 

Sem. Mexicanum S. Gregorii, Mexi- 
canum S. Ildefonsi, AngelopoMtanum 
S. Hieronymi; 

D. S. Annae; 

R. S. Ludovici Pacensis; 
M. Cinaloenses, S. Ignatdi de Maro 
et Haqui, S. Fr. Borgiae, S. Fr. Xaverii, 
de las serras: de Topia, S. AndreaB, S. 
Ign. Piaztla, Tepeguanenses, Tarau- 
marensis, Farrensis; 

Patres 185 
Schol. 64 \ 320 

Coad. 71 217 Historia contemporanea Summi Pontifices, 
Litterse Apostolicse Prsepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia Suec. Carolus XI. (1660—) 
1672—1697. 1662. 19. Aug. t Blasius Pascal. 1662 Armandus Joannes Le 
Bouthillier de Eanc6 intro- 
ducit Cistercienses reformatos 
( = Trappistas) in monasteriura 
TrappsB (LaTrappe), approba- 
tos 23. Maj 1678. 1663 Inchoatur Parisiis Sem. 
missionum exterarum per Ber- 
nardum a S. Theresia 0. S. M. 
de Carm. 1663 Conversio Christiani, ducis 
Mecklenburgensis. 1666. 24. Maj. f Maria d'Agreda. Eisp. Carolus IL 1666—1700. 1667 Vicariatus apostolicus pro 
Germania septentrionali. (Mac- 
ciani; Mc. Steno). 1667 Lis Ludovici XIV. cum 
Papa ob jus Asyli. 1669 Pax Clementma cum epi- 
scopis gaHis. Pol. Mich. Thom. Wisniowiecky 
1669-1673. 218 1662. 7. Aug. Exponi 
nobis: declaratur etcon- 
firmatur facultas relin- 
quendi et alienandi Col- 
legia cum consensu Con- 
gregationis generalis. 1663. 1. Jan. Debitum 
pastoralis officii: abro- 
gatur Constitutio Inno- 
centii X. super triennio 
Superiomm. 1667—69 Clemens IX. 

1667. 17. Sept. Au- 
gustissimce : concedit 
officium et missam Im- 
maculates Conceptionis 
cum octava. 1668. 20. Sept. Reli- 
giosorum : suspendit 
Breve Innocentii X. de 
Congregatione generaU 
nono quoque anno ce- 
lebranda. Goswino Nickel seni eegroto 
et petenti Congregatio con- 
cessitVicarium cum jure succe- 
dendi in personaPauliOliva 
(nat. Genuffi 1600, 1616 
ingr.), qui fuerat Rector Col- 
legii germanici, magister novi- 
tiorum, prBeclaius conciona- 
tor, etiam in palatio aposto- 
lico sub 4 Pontificibus, electi 
7. Jun. 1661. 1670—76 Glemens X. 

1670. 14. Jun. In 
eminenti: officium S. 
Franc. Xaverii ejusqne 
festnm ad ritum dupli- 
cem pro tota Ecclesia 
elevatur eique titulus 
„Apostoli novarum gen- 
tium" vel „Indiarum" 
confirmatur. Decreta Congregatio- 
nis XI.: 

1. Quaestio Vicarii perpetui cum 
jure succedendi accurate ex- 
cutitur; 

2. petenda abrogatio ordinationis 
Innocentii X. praBScribentis Con- 
gregationem generalem singulis 
novenniis ; 

3. puniendus qui sine Uceatia Ubrum 
imprimit; 

4. veneratione particulari prose- 
quendus Ordo PraBdicatorum; 

6. vitandae lazee opiniones in moraU- 
bus; 

6. Ubere Ucet scribere ad Electores, 
etiam ad Procuratores tertio quo- 
que anno Bomam petentes. 1666. 8. Sept. Epistola: De in- 
formationibus, seu exhortatoria ad 
veram soUdamque virtutem. 1672. 3. Aug. Nuper 
pro parte: de fnneribas 
in tempUs Societatis, et 
quod parochi non pos- 
sint ezigere majorem 
eleemoBynam. 

219 1662 Franc. Annat (regis con- 
fessarius 1645 — 60) raediator 
inter regem et Papam in lite 
de corporis custodibus corsicis. 
Patri Annat ut confessarius 
regis successit Joannes Ferrier 
1669—74. 1669. 9. Feb. Epist.: De secreti 
fide servanda deque Ubertate sub- 
ditorum in Utteris ad Generalem 
scribendis. 1663 In C. Rhotomagensi (quod 
numerabat ultra 2000 audi- 
tores) oratio funebris habita 
est in obitu Henrici Aurelia- 
nensis, ducis de Longavilla, 
piissime defuncti, cujus filius 
Ludovicus raajor natu jara 
tiro S. J. extitit. 220 1665 Paulus Segneri (f 9. Dec. 
1694) cura Jo.Petro Pinamonti 
(t 25. Jun. 1703) habuit mis- 
siones in dicecesi Luccensi, 
quara peragravit nudis pedi- 
bus: ter in die prsedicabat 
addita meditatione in forma 
soliloquii, omne aliud tempus 
impendebat tollendis inimici- 
tiis et confessionibus audien- 
dis. Pinamonti vero catechis- 
mum explicabat et alias quasi 
immobilis confessionali affige- 
batur. (Sic etiam in aliis rais- 
sionibus.) 1666 nuraerabantur in Pr. Fran- 
cice domicilia 44, in quibus 
vixere Sac. 396, Schol. 174, 
Coad. 197; omnes omnino So- 
cii 767. Missiones illustres 
peractse sunt a Patribus tertii 
anni Rhotoraagensibus in agro 
Rhotoraagensi et Laudunensi. 221 Hispania, Lusitania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exterss 1665 In Pr. Castellana flo- 
rent sodalitia B. M. V. 
circiter 45; ex his 5 sunt 
solorum sacerdotum, 14 
ex nobilibus, civibus, op- 
pidanis coalescunt (Ove- 
tense numerat fere 700 
cives), caetera sunt scho- 
larium. In Hispania regni modera- 
trix Maria Austriaca, Fer- 
dinandi III. filia, vidua 
Philippi IV. et mater Ca- 
roh II., afflicta per Gal- 
liam et Lusitaniam et per 
factionem Domini Joan- 
nis ab Austria, consilium 
sequitur confessarii Jo- 
annis Everardi Nidardi. 
Hic frustra reluctans jus- 
su Alexandri VII. 1666 accepit munera In- 
quisitoris generalis et con- 
siharii status, quse 1669 
urgente imprimis Do Jo- 
anne libentissime dimisit. 1669. 3. Jul. t Eborse Ga- 
spar Moreira, annoas tatis 
71 ", vir omnibus virtuti- 
bus ornatus, missionarius 
validissimus. RectorEbo- 
rensis in pauperes erat ef- 
fusissimus: non mirum, 
cum ex marsupio, in quod 
solos 10 aureos miserat, 
200 extrahere reperiretur. 1669 Nidardm Romam pe- 
tit, ubi invitus fit 1671 
Hispaniffl legatus, et ar- 
chiepiscopus Edessenus ; 
denique 1672. 22. Feb. Cardinalis 
(t 1. Feb. 1681). 

222 1665 Ingolstadii t Georgius 
Lyprandus, prsefectus spi- 
ritus per 20 et ampliusan- 
nos; quocum Bartholomceus 
Holzhaicser, Instituti Cle- 
ricorum saeculariura in 
communi viventium auc- 
tor omnia sua contulit 
cuique alumnos suos sa- 
cris instituendos tradidit. 

Scholarium C, Bruntrutani 
laudatur pree aliis rebus 
accurata legum et ordinis 
observantia, quse jam est 
antiqua consuetudo. 1667 Congregatio Kauf- 
burana sub directione S. 
J. Campodunum usque 
supplicabunda excurrit, 
sodalibus omnibus, qui 
plus 400 erant, rosarium 
unum e collo pendens, al- 
terum manu gestantibus, 
insuetum in illa regione 
spectaculum. 1670 Dumgravestumultus 
in Universitate Ingol- 
stadiana a juris et me- 
dicinffi studiosis excitati 
perdurarent, theologi et 
philosophi non tantum 
sese non adjunxerunt tu- 
multuantibus, sed etiam 
observantissimi modera- 
torum et in litterariis 
exercitiis constantissimi 
ne minis quidem atque 
calumniis a lectionibus 
audiendis absterriti sunt 
id quod ipse princeps 
elector admiratus lauda- 
vit magnopere. 223 1661 — 1669 Lis cum Aca- 
demia Cracoviensi ob A- 
cademiam Leopoli a S. J. 
erigendam. Causa S. J. 
cadit Romse. 

1666 Carolus II. in Anglia 
coactus est Jesuitas ex 
Anglia pellere. 1667 Barense C. jam a 20 
annis, propter bella Po- 
lonorum cum Cosacis con- 
tinua, a Sociis fere dere- 
lictum erat. 1669 Graudentii civis Ge- 
danensis ob criminis insi- 
nudationem ad carcerem 
arcis condemnatus et 
compedibus vinctus, cum 
a Patre (ab hseresi con- 
versus) sacra communio- 
ne reficeretur, a compede 
una sponte rupta, libera- 
tus est in prssentia stu- 
pentium spectatorum. 

1669 A PP. Scholarum 
Piarum Jesuitis in Polo- 
nia conflatur invidia. 1671 B. Stanislaus, pa- 
tronus regni Polonice. 1671 Rex Poloniae Michael 
festo B. Stanislai in 
templo C.LuUinensis plu- 
ria sacra audivit et in 
C.prandium sumpsit.Men- 
se Septembri bis in C. 
hospes fuerat. Captis 1662 per HoUandos Cochim, 
Cranganor, Coulao, Ceilao, Manar, 
Jafanapatas etc. ; complures Socii 
Provinciffi Cocinensis (= Mala- 
laricw) exulare coacti sunt. Per- 
stitere 

1) in ora Travancoria PP. 10 cum 
ecclesiis 48 et christianis 20.000; 

2) in ora Piscatoria PP. 10 cum 
ecclesiisl6 et christianis 25.000; 

3) in Marava 1 P. cum ecclesiis 3, 
christianis 1000; 

4) in Madur6 PP. 10 cum ecclesiis 
32 etchristianis 40.000; 

5) in Tanor 1 P. cum 2 ecclesiis, 
chr. 2000; 

6) in Ambalacata PP. 4, ecclesiae 2. 1666 Jacobus Marquette (f 1675) 
missionarius in Canada. 1666—1722 Imperator Kang-Hi in 
China (cf. 177. 185) Jesuitis et 
Ferdinando Verhiest specialiter fa- 
vet eumque jussit perficere cor- 
rectionem Calendarii elaboratam 
ab Adamo Schall. 1668 M. in insulis Marianis. 1670 Jo. de Britto in Indiara pro- 

ficiscitur. 224 Pr. Phlllpplnarum 1671. 

C. S. Ignatii ManilaB, S. Josephi, Ca- 
vitense, Arevalense, Zebuanum; 

Dpb. S. Petri; 

D. S. Crucis in suburbio Manilensi, 
S. Michaelis ib., Marinduquensis, Do- 
gensis; M. Siao; 

R. Antipolana, SUanensis, Boolana, 
Dapitana,Dagamina,Cariganensis, Cad- 
balogana, Palapagana, in Insulis La- 
tronum. Sac. 

Schol. 

Coad. 71 

15 [ 

16 j 101 226 Historia contemporanea Summi Pontifices, 
Litterae Apostolicse Praepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia 1670 Synodus dioecesana in 
Tunkino. 1671 Reflexiones raorales Ques- 
nelii. 1672 Synodus schismaticorum 
Hierosolymitana. 1673 Ordinationes Ludovici 
XIV. 

Incipit lis de RegaUbus. Pol. Jo. Sobieski 1674—1696. 1674. 28. Oct. t Cardinalis Jo- 
annes Bona 0. Cist. 1675. 16. Jun. Apparitio SS. Cor- 
dis Jesu coram Margarita Ma- 
ria Alacoque, moniali Pare- 
diensi. 1675 Formula consensus hel- 
vetici. 1678 Conjuratio ficta nuncupa- 
ta a Tito Oates. 1674. 8. Jan. Ex in- 
juncto: B. Stanislaus 
Kostka summus Po- 
loniae patronus de- 
claratur. 226 1675. 16. Sept. Cum 
dudum: professi trans- 
lati ad aliam religionem 
non possunt transire ad 
laxiorem sine licentia 
sedis apostolicee. 1676—1689 Innocen- 
tius XI. 1677. 10. Oct. Cum 
hcec Sedes: e Tnnkino 
Romam accedere juben- 
tnr PP. Jos. Tissanier, 
Emm. Ferreira, Dom. 
Fucitus, Ph. Marinus, 
Thom. Valgarneira, Jos. 
Candonus, Barth. a 
Costa S. J. nec a die 
intimationis ullum mu- 
nus missionarii exer- 
cere. Generalis aUos in 
eorum locum deputet, 
qui sicut alii posthac 
deputandi, juramentum 
praestent subordinationis 
erga Vicarios Apostoli' 
cos. (Decretum mitiga- 
tur 13. Mart. 1679.) 227 Pr. BsBtica 1675. 

Dpr. Hispalensis, 

C. D. HermenegUdi Hispalense, 
Conceptionis B. M. V. Hispalense, 
Granatense, Cordubense, Montel- 
lanum, Carmonense, Astigitanum, 
Malacitanum, Gaditanum, Xere- 
zanum, Antiquarense, Marcenense, 
Ossunense, Triguerense, Baeza- 
num S. Jacobi, et S. Ignatii, Ube- 
tanum, Anduxarense, Cazorla- 
num, GuadLxense, Frexenalense, 
Moronense, Giennense, Utrerense; 

Dpb. Hispalensis ; 

Sem. Hispalensia Anglorum, et 
Hibemorum ; 

R. Sanlucarensis; 
Sac. 202 
Schol. 99 \ 613 
Coad. 212 1678. 1. Jan. Epist: De archivo 
in unaquaque Provincia instru- 
endo atque conservando. 228 1669 Circa calendas Novembres 
in Dpr. Parisiensi Ludovicus 
Bourdaloue, post 2 — 3 conci- 
ones, tantum episcoporum, no- 
bilium ac senatorum nume- 
rum attraLxit, ut vix Sociis in 
templo et in odeis locus esset. 
A 6. hora matutina famulos 
accurrere necesse fuit, ut lo- 
cum dominis occuparent, qui 
3. demum hora pomeridiana 
concionatorem audituri erant. 1672 Celebris fuit Ebroicensis 
missio in Normannia opera 
Honorati Chaurand, cujus 
uberrimi fructus narrantur in 
litteris annuis. 1673 Dpb. S. Hieronymi Me- 
diolani hoc primum anno no- 
vitios excepit Genua missos. 1674 Franc. ab Aquis Sextiis de 
Lachaize, ingenio facihor et 
regi obsequiosior, fit ejus con- 
fessarius (f 1709). 1676 In C. Firmano 5 florent 
CongregationesMarianse; una 
est rusticorum fere 600, quse 
feria V. bacchanaUum copio- 
sum defunctis exolvit suffra- 
gium per plurimarum cele- 
brationem missarum. 

In lite circa Regalia jus rigi- 
dum mihtabat pro Papa; at 
prudentia respectu altiorum 
bonorum videbatur suadere, 
ne istud jus nimium preme- 
tur contra regera. Unde Je- 
suitae gaUi magis incUnabant 
in favorem regis. Hujus rei 
causa Innocentius XI. subira- 
tus fuit. 229 Hispania, Lusitania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exterae Pr. AragonlaB 1669. 

Dpr. Valentina; C. Valen- 
tinum, S. Pauli, Gandiense, 
Segobricense, Alonense, Cse- 
saraugustanum,Bilbilitanum, 
Oscense, Turiasonense, Gra- 
dense, Barcinonenge, Gerun- 
dense, Urgellense, Illerdense, 
Minoresanum, Vicense, Mon- 
tis Sion, Majoricense, S. Mar- 
tini; 

Dpb. Tarraconensis; 

R. Dertusensis, Ebusensis. 

Sac. 166 
Schol. 101 \ 366 
Coad. 109 1670 C. Bejense; de con- 
dendo Ulyssiponensi C. 
S. Fr. Xaverii agitur. — 
In G. Ulyssiponensi S. An- 
tonii 4 Mauri, 1 Anglus, 
1 Calvinianus Ecclesiae 
aggregati sunt. 1672 Pr. Castellana Socios 
numerat 560 distributos 
in 26 C, 2 R., 2 Sem. Hi- 
bernorum et 1 Anglorum. 1677 Aliquot e C. Conim- 
bricensi Socii per missio- 
nes quadragesimales mul- 
tos ad famae et bonorum 
restitutiones moverunt et 
odia etiam diuturna ex- 
tinxerunt in diversis op- 
pidis. 1671 Congregationis B. V. 
Annuntiatse prsefectus 
Neoburgi erat Jo. Guliel- mus, 230 1672 Wolfgangus ejus fra- 
ter, filii serenissimi prin- 
cipis Neoburgensis. 1672 In C. Friburgensi 
Brisg. prima philosophise 
laurea insigniti sunt 24, 
suprema 15. 1675 Ingolstadii Rector 
Servilianus Veihelin, El- 
vaci natus, obiit 6. Oct., 
in quo, ut lit. an. refe- 
runt „quaedam S. Patris 
N. Ignatii imago cer- 
nere erat; adeo ejus v\x- 
tutes in ipso exprime- 
bantur". — Ibidem 24 
haeresin ejurarunt. — 1677—1703 Controversia 
Bollandistaruin cum Car- 
melitis de Elia propheta. 1677 In gravissimo dissi- 
dio inter magistratum 
ecclesiasticum et s^ecula- 
rem Friburgensem{Y{&\\\) 
Socii precibus ad Deum 
et intercessione apud 
Nuntium apostolicum usi 
sunt, ut ab excommuni- 
catione abstineret, et ut 
res pacifice componere- 
tur. 1677 R. tum (Elenbergensis 
tum S. Morandi Patres, 
cum tota Suntgavia a 
mihte occuparetur, fu- 
gientibus ahis incolis et 
parochis, intrepide sub- 
stiterunt; prioris Socii 4 
a deprsedatione immu- 
nes fuerunt, non auteni 
4 posterioris. 231 1673 Adamus Przeborows- 

ki, confessarius Joannis 
Sobieski, benedicit exer- 
citui Polono ante pu- 
gnam ad Choczim. 1674. 24. 25. 26. Jun. C. 
Jaroslaviense solemniter 
celebravit annum ab erec- 
tione centesimum. 1675. 31. Dec. Posnanias 
civium tumultus contra 
C. in quo unus studiosus 
occisus fuit. Expostu- 
laverat Rector ob Isesam 
immunitatem scholasti- 
cam; cui rei accessit fur- 
tum a 2 sodahbus Con- 
gregationis civium coni- 
missum. Aucta animo- 
rum contentione cum rex 
ipsese judicaturum mina- 
retur, ventum est mense 
Augusto 1677 ad amicabilem com- 
positionem, qua omnia in 
pristinum statum resti- 
tuta sunt. 1678 In Anglia ob conju- 
rationem ab inipio Tito 
Oates inventam et Je- 
suitis auctoribus ascrip- 
tam Carohis II. perillu- 
strem virum Stafford, 2 
Benedictinos et 6 PP. 
S. J. carnificis manu 
perire jussit. 232 1675 Sac. 9 et Coad. 4 in insuhs 
Marianis vacant missioni; 9. Dec. 
Fr. Pet. Diaz ab indigenis occidi- 
tur. De obsidione Viennensi 1683. 

Turcorum in inferiorem Austriam 
incursu complurium doraicihorum 
Pr. Austrim non modo est per- 
turbata tranquLlhtas, sed et eversa 
res domestica, ac Socii in fugam 
ac exihum compulsi. Omnium 
maxima mala irruerunt in Socios 
Viennenses, cum hostes obsiderent 
urbem. Major quidem Sociorum 
pars, imprimis no^itii a Pro\anciali 
jussi sunt urbe exire, sed abeuntes a 
rudi multitudine calumnus, oppro- 
briis, verberibus impetiti et aucto- 
res horum malorum inclamati sunt. 
Eadem fere erat sors eorum qui 
remanserant. Qui nihilominus om- 
nia sua, imo et se ipsos ad de- 
fensionem urbis impendebant labo- 
rando, milites hospitio recipiendo, 
\ailneratis serviendo et medendo, 
pauperes nutriendo. Inter ob- 
sidionem in domo professa tota 
scholarum aede in xenodochium 
mutata, 250 saucii vel infirmi 
curabantur, aliis ahis succedenti- 
bus, in C. vero simul 300 ad 500 
(pcr totum tempus ad 1000). PP. 
omnes non solum labori manuum, 
sed etiam lucro animarum se de- 
vovere in nosocomiis, in viis, in 
propugnaculis, in domibus, spreto 
omni contagionis periculo, quae 
quidem PP. Nicolaum Rabowski, 
regentem, et Emericum Kiss, am- 
bos ex C. Pazmaniano, ad cari- 
tatis martyrium perduxit. Nec Pa- 
tres Dpb. suis partibus defuere, 
aegris opem, vulneratis medelam, 
morituris auxilium, esurientibus 
cibos, nudis vestunenta ministran- 
tes, omnibus omnia facti. 

Sic e. g. laesis et infirmis mihtibus 
auxiho Sociorum 5 miUia indusio- 
rum distributa fuerunt. 

Cum arcta obsidio durasset a 14. Jul. 
usque ad 12. Sept., foederatorum 
exercitus duce rege Poloniae Jo- 
anne Sobieski copias Turcorum 
in fugara conjecit immensis spohis 
reUctis. 

233 Historia eontemporanea Summi Pontifices, 
Litterae Apostolicse Prsepositi et Congregationes 
Generales 1682. Declaratio cleri gallicani. 
4 articuli. 1681. 3. Dec. Incredi- 
iilis: Ferdinando Ver- 
biest S. J. laetitiam si- 
gnificat de missis missali 
Romano Sinensi idioma- 
te conscripto et imagi- 
nibus astronomicis. 1683. 12. Sept. Vienna per Jo- 
annem Sobieski ab obsidione 
Turcorum liberata. 1683. 28. Aug. Dudum 
felicis: festum S. Fran- 
cisci Borgia transJertur 
in 10. Octobris. 1683—1699 Bellum contra Tur- 
cos; princeps Eugenius. 234 1680. 1. Jan. Epist. De qui- 
busdam capitibus ad regiminis for- 
mam pertinentibus. 1681. 26. Nov. t Paulus Oliva. Italia, Gallia De Noyelle, Carolus (natus 
1615BruxeUis, ingr. 1630), Se- 
cretarius Generalis, postea As- 
sistens Germanise, electus est 
omnibus suffragiis 
1682. 5. Jul. Decreta Congregatio- 
nis Xn.: 

1. quidsit ,,Assistentia" declaratur; 

2. de providentia Assistentium erga 
Generalem ; 

3. de aetate ad gradum Coadjutoris 
spirituaKs requisita; 

4. Superior nemim, ne Generali qui- 
dem, quidquam revelare potest ex 
ratione conscientiae sibi reddita; 

6. tertium examen ad gradum nun- 
quam, seoundum rarissime tan- 
tum concedat Generalis; 

6. compensationem pro mimsteriis 
nullo modo acceptare licet, nec 
Generalis id permittere potest; 

7. regulae condendae pro Socio Pro- 
vincialis, Socio magistri novitio- 
rum, Instructore etc. 1677 Occasione Jubilsei con- 
cessi non solum missionibus, 
concionibus, audiendis confes- 
sionibus generalibus vacan- 
dum erat extraordinario labore, 
sed etiam plurimi apud Socios, 
exercitia spiritualia obierunt: 
in Venetensis C. domo ad id 
destinata 2520 omnium ordi- 
num viri, inter quos sacer- 
dotes fere 500; in Nannetensi 
R. 130 non vulgaris notae ho- 
mines et in Rhedonensi C. tot- 
idem. 

1679 A Pr. Sicula incepta est 
R. Tenensis in insula maris 
Aegsei, ubi jara a 1661 P. Mich. 
Albertinus (ibidem natus) la- 
borabat. 1679 Provincialis Romanus cum 
2 Sociis Liburni (optante ma- 
gno duce) habuit missionem dif- 
ficilem, at fructuosam: com- 
municarunt saltem 15.000. 236 1683. 7. Aug. Epist.: De na- 
tura votorum devotionis. 236 1682 Omnino extraordinarius in 
Francia ad exerdtia spiritu- 
alia S. Ignatii concursus narra- 
tur. Rhedonis exculti sunt ad 
350 ex nobilibus et primariis, 
in domo ,,ascetica" Nanne- 
tensi viri fere 300, Corisopiti 
ad 1000 circiter, inter eos pro- 
rex Armoricse, prsefecti rei nau- 
ticse ex portu Brestensi. Et 
quidem cum fructu saluber- 
rimo et uberi, ut ipsi exer- 
citati fatebantur. PubHcum discidium inter Ludo- 
vicum XrV. et Innoc. 'XI. ob 
regaha ne erumperet, impedi- 
vit mediatio Patris Lachaize; 
aditus vero aHquis ad pacem 
mortuo denique Papa inven- 
tus est. 237 EQspania, Lusitania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exterae 1677 Petrus II. deposito 
fratre Alphonso VI. (1667) 
regens, 1683 rex Lusita- 
niae, nominat Emmanu- 
elem Fernandez S. J. mem- 
brum Senatus (Cortes). 
At hic, cum Generalis mi- 
naretur interdictum, ab- 
dicata dignitate senato- 
ria perstabat in munere 
confessarii regii (f 16. 
Jun. 1693). 1678 sq. Thyrsus Gonzalez 
non cohibitus academico 
suo penso in C. Salmanti- 
censi, Segovise, Mirobri- 
gae et alibi maximo spiri- 
tus ardore missiones fecit. 1682. 25. Mart. Ferdinan- 
dus, baro de Furstenberg, 
Episcopus Paderbornen- 
sis et Monasteriensis, fun- 
dat 15 missiones S. J. in 
Sinis, Japonia, Norvegia, 
Fridericise, Fridericopoli, 
Gluckstadii, Hamburgi, 
Bremse, Meppas, Monaste- 
rii ad Alpham, Hanno- 
verse et per Saxoniara in- 
feriorem, Arnsbergae, Si- 
gense, Hammelise ad Vi- 
seram, PaderbornEe ad 
Lupiam et Alisonem. 
Assignavit capitale dale- 
rorum imperialium 93.920, 
ex quibus inter alia pen- 
sio annua daretur dalero- 
rum 4250 missionariis 
35. — Congr. generalis 
XII. decr. 27. gratias 
egit quam maximas. 1683 Turcici belli mctu- 
enda vicinia incolas C. 
Ingolstadiensis et sodales 
ad studia Deum pla- 
candi magis impulit. Per 
aliquot menses bis in 
hebdomada coram ex- 
posito Sacramento lita- 
nias lauretanae cantabau- 
tur; sodales vero in suo 
sacello officia divina so- 
lemnia pro felici succes- 
su expeditionis contra 
Turcos curaverunt. Ipse 
Mersius, praesidii Ingol- 
stadiensis Commandans, 
cum ad castra pergeret, 
cantato ibi sacro interesse 
voluit cum sua legione. 1683 Carolus Mauritius 
Vota mandato Innocen- 
tii XI. Joannera Sobieski 
regem Poloniae permovet 
ad foedus cum Impera- 
tore contra Turcos, eum- 
que ut confessarius co- 
mitabatur et 1696 rao- 
rienti astitit. 1684 Mos- 
cuam profectus domuni 
S. J. aperuit 5 annis du- 
raturam. 1710 reverti- 
tur Romara et f 9. Dec. 
1715. 1683 Cameneci Jesuita, 
qui aliquamdiu libere in 
templo christianis per- 
misso, sacramenta ad- 
ministraverat, templo a 
barbaris clauso, squalli- 
dum carcerem et ferreas 
catenas pertulit. 238 239 1685 Brestensis C. Socii 
populura ob occisam 
puellam christianara in 
Judaeos irritatum, a caede 
eorum et tumultu im- 
pediunt. 240 {Be dbsidione Viennensi.) 

Tunc etiara Jesuitis bonum noraen 
ab omnibus restitutura est et gra- 
tiae ipsis actae, imprunis ab eorum 
perpetuo benefactore comite a 
Starenberg, urbis commandante, 
cui Generalis participationem om- 
nium raeritorum S. J. communi- 
cavit. 

Sed ante omnia Vienrue et aUis in 
locis Dominus exercituum pro 
concessa victoria laudatus fuit. 

Jacturas non leves hoc bello passa 
sunt C. Crerabsense, Lincense, 
Jaurinense, Soproniense, Tyrna- 
\iense. Gravissima autem clades 
afflixit bona C. Vietinensis, cujus 
danma aestiraata sunt pliu"is 
100 000 florenorum, cura aedificia 
fuerint destructa, praedia deva- 
stata, fere orania mobilia ablata 
aut igne vel armis absumta. 1681 Innocentius XI. laudat gesta 
Ferdinandi Verbiest. Qui fun- 
dendo bellica tormenta adjuvit 
Kang-Hi, ut vinceret. Jo. Franc. 
Oerhillon et Thom. Pereira pa- 
cem cum Russia componunt op- 
portunam. 241 Historia contemporanea Summi Pontifiees, 
Litterae Apostolicae Preepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia Lus. Petrus II. 1683—1706. Ab anno fere 1683 viri insignes 
communi studio id agunt, ut 
protestantes redeant ad Ec- 
clesiam, quum alii tum irapri- 
mis Jac. Ben. Bossuet (hist. 
des variations; f 1704; Chri- 
stoph. Eoyas Spinola (f 1694) ; 
Godefr. Gul. Leibnitz ({ 1716); 
Ger.GualterusMo?awMs(tl722). Angl. Jacobus II. 1685—1688. 1685 AboHtio edicti Nanneten- 
sis. 1687 Quietismus eensura no- 
tatur. 1688—1697 Bellum Gallorum 
contra Germaniam ob Palati- 
natum. 1688 Persecutio in Siam. Angl GuUebnus III. 1689-1702 Appellatio gallica ad Concilium 
generale. 1684. 20. Oct. Com- 
missw nobis: confir- 
matur C. a Frederico 
archiprsesule erectum 
Mediolani et Societati 
commissum. 242 1688 S. Cong. de prop. 
fide: Declaratur decre- 
tum d. 23. Nov., quoad 
suspensionem juramen- 
ti, esse extensum ad S. 
J., et quod Generalis 
jubeat PP. Ferreiram 
et Candonum e Cocin- 
cina venire ad Urbem. 1689. 7. Jan. Accep- 
tus: Regi Siami de ad- 
ventu P. Tachard ab eo 
legati significat et de 
ope religioni praestita 
gratulatur. 1689—1691 Alexan- 
der vm. 1690. 24. Jul. Celsis- 
simorum: Papa Sina- 
rum Imperatori gratu- 
latur propensam in mis- 
sionarios S. J. volunta- 
tem. 1691—1700 Innocen- 
tias xn. 1692. 11. Oct. Congr. 
de prop. fide decre- 
tum, Ferreiram et 
Candonum S. J. red- 
integrans. 243 1686. 12. Dec. f Carolus de Noy- elle. GionKaleK, Thyrsus (1622 
Argantse in regno Leon 
natus, ingr. 1642) lector theo- 
logisB et missionarius 1687. 6. Jul. electus fuit. Decreta Congregatio- 
nis XIII.: 

1. Capellani Ord. S. Joannis Hiero- 
solymitani habent impedimen- 
tum 3um Examinis (i. e. neque- 
unt admitti in S. J.); 

2. Commemoratio onmium in Soc. 
defunctomm ubique celebretur 
die primo a commemoratione om- 
nium defunctorum non impe- 
dito; 

3. quse aetas et quae studia requiran- 
tur ad professionem faciendam; 

4. studium S. Scripturae commen- 
datur; 

6. de studio et examine doctrinse re- 
quisito ad sacerdotium. 1691. P. Gonzalez Romse 
et Dihngae impressit opus 
contm Probabihsmum, quahs 
solebat defendi in Societate: 
unde multa oppositio, impri- 
mis a parte Pauli Segneri. 
Volebant cogere Congr. ge- 
neralem ; at votum Congr.Pro- 
curatorum, quse uno tantum 
suffragio supra medietatem 
affirmabat talem necessita- 
tera, judicio Congregationis 
Cardinaliura non habebat va- 
lorera; et etiara ipsa Congr. 
XIV. postulabat saltem 3 
suffragia supra medietatem. 244 1685 Cv. Nobiliura Mediolani 
ab Archiepiscopo Card. Fre- 
derico Vicecomite Societati 
adrainistrandus et regendus 
traditur, quod officium sus- 
cepere Sac. 3, Schol. 2, Coad. 2. 1685 Abolitioni edicti Nanne- 
tensis, cujus auctor principa- 
lis erat canceUarius LeteUler, 
Jesuitse plurirai (excepto La- 
chaize) videntur favisse, at 
modum quo executioni da- 
batur non probabant; potius, 
ut antea, sic nunc, per missio- 
nes convertere Hugonottos 
conabantur. 1682 Jam Ludovicus XlV.postu- 
laverat, ut Societas in Flan- 
dria nuper beUo subacta attri- 
bueretur Assistentiae GaUiae: 
cunctatus erat GeneraUs de 
NoyeUe; 1687 rex renovat postulatum, 
quod deprecatur Congregatio 
generaUs. Tunc 1688 Ludovicus jussit Assi- 
stentem GaUiae Paulum Fon- 
taine (f 15. Dec. 1692) venire 
in GalUam; qui cura venisset, 
vetuit rex coraraerciura Utte- 
rarum cura Generali et po- 
stulavit Vicariura specialem 
pro GaUia, faventibus Jesuitis 
compluribus galUs, recusante 
prorsus Patre Gonzalez. Cum 
denique oranes 5 GaUiae Pro- 
vinciales genuflexi corara rege 
suppUces intercederent, ab in- 
ceptis desistere dignatus est. 246 Hispania, Lusitania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exterse Pr. Castellana 1685 
C. Salmanticense cum 
Sem. Hib. Salmantic. 
C. S. Ignatii Vallisoletan. , 
S. Ambrosii Vallisoletan., Vil- 
lagarsiense, Burgense, Metim- 
nense, Compostellanum cum 
Sem. Hib.; Ovetense, Pam- 
pelunense, Legionense, Lu- 
croniense, Segobricense, Abu- 
lense, Numantinum, Palen- 
tinum,Bilbaense, Sebastiano- 
poKtan., Tudelanum, Mon- 
tis fortis, Montis regalis,Villa- 
francsB, Pontevedr8e,Auriense, 
Vergarense, Santanderense, 
Arevalense, Columnense, On- 
natense, Loyolas, Ordunense; 
R. Azcoytiana. Sem. Anglo- 
rum Vallisolet. 

Sac. 269 
Schol. 110 J 582 
Coad. 203 1687—1690 Fere ex omni 
Pr. Casiellance domo 
Socii ter quaterve per 
annum ad missiones mit- 
tebantur: alii missionem 
protraxerunt ad 30, alii 
ad 60 dies, uberi cum 
fructu. — Celeberrima 
fuit missio in urbe Nu- 
mentana, quam Franci- 
scus Mora et Jos. Ant. 
Martinez ex Pr. Aragoniae 
per 15 dies prosecuti sunt: 
odia inter ecclesiasticos, 
religiosos, notabiles ex- 
tincta sunt. 246 1683 Ex Ingolstad. C. in 
castra Hungarica ab obe- 
dientia vocatus P. Igna- 
tius Pfalzer, lue ibidem 
communi prostratus Po- 
sonii pie obiit 30. No- 
vembris 1684. 1686. 5. Nov. Redux Prin- 
ceps Elector ab Hunga- 
ria solemni pompa Mo- 
nachium ingressus est. So- 
cii collegii reditum cele- 
brarunt statua equestri 
ipsius Electoris ante 
Gymnasium erecta 21 pe- 
des alta, varie adornata 
et vespere facibus illu- 
strata, quam princeps ip- 
se spectavit. — In tem- 
plo vero gratiarum actio- 
nes solemnes pro victo- 
ria de Turcis reportata 
actae sunt. 1688 Socii Dilingani effe- 
cerunt, ut GaUorum Dux 
Feuquierius graviter irri- 
tatus, lytro 3000 floren. 
contentus pagos, subur- 
bia urbemque ipsam ab 
expilatione et incendio 
intactam reliquerit. 1689 Leopoldus I. cum co- 
mitatu mensibus Sept., 
Oct., Dec. ssepe C. Au^u- 
stowm invisit et in tem- 
plo sacris functionibus in- 
terfuit. 247 Jacobus II. Angliae rex 
catholicus zelo impru- 
denti se perdidit. Nam 
dehortantibus Jesuitis 
Patrem Peters consilia- 
rium secretum nomina- 
vit, nec tamen ejus sa- 
pientibus consiliis ob- 
temperabat. Unde ex- 
pulsus e regno Ludovico 
XIV. confessus est: „Si 
Petri consilio obedissem, 
non viverem nunc in exi- 
Ho". 1688. 31. Aug. t Grauden- 
tii Joan. Hanzler, filius 
cancellarii Electoris Pa- 
latini Rheni, e Galviniano 
catholicus et Jesuita, mis- 
sionarius strenuus ca- 
strensis 14 annis, qui 12 
regna ex obedientia labo- 
ribus apostolicis exco- 
luerat : Angliam,Candiani, 
Daniam, Galliam, Hiber- 
niam, Ilispaniara, Im- 
perium, Italiam, Lusi- 
taniam, Siciliam, Sco- 
tiam, Poloniam. 1688—1694 Ignatius Dier- 
tins, visitator Polonm. 1690. Septembri mense lo- 
custaxum agmen immen- 
sum agricolis damnum 
attulit prope Jaroslavi- 
am. Parcitum vero est 
agris collegii ejusdemque 
nondum iUatae messi. 1692 Cum Oraudentii in 
vigilia B. Stanislai Kost- 
ka solemnis processio per 
urbem fieret, etiam aca- 
tholici ejus triumphum 
auxerunt frequenti ex- 
plosione bombardarum. 248 1682 in Persia florebat M. Ispaha- 
nensis et Chamakiensis. Coeptee 
sunt M. in Erivan, circa 1687 in 
Schirvan, 1688 in Erzerura. 1683 Jo. Ant. Solinas f martyr in 
Paraquaria. Adduntur novae reduc- 
tiones iis quae jam florebant. 1685 Siamensis M., 1630 coepta, 
renovatur. At 1688 occisus est 
protector missionariorum, guber- 
nator Constantinus Phaulkom. 1687 Inchoatur in Sinis missio Pa- 
trum gaUorum juvante Ludovico 
XIV. 1688. 20. Jan. Pekini f Ferdin. Ver- 
biest, successor Adami Schall in 
tribunali raathematico. 1690 indigenae in Canada ducibus 
Jesuitis liberant Quebecum ab 
Anglis obsessum. 1692 in China edictum imperiale 
permittit ubique praedicare reUgi- 
onem christianam. 249 Historia contemporanea 1689 Christianus Augustus a 
Saxonia fit catholicus, 1695 
episcopus Arabensis seu Jau- 
rinensis (Raab), 1700 coadju- 
tor archiepiscopi Strigoniensis 
cumjure successionis (fl725). 

Russ. Petrus I. „magnus" 
1689—1725 1691 Mabillon dc studiis mo- 
nasticis. 1693 reconciliatio Papae cum 
Gallia. 1694 Decreta pontificia contra 
Jansenistas. 1695. 25. Dec. f Thomassinus, 
Oratorianus „magnus Galliae 
Theologus" („Vetus et nova 
EcclesisB disciplina"). Pol. Augustus I., de Saxonia 
1698—1733. Summi Pontifices, 
Litterse Apostolicae 1698. 10. Jan. f Lud. Seb. Le 
Nain Tillemontius, insignis hi- 
storiographus. 1699 Controversia Bossueti cum 
Fenelone de principiis Sanc- 
torum. Qu8B cum Romae di- 
remta esset contra Fenelonem, 
hic laudabiliter se submisit. 250 1695. 26. Apr. Adeo 
nohis: Innoc. XII. regi 
catholico Ignatium Frias 
S. J. e Paraquaria red- 
euntem commendat et 
petit, ut facultatem ei 
tribuat ducendi secum 
missionarios pro dimi- 
dio hispanos , ceteros 
autem regi in Italia, 
et AustriEB subjectos. 1696. 27. Jul. Congr. 
de prop. fide: De- 
cretum auper dismem- 
bratione nonnullarum 
provinciarum a dioecesi- 
bus Pekinensi et Nanki- 
nensi, committendarum 
Vicariis apostohcis. Prsepositi et Congregationes 
Generales 1696. 5. Oct. Alias a 
particulari: Confir- 
matur decr. Congr. de 
prop. fide d. 6. Oct. 
1696 de rebus Angliae, 
quo jura Vicariorum 
apost. supra saeculares 
et regulares, etiam S. J., 
statuuntur. 251 Pr. Sardinise 1693. 

C. max. Sassaritan. S. Joseph, 
Calaritan., Bcclesiense, Algue- 
rense, Sassaritanum Jesu Marise, 
Olienense, Bosanense (inch.); 

Dpb. Calaritana; 

D. S. TheresisB (ib.); 

Sem. Sassaritanum, Calarita- 
num; 
R. Olierensis. 

Sac. 73 \ 
Schol. 46 } 216 
Coad. 97 1696—1697 Congregatio XIV. 
celebrata juxta Constituti- 
onem Innocentii X. Decreta Congregati»- 
nis XIV.: 

1. nova impressio Instituti oblata a 
Provincia Bohemise placet; 

2. designandus, qui conficiat in- 
structionem circa studium littera- 
rum humaniorum (Juvencius); 

3. de recta administratione rerum 
temporalium ; 

4. de proponendis ad professionem 
titulo excellentia in concionando 
aut in litteris humanioribus; 

6. doctrina sacrorum canonum pro- 
movenda. 252 Italia, Gallia 1690 Ad alia munera in Dpr. 
Mediolanensi accessit secre- 
tioris Oratorii institutio, quo 
selectiora capita ad christianam 
perfectionem erudiuntur. S. Igna- 
tii exercitia non privatim solum ad 
viros nobiles, sed in publica templi 
luce tradita magno concursu, ma- 
jori fructu. Idem praestitum per 
alias diceceses. 1693 In Francia „ascetoriorum" 
numerus augetur in dies, quo 
separatim viri ac mulieres 
confluunt raagno numero ad 
exercitia spiritualia peragen- 
da, inter eos etiam episcopi 
et multi e clero primario. 
In sola Nannetensi R. censentur 
exercitati 600 et ampUus, in 0pb. 
Parisiensi plus quam 400, in Cori- 
sopitano C. 2300 etc. 1694 Inter complures perutiles 
raissiones Dpr. Mediolanensis 
fuit una in oppido frequenti 
ejusdera dicecesis, in qua 
vir primarius, a 17 jam annis 
publice notus adulter, exem- 
plarem poenitentiam coram toto 
populo fecit, pubUce sua scelera 
confessus, et scandala data nova 
vitae ratione instituta reparavit. 1694 Paschasii Quesnelii, Jan- 
senistSB, „RefJexions morales" 
ab Episcopo Catalaunensi Lud. 
Ant. de Noailles, postea ar- 
chiep. Paris. etCardinali, ap- 
probantur (jam prius a praede- 
cessore approbatse). Se opponunt aliquot Episcopi 
1703. Papa opus vetuit 1711 
et condemnavit 1713. Societatis hoc quoque tempore 
priraae partes erant oppugnare 
Jansenisraura, cui Ludovi- 
cus quoque XIV. iniraicissi- 
mus erat. 253 Hispania, Lusitania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones extersa 1689 Patres 3ae probationis 
e C, Conimbricensi mis- 
siones habuere complures : 
duo e. g. pedibus percur- 
rebant Beyrensem regio- 
nem et per 2 menses in di- 
versis pagis rudimenta fi- 
dei inculcare, confessiones 
audire, concionari, exhor- 
tari non desierunt maxi- 
mo cum proventu. 1692. 17. Aug. Elvensis C. 
templum novum magna 
cum solemnitate apertum 
est, ad quam confluxit 
multitudo e tota pene 
Provincia transtagana et 
6 proximis Castellae regio- 
nibus prope infinita. 1693—1696 In Pampelo- 
nensi C. erant praecep- 
tores grammaticsB 4, phi- 
losophiae 3, theologiae 3. 
AucQtores grammaticae 
400, philosophiae et theolo- 
giae 200. Crebro littera- 
riae concertationes cum 
adstantium omnium ac- 
clamatione fiebant. 1696—1700 Quodam die, 
quo grammaticorum scien- 
tiae in C. Compostellano 
publice experimentum ca- 
peretur, gymnasii corruit 
tabulatum secumque plus 
200 traxit; nonnulli qui- 
dem (nullus tamen soda- 
lis B. V. M.) leviter laesi, 
nemo oppressus est,id quod 
singulari S. Ignatii pa- 
trocinio adscribebatur. 254 1691 In Germ. 8up. con- 
versi sunt 276, exculti 
Exercitiis 276, de tota 
vita confessi 5715, sa- 
cra communione refecti 
1.500.247. 1693 In C. Constantiensi 
Doctoratus theologiae col- 
latus est duobus, philo- 
sophiae 11, inter quos illu- 
stris Dominus Baro, pri- 
ma philosophiae laurea vi- 
ginti tribus. Princeps 
episcopus loco fundi feu- 
dalis omnino sterilis, 
quem vendi permisit, 
alium meliorem dedit. 1694 iMcernce catechesibus 
in 4 templis consuetis ad- 
ditae sunt catecheses in 
quadragesima, quibus te- 
nerior aetas ad S. Commu- 
nioneminstrueretur. Item 
Jesuitis traditae sunt con- 
ciones dominicales ha- 
bendae in templo S. Le- 
odegarii. 1697 Elector Saxoniae Fre- 
dericus Augustus conver- 
sus ad fidem catholicara 
confessarium sibi sump- 
sit Mauritium Vota. Qui 
pacem cum Electoris fa- 
milia protestanti com- 
ponit, mandata apostolica 
exequitur, violentam re- 
formationem catholicam 
dissuadet. 1693 C. Calissimse afflige- 
batur sterilitate maxima 
agrorum, morticina ovi- 
um fere mille, et novis 
litibus ad antiquas ad- 
ditis. Hoc tempore domicilia 
Polonice fere pleraque 
continuis litibus vexa- 
bantur. Haud raro ii ipsi 
qui videbantur aut esse 
aut esse debere fautores, 
difficultates crearunt, ut 
V. g. Vicarius pei-petuus 
templi S. Stephani 
(t 14. Feb. 1694), quod 
pertinebat ad Dpb. Craco- 
viensem. 1697. Templis S. J. in 17 
Angliae locis existentibus 
conceditur indulgentia 
bonae mortis ab Innocen- 
tio XII. 1700—1712 J. B. Salemi 
et Anton. Gogler in ne- 
gotio conversionis prin- 
cipis hffiredis (Polonis) 
occupantur. Hinc irae 
protestantium. Pr. Paraquaria 1693. 

C. Cordubense, Assumptionis, Boni 
Aeris, S. Jacobi, Tucumanense, Rio- 
xanum, Sancta Fidei; 

Dpb. Cordubensis; 

D. ..doctrin»" plurims; 
Fuiidationes: Correntina, de Tarixa; 
M. Chiriguanarum. 

Sac. 166 

Scbol. 34 \ 240 

Coad. 60 Jam a 1693 ardere coepit contro- 
versia de ritibus Sinicis circa 
colendos majores defunctos (Ko- 
teu) et Confucium, et de nomine 
Sinico Dei (Tien, Xam-ti). 1697 Dominicus Parrenin (f 1741) 
advenit in Chinam. ubi fit columna 
missionis. 265 256 1697 Franc. M. Piccolo et Jo. M. 

Salvatierra inchoant missionem in 
California. 1700 Kang-Hi concessit 3am Ec- 
clesiam S. J. aedificari Pekini 
petente Jo. Francisco Gerbillon. 257 I Historia contemporanea Summi Pontifices, 
Litterse Apostolicse Prsepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia 1699. 5. Jun. f Ant. Pagiiis 
0. F. M. (Crit. hist. chronol. 
in Ann. eccl. Baronii 1689). Eisy. Philippus V. 1701—1746. 1701—1714 Bellum ob succes- 
sionem haereditariam in Hi- 
spania. 1701 Protestatur Papa contra 
exaltationem Frederici III. in 
regem Borussiae: quod ea Pro- 
vincia sit ordinis Teutonici. 1702 Casus conscienti» (Sor- 
bonae) circa silentium obse- 
quiosum. 

Angl. Anna 1702-1714. 1704. 3. Apr. Petrus Codde, 
Archiep. de Sebaste, Vic. 
ap. Ultrajectensis, Jansenista, 
ajuovetur. 1704 t Bossuet et Bourdaloue. 1705. 16. Jul. BuUa: Vineam 
Domvni Sdbaoth contra silen- 
tium obsequiosum Jansenista- 
rum. Qerm. Josephus I. 1706—1711. 268 1700—1721 Clemens 
XI. 1701. 26. Maj. Provi- 
dmtice coelestis: Signi- 
ficatur Antonio Po- 
sateiio S. J. Xansi Vi- 
cario apost., qualiter 
istie Jubilsei indulgen- 
tiEB concedantur. 1704. 20. Nov. Con- 
firmantnr responsa S. 
Inquisitionis ad quse- 
sita in causa rituum Si- 
nensium supermandato 
26. Mart, 1693 CaroU 
Maigrot, eaque man- 
dantuT Carolo de Tour- 
non, visitatori ap. ab 
omnibus missionariis, 
etiam S. J., servanda. 1697. 28. Oct. Epist.: De pro- 
motione ad sacros ordines rite et 
maturo consilio perficienda. Pr. Romana 1703. 

Dpr. Romana; 

Dpb. Romana, Florentina; 

C. Anconitanum, AngUcanum, 
Aretinum., Asculan., Biturgien., 
Fabrianense, Fanense, Firma- 
num, Florentin., German., GrsB- 
cum, Hibem., lUiric., Interamn,, 
Lauretan., Maceraten., Maronit., 
Montis Sancti, Perusin,, Pisto- 
rien., Poenitent. S. Petri, Politian., 
Praten., Ragusin., Recineten., Ro- 
manum, Scotorum, Senense, Se- 
tinnm,Soran,, SpoIetan,,Tibnrtin,, 
Tiphematen,, Viterbiense, Urbe- 
vetanum; 

R. Astumarien., Cacciabelen., 
Flastren., Panormit. ; 

Sem. Roman., Senen., Ptolem,, 
Tusculanum. 

Sac. 316 ] 
Schol. 153 \ 682 
Coad, 214 J 

Quibus addendi incolse Dpr., 
qui numerantur 100 (ex variis Pr.). 1705. 27. Oct. t Thyrsus Gon- 
zalez. 1698 Missionarii e C. Corisopi- 
tensi in oppido Gourin fruc- 
tum uberem retulere : 12 000 
hominura confessione expiati 
sacra communione refecti sunt 
die qua proposita fuit indul- 
gentia applicanda mortuis, et 
dein in decursu missionis re- 
liquo plus quam 18000. 1701 Edi coepti sunt periodici 
commentarii „M6moires de 
Tr^voux" et continuati usque 
ad 1762. 1701 a 26. Aprilis in templo 
Avenionensi monialium „a no- 
stra Domina" per 10 conti- 
nuos dies exercitia S. Ignatii 
data sunt matronis nobilibus 
maximo concursu et fructu. 
Eodem tempore istarum ma- 
tronarum aurigae, vectores, 
pedisequi, aliique famuli in 
aula vicina exercebantur. — 
Post eos viris nobiUbus trade- 
bantur exercitia eadem aequali 
cum fructu. 1703. 14. Jan. RomcB (et in pro- 
vinciis) terrae motu facto et 
identidem usque ad 2. Febr. 
repetito populus ad poeniten- 
tiam cucurrit, et mandato 
pontificio Missiones habitae 
suntinUrbis ecclesiis plurimis. 
Jesuitje iis operam dabant in fere 
17 ecclesiis vel sacellis, quibus acce- 
debant missio noctuma, et missi- 
ones in aliis urbibus fere 30. — In- 
stitutum est vi voti a Romanis facti 
jejunium vigilisB Purificationis B, 
M. V. 269 260 261 Hispania, Lositania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exterse 1699 Laudatur ardens ze- 
lus sociorum senum iii 
Dpr. Ulyssiponensi, qui 
non solum in templo suo 
sodalitates dirigunt et 
concionantur, sed etiam 
in aliis ecclesiis et cceno- 
biis, et pueros et rudes 
catechesi instruunt. 1700 Gul. Daubenton con- 
fessarius Philippi V. Hu- 
jus Patris et successorum 
opera curialibus macMna- 
tionibus difficilior redde- 
batur, dynastiae tamen 
favor erga Soc. ne sub 
bello successionis quidera 
imminutus est. 1703 in Lusitania, cum 
Nuntius apostolicus a So- 
cietate Quindennia (pro 
Annatis) de bonis exemp- 
tis postularet, Provincia- 
lis denegavit et rex sub 
pcena exilii vetuit. At Papse ipsi urgenti obe- 
dientes Socios rex clau- 
dendo novitiatus punivit. 1716 tandem Quindennia 
solvere permissum eis est. 1704 S. Franciscus Xave- 
rius communi consensu 
nobilitatis et populi eligi- 
tur Patronus civitatis Ce- 
tobncoB. 1700—1705 Numerus ju- 
venum, qui in C. Mont- 
f ortensi , Villagarciensi , 
Compostellano, Pampelo- 
nensi, Brugensi, Legionen- 
si humanioribus litteris 
vacant, in singulis ad 900 
fere assurgit. 262 1700—1701 Fredericus 
Ladislaus Wolfl de Lu- 
dinghausen et Mauritius 
Vota apud Caesarem ad- 
juvant principera Frede- 
ricum Borussise III., ut 
corona regia potiatur. 1703 Sodalitates 7 Maria- 
nse florent in G. Mona- 
censi, inter quas civica 
prsecipue crescit numero 
et pietate. Conventus 
ita bene frequentant, ut 
etiam tempore absentium 
militum, cum cives 300 
excubiis ad portas urbis 
occupati essent, vix mi- 
nor numerus fuerit no- 
tatus. Pi. AngUcana 1700. 
Dpb. Wattenensis; 
C. Leodiense, Gandense, 
Audomarense (Sem.), S. Ig- 
natii, Apostolornm, S. Xa- 
verii, S. Thomse Cantuarien- 
sis, S. CeaddEB, B. Aloysii, 
Conceptionis B. V. immacuL, 
S. Hugonis; 

H. SS. Michaelis, WinefridaB, 

Joannis Ev., Georgii, Marise, 

B. Stanislai; in Marylandia 

(Socii 10), in aliis Pr. (41) 

Videntur esse 

Sac. 210 

Schol. 86 } 337 

Coad. 42 1700 In India orientaH Jos. Const. 
Besclii iraitatur Patrem de No- 
bili vivendo ut Brachmanus. 1702 In lucem prodit I. voluraen 
ex „Lettres fidifiantes et curieuses 
des raiseionnaires de la Com- 
pagnie". 1701—1714 Acerba sors 
Jesuitarum in bello sep- 
tentrionali. 1705. 30. Dec. Clera. XI. 
senatui Lucernae, Ura- 
niae, Subsilvanise, Svitii 
et Tugii gratulatur fruc- 
tum ex missionibus Ful- 
vii Fontana S. J. et auxi- 
lium ei praestitum. 263 1703 C. Lublinense graves 
contributiones Sueco sol- 
vere cogitur, qui om- 
nia cubicula perscruta- 
tur. 1704 continuantur et cre- 
scunt vexationes, etiam 
aliorum C. Initio saeculi 18i Claudius Duban in 

Crimea mitigare conatur miseriam 
mancipiorura (f 4. Sept. 1735). 1703 Carolus Thomas MaiUard de 
Tournon, Patriarcha Antiochenus, 
ut Visitator Apostolicus et lega- 
tus a latere cuni facultatibus fere 
illimitatis in Indiatn venit et de- 
creto d. 11. Jul. 1704 tUv^ mala- 
baricos hucusque toleratos con- 
deranavit et vetuit. Resistebant 
archiep. Goanus et episc. S. Tho- 
raae itemque Jesuitaa, ruinam mis- 
sionis timentes. 264 1705 Societati committitur admini- 
stratio spiritualis insulse S. Do- 
minici. In America mmdionali Socii tem- 
pore belli successionis hispanicae 
(1701—1714) impedire conantur 
studium partium. 

265 6. Generales Tamburini Hlstoria contemporanea Summi PontUiees, 
LittersB Apostolicad 1706—1709 Lis Josephi I. cum 
Papa ob „Ju3 priorum pre- 
cum". Lus. Joannes V. 1706—1750. 1707 Monasterium Porregium 
(Port-Royal) jansenisticum ex- 
communicatur ab archiep., 

1708 supprimitur a Papa; eji- 
ciuntur 

1709 moniales, 

1710 destruuntur aedificia. Oerm. Carolus VI. 1711—1740. 1711 approbatur a Propaganda 
„Congregatio monastica An- 
tonianorum Benedictinorum 
Armenorum" (i. e. Mechitari- 
starum) ccepta 1701 ab Ar- 
meno Mechitar (f 1749). 266 1707. 18. Oct. Non 
facile: Petro I. Russiae 
gaudium signiiicat, quod 
audierit, fore, ut Ube- 
rum religionis cath. 
exercitium in ejus diti- 
one permittatur, etMos- 
cuae conventus Cap- 
pucinorum et gjTnna- 
sia S. J. fondentur. Praepositi et Congregationes 
Generales 1709. 15. Feb. Clem. 
XI. petente P. Dau- 
benton per buUam 
jubet, bona jam 1696 
Sem. Telonensi do- 
nata etiam invitis ca- 
nonicis capituli Pi- 
gnatensis tradenda 
esse dicto Seminario. 1711. 15. Mart. Gum 
sicut accepimus: Con- 
firmatur decretum Visi- 
tatoris de Tournon d. 
3. Jul. 1708, quo mis- 
siones Sinicas ingredi 
vetatur quilibet missio- 
naxius ssecularis vel re- 
gularis, etiam S. J., 
sine ejus licentia. 267 Tambarini, Michael An- 

gelus (1648 natus Mutinse, 
ingr. 1665) lector philoso- 
phisB et theologiae, Rector, 
Provincialis, Secretarius, a 
P. Gonzalez 1703 nominatus 
erat Vicarius. Constitutione 
Ignatii X. nondum abrogata, 
Gonzalez ipse convocaverat 
Congregationem, at nondum 
coacta obiit. 1706. 31. Jan. eligitur Genera- 
lis Tamburini. Decreta Congregatio- 
nis XV: 

1. Jus vocis passivae ad Con- 
gregationem generalem ha- 
bent in suis Pr. omnes ex qui- 
busUbet alus provinciis ad 
tempus appUcati Pr. Ro- 
manae; 

2. stiU acerbitas prohibetur. 1706. 17. Nov. Epist.: de desi- 
derio et studio rerum spiritualium 
promovendo. 1707. 15. Dec. Epist.: de pro- 
movenda observatione Instituti. 1710 in tota S. J. erant: 

Pr. 37, V. Pr. 1, 
Dpr. 24, C. 612, 
Dpb. 59, R. 340, 
Cv. et Sem. 157, 
M. circiter 200, 
Socii 19.998 ex quibus 
Sac. 9957 (juxta Cat. 
apud Juvencium.) 268 Italia, Gallia 1705 In C. Lugdunensi florent 
7 sodaUtates B. M. V. prima- 
riae aggregatae, in quibus nu- 
merantur sodales 2000: 1 est 
nobilium, 2 scholasticorum, 1 mer- 
catorum, 1 bajulorum et majo- 
rum opificum, 2 minorum opi- 
f icum ; iis 7 ex Sociis praesunt. So- 
dales delecti ex Congregationibus 
scholarium singulis feriis pauperi- 
bus ministrant in nosocomio et in 
Coena Domini 12 pauperum ablu- 
unt pedes. 1706 Exercitia spirituaUa tradi 
cceperunt in Dex. a magno 
Duce praeparata in monte 
prope Florentiam (dicto a S. 
Miniate). Primi exercitati e- 
rant numero 12, inter quos 
eminebat Nuntius tunc apo- 
stoUcus Sanvitale. Anno 1719 
numerus omnium usque tunc 
exercitatorum ascenderat ad 
2156. 1708 Antonius Baldinuedus 
(t 7. Nov. 1717) ViterUi inter 
miUtes ibidem in castris posi- 
tos omni quo potuit modo 
salutis et emendationis se- 
mina sparsit. 1710. 28. Mart. Sem. regio 
Telonensi (Toulon) cujus Rec- 
tor erat P. Andr. Piajarc, 
tandem unita et annexa sunt 
bona omnia, reditus et jura 
praefecturae Pignatensis jam 
1696 a Ludovico XIV. do- 
nata, sed ob negatum capituU 
Pignatensis consensum, qui 
in diplomate pontificio re- 
quirebatur, suspensa. 269 ct Rctz 1706-1750. Hispania, Lusitania 1705—1714 Status tem- 
poralis plurimorum col- 
legiorum inHispania ma,- 
gnum detrimentum accepit 
bello, quod per totam 
Hispaniam exarsit; unde 
etiam e nonnullis C, ut 
Monfortensi, Burgensi, 
Locroniensi, Vergarensi, 
Legionensi aliquot Socii 
extracti fuerunt, ita ut 
eorum officia vacarent. 1706. 29. Jan. f Ulyssipone 
Franciscus Crucius, pro- 
fessus 4 votorum, excelso 
ingenio, sed majore hu- 
militate praeditus, lector 
philosophiae et theologiae, 
Romse per 7 annos li- 
brorum censor, Rector C. 
S. Antonii Ulyssiponensis, 
paedagogus filiorum Pe- 
tri II., confessarius prin- 
cipis Joannis et reginee 
Mariae SophiaB Elisabethae. 1707 Vallisoleti a Patribus 
3. pb. tali ardore servitum 
est Lusitanis in praelio Al- 
manensi captis et con- 
tagione affectis, ut duo, 
Joachimus Picabea et 
Franc. Arebalo, in isto- 
rum obsequio obierint. 1708 E sola Imitanioe 
Pr., et plurimi e C. Co- 
nimbricensi, solverunt ad 
Indos 94 socii, omnes Lu- 
sitani et flores ingenio- 
rum. 270 Germania, Belgium 1706 E C. Eustadiensi sub- 
inde excursum est ad 
captivos Gallos, quibus 
in civitate Weissenburg 
lutherana ne sacro qui- 
dem diebus Dominicis 
interesse permittebatur, Anglia, Polonia Bataviae gubernium mina- 
tur ejicere Jesuitas, nisi 
restituatur Jansenista 
Codde, et 1708 omnes 
exire coguntur sub poena 
mortis; qui mox tamen 
secreto redeunt. Fere ex omnibus Germa- 
nise Sup. C. factaa sunt 
aliquot per annum mis- 
siones. Sic v. g. e Min- 
delhemiensi 1710 in Lop- 
penhausen, Massenbeu- 
ren et aliis 6 oppidis ad 
verbum divinum praedi- 
candum et confessiones 
audiendas. 1712 Princeps Saxonice, 
Poloniae hferes, profite- 
tur fidem catholicam. 1712 E Brigensi C. unus 
expetitus et datus est 
missionarius castrmsis, 
qui per quadrimestre sub- 
sidiariam legionem catho- 
licorum e Vallesia in spi- 
ritualibus ministeriis ju- 
vit, dura bellum grassa- 
retur. 271 1705 In fine Septembris R. 
Mariceburgensis, cum Po- 
loni urbem a Suecis oc- 
cupatam cepissent et di- 
riperent, profugos homi- 
nes recepit intra muros 
eosque tutavit contra in- 
sultantes ; unus etiam 
Suecus miles ibidem qua- 
si miraculose occultatus 
fuit, quae res apud Suecos 
Societati quandam grati- 
am peperit. 1707—1708 „Bona nostra 
ad interitum redegit tam 
hostis, quam Polonus : 
avulsa armenta, semina- 
tiones consumpt«, 847 
floreni bon» monetae prae- 
sidiariis Elbingje Suecis 
numerati, nondum deso- 
lationem redemere". Ita 
historia C. Gedanensis. 1710 Generalia Comitia 
Prussiae Nobilitatis in 
templo Gedanmsis C. 
(quod antea nunquam) 
auspicium 15. Oct. coepe- 
re. Salutavit illustrissi- 
mum conventum Rhe- 
torices professor. Cui 
luculentissima oratione, 
et in encomio Societatis 
magnifica respondit epi- 
scopus Varmiensis Chry- 
sost. Zaluski. Mlssiones exterss 272 1706 R. Thessalonicensis incipitur 
a PP. Vincentio et Piperi. JesuitJB 
Michaelis Palaeologi conversionem 
dirigunt. 1707. 25. Jan. Patriarcha Tournon 
damnat et vetat ritus Sinicos. 
Ejus decretum 8. Aug. 1709 et 
23. Sept. 1710 a Papa et Inqui- 
sitione confirmatur. Tournon Ma- 
cai in captivitate tentus creatur 
Cardinalis (f 8. Jun. 1710). 1709 Impigre laborant Socii in tn- 
sulis Grcecis, in scholis Tripolitanis 
et Damascenis. 1711 In archipelago Nicoba Petr. 
Bonnet et Petr. Faore ob fidem 

strangulantur. 1711 Claudius Visdelou S. J. episc. 
Claudiopolitanus et Vic. ap. prov. 
Kueycheu in Sinis. 273 Historia eontemporanea Sommi Pontifices, 
Litterse Apostolicse 1713 Bulla Unigenitus contra 
101 propositiones Quesnelii. Angl. Georgius I. 1714—1727. 1715. 19. Mart. Ex il- 
la die: vetat ritus Si- 
nicos et prsBscribit om- 
nibus missionaiiis jus- 
jurandum obedientiae. Prsepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia 1714 Aliquot episcopi et doc 
tores gallicani adversantur 
buUae „Unigenitus". 1716. 8. Maj. Yiros 
gloriosos: Beatificatio 
Joannis FrancisciBegis, 1716. 7. Jan. f F6nelon. Odl. 1715—1725 administratio 
rei publicse in manu ducis Au- 
relianensis pro Ludovico XV. 1716. 3. Jun. Nuper 
pro parte: bnlla Cle- 
mentis X. circa funera 
in Ecclesiis S. J. con- 
firmatar. V. Pr. Slnensis 1710. 

C. Hamchevense, Nankinense, 
Pekinense; 

R. Caifumfuensis, Cancheven- 
sis, Chamxaensis, Chamxoensis, 
Chimkianensis,Chimtinensis,Chim- 
tuensis, Cinanensis, Cumminensis 
Fochevensis, Fuenchevensis, Hay- 
ninensis, Hoainganensis, Kiahinen- 
sis, Kiatinensis, KinJdanensis, Ki- 
amkevensis, Kienchanensis, Luga- 
nensis, Nanchamensis, Pekinen- 
sis, Pimsiaochaiensis, PimyaoeU' 
sis, Puchevensis, Sanyrenensis, 
Siamtanensis, Singanensis, Suche- 
vensis, Sumldanensis, Taicanen- 
sis, Tayvenfuensis, Teganen- 
sis, Timchevensis, Uhoensis, Vn- 
chanensis, Xamhainensis, Yam- 
chevensis, Yenpinensis; wdes sa- 
crcB 266, sacella 14, oratoria cir- 
citer 290. 

(Haec juxta Juvencium). 274 276 1711. 20. Nov. M. Ang. Tam- 
burini postulante Congrega- 
tione Procaratonim tunc ha- 
bita dedit litteras ad Cle- 
mentem XI., quibus contra 
adversariorum accusationem 
(quod Jesuitse prae cseteris 
inobedientes sint Constitutio- 
nibus Apostolicis), totius So- 
cietatis nomine profitetur ac 
declarat „Sanct8e Sedi reveren- 
tissimam submissionem et obedlen- 
tiam cseeam in amplectendis et 
exequendis qutecunque per ean- 
dem S. Sedem decreta fuerint et 
imperata, iisque potissimum, quae 
circa Slnicos ritns edita sunt, tam 
a. 1704. 20. Nov., tum a. 1710. 
25. Sept. QusB quidem decreta, 
etiam prout . . . ezplicata fuerunt 
in litteris . . . eidem . . . Generali 
Bcriptis a. . . . RR. D. Assessore 
S. Officii sub die 11. Oct. 1710 
inconcusse et inviolabihter, sub 
censuris et poenis ibidem expres- 
sis, ... sibi ad amussim obser- 
vanda et exequenda sponte et ultro 
admittit et amplectitur Societas 
universa" . . . 276 1711 Panormi aperitur Dex. 
13. Junii cum exercitiis sacer- 
dotum in communi viventium , 
quos secuti sunt abbates, ca- 
nonici, nobiles et alii multi, ita 
ut hoc anno jam 4 vicibus sacer 
recessus sit factus. 1712 J. B. Ptolomaeus (Tolo- 
mei) fit Cardinalis. 1712 — 1715 Interdictum, ob 
usurpata per gubernium pri- 
vilegia ecclesiastica, in Si- 
cilia promulgatum, primum 
fuit neglectuniaJesuitis, post- 
ea instante Papa et Superi- 
oribus, observatur. Sed gu- 
berniiun proventus retinuit 
omnium D. Panorrai et C. Si- 
cihsB et in exilium misit pluri- 
mos Socios (qui in alias Italise 
Pr. migrarunt). 1719 cum 
insula in Austrise potestatem 
venit, iis iterum reverti licuit. 1713. 22. Feb. Juvencii historia 
S. J. a parlamento gallico con- 
demnatur. 

Jam ab anno 1711 archiepisc. 
Paris. Card. de NoaiUes af- 
flixit Jesuitas ad tempus 
revocando facultates confes- 
siones audiendi (exceptis con- 
fessariis curiae regiaa), 

1716—1729 interdicto in eos 
declarato et prohibitione So- 
dalitatum pro militibus. 

Tanto melius florebant eorum 
scholsB. 1716 Tiferni per bacchanales 
ferias Jo. M. Crivelli S. J. 
maximo cum successu exer- 
citia tradidit in templo S. Flo- 
ridi. 277 Hispania, Lasitania Gennania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exterae 1711 Tertise probationis 
Vallisoletanm Patres mul- 
titudini militum puru- 
lento morbo infectorum 
et fere omnibus rebus de- 
stitutorum magna cum 
caritate serviebant : hos 
quidem omnes tetigit mor- 
bus, at unus tantum Ale- 
xius Miziezes mortuus est. Hoc tempore multis in op- 
pidis Castellce missionibus 
fungebatur Hieronymus 
Dutari, Kector Burgensis, 
quarum fructus vere mira- 
biles narrantur in litteris 
annuis 1705—1714 et 
1714—1717. Pr. Toletana 1714. 

Dpr. Toletana et Matri- 
ten.; 

C. max. Complutense, im- 
periale Matritense, Murci- 
anum^Villaregen., Oropesan., 
Toletan., Optense, Placenti- 
num, Conchense, Ocaniense, 
Caravacense, Carracense, Pa- 
cense, Talabricense, Alma- 
grense, Llerenense, Alcara- 
cense, Belmontanum, Almo- 
nacidense, Sti Clementis, Se- 
curitanum ; 

Sem. Matritensia: Scoto- 
rum et Anglorum; 

R. Navalcamerensis et 
Daimielensis; 

Dpb. Matritensis; 

D. Cacerensis, Albacetensis, 
Lorcensis.Carthaginensis, Mo- 
linaa Aragoniae, VUlaB novae 
ab Infantibus, Fontis Ma- 
gistri. — In his erant: 

Sao. 296 
Schol. 80 J 546 
Coad. 169 278 1712 A Sociis C. Constan- 
tiensis multEe conciones 
habitae sunt, non solum 
omnibus Dominicis et 
festis in Cathedrali, sed 
etiam in aUis ecclesiis, 
in 4 sodalitatura orato- 
riis, Petrusii, et Laureti 
in sacello ex voto post 
solutara Suecorum ob- 
sidionem erecto et Socie- 
tatis cursB commisso. 1716 Monachii festo An- 
nuntiationis in oratorio 
Congregationis raajoris 
latinae cum filiis ipse 
princeps Elector Maria- 
num Sacraraentum p alara 
renovat cum insigni aedi- 
ficatione spectantium. 1717 A Clemente XI. 
commendantur archiepi- 
scopo Salisburg. et epi- 
scopo Passaviensi Ber- 
nardus Cerronlus et Ig- 
nat. Grembs S. J., qui in 
pluribus diceceoibus mis- 
siones uberi cura fructu 
peregerunt. 1719 J. B. Salemus con- 
ciliavit nuptias inter prin- 
cipem hseredeni Saxoniae 
et principissam Austria- 
cam ea conditione ut na- 
ti omnes in religione ca- 
tholica educarentur. 1719 Idem Salemus et 
Alvarus Cienfuegos, ur- 

gente Carolo VI. crean- 
tur Cardinales. 279 1712 Jo. Galdenblad S. J. 
frustra conatur inchoare 
missionera in Suecia. 
Idem Pater a Clem. XI. 
commendatur Carolo, re- 
gi Hisp. in Rom. Imp. 
electo pro seminario Lin- 
ciensi a Josepho regis 
fratre erecto ad educan- 
dos adolescentes e regio- 
nibus septentrionalibus. 1712 Post 2 annorum ss- 
vam luem iterum in Bid- 
gostium et viciniam in- 
vasit militaris licentia, 
quae potissima causa fuit 
ruinaB collegii. 1715. 12. Jun. Sem. Lin- 
ciense pro Suecia, Dania, 
Norvegia a Josepho et 
Carolo imperatoribus fun- 
datura a Clemente XI 
confinnatur. 1715 et 1716 soleraniter 
per Poloniam celebratur 
canonizatio B. Stamslai 
Kostka. 1715 MaJa pluriraa iUata 
Calissiensi C. a railite Po- 
lono, Saxonico, Hunga- 
rico. 1715 — 1719 Reinholdus 
Gert Visitator PolonioB. 280 1712 Nova persecutio in TunMno. 1714—1726 Labores JudsB Thad- 
daei Krusinski in Persia (f 1756). 1717 „Informatio pro veritate", 
a Jesuita in Sinis scripta, ab epi- 
scopo Pekinensi censura notatur, 
quod judiciura a S. Inquisitione 
Romse confirmatur 1720. 1717 Cum aliquot Praelati schis- 
raatici Orientales reunionis causa 
cum Papa agere ccepissent, schis- 
raatici conabantur obtinere edic- 
tum contra missionarios S. J. 281 Historia eontemporanea Summi Pontifices, 
Litterae Apostolicse Prsepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia 1716. 14. Nov. t Leibnitz phi- 
losophus. 1717 Appellantes in Gallia. Si- 
lentium devotum. 1717 Origo sectse Massonum per 
atheos in Anglia. 1718 Appellantes excommuni- 
cantur. 1721 Eussica „8ancta Synodus" 
a Petro imperatore erecta. Gall LudovicusXV. 1722-1774 1722 Origo sectsB „Fratrum", 
qui dicuntur Herrnhuter per 
Nic. Lud. a Zinzendorf co- 
mitem. 1723 Inchoatur a Jansenistis 
archiepiscopatus Ultrajecten- 
sis. 1724 t Natalis Alexander 0. Pr. 1719. 1. Dec. Sacri 
apostolatiis : confii- 
matui Gregorii XIII. 
Constitutio, qua religi- 
osi S. J., etiam extra 
Europam, sine licentia 
Generalis vetantur ad 
Carthusiam transire. 1721—1724 Innocen- 

tius xm. 1724^-1730 

tus xm. Benedic- 282 1724. 4. Jun. Raiioni 
eongruit: bulla canoni- 
zationis Francisci Bor- 
gia (jam diu facts a 
Clemente X. 1671). 

283 Pr. Aqaitaniee 1716. 

Dpr. Burdigalensis; 

Dpb. Burdigalensis ; 

C. Burdigalense, Pictaviense, 
Palense, Lemovicense, Aginnen- 
se, Petrachorense, Engolismense, 
Rupellense, Tutelense, Santonense, 
Fonteniacense, Pictaviense Hi- 
bemorum, Pictaviense Pygarrse- 
um; Seminaria clmcorum: Rupel- 
lense, Lucionense; 

R. Marenensis (et D3pb.), Sam- 
machariensis, in prioratu Ligu- 
gaeo, JuUodunensis, Bellilocensis, 
Cleracensis, Garactensis, Sarlaten- 
sis; 

17 socii in missiordhis Chinae, 
Ind., Canad., Americae merid., 
Graeciie, Syrisa, Brasilise; 

Sac. 270 
Schol. 92 \ 462 
Coad. 100 1723. 27. Sept. Ep. „Inexpli- 
cabili dolore'', scripta jussu 
Pontificis ad Provincialem 
Jap., Visitatorem Jap. et 
Chinae, etV. Provincialem Si- 
nensem. Preecipit in virtute 
S. obedientiaB istis et omnibus 
eorum subditis exactam 
observantiam Constitutionis 
„Ex illa die", (circa ritus Si- 
nenses) probandam authen- 
ticis documentis, quse intra 
triennium Pontifici debeant 
exhiberi. Secus novitios re- 
cipere toti Societati prohibe- 
retur. 1717 In omnibus templis Pr. 
Lugdunensis solemnia festa 
facta sunt ob Beatificationem 
Joannis Francisci Regis. — 
Idem jam antea factum Ro- 
moB. 1719 Concionator quadrage- 
simse in Drepanensi C. cum 
ipsi interdiceretur familiari- 
tas cum saecularibus et femi- 
nis, socios apud praefectum ur- 
bis conjurationis accusat. At 
praefectus, vir prudens, rem 
cum Rectore communicavit. 
Calumniator paulo post e So- 
cietate et regno expulsus est. 1720. 30. Sept. Panormi ac- 
clamatur solemniter Imperator 
Carolus VI. Hispanise rex III., 
qua occasione C. ibidem pul- 
cherrime fuit adornatum. 1720 MassHioe obiere 18 Je- 
suitae serviendo peste infectis, 
inter quos Jo. Petr. Leoert, 
80 annos natus. 1722 Ipse administrator regni, 
dux Aurelianensis, petit Jesui- 
tam confessarium juveni regi 
Ludovico XV. Designatus 
est Claudius Bertrandus Ta- 
chereau de Linidres 1722—45 
(t 31. Maj. 1746). 1723 in Pr. Sicula erant: Dpr. 2, 
Dpb. 2, D3pb. 1, C. 27, R. 1. 

Sac. 336 ] 
Schol. 137 I 759 
Coad. 286 j 
Sac. 11 erant Missionarii per 
Provinciam. 284 286 Hispanla, Lusitania 1718 Magno cum vitae 
discrimine Socii C. Bilba- 
ensis et Vergariensis tu- 
multuariam Cantabrici 
populi seditionem placare 
studentes, probris quidem 
et minis, imo et graviori- 
bus vexationibus affecti 
fuerunt, attamen id asse- 
cuti, ut plurimis proceri- 
bus, qui prae ceteris odio 
erant, in tutum collocatis, 
pauciores essent neces, in- 
cendia, rapinse. Pr. Lusltanlffi 1720. 

Dpr. S. Rochi UlysBiponen- 
sis, VillsB VicoBBe; 

Opb. UlyssiponenBis; 

C.Conimbricense,Eborense, 
Ulyssiponense S. Antonii, et 
ib. S. Xaverii, Bracharense, 
Portuense, Brigantinum,Sca- 
labitemam, Cetobricense, Por- 
talegrense, Elvense, Be- 
jense, Farense.Portimanense, 
Angrense, S. Michaelis, Faya- 
lense, Funchalense, Angola- 
num, Seminarum Hibemo- 
rum Ulyssiponense; 

R. Canalensis, S. Felicis, 
S. Joannis de longis Vallibus 
S. Petri de Pedrozo, S. Ma- 
risB de Carquere, Lapensis, 
Passo de Sousa; et in Masa- 
gonensi arce. 

Sac. 360 
Schol. 200 } 696 
Coad. 146 Germania, Belgium 1722 GvnwmAugustanorum 
Congregatio Mariana su- 
pra 3500 sodales numera- 
bat et formulae renovatio- 
ni triduanam praemisit 
recollectionem. Pr. Rhenl Superlorls 1723. 

C. Aschaffenburgense, 

C. Badense, 

C. Bambergense, 

C. Eriurtense, 

C. Etlinganum, 

C. Fuldense et Sem. Ponti- 

ficium, 
C. Hagenoense, 
C. Heidelbergense, 
C. Heiligenstadiannm, 
C. Herbipolense, 
C. Moguntinum et Dpb., 
C. Molsheimense, 
C. Selestadiense, 
C. Spirense, 
C. Wormatiense, 
R. Bockenheimensis, Neosta- 

diensis, Otterswirana, Ru- 

beacensis ; 
M. Manheimensis et Wetz- 

lariensis. 
Sac. 214 \ 
Schol. 106 \ 431 
Coad. 112 287 AngUa, Polonla 1716. Octobri celebratur in 
C. Jaroslaviensi Beatifi- 
catio Francisci Regis. Intra 1718—1723 Pr. Po- 
lonice obtinuit, ut palati- 
um Varsaviense, quod 
episcopus Plocensis, Lud. 
Zaluski, ipsi offerebat, 
potius Pr, Lithuanice do- 
naretur, quacum circa 
terragium Varsaviense 
tandem conventio felici- 
ter facta est. 1719. 26. Jul. Incendio con- 
Bumptum est totum C. 
Cracoviense cum templo, 
cujus sequenti anno me- 
lior forma assurgit. 1719 Petrus I. „magnus" 
consilioCaroli VI. Jesuitas 
vocat in Russiam, at cum 
non juvarent ejus machi- 
nationes, et amicitia cum 
Carolo turbaretur, mox 
iterum eos abire jubet. 1720 Aliquot fructus spi- 

rituales missionum ex 

Pr. lAthuanice: 

Conversi : 

ex Lutheranismo 137 

ex Calvinismo 11 

ex schismate 166 

et 3 pagi cum presbytero, 

ex Judaismo 6 

Mohametanus 1 

nullius fidei 19 

apostatas 8 3 pagi, et person» 348. 
Confessiones auditse 
374,320, 
ex quibus 15848 erant 
generales. (Haec et mul- 
ta alia seribit Provincia- 
lis Al. Sawicki ad S. Cong. 
de prop. fide 22. Mart. 
1721.) 288 Missiones exters 1718. 28. Aag. f Thomas de Cre- 
villjr, celeberrimus per 33 annos 
raissionarius in insiUa Cayenna. 1721 Jo. Ambros. Mezzabarba, no- 
vus legatus in China, decreta circa 
defunctos et Confucium mitigavit. 
At Benedictus XIV. mitigationi- 
bus reprobatis plane condemna- 
vit istos ritus. 1722 Pekini degebant Socii missio- 
narii 17, Cantone 16, Macai 10, in 
provinciis 21. In Canada gubernium debile non 
audet exequi, qum Petrns Fr. Xav. 
Cltarlevoix peragrata tota colonia 
proposuerat ad eam promoven- 
dam. In Persia Scha Nadir PP. S. J. 
protegit. Post 25 annos missionis 
numerabantur 400 000 catholico- 
rum. 1723. 23. Jul. eps Bugiensis, Vie. 
apost. CocindruB in litteris ad Pa- 
pam laudat zelum, obedientiam 
erga Constitutionem „Ex illa die", 
et patientiam suorum missionari- 
orum 8. J. inter multa mala, qusB 
ipsi passi sunt a miBsionariis 
gallis. 289 Hlstoria contemporanea Sununi Pontifices, 
Litterae Apostolicse Praepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia 1725. 26. Jan. Approbatur Con- 
gregatio Fratrum scholarum 
christianarum, a S. J. B. de la 
Salle (t 1719) inchoata 1688. 1725 Synodus Lateranensis. Russ. Catharina 1. 1725—1727 
et Petrus II. 1727—1730. Angl Georgius II. 1727—1760. 1728 Constitutio „FideW pro 
Sicilia. 1728 — 1768 Insignis activitas 
litteraria fratrum Ballerini 
(Petri et Hieronymi), discipu- 
lorum S. J. 1729. 26. Dec. f Honoratus 
Tournely, adversarius doc- 
tissimus Jansenistarum. Russ. Anna 1730—1740. 1731 Lutherani expelluntur Sa- 
lisburgo. 1732 Congregatio SS. Kedemp- 
toris fundata a S. Alphonso 
M. a Ligorio (approbata 25. 
Feb. 1749). 1738 Carolus Alexander dux 
Wiirtembergii catholicus. 290 1725. 4. Mart. Postu- 
lat humilitati: pro- 
moti ad dignitates ec- 
elesiasticas nequeunt se- 
cum portare ulla bona. 1725. 21. Jun. Aposto- 
licce servitutis: B.Aloy- 
sius declaratur specialis 
patronus scholarium S. J. 1726. 31. Dec. BuIIjb 
canonizationis: 

1. B. Aloysii: Chri- 
stianm viriutes, 

2. B. Stanislai : Dum 
Christi voce. 1727. 12. Dec. Ad 
aures nostras: con- 
firmatur decretum Tour- 
nonis d. 23. Jun. 1704 
pro missionariis in re- 
gnis Madur. Mayssur. 
et Camatensi, etdecre- 
tum de Pareas servari 
jubetur. 1728. 12. Jun. Injuncti 
noMs : Non tenetur 
S. J. dimissis dare ali- 
menta,congruam aut pa- 
trimonium. 1729. 23. Sept. Red- 
emptoris nostri: eri- 
gitur primaria Congre- 
gatio bonae mortis. 1730— 40 ClemensXn. 1731. 22. Aug. Com- 
missce noMs: conce- 
ditur officium S. Joan- 
nis Nepomuceni cum in- 
dalgentia plenaxia. 

1733. 2. Oct. Aposto- 
licoe providentice: per 
laudes thomisticae scho- 
lae nihil est detrac- 
tum cseteris scholis 
aliter gratiaa efficaciajn 
ezplicantibagi 

291 Pr. Lugdunensis 1725. 

C. Lugdun. SS. Trinit., Ave 
nionense, Dolanum, Camberiense, 
Aquense, Arelatense, Bisuntinum, 
Burgense, Cabilonense, Carpen- 
toractense, Ebredunense, Graja- 
cense, Gratianopolitan., Lugdun. 
B. M. V., Matisconense, Nemau- 
sense, Rodumnense, Vesulanum, 
Viennense ; 

Dpb. Avenion., Lugdunensis, 
Salinensis; 

Sem. Aptense, Ebredunense, Te- 
lonense; 

K. Massil. S. Crucis, et S. Ja- 
cobi, Forojuliensis, Parodiensis, 
Pontissaliensis; 

M. Cebennensis, Diensis, Mon- 
tUiensis, Omacensis, Pragellana; 

Sac. 365 
Schol. 176 } 709 
Coad. 168 1730. 28. Feb. f Angelus Tam- 
burinos. Betz, Franciscus (nat. Pra- 
g8B 1673, 1689 ingr.) docuerat 
philosophiam Olomucii, theo- 
logiam Pragae, fuit Kector 
C. Clementini Pragensis, Pro- 
vincialis Bohemiae et ab anno 
1725 Assistens pro Germania. 1730. 7. Mart. Hic unanimiter 
electus est. Ejus Generalatus 
erat tempus quietis ante pro- 
cellam. 1724 Cum leves quidem sed fre- 
quentes terrae raotus fierent, 
socii C. Ariminensis primura 
in vicinia habuerunt missio- 
nes, ita ut ne unus quidera non 
confessus reraaneret, dein per 
totara urbem idera facere ag- 
gressi sunt cum prospero 
eventu. 1725 Dominus de St. Gervais, 
Sahnarum aerarius, cum male 
res suas gessisset, ut capitis 
periculum vitaret, in Dpb. 
Salinensis confugit, ubi per 5 
menses deUtuit. Quo tem- 
pore usus est ad verara con- 
versionem et generali con- 
fessione peracta in vlrtutibus 
ita profecit, ut postea, rebus 
corapositis, palam in urbe vi- 
vens, quos hcentioris Adtae 
exemplo scandahzaverat, jam 
pia vitae ratione aedificaret. 292 1726 Cum urbs Panormitana 
terraes motu concuteretur, so- 
cii tota nocte et sequentibus 
diebus confessiones audiebant, 
concionibus ad poenitentiam 
hortabantur, raultos ad Deum 
et bonos mores reduxerunt. 1731 Lis C. Camberiensi ante 
80 jam annos illataa Seminario 
Javennensi, circa prioratum 
quendara, araice coraponitur. 293 Hispania, Lusitania Germania, Belgium Anglia, Polonia Hissiones exterae 1727 In Pr. Castellana mu- 
neri missionarii destina- 
tus est Petrus Calatayud, 
virtute, zelo et voce po- 
tenti praeditus. Plurimas 
habuit missiones cum 
fructu admirabili, etiam 
in oppidis, quorum incolas 
eum primo tempore aver- 
sabantur, uti 1729 Se- 
pulvedae in dicecesi Se- 
goviensi. 1729 Grassante morbo con- 
tagioso Socii imprimis C. 
Santanderiani, Numan- 
tini et Methymnensis labo- 
raverunt tum ad opem tot 
miseris diu noctuque 
ferendam, tum in ipso 
morbo tolerando, qui om- 
nes collegii Methymnensis 
sacerdotes (uno dempto) 
afflixit et unum ex iis, 
alterum ex Santanderiano 
collegio peremit. 1730 et deinceps laudatur 
missionarius Gabriel Ca- 
sas (cum socio Bernardo 
Rio), qui perlustratis op- 
pidis, Vallisoleto, Zamora, 
Palantia, Regia Nava, 
Alaesos et ahis denique 
in Estremaduram progres- 
sus opera apostolico viro 
digna peregit. Ab epi- 
scopo Portalegrensi in Lu- 
sitaniam vocatus in capi- 
te dioecesis vera zeli mi- 
racula patravit. Et jeger- 
rime tantum in suam Pro- 
vinciam redire permissus 
est. 294 1725 E Dpb. Landspergensi 
tyrones ad plurium sacer- 
dotum et ahorum preces 
denuo inceperunt cate- 
eheses a30 jam annis sus- 
pensas, in 24 pagis; a 
sacerdotibus obitae sunt 
17 missiones. 1728 Ratisbonense gymna- 
sium scholares numerat 
supra 500. In C. etiam 
philosophia, jus pontifici- 
um, controversiae, theolo- 
gia morahs explicantur. 
38 ad sacros ordines pro- 
moti sunt. — Obiit Fran- 
ciscus monasterii Fi- 
schingensis in Turgoia — 
0. S. B. abbas, S. J. et 
speciatim C. Constantien- 
sis benefactor. Pr. Flandrobelgiea 1731. 

Dpr. Antverpiensis ; 

C. Aldenardense, Alosta- 
num, Antverp., convictus 
Antverpiens., Belliolanum, 
Bergense S. Winoci, Bru- 
gense, Bruxellense, Casle- 
tan., Cortracenum, Dunker- 
canum, Gandense, Hallense, 
Iprense, Lyrannm, Lova- 
mense, Mechliniense et Dpb., 
Ruremondanum, Trajectense 
ad Mosam; 

R. Tungrensis; 

M. HoUandica. Sac. 272 
Schol. 138 
Coad. 131 541 296 1723 Tempore Pentecostes 

3 e C. Crosnensi Socii 
prosperam Zarzyni mis- 
sionera fecerunt, ad quam 
inter ahos etiam parochi 

4 graeci ritus cum gregi- 
bus suis accurrebant: 
communio plus quam 3 
miUibus distributa fuit. 1724 In Polonia „balneum 
sanguineum Torunense" 
quod dicitur. Nam ob 
turbationem processi- 
onis et destructionem C. 
S. J. consul et 10 cives 
morte puniti sunt. 1724—1766 Infaustae htes 
sociorum LeopoUensium 
cum Piaristis ob scholas, 
cum Academia Cracovi- 
ensi ob novam Academi- 
am a Jesuitis Leopoli 
erectam. 

1725 S. Thaddseus aposto- 
lus in tutelarem C. Possa- 
viensis (Lithuan.) adlec- 
tus est. 1726 Ad templum Dpr. 
Cracoviensis pro lucranda 
Jubilaei indulgentia con- 
fluebat tanta multitudo 
hominum etiam e lon- 
gissimis regionibus, ut 
sacerdotes etiara in cceme- 
terio audire confessiones 
cogerentur, idque a 4. 
hora matutina ad 12., 
et post prandium usque 
ad 9., et quidem per 4 
menses. 1727 E Lutherano fit ca- 
thohcus Casimirus Put- 
kamer, mihtiae Lithuanae 
suraraus dux, post adi- 
tum e curiositate sepul- 
crum V. Andre» Bobolae 
(Pinsci). 296 1724. 12. Jan. Edictum Regis Per- 
siae suppriraens rehgionem christia- 
nam. 1727. 12. Apr. f Cairi Claudius Si- 

cardus peste infectis serviendo, 
post 20 annos missionis in jEgypto. Pr. Chllensls 1729. 

C. max. Jacobopolitanum S.Michaelis, 
Dpb. Jacobop. 

C. S. Fr. Borgi», Jacobopol. D. Pauli, 
convictorium Jacobopolit., Conceptio- 
nopolitanum, convictorium ib., Buca- 
lemitanum, Mendosannm, Coquimba- 
num, inch. et missio Bona Spei, Chil- 
lanense seminarium, inch. et missio de 
Chiloe, Quillotanum; 

R. S. Joannis, — et missio Valdiviana, 
Portus Valparisensis; 

M. Mochana, et Araucana; 
Sac. 117 ] 

Schol. 43 } 213 

Coad. 53 I 1731 — 1732 In America meridionali 
indigenae chriBtiani adjuvant Hi- 
spanos in supprimenda rebellione. 297 Hlstoria eontemporanea Pol Augustus II. 1736—1763. VoUaire incipit omni modo ma- 
chinari contra religionem chri- 
stianam (f 30. Maj. 1778). 1738 In Eminenti: Prima Con- 
stitutio pontificia contra Mas- 
Bones (Francomuratores). Buss. Elisabeth 1740—1762. Oerm. Maria Theresia 
1780. 1740- 1741. 21. Dec. f Bernardus de 
Montefalcone (Montfaucon) ce- 
leber Benedictinus. 298 Sommi Pontitices, 
LittersB Apostolicffi mi.l&.Jun.Adsub- 
limem sanditatis: 
balla canonizationis B. 
Joannis Francisci Re- 
gis (festum cum indulg. 
plen. 1742 a Benedicto 
XIV. transfertur ad 
16. Jun.). 1740—1758 
tns XIV. Benedic- 1742. 11. Jul. Ex quo 
singulari: confirmatur 
Constitutio „Exilladie" 
de ritibus Sinicis, prohi- 
bentur 8 permissiones 
MediobarbaB, prsescribi- 
tnr noTa formnla jara- 
mentL 299 Praeposlti et Congregationes 
Generales Decreta Con^egatio- 
nis XVI.: 

1. petenda abrogatio Constitutio- 
nis Inn. X. de novennali Congr. 
generali; 

2. Provinciales informationes mit- 
tant de candidatis missionum; 

3. librorum in Provinciis editorum 
titulos etc. (nunc exemplaria) 
et manuscriptorum a defunctis 
reUctorum Procuratores affe- 
rant Romam; 

4. observanda incensuralibrorum; 

5. transgressio prsBcepti de non 
procurandis extemorum patro- 
ciniis reservatur; 

6. de tempore ad Professionem; 

7. de eleemosynis pro missis; 

8. facultas rusticandi apud exter- 
nos nonnisi rarissime concedenda 
(severius Congr. XVIII. decr. 7.); 

9. vita commnnis iUibata servetur; 

10. tertius annus probationis integre 
peragendns, solus Generalis (fis- 
pensare potest; 

11. scriptores sine facultate Pro- 
vinciaUs cum bibUopoUs contrac- 
tum inire nequeunt; 

12. philosophiaAristoteUsretinenda, 
quin excludatur physica mo- 
demior; 

13. de votis novitiorum ex de- 
votione. 1731. 4. Aug. Epistola, qua 
commendat caritatem et studium 
orationis. 1732. 29. Mart. Epistola: de 
obtento officio et missa S. Joaimis 
Nepomuceni pro 16. Maj. 300 Italia, Gallia 1733 Celebris missio habita est 
Aquis Sextiis in Provincia a 
PP. Segaud, Perrussault, et 
Sociis 6 aliis. 1735 inventa a Rectore C. Ger- 
manici Franc. Piccolomini cor- 
pora SS. MM. Primi et Felici- 
ani in ecclesia S. Stephani in 
monte Coelio, jussu Clemen- 
tis XII. 10. Jun. 1736 sunt 
elevata cum magna solemni- 
tate. 1738 Solemnissime in GaUia 
celebratur Canonizatio Joan- 
nis Franeisei Regis. 1740 Conviotus Lugdunensis 
magis magisque frequentatur. 1742. 1. Nov. Perfecta est nova 
fabrica C. Arelatensis munifi- 
centia magistratus; et alii 
benefactores alia beneficia 
prsBstiterunt. 301 Hispania, Lusitania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones extera 1733 Cum Dpr. Ulyssipo- 
nensis summis rei famili- 
aris premeretur angustiis, 
ex inopinato aecepit le- 
gatum 3000 cruciatorum; 
insuper praeter omnem 
expectationem summa 
quaedam annua regia li- 
beralitate promissa, sed 
(cum diploma regium pro- 
curatoris in curia amis- 
sum esset) frustra identi- 
dem repetita, subitaneo 
pietatis sensu et jussu 
regio iterum plene soluta 
est. 1734—1743 In urbe Vic- 
toria, quo Jo. Franc. de 
Manrique et Arana, Pole- 
marchus catholici regis 
exercituum, 2 PP. acci- 
verat, ut paulatim C. prae- 
pararent, clerus saecu- 
laris et regularis, imo et 
episcopus, qui tamen am- 
plissimas facultates con- 
cesserat, tam strenue ob- 
stiterunt, ut post 9 anno- 
rura cursum infecta re 
abire cogerentur. 1737—1740 In Hispania 
sodales Mariani in omni- 
bus fere C. virtuti exer- 
cendae ex animo incum- 
bunt et in sublevandis 
aegrotorum et carcere de- 
tentorum miseriis versan- 
tur. In Ambrosiano e. g. 
Vallisoleti C. 4 sunt so- 
dalitia: 1. grammaticse 
scholarium, 2. virorum 
sub SS. Trinitatis titulo, 
3. judicum togatorum, 
forensium hominum sub 
tutela Immaculatae Vir- 
ginis, 4. philosophorum, 
theologorum, juri civili 
et canonico studentium 
sub patrono S. Aloysio. 302 1737 Carolus Burchardius 
(alias StScken) S. J. mis- 
sionarius Swerinensis ca- 
lumniam gravem sibi et 
Societati impactam, quod 
plus quam mille impe- 
riales aut suppressisset, 
aut inutiliter impendisset, 
diluit oratione contra 
calumniam et ratione de 
pecuniis clare reddita 
coram omni grege suo 
masculo, ita ut quantum- 
vis calumniator tergiver- 
saretur, tandem palinodi- 
am cantare coactus sit. — 
Serenissimus Dux Sweri- 
nensis missionario suum 
favorem saepe ostendit, 
et quamquam non erat 
catholicus, festa nocte 
Domini Nascentis cum 
tota prope aula concioni 
et officio divino inter- 
esse voluit. 1737 Socii multi Qerma- 
nice Sup. missionibus sa- 
cris cum maximo fructu 
vacarunt in plurimis pa- 
gis et oppidis Bavarice, 
Tiroli, Suemce, de quibus 
extat peculiaris relatio. Pr. Uthiunis 1782. 

C. Bmnsbergense, Cau- 
nense, Crosense, Grodnense, 
Lomsense, Minscense, Nes- 
visiense, Novogrodense, Or- 
sense, Pinscense, Plocense, 
Polocense, Possaviense, Pul- 
toviense, Resseliense, Sluc- 
cense, Varsaviense (simul 
Dpr.), Vilnense, Academicum, 
Vitebscense, Zodziscense ; 

Dpr., Dpb., D3pb. Vilnen- 
sis; DSpb. Nesvisien. 

R. Bobroyscensis, Drohi- 
cinensis, Diineburgens., IIlux- 
tana, Mittaviensis, Mohilovi- 
ensis, Mscislaviensis, Sloni- 
mensis; 

M. 44 diversae; 
Sac. 362 
Schol. 317 \ 982 
Coad. 308 1734 Multa Polonice domi- 
cilia infestabantur effre- 
natis Moscorum et Cosa- 
corum incursibus, ita ut 
plurimi socii exulare co- 
gerentur. Pr. Bruilla 1786. 

C. Bahiense com 8 D. et 10 pagis, 
Dpb.; Sem. Bethlehemicum; C. Flu- 
minense cum 7 domibus et 4 pagis, et 
Nova Colonia; C. Paalopolitanum cum 
prffidio et 4 pagis; C. D. Michaelis in 
oppido Sanctorum et D. Pamaguarensis ; 

C. Spiritus Sancti cum 2 prsediis et 2 
pagis ; C. Olindense cum 2 D. et 2 pagis ; 

C. Recifense (3 D. et 1 pag.); 2 R. 
ad C. S. Antonii Ulyssiponense spec- 
tantes in tractu Bahiensi; Sac. 196 

Schol. 135 
Coad. 86 417 1736 Agentibus Jesuitis, Jos. Simon 
Assemani ut legatus apostolicus 
celebrat concilium nationale Ma- 
ronitarum. Antura in Libano centrum exeur- 
sionum apostolicarum S. J. 1737. 12. Jan. Martyrium Patrum 
Barth'- Alvares, Emmanuelis de 
Abreu, Vincentii a Cunha, Gaapa- 
ris Cratz, in Tunkino. 303 304 1741. 21. Jan. McUthoeus Ansaldus 
praepositus Pr. Mexicanae in 1. 
Catalogo triennali enumerat Socios 
586, inter quos sunt Sac. 335. 306 Historia oontemporanea Summi Pontifioes, 
Litters ApostolicaB Prsepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia Oerm. Carolua VII. imperator 
1742—1745 et 

Franciscus I. 1745—1765. Hisp. Ferdinandus VI. 1746- 
1759. 1748 Privilegia Lusitanije: „Rex 
fidelissimus." 1749 f Petrus Mechitar, Arme- 
nus. 1750, 23. Jan. f Lud. Antonius 
Muratori, unus ex doctissimis 
viris SBBCuli XVIII. Lus. Josephus I. 1750—1777. 306 1744. 12. Sept. Om- 
nium sollicitudinum: 
deritibusMalabaricis ad 
3 misaionariorum postu- 
lata respondet, missio- 
narios S. J. ad preeci- 
puam Parearum curam 
deputari approbat. 1746. 17. Dec. Devo- 
tammajori: abrogatur 
ConstitutioInnocentiiX. 
de novennali Congrega- 
tione geneiali. 1747. 14. Jan. Ex quo 
diledus : dericis sjb- 
cularibus Ucet, etiam 
contiadicente episcopo, 
religionem ingredi, quo- 
rum beneficia non va- 
cant per vota simpUcia. 1748. 24. Apr. Con- 
stantem omnium: in- 
ter consultores S.Congre- 
gationis Rituum locus 
uni e S. J. assignatur. 1748. 27. Sept. Glo- 
riosce Dominas: bulla 
aurea de Congregatio- 
nibus B. M. V. 1749. 15. Juli. Quem- 
admodum : concedun- 
tur: 

1. Eucharistia in cappel- 
lis domesticis, 

2. indulgentise 

a) Congregationum B. M. 
V. nostris et princi- 
pibus ; 

b) 40 horarum in ora- 
toriis Congregationum 
B. M. V., 

e) pro 6 diebns exerciti- 
omm spir.; 

3. altare privilegiatum 
in Ecclesiis. 1750. 6. Oct. Alias 
pro parte: indulgen- 
tia in festo Circumci- 
sionis ertenditur ad om- 
nes Societatis Ecclesias. 307 Pr. Quitensis 1743. 

C. Quitense, Panamense, Guay- 
aquilense, Conchense, Riobam- 
bense, Loxense, Ibarrense, Pa- 
stense, Popayanense; 
Dpb. Tacungae; 
Sem. S. Ludovici; 
M. Archidonse, Maynarum. 
Sac. 96 1 

Schol. 33 } 177 
Coad. 48 1 1747 Emman. de Azevedo cum 
PetroLazzerilaborant in eden- 
dis omnibus operibus Bene- 
dicti XIV. 1749 Societas universa juxta 
Catalogum Romse impressum 
numerabat: 

5 Assistentias, 
39 Provincias, 
24 Domus professas, 
669 CoUegia, 
61 Domus probationis, 
176 SeminariaetConvictus, 
335 Residentias, 
273 Missiones, 
22,589 Socios, inter quos 
11,293 Sacerdotes. 1750. 19. Nov. t P. Franc. Retz. 308 1742 Cseteris C. Romani scholis 
altera addita est historiaB ec- 
clesiasticae. Pr. Franeia 1746. 

Dpr. et Dpb. Parisiensis; 

Dpb. Rothomagensis ; 

C. Alenconiense, Ambianense, 
Atrebatense, Augease, Anrelia- 
nense, Bituricense, Blesense, Ca- 
domense, Compendiense, Coriso- 
pitense, Flexiense, Hesdinense, 
Moliaense, Nivemense, Parisiense, 
Rhedonense, Rothomagense,Turo- 
nense, Venetense; 

R. Nannetensis, Deppensis, 
Pontisarensis; 

Sem. Bresten., Nivemen. 

M. AmericcB sept. C. Quebecense; 

R. Montis Regii, apud Hurones, 
Iroquaeos, Abnaqufflos, Montanen- 
ses, Outaouacos, Barbados, 

R. AureUanensis. 

M. Amer. meridion. in Maitinica, 
Granata, Guadalupa, S. Domini- 
cana, Cayenna, Courou, Sinna- 
mari, Oyopoe; 

M. Orieniis: Constantinop., 
Smymis, Naxise, Santorini, Chii, 
Salonicae, Baccasarae in Crimea, 
Sidone, Alepi, Damasci, Tripoli, 
AntouxsB ; 

M. in Perside: Hispahami, Re- 
sch£e prope mare Caspium; 

M. Indice: Pudicherii, Careicalae, 
Camatensis, Bengalensis. 

M. Sinerisis: Macai, Pekini, in 
aliis locis. 

Sac. 446 \ 
Schol. 199 \ 814 
Coad. 169 1 309 Hispania, Lusitania 1746—1748 Morbo contagi- 
oso in urbibus Salman- 
tica, Compostella, Santan- 
derio infectis JesuitaB ser- 
vientes fere omnes lue 
pervasi sunt, et 7 socii 
animas posuerunt. 1748. 27. Feb. f Salman- 
ticse P. Ludovicus de Los- 
sada, spectata virtute,pro- 
lixa humanitate, ingenio 
sublimi, effuso in suum 
ordinem amore conspicu- 
us; omnes, si non aliis 
dotibus, certe nitore et 
arte scribendi cum latine, 
tum hispanice longo inter- 
vallo praetergressus est. 1749 in Pr. S. J. colonia- 
rum hispanarum erant 
Pr. Socii (ex his) Sac. 
Peruvia 526 306 

Chili 242 130 

Novl Kegni 193 102 
Mexico 572 330 

Philippin. 126 97 
Paraquar. 303 208 
Quito 209 107 

Summa 2171 1280 310 Germania, Belgium Pr. Germanis Sup. 1742. 

C. Ambergense, Angusta- 
num, Brigense, Bruntruta- 
num, Burgliusianum, Con- 
stantiense, Dilinganum, El- 
vacense, Eustadianum, Fri- 
burgo-Brisgoicum, Friburgo- 
Helveticum, Halense, Ingol- 
stadiense, Landishutanum, 
Landsbergense (et Dpb.), Lu- 
cemense,Mindeliiemiense,Mo- 
nacense, Neoburgense, (Eni- 
pontanum,Ratisbonense,Rot- 
tenburgense,Rotwilanum, So- 
lodoranum, Straubtnganum, 
Tridentinum, Veldkirchense. 

Cv. S.Hieronjnni Dilingffi, et 
S. Ignatii Mart. Ingolstadii; 

Sem. episcopale Bruntruti; 

R. Sedunensis, (Elenber- 
gensis, S. Morandi, Biburgen- 
sis, Kaufburana, Ebersper- 
gensis (et 03pb.); 

D3pb. (Ettingana; 

M. Bavarica, Castrensis, 

CEttingana Rhaetiee, Svevica, 

Tirolensis; — aulicce: Brixi- 

nensis, Coloniensis, Fiirsten- 

bergica, Palatina. 

Sac. 518 

Schol. 294 J 1082 

Coad. 270 1750 Sodalitas Annuntia- 
tae Straubingana die festo 
tituli 192 novos suscepit 
sodales. — Rottenbur- 
gmisi C. ascripti sunt So- 
cii in templo Matris do- 
lorosae Waggenthalensi 
operam navantes, ad 
quod celebre sanctuari- 
um 53 solemnes supplica- 
tiones hoc anno sunt in- 
stitutsB a pagis et oppi- 
dis. 311 Anglia, Polonia 1736 Collegium Brestense 
crudeliter vexatur a foe- 
derato mihte et Eusso, 
dein acolonelloBandoniir 
e Polonia, heterodoxo 
cum 300 Moschis, deni- 
que generali Biron, digni- 
tate et efferatiore militia 
insigniore. 1740. 29. Nov. Jo. Rid. 
doch S. J. Aberdonias in 
Scotia curam animarum 
agens a Jacobo epo. Ni- 
copolitano, Vicario ap. 
suspensus fuit. 

Denuntiaverat enim Ja- 
cobum Leslie ut haereti- 
cum, quia hic Jansenis- 
mum profitebatur et pro- 
pagare studebat, quod 
etiam alii Jesuitae, pres- 
byteri sjeculares et laici 
testabantur. 1742—1773 Cv. nobilium 
Varsaviae, Vibiae, Leopoli 
et in 12 aliis C. eriguntur. 312 Missiones exterse Pr. Peraana 1741. 

Dpr., C. max. Liman. D. Pauli, C. 
D. Jacobi del Cercado (et D3pb.), Cal- 
laense, Sem. D. Martini, Cuzqnense, Pla- 
tense, Potosinum, Pazense, Arequi- 
panum, Orurense, Guamanganense, Mo- 
guehuanum, Cochabamban., Guan- 
cavelicense, Piscense, TnmUense; Dpb. 
Limana; Sem. S. Bemardi Cuzci, S. Jo- 
aimis, Indorum nobUium S. Fci de Bor- 
gia; R. Julensis, S. Crucis; M. Moxorum ; 

Sac. 318 ] 

Schol. 91 ) Socii 565 

Coad. 156 I 1743 Philippus V. approbat systema 
missionariorum S. J. quoad co- 
lonisationem (reductiones). 1743 JesuitSB 3 missioni vacantin 
insulis Carolinis. 1744 In Lidiis orientalibus 2 PP. 
Lopez et Acosta approbante Bene- 
dicto XIV. se consecrant exclusive 
saluti eorum qui vocantur Pareae. In Luisiana Jesuitae missionarii 
progrediuntur usque ad flumen 
Ohio. 313 C. Periodus suppres- 

7. Generales Visconti, Historia contemporanea Summl PontiJBces, 
Litterae Apostolicse Prsepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia 1751 Iterum damnatur secta 
Masaonum. 1762 Abbas Fuldensis princeps 
fit episcopus. 1764 Winkelmann fit catho- 
licuB. 1754 Christophorus de Beau- 
mont, archiepiscopus Parisien- 
sis, ob constantiam in vindi- 
candis Ecclesise juribus, in 
exilium mittitur. (f 12. Dec. 
1781). 314 1751. 8. Sept. Qm 
tibi: Congregationi pri- 
marise quteconque viro- 
mm et mulierum Con- 
gregationes sub cura So- 
cietatis possunt aggre- 
gari. 1753. 30. Jan. Ex- 
poni nohis: facultas 
admittendi no vitios ante 
completum 14'" annum 
etiamnum existit et con- 
firmatur, non obstante 
decreto S. Congregatio- 
nis Regularium 1675 
(juxta quod neque coad- 
jutores temporales ante 
completum 20'" annum 
admittendi erant. At 
jam eodem anno 1676 
celebercanonistaFagna- 
ni declaraverat, Socie- 
tatem ut prius posse 
eoB admittere.) 1763. 29. Mart. Quan- 
tum secessus: facultas 
absolvendi a reservatis 
peragentes exercitia spir. 
vel oiem preeparationis 
ad mortem in domibus 
S. J. (cam indulg.) et 
idem 16. Maj. etiam ubicun- 
qae exeieitia ete, per- 
agantur. 30. Maj. Apostolicum: 
Traduntui leguls mis- 
sioni regendte, subordi- 
nationis et iurisdictionis 
pro episcopis, Vicariis 
ap., sacerdotibus ssbcu- 
laribuB et leligiosis, et- 
iam S. J., ut lemove- 
antai dissidia. 1755. 10. Dec. Ccele- 
stium munerum: In- 
dalgentia plenai. conce- 
ditur pro misBioDibus ad 
septenniam, 315 yisconti, Ignatius (Medio- 
lani natus 1682, ingr. 1702) 
qui fuerat lector rhetoricae, 
philosophiaB, theologise, pra- 
positus domus S. Fidelis, 
Provincialis, Assistens, Vica- 
rius generalis, electus est 

1751. 4. Jul. 

Decreta €ongregatio- 
nis XVII: 

1. Judicare de iuhabilitate Assisten- 
tis pertinet ad Generalem ; 

2. omni Superiore deficiente in ali- 
quo domicilio, jurisdictio est penes 
sacerdotem in Societate anti- 
quiorem ; 

3. urgenda executio eorum, quse 
circa studia ordinata sunt; in 
philosophia retinenda doctrina 
AristoteUs; cautiones adhibendae 
in tradenda pbysica experimen- 
taU; 

4. elenchus prseceptorum totam So- 
cietatem obligantium jam in Con- 
gregatione VIII. delineatus, pu- 
blicatur mandato hujus et sequen- 
tium Congregationum, 1762. 17. Jul. EpisL: De studi- 
is hamaniorum litterarum pro- 
movendis. 1752.14.0ct.i?^s<. : Depauper- 
tate. 1755. 4. 
conti. f Ignatius Vis- 1751 Praeter multa alia mini- 
steria Socii C. Ebredunensis ad 
Jubileei indulgentias prsepara- 
runt omnis ccetus homines, et 
imprimis milites praesidiariaB 
urbis phalangis: qui omnes, 
etiam duces et praefecti, quo- 
rum quidam a Calvina lue 
conversi sunt, rite confessi, 
divinum pabulum receperunt. 
Similia egerunt aliorum coUe- 
giorum socii. 1754. 31. Jul. Parmce templum 
S. J. ante multos annos ccep- 
tum ffidificari, tandem per- 
fectum et consecratura est 
praesente ipso Philippo Bor- 
bonio, ParmsB et Placentiae 
duce. In Gallia hoc tempore Janse- 
nistae, philosophi, parlamenta 
magis magisque Jesuitas et 
Institutum S. J. inimice ag- 
grediebantur. 316 317 sionis 1750-1773. 

Centurione, Ricci. Hispania, Lusitania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exterse 1750 Sebast. JosephdeCar- 
valho, marchio de Pom- 
bal, qui se pietati deditum 
simulaverat, commenda- 
tus a regina matre et Je- 
suitis, a rege Josepho I. 
Lmitanice minister crea- 
tur. Mox omnia et ipsum 
regem gubernans jaml750 
cum Hispanis contractum 
commutationis iniit, vi 
cujus 7 reductiones Uru- 
quariae Lusitanis cederen- 
tur, ab his autem Hispani 
coloniam de Sacramento 
acciperent. Indiani hoc 
nolentes, quamvis Jesui- 
tae dehortarentur, adarma 
concurrere, id quod Jesui- 
tarum culpa dicebatur, si- 
mulque fabula de regno 
Jesuitico sub imperatore 
Nicolao I. diffundebatur. 
Libellorum famosorum 
magna copia contra S. J. 
spargebatur, jamque ali- 
quot Jesuitse ex coloniis 
lusitanis Brasiliae expelli 
ccepti sunt. 1755 Terrse motu Ulyssipo- 
nensi plus quara 20000ho- 
minum, inter eos 200 Je- 
suitae periere. Catastro- 
phen populus et Jesuitae 
irae divinae adscribebant, 
imprimis Gabriel Mala- 
grida. Hunc, ne rex eo di- 
rectore exercitiis vacaret, 
Pombal odio ductus Ceto- 
bricum (Setubal) relega- 
vit, et omnes Jesuitas a 
curia regia exclusit 1757. 318 1752 R. Biburgensis incolae 
administrantes sacrarium 
Thaumaturgae Virginis in 
coUe venusto, testes fu- 
ere multarum gratiarum 
et viderunt agmina plu- 
rima supplicantium, ex 
ampHus 20 pagis ter qua- 
terve in anno advenire. 
Inter aUos sacerdos S. J. 
Thaumaturga invocata 
paraJysin ex membris 
sensit depulsam. 1753. 27. Mart. f Mona- 
chii Carolus StScken, Da- 
nus, professus 4 votorum, 
qui per 8 annos missiona- 
rium Swerinensem solus 
in summa paupertate, at 
invicto animo inter ma- 
ximas difficultates egerat 
cum magno aniraarum 
lucro. Kes missionis ita 
promovit, ut sustentatio- 
nem socio acquireret, 
scholam erigeret, aades in 
perpetuum catholicis vin- 
dicaret, sacellum in 
templi forraara ampMaret 
— vir propterea et ob 
virtutum omnium stu- 
dium merito nominatus 
„ex iUustrioribus Socie- 
tatis unus, insigne Pro- 
vinciae Germ. Sup. et C. 
Monacensis decus". 319 1752 Pr. Anglice numera- 
bat C. 12 (8 in Anglia, 4 in 
partibus cismarinis), 7 R. 
(6 in Pr. ipsa, 1 in Mary- 
landia), et 1 Cv. 
Sac. 207 ) 

Schol. 43 } 292 
Coad. 42 1752. 8. Dec. Festum Ira- 
maculatae Conceptionis, 
titulare Congregationis 
nobiUum districtus Cre- 
raenecensis, raagnatura 
et nobiliura concursu raa- 
xime celebratur. Omnes 
preeeuntibus Castri judi- 
cibus sacra synaxi in 
templo C. Cremenecensis 
refecti processionem for- 
marunt. Post pium cer- 
tamen, quis B. M. V. si- 
mulacrum portaret, haec 
sors contigit Vice-Capi- 
taneo Cremenecensi, pri- 
mo Mariani cultus funda- 
tori (Drzewiecki, Pocilla- 
tori Volhyniae), cum Mi- 
chaele Preyss, judice ca- 
strensi Cremenecensi. 1749 Assistentia Lusitanice nume- 

rabat in Socios: Sac. 

Pr. Lusitaniae 861 384 

in Goana 150 103 

Malabarica 47 46 

Japonia 57 41 

Sinensi V. Pr. 49 37 

Brasilia 445 228 

Maragnonii V. Pr. 145 88 

Universos 1754; Sac. 927 1749 Assistentia Gallite numerabat 
Missiones : 

1. in Araeriea meridionali 8 (in An- 
tillis, Cayen etc.) cum Sociis 54; 

2. in America septentrionali 7 (Cana- 
densem, Aurelianensera, Illinoisen- 
sem et apud Indianos) cum Sociis 
50; 

3. in Grscia 7 (in Crimea, Chio, 
Constantinopoli, Naxia, Thessa- 
lonicae, Santorini, Smyrnaa) cum 
Sociis 25; 

j 4. in Syria 7, inter quas erant, Ale- 
pensis, Cairensis, Damascena, Tri- 
politana cum Sociis 17; 

5. in Perside 2, Hispahamensem et 
Reschensem cum 7 Sociis; 

6. in Indiis orientalibus 4 (Bengal. 
Carcicalens., Camatens., Pudiche- 
riensem) cum Sociis 22; 

7. In Sinis Pekinensem R. et alias 
raissiones cum 23 Sociis. 

Suraraa plus quam 
36 missiones cum Sociis 198. 320 321 Historia contemporanea Sammi Pontifices, 
LittersB ApostoUcse Prsepositi et Congregationes 
Generales 1755. 11. Feb. f Franc. Scipio 
Maffei, historiographus etpoe- 
ta. 9. Sept. t Jo. Laurentius Mos- 
heim, celeber inter Luthera- 
nos theologus, historiographus 
et concionator. 10. Feb. t Baro Carolus de Se- 
condat Montesquieu. 1756 Breve circa Sacramenta 
in Gallia negata. 1757 Hispania, Neapolis, Medio- 
lanum leges condunt contra 
Massones. 1757. 25. Oct. f Augustinus Cal- 
metus, abbas Senonensis 0. S. 
B. exegeta celeberrimus. 1758. 5. Feb. Lauda- 
iile: quseatio de do- 
minio Congiegationum 
B. M. V. in sedes et 
supellectilem diiimitur 
in faTorem Societatis. 1758. 1. Apr. In spe- 
cvla : Francisco Car- 
dinali Saldanha sub qui- 
busdam conditionibus 
committitur munus visi- 
tatoris apostolici in re- 
gnis etiamlndiarumLusi- 
tanisB regi subjectis. — 
Esthasc prima concessio 
S. Sedis facta inimicis 
S. J. 322 1758—1769 Clemens 
Xni. semper protege- 
bat Societatem et 
modificationes pro- 
positas repellebat. 
Ita regi GaUise pro- 
ponenti, ut Vicarius 
generalis gallus pro 
Societate in Gallia 
crearetur, respondit: 
,jSmt ut sunt, aut 
non sintV Centnrione, Aloysius (na- 
tus 1686 Genuae, ingr. 1703) 
lector artium liberalium, 
philosophiae et theologise, a 
1751 Assistens Italiae, deni- 
que Vicarius generalis, elec- 
tus est 

1755. 30. Nov. 

Decreta Congregatio- 
nis XVm.: 

1. Generali in Congr. generali 2 suf- 
fragia competunt; 

2. PolonijB et Lithuanim conceditur 
pioprius Assistens; 

3. formulffi Congregationum exami- 
nantur et qusadam adduntui; 

4. ad piomovendum spiritum atten- 
datur orationi, indifferentiEe, ter- 
tisB probationi, novitiatui.juniora- 
tui; habeatur cura fratrum Co- 
adjutorum; vitentur commoditas, 
otium, agendi ratio ssecularis. Italia, Gallia 1756. 29. Jun. Epistola: De spiri- 
tu nostiaB Tocationisi 1757. 13. Jul. Prsep. Generalis 
reducit C. Tuseulanum in Re- 
sidentiam C. Romano sub- 
jectam. 323 1757. 2. Oct. t Al. Centurione. 324 1756 sq. Venetiis experimen- 
talis philosophiee academia, 
cui praeest Barth. de Panigai 
S. J., in dies augetur, et stato 
hebdomadse die confluunt ado- 
lescentes patricii et viri laure- 
ati, ut de reiu^ physicis dis- 
seratur et opportuna pera- 
gantur experimmta. 1757. 31. Dec. Vicentice novum 
S. J. templum solemniter Deo 
et SS. Ignatio et Aloysio dica- 
tum est. 1757 Jesuitae in Oallia accusa- 
bantur esse complices sicarii 
Roberti Francisci Damiens, 
qui conatus erat occidere Lu- 
dovicum XV. At calumnia 
manifesta fiebat per inqui- 
sitionem judiciariam. Accessit infelix causa Antonii 
Lavalette, ab a. 1753 Superio- 
ris missionis in insula Mar- 
tinica. Hic contra leges ec- 
clesiasticas et insciis Superio- 
ribus mercaturam faciens et 
aleam negotiationis subiens, 1755, 2 navibus per piratas 
captis maximam passus est 
jacturam, quam resarsit pro- 
curator missionis Americse me- 
ridionalis, Jo. Pet. Dom. de 
Sacy, Parisiis residens (f 12. 
Nov. 1772). Verum cum La- 
valette 1756 contra expressum 
vetitum Superiorum nova in- 
felici negotiatione maxima 
damna passus esset, haec repa- 
rare Jesuitae in Gallia re- 
cusarunt, utpote debita solius 
missionis Martinicae. A tribu- 
naU consulari Massiliensi 1760 
in solidum condemnati appel- 
laverunt ad Parlamentum. 325 Hispania, Lusitania Germania, Belgiom 1758. 1. Apr. Brevi Bene- 
dicti XIV. Cardinalis Sal- 
danha Visitator Societa- 
tis in Lusitania nomina- 
tus, 15. Maj. Jesuitas reos 
declaravitcommercii con- 
tra canones exerciti. 

Postquam nocte a 3. ad 
4. Septembris, ut in viil- 
gum spargebatur, telum 
e sclopeto emissum est in 
currum, cui rex insidebat, 
ipsi nex parata esse fere- 
batur. 

Conjurati, qui dicebantur, 
Marchio de Tavora eum 
familia et dux de Aveiro 
injuste condemnati et cru- 
delissime occisi sunt; sed 
Jesuitee sine ulla inquisiti- 
one complices declarati, 
edicto regio d. 3. Sept. 
1759 in perpetuum e Lu- 
sitania proscripti, navl- 
bus impositi, in Statum 
pontificium vecti, a Papa 
bene recepti et partim 
Tusculi, partiminCastello 
Gandulfi, partim aliis lo- 
cis collocati sunt. 1754 a Pr. Bohemise sepa- 
ratur Pr. Silesioe aucta 
deinde accessione Borus- 
siae proprie dictEe sub Fri- 
derico IL 1773—1776. 1755 Ingolstadii adhuc flo- 
retCoUoquium Marianum, 
et quidem tum internum 
in C., tum externum, cui 
multi adscripti sunt sa- 
cerdotes. Anglia, Polonia 1758 Liber baro de Schneid 
Bavaro-Ducalis ad eo- 
mitia Ratisbonensia le- 
gatus, novi Batisbonen- 
sis gymnasii structurae 
fuit, et nunc est novae, 
quam PP. meditantur, 
Lycei fabricae patronus 
efficacissimus. Ex inte- 
gro novo gymnasio cor- 
respondet discipulorum 
et docentium fervor. 326 1760 2 Socii missiones 17 
majores, minores 5, alias 
in Palatuiatu superiore, 
alias in ducatu Neobur- 
gensi habuerunt cum 
fructu per Dei gratiam 
uberrimo, a parochis op- 
time accepti et adjuti, 
uno solo excepto et qui- 
dem ordinis Teutonici sa- 
cerdote, qui missiona- 
riis ridiculas et molestis- 
simas creavit difficulta- 
tes : sed postea a suis Su- 
perioribus punitus fuit. 1755 Assistentia Polonice 


erigitur, et 
1756 dividitur: 
1. Pr. 


Poloniae in 
a) 


majorem et 
b) 


mtnorem; 
2. Pr. 


Lithuaniae 


in 


a) 


Lithuaniam et 


i) 


Masoviam. 
Pr. Ldthuaniae numerabat 
ante 


post div 
1756 


1759 


C. 


21 


9 


Dpr. 


2 


1 


Dpb. 


2 


2 


R. 


7 


4 


M. 


60 


30 


Sac. 


484 


273 


Schol. 289 


175 


Coad 


341 


197 Missiones exterae Socios 1114 645 327 Polonia Major Pol. 

ante post div 

1756 1759 

C. 28 12 

Dpr. 1 1 

Dpb. 1 1 

R. 11 5 

M;^ 42 23 

Sac. 556 260 

Schol. 311 132 

Coad. 278 149 

Socios 1145 541 1757 Coll. Brunsiergense 
cum tota Varmia ab ho- 
stilibus incursibus, qui 
propinquam Prussiam de- 
vastabant, liberum fuit. 1758 Caritas annonae af- 
flixit domum professam 
VUnensem, sicut totam 
Lithuaniam. 328 V. Pr. Haragnonensls 1753. 

C. Matagnonense, Paiaenge; 
Sem. Maragnonense ; 

R. Matris Dei, Tapuytaperensis; 
Sem. Guanaieense, Symbaybense, 
Paraense; 

D. Vigiensis; 
M. 28. 

Sac. 91 ] 

Schol. 38 \ 166 
Coad. 26 I 1757. 28. Nov. E Maragnonio 15 
Jesuitae navim conscendere jussi et 
17. Feb. 1758 Ulyssiponem ad- 
vecti, ad varia loca minora rele- 
gantur a Pombalio. 1759 Jesuitae in urbibus Brasiliensi- 
bus Fluminis Januarii et Per- 
nambuci capti vehuntur in Lusi- 
taniam. 329 Historia contemporanea Summi Pontilices, 
Litterse Apostolicae Praepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia Hisp. Carolus III. 1759—1788. Angl Georgius III. 1760—1820. 1761. 13. Jun. t Card. Jos. Aug. 
Ursius (Orsi) 0. Pr. (Istoria 
ecclesiastica. 20 volumina). 1762. 17. Jul. Petrus III. Rus- 
sise, strangulatus. Russ. Catharina II. 1762—1796. 330 Clem. XIII. 1. et 9. 
Jun. 1762 ad regem 
et episcopos scripsit 
in favorem Societatis 
constanterque omni- 
bus machinationibus 
aulicis, quse suppres- 
sionem Societatis ex- 
torquere conaban- 
tur, restitit. Multis 
Brevibus ad episcopos 
diversos datis laudat So- 
cietatem ejusque patro- 
cinium ipsis commendat. 

Aliis Brevibus aut Je- 
suitis gratias spirituales 
communicat eosque ad 
bonum certamen animat, 
aut principes et episco- 
pos ad tuendam et pro- 
movendam Societatem 
hortatur, aut unum vel 
alterum ob inimicitias 
contra illam objurgat, 
aut eos qui Societati be- 
nefaciunt, laudat. 1762. 8. Sept. Permo- 
lesta tibi: Antonio 
Cardinali de Choiseul 
significat se in con- 
sistorio secreto 3. 
Sept. rescidisse acta 
supremarum Galli- 
cani regni curiarum, 
quibus S. J. Institu- 
tum declaratur im- 
pium. 331 Ricci, Laurentius (nat. 1703 
Florentiae, 1718 ingr.) lector 
rhetorices, philosophiae, theo- 
logise. 1758. 21. Maji electus est. Decreta Congregatio- 
nis XIX.: 

1. domus professae retinendsB ac in 
residentias non f acEe mutandaB ; 

2. commendatur perfectionis stu- 
dium et cura rerum spiritualium. 1758. 26. Sept. Epistola: De 
precibus iterandis ob calami- 
tates Societatem prementes 
eique minantes. 1759. 8. Dec. Epistola: De con- 
stantia in oratione ob tribu- 
lationes. 1761. 30. Nov. Epistola: De cau- 
sis solatii deque recursu ad 
Deum in Societatis calami- 
tatibus. 1762. 19. Maj. Praepositus Ge- 
neralis facultate sibi a Ponti- 
fice ad hoc data, concedit va- 
rias dispmsationes Sociis Pro- 
vinciarum Oallioe ob temporis 
difficultates et persecutiones. 332 1761. 8. Maj. Parlamentum 

1. coegit Jesuitas gallos ad 
solidarie persolvenda debita 
Antonii Lavalette; 

2. vetuit admittere novitios; 

3. dissolvitCongregationeserec- 
tas in C. 1762 Parisiis prodierunt „Ex- 
traits des assertions dange- 
reuses et pernicieuses, que les 
soi-disants J6suites avaient 
d6clar6es". In his contineri 
innumera mendacia et 758 
falsificationes textuum, Je- 
suitae probaverunt opere 3 
voluminum. 

Nihilominus parlamentum Ro- 
tomagense 12. Feb. 1762 
Constitutiones S. J. irreligio- 
sas declaravit, illas observare, 
scholas S. J. &equentare, cum 
Generali correspondere GaUos 
omnes vetuit, bonorum S. J. 
confiscationem praecepit et 29 
a Jesuitis composita scripta 
comburi jussit. Et parlamen- 
tum Parisiense 1. Apr. 1762 
suppressit 80 C. S. J. Nihil ju- 
verunt protestationes episco- 
porum GaUiaB (1. Maj.) et 
Clementis XIII. (3. Sept.), ni- 
hil insignes litteras pastorales 
archiepiscopi Parisiensis, Chri- 
stophori de BeUomonte (28. 
Oct.) in laudem et favorem 
S. J. 

Nam parlamentum Parisiense 
quod iam 6. Aug. 1762 vota 
„impii" Ordinis Jesuitarum 
invalida et cassata declarave- 
rat, initio anni 1764 ab omni- 
bus Sociis postulavit, ut vota 
sua abjurarent et declararent 
Societatem Jesu „perversam, 
Ecclesise et Statui pernicio- 
sam puniendamque". 333 Hispania, Lusitania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exterae 1759. 180 Socios Pr. Lusi- 
tanise retentos Pombal 
carceribus horrendis ad 
Tagum inclusos quasi vi- 
vos sepelivit. Quae faci- 
nora variis libellis famosis 
a longo tempore praspara- 
tis celebrata fuere. 1759 Episcopi Lusitanice 
jussi sunt scribere litteras 
pastorales contra Jesuitas 
eorumque doctrinas „im- 
pias" declarare, id quod 
imprimis archiepiscopus 
Eborensis prsestitit. Nuntium apostolicum Pom- 
balius e Lusitania amo- 
vit, 5. Aug. 1760 omnes 
jussit Lusitanos Roma 
exire, etcommerciumcum Papa abrupit. Gabriel Malagrida, 72 an- 

nos natus, insignis missio- 
narius Brasiliae, qui sta- 
bat in odore sanctitatis, 
a 3 creaturis Pombalii in 
tribunali Inquisitionis ut 
blasphemus et haereticus 
damnatus, 21. Sept. 1761 
strangulatus et combu- 
stus fuit, praesente et in- 
spiciente ipso rege Jo- 
sepho ! 334 1763 Unus e sociis C. Au- 
gustani publicavit fruc- 
tum octennalis laboris: 
„Pinacothecam Maria- 
nam" qua ostenditur an- 
tiquitas, sanctitas, utili- 
tas cultus Mariani. Alius 
edidit germanice et la- 
tine „Manuale devotio- 
nis erga amabilissimum 
CorJesu"'. Majoribidem 
latina sodalitas, quem 
anno prjeterito ut trans- 
fugam ad Lutheranos ex- 
punxerat, hoc anno pu- 
blice poenitentem iterum 
recepit. 1764 Disperguntur Socii e 
domibus 2 provinciarum 
Belgii in Gallia consti- 
tutis. 1765 Novis decretis ab Au- 
stria circa Academias re- 
formandas publicatis, 
Professores et Superiores 
C. Friburgensis (Brisg.) 
schema quoddam confe- 
cere, vi cujus nova studi- 
orum restauratio cum an- 
tiquis Universitatis ju- 
ribus posset conciliari. 
Quod aulae Viennensi ob- 
latum et reginae judicio 
commissum est. 335 1762 C. Grodnense cum vi- 
cinis regionibus laborat 
defectu annonae ob tabem 
armentorum, et mihtum 
Russorum (in Borusso- 
rum servitio) copias per 
Lithuaniam e Silesia re- 
vertentes. 1765 mense Januario, co- 
ram toto fere conventu 
nobilium Posnanice cele- 
brato, studiosi Collegii 
pbysiosB experimentali o- 
peram navantes, sui pro- 
fectus speciem dabant, 
et plurimi e primoribus 
varias quaestiones sol- 
vendas proponebant. — 
Professor physicae experi- 
mentalis P. Jos. Roga- 
linski librumsuum: „Pro- 
prietates corporum expe- 
rientiis exploratas" Var- 
saviae regi obtulit, qui eo 
maxime delectatus est. 
— 9. Jul. incendium di- 
midisB horee spatio 3 par- 
tes civitatis Ravensis de- 
voravit, incolumi perma- 
nente Collegio, cujusRec- 
tor afflictis largam sti- 
pem suppeditavit et ple- 
risque patere voluit C. 
Quo tempore cives mini- 
sterio Sociorum spirituali 
laigiter usi sunt. 336 Jesuitae e Lusitania deportati na- 
vibus Centumeellas appulere: 

Socii 

133 e Pr. Dtis. 

122 e Pr. Ims. 

217 e Pr. Lnis. 
109 e Pr. Lus. 
265 e Pr. Bras. 
49 ex ins. Lus. 1760. 1759. 24. Oct. 
6. Nov. 

6. Feb. 

7. Feb. 
30. Jul. 

1. Oct. 

17. Jan. 

7. Jul. 

6. Sept. 

Egressi e S. J 
Genua venere 
Romae erant 
Venetiis 1761. 1767. 92 e V. Pr. Mar. 
59 e Goa et Ind. 
29 e diversis Pr. 

3 rediere, 

4 aegroti, 

8 jam prius, 
1 jam prius, 1767 ergo 1091 Socii 

ex Assistentia Lusitaniae degebant 
in Italia. (Ex Cat. gen. Ass. Lus.) 1760. 6.Jan. Novitiil7SchoIasticiet 
4 Coad. ad vestibulum C. Bahiensis 
vocati, veste per vim exuti domo 
egredi miserabilem in modura coge- 
bantur. 337 Historia contemporanea Summi Pontifices, 
Litterse Apostolicae 1763 Synodus Jansenistica 
Ultrajectensis. 1763 GaUicamsmus in Germa- 
nia publice grassari coepit: 
„Justini Febronii (= Jo. Mc. 
de Hontheim) de statu eccle- 
sisB et legitima potestate Ro- 
mani Pontificis liber singula- 
ris. Bullioni (= Francofurt.), 
Evrardi (= Esslinger). 1763." Pol. Stanislaus Poniatowski, 
ultimus 1764—1795, qui 1 1798 Petropoli. Prsepositi et Congregationes 
Generales 338 1766. 7. Jan. Apostoli- 
cum pascmdi: nova 
Instituti S. J. appro- 
batio et confirmatio. 

De hac Constitutione gra- 
tias agentibus moltis 
episcopis Papa gratula- 
tui declaratque, unam 
vocem esse, Societatem 
Jesu Ecclesiae fuisse et 
esse ma}dme fructuo- 1767. 21. Apr. 6ra- 
vissimo: Joanni archie- 
piscopo Taiiaconensi 
signiEicat se perculsum 
nuntio expulsionis S. J. 
Quod si quis regem lae- 
serit, se velle corrigere 
qu8B rex deprehenderit; 
sed non onmes esse pu- 
niendos. 1767. 21. Apr. Impro- 
visum: Joachimo de 
Osma, 0. M. confessano 
regis Hisp., ut ipsi de 
calamitate S. J. et de 
clade animamm con- 
silia snggerat. 1767. 29. Dec. Epi- 
scopis 2 SiciliaB ex- 
probrat quandam 
complicitatem in ex- 
pellendis Jesuitis. 1768. 13. Jul. Qum 
tui facti: Emmanueli 
Pinto magno magi- 
stro exprobrat exili- 
um S. J. ex insula 
Melitensi etc. 339 1763. 13. Nov. Epistola: De 
ferventi in orationibus perse- 
verantia in calamitatibus So- 
cietatis. 1765. 16. Jan. Epistola: De 
confirmatione nostri Instituti 
facta a SS. D. N. Clemente 
XIII. 1766. 12. Mart. Laur. Ricci, 
Praep. Gen. S. J. Dominum 
Mathurinum Germanum Le 
Forestier Procuratorem suum 
constituit eique facultatem 
tribuit vendendi bona ad C. 
Queiecense et missionem Ca- 
nadensem pertinentia. 340 Italia, Gallia Atex 3500fere Jesuitis gallis 25 
tantum hoc jusjurandum prse- 
stitere (inter eos hi duo jam 
dimissi: Lavalettetl3.Nv.l767 
et Jo. Ant. Joach. Cerutti 
1 3. Feb. 1792, qui 1762 publi- 
caverat Apologiam generalem 
Instituti et doctrinae Jesui- 
tarum). 

Archiepiscum vero Parisiensem 
parlamentum exulare ejusque 
Utteras pastorales publice 
comburi jussit. 1764. Nov. Ludovicus XV. 
excludens Societatem Jesu ex 
omnibus suis terris, singulis 
tamen Sociis concedit vivere 
in GaUia sub auctoritate spiri- 
tuaU Ordinariorum, supprimit- 
que omnes processus cceptos 
contra eos aut contra Ubros 
ab iis scriptos. 1764. 1. Dec. Parlaraentum 
Parisiense prsBcipit omnibus, 
qui antea Jesuitse fuerunt, 
cupientibus gaudere permis- 
sione a rege concessa, ut tene- 
antur residere in dioecesi na- 
tivitatis et sexto quoque mense 
prsesentare se coram procura- 
tore regis iUius districtus ubi 
resident, sub pcena extraor- 
dinariae inquisitionis. 1765. 21. Sept. Carolus Emma- 

nuel, rex Sardini», Simonem 
Verdi S. J. nominat Professo- 
rem S. Scripturae et Unguarum 
orientaUum in Universitate 
Sassaritana. 341 Hispania, Lusitania Germania, Belgiom Anglia, Polonia Missiones exterse Carolus III. (rex Neap. 
1738—1759), 1759—1788 
rex Hispaniee, natura su- 
spiciosus, aniinistro Aran- 
da ad affUgendam Socie- 
tatem inductus est. Post plebis Matritensis se- 
ditionem (26. Mart. 1766), 
cujus victimafuit marchio 
ScyUaciensis, minister the- 
sauri et belli, ejectus ex 
Hispania, aucta est regis 
aversio contraSocietatem. Praeterea id certimi vide- 
tur: quse Roma ab Hi- 
spaniae asseclis ad aulam 
Matritensem scribeban- 
tur litterae, eo spectasse 
omnes, ut regem et contra 
Jesuitas et contra Ponti- 
ficem ejusque domum et 
administrum primarium 
incitarent: regem Hispa- 
niae Komse flocci fieri nar- 
rabant: Jesuitas, praeser- 
tim ordinis primos (Syn- 
edrium vocabant) bel- 
lum contumaxatqueaper- 
tum gerere cum rege Hi- 
spanisB, si quid noverint 
placere regi, continuo in- 
tercedere, cunctis ejus vo- 
luntatibus adversari : Pon- 
tificem magis favere Je- 
suitis, quam regi Hispa- 
nias: honores ac sacerdo- 
tia Jesuitarum asseclis at- 
que assentatoribus tribui; 
quos rex coramendaret, 
neghgi." Ita Julius Cor- 
dara (in Commentariis ad 
Franciscum fratrem). 1768 Residentise Sedunen- 
sis incolarum numerus 
auctus est per missiona- 
rium gallicum, qui plu- 
ribus in locis Vallesiffi 
missiones habuit extra- 
ordinario cum fructu. 
Non solum magistratus 
omnes singulis quibusque 
exercitiis aderant, sed 
pia multitudo nulla ha- 
bita ratione hiemis, ni- 
vis, gelus, ex altissimis 
montibus advolabat, etsi 
per noctis tenebras rede- 
undum erat. Sacram 
communionem distribui 
necesse erat hora 5., 6., 
7. vespertina, cum ne- 
mo abire vellet, nisi con- 
fessione expiatus et di- 
vino pabulo refectus. 342 1769 Magistratus TriderUi- 
nus inter laudes Societa- 
tis dixit, si, quod Deus 
avertat, eadeni sinistra 
sors, quae Lusitanos Hi- 
spanosque Patres occupa- 
vit, et Tridentinos op- 
primeret, claudendas 
esse urbis portas, ne ela- 
berentur, et providen- 
dum, qua ratione retine- 
rentur viri de patria tam 
bene meriti, queis carere 
citra irreparabile et ur- 
bis et dicecesis danmum 
non liceret. 

Eodem anno 20 missiones 

habitae in Palatinatu Ba- 
varico et in 3 aliis terri- 
toriis cum fructu nun- 
quam expectato. 343 1769 Egressis Posnania 
Moschis dissidentes qui 
istos saepe contra Jesui- 
tas instigaverant, in Col- 
legio asylum flagitarunt 
et obtinuerunt timentes 
sibi a foederata nobili- 
tate Polona. 1770 mense Aprili Jubilae- 
um Calissii magno cum 
fervore celebratum in 
urbe et missionibus per 
pagos pro inito regimine 
ClementisXIV. indictum. 
Quo anno morbo pesti- 
lenti per urbem grassan- 
teet multos cives extin- 
guente Socii etiam infec- 
tis servientes omnes a 
contagione servati sunt. 344 1763 Jesuitae pelluntur e Luisiana 
jussu gubemii gaUi. Provincia Paraqmria numerabat 
564 Socios, inter quos 
385 Sac., 

59 Schol. 

11 novitios, 
109 Coad. 

13 C. 

1 Dpb. 
3 Dex. 

2 R. 

57 reductiones cum 
113.716 Indianis. 
SitsB erant in 3 districtibus fluminis 
Plata, TucumaniaB, Paraquse. Inter Chacos 15 novae reductiones 
conditaa fuerant a 1734—1767, 
quo anno numerabant christia- 
nos 4473 inter incolas 12661; ulti- 
ma ccepta est 1767 cum 6000 fere 
Indianis, quorum pauci jam erant 
christiani. 345 Historia contemporanea Sununi Pontifices, 
Litterse Apostolicse Frsepositi et Congregationes 
Generales Italia, Galiia 1768. 14. Jan. f Josephus Si- 
mon Assemani, doctus Maro- 
nita, custos bibliothecse Vati- canse. 1768. 30. Jan. Monitorium Pon- 
tificis ad gubernium Parmense. 1768 Catharina II. et Frede- 
ricus 11. cogunt Poloniam, ut 
„Dissidentibus" sequalia cum 
catholicis jura concedantur. 1768 omnes curiae 
Burbonicae importu- 
ne sed frustra per 
legatos postulant re- 
tractationem „Moni- 
torii", et ut Papam 
cogerent,Gallia occu- 
pavit Avenionem et 
Venescinum comita- 
tum, Neapolitanum 
Gubemium Bene- 
ventum et Pontecur- 
vum flagitando (11. 
Aug. 1768 et Jan. 
1769)utS.J.penitu8 
exstingueretur. At 
Clemens XIII. usque 
ad finem invictus re- 
stitit. 1769. 2. Feb. f Cle- 
mens XIII. 346 1769 (15. Maj.) — 
1774 (22. Sept.) Cle- 
mens XIV. (Laur. 
GanganeUus) ante 
electionem nuUum 
pactiun de suppri- 
menda S. J. inierat. 1769. 12. Jul. Ccele- 
stiwm munmm: in- 
dulgentia plenaria com 
benedictione pontificia 
pio missionibus ad sep- 
tennium. 1770. 12. Feb. Tanta 
semper: Henrico Car' 
dinaJi duci Eboracensi, 
episcopo Tusculano do 
natur C. Tusculamm 
S. J. (frustra reclaman- 
te civitate Tusculana). 347 1769. 17. Jun. Epistola: De 
precibus ferventius preestandis 
pro gravioribus Societatis pe- 
riculis. 1773.21.Feb. Epistola: Denovo 
ad preces incitamento in sum- 
mo Societatis discrimine. 348 In regno Neapolitano saeviebat 
minister Tanuccius, Ferdi- 
nandi IV. (1767—1825), im- 
perio adhuc immaturi (1759 — 
1767) loco gubemans. Hic 

1765 vetuit publicari bullam 
„ApostoKcum pascendi", quae 
tamen jam publicata fuerat a 
Vice-rege in tota SicUia; 1767 cum adolescentulum re- 
gem per confessarium episco- 
pum Latillam ad subscriben- 
dum decreto permovisset, 
nocte 3. ad 4. Nov. Jesuitas 
e 31 domicUiis regni pulsos in 
ditionem pontificiam ejecit; 
deinde artibus suis obtinuit, 
ut idem fieret Sociis Siculis 
et per magistrum equitum 
paucis Jesuitis Melitensibus 
1768. In Parma Tiliottus (Du Tillot), 
primus administer ducis Fer- 
dinandi impuberis, jura Ec- 
clesiae, cujus feudum erat du- 
catus ParmsB, diversis pri- 
mum decretis, postremo per 
„Sanctionem pragmaticam" 
(d. 16. Jan. 1768) spernendo 
Papae monita salutaria, gravis- 
sime violaverat. Clemens XIII. 
(Brevi Monitorio) 30. Jan. 
omnia ista invalida decla- 
ravit excommunicatis auctori- 
bus et cooperatoribus. 349 Hispania, Lositania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exters Resolutio regis Hispaniae 
perdendi Jesuitas niteba- 
tur 20 voluminibus testi- 
moniorum contra S. J. ! 1767. 2.-3. Apr. omnes et 
singuli Socii ex omnibus 
C. et D. Hispaniae a militi- 
bus expulsi, capti, navi- 
bus impositi, in Italiam 
vecti, et post 6 menses, 
cum neque Genuse neque 
Libumi neque Centum- 
cellis recepti essent, ad 
insulam Corsicam appulsi 
sunt, ubi navibus egressis 
in labores apostolicos in- 
cumbere licuit. 3. Apr. 1767 Caroli III. 
„sanctio pragmatica", in 

qua indictae Jesuitis exilii 
pcensB causas esse multas 
et graves affirmabat, sed 
perpetuo „in scrinio sui 
pectoris reconditas." 350 Prov. SUesisB 1770. 

C.8: Glacense, Glogoviense, 
Lignicense, Nissense simul 
D^b., Oppoliense, Saganense 
simul Dpb., Schwidnicense, 
Wratislaviense. 

B. 3: Hirschbergensis, Rc- 
kariensis, Wartenbergensis. 

Missiones 2 : Brigensis, 
HarpersdorffenBis. Sac. 

Schol. 

Coad. 101 

8 

35 Socii 144 1770 Pr. Bavarica separa- 
tur a Pr. Germanise Sup. 1770 Friburgi (Helv.) prae»- 
ter alia, per 14 dies Con- 
ferentiae sunt institutse 
4 per hebdomadam, 2 ger- 
manice, 2 gaUice, altero 
Patre e cathedra fidei et 
morum doctrinam sim- 
plici modo explanante, 
e regione sciscitante al- 
tero et difficultates ob- 
jiciente. Fructus inde 
uberrimus est a confessa- 
riis coUectus. In Anglia praeparabatur 
emancipatio catholico- 
nmi. 1768 Cracovia a Mo- 
schis obsessa et capta, 
amplus patuit campus 
coUegii Sociis in curandis 
vulneratis, juvandis pau- 
peribus, liberandis cap- 
tivis. QuaB praestitere 
cum coUegii damno 5000 
aureorum. Manserunt 
Moscovitae usque ad 
3. Sept. 1769. 361 1771. 6. Mart. Card. Mare- 
fuscus constituitur visi- 
tator C. Hibemorum, et 

7. Maj. Card. dux Ebora- 
censis Seminarii Roma- 
ni una cum CardinaUbus 
Marefusco et Colonna. In California 15 Sacerdotes cum 
1 Coadjutore S. J. 3. Feb. 1768 
navim conscenderunt reUctis 14 
reductionibus cum 6985 Neophytis, 
quorum cura commissa fuit 14 
Franciscanis. 1769, mense Febr. Socii 241 e 
Ch^ advecti, Gadibus in na%a 
suecica positi sunt, ut exules vehe- 
rentur in ItaUam. In reductionibus regebat Indianos 
Pr. Chilensis 7718 

„ Quitemis 7586 

„ Peruana 55000 
„ Novi Regni 6594 
„ Mexicana 122001 352 1768. 19. Maj., quo die bona confi- 
scata f uere, Pr. Philippinarum nu- 
merabat PP. 116, Schol. 2, Coad. 
40; Socii 100 ministeriis Societatis 
vacabant in 60 stationibus Mis- 
sionis, quae Doctrin» vocabantur, 
et in pluribus C. Cum expeUeretur 
Societas numerus conversorum 
erat circiter 2.000.000. 353 Hlstoria contemporanea Summi Pontifices, 
Litterae Apostolicse Prsepositi et Congregationes 
Generales Itaiia, Galiia 1769. 27. Sept. f Jo. Dom. Man- 
si, archiep. Luccensis, multis 
doctis operibus (Conciliorum 
ampliss. collectio. 31 vol.) ce- 
leber. 1770 Pax quaadam inter Lusi- 
taniam et Papara. 1772 Prima PolonijB partitio: 
Lithuaniae pars orientalis = 
Alba Russia, regno Russiae 
adjungitur. Clemens XIV., simu- 
lando se inimicum 
S. J. et multa dura 
contra eam decer- 
nendo, importunitati 
Burbonicae gentis sa- 
tisfacturum se puta- 
bat; at contra acci- 
dit. Advocatus Mo- 
nino (postea comes 
de Florida Blanca) 
qui Romae legatus 
Hispaniae decessori 
mitiori (Prselato Az- 
puru) 1772 suffectus 
erat, Pontificem im- 
portunis postulatio- 
nibus f atigatum, imo 
gravissimis imposi- 
tis conditionibus ac 
minis denique com- 
pulit ad supprimen- 
dam Societatem Jesu. Hac via tandem ob- 
tentum est Breve: 

1773. 21. Jul. Do- 
minus ac Redemp- 
tor: pubUcatxun Ro- 
m8B 16. Aug. in om- 
nibus D. S. J. 1773. 13. Aug. Gravis- 
simis ex causis: Con- 
gregatio Cardinalium 
et consultorum exe- 
quendo Brevi sup- 
pressionis prseponi- 
tur. Haec 18. Aug. 
litteras dedit ad sin- 
gulos episcopos, qui 
Jesuitis suppressio- 
nem notam f acerent. 1773. 16. Aug. vespere in Ec- 
clesia S. J. (SS. Nominis = al 
Gesii) Romana promulgatur 
Breve suppressionis. Jesuitee 
domibus exire vetantur. Generalis Laur. Rlcci mandato 
Congregationis CardinaUum 
17. Aug. in C. Anglicanum 
captivus ductus, postea in 
castello S. Angeli arctissima 
custodia servabatur, quem 
mox secuti sunt Assistentes et 
alii graves P. P., nec tamen 
uUius criminis rei facti, aut 
inquisiti, aut judicati sunt. TiUiottus autem, dum Breve 
ut aboleatur flagitat, simul 
Jesuitas omnes numero 150 
diebus 7. et 8. Feb. 1768 e 
ducatu Pannensi expelMt in 
statum Pontificium. 1773. 18. Aug. Ludovicus XV. 
Exjesuitis annorum 60 et am- 
plius assignat pensiones an- 
nuas. Pr. Romsna 1773. 

Dpr. Romana; Dpb. Komaiia et 
Florentina; 

C. 36: Bomanum, Pcenitentia- 
ri8B S. Petri, Germanicom, An- 
glorum, Grsecorum, Maronitarum, 
Scotorum, Anconitanum, Are- 
tinum, Asculanum, Biturgiense, 
Fabrianense, Fanense, Firmanum, 
Florentinum, Interanmense, Poe- 
nitentiariaB Lauretanse, Illyricum 
Lauret., Libumense, Maceratense, 
Montis Politiani, Montis Sancti, 
Perusinum, Pistoriense, Pratense, 
Ragusinum, Recinetense, Senense, 
Senense Ptolemaeum, Setinum, 
Spoletinum, Tiburtinum, Typher- 
natense, Viterbiense, Urbeveta- 
num; 

R. Flastrensis, Senogalliensis. In — extra Pr. 
Sac. 419 \ 12 

Schol. 90 \ 738 2 
Coad. 229 I 3 [738 2 l 17 Universi 756 354 356 356 357 Hispania, Lusitania 


Germania, Belgium 


Anglia, Polonia 


Missiones exterse 


1768. 15. Maj. Galli occu- 
Regnum Polonice in ma- 


In Marianis et apud Tagalos (perti- 


pant Corsicam, unde So- 
ximo discrimine versaba- 


nebant ad Pr. Philippinarum) 


cii Hispani iterum ex- 
tur. Post primam ejus 


neoconversi erant 165052; et ubi- 


pulsi, refugium inveni- 
partitionem 1772, C. 4, 


que quo nondum manum suam 


unt in Statu Pontificio. 
R. 2,14M.in ditioneRus- 
sici gubernii erant, quod 
simile Borrussico nec adeo 


miserat destructor, Missiones flore- 
Pr. Bavarica 1773. 


bant. 
Ambergense C. 


inimicum Societati se 


Burghusianum C. 
Ingolstadiense C. 


prsebuit. 


Biburgensis H. 
T/a,ndisliutanuni C. 
Landsbergense C. et Dpb. 
Mindelhemiense C. 
Monacense C. 
Eberspergensis R. 
DSpb. (EttingsB Veteris. 
Ratisbonense C. 
Straubingannm C. 
Sac. 229 \ 
Schol. 162 \ 646 


1772. Jan. Duce Rectore 


Coad. 165 j 
Socii 678 (PP. 509, Schol. 42, Coad. 


C. Ferrariensis deputati 
127) Pr. MexicancB, qui 25. Jun. 


PP. Pr. PeruvianoB, Ara- 


1767 comprehensi et exules de- 


goniw et Mexicance Fer- 


portati fuerant, in legationibua 


rariae habitantes novo le- 


Bononiensi et Ferrariensi Status 


gato pontificio Scipioni 


ecclesiastici 1768 formarunt Pr., 


Borghesio Cardinali se si- 


quffi 1771 vocabatur SS. Trini- 


stunt gratulantes et be- 


taiis, suppressam 1773, cujus om- 


nigne excipiuntur. Suam 


nes fere quondara Socii in Italia 


exulibus benevolentiam et 


vita functi sunt. 


amorem suse gentis avi- 
tum in S. J. legatus te- 
stari non omisit. 


Germania hoc tempore mi- 
nus inimicam se monstra- 
Pr. AngllsB 1778. 


vit adversus Societatem 


In Belgio: 
C. Leodiense, Audomarense, 


et ejus quondam Socios, 


DSpb. Gandaven., Dpb. et C. 


quam Gallia, Lusitania, 


Wattenen. 


Hispania (Italia). 


In Anglia: 
C. S. Ignatii, Londinense, 
Conceptionis B. M. V., SS. 
Xaverii, Aloysii, Hugonis, 
Ceaddae, Thoma Cantuar., 
Apostoloram ; 

R. SS. Michaelis, Wine- 
Pr. Lusitanice numeraverat 


In Austria Maria Theresia 


fridffi, Jo. Ev., Georgii, Ma- 
riae, Stanislai ; 


Raina fere totalis 


anno 1759 


a curiis Burbonicis varie 


M. in Marylandia et Pen- 


multarum missionum florentium 


Dpb. 2, Sem. 1, 


tentata ad supprimendos 


sylvania. 


juxta commune judicium episco- 


C. 20, Hosp. 1, 


Jesuitas semper abnu- 


Socii 286. 


porum, missionariorum, historio- 


Dpr. 2, R. 18 


erat, se soli Pontifici in 
hac re dicens obsecutu- 


Provincialis Thomas More. 


graphorum, originem traxit e sup- 


Socios 789 
pressione S. J. 
ram. AustriaB suberat 
Belgium. 


358 


359 


360 


361 II. Semen 

A suppressione usciue ad Historia eontemporanea Summi Pontifices, 
Litterse Apostolicae Societas Jesu in Russia Italia, Gallia Gall. Ludovicus XVI. 1774- 
1793. 1774. Fragmenta Wolfenbiit- 
teliana (auctore Reimaro) edi- 
ta a Lessing. 1776 „Ordo" Hluminatorum 
(Weishaupt). 1776. 4. Jul. ColonisB Americae 
septentrionalis se declarant in- 
dependentes ab Anglia. Lus. Maria L 1777—1816. Clemens XIV. 
1774. 1769- Breve suppressionis 

1. contra communem 
usum non erat direc- 
tum ad ullam perso- 
nam determinatam ; 

2. non fuit Romse pro- 
mulgatum in locis 
consuetis ; 

3. ut vimlegishaberet, 
juxta ordinationem 
PapsB et Congrega- 
tionis Cardinalium 
ad hoc institutsB ne- 
cesse erat, ut ab epi- 
scopis in singulis D. 
S. J. promulgaretur. 

Papa ipse Siestrzen- 
cevicio, episcopoMal- 
lensi, eo tempore pro 
Alba Russia delegato 
seu Vicario episco- 
porum Vilnensis et 
Livoniensis, et post- 
ea etiam archiepi- 
scopi Smolescensis 
(1773-1784) aliquo 
modo significavit, ut 
Jesuitis in Russia 
permitteret manere 
in statu quo. 201 (ex qui- 
bus tamen 1772 prima partitione Poloniae 
facta, Catharina II. impera- 
trix occupavit partem Albae 
Russise et exiguum Livoniae 
tractum. Qua occupatione 
in Russam ditionem transire: 

C. Polocense (omnium max.), 
C. Duneburgense et D3pb., 
C. Vitepsense et Orsense; 
R. Mohileviensis et Mscisla- 

viensis; 
M. Dagdensis, Puszensis, Chal- 

czensis, Czeczerscensis, Lo- 

sovicensis, Rasnensis. Et 

Sac. 97 

Schol. 49 

Coad. 55 

ante f inem 1773 26 aut Schol. 

aut florenti aetate Patres So- 

cietatem deseruerunt). 1773. 19. Sept. Princeps Ign. 
Massalcius, episcopus Vilnen- 
sis, Albae Russiae ordinarius, 
jubet Socios in eo ordine ma- 
nere, in quo tunc erant et 
antea fuerant. — Idipsum 
(vel dictante formulam Nun- 
tio Garampi) PP. Livoniensi- 
bus episcopus Livoniensis 
scripsit et praescripsit (mense 
Decembri). In Oallia Breve „Dominus ac 
Redemptor" non fuit publi- 
catum ab episcopis; quare 
Car. Borgo (f 1794) 1780 de- 
fendebat thesin, quod S. J. in 
Gallia non sit censenda sup- 
pressa. 1775. 24. Nov. f Laurentius 
RiccijGeneralis quondam S. J., 
in CasteUo S. Angeli, paulo 
ante mortem solemniter testa- 
tus suam Societatisque inno- 
centiam. Sepultus est apud 
suos decessores mandato 
Pii VI. 362 363 364 365 relictum. 

restitutionem 1773-1814. Hispania, Lusitania Germania Anglia Missiones extera Missiones in Brasilia (in 
coloniis lusitanis) et in co- 
loniis hispanis brevi de- 
struebantur, cura copia 
Jesuitarumejectorum non 
posset suppleri numero 
operariorum sufficienti. 1777 Josepho I. (24. Feb.) 
defuncto, a Maria regina 
Exjesuitae, adhuc super- 
stites, numero 45, e carce- 
ribus liberati sunt. In Germania executioni 
datum est Breve sup- 
pressionis, non sine resi- 
stentia populi, utie. g. Lu- 
cernae; propterea genera- 
tim sine rigore agebatur. 
Clemens, archiep. Trevi- 
rens. exclamavit: „Ceci- 
dit corona capitisnostri !" 366 Ut plurimum Exjesuit» in 
Gemiania servabant vi- 
tam communem perge- 
bantque operam dare eru- 
diendae juventuti et curae 
animarum. Cum non 
multo post jura primatus 
S. Sedis violenter impu- 
gnarentur, ipsi, ut Card. 
Pacca testatur, studio- 
sissime ista defendebant. 
Ita e. g. Jac. Ardonius 
ZaUvnger (f 1813). 367 1773 jam in regno Poloniw 
executioni mandaturBre- 
ve suppressionis, item- 
que in Polonia austriaca 
(Galicia), at non in bo- 
mssica. Fredericus enim 
II. prohibuit promulga- 
tionem, quee 1780 de- 
mumfactaest. TuncEx- 
jesuitae accesserunt ad 
„regium Institutum lit- 
terarium" a Jesuitis 1774 
in Silesia formatum (dis- 
solutum 1811). Anglice Exjesuit«, numero 
saltem 121, pergebant cu- 
ram animarum habere, 
sacerdotum s£Bcularium more. 368 In China Exjesuitae consuetis mini- 
steriis vacare pergebant: Jo. Jos. 
M. Amyot studiis suis de litteratura 
Sinensi bene meruit (f 8. Oct. 1793). Praeses tribunalis astronomiEe Si- 
nensis 1773 erat Augustinus de Hal- 
lerstein (f 29. Oct. 1774), cui succes- 
sit Felix da Rocha (f 22. Maj. 1781). 

Ultimus hoc munere fungebatur 
Exjesuita Josephus d' Espinha 
(f 10. Jul. 1788). Hic — quod 
maxime dolendum, — usurpando, 
nomine Episcopi Macaensis, ad- 
ministrationem episcopatus Peki- 
nensis (quae pertinebat ad episco- 
pum Nankinensem, Exjesuitam, 
Qodefridum de Laimieckhoven f 22 
Maj. 1787) 1776 auctor factus est 
schismatis Pekinensis, quod 27. Jan. 
1785 demum sublatum est a novo 
Episcopo Pekinensi Alexandro de 
Gouvea 0. S. Fr. (f Pekini 6. Jul. 
1808). 369 Historia eontemporanea Sommi Pontifices, 
LittersB Apostolicse 1778. 30. Maj. f Voltaire. 

3. Jun. f Jo. Jac. Rousseau 
(Emile). 1778 Febronius retractat, sed 
insufficienter. Oerm. JosephusII. 1780—1790 
fovet principia Febroniana. 1781 Ejusdem decretum tole- 
rantiss pro protestantibus et 
gi8Bcis schismaticig et eztensio 
„Placeti." 1783 Mich. Giarve confirmatur 
Patriarcha Syrorum. 1783 Josephus II. Romae. — 
Vetantur „Illuminati" in Ba- 
varia. 1784. 30. Jul. t Diderot. 1785 Erigitur Nuntiatura Mon- 
achensis. 1786 Pseudosjmodus Pistorien- 
sis (jansenistica). — „Punc- 
tatio" Emsensis (febroniana). 1787. 1. Aug. t S. Alphonsus 
M. de Ligorio. Eisf. Carolus IV. 1788—1808. 1789 Erumpit Bevolutio gallica. 1790 Constitutio civilis cleri 
(schismatica). 370 1774—1799 Pius VI. 

nunquam retracta- 
vit Bui decessoris 
concessionem circa 
S. J. in Russia; imo 1780 erectionem Dpb., 
collata episcopo Mal- 
lensi super religiosos 
auctoritate, implicite 
approbavit. 1782 Pius VI. Viennffi 
in Austria — nihil 
obtinet a Josepho II. 371 Societas Jesu in Russia 1774 Jan. Catharina II. se- 
verissime prohibuit promul- 
gationem Brevis in Russia; 
quae etiam petentibus et in- 
sistentibus Jesuitis, nunquam 
est facta. 1780 Catharina II. visitat C. 
Polocense. 

Comes Tchernitchevius, et 1782 
Princeps Potemkin fautores 
Jesuitarum. 1782 Polociae 30 professi con- 
venerunt ad I.Congregatioiiein rns- 

sam et 17. Octobris ele- 
gerunt Vicarium Generalem, 
donec restitueretur Socie- 
tas, Stanislaum Czernievi- 
czinm (annos natum 53, 
t 7. Jul. 1785), qui ad id tem- 
pus fuerat Vice-Provincialis. 
Hanc electionem et agendi 
rationem Jesuitarum in Russia 
approbasse Pium VI., scripto 
testatus est Benislawscius.Co- 
adjutor Mohiloviensis 24. Jul. 
1785. 1785n.'Congregatio rns- 

sa 30 professorum Polocii 
coacta elegit 27. Sept. 

Gabrielem lienMeviezinm 

(t 10. Nov. 1798) Vicarium 
Generalem Italia, Galiia 372 1775 Parisiis inter conciona- 
tores Jubilaei erant 16 (Ex-) 
Jesuitae, quorum celeberrimus 
Jo. Nicoi. Beauregard (t 27. 
Jul. 1804). 1777 Majo. Ludovicus XVI. 
praecepta 11 dat circa Ex- 
jesuitas, et 7. Jun. aliquot 
leges pcenales contra eos re- 
movet sub conditione, ut prae- 
ter alia imprimis profiteantur 
4 articulos declarationis cleri 
gallicani ex anno 1682. Alph. Muzzarellus, vir vere 
doctus et theologus S. Poeni- 
tentiariae creatus, Romee in- 
troduxit devotionem mensis 
Maji (t 25. Maj. 1813). Alii 
Exjesuitae erant consultores, 
lectores in scholis etc. Franc. Ant. Zaeharias, Exjes., 
professor Roma in „Sapien- 
tia", scripsit utilia opera, ut 
Antifebronium, et praeerat Aca- 
demiae ecclesiasticae (t 10. Oct. 
1795). 373 Hispania, Lusitania Germania Anglia Missiones exterss 1777 Jos. de Oliveira (S. J.) 
Mariae antea confessarius, 
revocatur in regiam. Jo. de Gusmao, ultimus 
Lusitanise Assistens, no- 
mine 600 Soeiorum postu- 
lat, ut Jesuitarura causa 
in judicio ageretur. 1780 Romae legati Gallice, 
HispanicB, LusitanicB so- 
lemniter protestantur con- 
tra Domum probationis 
apertam Polocice in Alba 
Russia. In Austria remanebant 
Exjesuitse in possessione 
scholarum et prseside- 
bant laboribus litterariis 
et aliis ad utilitatem 
communem spectantibus. 
MaximiL HeU (f 1792) 
excelluit ut astronomus, 
Rogerius Boscowicius (f 
1787) ut physicus et ma- 
thematicus. Sigm. Ant. 
comes de Hohenwart f ac- 
tus est archiepiscopus 
Viennensis (f 1820). 374 1780 Stralsundi et 

1790 Sverini ut missiona- 
rius degit Mg. Duchesne 
(S. J.). 1786 in R. Neomagensi de- 
gebant Exjesuitae Nico- 
lausPathuys(ingr.5.Dec. 
1743) et Huberti (hujus 
cognominis inveniimtur 
3 in catalogo 1771 in 
FlandroBelgicaeiJacobus, 
Joannes, Michael; quis 
ex his 3 ? non liquet), qui- 
bus 1792 additus est P. 
Henricus Fonteyne. 

1762—1788 stationem^wi- 
stelodamemem moderaba- 
tur Exjesuita Mathias 
Thomassen(nat. 16. Febr. 
1719, ingr. 2. Oct. 1737). 376 1776 In Scotia etiamnum 
10 Exjesuitffi, inter quos 
Patritius Gordon, erant 
missionarii. 1787 In Anglia funguntur 
munere missionariorura 
77 Exjesuitae. 376 In America septentrionali Exjesuitae 
suppressi continuant operara suam 
ut antea. 1777 Exjesuitaa 4 missi sunt in 
Cayennam, quia nemo aUus, qui 
linguam calleret, inventus est. 1778 „Cum omni laude" in insula 
Tino continuant missionera Ex- 
jesuitae Franc. Laloniia et Vincen- 
tius Agazio „pauperrirai". 1781 Superstites erant in missione 
Mayssurensi 2 Exjesuitae Franc. 
Xav. Pavoni et Petrus Licchetta, 
qui laudantur a S. Cong. de Prop. 
Mortuis Exjesuitis in Indiis orien- 
talibus paulatimsuccesseruntsacer- 
dotes Sem. Missionum exterarum 
Parisiensis. 1783 LazaristSB in locum Exjesui- 
tarum substituti advenere in Chi- 
nam 1785. 1785. 5. Jul. f in Laknow Exjesuita 
Jos. Tieffentaller, anno aetatis 83., 
post diutumara vitam missiona- 
riara in Mogol, clarus etiara geo- 
graphus (sepultus Agrae). 877 Historia contemporanea 1790 Jo. Carroll, Exjesuita, pri- 
mu8 episcopus Baltimorensis 
(t 2. Dec. 1815). e^erm.Leopoldus II. 1790—1792. 

Germ.Franciscus 11.1792—1806. 
Austr. id. I. 1806—1835. 1793 — 1794 Tempus terroris 
in Gallia. 1793. 21. Jan. Regi GalliaB 
Ludovico XVI. per carnificem 
nex infertur. Religio christi- 
ana aboletur. 1793. 13. Maj. f Martinus Ger- 
bertus, abbas S. Blasii 0. S. 
B. („De cantu et musica 
sacra" etc). 1793. 2. Sept. f Jo. Nic. de 
Hontheim (= Febronius) epi- 
scopus auxiliarius Trevirensis, 
reconciliatus cum Ecclesia. Russ. Paulus I. 1796—1801. 1796—1815 Bella GaUorum con- 
tra fere totam Europam. Summi Pontifices, 
Litterss Apostolicse 1788 Neapolitanum 
gubemium declarat 
exstinctum vincu- 
lum feudale cum Ro- 
ma. Tanucci tyranni- 
ce tractat Ecclesiam. 1797. 19. Feb. Trac- 
tatu Tolentino pri- 
vatur Papa Legatio- 
nibus, qu8B jungun- 
tur Reipublicae Cis- 
alpinae. 1798 Pius VI. capti- 
vus ducitur Valen- 
tiam (Valence) ubi 
moritur29.Aug.1799. 378 379 Societas Jesu in Russia Italia, Gallia Decreta (II. Congr. russffl 
1785): 

1. ratio studiorum pro Russia est 
recognoBcenda; 

2. ExjesuitSB, si deaiderant ingredi 
in Russia: professi post exercitia 
unius hebdomadae; reliqui non 
ante annum integrum ad vota 
admittendi sunt; 

3. Litaniis oratio de SS. Corde sin- 
gulis diebus addenda, sabbato 
prsemittendaa litanis lauretanse. Paulus I. Moscua post co- 
ronationem rediens visitatCol- 
legium Orsense S. J. Irriti manent conatus archiepi- 
scopi Mohilevensis Siestrzen- 
cevicii in destructionem S. J. 380 1787. 12. Febr.fMediolaniRo- 
gerius Boscovicius (S. J.), 
praeclarus mathematicus, phi- 
losophus, astronomus. Parisiis Quadragesimam prae- 
dicarunt 

1788 Jos. Reyre (f 4. Feb. 1812), 

1789 Jo. Nic. Beauregard (ambo 
S. J.). 1791 An. Alexand. Car. Maria 
Lanfant coepit concionari in 
Quadragesima, sed 

3. Sept. 1792 a rebellibus cru- 
deliter est trucidatus Parisiis. 
Ibidem et alibi in Gallia multi 
alii ExjesuitaB victima ceci- 
derunt revolutionis (cf. 657). 381 Hispania, Lusitania Germania Evecta ad thronum Lusi- 
taniae regina Maria, non 
solum Exjesuitae, sed eti- 
am aliae victimaB tyranni- 
dis Pombalianae, numero 
800 superstites e fere 9000 
aut morte punitis aut de- 
portatis aut carceribus 
mancipatis, e custodiis e- 
merserunt. Sententia autem, quae 12. 
Jan. 1759 contra tot in- 
nocentes pronuntiata fu- 
erat, a consilio status et 
judicibus ad hoc deputa- 
tis postaccuratam revisio- 
nem processus rescissa, 
istorumque innocentia so- 
lemniter vindicata fuit 7. 
Apr. 1781. Marchioni de Ponibal, 
quamvis a judicibus de- 
claratus esset scelerosus 
et poena exemplari dignus, 
ob senectutem tamen ca- 
stigatio corporalis per de- 
cretum regium (16. Aug. 
1781) condonata est, in 
suo robore tamen manen- 
tibus omnibus juris titulis 
contra ejus domum in vita 
et post mortem. Insuper 
vetitus fuit propius quam 
ad 20 millia passuum ad 
curiam regiam accedere. Obiit in urbe Pombal 8. 
Maj. 1782. Anglia Missiones exter» 1788 Amstelodami P. Ma- 
thiaeThomassenhanc sta- 
tionem ab a. 1762 mo- 
deranti, succedit P. Ada- 
mus Beckers, qui 15. Jul. 
1744 Trajecti ad Mosam 
natus, novitiatum Mech- 
liniensem 30. Sept. 1762 
ingressus fuerat. 1791 Exjesuitae in missi- 
one septentrionali: 

1. Hamburgi: Geo. Mar- 
tinengo et Nic. Rissen, 

2. Altonae: Gul. Verflasen, 

3. Swerini : lEg. Duchesne, 

4. Hafniae: Jos.Schurman, 

5. Fridericiae: Jo. Weich. Braunsbergensis CoUegii 
rector eratusquead 1791 
P. Laski, tunc senex. (Ex 
Actis Prop.) 382 1795. 13. Jan. Romae f Ig- 
natius Rliomberg, Offen- 
bacensis, ultimus Oerma- 
nicB Assistens, a P. Ricci 
mortis causa nominatus 
Vicarius generalis. 383 1790 Thomas Weld, dives 
catholicus, Exjesuitis An- 
gliae in usum tradidit 
eastellum suum Stony- 
hurst, quod postea 31. 
Jul. 1809 simul cum terra 
Hodder Societati donavit 
(t 1. Aug. 1809). 1794ExjesuitaBLeodienses, 
a Gallis fugati, pervenere 
in castellum Stonyhurst. 1784 Exjesuita Onuphrius Villiani, 
olim missionarius in Tunkino, qui 
exstincta S. J. ingressus erat Ordi- 
nem Capucinorum cum nomine 
Laurentius Faventinus, e conventu 
suo prope Viterbium (Parananza), 
contra multiplices cahimnias scrip- 
sit longam defensionem Jesuita- 
rum in Tunkino, quani misit ad S. 
Congr. de Prop. Fide. Juxta illuni 
8 Exjesuitae gubernabant tunc 
christianos 130,000 in Tunkino. 1794 Edictum Gustavi IIL 
(Sueciae), quo catholici sal- 
tem tolerantur nec am- 
plius mortis rei habentur. 1792. 27. Jul. t Pekini Franc. 
Bourgeois, procurator Exjesuita- 
rum gallorum. 384 1795 Pekini etiamnum sunt super- 
stites Exjesuitae: Jo.Jos. deOram- 
mont, Lud. de Poirot, qui verte- 
bat SS. Scripturam in linguam 
tartaram, Andr. Rodriguez, Jos. 
Bern. de Almeida, et Coadjutor 
Jos. Pami (pictor in palatio), 
Florentinus, ex cujus epistolis ad 
Exjesuitas Solari, Bridault et Rossi 
RonijB commorantes haec et alia 
colliguntur. 385 Historia contemporanea 1799 f Georgius Washington, 
primus prseses Statuum uni- 
torum Americae septentr. Gall. Napoleo Bonapars, I. 
Consul 1799—1804, dein Im- 
perator GallisB 1804 — 1814 
(t 5. Maj. 1821). 1801 Pax Lunavillensis. 1801. 15. Jul. Concordatum Na- 
poleonis cum Papa (articuli 
oiganici 1) Russ. Alexander 1. 1801—1825. 1802. 23. Maj. fFranc.X.Feller, 
Exjes. Scriptor copiosus. 1802. 12. Aug. t Hyacinth. Si- 
gism. Gerdil 0. Bam., Card. 
doctissimus, apologeta Ec- 
clesiaB. 386 Summi Pontifiees, 
Litterse Apostolicse 1800—1823 Pins VH. 1801. 7. Mart. Catho- 
licce fidei: Societatis 
in Russia per Breve 
approbatio et con- 
firmatio. 1803.15.Jan.PiusVII. 
gratulatur Generali 
S. J. in Eussia. 387 Societas Jesu in Russia 1799 Poloeise 30 professi ce- 
lebrant III. Congrega- 
tionem rnssam eligendo 

1. Feb. Franciscum Xaverium 
Kareu (f 30. Jul. 1802) 
Vicarium Generalem, qui 
per Breve 1801 creatus est 
„Generalis<^ Decreta: 

1. non licet admittere stlpendia mis- 
saium; 

2. confirmantur decreta de spiritu 
religioso, vita communi et pro- 
hibitione tractandi negotia po- 
litica. 1800 Paulus I. tradit Jesuitis 
templum S. Catharinae Pe- 
tropoli, ubi coeptum est C. 1802. IT. Congregatio 
Polocensis 10. Oct. ele- 
git Generalem pro Eussia 
Gabrielem Grrnber (t 26. 

Mart. 1805). 

Decreta: 

1. GratisB agendje Deo et Pontifici 
pro confirmatione in Russia. 

2. satisfiat voluntati Imperatoris 
tradendo scientiam in scholis lin- 
gua russa. 1802. 12. Oct. Epist. Gabrielis 
Gruber, ad Pium VII. 388 Italia, Gallia 1793 Ferdinandus dux Par- 
mensis (qui per Du Tillot ex- 
pulerat Jesuitas 1768) petiit 
a Catharina Russiae aliquot 
Patres, cui rei Pius VI. 1794 
consensum tacite praebuit. De Societate in Italia resur- 
gente et succrescente prae 
ceteris bene meritus est P. Jos. 
Ma. Pignatelli, praeparando in 
patria candidatos, qui in Rus- 
sia admitterentur. 389 Hispania, Lusitania Gennania Anglia Missiones exteras 1799 Carolus IV. iterum 
admittit Exjesuitas in 
Hispaniam. Hi se confe- 
runt in Bseticam, ubi pe- 
stis grassatur, qua initio 
anni 1800 amplius 27 Pa- 
tres consumpti sunt. 

Sed anno integro nondum 
elapso imbecillus rex in- 
ductus est ad expeUendos 
denuo Socios reliquos. De Societate SS^ 
Cordis Jesn et Pa- 
trnm Fidei. 

1794. 8. Maj. Carolus de 
Broglie et Eleonor deTour- 
nely fundant in Belgio So- 
eietatem Patrum sacratis- 
simi Cordis Jesu. Expulsi 
ab exercitu gallo conse- 
dere propeAugustam Vin- 
delicorum et deinde Vien- 
nse in Austria, sub protec- 
trice Maria Anna, sorore 
imperatoris. 1797 1 Eleon. de Tournely. 
Sub successore ejus Jos. 
Davide Varin (f 19. Apr. 
1850), Societas SS. Cor- 
dis, cura Papa id desidc- 
raret, sese 1799univitcum 
Patribus fidei. Existunt Catalogi Albce 
Russice 1775. 1777. 1783. 
1786.1788— 1820 (excepto 
1813); in quibus non pau- 
ca inveniuntur nomina 
germanica (hoUandica) 
e. g. anno 1800-1801: 

PP. Abramsberg, Gruber, Ja- 
ckel, Lamprecht, Loffler, 
Meyer, Moritz, Thein, Wi- 
ckert, Wissinger; 

Coad. Benner, Burkhart, Kuhn, 
Lieb, Neyer, Voegelin, Vogt. 

1820 PP. Brickman, Broch, 
Feiner, Kohlman, Lange, 
Schultze, Steidle; 

Schol. Bergman; 

Coad. Greiner, Haeaele, Huber, 
Lederle etc. 

Memoria speciali dignus vide- 
tur Exjesuita Henrieus Fon- 
teyne, (natus Brugis 13. Jan. 
1746, ingr. Mechlinije 3. Oct. 
1764), post cladem Societatis 
ab episcopo Brugensi sacer- 
dos ordinatus. Hic anno 1786 
in tirociuium Diineburgense 
venit 8. Sept. 1787 professio- 
nem 4 votorum fecit, et 1792 
a Vicario Generali Lenkiewicz 
in Neomagensem apud Bata- 
vos residentiam directus est, 
adjuturus Patres Nicolaum 
Pathuis et Huberti. Patribus 
Fonteyne et Adamo Beckers, 
in Russia 1800 iterum in S. J. 
admisao, jure merito prima 
Societatis in Belgio tribuenda 
est instauratio. Jo. Philipp. Rootliaan, 
postea GeneraHs, in C. 
Diineburgensi 18. Jun. 
1804 incepit suum tiro- 
ciuium. 390 Alba Russla 1800. 
C. Polocense (et Dpb.) 
C. Diineburg. (et D3pb.) 

C. Mohileviense, Mscisla- 
viense, Orsense, Vitebscense; 

D. Dagden., Puszen., Chal- 
czen., Czeczerscen., Lozo- 
vien., Rasnen. 

Sac. 94 
Schol. 74 } 214 
Coad. 46 391 1803 Papa permittente ali- 
quot Exjesuitae et novi 
candidati Societati in 
Russia aggregati sunt 
inter alios Angli Gul, 
Strickland et Marmaduke 
Stone cum aliisSprofessis 
et 14 Coadjutoribus for- 
matis (Stonvhurst 22. 
Maj. 1803). 1793—1802 Eieron. Delenda (S. J.), 
vir „spectatae virtutis et magni 
meriti", nomine S. Congregationis 
de Prop. Fide administrat eccle- 
siam S. Benedicti (olim S. J.) Con- 
stantinopoli (f 1803). 1803. 19. Feb. In Marylandia f Jac. 
Walton, Exj. Anglus, qui per sup- 
pressionis tempus fideliter custodi- 
erat possessiones S. J. in America. 392 393 EDstoria contemporanea Summi Pontifices, 
Litterse Apostolicse Societas Jesu in Russia Italia, Gallia 1803. 25. Feb. Decreto finali 
deputationis Imperii Ratis- 
bonensi (Reichsdeputations- 
hauptschluss) a statibus saecu- 
laribus confiscantur omnes 
principatus ecclesiastici, bona 
Ecclesiarum etc. 1804. 2. Dec. Napoleo I. ungitur 
a Pio VII. ut Imperator Gallo- 
rum, et sibi ipsi coronam im- 
ponit. 1804. 12. Febr. f Emmanuel 
Kant. 1806. 6. Aug. Exstinguitur Sa- 
crum Romanum Imperiura na- 
tionis TeutonicsB. Avstr. Franciscus 1. 1806—1835. 1808 Patrimonium Petri occu- 
patum et 1809 unitum cum 
Gallia; Napoleo excommuni- 
catur. 1813 Napoleo victus in Russia, 
1814 captivus Ilvffl (Elba), et 
post ultimam cladem apud 
Waterloo 1815 relegatus in 
insulam Stse. Helenae. 1804. 30. Jul. Per 
alias: approbatio pro 
Russia extenditur ad 
regnum ulriusque Sieilice. 1805. 31.0ct. PiusVII. 
respondet Generali, se 
gaudere de electione etc. 1806. 13. Oct. Quod 
venerabilem: de beati- 
ficatione Francisci de 
Hieronymo. 1810 Pius VII., ex- 
communicato Napo- 
leone, captivus duci- 
tur Gratianopolim, 
inde Savonam et 
1812 usque ad Fon- 
tainebleau; 1814 Napoleone dejec- 
to Papa reversus tri- 
umphaliter recipi- 
tur a Romanis. 1803—1815 Florens status So- 
cietatis in Alba Russia. 1805. 2. Sept. electus est Ge- 
neralis Thaddseus Brzo- 
zowski a Y. Congre- 
gatione Polocensi. Decreta 

1. 

2. Jesuitae ne addiscant musicam; 

UtauiEe lauretanse in festis B. M. 
V. addantur litaniis onmium 
Sanctorum. 1805. 14. Sept. Generalis scribit 
ad Papam. 1805—1812 Lites cum Acade- 
mia Vilnensi dirimuntur ierec- 
tione AcademisB Polocensis. 1816. 3. Jan. Generalis cum 
25 sociis Petropoli abire jus- 
si per milites ejiciuntur. 394 395 1820. 13. Mart. (st. v.) = 25. 
Mart. Alexander I. decreto 
suo Societatem e finibus im- 
perii ejicit. 

396 1804 Ferdinandus IV. vocat 
Societatem in regnum Neapo- 
litanum, ubi 1805 numerabat 
Sacerd. 42, Schol. 23, Coad. 59, 
univ. 124. Qui eodem anno 
1805 per Gallos expulsi se con- 
tulere pars in Sidliam, pars 
Romam. Sic ccepta est Pr. 
Italice. Praepositus renuntiatus Prov. 8i- 
culoe, Cajetanus Angiolini, Nea- 
poliPanormum petiitSO. Apr. 
1805 cum 17 PP. antiquae 
Prov. Siculae et 13 juniori- 
bus ex Italia, et in ista urbe 
magna laetitia exceptus novae 
Provinciae initia auspicatus est. 1808. 22. Jan. Romae 46 Ex- 
jesuitae hispani exules ab usur- 
patoribus in carceres conjici- 
untur utpote non praestantes 
juramentum fidelitatis Jo- 
sepho Bonaeparti, intruso Hi- 
spaniae regi. 1810. 22. Feb. Romae guberni- 
um Napoleonis I. a P. Jos. M. 
Pignatelli postulat catalogum 
sociorum ad S. Pantaleonis re- 
sidentium. 1814 


in regno 


Siciliae 


numera- 


bantur: 
C. 4 
Dpr. 


1 


D. 2 
Sac. 


63 1 


Schol. 


63 [ 


199 
Coad. 


73 

397 Patres Fidei Germania Anglia Missiones exterae Societatem Patrum Fidei 

Romce condidit 15. Aug. 
1797 Nicolaus Paccanari, 
laicus Tridentinus. 

Qui (unione cum Soc. SS. 
Cordis Jesu facta) late dif- 
fundebantur in Italia, Gal- 
Ua, Germania, Anglia. 
luter eos erant praecipui 
Anton Kohlmann (f Eo- 
mae 10. Apr. 1836), Nic. 
Godinot(t26.Maj. 1842), 
Car. Jos. Gloriot (f 18. 
Feb. 1844), Jo. Lud. Ro- 
zaven de Leissegues (f 2. 
Apr. 1851 ut Assistens 
Gallias), Jos. Sineo della 
Torre, fundator novae Pro- 
vinciae Germaniae (f 5. Oc- 
tobr. 1842). Paulatira C» 
et Convietus aperuerunt, 
ab a. 1804 etiam missiones 
et exercitia tradebant. 
At cum Paccanari, interim 
factus sacerdos, aggregationi 
cum Jesuitis in Russia ob- 
sisteret, imo spiritum vero 
Instituto Societatis Jesu ini- 
micom ostenderet et vitam 
ageret religioso viro indi- 
gnam, paulatim integrte do 
mus, incipiendo ab a. 1804 
ab eo se separarunt. Ipse 
1807 mandato Pii VII. in 
custodiam missus, sed 1809 
a Gallis liberatns ex historia 
disparuit. Patres vero, qui 
jam 1807 C. 8 regebant 
in Gallia, 1810—1814 So- 
cietati Jesu in Alba Rus- 
sia nomen dederunt et a 
Generali aggregati sunt 
V. Pr. Helvetic». 1803 Dusseldorpium ad- 
venit Joannes Genneper, 
rector olim C. Embricen- 
sis, missus aGenerali S. J. 
Russiae, ut Superior esset 
Sociorum in ea urbe ex 
communi diluvio etiam- 
tum una commorantium. 
Hic quosdam novitios in 
Russiam misit. Mortuo 
8. Maj. 1808 successit 
Hermanus Schonenbuscli, 
Dusselanus, f in fama 
sanctitatis 24. Nov. 1810. 
D. Dusselana 1832 Pr. 
Belgicce attributa est. 
Ultimi ibidem JesuitaB 
erant: Henr. Wiisten f 9. 
Nov. 1835, Phil. Schulten 
f 10. Feb. 1840, Mich. 
Granderath f 12. Apr. 
1842. 27. Sept. 1803 aperitur in 
Hodder Angliae Dpb. ma- 
gistro Carolo Plowden. Sic quodam modo prima 
omnium in nova Socie- 
tate ccepta est quasi Pro- 
vincia Anglice cui adjunc- 
tEB fuerunt missiones : Ja- 
maica, Honduras (brit.), 
Canada. — Fuerat An- 
gUa 1580—1619 Missio, 
1619— 1623 V.Pr., 1623— 
1773 Pr. 1811. 16. Feb. f DubUni 
Tliom. Betagh, ultimus 
Societatis antiquae in Hi- 
bemia socius. 1812, Missio HibemicB. 1803 ExjesuitBB 11 Marylandiae So- 
cietati in Russia nomen dedere, 
quos admisit Generalis Gruber 
litteris 13. Mart. 1804 ad Episco- 
pum Carroll datis, quae admissio 
tamen non valebat nisi pro foro 
intemo. Episcopus nomine Ge- 
neralis creavit Robertum Moly- 
neux Superiorem in America 21. 
Jun. 1805. Eodem tempore pri- 
mus in America septentrionali 
Novitatius initium sumpsit. 1809 Missiones per SHnriam propo- 
nuntur in Irkutsk et Tomsk postu- 
lante gubematore Pestel. De Dominabus SS^' Cordis Jesu: 

Hsec Congregatio originem snam debet Nicolao Paccanario, Superiori generali Patrum fidei, et 
archiducisss Mariae Annffi ab Austria, formata et incepta Pragae 1799 sub nomine „DiIectarum a Jesu". 
A Josepho Dav. Varin, tunc subdito Paccanarii, anno 1800 in Galliam translata et per Beatam Magda- 
lenam Sophiam Baiat (nat. 13. Dec. 1779 f 24. Maj. 1866) et socias continuata nomen assumpsit Domi- 
narum ab Instructione" usque ad annum 1826, quo regul» hujus Instituti a Leone XII. approbataa sunt 
pro „Congregatione Dominanim a SS. Corde Jesu". — Origo ipsa, postulata per Societatem Jesu et pra- 
stita ante suam admissionem a P. Varin (1814) abdicatio omms gubeniationis circa istas moniales, decla- 
ratio GeneraUum S. J., speciatim PP. Roothaan et Anderledy, et continuata protestatio totias Sooietatis 
Jesu, abunde probant, nullam protsus intercedere coniunctionem ant necessitudinem inter Societatem 
et laudatam Congregationemi 398 399 400 401 III. Societas Jesu 

8. Generales Brzozowski, Historia contemporanea Sununi Pontifiees, 
Litterse Apostolicse Preepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia Oall. Ludovicus XVIII. 1814- 
1824. Hisp. FerdinandusVII. 1814— 
1833 (sanctio pragmatica 29. 
Mait. 1830). 1815 Congressus Viennensis; 
protestatio Summi Pontificis. Concordata cum Bavaria, Bo- 
russia et aliis guberniis. Ims. Joannes VI. 1816—1826. 1818 Foedus quoddam statuum 
EuropsBorum ad supprimen- 
dum commercium nigritarum. Angl. Georgius IV. 1820—1830. 1821. 5. Maj. t Ludov. Napoleo 
Bonapars in insula S. Helense. 1822 Associatio Lugdunensis 
ad fidem propagandam. 1814. 7. Aug. Solli- 
citndo omninm 
Ecclesiarnm: 

Soeietatis Jesu inuni- 
verso orbe restitutio. 1814. 26. Nov. Acce- 
pimus litteras : lespou- 
det Generali gratias 
agenti. 1818. 16. Jun. conce- 
dituT indulgentia ple- 
naria in die anniversario 
restitutionis. 1821.6.Feb.PiusVn, 
concedit: 

1. privilegia pro officiis et 
missis ut ante sappres- 
sionem; 

2. facultatem impertiendi 
nostris benedictionem 
cum indulgentia plen. 
in articulo mortis; 

3. aggregandi ad primari- 
am bonsB mortis Con- 
gregationem et indul- 
gentias communicemdi. 1823—1829 Leo XH. 

qui ut Cardinalis occa- 
sione XX. Congregatio- 
nis aspere egerat, Socie- 
tati favet. 1824. 17. Maj. Cum 
multa: C. Bomanum et 
jus aggregandi Congre- 
gationes B. V. restitu- 
untur. 402 403 Tliaddseus Brxozowski, 

per restitutionem Societatis 
sine nova electione factus est 
GeneraKs totius religionis. 
Natus erat 1749 21. Oct. in Po- 
lonia, 1765 26. Aug. ingressus, 1784 
2. Feb. prof essus, concionatus cum 
successu, nominatus a Vicario Ge- 
neraU Kaieu 1797 Secretarius, et 
1802 factus Assistens. 1820. 5. Feb. f Thad. Brzo- 
zowski. Cum sedes Generalatus juxta 
Institutum reponenda esset 
Eomee, huc Vicarius Generalis, 
Marianus Aloysius Petrucci, 
convocavit Congregationem 
generalem. Quae Petruccium, 
qui contra legitimitatem Congre- 
gationis pluralitate suffragiorum 
jam declaratam protestabatur 
eique subesse nolebat, ab officio 
deposuit et aliquot alios, ut Rez- 
zium, expulit. 18. Oct. 1820 electus est Gene- 
raJis Aloysius Fortis (natus 
VeronsB 1748, ingr. juvenis 
14 annorum). 23. Oct. electi sunt Assistentes: 
pro Italia Vinc. Zauli, pro 
Polonia Eaym. Brzozowski, 
3.?| Aug. Monzon, 4.?? Jo. Ko- 
zaven. 1814 S. J. restituta in Gallia 
(constans ex 7 antiquis Sociis 
et 40 PP. Fidei) sub Pet. Jo- 
sepho Picot de Cloriviere ac- 
cipit directionem parvorum 
Seminariorum ad St. Acheo- 
lum, Burdigalensis et Montis- 
Maurilionis, et majoris Semi- 
narii Suessionensis. Jam 1814 
inchoatus est Novitiatus Pa- 
risiis ; traduntur Missiones, 
conduntur Sodalitates. 1815 D. Regii in ducatu Mu- 
tinensi. 404 1817 D. Oenuce. 1818 C. Taurinense. 1819 Romse 6. Oct. f Carolus 
Emmanuel, prius (1796—1802) 
rex Sardinise, sed ab a. 1815 
Schol. S. J. Etiam alii reges 
Sardiniae f avebant Jesuitis : Ca- 
rolo Felici (1821—1831) Jo. 
Ant. Grassi (f 12. Dec. 1849) 
erat a confessionibus; et Ca- 
rolus Alhertus (1831—1849) 
fundavit D. S. J. 1838. 1820. 17. Jan. erigitur Pr. 
Galliw, 38 Socii e Russia pulsi, 
huic Pr. accedunt. 1820 Pr. Sicula numerabat Sac. 
61, Schol. 53, Coad. 69 in 
7 C, 1 Dpr. 3 R. 1821 C. Mutvnense. 405 restituta 1814—1914. 

Fortis, Roothaan 1814—1853. Hispania, Lusitania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exterae 1815 Ferdinandus VII. de- 
creto (d. 15. Maji) Socie- 
tatem revocat in Hispa- 
niam, quo ex Italia ve- 
nere Socii antiqui: 112 Sa- 
cerd. et 10 Coad. ad for- 
mandam V. Pr. Hispanise 
1817 sub Commissario ge- 
nerali Emmanuele Zuniga. 1818 in tota ditione regis 
catholici erant 14 C. (quo- 
rum 3 in urbe Mexico), 
2 Dpb., 2 Sem. nobilium, 
2R. 1822. 17. Nov. Jo. Urigoi- 
iia, senex 82 annorum, oc- 
ciditur prope Manresam. 
Alii socii e domibus pulsi 
1823 redire potuerunt et 
occupaverunt C. Matri- 
tense. 406 1805 Eoma Sedunum ve- 
nit Jos. Sineo a Turri cum 
6 PP. Fidei: hi 1810 in 
foro conscientije aggre- 
gati fuere Societati, quam 
publice professi suntl814. 1814 R. Sedunensis. 1815 C. Brigense, Dpb. et 
Cv. 

1814 Jesuitae, favente 
Mauritio de Broglie, epi- 
scopo Gandensi, in Bel- 
gii pago Rumbeke Dpb. 
aperuerunt, unde mox in 
Destelbergen migrarunt. 
Expulsi a gubemio calvi- 
niano 1816 in palatium 
episcopifugerunt; atl818 
e Belgio abire coguntur, 
paucis dispersis rema- 
nentibus. 1818 C. Friburgi (Helv.). 
D3pb. Staviacensis. 1821 D. omnes in Helv. 
cum stationibus in Bel- 
gio, Batavia, Germania 
(Dusseldorp., Hildesium) 
junguntur in unani V. Pr. 
EelveticB, V. Provinciali 
Nic. Godinot. Sodi 140. 1822 Exercitiis sacris in 
Belgio exculti sunt homi- 
nes 3000, in his 500 sacer- 
dotes. 1814 C. Cluense in Hiber- 1816 Dpb. Tulliolam. 
(postea C.) 1817. 19. Oct. Pr. Anglice 
numerabat: 1815 C. Georgiopolitanum in America 
sept. fit Universitas. Joannes Carroll, archiepiscopus Bal- 
timoriensis. 1818 in America septentrionali nume- 
rantur Socii 86 (alias dicuntur 73). Sac. 40 
Schol. 37 
Coad. 7 84 1820. 27. Aug. S. J. 6 Rus- 
sia exulans edicto Caesa- 
ris Austriae admittitur in 
Galidam. Inchoantur C. 
Tarnopoli et Dpb. Stara- 
visiensis. Pr. Galiciana. 1821 Petrus De Smet navigat in 
Americara sept. Ex Sociis extinctae Pr. 
Albw RussicB 1821 erant 

158 in Pr. Galiciana, 

88 in Italia, 

38 in Gallia, 

6 in Helvetia, 

3 in Anglia, 

4 in Belgio, 

3 in Germ. Sup. 

2 in Archipelago, 

7 defuncti, 

14 jam prius extra Pr. 

35 dimissi. Sac. 

Schol. 

Coad. 407 192 
83 
83 408 358 1823 Novitii aliquot duceCaroIo Van 
Quickenborn, e Marylandia mi- 
grant in Missouri, et Dpb. Flo- 
rissant condunt. 409 Historia contemporanea 1824. 24. Jan. f Cardinalis Con- 
salvius. Gallia: Carolus X. 1824—1830. 1825. 1. Dec. f Alexander I. 

BUBS. Russ. Nicolaus I. 1825—1855. Lus. Michael 1828—1834. 1829 Emancipatio catholicorum 
in Anglia. Angl. GuliehnusIV. 1830—1837, 1830 Revolutio mensis JuHi in 
Gallia. Oall. LudovicuB Philippus 1830 
—1848. 1830 Aug.— Nov. 1831 Belgium 
fit independens regnum (ab 
Hollandia): Leopoldusl. 1831 
— 1865. 1830—1831 PostrebeUionem in 
Polonia crescit persecutio Ec- 
clesisB in Russia. 410 Summi Pontifices, 
Litterae Apostolicse 1824. 16. Sept. Fa- 
cultas datur Generali, 
ut Socii cuiam anima- 
rum agentes stipendia 
pro missis et ministeriis 
accipere possint. 1825. 7. Mart. Fa- 
cultas aggregandi Con- 
gregationes, quae sub re- 
gimine Societatis non 
Eunt. 1826. 11. Jul. Plura 
inter: gratiarum et fa- 
cultatum tum perpe- 
tuaium quam vicenna- 
lium confirmatio aut 
nova concessio. (Ali- 
quse ex antiquaSocietate 
nec nominantnr nec abo- 
lentur, sed Romse prac- 
tice vigent.) 1827 Conceditur facul- 

tas: 

1. 22. Jan. aggregandi ad 
primariam bon» mor- 
tis Congregationes, 
qusB sub regimine So- 
cietatis non sunt; 

2. 2. Mart. admittendi ad 
novitiatum post com- 
pletnm 12. tetatis 
annum. 1828. 23. Jun. Pro 
fessores Societatis de- 
creto Csesareo de eza 
minibus subeundis parere 
possunt, et si jubeantur, 
debent. 411 Prsepositi et Congregationes 
Generales Decreta XX. Congre- 
gationis: 

1. Confirmantur Constitutiones, de- 
creta, regjilee, censurse, praecepta, 
casus reservati etc. antiquse So- 
cietatis; 

2. paupertas strictissime servetur 
juxta Institutum; 

3. ratio studioium est revidenda; 

4. dantur ordinationes circa disci- 
plinam, e. g. de dnratione novitia- 
tus et 3ii anni probationis; 

5. commendatur studium Instituti, 
cum omnibus tum teitiariis, item 
poenitentiaium usus in lefectorio 
et legulae modestiaB; 

6. ante sacerdotium examen subeun- 
dum est ex universa theologia mo- 
rali; 

7. anniversarius restitutionis dies 
(7. Aug.) celebretur ut dies primee 
confirmationis. 1823 Generalis prohibet docere 
systema de Lamenais. 1829. 27. Jan. f Aloys. Fortis. Joannes Roothaan (1785 
Amstelodami natus, ingr. in 
Russia 18. Jun. 1804) lector 
rhetorices, concionator, Mia- 
sionaris in Vallesia, rector 
Taurinensis, 

1829. 9. Jul. electus est Gene- 
raUs. Decreta Congregatio- 
nis XXI: 

1. Assistentise sunt 4: Italise, Ger- 
maniae, Hispanise (in proxima 
Congi. additui AngUse); 

2. Congregationes triennales Pro- 
curatorum debito tempore cele- 
brentur; 

3. theologia scholastica et disputati- 
ones in forma serventur; 412 Italia, Gallia Inimici S. J. in Gallia, ut comes 
Franc. Dom. de Renaud Mont- 
losier 1824, et vehementius 
1826, aggrediuntur Societa- 
tem, imprimis ejus scholas. 1824 C. Romanum restituitur 
Societati. 1825 Leo XII. Spoleti, in sua 
patria condit C. et 

1826 C. Nobilium in urbe Je- 
suitis gubernandum tradit. 1828 in Gallia scholae S. J. clau- 
duntur, inter alias S. Acheoli 
800 scholarium. 1830 disperguntur Socii galli 
per revolutionem. Sed cum 
a Sept. 1831 praejudicia magis 
evanescerent, iterum uniti, 
1832 assistunt infectis cholera 
morbo. 1830 ad Pr. Italise pertine- 
bant: 

Dpr. (Rom.), Dpb. 2, 

D3pb., 20 C, 

9 Cv., R. 1. 

Sac. 183 ] 

Schol. 199 } 579 

Coad. 197 1835 C. Brugelettense (Pr. Gal- 
liae). 1836 admittitur S. J. in ditio- 
nem Langobardo-Venetam. D. 
Veronemis. 413 Hispania, Lusitania 1823. ]6. Oct. Hispania de- 
claratur Provincia primo 
Provinciali Petro Cordon. 1825 Jesuitse aliquot con- 
stituuntur professores in 
schola militari universali 
Segubice. 1827 C. Nobilium Matri- 
tense, inauguratum jam 8. 
Dec. 1826. 1829 vocantur aliquot Je- 
suitse galli a rege Michaele 
in Lusitaniam: 13. Aug. 
Phil. Delvaux cum 5 PP. 
et 2 FF. advenerunt Ulys- 
siponera. Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones extersa 1823. R. Gandavensis (Oost 
— Ecclo). 1826 Ex V. Pr, Helvetiaj 
fit Pr. Germanice Supe- 
rioris. 

M. Ccethensis. 1827 Decretum Francisci I. 
Imperatoris in favorem 
Societatis. 1828 Multi confluunt scho- 
lares in C. Friburgense 
(Helv.) suppressis C. in 
Gallia. 1829 Assistentiae Poloniae 
substituitur Assist. Ger- 
manioe, ad quam etiam 
pertineant Austria, Ga- 
licia, Belgium, Neerlan- 
dia, et (usque ad 1853) 
Anglia, Hibemia, Mary- 
landia, Missouria. 1832. 17. Feb. Phil. Del- 
vaux in parochia Pombal 
(dicec. Conimbric.) cele- 
bravit funeralia Marchio- 
nis Pombal, cujus corpus 
ab a. 1782 insepultum 
manserat. 1832 Conimbricense C. 
rege redditur Jesuitis. 414 1829—1846 in Austria eri- 
guntur Dpb. Groecii (quae 
1829 transfertur e Gleis- 
dorf), C. Lincii, C. et 2 
Cv. (Eniponti. 1832 a Germania Superi- 
ore separantur Belgium 
et Neerlandiaut propria 
Pr. Belgica. 415 1823. 19. Feb. f RR. DD. 
Ignatius Roczynski, anti- 
quseS. J. Socius ab a. 1760, 
post 1773 Canonicus, de- 
inde Archiep. Gnesnensis 
et Poloniae Primas. Qua 
dignitate abdicata 1819 
novae Societati iterum 
nomen dederat. 1826 C. Tyniecense (Galic). In Hibernia, ab a. 1829 V. 
Pr., Societas in C"» et 
M.''°' eadem juris securi- 
tate fruebatur, qua in An- 
glia, etsi leges scripta 
erant inimicse. In Anglia Societas ab a. 
1814 ad ministeriaincum- 
bebat quasi privatim et 
secreto, a 1829 magis pu- 
blice et in aperto. 1831 Socii in Galicia ser- 
viunt cholera morbo af- 
fectis. 1832 C. Neo-Sandecense 
loco C. Tyniecensis incen- 
dio destructi. 416 1829 in civitate S. Ludoviei (Mis- 
souri) inchoatur C, 1832 ad gra- 
dum Universitatis erectum. 1830 mense Nov. coepta est a PP. 
gallis Missio Kentuckejensis. 1831 M. Missouriana independens 
facta. 1831 Paul. Riccadonna et Berted. 
Planchei M. in Syria inchoant, 
quibus postea accessit celeber 
Maximilianos Ryllo (Russus). 417 Historia contemporanea Summi Pontifices, 
LittersB Apostolicse Lus. Maria II. 1834—1853. Austr. Ferdinandus I. 1835- 
1848. 1835 Resuscitatur spiritus ca- 
tholicus in Germania. Scrip- 
tores apologetse, ut Mohler 
(t 1838): „Symbolik". Angl. Victoria 1837—1901. 1837 In Borussia condemnan- 
tur et captivi tenentur Cle- 
mens Augustus, archiepiscopus 
Coloniensis (f 1845), et (1839) 
Martinus de Dunin, archiep. 
Posnaniae (f 26. Dec. 1842). 1839 Coacta apostasia 3 episco- 

porum unitorum in Russia; 

Greg. XVI. tuetur jura Ecclesiae, 418 1829— 1830 PiusVra. 1831—1846 Gregori- 
us XVI. 1832. 2. Apr. Concedi- 
tur indulgentia plenaria 
post domus visitationem 1833. 13. Jan. Datur 
facnltas accipiendi mi- 
nervalia in coUegiis Ame- 
ricBB, Angliee, HibemiaB. 1838. 13. Maj. datur 
facultas missionariis 

1. missam hora 2a post 
mediam noctem cele- 
brandi, et 

2. missarum stipendia et 
jura stolaa in missioni- 
bus exteris accipiendi. 1839. 26. Maj. Ad 
apostolici ministerii: 
BuUa canonizationis B. 
Francisci de Hieronymo, 
et (1840. 17. Mart.) in- 
dulgentia plenaria in die 
ejus festo. Prsepositi et Congregationes 
Generales 419 4. etiam qni theologise per quadri- 
ennium non appUcantur, theolo- 
gisB dognjaticae notitiam suffi- 
cientem acquirere debent; 

6. lingua latina omnino retinenda 
est in docendis logica, metaphy- 
sica, theologia; 

6. ratio studiorum revidenda et no- 
stris temporibus accommodanda; 

7. prohibetur abjecte loqui de gradu 
Coadjutorum spiritualium; 

8. qasedam de disciplinse observan- 
tia. Italia, Gallia 1830. 7. Jul. Epistola: De amore 
Societatis et Instituti nostri. 1831. 24. Jul. Epistola: Detribu- 
lationibus et persecutionibus. 1833. 3. Dec. Epist.: De missio- 
num exterarum desiderio exci- 
tando et fovendo. 1834. 27. Dec. Epistola: De spiri- 
tuaUum ezercitiorum S. P. N. stu- 
dio et usu. 1839. 27. Dec. Epistola: In 
annum SBBcularem. 420 Catalogos Pr. Gallicel814^183Q 
ex archivo domestico annis 
1892 — 1894 typis imprimi fecit 
Alexander Vivier cum prse- 
fationibus et notis eruditis, 
et cum „Appendice ad cata- 
logos", in qua reperiuntur 
series Superiorum , numerus 
Sociorum, destinatio domo- 
rum, nomina latina locorum 
cum versione gallica, et Index 
rerum notabiliiun. 1837 Romae lue asiatica gras- 
sante socii amplius 300, voto 
in honorem purissimi Cordis 
B. M. V. nuncupato, omnes, 
ne uno quidem excepto, a 
morbo immunes manserunt, 
quamvis plerique per omne 
tempus inter segros, mori- 
bundos, corpora mortua ver- 
sarentur serviendo. 1838 Veronae Cardinalis Carolus 
Odescalchi dat nomen Socie- 
tati (t 1841). 421 Hispania, Lusitania 


Germania, Belgium 


Anglia, Polonia 


Missiones exterae 
1831—1845 in Belgio C. 9 


1832 Scholastici 6 Pr. Ga- 
1833 grassante cholera, 


conduntur, inter quae 


licicB, qui jam absol- 
tflyssipone et Conimbri- 


scholasticatus Lovanien- 


verant theologiam, per 
cse Socii aegrotis plurimis 


sis, C. Bruxellense (1835) 


leges civiles tamen a sa- 
diu noctuque opem tulere. 


et Antverpiense (1840), 


cris ordinibus prohibe- 


et Dpb. (NiveUensis, post- 


bantur. Quare hoc anno 


ea) Trunciniensis cum aU- 


recolebant theologiara 


quot R. 


moralem et discebant Un- 
1834 deposito Rege Mi- 
guara polonicara et ger- 


1834 inchoant M. Calcuttensem 4 Sa- 


chaele ejus frater Petrus 
manica.m. 


cerdotes cum 2 Coadjutoribus. 


renovando leges Pombalii 
Jesuitas in exilium ejicit. 
1834. 17. Jul. Matriti a re- 


1836 Inchoatur C. Sui- 


Praeclara extat editio Ca- 


1835 Socii hispani in Argentimm 


beUibus trucidati sunt 


tense. Pr, Germanias 


talogonmi GaUcise de an- 


invitati sunt et ibidem 


Sac. 4, Scliol. 8, Coad.3. 


1814 coepta est cum 11 


nis 1821—1832 et 1849 ad 
(Infra 656). 


sociis, qui 1815 creve- 


1852, impressa Cracoviee 


rant ad 25; numerabat 


1900 et 1901. 


1824 socios 168 
1836 231 
1836 M. inaugurarunt. 1843 inde 
1845 277 
pulsi BrasiUam, Uruguay, Paia- 
guay, ChUe, et postmodum Argen- 
tinam iterum excolere cceperunt. 


Pr. HispanisB ineuute 
anno 1835. 


1837 archidux Maximili- 
anus de Este fundat C. 
Lindense. 
1837 M. Madurensis (Pr. Lugd., a 
1852 Pr. Tolos.). 


C. Matriten. imperiale; 


M.^ V t VVWW VWt 


Dpb. Matrit. ; Cv. Matrit. No- 
bOium; C. Complutense, C. 
et Dpb. Hispal; C. Loyote- 


1837 Opus BoUandista- 


um inchoatum, C. Majoric. 


rum continuandum re- 


Montis Sion; C. Manresanum; 
B. Maniesana, R. Barcinon. 


assuraitur. 


C. Valentinum inch.; C. Va- 
lent. S. PauU et Cv. Nobili- 
um S. Ignatii. 


1838 Pr. Austriaco-Gali- 


1838 — 48 Missiones ma- 


1838 Pet. De Smet cum FeUce Ver- 


Sac. 96 \ 
Schol. 140 \ 360 
Coad. 114 ) 


ciana cum 


gnae commoventes ad pce- 


reydt et Coadjutore apud Pota- 


Sac. 112 
Schol. 67 255 
Coad. 76 


nitentiam in Galicia. 


watamios. 


1838 Theresianum (Cv, 
1839 Pr. Sicula suscipit M. in in- 
NobiUura) et gymnasium 
suUs Te^w et Syro. 
(Enipontanuni coramitti- 
tur Societati. 
1840 M. in Africa (Algeria). 
1844 Societas vocatur Lm- 
cemam. 
1840 Petrus de Smet apud Indianos 
Montiura Saxosorura, qui jara 1836 
„vestes nigras" petierant. 


422 


423 


424 


425 Historia contemporanea 


Sanimi Pontifices, 
LittersB Apostoiicse 


Prsepositi et Congregationes 
Generales 


Itaiia, GaUia 


1844 Sacerdotes apostataa Jo. 


IndulgentisB concedun- 


Anno 1844 ineunte Societas 
Ronge et Jo. Czerski originem 


tur 1839—1843 pro 


numerabat: 


1845 nova tempestas in Gallia: 


dant sectffi „Catholicorura ger- 


missionibus, 10 Do- 


Assistentias 4 


Thiers in comitiis loquitur 


manicorura". 


minicis S. Ignatii, 


Provincias 12 


contra Jesuitas, qui tamen 
sodalitatibus. 


Vice-Provincias 2 


foras defenduntur a juris pe- 


Domus profess. 3 
ritis. Et jam 1844 Xaveriiis 


Collegia nostrorum 9 
Lacroix de Ravignan S. J. 


Collegia extern. 44 
4 editionibus libri sui: De 


CoU. cum convict. 35 
Texistence et de rinstitut des 


Convictus separat.l4 


233 


J6suites (versi in saltem 6 alias 


Domus probat. 24 
linguas) praejudicia et calum- 


Residentias 65 
nias contra S. J. nnllius esse 


Missiones 37 
valoris ostenderat. Post actio- 


Dom. exercitiorum 2 
nem vero Romanam |Rossi, 
etiara Generalis prudenter con- 


Sacerdotes 1658 


cessit quaedara postulata. 


Scholasticos 1273 
Coadjutores 1205 
Universos 4136 
Ontologismus Vincentii Gioberti 
(f 1852) hoc tempore in scholas 
varias inductus postmodura 
refutatur a Jesuitis(Liberatore, 
1845. 29. Jan. Epistola: DeSo- 
Kleutgen etc). 
cietatis progressu et periculis. 


1846—1878 Pius IX. 


1845. 21. Sept. Ep.: Deprs- 


1846 Pr. Veneta separatur a 
Roraana. 


senti calamitate. 


1848 Dispersio Jesuitarura ex 
Itdia, ex quibus raulti in 
aliis EuropjB et AmericaB Pro- 


1847 Novembri. Foederati ca- 


vinciis frateme excepti uti- 


tholici pagi Helvetiae (Sonder- 


lera navarunt operara. 


bund) beUo a protestantibus 
vincuntur. 
1847. 1. Jan. Ep.: De tempo- 
rum nostronmi acerbitate et 


In Gallia rainor persecutio. 
1848.24.Nov.PiusIX. 


studio perfectionis. 


fugit Gaetam. 


426 


427 


428 
429 Hispania, Lusitania 


Germania, Belgiiim 


Anglia, Polonia 


Missiones extera 


Ex tota Hispania pulsa est 
1844 fit V. Pr. Oaliciana et 
S. J. decreto reginae d. 
eadem 


1841 M. Sinensis (Pr. Franc.) in 


4. Jul. 1835;solumC.Lo- 


Prov. Nankinensi. 


yolanum usque ad 1841 


1846 Pr. Austriaca. 


1846 Pr. cum 
floruit, ubi ineunte anno 


Sac. 52 


Sac. 76 
1840 operam suam nava- 


Schol. 53 153 


Schol. 53 183 
runt 


Coad. 48 j 


Coad. 54 ] 
PP. 10, Schol. 3, Coad. 10. 


Praeposito Provinciali Ja- 


in C. Neo-Sandecensi, Tar- 


1843 M. in Syria Pr. Lugdunensi 


ReliquiSociiaut erant di- 


cobo Pierling. Numera- 


nopohtan. ; 


adjuncta. 


spersiper varias Hispaniae 


bat C. Linciense, (Eni- 


Cv. Leopolitan.; 
diceceses, aut in aliis Pr., 


pontanum; 


Dpb. Staravisien.; 
praesertim Scholastici stu- 


2Cv. (Eniponti; 


D. Lancuten. ; 
diorum causa, degebant. 


Dpb. Graecensem. 


M. 4. 
Auditores rhetoricae et ty- 
rones habitabant in R. 


1844 Jesuitae, jam 1842 in Colum- 


Nivellensi in Belgio; alii 


biam vocati, M. 1» vice inceperunt; 


Missioni Bonaerensi ad- 


1847 Ex Helvetia lege ini- 
at pulsi sunt 1850. 


scripti erant, ubi existe- 


qua pelluntur et abeunt 


bant CC. Bonaeren., 


in Italiam, Americam, 


Dpb. ad Regin. Martyr., 


Galliam, Belgium, Ger- 


R. Cordubensis. 


maniam socii 274, inter 


Numerus totalis 


quos erant Sac. 108, 
1844 M. in insulis Bourbon et 


Sociorum 1840 


Schol. 96, Coad. 70. 
Madagasear (Pr. Lugd.). 


Sac. 132 1 
Schol. 74 [ 313 
Coad. 107 J 


1844 Fundatur C. Negapatamense 
1849 Statio Osterfeldiana 
in Madure. 
in Guestfalia. 
Ab a. 1849 multse et cele- 
bres fiunt missiones in 
1845 M. hispanorum in Amer. merid. 
Oermania: 1* ab Henrico 
a P. Roothaan dividitur in Chi- 
Behrens in Guestfaliae op- 
lensem et Asrgentinensem. 
pido Hopsten. 
1849 V. Pr. Neerlandica 
cum 2 CC, 6 St., 95 So- 


1848 dispersio sociorum 


ciis, quorum 


in Au^iria et Oalicia ob 


Sac. 43, Schol. 37, Coad. 15 


decretum Imperatoris d. 
7. Maji. Missiones in Bo- 
russia et in ducatu Pos- 
naniensi. 


1847 M. Neo-Aurelianensis in Ame- 
rica Pr. Lugd. adjungitur. Ibi- 
dem saeviente cholera anno 1848, 
et saepius febri flava („febbre 
1850. 19. Maj. Pr. Neer- 
gialla") 1848—78, plures e Sociis 
landica. 
magno animo segrotis opem tu- 
lenint; nonnulli occubuerunt vic- 
tunaB charitatis. 
1852 Ccepti sunt edi a Pr. 
Belgica libelli periodici 
„Pr6ci8 historiques". 
— Institutum Antverpi- 
ense, hodie notissimum. 


430 


431 


432 


43a Historia contemporanea 


Summi Pontifices, 
Litterse Apostolicae 


Praepositi et Congregationes 
Generales 


Italia, GalBa 


1848 Eevolutio fere in oniTiibus 
1848 Generalis abiens in Gal- 
terris Europae. 
liam Eomae reliquit Pascha- 


1S49 niissio pro damnatis ad 


lem Cambi, Provincialem Eo- 


triremes Telonii (Toulon). 


man£e, ut omnes Italiae Pro- 
vincias Eeque dispersas regeret 
ciim potestate Mcarii gene- 
ralis. 
Austr. Franciscus Josephus I. 


1850. 28. Jan Socie- 
1850 Traditiotwlismum (Bo- 


2. Dec. 1848 usque hodie. 


tatis ratio novitios reci- 
nald, Bautain) jam 1831 a 
piendi. et admittendi ad 
Professionem approba- 
tnr.non obstante decieto 
Jo. Eozaven S. J. impugna- 
tum refutat M. Ang. Chastel 
S. Congiegationis snpet 
S. J. (t 1861). 
«ttafai Rp^UTinin 
1850.12.Apr.PiusTX 
1850 Societas in GaUia usa no- 
redit Eomam. 
va lege (FaUoux) de docendi 
libertate multa C. aperit. 


1850 HierarcMa in Anglia. 


1850 Primordia Qvilitatis Ca- 
1851.19. Jan.ATiTilia- 
tholic« („Civilta cattolica") 
res in coDegiis uti pos- 
snnt Societatis Ksden- 
dario. 


Nnmerus soeionun in 

Mis.sionibus exteris 

anno 1851 : 

Sac.SchoLCoad.Univ. 
In Europa 12 — 5 17 
In Asia 83 17 15 115 
In Africa 40 9 42 91 


XeapoU, unde eodem anno 
Eomam translata fuit. 
1852. 18. Maj. Cum 


In America 307 184 258 749 


prim is : beatificatio 
Joannis deBiitto, M. 


In Oceania 1—23 


Xnmerantur443 210 322 975 
GaH. Lud. Xapoleo Bonapars TTT 


1852. 1. Sept. Pr, Tolosana 


(a 1848 prjBses reipublic«) 


(cum Miss. Bourbon, Mada- 


Imperator 1852—1870. 


gascar et Madurensi) separa- 
tuT a Pr. Lugdunensi. 


1853 Hierarchia in Hollandia. 


1853. 5. JuL Quce 


1853. 8. Maj. 7 Joannes 


1853 Josephus Boero defendit 
duo: beatificatio Andreae 


Roothaan. 


Societatem contra calumnias 
Bobote M. 
sparsas in Hist. Pontificatus 
Clementis XIV. ab Augustino 
Theiner conscripta. 


434 


435 


436 


437 Hispania, Lusitania 


Gennania, Belginm 


Anglia, Polonia 


Missiones exterae 


De Catalogis Pr. Hispani^ce 


1850. 1. Oct. Dpb. Mona- 
1848 Initium M. Australioe per 2 


annoniTn 1818—1863 ex- 


stenensis(Fnednch.shmg). 


1849 juxta Cat. manu 


Sac. et 2 Coad. Pr. Austr. 


tat relatio historica bre- 
scriptum Socu Pr. Gali- 


M. Sinensis Pr, Francia numerat 


vis, sed lectu dignissima 
cicB inveniuntiir dispersi 


Sae. 24, Schol. 1. Coad. 4. 


in nova editione Catalogi 
in archidioecesi LeopoU- 
1820 (facta 1888). 
tana (LeopoU, TamopoU, 
Pauca hffic notentur: 
PieniaM), in dicBcesi Pre- 
1818. 1819. 1820 suo tem- 


1852(— 72) Dpb. Gorhei- 


mysUensi et Tamoviensi, 
pore typis prodierunt; 


mensis. 


in variis Austriae provin- 
1820—1830 nullus editus 
cus, in Gallia, Belgio, 


1850 Tractum Mquatorianum pe- 


est Cat. ; 


1852 Nominatur Pr. „6er?n. 


Helvetia; 


tierant Socu aUquot e Columbia 


1829 Cat. erat tantum ma- 


Superioris et Inferioris". 
ejectL Sed inde quoque mox 


nu scriptus; 


— D. Paderbomensis. — 
exacti sunt. 


1830—1834 impressi; 


Haec Pr. numerabat 1853: 


1835 manu scriptus tantum; 


Sac. 162 ) 


1851(Cat. Uth.)interaUa: 
1836—1839 manu scripti; 


Schol. 103 } 324 


2 Sac. cum Coad. in co- 


1862 autem S. J. in rempubUcam 


1840 et 1841 Uthogr.; 


Coad. 59 1 


lonia Germ. Picada Ame- 


Mquatorianam revocata a praesuU- 


1842 manu script. ; 


1853 D. Coloniensis. 


ricae meridionaUs (Pr. 


bus ecclesiastico et civili (Garcia 


1843— 1847 Uthogr.; 


Hisp.). Et 


Moreno) inchoavit C. QuUense, ubi 


1848 manu script.; 
1849— 1852 Uthogr.; 
1853—1863 impressi; 
Catalogorum 1818—1820, 


1852 Socu in Austriam re- 
vocantur decreto Franc. 
Josephil. D. etC. raulti- 
pUcantur. 


19 auditores theol. Lavah'i, 
7 phiJosophi Brugeletti. 


instituta est 1864 specula mete- 
orologica, omnium prima in regione 
^quatoriana. 


1827—1829, 1835—1839 


nova editio facta est 1888 


Accesserunt C. et Sem. Li- 
1851 C. in Jamaica. 


et 1890. 


torriericense, Dpb. Baum- 


garienbergen. (loco Grae- 
censis) et Tyrnaviensis. 
1851—1871 M. Guatemdensis. 
1852—1874 JesuitsB gaUi curam 


1853 (Cat. LeopoU impr.) 


agunt condemnatorum ad opera 


enumerat 


in Cayenna. 


Sac. 76 
Schol. 11 124 
Coad. 37 


1853 In M. Nankinensi C. apud 
Zi-Ka-Wei, unum Sem., 4 M. 
(Pr. Franc. PP. 31; SchoL 2; 
Coad. 5). 


1852 Societas vocatur in 
Hispaniam ratione trans- 
marinae missionis. 


1853 C. et Sem. Litomeri- 
cense transfertur Maria- 
scheinum; 

1854 C. Posoniense. 


4S8 


439 


440 


441 
9. Generales Beckx, Anderledi], Historia contemporanea Lus. Petrus V. 1853—1861. 1854. 8. Dec. Dogma Immacu- 
latae Conceptionis. 1855 Concordatum Austriacum. 

Concilia in America, Gallia, 
Germania. Summl Pontifices, 
LittersB Apostolicse Prsepositi et Congregationes 
Generales Italia, Galiia 1859 Austria victa cedit Pede- 
montanis Langobardiam. Par- 
mam, Mutinam, Toscanam; 
Legationes occupantur ab iis- 
dem, 1860 etiam Marchio- 
natus (le Marche) et Umbria. Boruss. Guliehnus 1. 1861; im- 
perator 1871—1888. 1862. 8. Oct. Otto Eduardus 
Bismarck, prases ministerii 
Borussici. 1854. 11. Maj. Sanc- 
tis suis: B. B. Ignatii 
de Azevedo et 39 soci- 
orum M. M. cultus a 
Gregorio XV. permissus 
restituitur. 1855 Calendarium per- 
petuum conceditur. 1859. 10. Feb. Patio- 
cinium S. Josephi con- 
ceditur Societati duplex 
lee cl. cum octava. 10. Maj. Facultas dis- 
pensandi ad accipien- 
das eleemosynas pro sa- 
cro ministerio. 442 1862. 8. Jun. Societas 
Jesu: bulla canoniza- 
tionis Pauli, Joannis, 
Jacobi S. J. et aliorum 
M, M. Japonensium. 443 Petrus Beckx (natus 8. Feb. 
1795 Sichemii, dioec. Mech- 
lin., 1819 ingr. Hildesii) 
1826 confessarius ducia Coe- 
thensis, 1850 rector Lovanii, 
1852 Provinciahs Austriae, 
electus est 

2. Jul. 1853 in Generalem. Decreta Congregatio- 
nis XXH: 

1. contra oblocutores; 

2. de legendis ephemeridibus ; 

3. ne nimiae D., C. etc. admit- 
tantur; 

4. Generali datur facultas queedam 
C. dissolvendi (sicut data fuit a 
Congr. XX. decr. 20.); 

6. qui in aliis Pr. degunt, libere pos- 
sunt scribere suo Provinciali; 

6. sacris missionibus regiones ex- 
coluntur; 

7. unicuique scholse pro omnibus 
disciplinis unicus sit magister, 
et libri nostris inferiorum stu- 
diorum classibus accommodatos 
Provinciales conficiendos cu- 
rent; ^ 

8. prsBscribitur triennium philo- 
sophiae; 

9. de suffragiis in examine philo- 
sophorum; 

10. admittere scholas, in quibus 
doceantur solum, quae ad ne- 
gotiationem et similia pertinent, 
reservatur Generali; 

11. Jesuitae episcopi vocem activam 
aut passivam in Congregationi- 
bus non habent. 1855. 15. Apr. Epist.: De voto- 
rum observantia. 1856. 8. Jun. Epist.: De spiritu 
S. P. N. Ignatii anno saeculari ab 
ejus morte excitando. 1854 — 1855, cum cholera sse- 
viret in regione Romana, Nea- 
politana, Sicula, Veneta, Socii 
sese magna charitate addixe- 
runt aegrotis juvandis. 

Eodem modo PP. galli aegrotis 
lue asiatica afflatis serviebant. 1854 C. Parisiense S. 
vefsB. Geno- 1856 Gallorum Sociorum in 
agendo libertas variis condi- 
tionibus circumscribebatur, 
quoad Napoleonis IIL imperi- 
um stabat. 

Hoc anno Parisiis a Jo. Xa- 
verio Gagarin et Carolo Daniel 
edi ecepta sunt Studia religi- 
osa, historica, litteraria i. e. 
„Etudes'\ 1858 C. Pium lat. Americanum 
(Pr. Rom.) 1859—1860 S. J. iterum ex- 
pellitur ex fere tota Italia. 444 1863 a Francia separatur Cam- 
pania ut propria Pr. cum C. 
Ambianen. et Metensi, Dpb. 
Acheolana et Issenheimen., 
D3pb. Laudun., R. Insulana, 
Argentorat., Nancejen., Di- 
vionen. Sac. 199, Schol. 153, 
Coad. 176. 446 Martin, Wernz 1853-1914. Hispania, Lusitania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exteraa 1854 Socii 17, pulsi e C. 
Loyolano, petunt insulas 
Baleares. 1856 in Hispaniam ipsam 
revocatur S. J. et Pr. cre- 
scit. 1858 C. Orphanorum Ulys- 
siponense, 1859 ad jedes 
Campolidenses transla- 
tum, CC. faetum est. 1860 Gubernium lusit, tan- 
dem permittit Jesuitis 
morari in patria. 
Dpb. Banensis. 
In tota S. J. numerabantur 
Socii: 

1838 3067 
1841 3565 
1844 4139 
1847 4757 
1850 4600 
1853 5209 
1856 5968 
1859 6897 
1862 7411 
1865 7949 
1868 8584 
1871 8819 
1874 9260 446 1850—1855 ex 340 S. J. 
in Belgio discipulis exa- 
minatis 300 optatum in 
litteris gradum (alumno- 
rum academicorum) ob- 
tinuerunt. 1853—1872 Pr. Germ. re- 

gebat Sodalitates B. M. V. 

Sodales 

7 Aquisgrani 3172 

6 Bonnae 874 

6 Colonise 2785 

5 Confluentiae 462 

7 Feldkirchii 646 

2 Gorhemii 135 

6 Moguntiae 784 
6 Monasterii V. 498 

3 PaderbornsB 362 

4 Ratisbonae 7010 52 Congr.;Sodales 16728 1855 D. Bonn. et Confluent 
1856—1858 D. Trevirens. 

1856 C. Feldkirchense. 1854 in Belgio erigitur So- 
dalitium Xaverianum ma- 
xime pro opificibus. 1855 C. Verviense. 

1857-1858 S. J. sub „li- 
berali" ministerio Be^ii 
multas patitur vexatio- 
nes. 

1857 Facultas theologica 
Universitatis (Enipon- 
tance traditur Jesuitis. 1863 C. S. Mariaa ad Lacum 
pro phil. et theol. Pr. 
Germ. 447 1853 Erigitur Assistentia 
Angliae. 1855 V. Pr. Eibernice nu- 
merat Sac. 44, Schol. 35, 
Coad. 18 in R. Dublinensi, 
CC. Cluensi, et C. inch. 
Dublin. et apud Tullabeg. 1860 R. Nissensis in Silc- 
sia (Pr. Galic). 1860. 8. Dec. Hibernia 
fit Pr. 448 1853 M. Cubana coepta: 1854 C. 4, inter ea Habanense. 1854 M. Bonibayensis eommittitur 
Pr. Oermanice. 1856 M. et Vicariatus Apost. in 
Tche-li orientali committitur So- 
ciis Pr. FrancicB. 1857 In Guyana Anglica laborant 
Clem. Negri (f 1891), Aloys. Emili- 
ani (f 1865), Jac. Etheridge, post- 
modum V. Apost. (f 4. Jan. 1878). 1858 instaurata M. Colu?nbiana, 
1861 pessum datur ab inimicis; 
1884 tertio coepta prospere pro- 
cedit (Pr. Cast.). 1859 M. Philippina instituitur. Prae- 
ter Athenaeum Manilanum, Sem. 
S. Fr. Xaverii et M. in Mindanao, 
memorabilis est R. non ita pri- 
dem condita inter leprosos (in- 
sula Culion). 1859 M. Bengaloe occid. committi- 
tur Pr. Belgicae (4 Sac.) 1860 C. Calcuttense: 1864 ib. editur prima in India ephe- 
meris catholica „Indo-European 
Correspondence". 1863 M. Canadensis, et Neo-Ebora- 
censis attribuitur Pr. Campaniae. 449 Historia contemporanea Summi Pontilices, 
Litterse Apostolicse Prsepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia 1864. 8. Dec. Encyclica: „Quan- 
ta cura'' et Syllabus errorum. 

1866 Bellum Borussise et Italo- 
rum contra Austriam. 

Foedus statuum Germanise sep- 
tentrionalis (Norddeutscher 
Bund). 

1867 Urbs Boni Aeris fit metro- 
polis. 1867. XVIII. solemnitas ssecu- 
laris Apostolorum Petri et 
Pauli. Lud. Windthorst et „Centrum" 
in Germania. 1869—1870 Concilium Vatica- 
num: Dogma de infallibilitate 
Komani Pontificis. 1870. 20. Sept. Roma expugna- 
ta et occupata a Pedemon- 
tanis. 

1870 Bellum gallogermanicum. 

1871. 18. Jan. Guliehnus I., rex 
Borussise Versahae salutatur 
Imperator Oermanus. Oallia Respubhca declaratur. 

1871. 21. Mart. Bismarck can- 
ceUarius imperii. 1871 — 1887 Kulturkampf in 
Germania (vexatio et perse- 
cutio Ecclesise per gubernia 
et legislationem). 1862. 7. Aug. Indul- 
gentice pro Sodalitate 
Propagationis Fidei in 
M. Nankinensi. 1864. 14.Mart. Facul- 
tates quaedam pro 
missionariis. 1864. 2. Aug. Beati- 
ficatio Petri Canisii et 1865. 9. Maj. Joannis 
Bercbmans. 1866. 30. Aug. Appro- 
batur formula ad bene- 
dicendam aquam S. 
Ignatii. 1867. 7. Maj. Marty- 
rum rigata: Beatifica- 
tio Caroli Spinote et 
sociorum M. M. 1870. 28. Apr. Conces- 
sio festi SS. Cordis Jesu 
sub ritu duplici lae clas- 
sis cum octava. 1872. 5. Sept. Confir. 
matio cultus praestiti 
B. Petro Fabro. 450 1858. 11. Maj. Ordinatio pro tri- 
ennali studio philosophise. 1860. 5. Feb. Epist: De rebus 
quse ad Societatis incolumitatem 
et progressus . . . magis necessariae 
videntur. 1861. 12. Mart. Epist.: De custo- 
dia castitatis. 1864. 12. Mart. Epistola: Quo 
spiritu praesentis temporis tribn- 
lationes sint perferendse. 1866. 27. Dec. Epistola: De 
fructu e BB. Canisii et Berchmans 
exemplis coIUgendo. 1870. 6. Jan. Epistola: De admit- 
tendorum delectu rectaque institu- 
tione. 

1870. 28. Aug. Epist.: BeTdagio 
ia SS. Corde Jesu quserendo. 1871. 1. 'Nov.Epistola: De ratione 
moderandse vitae et de causis so- 
latii in calamitatibus Ecclesiae et 
Societatis. 1872. 1. Jan. Omnes Societatis 
Provincise se consecrant SSo. 
Cordi Jesu. 1872. 10. Oct. Epist.: De novis 
tribulationibus, et de solatio ex 
beatificatione B. Petri Fabri per- 
cipiendo. 1873. 30. Oct. Generahs rehcta 
Roma abit in villam S. Hie- 
ronyrai Fesulanam cum 2 
Sociis. Haec deinceps fuit 
curiae. 451 1866. Jesuitae exturbantur e 
ditione Veneta. 1868 C. pontificium Scodrense 
in Albania. 1870 Roma expugnata tirones 
et scholastici aho migrarunt. 1871. 10. Mart. „Liberales" 
Romse in Ecclesia SS. Nominis 
Jesu turbas excitant. 1873. 4. Mart. Officiales gu- 
bernii majorem partem Dpr. 
Romance fisco addicunt. Mense Oct. executioni mandant 
legem (d. 19. Jun.) de suppres- 
sione Ordinum rehgiosorum. 1871. 24. et 26. Maji. Petrus 
Olivaint, Leo Ducoudray, Ale- 
xius Clerc, Joannes Caubert, 
Anatohus de Bengy Parisiis 
a „Communardis" occidun- 
tur. 1872 Pr. Campanice rehnquit 
C. Metense, R. Argentoraten- 
sem et Dpb. Issenheimensem 
coacta lege in Germania con- 
tra S. J. lata; sed acquirit 
C. Insulis. 452 453 Hispania, Lusitania 1863 Hispania dividitur in 
Pr. Castellanam et Ara- 
gonicB. 1868 Exilium S. J. ex Hi- 
spania in gravi perturba- 
tione politica. 

1869 Magna Dpb. et C. Pr. 

CastellanaB inclioatur in 
castello Poyannensi(Gall. ). Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exterse P. Beckx vidit Societatem 
exnlem: 

ex Eispania 1854. 1868; 
ex Neap. et Sieilia et ex 

magna parte Italiae cen- 

traUs 1859. 1860; 
e Venetia 1866; 
e Germania 1872 ; 
Roma 1873 ; dispersam 

vidit 
in Gallia 1880. 454 1864 Lis De BucJc in Belgio. 

1865 Occasione Encycli- 
cse et Syllabi (8. Dec. 
1864) editse sunt aliquot 
„Voces e Maria ad La- 
cum", quibus anno 1871 
successerunt „Stimmen 
aus Maria Laach", quae 
usque ad 1914 excreve- 
runt in tomos 86 (cum 
additamentis „Ergan- 
zungshefte" 114). 

1865 D. Ratisbonen. et Ma- 
rioevallensis. 

1866 Socii Belgse grassante 
cholera, ubique opem 
ferunt infectis tum sacris 
ministeriis tum aqua S. 
Ignatii. — Inchoantur in 
Dpb. Trunciniensi series 
exercitiorum pro viris, 
exinde per Belgium pro- 
pagatorum. 

1868 Julio in Pr. Neerlan- 
diae prodire cceperunt 
„Studien op godsdienstig, 
wetenschapelijk en let- 
terkundig gebied". 

1870 R. Essendiens.—TM- 
losophi Pr. Rom. ho- 
spites in C. Lacensi. 

1870—1890 „Collectio La- 
censis Conciliorum". 

1872 Dpb. Arlunensis, et 
Sap. TurnhoUana. 

1873 Colocae (Hung.) gras- 
sante cholera, f Franc. 
Belus victima caritatis. 1864. 1. Jul. Socii in Anglia 
coeperunt edere commen- 
tarium mensile „The 
Month". 1866 Aperitur prima post 
pseudoreformationem 
ecclesia cathoKca Hol- 
mice in Suecia. 455 1867 C. Cracomense, quod 1867 M. Chilensis et Argentinensis 
conjunguntur, et ut una M. Chilo- 
Argentinensis pertinet ad Pr. 
Aragoniae. 1869 In Vicariatu ApostoKco Tche- 
li Pr. Campaniae succedit Pr. 
Franciae. 1869 Missio inter Germanos in Bra- 
silia datur Provinciae Gerraania. 1870 versabantur in Missionibus: 

Sac. 751 

Schol. 253 

Coad. 481 1869 vastatur a tumul- 
tuantibus. 456 Universi 1485 1879 M. Canadensis conjungitur 
cum Pr. Angliae; in ista sola nu- 
merantur 

1884 Sac. 48 ] 

Schol. 70 I 178 
Coad. 60 J 

in 1 C, 1 Dpb., 4 R., 5 St. 457 Historia contemporanea Summi Pontifices, 
Litterae Apostolicse Praepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia In Oermania: 
1872 Lex contra S. J.; 
1873—1874 leges Majae; 
1874 lex de matrimonio civili; 
1876 lex contra monasteria. 1875. 6. Aug. Garcia Moreno, 
praeses reipublicsB^gMatoname, 
occisus ab inimicis EcclesisB. 1876 Societas Gorresiana fun- 
data. 

1877. 13. Julii. f Gulielmus 
Emm. de Ketteler, episcopus 
Moguntinus. 1880. 29. Mart. Decreta gallica 
contra Congregationes religio- 
sas. 1880. 14. Jul. Prima lex spec- 
tans aditum ad pacem Germa- 
nuB cum Ecclesia (f acultas dis- 
cretiva). Russ. Alexander II. (1855 — ) 
1881. 13. Mart. occisus a Ni- 
hilista. — Alexander III. 
1881—1894. 1881. 28.— 30. Jun. Insulis 
primus Congressus Euchaiisti- 
cus intemationalis. 

29. Jun. Constitutio Leonis XIII. 
De civili principatu. 1883 Fcedus inter Germaniam, 
Austriam, Italiam, etiamnum 
durans. 1884. 20. Apr. Eumanum genus 
de secta Massonum. 

458 1873. 20. Nov. Facul- 
tas tempoie disper- 
sionis missas de Beatis 
Societatis celebiandi in 
alienis Ecclesiis etiam 
diverso paramentorum 
colore, modo lemoveatur 
scandalum aut miratio. 1878—1903 Leo Xm. 1882. 22. Apr. In- 
dulgentiae pro missio- 
nibus et crucis erectione 
ad univeisam Societa- 
tem extenduntur. 1885. 23. Jun. (et 
1887.27. Apr.)Facul- 
tas ciica Congregatio- 
nes; summarium in- 
dulgentiaium et privi- 
legionmi pro omnibus 
appiobatui. 1886. 1. 8. 12. Jan. 
Indulgentiaa plenaiise 
pio moribundis osculan- 
tibus crucifixum Jesui- 
tae; pro communione ge- 
neifdi, cuiantibus Sociis 
peiagenda; in templis 
S. J. festo SS. MM. Ja- 
ponensium (5. Feb.) et 
12. Martii. 459 1873. 5. Nov. Epist.: De So- 
cietate in Uibe et ditione Romana 
omnibus suis bonis spoliata. 1875. 10. Dec. Epistola: De ani- 
marum zelo et de latione eas 
juvandi. 1877. 13. Jun. Epist.: De defec- 
tibus quibusdam eradicandis. 1881. 16. Jun. Epist.: De iis 
quse preestanda sunt in preesenti 
temporum calamitate. Congregatio XXIII. 

in diem 15. Sept. 1883 indieta 
est ab A. E. P. Beckx, ut sibi 
jam seni Vicarium eligeret con- 
sentiente Summo Pontifice. 
Quare 24. Sept. „prima suf- 
fragatione, mira concordia" 
electus est Vicarius cum jure 
suceessionis Antonius Maria 
Anderledy, Assistens Ger- 
maniae. 

Decreta: 

1. Jus ad Congi. generalem Prov. 
MissouriansB conceditur; 

2. Libeialismus, qui dicitui ca- 
thoUcus, reprobatur; 

3. de doctrina S. Thomse in theo- 
logiasequenda, et de studiis theo- 
logicis oidinandis nostiisque 
temporibus accommodandis; 

4. de Doctoribus Societatis pro- 
batis magni faciendis et consu- 
lendis; 

5. de studio scientiaium physi- 
carum; 

6. de obtinenda approbatione pu- 
blica docendi et de praepaiatione 
ad hoc requisita; 

7. de universitate Giegoriana ju- 
vanda; 

8. de scholis apostolicis ; 

9. de fonnandis concionatoribus; 

10. de dominio bonorum, quod ha- 
bent scholastici; 

11. de revocandis (Uspersis. 460 1874. 15. Feb. f Camillus Tar- 
quini, qui 24. Dec. 1872 Car- 
dinalis creatus fuerat. 1878. 26. Feb. f Romae Ange- 
lus Secclii, astronomus S. J. 
celeber. 1880. 30. Jun. DispergurUur 
Socii ex tota 

Assistentia Galliae: Erant in Pr. Franciae: 
9 C, 1 Dpb., 1 Sem., 
cum M. NanMnen. 

Sac. 395 I 

Schol. 259 
Coad. 214 in Pr. Campaniae: 

5 C, 1 Dpb., 6 R. cum M. 

Tch6-li ; 

Sac. 241 ] 
Schol. 147 I 518 
Coad. 130 in Pr. Lugdun. : 

7 C, 4 Sem., 1 Dpb., 1 D3pb., 

8 R., 3 M. Africana, Neo-Aure- 
lian., Syrica; 

Sac. 888 I 

Schol. 233 [ 848 
Coad. 227 in Pr. Tolosana: 
5 C, 7 Sem., 2 Dpb., 7 R., M. 
insul. Bourbon et Madagascar, 
et Madurensis; 

Sac. 352 ) 

Schol. 195 } 693 
Coad. 146 j 

Dispersi partim migrarunt in 
Angliam, Scotiam, Hispaniam, 
Neerlandiam. 461 Hispania, Lusitania Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exterae 1873 in Pr. Castellana erant 

Sac. 274 ] 

Schol. 250 [ 754 

Coad. 230 j 

in Pr. Aragonice 

Sac. 213 1 

Schol. 186 I 560 
Coad. 161 1877 in Pr. Castellana 

Sac. 327 ] 

Schol. 251 I 807 
Coad. 229 j 

in Pr. Aragonice 

Sac. 254 ] 

Schol. 166 I 601 
Coad. 181 1880. 9. Jul. Natalis Pr. 
Toletanse, in qua 1881 nu- 
merantur 

Sac. 104 1 

Schol. 79 } 230 

Coad. 47 J 

1880. 25. Jul. Natalis Pr. 
Lusitanise, quaa antea fuit 
M. Hispaniae, dein Castel- 
lanae. 

Sac. 36 ] 

Schol. 50 I 120 

Coad. 34 J 

in 3 C, 1 Dpb., 5 R. 

Eadem Pr. coepit edere 
1881 libellum periodicum : 
„Mensageiro do Corac^o 
de Jesus". 462 1872. 4. Jul. Lege nova So- 
cietas excluditur ex Im- 
perio germanico. D. clau- 
duntur, ministeria ve- 
tantur. 

1873 Prodire coeperunt 
„Die kathoUschen Mis- 
sionen". 

Ministeria primum pauca, 
dein plura exercentur in 
Germania; multa dantur 
exercitia in asceteriis. 

1873 „Associationi sacer- 
dotaU" (1872 fundatse) 
primum exercitia tra- 
duntur a rectore Trunci- 
niensi. 

1875 Ignatio Carbonelle 

agente 18. Nov. solemni 
ccetu inaugurata est So- 
cietas scientifica Bruxel- 
lensis, jam numerans vi- 
ros 453, quorum tessera: 
„Nulla inter fidem et ra- 
tionem vera dissensio esse 
potest." 

1875 R. Caroloregiensis, 
ubi constituitur Aposto- 
latus orationis, fit 

1876 C. (Belg.) 

1877 Sanctuarium B. M. 
Lapurdensis in Oostacker 
(ubi Petr. de Rudder 
1875 miraculo sanatus 
fuerat) Societati commit- 
titur. 

Lectiones apologeticae in 
variis Belgii urbibus. 

1879 Ob infaustissimam 
legem scholarem erigun- 
tur Assoeiationes discipu- 
lorum quondam Socie- 
tatis in pluribus C. Belgii. 

1876. 3. Apr. J. B. Fran- 
zelin (Pr. Austr.) Cardi- 
nalis. 

1877 CEniponti prodire 
coepit „Zeitschrift fiir 
kath. Theologie". 463 1872 Germanlse Socii di- 
spersi petunt alii Angliam 
(C. pro theologis Ditton 
Eall), alii Neerlandiam, 
Indiam, Brasiliam, Ame- 
ricam septentrionalem ; 
alii 1873 incipiunt C. S. 
AndreEe (Ordrupshoj), 
R. Aarhusii et 

1875 R. Hafnia in Dania. 1873 „The Irish Monthly'' 
edi coeptum. 1879 St. Holmice (Suecia). 1882 Leo XIII. Pr. Gali- 
cice committit opus re- 
fomiandi Ordinem S. Ba- 
silii in Galicia. 1882 C. Mungretense, C. 
Dublini S. Fr. Xaverii, et 
ib. C. inch. S. Ignatii. 
Aliquot Socii Pr. Hib. 
lectores in Universitate 
nationali. 1879 Inchoatur M. ad flumen Zam- 
besi (Henr. Depelchin cura Sociis). 

C. S. Aloysii in M. Mangalorensi 
(Pr. Ven.). 

1880. 12. Oct. M. Neo-Aurelianensis 
fit independens a Pr. Lugdun. 

1883 C. ex urbe Nagapatara trans- 
fertur Trichinopolim, centrum mis- 
sionis Madurensis. Scholares nu- 
merabat plures 1350 anno 1888. 1882—1883 e S. J. in 22 M. inter 
catholicos, hasreticos, raahurae- 
tanos, paganos, occupati erant 

Sac. 673 j 
Schol. 174 I 1174 
Coad. 327 in stationibus 


2500, 


in templis 
in scholis 


2386, 
2271 


(inter quas raajores 
cura discipulis 
in orphanotrophiis 
cura infantibus 


52) 

78 598, 

72 

10 426, 


m nosocomus 


19; 


baptizarunt 
infantes 


61 480, 


adultos 


10 594, 


ab haeresi reduxere 


1652. 


Hic non sunt inclusi Socii in utra- 


que praBsertim America ad juven- 
tutem erudiendam incumbentes, 


qui paganis convertendis non in- 
serviunt. 1885 M. in Moldavia. 464 465 Historia contemporanea Summi Pontifices, 
Litterse Apostolicse Prsepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia 1885. 1. Nov. Immortale Dei: 
De civitatum constitutione 
christiana. 1886. 5. Oct. „Foe(ius evangeli- 
cum!" (Evangelischer Bund). 1886 Hierarchia in Indiis orien- 
talibus. 1887. 27. Apr. Altera lex pras- 
parans aditum ad pacem : (An- 
zeigepflicht)obligatio episcopo- 
rum dandi guberniis nomina 
eorum quos parochos constitu- 
ere veUnt — concessa a Le- 
one XIII. 

Lex excludens S. J. raanet in 
vigore. Oerm. Fridericus 1888 f 15. Jun. 
Sequitur Guliehnus II. 1889. 15. Nov. Brasiha declara- 
tur libera Eespublica. 1889 Universitas catholica Fri- 
burgi in Helvetia; item Uni- 
versitas cath. in urbe Washing- 
ton (Am. sept.). 1890. 20. Mart. Bismarck dimis- 
sus ab officio. — Consociatio popularium in 
Germania (Volksverein). — Separatio Ecclesise a Statu 
in BrasiUa. — Hierarchia in Japonia. 1886. 20. Jan. Sum- 
marium indulgentiaram 
et privilegiorum S. J. 
approbatur. 

1886. 13. Jul. Dolemus 
inter: nova Instituti 
et privilegiorum con- 
firmatio. 

1886. 29. Dec. Con- 
firmatur cultus BB. 
Edmundi Campion et 
Socioram S. J. cum aliis 
MM. Anglis. 

1888. 22. Jan. Bullm 
canonizationis BB. 
Petri Claver, Joan- 
nis Berchmans, Alphonsi 
Rodriguez (Indulg. plen. 
in festis eorum lucrari 
possunt fideles, 24. Jul. 
1888.) 

1888. 11. Jul. Ut du- 
plicia majora concedun- 
tur festa: 

B. M. V. de bono consilio, 
S. Joannis Nepomuceni, 
B. Jo. Bobolse (pro Ga- 
licia), B. Petri Canisii 
(pro Germ.) 

1888. 6. Dec. Calen- 
darium perpetuum 
reformatum appro- 
batur. 

1890. 19. Jan. Festum 
B. M. V. a Strada du- 
plex II. classis, Dom. 
2a Junii, 

1890. 17. Maj. Indulg. 
plen. pro 6 Dominicis 
ante festum S. Jo. 
Berchm. 

30. Jul. Lectiones per 
octavam SS. Cordis. 

1891. 6. Jun. Omnes 
in Ecclesiis S. J. pos- 
sunt dicere missas Be- 
atorum S. J. et eorum 
Ccelitum, quoram cultus 
immemorialis a S. Sede 
rite confirmatus est. 1884. 20. Jan. A. K. P. Beckx 
Fesulis Vicario generali An- 
tonio M. Anderledy resigna- 
vit gubernium Societatis (re- 
servatis tantum aliquot ne- 
gotiis). 1884. 8. Jun. Epistola: De Utte- 
ris encycKcis Leonis XIII.: Hu- 
manum genus. 1887. 4. Mart. f Petrus Beclsx. Antonius M. Anderledy 
Generalis (natus 3. Jun. 1819 
Helvetus, ingr. 5. Oct. 1838, 
missionarius, rector, Provin- 
cialis, Assistens). 1887. 1. Nov. Epistola: De cra- 
ento BB. Edmundi Campioni et 
Sociorum ac de incruento nobis 
subeundo maityrio. 1888. 29. Sept. Epistola: De mu- 
nere provehendi cultum SS. Cor- 
dis Jesu Societati abhinc duobus 
sseculis demandato. 1890. 8. Dec. Epistola: De repe- 
tenda subinde sanctoram Petri, 
Joannis et Alphonsi praeclare ge- 
storam memoria. 1891. 21. Nov. Epistola: De va- 
nitate rerum humanaram exem- 
plo S. Aloysii contemnenda. 1892. 18. Jan. f Fesulis Ant. 
Maria Anderledy. 1886. 7. Jun. CamiUus Mazzella 
(Pr. Neap.) Cardinalis creatur. 1888 M. excurrens stabiUtur in 
Albania (Pr. Ven.). Socii GallicB cum primum po- 
tuere, instaurarunt C. et ad 
ministeriaincumbebant, quoad 
lex associationis 1901 eos 
prohibuit. 1889 ineunte numerabantur in 
4 Pr. dispersis: 

Sac. Schol. Coad. 
Camp. 295 164 118 

Franc. 489 181 212 

Lugd. 421 145 194 

Tolos. 417 106 142 Universi 1622 596 666 
2884 466 467 468 1890—1902 Nova editio Biblio- 
thecse scriptorum S. J. (De 
Backer), prssparata a Carolo 
Sommervogel. 1890. 8. Feb. f CardinaUs Jos. 
Pecci, iterum admissus in 
Societatem. 1891. 21. Jun. Solemnitas ani- 
versarii trecentesimi beatae 
mortis Aloysii, imprimis Flo- 
rentise. 469 ffispania, Lusitania 

Pr. Castellana 1884. 
C. LoyolsBum cum Dpb. Onniense, 

Carrionense, 

Ordunniense, 

S. Jacobi 

inch. Vallisoleti; 

centrale Salmanti- C. 
C, 

c, 
c 
c 

Sem. 

cense; 

R. ad Comillas, Compo- 
stellana, Coronensis, Duran- 
gensis, Flaviobrigensis, Ge- 
gionensis, Palentina, San- 
tanderiensis, Tudelensis. 

In Insulis Anlillis 
C. Habanense, 
C. ad Cienfuegos. 
M. Cmtro-Americ. 
(dispersa) 
In statu Panamensi, 
In statu Paatensi, 
In C. Carthag., 
In via ad Bogota, 
In M. jEquat. et 
viana. 

Sac. 278 \ 
Schol. 217 } 
Coad. 233 ) Peru- 728 Germania, Belgium Anglia, Polonia Missiones exterae 1880. Multi e Gallia_ Socii 
in Pr. Belgica suscipiun- 
tur et laborant. 

1884 sq. „Cursus Scriptu- 
rse sacrffi" a Germanise 
Sociis editur. 

1884 ineunte in 12 C. Pr. 
Belg. inscripti erant scho- 
lares 5460; 1887 5580. 

1886—1887 Socii ielgce 
dirigebant 
150 Sodalitates B. M. V. 

sodales 

1. convictorum 

2. externorum 

3. juvenum 

4. virorum 1889 Gandiw, in palatio S. 
Francisci Borgia a Jesui- 
tis empto, fit R. in qua 
Septembri 1893 Novitia- 
tus Pr. Aragonice positus 
est. 635 
2157 
1822 
4389 1884. Scriptores C. Craco- 
viensis incipiunt edere 
Missiones catholicas et 
commentarios periodi- 
cos: Przeglad powszech- 
ny (Revue universeUe). 1885 D. Chyroviensis in- 
augurata. Suinma: personee 9003 

5. virginum fland. 6646 

6. virginum gaU. 3266 

7. matrum famil. 4008 Summa: personEB 13920 

96 alias Sodalitates 

sodales 
a)bon. mortis 266158 
b) S. Fr. Xaverii 2060 
c)SS. Cordis 111652 
d) Pur. Cord. M. 55576 

Summa: personaB 435446 1885 R. Teschinii in Sile- 
sia (munificentia Cardi- 
nalis Kopp). Missiones habuere 319 

Exercitia tradidere 
reUg. famiUis 340 | 
clero S8BC. 58 J 670 
laicis 272 1887 Multitudo popuU, qui vocantur 
Koles, in Chota-Nagpore conver- 
tuntur sub apostolato Constantini 
Lievens. (M. Bengal. occid. Pr. 
Belg.) 1888 C. DaxjeeUngense (Beng. occid.) 1889 Scholasticatus Pr. Belg. in 
Kurseong. In tota missione Ben- 
galse occid. degunt 

Sac. 77 \ 

Schol. 41 [ 139 
Coad. 21 I Conciones 

in tempUs S. J. 3067 | ^ggg aUbi 2296 Catecheses ad 
pueros extr. D. 1719 
ad populum 211l}3830 470 Contessiones 

part. 1140751 
gen. 21428 1162179 1891. 11.— 14. Apr.Primus 
secessus „clausus« opi- 
ficum (70) in C. Carolo- 471 1886 Anglia Provinciae ad- 
scripti: 

Sac. 299 ] 

Schol. 265 [ 733 

Coad. 169 I 1893 Sem. pontificium Kandyense 
(Ceylon) inch. a Leone VIII. com- 
mittitur Pr. Belgicx. 1893 Missio Kwangensis in Congo 
belgico. 

1893 M. Jamaicensis, et Hondu- 
rensis Brit. separantur a Pr. Angf- 
lim et addicuntur: prior Pr. Mary- 
landiae, posterior Pr. Missourianae. 

1893. 8. Dec. M. Zambesiana ad- 
scribitur Pr. AngUae cum 47 Sociis. 472 473 Historia contemporanea Sammi Pontifices, 
Litterse ApostolicsB Praepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gailia 1891. 14. Mart. f Lud.Windt- 
horst. 1894. 18. Jul. Redemptoristse, 
Lazaristae, PP. de S. Spiritu 
iterum admittuntur in Ger- 
mania, utpote non jam „Je- 
suitis affines". Russ. Mcolaus IL 1894. 1898. 30. Jul. t Bismarck. 1899. 22. Jan. Condemnatio 
„Americanismi" per litt. ap. 
„Testem benevolentiae". 

Angl. Eduardus VII. 1901-1910. 

1901. 22. Jun, Lex associationis 
in Gallia fere omnes reUgiosos 
e scholis et conventibus ex- 
pellit. Dein usque ad 3. Oct. 
1903 scholae 10 049 primaris 
clauduntur. 1903 Mariawitarum secta in 
Polonia russa, quse postea a 
gubernio protegitur. 1905. 20. Dec. Decretum Rom. 
de frequenti et quotidiana com 
munione. 1906. 1. Jan. Separatio perfecta 
Ecclesiaa a Statu Gallice et 
abolitio Concordati. 474 1893 Solemnitas Bea- 
tificationis ad S. Pe- 
trum: 

1. 16. Apr. Antonii 
Baldinucci (Breve 
25. Mart.) 

2. 30. Apr. Rudolphi 
Aquavivae et Socio- 
rum MM. (Breve 2. 
Apr.) 1895. 27. Sept. Breve 
Beatificationis Ber- 
nardini Realini; cele- 
bratur Romse 12. 
Jan. 1896. 1896. 7. Jul. S.Petrus 
Claver declaratui pa- 
tronus Missionum apud 

Nigritas. 1896. 11. JuL Nova 
„Statuta PiaB Societatis 
Apostolatus Orationis". 1898. 15. Jun. Indul- 
gentia plen. Novendiali- 
bus S. Fr. Xaverii dictis „a gratia 1898. 28. Jun. Missio- 
nariis datur facultas ce- 
lebrandi in navi. 1900. 8. Feb. Laudan 
tur exercitia spiritualia 
pro operariis (ut in Gal- 
lia et Belgio). 475 Ob teraporum difficultates Lu- 
dovicusMartin.Vic. generalis, 
convocavit electores Loyolam, 
ubi electus est Generalis 2. Oct. 1892 Ludovicus Mar- 
tin (Hispanus, nat. 19. Aug. 
1846, ingr. 13. Oct. 1864, 
Rector, ProvinciaUs Castella- 
naB, substitutus Secretarii). Decreta Congregatio- 
nis generalis XXiy. 

1. commendatur Generali, ut quam 
primum fieri possit, Bomam re- 
vertatur; 

2. ProvinciaB Maiylandise, Neo- 
Eboracensis, Missouriana aliis 
EuropaeProvinciis Bequiparantur ; 

3. quis Superior missionis vocan- 
dus sit ad Congr. provincialem; 

4. de paupertate residentiarum; 

6. de arca Provincise et Missionis; 

6. collegia scriptorum, redditibus 
stabilibus dotata, non sunt con- 
formia Constitutionibus (sed C. 
Civilitatis Catholicas pontificia 
anctoiitate regitur); 

7. Superioribus regulaiis discipli- 
na tuendamaxime commendatur ; 

8. ope Sodalitatum urgeatur cura 
spiritualis virorum prsesertim 
operarionim et pauperum; 

9. enixe commendatur Generali 
cura, ut continuatur historia 
Societatis, item cura de domibus 
professis erigendis; 

10. varia de studio theologise, juris 
canonici, historisB ecclesiasticae 
determinantur; 

11. vulgata Constitutionum versio 
ad fidem autographi hispani re- 
cognoscatur. 1892. 10. Feb. Paulus Melchers 

(Card. a 1885) fit professus 
S. J. 1 14. Dec. 1895. 1893. 16. Jan. Andreas Stein- 
huber creatur Cardinalis (t Ro- 
mae 15. Oct. 1907). 1897. 22. Aug. Leo XIII. fun- 
dat Coll. Leonianura in civi- 
tate Anagnia illudque Socie- 
tati moderandum concedit. 1900 Atlas historicus S. J. 
editur (Carrez). 1900. 26. Mart. t Card. CamiUus 
Mazzella S. J. Priusquam inltaliam se confer- 
ret Generalis, cum permissio- 
ne S. Sedis, visitavit Provin- 
cias GaUias, Angliae, Hiberniae, 
Belgii, Germaniaa, ItaUee sep- 
tentrionaUs. 1901 Lege associationis lata a 
reipubUcae comitiis, S. J. in 
Gallia perdidit 32 C, et Scho- 
lasticatus et Dpb., quas adhuc 
habebat in patria, coacta est 
coUocare in Belgio, Neerlandia 
et AngUa. 

Jam diutius et imprimis per 
ultimum tricennium ante hanc 
recentem disturbationem So- 
cu gaUi in variis D. opifices et 
viros oranis conditionis in 
sacris seeessibics excoluerant. 476 477 Hispania, Lusitania 


Germania, Belginm 


Anglia, Polonia 


Missiones exterse 


1901 Sept. Edi ccepti sunt 


1891 Prima Dex. pro ope- 


commentaiii periodici So- 


rariis in Fayt-lez-Manage 


ciorum hispanorum „Ra- 


sub C. Caroloregiensi. 


zon y F6". 


1893 C. S. Canuti inch. 
Hafnice (Dania). 


1902 Coepta est a Sociis lu- 
sitanis „Revista de Scien- 
cias Naturaes". 


1893. Alterum C. Leodii. 
In C. Pr. Belgicw institue- 
bantur scholares.- 


1894. 24.-25. Jul. Solem- 


1894. 10. Jan. Ambrosius Amirdana- 
1893—1894 6507 


nitas centenaria C. Sto- 


der defendens Ecclesise possessio- 


Cum ab a. 1893 juxta decr. 


1894—1895 6549 


nyhurst. 


nem vecte ferreo a paganis caesus 


21. Congregationis XXIV. 


1895—1896 6446 
est usque ad mortem ad Tuti- 


assidue laboratum fuisset 


1896—1897 7645 
corin. 


circaiiistoriam S. J., prod- 


1897—1898 7664 


ierunt historisa: 


1898—1899 7812 
1899—1900 7649 


Ass. Hispaniae (Astrain) 


1908—1909 7998 


1902 Vol. I. 
1905 Vol. II. 
1909 Vol. III. 


1895 C. max. S. Ignatii 
1895 M. Qallensis (Ceylon) attri- 


1912 Vol. IV. 


Valkenburg (Ditton Hall 
buitur Pr. Belgicae; M. Trinco- 
rehnquitur). 
maliensis in eadem insula Pr. 


Germanise (Duhr) 


Campaniae, quse ibi 1898 numera- 


1907 Vol. I. 


bat Sacerdotes 7, Coad. 1. 


1913 Vol. II. (1. 2.) 
GaUiae (Fouqueray) 
1896 Templum antiquum 

Oppavim in Silesia Sociis 
1910 Vol. I. 
Pr.Galiciae redditur; ad- 


1897. 4. Maj. In tumultu contra 


1913 Vol. II. 
ditur R. 


S. J. orto 18 PP. carceri mancipan- 
1898—1899 in 16 C. Pr. 
tur in republica .ffiquatoriana. 


ItaUBB (T. Venturi) 


Germ. et M. Bombay. et 
Eodem anno in Madagascar (R6- 


1910 Vol. I. 


Americ. numerabantur 
union, Maurit.) Pr. Tolosana ha- 
discipuli 4570, quorum 
bebat Sa^;. 54, Schol. 4, Coad. 23; 


Americse sept. (Hughes) 


3328 erant externi, 1242 
in M. Madurensi Sa<:. 75, Schol. 53, 


1908 Vol. I. 


convictores; 1904—1905 
Coad. 12. 


1908 et 1910 Docum. 


vero in 19 C. 4487 extemi, 
convictores 1540. 


Pr. Bohem. (Kross) 


1898 In missione Sinensi (Tch6-li 
Merid. Orient.) occupati erant e 


1910 Vol. I. 


Pr. Campanice Episc. 1. PP. 48, 
Coad. 11. 
1899. PP. belgro cceperunt 
1899 Dex. in Keyser Island (Pr. M. 
edere: „Les Missions 
NEb.). 
ielges". 
1900. C. S. Aloysii SiUar- 
1900. 19. Jun. 20. Jul. In Tch6-Ii 
diense (Pr. Germ.). 
(China) a rebellibus (Boxers) pro 
fide occisi sunt PP. Modestus 
Andlauer, Remigius Isor^, Paulus 
Denn, Jgnatius Mangin cum multis 
christianis. 


478 


479 


480 


481 Historia eontemporanea Summi Pontifiees, 
Litterse Apostolicae Prsepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia Lus. Rex Carolus 1908. 1. Feb. 
occisus cum priucipe hserede 
Ludovico Philippo; sequitur. Rex Emmanuel II. 1908. 28. Dec. Terrae motus 
vastat Messanam finitimasque 
civitates. Angl. Gregorius V. 1910. 1910. 4. Oct. Seditiosi Massones 
Lusitaniam, pulso rege, decla- 
rant Rempublicam. 1911 Separationem Ecclesiae a 
Statu „perfectam" decemunt 
et peragunt. 1911—1912 BeUum TripoUta- 
num ItaUae contra Turciam. 1912 Febr. In China abdicata 
dynastia Mandschu declaratur 
Status RepubUcanus. 1912 Nova et crescens persecu- 
tio cathoUcorum in Russia. 1903 (4. Aug.)— 1914 
(t 20. Aug.) Pius X. 

1905. 22. Nov. Mis- 
sionariis habentibus 
facultatem imponendi 
scapularia conceditur, 
ea tempore missionis et 
exercitiorum spiritua- 
lium 6 suggestu bene- 
dicere, quin ea singulis 
propria manu imponant 
aut nomina scripta re- 
spectivis confratemita- 
tibus exbibeant. 

1904. 23. Mart. Novae 
indulg. concessasNovenEB 
S. F. Xaverii „a gratia". 1904. 22. Jun. Facul- 
tas dandi benedic- 
tionem apostolicam post 
exercitia. 1904. 1. Nov. Decre- 
tum beatificationis MM. 
HungarisB S. J. 1906. 29. Oct. Facul- 
tas celebrandi in mari, 
dummodo tempus sit 
tranquitlum. 1907. 15. Apr. Altare 
unum privilegiatum con- 
ceditur etiam in do- 
mesticis capellis, ubi 
publicum Societas non 
habet. 1907. 4. Dec. Epistola 
autographa, qua 
Pius X. gratulatur 
Generali ad 50. inSo- 
cietate annum. 482 483 1895 GeneraUs residentiam 
suam Fesulis transfert Ro- 
mam (CoU. Germ.). 1896. 4. Oct. Epistola: De peri- 
culis temporum nostrorum caven- 
dis. Epistolse ad Provineiales : 

1. 1900. 1. Mait. Quo studio 
tradenda sint exercitia spiiitu- 
alia S. P. N. Ignatii. 

2. 1904. 1. Jan. De anniver- 
sario 60. a proclamato dogmate 
Imm. Conceptionis celebrando. 

3. 1904. 4. Nov. De S. Scrip- 
turse studiis a Nostris rite per- 
sequendis. 

4. 1905. 14. Apr. Epist.: Occasi- 
one gravissimi sui morbi. 1906. 18. Apr. f Ludovieus 
Martin. Franeiscns Xav. Wernz (Rot- 
wilse natus 4. Dec. 1842, 
ingr. 5. Dec.l857,lector juris ca- 
nonici per plurimos annos, 
Rector Universitatis Gregoria- 
na3 C. Romani) electus est Ge- 
neralis 8. Sept. 1906. 

Decreta Congregatio- 
nis XXV: 

(1. Sept— 18. Oct. 1906). 

1. bina Pii X. postulata, ut 

a) Societas S. Thomam habeat 
tanquam proprium Docto- 
rem, et 

b) missionem in Japonia et prse- 
sertim Institutum studiorum 
superiorum in illa regione con- 
stituat, fideliter exequi de- 
crevit; 

2. consecrandam esse Societatem 
peculiari actu S. Joseph; 

3. de Missionibus transmarinis in 
Provincias rite erigendis; 

4. de quotidiana Communione; 

6. de studiis inferioribus et su- 
perioribus; 

6. de sacia Scriptura; 

7. de temerariis novitatibus vitan- 
dis regulsB septem, 484 1906 Patavii (in Dex.) fit Cv. 

studentium in Universitate. 1907 CC. S. Aloysii MeUtensis 
(Pr. Sic). 1907 in Assist. Italice tradi 
ccepta sunt exercitia opifici- 
lus: 1907—1911 exculti sunt 
3516. 1908 Sem. Appulum (in Lecce) 
commissum Societati. 

28. Dec. TerrsB motu diruuntur 
C. et R. Messanen. Periere 
4 Sac, 2 Coad., 39 convic- 
tores. 1910. 8. Dec. Pars dioec Tri- 
dentince italica unitur cum 
Pr. Veneta; idem fit de pago 
Ticmensi in Helvetia. 1910. 8. Dec. Parisiis D. Frid. 
Masson ex Acad. gaUica so- 
lemniter elogium f ecit Jesuita- 
rum, qui Adanae (Apr. Maj.) 
1909 plura milUa Christiano- 
rum a caede per Turcos in- 
tentata servarunt. 1911. Lucianus Cattin S. J. 
canceUarius facultatis medi- 
cinae Berytensis accipit cru- 
cem legionis honoris. 1911. 27. Nov. Ludovieus BiUot 
creatur CardinaUs. 485 Hispania, Lusitania Germania, Belgium 1906 Barcinone Congr. B. 
M. V. Immac. juvenum, 
studiosorum, industria- 
lium et negotiatorum nu- 
merabat 895 (cum super- 
numerariis et honorariis 
1660) socios. 

1907 Dpr. Valentina (Pr. 
Arag.) SS. Cordi dicata. 

1908. C. et Inst. Matritense. 

1908. Sap. Xaveriana ,,Ca- 
stillo de Javier" (Pr. Cast.) Anglia, Polonia Missiones exterae 1910. Oct. Decreto gubernii 
provisorii Jesuitse in per- 
petuum e Lmitania pro- 
scripti et fere per men- 
sem in carceribus detenti 
ejiciuntur ; 3 C, 1 Dpb., 8 
R. vastantur et confiscan- 
tur. Etiam e M. Maca- 
ensi et Zambesise inf erioris 
exturbantur. 

Circa 80 exules lusitani (im- 
primis Schol. et Nov.) 
8. Nov. 1910 — Aug. 1911 
degebant hospites in D3pb 
Exatensi. 1911 Dpb. Lusitaniaa in Al- 
semberg (Belg.). 1903 in Dex. Feldkirchensi 
exercitiis exculti sunt 
1817 sacerdotes, magistri, 
studiosi, viri, juvenes, 
ab anno 1906 etiam ope- 
rarii et officiales vise fer- 
rese. 1904. Dex. 7ain Alken, quo 
anno in 7 Dex. exculti viri 
1904 9859 
1907 10401 
1902—1911 97868 

1905 C. alterum Bruxellis. 

1907 Jubilaeum 75 annorum 
PT.BelgiccB{3.Dec.m2) 

1907 Sociis 311 in Amer. 
sept. separatis a Pr. Germ. 
conceduntur solita suf- 
fragia. 

1909. 7. Sept. Hungaria ut 
propria Pr. separatur ab 
Austria. Numerat 1910 

C. 2, Dpb. 1, R. 3, Sac. 72, 
Schol. 48, Coad. 62. 

1910. 8. Dec. Decr. de Dal- 
matia cum M. Croatiai 
unienda; 

12. Dec. regiones slovenico} 
ad territorium Austrise 
pertinere declarantur. 

1910. 27. Sept. Inaugura- 
tur nova Dpb. et Dex. S. 
Bonifacii s' Heerenber- 
gensis (Pr. Germ.). 

1911. 2. Feb. Dpr. Vien- 

nen. 1. Oct. (Eniponti Cv. theo- 
logicus e D. S. Nico- 
lai in novum C. Canisia- 
num transfertur. 1905 Dex. in Czechowice 
(Driedzice, Silesia) Pr. 
Galic. 1901 Pars missionis in Madagascar, 
qam dicitur Betsileo, excolenda da- 
tur Pr. Campaniae. 1905 C. S. Franc. Xav. Bombayense 
numerans 1323 scholares a gu- 
bemio accepit augmentum remu- 
nerationis usque ad 10000 rupias; 
C. S. MarisB Imm. ib. a scholaribus 
570, Universitas ab auditoribus 
308 frequentabatur. 

1906 Omnes discipuli C. Bomb., qui 
ad examen (Matriculation) idonei 
putabantur, 35 numero, supera- 
runt, et unus praemium linguse la- 
tinae (80 rupias) obtinuit. 1910 Aula B. Edmundi 
Campion Oxoniemis pro 
Sociis qui studiis acade- 
micis dant operam. Pr. Angliae Socii: 1815 
1819 
1829 
1831 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 73 

89 
109 
110 
132 
194 
262 
347 
457 
578 
673 
716 ex 1907. 15. Aug. Eriguntur novse Pro- 
vinciae: 

1. Mexicana, 

2. Canadensis, 

3. Neo-Aurelianensis. 

Iteni Missioni Califomiae uniuntur 
Montes Saxosi et Alaska australis. 1907. 1. Sept. Socii missionis Buf- 
falensis a Prov. Germ. separata 
distribuuntur in Provincias Mor 
rylaftidim Neo-Eboracensis, Mis- 
sourianoB, et in Missionera Califor- 
nioe. 

1908. R. in Tokyo (Japonia). 1909. 17. Apr. Eduntur Commenta- 
rii hebdomadales „America" (New- 
Yorii). 1909 California fit Pr. 486 487 quibus Sac. 385, Schol. 
212, Coad. 119. 488 489 Historia contemporanea Summi Pontifices, 
Litterse Apostolicae Prsepositi et Congregationes 
Generales Italia, Gallia 1912. 11.— 15. Sept. Viennce 
(Austr.) 23. Congressus Eucha- 
risticus internationalis. 1912—1913 Bellum Haemiinon- 
tanum (Balkan) contra Turcos. 1912. 28. Nov. § 1. legis (5. Jul. 
1872 contra S. J. lat») a Con- 
silio Fcederatorum Imperii 
Germ. sic explicatur: 

Jesuitis prohibita sunt omnia mi- 
nisteria sacerdotalia exceptis mis- 
sis privatis et ministratione sa- 
cramentorum pro moribundis. In- 
super nequeunt docere; 

pemissoe sunt dissertationes 
mere scientificse et scriptio li- 
brorum etc. 1913. 19. Feb. Comitia Imperii 
Germ. totam legem contra S. J. 
abrogant. Expectatur decisio 
Foederatorum. 1913. 22.-27. Apr. Congress. 
Eucharist. 24. intemationalis 
MelitoB. 1913 Apostolatus Orationis a 
Pio X. 9. Apr. 1911 laudatus, 
plus 25.000.000 sodalium nu- 
merat. Libelli periodici (Nun- 
tii SS. Cordis) eduntur 42, 
linguis diversis plus 20. 1914. 28. Jun. Franc. Ferdi- 
nandus, princeps hsereditarius 
Austriae,in Serajewo occiditur 
a conducto sicario. 

26. Jul. Bellum Austriae con- 
tra Serviam. 

1914. 1. Aug. Incipit bellum 
Europseum. 

490 1908. 27. Maj. Festum 
SsB FamUiaB (dupl. m.) 
conceditur totiSocietati. 1909. 7. Maj. Erigitur 
in Urbe Pontificium 
Institutum BiUicum So- 
cietati commissum. 

1910. 12. Mart. Datur 
f acultas anticipandi Ma- 
tutinum et Laudes hora 
prima post meridiem. 

1910. 21. Jul. Appro- 
batur novum Summa- 
rium Indulgentiarum 
Congregationum Maria- 
narum, et 1911. 20. Mart. Con- 
gregationis Bon8B Mortis. 1911. 4. Aug. Epistola 
Summi Pontificis ad 
alumnos CoUegii Ca- 
nisiani (Enipontani 
(in qua laudatur B. 
Petrus Canisius). 

1911. 21. Nov. Con- 
ceduntnr Indulgentise 
Novitiis pro Officio S. 
Stanislai. 1912. 5. Nov. Re- 
scriptum Pii X. con- 
cedit, ut alumni in C. 
Germ. et Hung. possint 
cursus S. Scripturae et 
juris canonici post stu- 
dia theologica persequi 
in Urbe. 

1913. 25. Nov. Calen- 
darium perpetuum 8. 
J. juxta Decreta no- 
vissima redactum, 
S. Rituum Con- 
gregatio recognitum 
probat et adhiberi 
mandat. 

1914. lO.Maj.PiusX, 
gratulatur ad solem- 
nia saecularia resti- 
tutae S. J. 

1914. 3. Sept. (elec- 
tus) Benedictus XV. 

491 1907. 21. Apr. Universa S. J. 
se consecrat S. Josepho. 

1907. 8. Sept. Epistola ad Pro- 
vinciales: De celebrando primo 
aimo centenario a restituta S. J. 

1908. 18. Jan. ad Provinciales : 
De Encyclica Pascendi et de studio 
S. Scripturse. 

1908. 19. Apr. Instructio de 
examinibus extemorum scholarium 
in Universitate Gregoriana. 

1909. 29, Jun. De pecunia pro 
missione Japonica coUigenda. 

1909. 15. Jul. De regula 34. 
ex communibus rite servanda. 

1909. 8. Dec. Ordinatio de 
novo libello periodico in America 
septentrionali pubUcando. 

1910. 2. Febr. Epistola: De 3. 
probatione rite peragenda. 

1910. 17. Apr. De missioneJa- 
ponica juvanda. 

1910. 7. Maj. Nominantur Re- 
visores generales. 

1910. 3. Jun. Decretum de Con- 
stitutione CoUegii Professorum 
Pontiticii Institufi BibUci. 

1910. 8. Dec. Novae regulae com- 
munes Congregationibus B. M. V. 
in domibus et ecclesiis Societatis . 

1911. 30. Oct. Instructio de 
ratione sdificiorum Societatis. 1911. 25. Dec. De circumscrip- 
tione 3 Missionum Brasiliensium. 

1912. 28. Feb. Epist. ad 3 Pr. 
Hispani(B commendat institutio- 
nem et promotionem Associationis 
S. Raph. pro emigrantibus. 

1913. 25. Dec. Epist. in annura 
saecularem (1914) a restituta 
S. J. 

1914. 7. Aug. Tota S. J. ubi- 
que celebrat diem saecularem 
suae restitutionis. 

1914. 19. Aug. t Pranc. Xav. 
Wemz. 

492 1911—1912 Pontificia Univer- 
sitas Gregoriana habet audi- 
tores 1088 (Pr. Rom.). Sem. regionale Campanum 
(Neapoli), 1911 inch., a Pio X. 
in Societatis curam traditum 
est. Congregationes Marianae 

aggregatae Primae-PrimarisB 

Romae : 1584—1752 2126 

1752—1826 826 

1826—1886 14359 

1886—1912 19215 

Universae 36526 1913 Multa patitur C. Scodrense 
(Pr. Ven.) in Albania, durante 
longa obsidione et sequenti 
occupatione per Montenegri- 
nos (24. Apr.— 7. Maj.). 1914. 23. Mart. f Roraae Anto- 
nius Rota, ab 11. Nov. 1884 
Secretarius S. J. 493 Hispania, Lusitania 1911. 5. Nov. Dpr. Matri- 
tensis. 1912 Sem. minus S. Igna- 
tii in Civitate Regia (Pr. 
Tolet.). 1912. Nov. Regina Hispa- 

niae D. Victoria Eugenia 
in templo Dpr. Matriten- 
sis se consecrat B. M. V. 
in Congregatione Matrum 
christianarum. 1912 Colonia leprosorum S. 
Fr. a Borgia in Fontilles 
(Pr. Arag.). Sacrse Congregationes Stu- 
diorum et Consistorialis 
laudant studia in Sem. 
Comillensi (Pr. Cast.). C. Loyolceum et Duran 
gense sunt etiam Dex., ubi 
sacri secessus instituuntur, 
sicut in multis aliis D. 3 
Pr. HispanisB. Germania, Belgium 1908 Dex. SS. Cordis in 
Venlo (Neerl.) 1912 CC.in Dielighem prope 
Bruxellas (Pr. Lus.). 1912 Congr. Marianae in 

Hungaria eo magis flo- 
rent, quo magis 1910 et 
1911 a Massonibus ca- 
lumniis obrutse sunt. 1912. 15. Aug. Solemnis 
coronatio effigiei B. M. 
V. Hostynensis in Mora- 
via (Austr.). 1912 C. Aloysianum in D. 
Freinbergensi (Austr.), in 
quo candidati pro statu 
religioso et pro M. in pie- 
tate et litteris excoluntur. Anglia, Polonia In Pr. Angliw 3 sunt Dex. 
(CorapstaU Hall prope 
Manchester ab a. 1908, 
translata 1910 ad) Oak- 
wood Hall prope Romiley ; 
a 1912 ThorT^ury House 
(Isleworth); 1913 Whim- 
ney Hmse prope New- 
castle. 1912 Pr. Galiciana accipit 
propriam M. transmari- 
nam in Rhodesia prope 
Lundfundzam. Missiones exterae 1912 Mense Martio Dub- 
lini prodiit Numerus 1. 
Studiorum: „Studies, an 
Irish quarterly Review 
on Lettres, Philosophy 
and Science". 


1912 C. Quingueecclesiense 
(Hung.). 1913 C. inch.Pragce (Austr.) 494 1913 Dex. in Vught (Neerl.) 1914. Liber saecularis hi 
storisB S. J. 1814 ad 1914 
(Albers). 495 1912 Tercentenaria festa 
Petri Scarga (1612—1912 
Pr. Galic). 1910. 20. Dec. Universitas S. Ludo- 
■\aci declaratur C. maximum Pr. 
Missourianae. 1910 Fmctus quarundam M. 

Conversi Baptism. Catech. 

in &rt. mortis 

Beng. occ. 8281 274 80057 

Madur. 1732 5164 

Tch6-H 6525 15406 12005 

Nankin. 7706 35565 112909 

Madacass. 4129 713 1912 Pr. Mexicana, quae 1879 non 
numerabat nisi 21 Socios, nunc 
habet 333: Sac. 128, Schol. 118, 
Coad. 87 cum 4 C, 14 R., Dpb. et 
5 St. inter Tarahumaras. 1912. 15. Maj. M. Alaskce borealis 
Pr. Californiffl redditur; M. vero 
Indianae statuum Dakota et Wyo- 
ming a Pr. Calif. ad Missourianam 
transferuntur. 1912 Oct. Scholares S. J. in Stati- 
bus Unitis et Canada sunt 18 068 ; 
quorum 4600 in Universitatibus, 
13468 in C. 1913. 18. 21. Feb. Bern. Vaughan 
S. J. in Tokyo humanissime invi- 
tatus 3 orationes habuit (cum ap- 
plausu) in 2 Universitatibus et in 
C. Nobilium de educatione et de 
B. Joanna d'Arc. 1913. 29. Mart. Decreto gubemii 
approbatur Academia S. J. in 
Tokyo. Coeptus est cursus lingua- 
rum 10., academicus 21. Apr. 496 497 Appen- Series Superiorum et 

1. Elenchus Congregationum et Congregationes Gen. Prsepositi^) Ordo Tempus Ordo Nomen Natione I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 

XI. 

XII. 
XIII. 
XIV. 
XV. 
XVI. 
XVII. 
XVIII. 
XIX. 

498 21. Jun. — 10. Sept. 1558 

21. Jun. — 3. Sept. 1565 

12. Apr. — 16. Jun. 1573 

7. Feb. — 22. Apr. 1581 

3. Nov. 1593 — 18. Jan. 1594 
jussu Clementls VIII. 

21. Feb. — 29. Mart. 1608 
ex sententia Procuratorum 

5. Nov. 1615 — 26. Jan. 1616 

21. Nov. 1645 — 14. Apr. 1646 

13. Dec. 1649 — 23. Feb. 1650 

7. Jan. — 20. Mart. 1652 9. Maj. — 27. Jul. 1661 
vi decreti Innocentii X. 22. Jun. — 6. Sept. 1682 

22. Jun. — 7. Sept. 1687 

19. Nov. 1696 — 16. Jan. 1697 
vi decreti Innocentii X. 

20. Jan. — 3. Apr. 1706 
vi decreti Innocentii X. 

19. Nov. 1730 — 13. Feb. 1731 
22. Jun. — 5. Sept. 1751 

18. Nov. 1755 — 28. Jan. 1756 
9. Maj. — 18. Jun. 1758 

499 I. 

II. 

III. 

IV. 

V. VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 

XII. 
XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

500 S. Ignatius, Fundator . 
Jacobus Lainez . . . . 
S. Franciscus Borgia . . 
Everardus Mercurianus . 
Claudius Aquaviva . . . Mutius Vitelleschi . . 
Vincentius Carrafa . . 
Franciscus Piccolomini 
Alexander Gottifredi . 
Goswinus Nickel . . . Joannes Paulus Oliva, Vic. gen. cum 
juresuccess.; Praep. Gen. 31. Jul. 1664. Carolus de Noyelle 
Thyrsus Conzalez Mich. Angelus Tamburini . 

Franciscus Retz 

Ignatius Visconti . . . . 
Aloysius Centurione . . . 
Laurentius Ricci Hispanus 
Biscayensis 

Hispanus 
CastiUanus 

Hispanus 
Gandiensis 

Belga 
ex Marcour 

Italus 
NeapoUtanus Italus 
Romanus 

Italus 
Neapolitanus 

Italus 
Senensis 

Italus 
Romanus 

Germanus 
Juliacensis 

Italus 
Genuensis Belga 
BruxeUensis 

Hispanus 
ex SantaUa Italus 

Mutinensis 

Bohenius 
Pragensis 

Italus 
Mediolanensis 

Italus 
Genuensis 

Italus 
Florentinus 501 502 *) Cf. Cat. NeerlandisB 1893 pp. 68—73; Cat. HibemisB 1869 p. 25; Cat. Missouri» 1894 p. dix I. 

Officialiuni majorum Societatis. 

Praepositorum Generalium 1541 — 1914. 

Gen er ales Electus 


Anno 
setatis 


Muneris 
anni, menses 


Vita functus 


Annum 
agens 


Sub snmmis Pontificibus 


19. Apr. 1541 
a primis sociis 

2. Jul. 1558 


50 
46 


15 
6 


3 

6 


31. Jul. 1556 
19. Jan. 1565 


65 
53 


Paulo III. Julio III. Marcello II. 

Paulo rV. 

Paulo IV. Pio rV. 


2. Jul. 1565 


55 


7 


3 


1. Oct. 1572 


62 


Pio IV. Pio V. Gregorio XIII. 


23. Apr. 1573 


59 


7 


3 


1. Aug. 1580 


66 


Gregorio XIII. 


19. Feb. 1581 


38 


34 
31. Jan. 1615 


72 


Greg. XIII. Sixto V. Urb. VII. 

Greg. XIV. Innoc. IX. Clem. VIII. 

Leone XI. Paulo V. 


15. Nov. 1615 
7. Jan. 1646 


52 
62 


29 
3 


3 
6 


9. Feb. 1645 
8. Jun. 1649 


82 
65 


Paulo V. Greg. XV. Urbano VIII. 
Innocentio X. 
Innocentio X. 


21. Dec. 1649 


67 


1 


6 


17. Jun. 1651 


69 


Innocentio X. 


21. Jan. 1652 


57 


— 


2 


12. Mart. 1652 


57 


Innocentio X. 


17. Mart. 1652 


70 


12 


4 


31. Jul. 1664 


82 


Innoc. X. Alexander VII. 


7. Jun. 1661 


64 


20 


5 


26. Nov. 1681 


81 


Alex. VII. Clem. IX. Clem. X. 
Innocentio XI. 


5. Jul. 1682 


67 


4 


5 


12. Dec. 1686 


71 


Tnnocentio XI. 


6. Jul. 1687 


66 


18 


3 


27. Oct. 1705 


84 


Inn. XI. Alexandro VIII. 
Inn. XII. Clemente XI. 


31. Jan. 1706 
30. Nov. 1730 


58 
58 


24 
20 


1 


28. Feb. 1730 
19. Nov. 1750 


82 

78 


Clem. XI. Innocentio XIII. 
Benedicto XIII. 
Clemente XII. Benedicto XIV. 


4. Jul. 1751 


69 


3 


10 


4. Maj. 1755 


73 


Benedicto XIV. 


30. Nov. 1755 


67 


1 


10 


2. Oct. 1757 


69 


Benedicto XIV. 


21. Maj. 1758 


58 


15 


2 


Suppr. Soc. 21. Jul. 1773 
24. Nov. 1775 


75 


Clemente XIII. Clem. XIV. 


503 


504 


505 


506 


507 


508 Congregationes Gen. 


Praepositi 


Ordo 


Tempus 


Ordo 


Nomen 


Natione 


I. 

.g 

s II 

||lll. 
«.oa 

<u 

II w. 

60 

1 V. 


10.— 18. Oct. 1782 
20. Sept. — 2. Oct. 1785 
27. Jan. — 4. Feb. 1799 

4. - 14. Oct. 1802 

27. Aug. — 7. Sept. 1805 


Vic. gen. 

») )T 
)) )) 

ffi (U .3 ffi 
l| 1 


Stanisl. Czerniewicz 

Gabr. Lienkiewicz 

Franc. Xaver. Kareu 

Praep. Gen. per Breve 7. Mart. 1801. 

Gabr. Gruber, etiam pro regno Neapol. 

Thaddaeus Brzozowski, etiam pro regno 
Neapol. . 


Lithuanus 
Lithuanus 
Lithuanus 

Austriacus 
Viennensis 

Polonus 
Varmiensis 


XX. 
XXI. 
XXII. 


9. Oct. — 10. Dec. 1820 
30. Jun. — 17. Aug. 1829 
22. Jun. — 31. Aug. 1853 
16. Sept. — 23. Oct. 1883 

24. Sept. — 5. Dec. 1892 
Loyal»: 1». Congr. extra Urbem, 

1. Sept. — 18. Oct. 1906 


XEK. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 


Thadd. Brzozowski ....... 

Aloysius Fortis 

Joannes Roothaan 

Petrus Beckx 


Italus 
Veronensis 

Batavus 
Amstelodam. 

Belga 
ez Sichem 

Helvetus 
ex Berisal 

Hispanus 
ex Melgar 

Germanus 
ex Rottweil 


XXIII. 
XXIV. 
XXV. 


Anton M. Anderledy, Vic gen. cum 
jure success.; Prsep. gen. 4. Mart. 1887, 

Ludovicus Martin 

Franc. Xaver. Wemz 3 Congregationes Gen. celebratae sunt extra seriem electionum: 2 sub Claudio; sc. V. (1593) jussuClementis VIIL, 
XIV. (1696) sub ThjTso Gonzalez. At rursus nulla est habita occasione electionis S. Ignatii, Goswini Nickel, Thaddsei 
vi ejusdem decreti Innocentii X. indictae, sc. XI. (1661) et XV. (1706), etiara electioni vacarunt. 

Quorum res 
Partem 


Pater 


Generaliam 


Ab anno Soc. 


Ab anno vulgari 


1 


Nic. Orlandinus 


S. Ignatii 


1-16 


1540-1556 


2 


Franc. Sacchinus 


Lainii 


17-25 


1556—1564 


3 


Idem 


S. BorgisB 


26-33 


1564-1572 


4 


Idem 


Everaidi 


34-41 


1572—1580 


509 


510 


511 


612 


513 Generales Electus 


Anno 
setatis 


Muneris 
anni, menses 


Vita funetus 


Annum 

agens 


Sub summis Pontificibus 


17. Oct. 1782 


54 


2 


9 


18. Jul. 1785 


57 


Pio VI. 


27. Sept. 1785 


63 


13 


2 


10. Nov. 1798 


76 


Pio VI. 


1. Feb. 1799 


64 


3 


6 


30. Jul. 1802 


68 


Pio VI. Pio VII. 


10. Oct. 1802 


62 


2 


6 


26. Mart. 1805 


65 


Pio VII. 


2. Sept. 1805 


56 


8 


11 


Pio VII. 


7. Aug. 1814 
per bullam Pii VII. 


65 


5 


6 


5. Feb. 1820 


71 


Pio VII. 


18. Oct. 1820 


72 


8 


3 


27. Jan. 1829 


81 


Pio VII. Leone XII. 


9. Jul. 1829 


43 


23 


10 


8. Maj. 1853 


68 


Pio VIII. Greg. XVI. 
Pio IX. 


2. Jul. 1853 


58 


33 


8 


4. Mart. 1887 


93 


Pio IX. Leone XIII. 


24. Sept. 1883 


64 


8 


11 


18. Jan. 1892 


73 


Leone XIII. 


2. Oct. 1892 


46 


13 


6 


18. Apr. 1906 


60 


Leone XIII. Pio X. 


8. Sept. 1906 


64 


7 


11 


19. Aug. 1914 


72 


Pio X. et VI. (1608) ex decreto Congr. Procuratorum ; una ex decreto Innocentii X. de novennalibus Congregationibus, sc. 
Brzozowski; unde numero pares Congregationes Gen. et Prfepositi Gen. i. e. XXV. — 2 autem aliae Congregationes, gestas conscripsere: Partem 


Pater 


Generalium 


Ab anno Soe. 


Ab anno vulgari 


5. I. 
5. II. 

6. 

7. 


Franc. Sacchinus 

Jos. Juvencius 

Jul. CsBsar Cordara 

Idem 


Claudii 
Ejusdem 
Vitellesci 
Ejusdem 


42-61 

52-76 
77-86 
87-93 


1580-1590 
1590-1615 
1615—1625 
1625—1632 


514 


515 


516 


517 


518, Vicarii generales.^) Auctumno 1554 — 31. Jul. 1556 
31. Jul. 1556 — 2. Jul. 1558 . 
1. Jul. 1561 — Maj. 1562 . . . Maj. 1562 - Feb. 1564 19. Jan. — 2. Jul. 1565 . . . . 

30. Jun. 1571 — 28. Sept. 1572 

1. Oct. 1572 — 23. Apr. 1573 . 
5. Aug. 1580 — 19. Feb. 1581 . 

31. Jan. — 15. Nov. 1615 . . . 
9. Febr. 1645 — 7. Jan. 1646 . 
8. Jun. — 13. Dec. 1649 . . . 
17. Jun. 1651 — 21. Jan. 1652 
13. Dec. 1660 — 31. Mart. 1661 
7. Jun. 1661 — 31. Jul. 1664 . . 
26. Nov. 1681 — 5. Jul. 1682 . 
12. Dec. 1686 — 6. Jul. 1687 . . 

1703 — 31. Jan. 1706 . . . . 
7. Mari — 30. Nov. 1730 . . . 
19. Nov. 1750 — 4. Jul. 1751 . 
4. Maj. — 30. Nov. 1755 .... 

2. Oct. 1757 — 21. Maj. 1758 . 1. Hieronymus Natalis nominatus a S. Ignatio. 

2. Jacobus Lainez. 

3. Alphonsus Sabneron, vivente Jacobo Lainez et proficiscente in 
Galliam, sed pro Italia et Sicilia tantum. 

4. S. Franc. Borgia (misso Salmerone ad Concilium Trid.). Item 
pro Italia et Sicilia. 

5. S. Franciscus Borgia. 

6. Hieronymus Natalis (proficiscente Borgia in Hispaniam et 
Galliam cum Card. Alexandrino). 

7. Joannes de Polanco. 

8. Oliverius Manaraeus. 

9. Ferdinandus Alber. 

10. Carolus Sangrius. 

11. Florentius de Montmorency 

12. Goswinus Nickel. 

13. Christoph. Schorrer, vivente Goswino Nickel. 

14. Paulus Oliva (el. a Cge XI.) cum jure succedendi. 

15. Carolus de Noyelle. 

16. Dominicus Maria de Marinis. 

17. Mich. Angelus Tamburini (el. a Th. Gonzalez). 

18. Franciscus Ketz. 

19. Ignatius Visconti. 

20. Aloysius Centurione. 

21. Joannes Antonius Timoni. 10. Oct. 1782 — 18. Jul. 1785 

7/18. Jul. 1785 — 10. Nov. 1798 

10. Nov. 1798 — 7. Mart. 1801 

30. Jul. — 10. Oet. 1802 

26. Mart. — 2. Sept. 1805 


In Alba Russia. 

Stanislaus Czerniewicz (el. a Cge I. Poloc). 
Gabriel Lenkiewicz. 
Franc. Xav. Kareu. 
Hieronymus Wichert. 
Antonius Lustyg. A restituta Societate. 5. Febr. - 18. Oct. 1820 

27. Jan. — 9. Jul. 1829 

29. Mart. 1848 — 27. Apr. 1850 

8. Maj. — 2. Jul. 1853 

24. Sept. 1883 — 4. Mart. 1887 

18. Jan. — 2. Oct. 1892 

18. Apr. — 8. Sept. 1906 

20. Aug. 1914 

Ex Vicariis generalibus fuerunt 

1) electi a professis KomaB praesentibus: nn. 2., 5., 7., 8., 18. 

2) nominati per schedam a Generali mortuo relictam: nn. 9., 10., 11 

3) nominati a Generali vivente 1., 3., 4, 6., 12., 13., 17., 24., 25. 22. Marianus Aloysius Petrucci. 

23. Vincentius Pavani. 

24. Paschalis Cambi (pro Italia). 

25. Jacobus Pierling. 

26. Anton. M. Anderledy (el. a Cge XXIII.) cum jure successionis. 

27. Ludovicus Martin. 28. Kogerius Freddi. 

29. Eduardus Fine. 15., 16., 19., 20., 21., 22., 23., 27., 28, 29. Assistentes^) (seu Gonsulfores Praepositi Generalis) 

Italise. Christophorus Madrid 1558 

Benedictus Palmio 1565 

Laurentius Maggi 1581 

Jo. B. Caxminata 1586 

Ludovicus Maselli 1594 

Fabius de Fabiis 1604 

519 Mutius Vitelleschi 1608 

Bernardinus Confalonieri 1615 

Jacobus Croce 1618 

Carolus Sangro 1638 

Thomas Keina 1643 

Fabricius Bamfo 1649 

520 ») Cli Letlies and Notices voj, XII, (1879) pp. 69—75, ubi etiam Assistentes. — ') Ex „Lettres and Notices". Vol. XII. (1879), Assistentes Jo. Aloys. Confalonieri 1652 

Valentinus Mangioni 1653 

Ludovicus Bompiani 1660 

Alexander Fieschi 1661 

Dominic. M. de Marinis 1682 

Julius Balbi 1683 

Franciscus Guarini 1696 

Vincentius Imperiali 1706 

Horatius Olivieri 1712 

Antonius Casati 1730 

!^natius Visconti 1737 

Aloys. Centurione 1751 

Joannes Scotti 1755 

Vespasianus Trigona 1755 Jo. Antonius Timoni 1761 

Jo. Anton. Gorgo 1761 

Vincentius Zauli 1820 

Franciscus Finetti 1829 

Vincentius Pavani 1829 

Jo. Anton. Grassi 1842 

Franciscus Pellico 1850 

Josephus Ferrari 1853 

Felix Sopranis 1865 

Josephus Boero 1876 

Matthaeus Ciravegna 1883 

Rogerius Freddi') 1892 

Franciscus de P. Nalbone 1914 Lusitaniae. Ludovicus Gonzalez 1558 

S. Franc. Borgia 1564 

Jacobus Miron 1565 

Petrus Fonseca 1573 

Emman. Rodriguez 1581 

Joannes Alvarez 1594 

Anton. Mascaregnas 1608 

Nunius Mascaregnas 1615 

Joannes de Mattos 1638 

Nunius de Cunha 1646 

Ludovicus Brandano 1649 

Franciscus de Tavora 1654 Gaspar de Govea 1661 

Antonius Gonzalez 1663 

Franciscus Lopez 1678 

Franc. de Ahnada 1681 

Antonius de Rego 1683 

Emmanuel Correa 1696 

Michael Diaz 1706 

Joannes de Valle 1713 

Franciscus Gomez 1727 

Joseph. de Sylveyra 1741 

Ignat. de Sylveyra 1746 

Joan. de Gusraao 1751 HispaniSB. Joannes Polanco 1558 

S. Franc. Borgia 1564 

Antonius Araoz 1565 

Hieron. Natalis 1568 

jEgidius Gonzalez 1573 

Garcias Alarcon 1581 

Anton. de Mendoza 1594 

Barthol. Perez 1596 

Nicolaus Ahnazan 1608 

Alphonsus Carillo 1615 

Nicolaus Ahnazan 1618 

Didacus de Sosa 1631 

Alvarus Arias 1639 

Petr. Gonzalez de Mendoza 1643 

Petrus de Mendoza 1646 

Franc. de Montemayor 1649 

Alphonsus Yannez 1652 

Dominicus Langa 1656 

Sebastianus Isquierdo 1661 

Joannes Marin 1679 

Paschas. da Casanueva 1682 Gregorius Sarmiento 1696 

Ludov. de Montesdoca 1706 

Salvator Gonzalez 1717 

Franciscus Sierra 1723 

Francisc. de Miranda 1738 

Petrus de Cespedes 1744 

Fr. Xaver. Idiaquez 1755 

Petr. de Cespedes 1756 

Salvator Osorio 1758 

Francisc. de Montes 1765 

Augustinus Monzon 1820 

Petrus Ganuza 1827 

Thomas Giover 1829 

Ignatius M. Lerdo 1840 

Emmanuel Gil 1853 

Jo. Jos. de la Torre 1883 

Mathias Abad«) 1906 

Isidorus Zameza 7. Feb. 1912 

Josephus Barrachina 1914 Gennaniae. Hieron. Natalis 1558 

Everardus Mercurianus 1565 

Oliverius Manaraeus 1573 

Paulus Hoffaeus 1581 621 Edmundus Hayus 1591 

Jo. Paulus Campanus 1591 

Jacobus Tyrius 1593 

Georgius Duras 1595 

522 ») t Boma IL Jun. 1914. — ») f Sabai 23. Jan. 1912. Assistentes Ferdinandus Alberus 1608 

Theodorus Busaeus 1615 

Gualterus Mundbrodt . 1636 

Florent. Montmorency 1646 

Goswinus Nickel 1649 

Christophorus Schorrer 1652 

Carolus de Noyelle 1661 

Nicolaus Avancinus 1682 

Eusebius Truchses 1687 

Ignatius Diertins 1696 

Valentinus Querch 1702 

Andreas Waibl 1706 

Valentinus Querck 1716 

Franciscus Eetz 1725 

Fr. Xav. Hallaver 1730 

Josephus Mayr 1737 Leonardus Tschiderer 1743 

Antonius Vanossi 1752 

Balthasar Lindner 1758 

Franciscus Rhomberg 1768 

Aloysius Landes 1829 

Joannes Janssen 1844 

Josephus Simmen 1848 

Jacobus Pierling 1850 

Anton. M. Anderledy 1870 

Gaspar Hoevel 1883 

Mauritius Meschler 1892 

Wlodimirus Led6chowski 1906 Galliae. Ludovicus Richeomus 1608 

Christophorus Balthassar 1615 

Stephanus Charletus 1627 

Barthol. Jacquinotius 1646 

Franciscus Annatus 1648 

Petrus Le Cazraeus 1652 

Claudius Boucher 1661 

Paulus Fontaine 1682 

Joannes Bomier 1692 

Petrus Dozzenne 1696 

Guliehnus Daubenton 1706 

Jo. Joseph. Guibert 1715 

Josephus de Gallifet 1723 Franciscus La GorrSe 1730 

Carolus Dubois 1733 

Jo. Joach. de la Granville 1750 

Lud. Franc. Le Gallic 1753 

Joannes Rozaven 1820 

Ambrosius Rubillon 1851 

Guhelmus Blanchard 1883 

Franc. Grandidier 1889 

Eduardus Fine 1900 Poloniae. Thomas Dunin 1756 

Andreas Wagner 1758 Carolus Koricki In Alba Russia. Electi in Gong. 

Franciscus Kareu .... 
Hieronymus Wichert . . 
Francisc. Lubowicki . . . 
Mathias Rakiety .... IL Polocensi 1785 Electi in Cong. III. Polocensi 1799 Hieronymus Wichert 
Gabriel Gruber . . . 
Antonius Lustyg . . 
Franc. Lubowicki . . Electi in Cong. 

Hieron. Wichert . . . . 

Antonius Lustyg . . . . 

Thaddaeus Brzozowski . . 

Cajetanus Angiolini . . . rV. Polocensi 1802 Electi in Cong. V. Polocensi 1805 

Antonius Lustyg 

Eduardus Desperamus 

Hieron. Wichert 

Joannes Hochbichler 

Petrus Pietroboni 1810 

Joannes Billy 1816 

Raimundus Brzozowski 1820 Anglise. Joannes Etheridge 1853 

Joannes Ffrench 1858 

Alfredus Weld 1873 

Joseph. E. Keller 1883 

Robertus Whitty 1887 

Jacobus Jones 1892 523 Rodulph. Jo. M^yer . 1893 

Jacobus Hayes 1906 

Hermannus Walmesley 1907 524 Secretarii Societatis et Procuratores generales.^) S. Franc. Xaverius 1539—1540 

Petrus Kibadeneira 1541 

Hieronymus Domenech 

Andreas Frusius 

Barthol. Ferronius f 8. Dec. 1548 

Joannes Polancus 1546 — 1573 

Dionysius Vasquez (adjutor) 1566 — 1568 

Anton. Possevinus Apr. 1573—15. Dec. 1578 

Julius Fatius 1578—7. Feb. 1583 

Didacus Ximenes Feb. 1583— Apr. 1594 

Fabius de Fabiis Apr.— Oct. 1594 

Jacob. Dominicus .... ineunte 1595 — 15. Jan. 1600 

Bernard. de Angelis Jan. 1600 — Nov. 1615 

Nic. de Almacan Nov. 1615— Mart. 1619 

Franc. Sacchinus Mart. 1619—16. Dec. 1625 

Franc. Piccolomini 1626—2. Dec. 1631 

Vincent. Guinigius 1632—1644 

Alexander Gottifredi 1644—1646 

Ludov. Bomplanus 1646—24. Apr. 1649 

NathanaelSoutwellus {Pro-Secr.) 1649, Secr. 1650—21. Dec. 

1667 
Hieron. Cattaneus . . .31. Dec. 1667—31. Jan. 1677 
Dominicus M» de Marinis 31. Jan. 1677— 9. Jul. 1682 

Jacobus Massius .... 6. Sept. 1682—15. Nov. 1687 

^gidius Estrix 1687—1694 

Franciscus Guarinus 1694 — 1697 

Jacobus WilU 1697—1699 

Mich. Angelus Tamburini 1699—1703 

Raynerius Carsughius 1703 — 1706 

Horatius Oliverius ... 27. Apr. 1706—2. Mai 1716 
Anton. Millesio 1716—1731 Leonardus Tschiderer 
Joannes Scotti . . . 
Laurentius Ricci . . 
Jo. Ant. Timoni . . 
Gabriel Comolli . . . . 8. Dec. 1731-Feb. 1743 
14. Maj. 1743—24. Dec. 1755 
10. Dec. 1755—31. Maj. 1758 
18. Jun. 1758—11. Jul. 1761 
. . 10. Apr. 1761— Aug. 1773 Jo. Polancus 1547—1567 

Jo. B. Ribera (adjutor) 1557 

Joannes Victoria 1567—7. Jun. 1570 

Ferdin. de Solier 1570 

Franc. de Leon 1570—1576 

Didacus Ximenes 23. Feb. 1576—1581 

Hieronymus Costa 23. Maj. 1581—1582 

J. B. Ribera 1582—1584 

Marius Fuccioli 1585—1592 

Laurent. de Paoli .... 1. Jun. 1592—7. Dec. 1639 Ottonius Costanzo (Vice-Proc.) 7. Dec. 1639—4. Apr. 1640 Jo. Raph. de Ferrariis 
Petrus Gherardi . . . 4. Apr. 1640-2. Apr. 1642 
3. Jul. 1642—4. Jan. 1681 Paulus Ottolini (Vice-Proc.) 4. Jan. 1681— Nov. 1682 
Jo. Andreas Serra ... 6. Nov. 1682—20. Jan. 1688 

Jo. B. Tolomei 20. Jan. 1688—26. Jan. 1692 

Pet. Franc. Orta .... 26. Jan. 1692—6. Maj. 1718 Antonius Casati 
Thomas Silotti . . 
Josephus Augusti . 

Jo. Anton. Timoni 
Dominic. Franchini .... 1718—14. Nov. 1724 

16. Nov. 1724—20. Jul. 1732 

20. Jul. 1732—2. Maj. 1756 

. . 2. Maj. 1756— Jan. 1758 
. . . . Jan. 1758— Aug. 1773 Matth. Rakiety 1782 f 3. Maj. 1797 

Thadd. Brzozowski 1797—1805 

Jos. Korycki 1805—8. Oct. 1827 

8. Oct. 1827—19. Jul. 1829 {vacat) 
Joannes Janssen 19. Jul. 1829 — 1844 

Jos. M» Manfredini ... 7. Apr. 1844—11. Nov. 1853 
Bonaventura Benetti . . . Nov. 1853—30. Oct. 1857 

Josephus Kleutgen Oct. 1857—1863 

Torquatus Armellini {Pro-Secr. 1863) . . . 1864—1884 
Antonius Rota .... 11. Sept. 1884— f 23. Mart. 1914 
Petrus Tacchi Venturi 1. Maj. 1914— Cajetan. Angiolini 1803—1804 (in Pr.) 

1805—1810 {extra Pr.) 
1811—1812 {vacai) 
1817—1820 
Barthol. Avezani . . . 1820—1827 (1827—1829 vacai) 

Franc. Vespre 1829—1830 

Seraphinus Manucci 1830 — 1834 

Jos. Aloys. Chiereghini 1834-1853 

Jos. Betti {Vice-Proc. 1853) . . . 1854—3. Sept. 1886 

Joachim Vioni 1886—1887 

Franc. Xaver. Ploegman Mart. 1887—1898 

Alfredus Maertens 1898— 525 526 1) Ex Cat. NeerlandisB 1896 pp. 69— 72* 2. Series Praepositorum Provincialium. 

Assistentiae Italiae. 

1641—1567 socii omnes RomaB consistentes regebantui a Praeposito Generali; reliqui vero extra Urbem per collegia 

dispersi, ab a. 1651 a Prsepositis Provinciffl. 

Pr. Tusciae.') 

Paschasius Broet 1551 1 Petrus Ribadeneira 1560 

Jacobus Lainez 1562 | Christophorus Rodriguez 1665 

1. Pr. Bomana (loco Tuscise). Christophorus Rodriguez 1567 

Alphonsus Ruiz 1571 

Joan. Nicolaus de Notariis 1574 

Sebastianus Morales, Visitator 1578 

Claudius Aquaviva 1579 

Jo. Nic. de Notariis 1581 

Fabius de Fabiis 1584 

Jo. Bapt. Carminata, Vis. et Prov 1589 

Carolus Regio 1694 

Bernardinus Rossignoli 1597 

Bernardinus Confalonieri 1600 

Petr. Anton. Spinelli 1603 

Mutius Vitelleschi 1606 

Fabius de Fabiis 1608 

Decius Striverio 1610 

Pompilius Lambertengo 1614 

Carolus Sangro 1617 

Antonius Marchese 1619 

Augustinus Vivaldi 1623 

Hieronymus ab Alexandro 1626 

Carolus Sangro 1629 

Nicolaus Berzetti 1632 

Franciscus Piccolomini 1635 

Oliverius Pensa 1636 

Jo. Stephanus Menochio 1642 

Valentinus Mangioni, Vis 1646 

Valentinus Egidii 1647 

Alexander Gottifredi 1661 

Fabritius Bamfo 1652 

Joannes Rho 1666 

Ludovicus Bompiani 1668 

Fabius Albergati 1661 

Franciscus Vasco, Vis. et V. Prov 1663 

Jo. Bapt. Aldovrandi 1664 

Jo. Anton, Caprini 1667 l^atius Moncada 1671 

Dominicus Brunacci 1674 

Jo. Anton. Caprini 1677 

Octavius Rossi 1681 

Jacobus Cellesi 1684 

Alexander Zampi, Vis. et Prov 1688 

Franciscus Guarini 1691 

FeUx Rotondo 1694 

Jo. Vincent. Imperiali 1695 

Dominicus Bernardini 1698 

Angelus Alamanni 1701 

Curtius Sesti 1705 

Raymundus Carsughi 1706 

Gabriel M. Grassi 1709 

Fabius Mansi 1712 

Jo. Ambrosius Centurione 1713 

Jo. Bapt. Spinola l 1716 

Hieronymus Febei 1719 

Jo. Bapt. Grimaldi 1722 

Hieronymus Giovio 1726 

Carolus Storani 1729 

Thomas Silotti 1732 

Vincentius Aniballi 1735 

Dominicus Casotti 1739 

Carolus M. Mansi 1742 

Franciscus Turconi 1745 

Joan. Antonius Timoni 1748 

Dominicus Franchini 1761 

Hieronymus Ridolfi 1755 

Marianus Pongelli 1768 

Innocentius Gentili 1762 

Philippus d'EIci 1765 

Paulus Anton. Raffagni 1768 

Ludovicus Paravicino 1772 A restitata Societate. 
Fr. ItaliEB. Joseph. M. Pignatelli 1806 

Aloysius Panizzoni 1811 

Joannes Perelli 1814 

Ferdinandus Barilla 1815 

Aloysius Fortis 1816 Josephus Sineo 6. Dec. 1818 

Alexander de Lisca 1822 

Vincentius Pavani 13. Nov. 1822 

Joan. Roothaan, V. Pr 1829 

Josephus Sineo 19. Jul. 1829 Jo. Bapt. Dassi 1832 

Josephus Spedalieri 1836 

527 Pr. Romana 1831. 

Bonaventura Benetti 
Josephus Gioja . . . 18. Sept. 1840 
23. Oct. 1843 528 Juzta Append. in Cat. Rom. 1869. p. 79 sq. Provinciales Assistentise Italise Paschalis Cambi . 
Seraphinus Sordi . 
Felix Sopranis . . 
Alexander Ponza . 
Cajetanus Tedeschi 
Petrus Eagazzini . 
Valerianus Cardella 
Franciscus Vannutelli 
Thomas Ghetti . . . 19. Oct. 1846 

8. Sept. 1852 
27. Sept. 1856 

14. Sept. 1859 

15. Dec. 1867 
13. Nov. 1872 

9. Jan. 1876 
22. Maj. 1879 

4. Maj. 1884 Rogerius Freddi . . 

Enimanuel de Caro . 
Franciscus M. Carini 

Augustus Ferretti . . 

Aloysius Caterini . . 

Augustus Spinetti . . 

Octavius Turchi . . 16. 


Jul. 


1887 


8. 


Sept. 


1891 


4. 


Oct. 


1896 


10. 


Apr. 


1901 


16. 


Jun. 


1904 


1. 


Nov. 


1909 


12. 


Dec. 


1912 2. Pr. Sicnla.') 

1548 S. Ignatius collegium Messanee condidit, cujus gubernationem ad annum 1551 retinuit. 
1549 Jacobus Lainez Commiss. collegiis Panormitano et Messanensi S. Ignatii nomine biennio praefuit. Hieronymus Domenech 1551 

Hieronymus Natale 1552 

Hieron. Domenech 1553 

Petrus Ribadeneira 1561 

Hieron. Domenech 1563 

Joannes de Montoya 1569 

Hieron. Domenech 1571 

Julius Fazio 1576 

Jo. Bapt. Carminata 1577 

Jo. Bapt. Carminata 1582 

Ludovicus Masselli 1586 

BarthoIomsBus Ricci 1590 

Fabius de Fabiis 1594 

Josephus Blondo 1595 

Jo. B. Carminata 1598 

Jo. Dominicus Candela 1601 

Jacobus Dominici 1604 

Bernardinus Gonfalonieri 1609 

Jordanus Cascino 1611 

Carolus Mastrilli 1614 

Pompil. Lambertenghi 1617 

Hieron. Tagliavia 1620 

Hieron. d'Alessandro 1622 

Jordanus Cascino, Panorm.') 1626 

Decius Striveri, Messan 1626 

August. Vivaldi, Panorm 1629 

Jo. Jac. d'Alessandro, Mess 1628 

Pompil. Lambertenghi 1633 

Nicolaus Berzetti 1636 

Csesar Bosco 1639 

Thomas Reina 1643 

Ignatius Gargano 1646 

Ludovicus Bombiani 1649 

Carolus Ventimiglia 1652 

MarceUus SpinelS 1655 

Exeunte anno 1767 Provincia e suis domibus exturbata exulavit in patrimonio S. 

Ab instaurata Societate. 

Cajetanus AngioHni 30. Apr. 

Societatem in Siciliam iterum invexit. 

Xaverius Ruffo 15. Sept. 

Emmanuel Zuniga 10. Sept. 

Horatius M. Pastori 8. Dec. 

Josephus Wulhet 11. Jun. 

529 530 Josephus Castelnuovo . . 
Ignatius Moncada . . . . 
Jo. Jac. Visconti . . . . 
MarceUus SpineUi . . . . 
Andreas da Pozzo . . . 
Jo. Bapt. Aldovrandi . . 
Erasmus Boccadifuoco 
Carolus Paladini . . . . 
Josephus Lauria . . . . 
Aloysius FardeUa . . . . 
Franciscus Guarini . . . 
Jo. Vinc. Imperiale . . . 
Vincentius Grimaldi . . . 
Josephus Caiola . . . . 
Petrus M. Reggio . . . . 

Aloysius Vicari 

Dominicus Bandini . . . 
Jos. PhiUbert. Barbieri . 

Paulus Sala 

Carol. Nicol. Biancardi . 
Vincentius Lucchese . . 
Petrus M. Reggio . . . . 
Franciscus Valseca . . . 
Dominicus M. Turano . . 
Gaspar Cardamone . . . 
Benedictus Plazza . . . 
Ignatius Stanis. CastigUa 

MarceUus Tipa 

Marius Perremuto . . . 
Vespasianus M. Trigona . 

MarceUus Tipa 

Ferdinandus Bonanno . . 
Hieron. Setaiolo . . . . 
Antonius Bonavia . . . 1657 
1660 
1663 
1667 
1670 
1674 
1677 
1680 
1683 
1687 
1690 
1693 
1696 
1699 
1701 
1704 
1708 
1711 
1715 
1719 
1722 
1725 
1728 
1731 
1735 
1738 
1741 
1744 
1749 
1752 
1755 
1759 
1762 
1766 Petri. 1805 


Salvator Costa 


20. Jan. 


1822 
Franciscus OUvieri 


22. Jul. 


1825 


1808 


Josephus SpedaUeri 


12. Apr. 


1830 


1810 


Antonius Vinci 


25. Aug. 


1835 


1815 


Vincentius Pucci 


17. Sept. 


1838 


1817 


Josephus SpedaUeri 


1. Nov. 


1842 1) Cf. Cat. SiculsB 1877 pp, 38—42; et 1880 p. 39—40- 

') 1626 Sicula in 2 Frovincias divisa est: in occidentalem seu Fanormitanam, et in orientalem seu Messanensemj 1633 iterum coaluitt Provinciales Petrus Scarlata . . 
Josephus Spedalieri 
Vincentius Garofalo 
Petrus Fontana . . 
Josephus Galvagno 
Joan. Carapezza . 
Ferdinandus Ferrante 
Cajetanus Filiti . . . 1. Nov. 1845 
10. Jul. 1849>) 
21. Dec. 1853 

21. Nov. 1857 

22. Dec. 1867 
3. Apr. 1873 

29. Maj. 1879 
25. Nov. 1885 Albertus Amico 

Vincentius Licalsi .... 
Emmanuel de Caro . . . 
Franciscus de P. Nalbone 
Cajetanus Eomano . . . 3. Pr. ITeapoIitana/) aperto Neapoli jam a. 1552 coUegio, creatur 29, Alphonsus Sahneron 
Claudius Aquaviva 
Carolus Regio . . . 
Alphonsus Scariglia 
Ludovicus Maselli . 
Benedictus Sardi . 
Julius Fazio . . . 
Antonius Lisio . . 
Robertus Bellarmino 
Ludovicus Mansone 
Fabius de Fabiis . 
Petrus Anton. Spinelh 
Hieronymus Barisano 
Petr. Ant. Spinelh . 
Antonius Marchese . 
Carolus de Sangro . 
Joan. Jac. d'Alessandro 
Anton. Marchese . . 
Vincentius Carrafa . 
Hieron. d'Alessandro 
Carolus de Sangro . 
Hier. Marchese . . . 
Nicolaus Berzetti . . 
Franc. Piccolomini . 
Joan. Anton. Poderico 
Franciscus Mascambruno 
Ignatius Gargano . 
Franc. Mascambruno 
Fabricius Pignatelli 
Marcellus Spinelli . 
Joannes Rho . . . 
Franciscus Vasco . 29. Sept. 1558 
. . Apr. 1576 
. . Dec. 1579 
. . Mart. 1580 
18. Maj. 1581 

1. Mart. 1586 

30. Apr. 1587 
15. Dec. 
24. Nov. 

3. Feb. 

5. Feb. 
21. Jan. 

6. Feb. 

3. Maj. 1612 
15. Mart. 1616 

20. Nov. 1619 

21. Jan. 
6. Jun. 

1. Maj. 

6. Jul. 
18. Jun. 

7. Jan. 
24. Mart. 1640 
. . Apr. 1643 

4. Jan. 1648 

8. Nov. 1648 
6. Apr. 1652 
6. Mart. 1655 

29. Jul. 1656 

2. Jun. 1657 
. . Maj. 1660 
. . Mart. 1664 1589 
1594 
1597 
1600 
1606 
1609 1623 
1626 
1627 
1630 
1633 
1637 Ignatius Moncada . 
Jo. Anton. Caprini 
Andreas del Pozzo 
Carolus Paladino . 
Michael de Fiore . 
Franciscus Guarini 
Octavius Carracciolo 
Aloysius Albertini . 
Andreas de Mari . 
Pompejus de Franco 
Alexander Alciati . 
Thomas Capano . 
Mauritius Antonelli 
Jacobus Perreca . 
Jo. Bapt. Grimaldi 
Franciscus Capano 
Dominicus Viva . 
Marcus Ant. Andriani 
Jo. Hieron. d'Onofrio 
Dominicus Manulio 
Joaimes di Leone . 
Carolus de Bonis . 
Dominicus Ludovici 
Clemens Coppola . 
Silverius M. de Micco 
Aloysius M. de Marco 
Antonius Giuvo . . 
Michael Senzio . . . 
PaschaUs de Mattei . 
Jo. Bapt. Pagano . . 
Exeunte anno 1767 socii e regno 
ficiam ejecti 20. Jan. 
13. Jan. 

7. Jan. 
20. Dec. 

3. Dec. 1889 
1895 
1898 
1903 
1910 Sept 1558. 1677 
1680 
1683 . . Dec. 1667 

. . Maj. 1671 

9. Jan. 1674 

11. Feb. 
17. Feb. 

14. Feb. 
23. Nov. 1687 
. . Jun. 1694 
16. Nov. 1697 

15. Mart. 1701 
26. Jun. 1704 
23. Feb. 1708 

6. Jul. 1711 

28. Jul. 1714 
10. Jan. 1718 
14. Dec. 1721 
19. Mart. 1725 

12. Aug. 1726 

29. Aug. 1729 
22. Sept. 1732 

Dec. 1735 
Dec. 1738 1. 

7. 15. Jan. 1742 
1. Mart. 1745 

18. Apr. 1748 
8. Nov. 1751 

13. Dec. 

30. Oct. 
1. Dec. 2. Jan. 1754 
1758 
1761 
1766 Neap. in ditionem ponti- 
sunt. Rediviva Provincia Neapolitana. Petente rege Ferdinando IV. Pius VII. 

Josephus Pignatelli Aug. 1804 

Expulsi 1805 per Gallos, pars in Sicilia novam Provinciam 
condidit, pars altera sociorum Romam petiit. Resti- 
tuitur tandem Provincia ad finem anni 1821 Josephus M. VuUiet . . 
Aloysius Taparelli . . 
Josephus Ferrari ... 
Januarius M. de Csesare 
Franciscus Manera . . 
Leonardus Fava . . . 
Josephus M. Paladini . 11. 


Jan. 


1. 


Oct. 


28. 

3. 

29. 


Maj. 
Aug. 
Jun. 


15. 


Oct. 


21. 


Sept. 1822 
1829 
1833 
1837 
1842 
1846 
1852 531 1804 Societatem utrique Siciliee reddidit; 

Januar. M. de CsBsare 
Josephus SpedaUeri 
Franciscus Ferrante 
David Palomba . . 
Cajetanus Mascalchi 
Joachimus M. Vioni 
Carolus M. Blois . 
Ferdinandus Canger 
Nicasius M. Mola . 
Carolus Galucci . . 
Josephus M. Marra 

532 8. Maj. 1856 
28. Aug. 1859 

3. Nov. 1865 

20. Jan. 

9. Oct. 

16. Feb. 1881 

17. Feb. 1884 
25. Jul. 
22. Apr. 
11. Sept. 1891 

21. Oct. 1896 1869 
1876 1885 
1888 ') Dispersa 1848 Previncia, 1849 mense Sept. in proprias domos rediit. 
Melita sedem posuerunt. 

') Cf. Cat. Neapol. 1874 pp. 56—68 et 1880 pp. 52—54. Anno 1860 ProvinciS. e Sicilia expulsa, Praepositi in insula Assistentise Italiae Paschalis Scarcella 28. Aug. 1903 

Anton. M. Stravino 17. Nov. 1906 

Anton. M. Francesco 21. Sept. 1911 4. Pr. Mediolaneiisis^) 

exordium habuit in Genuensi collegio condito 1553 a Jacobo Laynez, at primo tempore appellabatur Pr. Insubris. Benedictus Pabnio, Prov. 
Franciscus Adurno, Vic. . 
Petrus Ribadeneira. Visit. 1559 
1566 
1569 Leonettus Clavonio, Prov. 
Franciscus Adurno, Prov. 
Antonius Vinchi, Visit. . 1570 
1573 

1575 Anno 1578 InsubrisB Provincia devisa est in 2 Provincias, quarum altera Veneta dicta, altera 
Mediolanensis, gubernata a Provincialibus et Visitatoribus sequentibus Jo. Bapt. Peruschi . . . 
Sebastianus Morales, Vis. 
Prosperus Malavolta, Vic 
Josephus Blondo . . . 
Jo. Paulus Oliva . . . 
Bernardinus Rossignoli 
Fabius de Fabiis, Vis. . 
Franciscus Vipera . . . 
Jacobus Dominici . . . 
Hieron. Barisone . . . 
Bernardin. Rossignoli . 
Antonius Marchese . . 
Jacobus Croce, Vis. . . 
Bemardin. Confalonieri 
Joannes Argenta . . . 
Jo. Stephanus Menochio 
Hieronymus Dandini . 
Carolus Sangro .... 
Anton. Marchese . . . 
Pompilius Lambertenghi 
Fabritius Bamfo . . . 
Hieron. ab Alexandro, Vis. 
Franc. Piccolomini . . 
Ohverius Pensa .... 
Josephus Castelnuovo . 
Fabritius Bamfo . . . 
Jo. Guliehii. Calaverone 
Valentinus Egidi . . . 
Alexander Fieschi . . . 
Franciscus Vasco . . . 
Ignatius Moncada, Vis. 
Idem-Provinciabs . . . 
Jo. B. Aldovrandi . . 
Carolus Ghiringhelli . . .... 1578 
.... 1579 
.... 1581 

24. Apr. 1582 
20. Mart. 1587 

20. Dec. 1592 
7. Jun. 1596 

26. Oct. 1596 
15. Jan. 1600 
.... 1603 

1. Apr. 1606 
30. Apr. 1611 

12. Apr. 1614 

13. Dec. 1614 
15. Mart. 1616 

10. Mart. 1618 

11. Sept. 1621 

12. Dec. 1624 

25. Mart. 1628 
22. Aug. 1631 
24. Maj. 1633 

27. Apr. 1637 
4. Dec. 1638 
1. Jun. 1642 

21. Jan. 1646 

24. Maj. 1649 
7. Mart. 1650 

25. Mart. 1653 
27. Maj. 1656 

4. Jul. 1659 
27. Mart. 1663 
10. Maj. 1664 

27. Nov. 1667 

28. Apr. 1671 Jo. Jacobus Visconti 
Carolus d'Oria . . . 
Julius Caesar Rho . . 
Jo. M. Visconti . . . 
Julius Balbi .... 
Caesar Fresia .... 
Josephus Lauria, Vis. 
Jacobus Massi . . . 
Antonius Pallavicino 
Pompejus de Franchi 
Franciscus Rossignoli 
Jo. Vinccntius Imperial 
Antonius Millesi, Vis. 
Josephus Tarini . . 
Josephus Viscouti . . 
Jo. Bapt. Grimaldi . 
Jo. Bapt. Diana . . 
Christophorus Ferreri 
Antonius Casati . . 
Antonius Falletti . . 
Ignatius Visconti . . 
Jo. Lucas Durazzo . 
Jos. Ignatius Gozio . 
Constantinus Ciceri . 
Jo. Andreas Gambarana 
Aloysius Centurione . 
Gaspar Joseph. Gagna 
Laurentius Massone . 
Jacobus Scala . . . 
Josephus Bellini . . 
Jo. Carolus Pincetti . 
Josephus Martorino . 
Frideric. M. Pallavicino, V. Pr. 
Josephus Bellini 19. 


Apr. 


1674 


12. 


Febr. 


1676 


15. 
29. 


Apr. 
Jan. 


1679 
1680 


29. 


Jan. 


1683 


13. 


Nov. 


1686 


26. 


Jun. 


1690 


. 4. 
. 21. 


Apr. 
Jan. 


1691 
1694 


. 2. 
. 2. 


Aug. 
Jan. 


1697 
1701 


. 12 


. Feb 


1704 


. 2. 


Jul. 


1706 


. 23. 
. 14. 


Sept. 
Jan. 


1708 
1712 


. 26. 


Mart 


1715 


. 24. 
. 1. 


Apr. 
Jul. 


1718 
1721 


. 14. 


Dec. 


1724 


. 16. 
. 1. 
. 16. 


Sept. 

Maj. 

Nov. 


1728 
1732 
1735 


. 29. 


Dec. 


1738 


. 2. 
. 30. 
. 3. 
. 3. 


Apr. 
Maj. 
Aug. 
Nov. 


1742 
1747 
1750 
1751 


. 17. 


Dec. 


1754 


. 13. 


Dec. 


1758 


. 31. 


Dec. 


1761 


. 13. 
. 16. 


Maj. 
Jul. 


1765 
1768 


. 3. 
. 6. 


Sept. 
Maj. 


1769 
1770 Julius Caesar Pohdori . 
Josephus M. Lolli . . 
Gregorius Feldlderzamb 533 In instaurata Societate 

(4.) Pr. Tanrinensis 

a Prov. Romana disjuncta 4. Jun. 1831. 4. Jun. 
15. Aug. 

5. Dec. 1831 
1834 
1839 Antonius Bresciani . 
Franciscus Pellico 
Alexander Jos. Ponza 534 1. Jan. 1843 
25. Maj. 1846 
30. Apr. 1850 ') Ex Cat. Tauiinensi 1876, pp. 62, 63. Provinciales Assistentise Italise Jo. Bapt. Ponte . . . 
Petrus Paulus Gonella 
Jo. Matthseus Ciravegna 
Jo. Bapt. Ponte . . . 
Jo. Bapt. Baroni . . . 
Jacobus Razzini . . . 
Carolus Torti 29. Sept. 1859 31. Dec. 
19. Sept. 
3. Dec. 
18. Jul. 
30. Aug. 
18. Jul. 1865 
1869 
1874 
1878 
1881 
1887 Fortunatus Giudice 8. Aug. 1890 

Josephus Sasia 14. Jan. 1894 

Richardus Friedl . 6. Maj. 1899 

Joseph. Chiandano 8. Dec. 1903 

Franc. Xav. Calcagno 8. Dec. 1910 5. Pr. Veneta^ 

coepit quando 1578 Insubrise Provincia divisa fuit in Mediolanensem et Venetam. Marius Beringucius Oct. 1578 

Benedictus Palmius, Vis 1581—1583 

Julius Fatius 1583 

Ludovicus GagHardus, V. Pr 1587 

J. B. Carminata, Vis 1589—1590 

Prosper Malavolta 1590 

Ludovicus Gagliardus 1594 

Laurentius Magius 1596 

Antonius Lisius 1598 

Bernardin. Rossignolus 1601 

Bernardin. Confalonerius 1604 

Bernardin. Castorius 1608 

Decius Striverius 1609 

Carolus Sangrius 1610 

Jordanus Cascinus 1614 

Octavius Novarola 1617 

Laurentius Tertius 1619 

Marcus Garzonius 1620 

Alexander Nevola 1624 

Pompilius Lambertengus 1627 

Marcus Garzonius 1630 

Jo. Stephanus Menochius 1632 

Antonius Marchesius 1634 

Alexander Venturinus 1635 

Stephanus Menochius, Vis 1638 

Idem Prov 1639 

Franc. Manfredinus 1640 

CsBsar a Bosco 1644 

Franc. Piccolomineus 25. Nov. 1647 

Alexander Bosellus 1. Apr. 1650 

Georgius Tagliavia 12. Apr. 1653 

Hieronym. Claramontius 13. Apr. 1656 

Franc. Bellhomus 27. Jul. 1659 

Jo. B. Aldovrandus Apr. 1663 

Lud. Bonplanus, Vis Jul. 1664—21. Maj. 1667 

Jo. Jac. Vicecomes 21. Maj. 1667 Dominicus Brunaccius 

Carolus Ghiringhellus 

Franc. Vascus, V. Pr 

Octavius Rubeus 19. 

Carolus de Auria 21. 

Paulus Casatus 9. 

Dominic. M. de Marinis, Vis. et V. Pr. . 16. 

Jo. Vincent. Imperiahs, V. Pr 22. 

Hannibal Leonardellus 15. 

Alexander Zampius 23. 

Mich. Ang. Tamburinus 19. 

Jo. Vinc. Imperialis 7. 

Joan. Petrobellus 5. 

Barthol. Terisenghus 20. 

Jos. Philib. Barberius, Vis 19. 

Stephanus M. Bramerius 5. 

Gabriel M. de Grassis 22. 

Jo. Paulus Scarattus . 11. 

Livius Pagellus 4. 

Camillus Gulientius 18. 

Christoph. Ferrerius 23. 

Hieronymus Santi 22. 

Andreas Zuccheri 2. 

Odoricus Zuavera 31. 

Joannes Scottus 14. 

Lehus Comini 6. 

Paul. Ign. Battaglinus 22. 

Maximilianus Gonzaga 13. 

Lelius Comini 25. 

Josephus M. Bianchi 4. 

Hercules M. Banditi 16. 

Jos. Antonius Gorgo 27. 

Romualdus Rota 15. 

Angelus Melchiori 11. 

Pompejus de Maniago 5. 

Angelus Melchiori, V. Pr 6. . . 1671 

. . 1674 
Mart. 1676 

Febr. 1679 

Mart. 1681 

Oct. 1684 

Nov. 1687 

Nov. 1690 

Apr. 1691 

Maj. 1694 

Aug. 1697 

Maj. 1699 

Jun. 1702 

Jul. 1705 

Jun. 1707 

Jun. 1709 

Aug. 1712 

Nov. 1715 

Jan. 1719 

Maj. 1722 

Jul. 1725 

Aug. 1728 

Jul. 1731 

Jan. 1735 

Apr. 1738 

Dec. 1741 

Maj. 1746 

Maj. 1748 

Jul. 1749 

Feb. 1750 

Aug. 1753 

Jul. 1756 

Jan. 1760 

Apr. 1763 

Maj. 1766 

Mart. 1769 In restituta Societate fuit separata a Pr. Romana 10. Oct. 1846 Josephus Gioja . . 
Josephus Ferrari . 
Jo. Ignat. Beretta 
Michael M. Castrini 
Franciscus Egano . 
Joannes Marcucci . 
Cajetanus Tedeschi 
Joachimus M. Vioni 
Valentinus Steccanella 
Joach. M. Vioni . . 10. Oct. 

26. Jul. 

27. Sept. 

24. Aug. 
19. Sept. 
27. Dec. 

25. Apr. 
1. Oct. 

24. Feb. 

25. Mart. 1846 
1849 
1853 
1858 
1860 
1867 
1873 
1876 
1881 
1887 535 Aloysius Cattaneo . . 
Ricardus Friedl . . . . 
Jo. Bapt. Rossi . . . 
Hermenegildus Baccolo 
Dorainicus Pasi . . . . 
Joachimus D. Alberti . 15. Aug. 
18. Oct. 

6. Maj. 
15. Oct. 

1. Jan. 

5. Feb. 1890 
1896 
1899 
1905 
1909 
1912 536 1) Ex antiqais Catalogis. Assistentiae Lusitanis. 1. Pr. liusitanlse. ') Simon Rodriguez 1546 

Didacus Miron 1552 

Michael de Torres 1555 

Gondisalvus Vaz de Mello 1561 

Leo Henriques, V. Pr 1565 

!• Prov 1566 

Georgius SerraO 1570 

Emmanuel Rodrigues 1574 

Sebastianus de Moraes 1580 

Joan. Correa (Villaregalensis) 1588 

Joannes Alvares 1592 

Franciscus de Gouvea 1594 

Christophorus de Gouvea 1597 

Joan. Correa (Villaregalens.) 1601 

Anton. Mascarenhas 1604 

Hieronymus Dias 1608 

Joannes Alvares, Vis. et Prov 1610 

Franciscus Pereira 1614 

Antonius Mascarenhas 1618 

Petrus de Novaes 1621 

Emmanuel Femandes 1624 

Antonius de Abreu 1627 

Didacus Monteiro 1629 

Ludovicus Lobo 1632 

Petrus du Rocha 1635 

Sunon Alvares 1638 

Antonius de Sousa 1641 

Antonius Mascarenhas 1643 

Hieronymus Vogado 1645 

Petrus da Rocha 1648 

Joan. Brisassier, Visit. 1653 auctoritate Generalis (ob 
regis mandatum) provinciam in duas divisit, quarum 

limes esset linea imaginaria ducta a Tago prope 
Scalabim ad templum Virginis Nazarethanse. 

Prov. LasitansB 

Antonius Barradas 1654 

Balthassar Telles 1658 

Ludovicus Lopes 1662 

Utriusque Provincise Visitator: 

Hieronymus Claramonti 1660 

Prov. Transtagansa : 

Benedictus Sequeira 

Michael Tinoco Franciscus Manso . 
Antonius Barradas Utriusque Provincise in unam redactae : 

Antonius Barradas 1665 

Antonius Gonpalves 

Emmanuel Monteiro 1670 

Ludovicus Alvares 1675 

Pantaleon de Carvalho 1678 

Josephus de Seixas 1681 

Andreas Vaz 1685 

Emmanuel da Silva 1689 

Sebast. de Magelhaes 1692 

Emmanuel Correa 1694 

Antonius Cardoso 1697 

Michael Dias 1700 

Dominicus Nunes 1703 

Emmanuel Dias 1706 

Joannes PereLra, Vis. et Vic 1710 

Emmanuel de Andrade 1712 

Antonius de Sousa 1715 

Antonius Correa 1718 

Carolus Casnedi, Vis. et Vic 1721 

Antonius Galvao.Vicepr 1724 

Josephus de Almeida 1725 

Henricus de Carvalho 1728 

Joannes de Menezes 1735 

Josephus Moreira 1738 

Ignatius de SilveLra 1741 

Joannes de Seixas 1746 

Josephus de Andrade 1749 

Antonius de Torres 1754 

Joannes Henriques 1757 

In nova Societate : 
Lusit. missio Hispaniae 1859—1880; dein Provincialps: 

Vincentius FicareUi 1880 

Josephus de Cruz 1886 

Joachimus Campo Santo 1891 

Jos. de Magalhaes 1903 

Aloysius Gonzaga Cabral 1908 

Antonius Pinto 1. Sept. 1912 2. Pr. Indlee Orientalls sen Goana.') S. Franciscus Xaverius 1541 

Gaspar Barzaeus 1552 

Melchior Nunnius 1553 

Consalvus Silveria 1556 

Antonius de Quadros 1559 

Franc. Rodericius, V. Pr 1572 

Vincentius Rodericius (Ruiz) 1574 

Alexander Valignanus 1583 

537 Petrus Martinez 1587 

Franciscus Cabral 1594 

Nuno Ruiz 1597 

Nicolaus Pimenta 1600 

Albertus Laertius, V. Pr 1603 

Prov 1605 

Franciscus Vieira 1609 

Jacobus de Medeiros 1616 538 ') Ex Catalogo Lusit. 1882 pp. 37—44. Cf. notam 1) col. 539—540. Provinciales Ludovicus Cardosus 1620 

Franciscus de Vergara 1624 

Valentinus Carvallius 1626 

Gaspar Fernandes 

Emmanuel de Almeida 1636 

Emmanuel Barradas 1641 

Emmanuel de Mendoza 1647 

Thomas de Barros ' 1648 

Hieronymus Froes 1653 

Emmanuel de Souza 1656 

Antonius d'Almeida 1656 

Michael d'Almeida 1659 

Stanislaus Malpica 1662 

Antonius Botelho 1667 

Antonius de Mattos 1673 

Benedictus Ferreira 1674 

Ferdinandus de Queiros 1678 

Gregorius Rodrigues 1681 Eramanuel Rodericus 1689 

Xaverius de Almeida (1694) 1695 

Emmanuel Barbosa 1698 

Antonius de Barros 1700 

Emmanuel Carvalho 1704 

Emmanuel Sarayua 1707 

Ignatius de Almeyda 1714 

Joannes Morato 1717 

Joannes de Olivares 1721 

Joannes Morato 1727 

Henricus Pereyra 1728 

Joannes Monteyro 1731 

Joannes Marques 1733 

(Brolias Ant. Brandohni Vis. et V. Prov 1737) 

Valentinus de Gouvea 1746 

Antonius Rodrigues 1752 3. Pr. Coccinensis sea Malabarica.^) Albertus Laertius 1610 Gaspar Fernandes 
Gaspar d'Andrade 
Albertus Lsertius . . 
Gaspar Fernandes 
Michael de Faria . . 
Petrus Paulus . . . 
Emmanuel Barradas 1623 
1627 
1633 

1636? 

1639? 
1644 Ignatius Brunus, V. Pr. Albertus Lsrtius, V. Pr. 
Antonius Pereira . . . 
Franciscus de Oliva . . 
Blasius de Azevedo . . 
Joannes a Maya . . . 1655 

1664 

1670 
1673 
1677 Emmanuel Roiz vel Rodrigues 

Andreas Freyre 

Dominicus d'Ahneyda .... 
Andreas Gomes 1685 
1688 
1694 
1697 Christophorus Semedo 
Emmanuel Pereyra . 
Joannes de Costa . . 
Antonius Dias . . . 
Ludovicus de Sylva . 1705 
1711 
1715 
1718 
1722 Ludovicus Franco . . 
Joannes Antunes . . . 
Franciscus Cardozo . . 
Ludov. de Vasconcellos 
Cajetanus Baretto . . 1728 
1732 
1735 
1738 
1741 Salvator dos Reys 1750 4. Pr. Japonise.') Francisc. Cabral, Super 1579 

Gaspar Coellius, V. Pr 1583, 1589 

Petrus Gometius, V. Pr 1590 

Alexander Vahgnano, Vis 1592, 1603 

Valentinus CarvaUio, Pr 1612 

MatthsBus de Couros 1617 

Christophorus Ferreira^) 1632 

Sebast. Vieira 1633 

Manuel Diaz, Vis 1635 

Petrus Marques 

Emman. de Azevedo*), Vis 1648 

539 Sebast. d'Ainayos 1648 

Joan. Cabral 1650 

Sebast. de Amaya, Vis 1654 

Hieronymus Mayorica 1654 

Simon da Cunha, Vis 1659 

Mathias d'Amaya 1659 

Ludov. de Gama, Vis 1660—1669 

Emmanuel Roiz vel Rodrigues 1660 

Jos. Maria Leria^) 1662 

Emmanuel Roiz 1664 

Andreas Gomes, V. Pr 1667, 1668 1669 

540 ^) Afferuntur Praspositi qui iu catalogis et aliis monumentis iuveniri poterant. Annis adscriptis munere fungebantur; sed m his 
annis coeperint, dubium est quoad plures. 

") Cf. notam.i) 

') Dubitatur, an de jure fuerit Provincialis. 1633 mense Oct. in tormentis fossae negavit fidem; 1662 poenitens in iisdem tor- 
mentis mortuus est; post eum Sebastianus Vieira Pr. f M. 6. 6. 1634. 

*) Fuerat Prov., sed quando? — ") Erat etiamnum Provincialis. 8. Feb. 1664. Assistentise Lusitanise Thomas Valguarnera, Vis 1673 

Joan. Cardosus 1673, 1675 

Andreas LubeUi 1676, 1679 

Idera Visit 1679—1682 

Franc. Xav. Filippucci 1682 

Joseph. Tissanier, Vis 1684, 1685 

Thomas Vaz 1685—1690? 

Franc. Nogueira, Vis 1691, 1692 

Franc. da Veyga 1697, 1698 

Emman. Laurifice, Vis 1701 

Emman. Carvalho 1701 

Emman. Ozorius, V. Pr 1704 

Franciscus Pinto 1705 

Michael de Amaral") 1712, 1714 Stanislaus Machado (ante) 1720 

Josephus Monteiro 1720 

Jo. Pereyra, V. Pr. 1721; Pr 1722 

Dorainicus de Britto 1726 

Josephus Anselmus 1732 

Doniinicus de Britto 1737 

Joannes Duarte 1742 

Marcus Silverio 

Stephanus Lopes 

Josephus Montanha 1750 

Augustin. Hallerstein, Vis. et V. Pr. a Jan. 1752, 1753 
Ferdinandus Pereyra, V. Pr 1753 Visitatores Japonise et Chinae.') Juxta Epp., Cat. antiq., et aUa docura. Alexander VaUgnani 1573 

Franc. Pasio 1612 

Franc. Viera 1618 

Gabriel de Matos Oct. 1622 

Franc. de Matos 1623 

Hieronym. Rodriguez 1624 — 1626 

Andreas Palmeiro 1626 

Franc. Viera 1630 

Franc. Furtado 1633 

Andreas Palmeiro 1635 

Emmanuel Diaz (senior) 1634—1636 

Antonius Rubino 1639 

Emman. de Azevedo 1644 

Franc. Furtado 1651 

Sebastian. d'Amaya 1655 

Simon da Cunha 1659 

Ludovicus de Garaa 1660 

Andreas LubeUi 1673 

Josephus Tissanier 1684 

Franc. Xav. PhiUppucci 1688 

Franciscus Nogueira') 6. Jan. 1691 

Thoraas Pereira 1691 Carolus Turcotti 1696 

Eniman. Laurifice 1700 

PhiUppus Griraaldi 1703 

Joseph. Rayniund. Arxo 1707 

Jo. Paulus Gozano 1710 

Kilianus Sturapf 1716 

Joannes Laureati 1720 

Roraanus Hinderer 1722 

Petrus Van Hamme 1725 

Romanus Hinderer 1726 

Ignatius Kogler 1732 

PhiUppus Sibin 1735 

Jac. Philipp. SiraoneUi 1738 

Ignatius Kogler 1741 

Jac. Phil. Siraonelli 1745 

Dominicus Pinheyro 1748 

Augustin. von HaUerstein 1751 

Ferdinandus Pereira 1753 

Florianus Bahr 1763 5. V. Pr. Siiiensis 

(disjiincta a Japonia 1618). Juxta Catal. Sinarura (Shanghai 1873 p. 88.) MatthsBus Rieci, Super 1583 

Nicolaus Longobardi, Super 1610 

Emm. Diaz (junior), V. Pr 1626 

Franc. Furtado, V. Pr 1636 

Julius Aleni, V. Pr 1642 

Franc. Furtado, V. Pr 1643 

Alvarus de Semedo, V. Pr 1644 

JuUus Aleni, V. Pr 1645 

Erara. Diaz (junior), V. Pr 1650 

Jacobus le Faure, V. Pr 1654 

Siraon da Cunha, V. Pr 1657 

Ignat. da Costa, V. Pr 1659 

Mathias d'Amaya, V. Pr 1662 

541 Jacob. Le Faure, V. Pr 1662, 1664 

FeUcianus Pacheco, V. Pr 1666 

Antonius de Gouvea, V. Pr 1669 

FeUcian. Pacheco, V. Pr 1673 

Ferdinandus Verbiest, V. Pr 1676 

Doniinicus Gabiani, V. Pr 1680 

Joannes Valat, V. Pr 1683 

Prosper Intorcetta, V. Pr 1688 

Antonius Thoraas, V. Pr 1692 

PhUippus Grimaldi, V. Pr 1696 

Josephus Monteyro*), V. Pr 1699 

Antonius Thomas, V. Pr 1703 542 *) Juxta Cat. fuit bis Pr. Jap. 

'') Erat stabile institutum pro Prov. Jap. et V. Prov. ChinsB. Visitatori etiam PP. Galli, a V. Pr£epositis Sinarum exempti, sub- 
debantur. Nomina dantur fere juxta Catalogum Sinarum (Shangai 1873 p. 87). Notat editor, annos adscriptos esse eos, quibus saltem 
fungebantur officio. 

») Juxta epistolam Philippucii 4. 9. 1691. - *) f 31. 12. 1720. Provinciales (Ass. Lus.) Thomas Pereira, V. Pr 1706 

Josephus Monteyro, V. Pr 1707 

Josephus Suarez, V. Pr 1711 

Joannes Duarte, V. Pr 

Carolus de Rezende, V. Pr 1724 

Joannes Saa, V. Pr 1726 

Andreas Pereyra, V. Pr 1732 

Dominicus Pinheyro, V. Pr 1733 

Andreas Pereyra, V. Pr 1737 

Ignatius Kogler, V. Pr 1738 Dominicus Pinheyro, V. Pr 1741 

Antonius Gomez, V. Pr 1748 

Ludov. de Sequeira, V. Pr 1751 

Felix da Rocha, V. Pr 1754 

Augustinus von Hallerstein, V. Pr 1757 

Emmanuel de Aguiar, V. Pr 1762 

Felix da Rocha, V. Pr 1762 

August. von Hallerstein, V. Pr 1766 

Josephus d'Espinha, V. Pr 1769 6. Pr. Brasilise. Emmanuel Nobrega 1549, 1553 

Ludovicus Grana 1559 

Antonius Petrius (Pires), V. Pr 1565 

Ignatius de Azevedo 1569 

Ignatius de Tolosa 1572 

Josephus Anchieta 1578 

Christoph. de Govea, Vis 

Martialis BeUarte 1586 

Petrus Rodriguez 1594, 1598 

Ferdinandus Cardim 1606 

Emman. de Lima, Vis 

Henricus Gomez 1610 

Petrus de Toledo 1616 

Simon Pinheiro 

Petrus de Moura, Vis 

Dominicus Coelhus 1624 

1630 

Emman. Fernandez, V. Pr. fere 4 ann., Prov. fere 

7 annis 1641 

Antonius de Mattos 

Franciscus Carneiro 

Melchior Pires per 3^4 an 

Franciscus Gonzalves 1654 

Simon de Vasconcellos 1654 

Balthasar de Siqueyra 1659 

Hyacinthus de Magistris, Vis 

Josephus da Costa 1662 

Gaspar Alvarez Antonius Gonzalves, Commissarius 

Franciscus de Avellar 1669?— 1673 

Josephus da Costa 1673 

Josephus de Seyxas (et Vis.) 1679 

Antonius de OUveira 1682? 

Alexander de Gusman 1684 

Antonius Vieira, Vis 1687 

Didacus Machado 1688 

Emman. Correa 1691') 

Alexander de Gusmani, V. Pr. 1693; . . . . Prov. 1694 

Franciscus de Mattos 1698 

Joannes Pereyra 1703 

Jo. Anton. Andreonus 1706 

Matthseus de Moura 1709 

Stanislaus de Campis 1713 

Jos. de Almeyda, Vis. et V. Pr 1716 

Stephanus Gandolfi, V. Pr 1719 

Michael Cardozo 1719 

Jos. Bernardinus, V. Pr 1721 

Emmanuel Dias 1722 

Gaspar de Faria 1726 

Marcus Coelho, V. Pr 1730 

Mich. a Costa, Vis. et V. Pr 1733 

Joannes Pereyra 1737 

Emman. de Siqueyra 1740 

Simon Marques 1746 

Joannes Honoratus 1754 7, T. Pr. Maragnoninm 

inchoata 1615, a Pr. Brasiliae pendens; ab a. 1727 sui juris. (Primum: Swperiores Missionis; dein) 

Hyacinthus de Carvalho, Vis 1725 

Josephus Lopez, V. Pr 1727 

Josephus Vidigal, V. Pr 1732 

Josephus de Souza, V. Pr 1737 Cajetanus Ferreira, V. Pr 1743 

Carolus Pereyra, V. Pr 1748 

Jos. Lopez, V. Pr 1751 

Emman. Ferreyra, V. Pr 1752 Assistentiae Hispaniae. 
1. Pr. Toletana.') Jo. de Valderrabano (1562— Dec. 1565») 

Gundisalvus Gonzalez (Dec. 1565 — 1568) 

Emmanuel Lopez (1568—1573) 

Antonius Cordeses (1573—1579) 

543 Balthasar Alvarez (1579—1581) 

iEgidius Gonzalez Davila 1581, 1585 

Antonius Marcen brevi tempore 

Franc. de Porres, V. Pr 1587) 

544 ') t 7./7, 1693. - «) Ex Catal. Tolet. 1881 pp. 66—64- 

») Numeri intra parenthesin inclusi certum tempus exhibent incepti vel finiti muneris ; ceteri vero quod utrique propinquius obtineri 
potuit. De ortu Pr. ToletansB cf. Notam 2 ad Pr. Gast. col. 545—546. Assistentise Hispaniae Gundisalvus Davila . . (11. Apr. 1589 — ineunte 1593) 

Franc. de Porres 12. Apr. 1593—1595 

Ludovicus de Guzman (8. Dec. 1595 — 1599) 

Hernandus Lucero. . . . 1599 vel 1600 — 1602 exeunte 

Lud. de Guzman 1602—1606 

Joan. Garcia 10. Jan. 1606 — 1608 

Franc. Benavides, designat. 1607, f 10. Dec. 

Barth. Perez de los Nueros . . . . f Sept. 1608—1612 

Hernandus Lucero 1613 — 12. Aug. 1615 

Lud. de la Palma Dec. 1615—12. Apr. 1618 

Rodericus Nino de Guzman . . . (12. Apr. 1618—1622) 

Petrus de Alarcon (Mart. 1622—2. Maj. 1624) 

Lud. de la Palma (2. Maj. 1624— Jun. 1627) 

Franc. Aguado (Jun. 1627—27. Sept. 1630) 

Michael Pacheco .... (27. Sept. 1630—30. Apr. 1634) 

Jo. de Montalvo (1634—25. Jul. 1637) 

Hernandus Vald6s ... 31. Oct. 1637—24. Dec. 1639 Franc. de Cepeda, V. Pr. . . 

Franc. Franco 

Alphonsus Yanez .... 28. 
Bernardin. de Villegas, V. Pr. 2, 

Idem Pr 

Franc. de Montemayor 
Alphonsus Yanez . . 
Franc. Pareja, V. Pr. 
Franc. de Cepeda .... 22. 

Franc. Franco, V. Pr 

Didac. Hyac. de Tevar, V. Pr, (29. . 18. Feb.— 18. Jul. 1649 
.... (31. Aug. 1649) 

Sept. 1650—10. Dec. 1651 
Dec. 1651—12. Mart. 1652 
— 4. Maj. 1652 

Maj. 1652-29. Jun. 1655 

Maj. 1655—14. Feb. 1656) 
29. Apr.— 30. Dec. 1656 

Feb. 1658—20. Aug. 1659 
... 8. Maj. 1660—1661 

. . . 1661-30. Maj. 1661 Ginesius de la Puente 19. Jul. 1668—1670 

Didacus de Vald^s .... (1. Maj. 1672—8. Sept. 1674) 
Jos. de Villamayor .... (6. Oct. 1674—1. Sept. 1677) 
Did. de la Fuente Hurtado, V. Pr. (Aug. 1677—8. Jul. 1679) 

A restituta Societate. 9. Jul. 1880 Pr 

Jo. Joseph. de la Torre 9. Jul. 1880 

Augustinus Delgado 16. Jan. 1881 

Franc. de Sales Muruzabal 8. Feb. 1886 

Joannes Granero 29. Jun. 1890 

Jacobus Vigo 21. Oct. 1897 Did. Hyac. de Tevar ... (8. Jul. 1679—22. Nov. 1681) 

Ginesius de la Puente 10. Sept. 1685 

Franc. Morejon 4. Nov. 1686 

Ign. Franc. Peinado . . 12. Mart. 1691—6. Feb. 1692 

Franc. Mino 10. Jun.— Oct. 1693 

Franc. Holgado de Herrera . Nov. 1696—16. Jul. 1698 

Emman. Pineiro Apr. 1700—15. Nov. 1701 

Jos. Ant. Beaumont, V. Pr 8. Mart. 1706 

Antonius Portillo .... 22. Nov. 1707—24. Feb. 1708 

Petrus Blazquez 2. Jan. 1712 

Gabr. Bermudez 1714 

Ambrosius Ortiz .... 7. Jan. 1715—14. Maj. 1715 

Franc. Sierra 14. Maj. 1716—22. Jun. 1717 

Gabr. Bermudez 3. Nov. 1718—1721 

Franc. Grande 16. Apr. 1722—1. Maj. 1725 

Jo. Emman. Zuazo ... 6. Nov. 1725—28. Jul. 1728 
Emm. Sancho Granado . 28. Oct. 1728—12. Apr. 1732 

Franc. Grande 1. Nov. 1732—6. Oct. 1735 

Ginesius de Montoya . . 28. Apr. 1736—27. Oct. 1738 

Franc. Vasquez 8. Mart. 1739—20. Nov. 1741 

Joseph. Pastor 4. Mart. 1742—15. Jan. 1743 

Gabr. Bousemart .... (15. Jan. 1743—25. Apr. 1744) 

Bem. Sancho Granado 30. Apr. 1748 

Alexander Laguna ... 21. Nov. 1750—12. Oct. 1753 

Gaspar Varona (10. Feb. 1754—26. Oct. 1754) 

Jos. Fernandez Velasco 1754— Jun. 1758 

Laur. Arias,V. Pr. duranteCongr. gen. 25. Oct.— 26. Nov.1756 

Franc Xav. Cornejo 18. Maj. 1759—1762 

Joseph. Ortiz 22. Apr. 1762— 2. Jun. 

Anton. Mourin 16. Maj. 1765—25. Mart. 1767 

Jo. Valenzuela f 20. Nov. 1667 

Joseph. Granado f 6. Jul. 1711 

NB. Duo ultimi rexerunt Provinciam, quo tamen tempore 
non constat. 

Toletana a Castellana fuit disjuncta. 

Jos. M». Pagasartundiia 21. Sept. 1903 

Jos. Maria Valera 10. Oct. 1909 2. Pr. Castellana. ') 

Ab anno 1540 Hispaniae erant commissarii Anton. de Araoz (1540 et 1542) et Petr. Faber (1541 et 1544); 1546 

peninsula fuit divisa in Provincias Lusitaniae sub Simone Rodriguez, et Hispanam seu Castellanam sub Antonio 

Araoz. 1554 Hispana dividitur in Provincias Castellanam, Baeticam, Aragonias. Antonius de Araoz, Prov 1546 

Hieron. Natalis, Vis. et Comm 1553 

S. Franc. de Borgia, Comm. gen 1554 

Christophorus Rodriguez, V. Pr 1558 

Hieron. Natalis, Vis 1561 

Ant. de Araoz, Com 1562 

Hier. Natalis, Com. Vis.^) 1562 

Joannes Suarez 9. Mart. 1562 

Didacus Carillo 1565 

Mgid. Gonzalez de Avila 1568 

Joan. Suarez 1573 

Antonius Marcen 1580 

545 Petrus Villalba 1585 

Alphonsus de Montoya, V. Pr 1590 

Franc. de Galarza, V. Pr 1591 

iEg. Gonzalez de Avila, Vis 1590—1592 

Gundisalvus Davila 1593 

Christophorus de Ribera 1597 

Joan. de Montemayor 1599 

Didacus Morejon, V. Pr 1602 

Alphonsus Ferrer 1605 

Christophorus de los Cobos 1607 

Didacus de Sosa 1608 

Franciscus de Galarza 1609 

546 

') Ex Cat. CasteU. 1876 pp. 99—108. 

") 1662 Hier. NataJis ex delegatione Lainii Provinciam duarum Castellarum in Castellanam et Toletanam dispescit. Absolnta vero 
earum separatio anno 1699 fuit effecta. Sic legitur in Cat. Castell. 1875 p. 101. Provinciales Gaspar de Vegas 1611 

Alphonsus Carillo, Vis 1613, 1614 

Joannes de Montemayor 1614 

Franciscus Labata, V. Pr 1616 

Joan. de Montemayor 1617 

Melchior de Pedrosa 1620 

Didacus de Sosa 1620, 1622 

Gaspar de Vegas 1629 

Franc. de Prado 1631 

Alphonsus del Cano 1634 

Michael de Orena 1636 

Jo. Antonius Velasquez 1641 

Petrus de Mendoza 1645 

Franc. Antonius, V. Pr 1646 

Idem Pr 1647 

Ferdin. de la Vandera 1648 

Franc. Aguilar 1649 

Martinus de Lezaun, V. Pr 1650 

Idem Pr 1650 

Jo. Ant. Velasquez 1652 

Petrus Pimentel 1653 

Michael de Arbizu 1654 

Franciscus Loregida, Vis 1654 

Michael de Arbizu 1655 

Franc. de Cespedes 1656—1658 

Martinus de Lezaun 1658 

Antonius de Ibarra 1660 

Franciscus Juarez, V. Pr 1661 

Franc. Xavier 1661 

Mich. de Arbizu, V. Pr 1662 

Franc. Cachupin 1663 

Mich. de Arbizu 1666 

Pet. Hier. de C6rdoba, V. Pr. per 4 mens. . . . 1666 

Mich. de Arbizu 1667 

Antonius Gonzalez 1671 

Pet. Hieron. de C6rdoba 1671 et 1674 

Pet. de la Fuente Hurtado 1675 et 1677 

Pet. Hier. de C6rdoba 1680 

Benedictus Vasquez, V. Pr 1681 

Joan. Nieto 1681 

Paschalis de Casanova 1682 

Bened. Vasquez 1683 

Joan. Nieto, V. Pr 1683 

Andreas de Eeguera 1683 Joan. Nieto 1686 

Andr. de Reguera 1687 

Gregorius Sarmiento 1689 

Anton. Carabeo 1689 

Joan. Nieto, V. Pr 1690 

Greg. Sarmiento 1690 et 1692 

Antonius Carabeo 1693 et 1694 

Franciscus Aleson, V. Pr 1695 

Franc. Xavier 1696—1700 

Franc. Alonso, V. Pr 1698 

Jos. Ant. Beaumont, V. Pr 1699 

Balthasar Rubio 1700 

Salvador de Ribadeo 1702 

Jos. Ant. Beaumont 1702 

Bernardus Penalta 1705 

Didacus de Robles, V. Pr 1706 

Jos. Ant. Beaumont 1709 

Nicolaus Bordas 2. Maj. 1712 

Jos. Felix de Bargas 3. Maj. 1715 

Franc. Paulus Mazario 1718 

Ambrosius de Arguis 1721 

Did. Bonaventura Nunez 1724 

Joannes de Villafane 1727 

Emmanuel de Prado 1730 

Franc. de Miranda 1734 

Franc. Rabago 1737 

Bartholomseus Florencia 1740 

Andreas de Zarate, V. Pr 1741 

Idem Pr 1742 

Didacus de Tobar 1745 

Jo. Antonius Estanan 1748 

Petrus Solis, V. Pr 1751 

Id. Pr 1751 

Joannes de Mate, V. Pr 1754 

Salvator Osorio 28. Jun. 1754—1758 

Eugenius Colmenares, V. Pr 1755 

Id. Pr 25. Jul. 1758 

Clemens Recio 30. Sept. 1761 

Eugen. de Cohnenares, V. Pr 26. Oct. 1763 

Franc. Xavier de Idiaquez 5. Jan. 1764 

Ignatius de Osorio 1767 ') 

Laurentius de Uriarte 21. Jan. 1770 

Franc. Xavier de Idiaquez 1. Mart. 1773 A restituta Societate primum Prov. Hispanise. Emmanuel de Zuniga, Com 9. Sept. 1815 

Faustinus de Ar6valo, V. Pr 14. Mart. 1820 

Andreas Galan, V. Pr 1820 

Petrus de Cordon, V. Pr 31. Mart. 1820 

Idem Pr 16. Oct. 1823 

Marianus Puyal 30. Jul. 1828 

Pr. Castellana. Antonius Morey 

Marianus Puyal 

Antonius Morey 

Dominic. de Olascoaga, V. Pr.; dein Pr. 
Jos. Emman. de Jauregui Jos. Emm. de Jauregui 7. Aug. 1863 '') 

Eugenius Labarta 11. Aug. 1864 

Philippus Gomez 30. Oct. 1868 

Felix Gonzalez Cumplido 1. Jan. 

Jo. Nepomucenus Lobo 22. Aug. 

Josephus de la Torre 14. Sept, 

Franc. Salesius Muruzabal 9. Jul. 1871 
1872 
1876 
1880 547 Ludovicus Martin 
Mathias Abad . 
Isidorus Zameza 
Ignatius M. Ibero 
Petrus Bianchi . 4. Aug. 1831 

15. Oct. 1844 

25. Mart. 1850 

13. Nov. 1852 

29. Jun. 1858 8. Dec. 1886 

27. Apr. 1891 

15. Aug. 1897 

8. Sept. 1903 

8. Sept. 1909 548 ') Hoc anno ejecta Societate ex Hispania, Bononise degebant socii Castellani sub nomine Provincise S. Francisci Xaverii. 

') 7. Aug. 1863 nunciata fuit per domos Pr. HispaniEe divisio in Castellanam, cui prssfuit Jiuregui, et Aragonim (Firm. Costa). Assistentiae Hispaniae 3. Pr. Aragonise.^) Simon Kodriguez (designatus) 1552 

Franciscus Estrada Idb'^') 

Joan. B. de Baina 1558 

Antonius Cordeses 1561 

Alphonsus Roman 1566 

Antonius Cordeses 1569 

Petrus Villalba 1573 

Antonius Ibaiiez 1579 

Hieronymus Roca 1584 

Petrus Villalba 1587 

Franc. de Galarza 1593 

Petrus del Villar 1594 

Petrus Juste 1597 

Melchior de Valpedrosa 1600 

Petrus del ViUar 1604 

Fernandus Ponce 1605 

Josephus de Villegas 1609 

Petrus Juste 1613 

Joannes Sans 1616 

Petrus Gil 1619 

Petrus Continente 1622 

Didacus Escriva 1625 

Crispinus Lopez 1629 

Petrus Continente 1632 

Ludovicus de Ribas 1635 

Petrus Fons 1638 

Dominicus Langa 1641 

Martinus Perez 1644 

Franciscus de Montemayor 1647 

Franciscus Franco 1650 

Didacus de Alastuey 1652 

Hyacinthus Piquer 1655 

Genesius Vidal 1658 

Dominicus Langa 1662 

Hyacinthus Piquer 1665 Antonius Perlas 1668 

Didacus de Alastuey 1671 

Vincentius Bojoni 1674 

Didacus Anton. Fernandez 1677 

Celidonius Arbicio 1680 

Mathias BorruU 1683 

Didacus Jimenez Royo 1686 

Gabriel Sierra 1689 

Josephus Vidal 1692 

Thomas Muniesa 1695 

Emmanuel Piiieiro 1696 

Gabriel Sierra 1699 

Franciscus Badia 1702 

Jo. Bapt. Gormaz 1704 

Gregorius Mayor 1708 

Antonius Rius 1712 

Franciscus Brii 1716 

Jos. Antonius Beaumont 1720 

Franciscus Sierra 1721 

Jos. Mathias Leris 1723 

Mich. Hieron. Monreal 1726 

Vincentius Juan 1729 

Franciscus Bono 1733 

Antonius Guiu 1736 

Augustinus Berart 1739 

Thomas Juste 1742 

Josephus Andosiila 1745 

Gabriel Juan 1749 

Philippus Musoles 1752 

Jacobus Dou 1756 

Petrus Sancho 1759 

Petrus Navarro 1762 

Salvator Salau 1765») 

Ignatius Montilor 1768 

Blasius Larraz 1771 Post restitutam Societatem Hispaniw Prov. (vide not. 2) col. 547 — 548), divisa fuit in Pr. Casiellanam et 

Pr. Aragoniae. Firminus Costa 7. x\ug. 1863 

Bartholomaeus Gelabert 24. Aug. 1867 

Maxianus Orlandis 14. Sept. 1871 

Romanus Vigordan 5. Oct. 1876 

Joannes Capell 4. Oct. 1881 

Joannes Ricart 2. Feb. 1888 Jacobus Vigo 2. Oct. 1891 

Aloysius Adroer 19. Jun. 1897 

Antonius Inesta 12. Oct. 1903 

Josephus Barrachina 27. Sept. 1909 4. Pr. Bsetica.*) Oct. 
Oct. 
Jan. 
Maj. 
Jan. 1554 
1555 
1562 
1565 
1566 Michael de Torres 

Barthol. de Bustamante 

Joannes de la Plaza 

Didacus Avellaneda, V. Pr 

Idem Pr 

Joannes Suarez, Vis 1568 

Joannes Caiias 10. vel 14. Jan. 1569 

Petrus Bernal Jan. 1574 549 Garcia de Alarcon, Vis Jan. 1579 

Idem Pr Jun. 1580 

Didacus de Acosta Jun. 1581 

iEgidius Gonzalez Davila 1. Maj. 1585 

Ludov. de Guzman Maj. 1588 

Barth. Perez de los Nueros Mart. 1589 

Josephus de Acosta, Vis Aug. 1589 

Christophorus Mendez, V. Pr Maj. 1593 

550 1) Ex Catal. Aragon. 1878. Append. 

') Quando Hispania divisa fuit in Provincias Castellanam, Bceticam, Aragoniam. Cf. Pr. Castellanam, col. 646 — 546. 
5) S. .r. ex Hispania pellitur 3. Apr. 1767. Cf. col. 360. 

') Ortum habuit 1664, quando Hispania divisa fuit in 3 Pr.: Castellanam, BEeticam, Aragonise. — Nomina BsBticse dantur juxta 
Cat. Cast. 1879 pp. 94—101. Provinciales Jo. de Cuevas, V. Pr 1662 

Jo. de Albiz, V. Pr 1657, 1659 

Didacus de Rosales, V. Pr 1659? 1663—1666 

Andreas de Rada, Vis 1665, 1666 

Joan. Lopez Ruiz, V. Pr 1666—1669 

Vincentius Alcina, V. Pr., contra eum ... . 1667 

Alons. Rodriguez de Leon, V. Pr 1669 

Ludov. de Sanesteban, V. Pr. (2 afiis) 

Franc. Xav. (Ferreyra?), V. Pr 1680—1684 

1684 fit Provincia. 

Antonius Aleman Prov 1684—1689 

Gundisalvus Ferreyra, Prov 1689, 1690 

Did. Franc. Albamirano, Vis. et V. Pr 1691 

Thomas Donvidas, Vis. et Pr 1692, 1694 

Franciscus Burges, Pr 3. Jun. 1695-1698 

Jos. de Zuniga, Pr. (3 annis) 1701 

Simon de Leon, Vis 1701 Ludov. Roca, V. Pr. (ante 1711) 

Emman. de Herla, Pr 1708 

Michael de Vinas, V. Pr 1709, 1711 

Ant. Covarrubias, Pr. (3 a. 4 mens.) 1712 

Dominicus Marini (4 annis), Pr 1716 

Emman. Sancius Granado, Pr 1720 

Emman. Bissus (3 ann.), Pr 1726, 1729 

Claudius Cuzat, Pr 1729 

Jos. Yrarrazabel, Pr. (4 ann. ante 1737) 

Franciscus Romero (3 a.), Pr 1737 

Timoth. Ign. Vinales (4 ann.), Pr 1742 

Joan. a Sorozaval, V. Pr. (1 a. ante 1746) . . . 

Jo. Josephus Masseras, Pr 1746 

Jo. a Sorozaval, V. Pr. (2 a.) 1748 

Idem Pr 1751—1753 

Nicolaus Contucci, Pr 1755 8. Pr. Novi Begni Oranatensis. Didacus Franc. Altamirano, Visitator et V. Prov. 1691 

Joan. Martinez Rubio 1695 

Petrus Calderon 1702 

MatthsBus Mimbela, V. Pr 1711 

dein Prov 1713 

l^natius de Meaurio 1718 

Franc. Ant. Gonzalez') 1720 Matthaeus Mimbela 1733 

Jacobus Lopez 1736 

Thomas de Casabona 1738 

Ignatius Ferrer 1751 

Josephus de Molina 1755 

Dominicus Scribanus 1758 

?Franc. Zerallos Dec. 1763 9. Pr. Hexicana^ 

1571 separata a Prov. Peruviana. Petrus Sanchez 15. Jul. 1571 

Joannes Plaza, Vis. et Pr 31. Jan. 1579 

Anton. de Mendoza 1585 

Petrus Diaz 1590 

Did. de Avellaneda, Vis 1590 

Stephanus Paez ineunte 1594 

Franc. Vaez 1599 

Ddephonsus de Castro 1600 

Martinus Pelaez Maj. 1608 

Rodericus de Cabredo, Vis. et Pr. ... 23. Mart. 1609 

Nicol. de Arnaya exeunte 1616 

Augustinus Quir6s, Vis 12. Sept. 1622 

Joannes Laurencio 12. Sept. 1622 

Didaeus de Sosa, Vis 1626 

Hieronymus Diez 1627 

Florianus de Ayerve ineunte 1632 

Ludovicus Bonifaz „ 1635 

Andreas Perez de Rivas 1638 

Ludovicus Bonifaz Feb. 1641 

Franciscus Calderon 1644 

Joannes de Bueras, Vis 1645 

Idem Prov 1646 

Petrus de Velasco 21. Feb. 1646 

Andreas de Rada 1649 

Franc. Calderon 3. Jan. 1653 

Didacus de Molina Nov. 1653 

Joannes Real 4. Jul. 1654 555 Idelphons. Bonifacio Jul. 1657 

Petrus Anton. Diaz 1660 

Ferdin. Cavera, Vis. et Pr 1661 

Franciscus Carboneli 1665 

Petrus de Valencia Jun. 1668 

Andreas Cobian Jun. 1671 

Emman. Arteaga 2. Jun. 1673 

Franc. Ximenez Jul. 1674 

Thomas Aitamii-ano 1677 

Anton. Nunez de Miranda, initio 1680 

Bernardus Pardo 1680 

Ludovicus del Canto exeunte 1683 

Barnabas de Soto 1686 

Ambrosius Odon Nov. 1689 

Didacus de Almonazir 1693 

Jo. de Palacios 1696 

Franc. Arteaga 1699 

Ambros. Odon 1703 

Emman. Pineyro, Vis. et Pr 1703 

Joan. Salvatierra 1704 

Bernardus Rolandegui 17. Sept. 1706 

Jo. de Estrada 4. Nov. 1707 

Anton. Jardon Apr. 1708 

Alph. de Arrevillaga Apr. 1711 

Andreas Luque, Vis Aug. 1711 

Ignatius Loyola 14. Oct. 1715 

Gaspar Rodero 21. Nov. 1715 

656 1) t 3. 11. 1733. 

*) Ex Cat. Mex. 1867 p. 9—11, 1887 p. 22—24 [et „P. Rafael de Zelis (f 25. Jun. 1798): Catalogo de la Prov. de Mexico el dia 
del arresto 26. Jun. 1767, Mexico 1871 p. 143]. Assistentise EQspanise Alexander Romano 7. Jan. 1719 

Josephus Arjo 1722 

Gaspar Rodero 1725 

Andreas Nieto 1726 

Jo. Anton. de Oviedo 4. Nov. 1729 

Josephus Barba 4. Nov. 1733 

Antonius de Peralta 24. Feb. 1736 

Jo. Ant. de Oviedo 3. Nov. 1736 

Matthaeus Anzaldo 25. Jun. 1739 

Christ. de Escobar y Llaraas ineunte 1743 

Joseph. M. Casati „ 1747 

Andreas Xavier Garcia Mart. 1747 

Jo. Ant. Baltasar 31. Aug. 1750 

Ignatius Calderon 31. Aug. 1753 

Augustinus Carta 1756 

Petrus Reales ineunte 1760 Franciscus Zeballos 19. Maj. 1763 

Salvator de la Gandara 1766 

In exilio Italico 

Josephus Utrera circa 1769 

Ignatius Lizoazoain 

Post restitutam Societatem. 

Josephus M. Castaniza Maj. 1815 

Petrus Canton 24. Nov. 1816 

Franc. Mendizabal 16. Oct. 1833 

BasiUus Arrillaga 13. Jun. 1865 \ Prov. 

Andreas Artola, Vis ineunte 1866 — 79. j dispersa. 

Josephus Alzola, Sup. Prov 17. Apr. 1879 

Thomas Ipina, Sup. Prov 10. Mart. 1901 

Thomas Ipina, Provincialis 15. Aug. 1907 

Marcellus Renaud 31. Jul. 1913 10. Pr. Philippinarum. Raymundus de Prado, V. Pr 1597 

Didacus Garcia, V. Pr 1601 

Gregorius Lopez, V. Pr 1604 

Prov.i) 1605—1614 

Valerius de Ledesma^) 1614—1621 

Alfonsus de Humanis 1621 

Joannes de Bueras 1627 

Joannes de Salazar 1637 

Franciscus Cohn 1640 

Franciscus de Roa 1644 

Ignatius Zapata 1651 Jun. Michael Solana 20. 

Franc. de Roa') 19, 

Ign. Zapata*) 10, 

Raphael de Bonafe 2. 

Dominicus Ezquerra 11, 

Ludovicus (vel Aloys.) Pimentel .... 1, 

Andreas de Ledesma') 1, 

Ludov. Pimentel 1, 

Xaverius Riquebne 14, 

Jo. Andreas PaUavicinus 15. Aug. 1678 

Thomas de Andrade 9. Jan. (mens. 6) 1681 

Franciscus Salgado 12. Oct. 1682 Aug. 
Jan. 
Aug. 
Apr. 
Aug. 
Aug. 1654 
1658 
1661 
1663 
1666 
1669 
1671 Aug. 1674 
Jul. 1675 Ludov. Pimentel") 

Josephus Sanchez 21. 

Maginus Sola') 9. 

Antonius Tuccius') 

Ludov. de Morales») 9. 

Josephus de Velasco 4. 

Antonius Tuccius 

Nicolaus Alphonsus 9. 

Josephus de Velasco 17. 

Franciscus Alphonsus 17 

Marcellus Valdiviero 

Josephus Hernandez 4. 

Petrus de la Hera 2. 

^idius Vibau 28. 

Josephus Astudillo 1. 

Joannes de Eguia'») 16. 

Fulcherius de Spilimbergo 14. 

Petrus de Estrada 23. 

Josephus de Samaniego 16. 

Leonardus Fink 20. 

Joannes Moreno 28. 

Petrus Tavarnier 18. . . 1687 

Jul. 1690 

Aug. 1692 

. . 1697 

Oct. 1699 

Feb. 1703 

. . 1707? 

Jan. 1713 

Jul. 1713 

. Jul. 1716 

. . 1719 

Aug. 1722 

Jun. 1726 

Sept. 1730 

Oct. 1734 

Oct. 1738 

Aug. 1739 

Febr. 1744 

Nov. 1748 

Nov. 1749 

Sept. 1750 

Sept. 1754 11. Pr. Paraquariae.") Didacus de Torres del Bollo 1607 

Petrus de Onate 1615 

Nicolaus Duran Mastrilli 1622 vel 1624 

Franc. Vasquez Trujillo 1628 

Didacus de Boroa 1633 vel 1634 

Franc. Lupecius de Zurbano 1640 

Jo. Bapt. Ferrusino 1645 vel 1646 

Joannes Pastor 1651 

Laureanus Sobrino, V. Pr 1654 

Franc. Vasquez de la Mota 1655 

Simon de Ojeda 1658 

Franciscus Jimenez, V. Pr 1663 

Andreas de Rada, Vis. et V. Pr 1663 vel 1666 

Franc. Jimenez, V. Pr 1664 

557 Andreas de Rada 1666 

Augustin. de Aragon, Pr. vel V. Pr. . . 15. Oet. 1669 

Christophorus Gomez 1672 

Thomas Dombidas, V. Pr 1676 

Didacus Franc. Altamirano 1677 

Thomas de Baeza, Pr. vel V. Pr 1681 

Thonias Dombidas 1684 

Gregorius de Orozco 1689 

Laurus Nunez 14. Jan. 1692 

Simon de Leon 29. Mart. 1695 

Ignatius Frias 20. Sept. 1698 

Laurentius Nunez 31. Jul. 1702 

Gregorius Cabral, V. Pr 31. Jul. 1706 

Blasius de Silva 16. Sept. 1706 

558 ') t 21. Jul. 1614. - ") t 16. Maj. 1639. — «) Naufragium fecit Jan. 1660. — ♦) f 3. Jan. 1666. - ') f 16. Feb. 1684, 
•) t 6. Jul. 1689. - ') t 5. Jul. 1696. - ») t 4. Feb. 1716. — ») t 14. Jun. 1716. — ") t H' Jan. 1741. 
") Ex Cat. CasteU, 1880 pp. 102—104. Provinciales Antonius Gaxriga, Vis. et V. Pr 20. Apr. 1709 

Aloysius de la Roca, V. Pr 22. Apr. 1713 

Jo. Bapt. de Cea 1717 

Joseph. Aguirre, V. Pr 23. Jul. 1719 

Aloysius de la Roca 11. Sept. 1722 

Ignatius Arteaga, V. Pr 27. Mart. 1726 

Laurentius Rillo, V. Pr 28. Nov. 1727 

Hieronym. Herran 2. Jun. 1729 

Jacob. Aguilar, V. Pr 2. Dec. 1733 

Idem Pr 15. Jan. 1734 Sebast. Sanmartin, V. Pr. 
Antonius Machoni . 
Petrus Arroyo, V. Pr. 
Bernard. Nusdorffer 
Emmanuel Querini . 
Jos. Isid. Barreda, Vis. 
Alfonsus Fernandez . 
Petrus Joan. Andreu 
Nicolaus Contucci, Vis. et Pr. 
Emmanuel Vergara .... et Pr, 23. Sept. 1738 

10. Jan. 1739 

10. Feb. 1743 

12. Oct. 1743 

21. Aug. 1747 

8. Dec. 1761 

10. Aug. 1757 

. Dec. 1761 

(Vis. jam a. 1760) 

. . Aug. 1766 12. Pr. Qnltenetisi.O Petrus Calderon 1696 

Franciscus Daza 1700 

Joannes Tobar 1703 

Ludovicus Andrade 1706 

Ludov. Alderete, V. Pr 1708 

Sebast. Lud. Abad 1708 

Franc. Sierra, Vis. et V. Pr 1711 

Nicolaus de Arauz 1715 

Ignatius Meaurio, Vis. et V. Pr 1721 

Jo. Bapt. Muxica 1724 

Ignat. Ormaegui 1727 

Michael de Salazar, V. Pr 1731 

Petrus Campos 1732 Andr. de Zarate, Vis. et V. Pr 1735 

Ign. Ormaegui, V. Pr 1736 

Balthasar de Moncada 1739 

Carolus Brentan 1744 

Nicolaus de Torre, V. Pr 1746 

Guliel. Grebner, V. Pr 1747 

Angelus Ma. Manca 1748 

Thomas Nieto Polo 1752 

Angelus Ma. Manca 1755 

Hieronymus de Herze 1758 

Thomas Nieto Polo 1762 

Josephus Baca 1763 

Mich. Manosalvas 1766 Assistentiae Galliae. 1. Pr. GaUiie, ab. 8. Aug. 1564, PrancisB») 

Paschasius Broet 

Oliverius Manare 

Edmundus Hay 

Claudius Mathieu 

Odo Pigenat 

Clemens du Puy 

Joannes Chastellier 

Ignatius Armand 

Christophorus Balthasar 

Steph. Charlet 

Ignatius Armand 

Petrus Coton 

Joannes FiUeau 

Barthol. Jacquinot 

Stephanus Binet 

Jacobus Dinet 

Joannes Filleau 

Stephanus Charlet 

Claudius de Lingendes 

Franciscus Annat 

Ludovicus Cellot 

Jacobus Renault 

Claudius Bouchet 

Andreas Castillon 

Jacobus Bordier 

Stephanus de Champs 

Joannes Pinette 

Stephanus de Champs 559 usque ad 1608 sub Assistentia Germanias. 

1552 Petrus de Verthamon 1678 

1563 Claudius CoUet 1681 

1571 Jacobus PaUu 1684 

1574 Jacobus le Picart 1688 

1582 Ludovicus Genevrais 1691 

1592 Petrus Dozenne 1694 

1597 Joannes Dez 1698 

1602 Julianus Baudran 1701 

1611 Carolus de Laistre 1704 

1616 Michael Le TeUier 1708 

1622 Lud. Franc. Clavyer 1709 

1625 Carolus Dauchez 1712 

1626 Isaac Martineau 1714 

1630 Xaverius de la GrandviUe 1718 

1634 Paulus Bodin 1721 

1639 Jo. Bapt. de Richeboui^ 1724 

1642 Ludovicus LaquiUe 1726 

1646 Petrus Frogerais 1729 

1650 Jo. Bapt. de B6Ungan 1735 

1653 Joannes Lavaud 1738 

1655 Claud. Frey de Neuville 1743 

1658 Josephus de la Grandville 1748 

1660 Franciscus Le GaUic 1751 

1661 Germanus Le Forestier 1752 

1664 Claud. Frey de NeuviUe 1756 

1668 Josephus AUanic 1759 

1671 Stephanus de la Croix 1760 

1674 

560 ') P. Ciceres hunc elenchum confecit (cum notis: in Cat. Tolet. 1882, p. 81 sq.). 

•) Ex Cat. FrancitB 1868 pp. 106—108. — ..Francise" dicta quando Aquitanis Pr. fuit separata. Assistentiae Gallise A restituta Societate 1814 Missio, 1820 Prov. Galliw 

Jos. Picot de Clorivi^re, Sup. gen. ... 19. Maj. 1814 

Anfon. Aloysius Simpson') 28. Jan. 1818 

Desiderius Richardot 20. Feb. 1821 

Nicolaus Godinot 20. Feb. 1824 

Julianus Druilhet 2. Jan. 1830 

Franciscus Renault 25. Apr. 1833 

Pr. Francios') 

Achilleus Guid6e 15. Aug. 1836 

Clemens Boulanger 4. Feb. 1842 

Ambrosius Rubillon 16. Mart. 1845 Fridericus Studer 19. Mart. Michael Fessard 25. Apr. 1851 
1857 
1864 
1873 Armandus de Ponlevoy 30. Nov. 

Emmanuel Mourier 15. Aug. 

Henricus Chambellan 21. Sept. 1879 

Gedeo Labrosse 8. Sept. 1886 

Albertus Platel 15. Oct. 1893 

Gedeo Labrosse 29. Jan. 1900 

Jacobus Daniel 30. Dec. 1906 

Norbertus de Boynes 13. Sept. 1912 2. Pr. Aqnitanise') 

altera ex partitione Gallise 8. Aug. 1564. Edmundus Augerius 8. Aug. 1564 

Claudius Mattheeus Juu. 1571 

Hannibal Codretus Sept. 1574 

GuUehnus Creiton, V. Pr Sept. 1574—1580 

Edm. Augerius, Vis 1574 

Idem V. Pr 10. Apr. 1581 

Petrus Lohierius Jul. 1581 

Clemens Puteanus Jul. 1588 

Ludovicus Richeomus Jun. 1592 

Alexander Georgius 1597 

Joannes Gentilius 1604 

Christophorus Baltazar 13. Jul. 1605 

Claudius Campobonus 27. Jun. 1608 

Jacobus Mussicus 1615 

Jo. Renaudianus (de la Renaudie) 1617 

Antonius Suffrenus 1620 

Petrus Cotonus 1622 

Nicolaus VilUers 1625 

Ignatius Malescotus 1628 

Arnaldus Bohyraaus 1632 

Bartholom. Jacquinotius 1636 

Joannes Pitard 1642 

Joannes Ricard 1645 

Gilbertus Rousseau : 1648 Nicolaus Royon 

Andreas Gaillard 28. 

Jo. Bapt. Ragon 28. 

Fronto Gadault 17. 

Claudius Herbodeau 31. 

Raymundus Baile 3. 

Paulus Fontaine 9. Aug. 
Aug. 
Oct. 
Oct. 
Jan. 
Apr. 1651 
1652 
1655 
1658 
1661 
1665 
1668 Mercurius Verdier 11. 

Ludovicus Duprac 22. 

Paulus Fontaine 22. 

Claudius Texier 25. 

Jo. Petrus Casedepatz 5. 

Lud. Duprac, V. Pr (1. 

Joannes Bomier 2. 

Leonardus Verneuil 5. 

Ignatius Tartas 4. 

F^anc. Lud. de Gourgue 31. 

Lud. Franc. Cochepin 7. 

Josephus Verthamon 3. 

Jo. Josephus Guibert 22. 

Gilbertus d'Arbouze 10. 

Jos. Verthamon, V. Pr 9. 

Franc. Xav. de la Grandville 28. 

Petrus Lorais 1. 

Daniel Bonniot 3. 

Nicolaus de Villemont 5. 

Xaverius Lagrandville 6. 

Joannes Tartas 6. 

Clemens Richard 8. 

Amaldus Lestage 15. 

Silvanus Perussault 18. 

Petrus Jos. Milon 18. Apr. 1671 

Apr. 1674 

Apr. 1677 

Jun. 1680 

Oct. 1683 

Maj. 1683) 

Apr. 1686 

Feb. 1691 

Mart. 1694 

Oct. 1697 

Feb. 1701 

Oct. 1704 

Feb. 1708 

Jul. 1711 

Jul. 1713 

Feb. 1714 

Mart. 1717 

Mart. 1721 

Mart. 1724 

Mart. 1727 

Aug. 1731 

Aug. 1734 

Feb. 1738 

Apr. 1741 

Dec. 1743 Joannes Gueydon 

Andreas Faget 

Jo. Franc. Riviere, V. Pr. . . . 
Car. Augustus Lazarus Nectoux 24. 28. . . 1754 

Apr. 1757 

. . 1758 

Apr. 1760 3. Pr. lingdnnensis*) 

ab Aquitania sejuncta 23. Jul. 1582. Arnoldus Voisin 1582 

Ludovicus Richeorae 1586 

Bernardinus Castori 1592 

Joannes Gentil 1596 

Christophorus Baltazar 1600 

Lud. Richeome 1605 

Ludovicus Michaelis 1607 561 Antonius Suffren 1612 

Bartholom. Jacquinot 1615 

Joannes Fourier 1621 

Stephanus Charlet 1625 

Stephanus Binet 1628 

Carolus MaiUan 1630 

Joannes FiUeau 1632 562 •) Provincialis a 17. Jan. 1820. 
') Ex antiquis documentis. — — ') Cum Prov Lngdunensis 1836 creata fuit. 
•) Ex Cat. Lug. 1878, pp. 123, 124. Provinciales Claudius Boniel 1635 

Joannes Gayet 1639 

Antonius Millieu 1642 

Claudius Maucler 1645 

Jo. Gayet 1648 

Paulus de Barry 1652 

Gulielmus Hugon (Hugues) 1655 

Laurentius Grannon 1658 

Gulielmus de Lange 1662 

Joannes Plati^re 1665 

Paulus Suffren 1668 

Stephanus de Charaps 1671 

Franciscus de la Chaize 1674 

Petrus Boyer 1675 

Ludovicus de Camaret 1677 

Georgius Gallien 1680 

Gilbertus Athiaud 1683 

Guhehnus de Montchanin 1686 

Antonius BilUet 1690 

Gabriel Jacob 1694 

Jo. Bapt. Kevyrard 1698 

Mattheeus Jacoz 1700 

Clementius Vuillard 1703 

Joannes la Gaste 1706 Jo. Franciscus de Dortan 1710 

Gaspar Buhon 1713 

Josephus de Gallifet 1716 

Petrus Rostain 1719 

Jo. Josephus Gros 1723 

Carolus du Bois 1726 

Joannes Croiset 1729 

Carolus du Bois 1732 

Stephanus Lombard 1733 

Joannes Combes 1736 

Phihbertus Verchere 1739 

Carol. F. de Montplaisant 1743 

Joannes d'Autun 1745 

Antonius de Valoris 1748 

Petrus de Baleine 1751 

Barthol. Francony 1753 

Claudius de Jame 1756 

Petrus de Baleine 1759 

Avenione, suppressa in GaUia Societate: 

Joannes Petrus Garnier 1762 

Christoph. de la Loye 1764 

usque ad 1. Aug. 1768, quo Gallia Avenione et Comi- 

tatu Venescino potita est. A restituta Societate ex partitione Provincise Galliae 1836. Franciscus Renault 15. Aug. 1836 

Ludovicus Maillard 18. Aug. 1839 

Julianus Jordan 4. Oct. 1846 

Lud. Maillard 8. Sept. 1849 

Josephus Bon 1. Sept. 1852 

Josephus de Jocas 25. Dec. 1852 

Franc. Xav. Gautrelet 28. Apr. 1857 

Lazarus Reynaud 17. Nov. 1861 

Sebastianus Gaillard 10. Oct. 1867 

Michael Jullien 7. Oct. 1874 Ambrosius Monnot 16. 

Stephanus Clairet 12. 

Petrus Roulleau 24. 

Eduardus Fine 25. 

Marius Bouillon 24. 

Aloysius Chauvin 30. 

Claudius Chanteur 26. Dec. 


1877 


Feb. 


1883 


Apr. 


1889 


Aug. 


1895 


Apr. 


1900 


Nov. 


1906 


Aug. 


1912 4. Pr. Tolosana') 

separata ab Aquitania 9. Jun. 1608. Joannes Martinus Jun. 1608 

Jo. Franc. Suarez 1612 

Petrus La Caze, V. Pr 

Nicolaus Vilhiez 1619 

Bartholom. Jacquinot 1623 

Fr. de Marguestaud, V. Pr 

Petrus La Caze 1627 

Joannes Martin 1633 

Joannes Arnoux 1635 

Nicolaus de Maul^on, V. Pr 

Joannes FiUeau 2. Aug. 1636 

Balthasar Carrel 1640 

Arnaldus Bohyre, V. Pr 

Richardus Mercier 1642 

Arnaldus Bohyre, V. Pr 

Vitahs Th^ron 1646 

Anton. Savignac, V. Pr.; Prov 25. Aug. 1648 

Gul. Sommievres, V. Pr.; Pr 1. Jul. 1651 

Joannes Besson, V. Pr 

Claudius Boucher 26. Oct. 1652 563 Joannes Rochette 24. 

Franciscus Tarbe 17. 

VitaUs Trencher, V. Pr 

Raymundus Bayle 24. 

VitaUs Trencher 25. 

Joannes Rajat 

Gul. Chabron, V. Pr.; Pr 6. 

Jo. Lahaca, V. Pr.; Pr 7. 

Gabriel Garreau 16. 

Antonius Pagis 1. 

Michael Delage 10. 

Petrus Allemand 22. 

Joannes Sartre, V. Pr 

Marc. Ant. de Foix 

Jo. Sartre, V. Pr 

Jac. B6cherand, V. Pr 

Petrus Dozenne 17. 

Bernardus Layrac 17. 

Franciscus Perrin 19. 

Joannes Lachaze, V. Pr Oct. 1655 
Nov. 1658 Nov. 1661 
Dec. 1664 
Jan. 1668 
Dec. 1668 
Apr. 1670 
Jun. 1673 
Nov. 1676 
Jan. 1680 
Nov. 1680 8. Jul. 1684 Jan. 1688 
Mart. 1691 
Mart. 1694 564 ') Vide Append. Cat. Tolos. 1897. Assistentise Gallise Gabriel Daymerique 1697 

Joannes Gisbert 30. Jul. 1700 

Jo. Petrus Dufornel 30. Jul. 1703 

Blasius Deblot, V. Pr 

Petrus Nicolas 17. Apr. 1707 

Jo. Jos. Guibert, Vis.; V. Pr 23. Nov. 1710 

Ludovicus Roure 7. Jul. 1714 

Antonius Palocy 1. Nov. 1717 

Raymundus D6jean 12. Nov. 1720 

Armandus Dealy 20. Dec. 1723 

Pet. Frogerais, Vis.; V. Pr 28. Dec. 1726 

Franc. de Lagorr^e 1729 

Joannes DelaLre, V. Pr 

Antonius Marciel 11. Jun. 1731 

Petrus Flouret, V. Pr 

In restituta Societate') Pr. Tolosana 8. 

Ludovicus Maillard 7. Aug. 1852 

Mauritius Agerdias 10. Maj. 1855 

Fridericus Studer 6. Feb. 1858 

Jo. Bapt. Rouquayrol 18. Oct. 1863 

Julius Servieres 15. Aug. 1869 

Gulielmus Blancliard 17. Aug. 1875 

Adrianus Carrere 4. Apr. 1882 

Michael Lanusse 3. Jan. 1887 Antonius Albareil 31. Jan. 1733 

Andreas Bertrand 11. Apr. 1736 

Stephanus Cotonay 8. Dec. 1739 

Pet. Jos. Laroquette 12. Feb. 1743 

Pet. Jos. de Boissy 29. Maj. 1746 

Pet. Flouret, Vis., V. Pr 7. Jan. 1749 

Gul. Vacqui^, V. Pr 

Ign. Henr. de S. Martin 11. Feb. 1752 

Gul. Beaufils, V. Pr 

Ludovicus Caupene 1757 

David ViUard, V. Pr 

Jo. Dufaud, V. Pr.; Prov. ....... 1. Feb. 1759 

Stephanus Charron 1762 Aug. 1852 a Lugdunensi fuit separata. 

Arthurus Calvet 8. Dec. 1890 

Radulphus de Scoraille 10. Oct. 1895 

Joannes Clav6 19. Oct. 1902 

Stephanus Charel 5. Aug. 1907 

Dionysius Carrere 8. Aug. 1912 5. Pr. Campaniie, a Francia semota 9. Aug. 1616. Ignatius Armand 9. 

Joannes Bouvet 8. 

Stephanus Binet 16. 

Joannes Fourier 19. 

Ignat. Armand 

Philippus Nicaud 

Claudius Tiphaine 

Barthol. Jacquinot 

Jacobus Dinet 

Ludovicus Maignet 

Petrus de Cazre 

Joannes Cordier 4. 

Nicolaus Roger 4. 

Thomas le Blanc 11. 

Petrus le Cazre 26. 

Nic. Roger 24. 

.Emihanus Vaussin 2. 

Petrus Courcier 5. 

Ludovicus Nyel 5. 

Car. Franc. de Haraucourt 15. 

Andreas du Perier, V. Pr. . . ineunte 1582 ; 

Renatus Jobal, V. Pr 10. 

Lazarus Sautereau 17. 

Ludovicus de Camaret 20. Aug. 1016 

Feb. 1620 

Aug. 1624 

Oct. 1627 

. . 1630 

. . 1634 

. . 1637 

. . 1640 

. . 1643 

. . 1647 

. . 1649 

Maj. 1652 

Maj. 1655 

Jul. 1658 

Oct. 1661 

Mart. 1664 

Feb. 1668 

Mart. 1671 

Mart. 1674 

Oct. 1678 

Pr. 9. Dec. 

Feb. 1683 

Maj. 1683 

Feb. 1685 Jo. Bapt. Potet, V. Pr 13. 

Martinus de Lyoncourt 18. 

Joannes Dez 14. 

Gulielmus Daubenton 21. 

Car. Frane. de Machault 26. 

Joannes Dez 1. 

Nicolaus Audry 3. 

Jo. Dez 

Ign. de Laubrussel 11. 

Ludov. Lagnille 16. 

Edmundus Charon 12. 

Petrus Robinet 26. 

Lud. Laguille 26. 

Lud. Jacquesson 9. 

Lud. Laguille 20. 

Edmundus Charon 22. 

Carolus De la Motte 6. 

Dominicus Bernard 8. 

Jo. Bapt. Duchesne 21. 

Carolus Gauthier Sept. 1685 

Maj. 1688 

Jun. 1691 

Oct. 1694 

Oct. 1698 

Nov. 1701 

Nov. 1704 

. . 1708 

Oct. 1711 

Feb. 1715 

Dec. 1718 

Dec. 1721 

Dec. 1724 

Jan. 1728 

Apr. 1731 

Maj. 1734 

Apr. 1738 

Maj. 1741 

Aug. 1744 

. . 1747 Nicolaus Duport 5. 

Augustinus Noirot 31. 

Jo. Bapt. Simon Clevy 29. Post restauratam Societatem Pr. Campaniae a Francia separata 3. Dec. 1863. Victor Mertian 8. Dec. 1863 

Adulphus Pillon 17. Dec. 1866 

Franc. Grandidier 4. Aug. 1872 

Eduardus Dorr 2. Jul. 1878 

Franc. Grandidier 8. Sept. 1880 

Antonius Sengler 10. Aug. 1886 

Carolus Sim6on 27. Apr. 1887 

565 Josephus Ehrmann, V. Pr 19. 

Idem Pr 11. 

Eugenius Peultier 27. 

Josephus Heinrich 20. 

Ludovicus PouUier 15. Apr. 1755 
Oct. 1758 
Mart. 1765 Maj. 1890 
Aug. 1891 Feb. 
Oct. 
Aug. 1896 
1902 
1908 566 1) Append. Catalogi Tolos. 1887. Assistentiae Germaniae 

(complectebatur etiam Galliara usque ad 1608). 
1. Pr. Crermaniae Snperioris/) B. Petras Canisius 7. Jun. 1556 

Paulus Hoffaeus 1569 

Oliverius Manareus, Vis 1581—1582 

Georgius Baderus 10. Mart. 1582 

Ferdinandus Alberus 28. Nov. 1685 

Otto Eisenreich 15. Maj. 1594 

Gregor. Rosephius 29. Sept. 1600 

Theodorus Busaeus 13. Jun. 1609 

Melchior Hartelius 14. Apr. 1612 

Christoph. Grenzing 9. Maj. 1618 

Gualterus Mundbrot 9. Mart. 1624 

Antonius Welser 20. Jan. 1631 

Gualt. Mundbrot 28. Jan. 1634 

Wolfgangus Gravenegg 25. Nov. 1636 

Nicasius Widnman 19. Feb. 1642 

Laurentius Keppler 8. Nov. 1646 

Christophorus Schorrer 3. Apr. 1650 

Georgius Spaiser 5. Maj. 1652 

Servilianus Weihelin 4. Maj. 1655 

Georgius Mughnus 9. Jun. 1658 

Christoph. Schorrer, Vis. et V. Pr. . . . 24. Oct. 1661 

Servil. Weihelin 28. Jan. 1665 

Jacobus Rassler 17. Apr. 1668 

Geo. Mughnus 21. Apr. 1671 

Jo. Ev. Thanner 24. Apr. 1674 

Benedictus Painter 26. Dec. 1675 

Fridericus Mulholzer 26. Dec. 1678 

Eusebius Truchses 5. Nov. 1682 Jacobus Willi 3. 

Bened. Painter 24. 

Fridericus Iniger 12. 

Albertus Mechtl, Vis. et V. Pr 

Martinus MuUer 26. 

Andreas Waibl 4. 

Josephus Preiss 19. 

Gulielm. Stinglheim 6. 

Matthseus Peckh 3. 

Josephus Preiss 16. 

Franc. Xav. Amrhyn 25. 

Bernardus Jost 28. 

Franc. Xav. Hallauer 22. 

Magnus Amman 15. 

Josephus Mayr 28. 

Franciscus Mossu 25. 

Rudolphus Burkhart 28. 

Jacobus Unglert 24. 

Magnus Amman 6. 

Rud. Burkhart 28. 

Adamus Dichel 14. 

Georgius Hermann 12. 

Mathias Stottlinger 17. 

Ignatius Rhomberg 1. 

Geo. Hermann 5. 

Ign. Rhomberg 6. 

Jos. Erhard^) 3. 

Maximus Mangold 1. Mart. 1686 
Feb. 1690 
Mart. 1693 
. . 1695 
Sept. 1697 
Oct. 1700 
Mart. 1705 
Jan. 1709 
Maj. 1712 
Maj. 1715 
Oct. 1718 
Oct. 1721 
Nov. 1724 
Apr. 1728 
Oct. 1731 
Nov. 1734 
Feb. 1738 
Apr. 1741 
Oct. 1744 
Nov. 1747 
Oct. 1751 
Dec. 1754 
Maj. 1759 
Nov. 1762 
Nov. 1765 
Jan. 1767 
Nov. 1768 
Nov. 1770 A restituta Societate. 1869 
1872 Clemens FaUer 23. Jan. 

Augustinus Oswald 15. Feb. 

Gasparus Hovel 1. Mart. 1875 

Mauritius Meschler 9. Apr. 1881 

Jo. Bapt. Lohmann 24. Apr. 

Jacobus Rathgeb 8. Sept. 

Henricus Haan 31. Jul. Carolus Schaffer 29. Sept. Ernestus Thill 
Josephus Joye Jan. 

Aug. 1884 
1888 
1894 
1900 
1907 
1911 Nic. Godinot, V. Pr. Eelv 8. Jan. 1821 

J. B. Drach, V. Pr. Eelv 1824 

Idem Pr. Oerm. 8up 10. Oct. 1826 

Georgius Staudinger 23. Jan. 1830 

Ignatius Brocard 19. Mart. 1836 

Josephus Sinunen 17. Apr. 1839 

Gaspar Rothenflue 18. Jul. 1842 

Antonius Minoux 21. Jul. 1846 

Clemens Faller ((?. Sup. et Infer.) ... 31. Jul. 1852 

sed GermanicB 1853 

Henricus Behrens 26. Jun. 1856 

Anton. Anderledy 1. Nov. 1859 

Georgius Roder 18. Dec. 1865 

Ad Rhenum. 

Anno 1556, S. Ignatius, constituta Germanice inferioris Provincia, ad eam regendam Bernardum OUverium 
designavit. Huic, priusquam munus adiret, Tornaci 22. Aug. 1556 mortuo, a Jacobo Laynez, 1558 suffectus est 
Everardus Mercurianus, qui ProvinciaUs mansit usque ad 3. Sept. 1564, quum Germ. inferior in Provincias divisa est: 
Belgicam et 

Pr. Rheni. Antonius Vinck 3. Sept. 1564 

Hermannus Thyrseus 16. Oct. 1571 

Franciscus Costerus 8. Apr. 1578 

OUv. Manareus, Vis. 1585, Pr 7. Feb. 1587 

Jacobus Ernfelderus, V. Pr. 1588; Pr. . 1. Mart. 1589 

Joannes Hasius 8. Jun. 1595 

567 Theodorus Busaeus 
Henr. Scherenus . 
Joannes Copperus . 
Gerardus Wentzler 
Hermannus Baving , . 10. Oct. 1598 
i. Jan. 1605—1607 
, . 17. Oct. 1616 
, . . Maj. 1624 
, . 24. Feb. 1625 568 ') Ex Cat. Germ. 1866 pp. 69, 70. — ') Jos. Erhard 1770—73 erat primus et ultimus Praepositus Pr. Bavaricce. Provinciales Assistentise Germanise 22. Jul. 1626 Provincia Rheni divisa fuit in Provincias Rheni Superioris (Pr. Coppero) et 

2. Pr. Rheni Inferioris.') Hermannus Baving 22. Jul. 1626 

Goswinus Nickel 18. Dec. 1630 

Petrus Ruidius 24. Aug. 1637 

Gosw. Nickel 30. Jan. 1639 

Joannes Panhauss 3. Aug. 1643 

Godefridus Otterstedt 30. Aug. 1647 

Jo. Panhauss 8. Maj. 1650 

Joannes Zweenbruggen 9. Jun. 1653 

Hieronymus Warmoldi 9. Jun. 1656 

Jo. Zweenbriiggen 29. Jun. 1659 

Godefr. Otterstedt 2. Maj. 1662 

Bernardus Habbel 23. Aug. 1665 

Mathias Merrhem 17. Sept. 1668 

Winandus Weidenfeld 24. Nov. 1671 

Theodorus Bote 10. Jan. 1675 

Win. Weidenfeld 30. Jan. 1678 

Conradus Holtgreve 19. Maj. 1681 

Reinerus Lennep 8. Nov. 1684 

Fridericus Lamberti 17. Maj. 1685 

Henricus Weisweiler 12. Mart. 1690 

Petrus Herwartz 23. Apr. 1693 

Joannes Dirckinck, V. Pr 30. Apr. 1696 

Henr. Weisweiler 16. Maj. 1697 

Joannes Westhaus 24. Jun. 1700 Albertus Mechtl, Vis. et V. Pr Oct. 1703 

Joan. Dirckinck 14. Jan. 1705 

Christophorus Neander 30. Sept. 1708 

Petrus Schmitman 25. Sept. 1712 

Nicolaus MocMng 6. Jan. 1716 

Josephus Preiss, Vis. et V. Pr 10. Mart. 1719 

Pet. Schmitman 8. Jan. 1720 

Christoph. Neander 29. Apr. 1723 

Hermann. Wesseling 22. Maj. 1727 

Eustach. Neuveforge 14. Sept. 1731 

Petrus Mommerings 3. Feb. 1733 

Sixtus Hessehneier 1. Maj. 1736 

Ferdinandus Limpens 19. Maj. 1739 

Joannes Dirkes 25. Jun. 1742 

Ludovicus Doetsch 16. Sept. 1746 

Otto Willemin 18. Nov. 1748 

Joannes Schreiber 24. Jan. 1752 

Ferdinandus Rissen 31. Mart. 1755 

Hieron. de Wj^ar 21. Nov. 1758 

Antonius Ruting 12. Jul. 1762 

Hier. de Wymar 11. Nov. 1765 

Ignatius Cordes 20. Apr. 1769 

Hieron. de Wymar 5. Maj. 1772 3. Pr. Blieni Snperioris. Joannes Copperus 22. Jul. 1626 

Lambertus Stravius 26. Nov. 1630 

Joachimus Hamman 15. Aug. 1637 

Gerardus Hansen 7. Maj. 1645 

Nithardus Biberus 8. Maj. 1648 

Gerardus Hansen Maj. 1651 

Nith. Biberus 29. Jul. 1653 

Petrus Deumer 28. Jul. 1656 

Ricquinus Goeltgens 25. Jul. 1659 

Joannes Bertholdus, Vis. et V. Pr Sept. 1662 

Nicolaus Lutz 14. Sept. 1665 

Philippus Colbinus Feb. 1669 

Nicolaus Lutz 21. Feb. 1672 

Matthffius Storr 27. Apr. 1676 

Nic. Lutz 27. Aug. 1678 

Augustinus Borier 20. Jul. 1679 

Wolfgangus Schwan 12. Jan. 1683 

Aug. Borler 14. Feb. 1686 

Georgius Poth 16. Maj. 1691 

August. Borier 30. Jun. 1694 

Georgius Haan 16. Nov. 1698 

Nicolaus Pottu 6. Feb. 1703 Georgius Haan 26. 

Gulielmus Haan 29. 

Bruno Greber 24. 

Nicolaus Pottu 25. 

GuUelmus Haan 4. 

GuUehnus Dreiss 17. 

Joannes Heckman 18. 

Joannes Hartung 16. 

Nicolaus Pottu 29. 

Valentin Hoeglein 6. 

Joannes Haas 1. 

Theodorus Weber 17. 

Adamus Huth 26. 

Casparus Hoch 11. 

Theod. Weber 16. 

Casparus Hoch 8. 

Ignatius Bentzel 10. 

Adamus Huth 

Ign. Bentzel 11. 

Antonius Hoffer 25. 

Edmundus Voit 21. Jan. 1707 
Dec. 1707 
Jun. 1711 
Jul. 1714 
Jan. 1718 
Mart. 1721 
Jul. 1724 
Sept. 1727 
Jul. 1731 
Jun. 1734 
Dec. 1737 
Jan. 1741 
Oct. 1744 
Dec. 1747 
Nov. 1751 
Apr. 1755 
Oct. 1758 
Nov. 1761 
Dec. 1764 
Feb. 1768 
Mart. 1771 4. Pr. Anstriie') 

1562 a Germania Superiore separata. Nicolaus Lanoyus 1562 

Laur. Magius 1566 

Henricus Blyssemius 1578 

Georgius Bader 1586 

569 Bartholom. ViUerius 1589 

Ferdinandus Alber 1595 

Alphonsus CarilUus 1600 

Joannes Argento 1608 

570 ») Rheni, Rh. Inf. et Sup. Provinciales inveniuntur ut Appendix in Cat. Germ. 1868. — ») Ex Cat. Auatr. 1877, pp. 75 — 80. Provinciales Theodorus Busaeus 1613 

Ferd. Alber 1616 

Gregorius Rumer 1618 

Joan. Argento 1623 

Christophorus Dombrinus 1625 

Georgius Forr6 1629 

Michael Summerecker 1636 

Joannes Rumer 1639 

Guliebnus Lamormain 1643 

Georgius Turcovich 1645 

Joannes Buccellini 1649 

Zacharias Trinkellius 1651 

Bernardus Geyer 1653 

Joannes Berthold 1657 

Franciscus Pizzoni 1661 

Michael Sicuten 1665 

Joan. Berthold 1668 

Adamus ab Oettinga 1671 

Nicolaus Avancini 1675 

Ladislaus Vid 1680 

Adamus ab Oettinga 1684 

Ferdinandus Achaz 1688 

Franc. Voghneyer 1691 

Aibertus Mechtl 1694 Ladislaus Sennyei 

Franc. Voglmeyer 

Franc. RescaUi 

Joannes Despotovich 

Franc. Rescalli 

Gabriel Hevenessi 

Rudolphus Lewenberg 5. 

Stephanus Dinarich 13. 

Jacobus Wenner 27. 

Steph. Dinarich 7. 

Maximilianus GaUer 12. 

Joannes Thullner 20. 

Franciscus MoUndes 19. 

WilUbaldus Krieger 26. 

Antonius Vanossi 8. 

Mathias Pock 23. 

Augustinus Hingerle 10. 

Theoph. Thonhauser 9. 

Paulus Zeflacher 2. 

Ignatius Langetl 5. 

Josephus KoUer 6. 

Josephus Carl 1. 

Josephus Kossler 8. 

Nicolaus Muszka 14. . . 1698 
. . 1702 
. . 1705 
. . 1708 
. . 1711 
. . 1712 
Aug. 1714 
Nov. 1715 
Nov. 1718 
Dec. 1721 
Mart. 1724 
Mart. 1727 
Apr. 1731 
Nov. 1736 
Maj. 1740 
Jan. 1744 
Apr. 1747 
Nov. 1750 
Jan. 1754 
Maj. 1757 
Maj. 1761 
Jul. 1764 
Nov. 1767 
Nov. 1770 Pr. Austrise 

restitutse Societatis derivatur a Prov. Albae Russise et 21. Jun. 1846 constituitur ut pars separata a Provincia 
Austriaco-GaUciana; ab anno 1871 usque ad annum 1909 nominatur Austriaco-Hungarica. Jacobus PierUng 21. Jun. 1846 

Petrus Lange 25. Dec. 1850 

Petrus Beckx 8. Sept. 1852 

Petrus Lange, V. Pr 13. Jul. 1853 

Athanasius Bosizio 8. Sept. 1853 

Antonius Schwitzer 5. Dec. 1856 

Georgius Patiss 2. Feb. 1860 

Georgius Stieber 4. Nov. 1866 

^miUus Bulow 3. Maj. 1871 

Jo. Nepomuc. Mayr 3. Aug. 1877 Josephus Milz 25. Mart. 1882 

Fr. Xav. Schwarzler 31. Mart. 1888 

Othmarus Seywald 27. Apr. 1891 

Franc. Xav. Widmann 9. Aug. 1894 

Antonius E. Forstner 20. Feb. 1900 

Fr. Xav. Schwarzler 14. Jan. 1906 

Jo. Bapt. Wimmer 7. Sept. 1909 Pr. Hungariae 

7. Sept. 1909 separatur ab Austria. 1. Jacobus Bus 7. Sept. 1909 

2. Franc. Xaverius Speiser 15. Sept. 1912 5. Pr. Bohemiie') 

ab Austria separata 23. Sept. 1623. Gregorius Rumer . . . 
Christophorus Grenzing 
Daniel Kirchner . . 
Martinus Stredonius 
Gregorius ScheUcius 
Joannes Dakazat . 
Mart. Stredonius . 
Blasius Slaninus . 
Andreas Schambogen 
Henricus Lamparter 
Joannes Posmurny . 23. Sept. 
1. Nov. 
1. Oct. 

11. Feb. 

24. Mart. 
1. Nov. 
1. Jan. 

26. Jul. 

26. Jul. 

26. Jul. 

6. Aug. 1623 
1628 
1633 
1638 
1641 
1644 
1648 
1649 
1652 
1655 
1658 571 Joannes Saxius 28. 

Daniel Krupsky 18. 

Simon Schiirer 6. 

Georgius Hohenegger 23. 

MatMas Tanner 23. 

Wenceslaus Sattenwolf 1. 

Barthol. ChristeUus 6. 

Mathias Tanner 13. 

Joannes Walt 28. 

Jacobus WilU 14. 

Georgius HiUer 2. 

572 Oct. 1661 

Jan. 1665 

Feb. 1670 

Apr. 1673 

Apr. 1676 

Jun. 1679 

Dec. 1682 

Jan. 1686 

Jul. 1689 

Jan. 1693 

Maj. 1697 ') Ex Cat. AustiisB 1878 pp. 78—81. Assistentiae Germanise Ferdinand. Waldhauser 18. Maj. 1699 

Joannes MiUer 25. Nov. 1703 

Jacobus Stessl 26. Dec. 1707 

Franciscus Tragstein 1. Mart. 1712 

Jac. Stessl 5. Maj. 1715 

Franciscus Retz 4. Dec. 1718 

Jac. Stessl 22. Jan. 1720 

Franc. Retz 18. Jul. 1723 

Julius Zwicker 10. Jun. 1725 

Joannes Seidel 18. Oct. 1729 

Norbertus Streer 9. Nov. 1732 Franciscus Wentzl 15. 

Josephus RoUer 3. 

Leopoldus Grim 25. Feb. 

Franciscus Heissler 28. Sept, 

Balthasar Lindner 28, 

Timotheus Raisky 6, Apr. 1736 
Maj. 1739 
~ " 1743 
1746 
1749 
1756 
1760 Oct. 
Maj. Franciscus Wissinger 7. Feb. 

Petrus Janovka 23. Mart. 1764 

Ignatius Frantz 23. Nov. 1767 

Godefridus Provin 18. Oct. 1770 MatthsBus Weihnacht 1. Jan. 1755 

Carolus Troilo 1764 Pr. Silesiae (Borussicse) 1754 a Pr. Bohemiae separata. 

Joannes Grabner') 1768 Pr. Belgica^) 
(seu [primo tempore] Germaniae inferioris) constituta 3. Sept. 1564 ct. supra „Ad Rhenum". Everardus Mercurianus, V. Pr Sept. 1564 

Franciseus Costerus, V. Pr. 1565, Pr. . . . Mart. 1567 

Balduinus ab Angelo 8. Nov. 1571 

Franciscus Costerus Aug. 1585 

1612 divisa est in 2 Provincias: Flandrobelg. et Gallobelgicam. Oliverius Manaraeus 11. Mart. 1589 

Georgius de Duras 23. Jun. 1594 

Bernardus Ohverius Jun. 1598 

Franciscus Flerontinus 31. Oct. 1605 6. Pr. Flandro-Belgica. Gulielmus Veranneman 24. Maj. 1612 

Carolus Scribani Dec. 1613 

Antonius Sucquet 1. Sept. 1619 

Florentius de Montmorency 28. Jun. 1623 

Jacobus Stratius 30. Sept. 1627 

Guhehnus De Wael 10. Oct. 1630 

Fridericus De Tassis 24. Aug. 1634 

Joannes De ToUenaere 14. Maj. 1638 

Andreas Judoci 9. Jun. 1641 

Jo. Bapt. Engelgrave 3. Sept. 1646 

Gul. De Wael 19. Sept. 1649 

Jo. B. Engelgrave 19. Sept. 1652 

Thomas Dekens 24. Aug. 1654 

Jo. Bapt. Van Renterghem 24. Aug. 1657 

Franciscus De Cleyn 8. Nov. 1661 

iEgidius Van der Beke 4. Dec. 1664 

Thom. Dekens 15. Dec. 1667 

Laurentius Van Schoone 17. Feb. 1671 

Joan. Ignat. Diertins 18. Dec. 1674 

Ludov. De Camargo 10. Apr. 1679 

iEgidius Estrix 27. Apr. 1684 

Gul. Fr. Arnhouts 6. Nov. 1687 

Phihppus Regauts 26. Apr. 1691 

Jo. Ign. Diertins 29. Nov. 1694 

Ludovicus Havet 30. Apr. 1697 Libertus De Pape 
Isaac De Bruyn 
Jo. Bapt. Arendts 
Joannes Braze . 
Jacobus Matyn . 
J. B. Arendts . 
Aloysius Spaen . 
Joannes Janssens 
Petrus Maelcamp 
Gregorius Van Parys 
Ignatius De Paeuw 
Joannes Janssens . 
Petrus Amelot . 
Carolus Van den Abeele 
Petrus Dolmans 
Pet. Amelot . . . 
Joannes Fraeys . . 
J. B. Tyberghein . 
Joannes Fraeys . . 
J. B. Tyberghein . 
Petrus Wautijer . 
Engelbertus Cornet 
Joannes CI6 ... 
Petrus Van Royen 6. Sept. 
24. Apr. 
26. Feb. 


1700 
1704 
1708 


2. Jul. 


1711 


18. Oct. 


1714 


15. Mart. 


1718 


26. Apr. 
14. Jun. 


1721 

1724 


2. Jul. 


1727 


6. Maj. 
20. Jul. 


1731 
1734 


23. Jul. 


1737 


4. Sept. 
2. Oct. 


1739 
1742 


25. Oct. 


1745 


28. Oct. 


1748 


19. Jan. 


1752 


22. Jan. 


1755 


11. Sept. 
1. Oct. 


1758 
1761 


8. Oct. 


1764 


28. Oct. 


1769 


9. Jun. 


1770 


23. Jun. 


1773 7. (irallo-Belgica. 

Joan. Herennius Maj Florentius de Montmorency Aug. 

Jo. Herennius Nov. 573 1612 
1619 
1623 Franciscus De la Croix 
Joannes Lobbetius . . 
Franc. De la Croix . . 1627 
1630 
1635 574 ») Plures non inveni. — *) Ex Cat. Belg. 1876, pp. I— VI (Appendix). Provinciales Flor. de Montmorency Oct. 1638 

Joan. Le Pessier 1642 

Hubertus Wiltheim 1646 

^gidius de Naraur 1649 

Petrus Pennequin 1652 

Everardus Hockius 1654 

Hub. Wiltheim 1658 

Joannes Blauwaert 26. Dec. 1661 

Laurentius Ludovici 4. Jan. 1665 

Joannes Van Kiest 4. Mart. 1668 

Joannes Blauwaert Mart. 1671 

Franciscus Flamen 3. Mart. 1675 

Andreas de Preumonteaux 3. Mart. 1678 

Balduinus Desruelles Apr. 1681 

Gislenus Payen 21. Maj. 1685 

Joannes De Balinghem 1. Jun. 1688 

Balduinus Desruelles 4. Jun. 1691 

Joannes Dez 3. Jan. 1695 

Leonardus Verneuil 11. Jan. 1699 

Gabriel Daymerique 9. Jul. 1702 Leonardus Verneuil, V. Pr 8. Sept. 1706 

Ignat. De la Porte, V. Pr 23. Aug. 1711 

Balduinus Wauquier, V. Pr 1718 

Joannes Quarr6, V. Pr 1716 

Philibertus Castille 1719 

Comelius Mahy 1722 

Robertus Philippe Oct. 1726 

Franciscus De Beeckman Nov. 1732 

Philippus Marass6 15. Apr. 1736 

Anselmus Battelet 30. Sept. 1739 

Albertus De Villers 1742 

Franciscus De Tenre 1745 

Hyacinthus Hudsebaut 1749 

Josephus Godtschalck 1753 

Henricus CoUe 1757 

Mcolaus Nisramont 1761 

Firminus Murat Jan. 1764 

Paulus Lalieu 21. Apr. 1769 

iEgidius Eichard 30. Apr. 1770 Pr. Belgica*) (a restituta Societate) 1832 separata a Germ. Sup. Petrus Van Lil 3. 

Carolus Franckeville 16. 

Angelus Matthys 4. 

Carolus Franckeville 25. 

Clemens Willaert 13. 

Prosper Coppens 4. 

Fridericus Bossaert 3. 

Caesar Crespelle 2. 

Paulus Goethals 19. 

Josephus Janssens 20. Dec. 
Aug. 
Apr. 
Apr. 
Jun. 
Jun. 
Jul. 
Mart. 
Maj. 
Jul. 1832 
1839 
1845 
1848 
1854 
1857 
1860 
1865 
1870 
1876 Franc. Xav. Van der Hoeven 20. 

Jos. Van Reeth, V. Pr. 15. Mart.; Pr. . 31. 

Leopoldus Delvaux 31. 

Josephus Janssens 15. 

Augustus Petit 1. 

Josephus De Vos 2. 

^milius Thibaut 21. Jun. 1880 

Jul. 1882 

Jul. 1888 

Aug. 1894 

Feb. 1898 

Jul. 1904 

Dec. 1910 Pr. Neerlandica Exstiterat Missio Hollandica ab a. 1592—1849"), cum primum 6. Jan. 1849 ut V. Pr., dein 19. Maj. 1850 ut Pr. a 

Belgica separata fuit. Antonius van der Leeuw 6. Jan. 1849 

Andreas Consen 3. Jun. 1850 

Ludovicus van Gulick 16. Apr. 1854 

Augustinus Henriet 3. Oct. 1859 

Lud. van Gulick 9. Jan. 1866 

Petrus Jacobs 30. Oct. 1874 

Gosuinus van Heyst 14. Jul. 1881 Fridericus Heynen 24. Sept. 1884 

Henricus van den Boogaard 12. Nov. 1890 

Petrus Duffels 22. Feb. 1897 

Gerardus Swart 28. Oct. 1902 

Isidorus Vogels 26. Oct. 1908 

Rudolphus van Openraaij 8. Aug. 1914 8. Pr. PoIonise.O 

Balthasar Hostownsky, V. Pr 1564 | Franciscus Sunnijer, V. Pr. 

1576 fit Provincia ab Austria independens. 1566 Franciscus Sunnijer 1676 

Paulus Campano 1581 

Ludovicus Maselli 10. Sept. 1591 

Bernardus Confalonieri 4. Jun. 1594 Garcias Alabiani 16. Mart. 1599 

Hieronymus Dandini 4. Nov. 1599 

Decius Striveri 1603—1608 1608 separatur Pr. Lithuaniae; v. infra. Petrus Fabrycy (Kowalski) .... 1608—6. Jul. 1613 

Stanislaus Gawronski 1614 

Joannes Argenti 1619 

Georgius Tyszkiewicz 1622 

575 Henricus Pichert 1625 

Gaspar Druzbicki Sept. 1629 

Martinus Hincza 1633 

Andreas Dobrodziejski (Gutteter) 1636 

576 ») Cf. A. Poncelet: „La Comp. de Jfiaus en Belgique: 3. Dec. 1832—3. Dec. 1907" p. 44. 

") Vide Cat. Neerland. 1876 p. 47; 1876, Append. et 1912 (App. 2. 3.) — =>) ZalensM: Jezuici wPoIsce. Tom. III. Czesc. II. pp.1180— 1186. Assistentiee Germanise Premislaus Rudnicki 1639 

Fabricius Banfi, Vis. et Pr 1643 

Thomas Smaga 1646 

Stanislaus Szczytnicki 22. Aug. 1647 

Andr. Dobrodziejski (Gutteter) Dec. 1649 

Gaspar Druzbicki 22. Aug. 1650 

Stanislaus Jerzykowicz, Vis 22. Aug. 1653 

Mathias TomaszewsM, V. Pr 1656—1658 

Martin. Olszewski, Vis. et V. Pr. . . 1658—9. Feb. 1661 

Idem Pr 9. Feb. 1662 

Petrus Papieski 1665 

Petrus Paczanowski^) 10. Jul. 1666 

Martinus Hincza 1667 

Alexander Lorencowicz 23. Oct. 1668 

Hyacinthus Koczowski 10. Oct. 1671 

Stanisl. Branicki 5. Dec. 1674 

Bartholom. Wasowski 6. Aug. 1678 

Stan. Branicki 1681 

Joannes Hermanni 30. Oct. 1684 Ignatius Diertins, Vis. et V. Pr 1689—1691 

Jo. Hermanni 1691 

Stanislaus Bieczynski 1692 

Valentinus Queck 6. Dec. 1695 

Tobias Jastowski 15. Aug. 1700 

Stanislaus Wdziemborski 1702 

Adrianus Miaskowski 5. Aug. 1708 

Raphael Taczanowski 8. Maj. 1712 

Reinholdus Gert, Vis. et V. Pr 8. Maj. 1715 

Stephanus Szczaniecki 1720 

Martin Trabczynski 1723 

Joannes Juskiewicz 1727 

Mart. Nic. Dziewanowski 1730 

Wladislaus Zoltowski 1734 

Thomas Lichtanski 1740 

Thomas Dunin 28. Oct. 1743 

Josephus Domaradzki 7. Mart. 1747 

Stanislaus Popiel 1749 

Thomas Baczynski .... 28. Oct. 1753—17. Oct. 1756 9. Pr. Lithnanife 1608 a Polonia separata. Paulus Boksza 1608 

Jo. Argenti, Vis Jan. 1614 

Simon Niklewicz 1615 

Augustinus Vivaldus 1618 

Michael Ortiz 1624 

Joannes JamioLkowski 1627 

Pamfilius Lambertengo, Vis 1630 

Nicolaus Leczycki 1631 

Laurentius Bartyliusz 1635 

Jacobus Lachowski 1635 

Joannes Jamiolkowski 1639 

Fabricius Banfi, Vis 1641—1643 

Joannes Gruzewski 1645 

Melchior Schmeling 1646 

Simon Blonski Jul. 1648 f 30. Nov. 1648 

Andreas KUnger 1648 

Joannes Rywocki 1650 

Jacobus Ugocki 1653 

Adalbertus Cieciszewski 1655 

Joannes Wyszkiewicz, V. Pr 1656 — 1658 

Georgius Schoenhoff 1658 

Joannes Rywocki 29. Jan. 1662 

Jac. Ugocki 29. Jan. 1665 

Adalbertus Cieciszewski 6. Maj. 1668 

Ladislaus Rudzinski 3. Sept. 1670 

Andreas WoUowicz 3. Sept. 1673 Joannes Blaszkowski 

Michael Mazoweeki 

Joannes Berent 

Gregorius SchiU 

Paulus Bochen (Bokum) 

Ignat. Diertins, Vis. 1691—1694; Pr. . . 

Franciscus Kucewicz 

Jacobus Hladowicki 

Tobias Arent 

Joannes Bielski 

Christophorus Losiewski 

Josephus Rymgajlo 

Christophorus Limont, V. Pr. 18. Apr.- 

Mathias Karski 

Antonius Szyrma 

Alexander Sawicki 

Wladislaus Dauksza 

Adalbertus Bohuszewicz 

Georgius Barszcz 

Wladislaus Dauksza 

Carolus Bartolt 

Josephus Sakowski 

Franciscus Truchnowicz 

Casimirus Brzozowski 

Joannes Porzecki .... 30. Nov. 1751- 3. Sept. 1676 

3. Sept. 1679 

21. Mart. 1683 

21. Mart. 1686 

21. Aug. 1689 
26. Aug. 1692 

8. Sept. 1694 

5. Feb. 1698 

12. Apr. 1701 

29. Mart. 1705 

7. Feb. 1709 

23. Feb. 1712 
-22. Aug. 1713 

22. Aug. 1713 

28. Oct. 1716 
2. Dec. 1719 

8. Sept. 1723 
5. Oct. 1727 

25. Jun. 1731 

29. Maj. 1735 
18. Sept. 1738 

24. Sept. 1741 
24. Jan. 1745 

9. Mart. 1749 
-26. Jul. 1757 Vide Assistent. Poloniae infra post Prov. AngliaB col. 579. 
10. Pr. Angliffi, Missio 1580; V. Pr. 1619; Pr. 1623. Richardus Blondus (Blount), V. Pr 1619 

Idem Pr 1623 

Henricus Morus 1636 

Odoardus Knottus (Nic. Smith) 1641 

Henricus Silisdonius 19. Oct. 1646 

Franciscus Forsterus 11. Maj. 1650 

Odoardus Knottus 22. Mart. 1653 

Richardus Bartonus 15. Apr. 1656 

577 Odoardus CourtenaBus (Leodes) 15. Jul. 1660 

Joannes Clarcus 14. Jan. 1664 

Josephus Simonis 14. Nov. 1667 

Georgius Graius 22. Maj. 1671 

Richardus Strangius 7. Sept. 1674 

Thomas Harcottus (Whitebredus) 1677 

Joannes Warnerus 26. Oct. 1679 

Joannes Keynes 1. Jul. 1683 

578 t 1667. Provinciales Assistentiae Poloniee Jo. Clare, V. Pr. 1689; Prov 1691 

Gulielmus Momfordus 16. Feb. 1694 

Henricus Humberston (Hall) 19. Dec. 1697 

Jacobus Blake 3. Apr. 1701 

Petrus Hammerton 10. Oct. 1704 

Ludov. Sabran, Vis. et V. Pr Jan. 1709 

Thomas Parker 11. Maj. 1712 

Richardus Plowden 6. Jul. 1716 

Joannes Edesford 30. Oct. 1719 

Robertus Beeston 18. Feb. 1721 

Joannes Turberville 31. Maj. 1725 Levinus Browne 
Henricus Boult . 
Carolus Shireburn 
Henricus Sheldon 1. Oct. 1733 

20. Jul. 1737 

23. Oct. 1740 

18. Nov. 1744 Philippus Carteret 


3 Op.t IV.fil 


Carolus Roels, V. Pr 


Henricus Corbie 


17. Jul. 1756 Nathan. Elliot 
Thomas Morus saltem 1767 
. . . 1770 Pr. Angliae a restituta Societate: sub Assist. Anglise. 

Assistentia PoloniaB^) 

decr. 10. Congr. gen. 18ae, instituta raense Decembri 1755. Franciscus Kozminski 
Paulus Loka .... 
Andreas Rudzki . . 1. Pr. Majoris Poloniee. 

Adam Chrzanowski 
Michael Orlowski . 17. 


Oct. 


1756 


20. 


Nov. 


1761 


15. 


Jul. 


1765 2. Jul. 1766 

5. Mart. 1771—9. Nov. 1773 2. Pr. Slinoris Polonise. Ignatius Moszynski 20. Oct. 1756 

Andreas Dabrowski 28. Oct. 1759 

Lucas Lasocki 5. Feb. 1764 Adalbertus Bystrzonowski 4. Mart. 1767 

Jacobus Konarski 1. Maj. 1770—9. Nov. 1773 3. Pr. Lithaanise. Josephus Obrapalski 26. Jul. 1757 

Casimirus Przeciszewski 19. Dec. 1759 

Stanislaus Zaba 20. Feb. 1763 Antonius Skorulski 
Thomas Karwacki 23. Mart. 1766 

4. Nov. 1772—9. Nov. 1773 4. Pr. Masovise. 

Simon Paszkowicz .... 
Casimirus Sobolewski, V. Pr. . . . 17. Sept. 1770 

1772—9. Nov. 1773 Carolus Koryecki, V. Pr. Jun. 1758; Pr. 13. Jul. 1759 

Martin Kurzeniecki 3. Aug. 1763 

Michael Koryecki 6. Sept. 1766 

Pr. Albae Russise. 

Prima partitione Poloniae 1772 facta 4 Collegia, 2 Residentiee, 6 Missiones exstabant in ditione Russa, cui dominabatur 
Catharina U. Haec domiciUa cum sacerdotibus 97, scholaribus 49, coadjutoribus 55, i. e. sociis 201 constituebant 
Provineiam Alba Russiae, ubi Societas a gubernio fovebatur, ab Ecclesia non proscripta, sed imphcite saltem approbata. Stanislaus Czerniewicz*) 1. Aug. 1773 

Franciscus Kareu 18. Oct. 1782 

Franciscus Lubowicki 22. Feb. 1786 

Hieronymus Wichert 22. Feb. 1789 

Petrus Estka 8. Sept. 1799 Antonius Lustyg 26. Jan. 1802 

Casimirus Ostrowski 15. Sept. 1805 

Aloysius Landes 1. Aug. 1809 

Vincentius Tywankiewicz 1. Aug. 1814 

Stanisl. Swietochowski 1. Aug. 1817 Expulsis 13. Mart. 1820 sociis ex Imperio Russo fit (a restaurata Societate) Pr. Galiciana in territorio Austriae 

subjecto. Stanisl. Swietochowski 1820 

Aloysius Lceffler 13. Sept. 1828 Jacobus Pierling ; 10. Oct. 1831 dein 1838 Pr. Austriaco-Galiciana Raphael Markianowicz 
Jacobus Pierling . . , 6. Jan. 
19. Nov. 1838 
1843 579 Nicolaus Baworowski, V. Pr. pro Galicia . 28. Dec. 1844 580 1) In restituta Societate Assistentia Pohnice includebat Germaniam et Angliam ab a. 1820 (resp. 1803) usque ad 1829; Congr. 
autem XXI. 1829 dennitlve sancivit denominationem Assistentiae Germanise loco „Polonise". 
') Ex Cat. GaUc. 1873, p. 42. Provinciales Assistentise Angliae. denique 1846 Pr. Galicise, separata ab Austria Nic. Baworowski . , 
Josephus Brown . 
Gaspar Szczepkowski 
Franciscus Kautny 
Michael Mycielski . 
Henricus Tackowski 
Mich. Mycielski . . 
Gasp. Szczepkowski 
Joannes Badeni 21. Jun. 1846 

10. Oct. 1854 

3. Maj. 1866 
6. Jul. 1871 

11. Nov. 1877 
16. Jun. 1881 
31. Jul. 1887 
23. Jul. 1893 

4. Apr. 1897 Antonius Langer 12. Aug. 1899 

Wlodomirus Ledochowski, V. Pr 25. Mart. 1901 

Idera Pr 21. Feb. 1902 

Adalbertus M. Baudiss 28. Oct. 1906 

Wlodomirus Piatkiewicz, V. Pr 15. Jul. 1908 

Idem Pr 23. Aug. 1909 

Petrus Bapst 6. Oct. 1912 In restaurata Societate sunt Assistentiae quinque 

I. Itallse, II. Germanise, III. Gallise, IV. Hispaniie: hse 4') erectee anno 1820; et V. ilngliaB (erecta 1853). 

1. I*r. Anglise. Marmadux Stone^) 27. Maj. 1803 

Carolus Plowden 8. Sept. 1817 

Nicolaus Sewall 1821? 1822? 

Carolus Brooke 15. Feb. 1826 

Richardus Norris 28. Maj. 1832 

Joannes Bird 25. Jun. 1838 

Ranulphus Lythgoe 14. Sept. 1841 

Guliehnus Cobb 1. Jan. 1848 

Joannes Etheridge 6. Jan. 1851 

Josephus Johnsen 24. Sept. 1853 

Thomas Seed 2. Jan. 1860 

Alfredus Weld 8. Sept. 1864 Robertus Wliitty 19. 

Petrus Gallwey 9. 

Jacobus Jones 1. 

Eduardus Purbrick 30. 

Joannes Clayton 15. 

Franciscus Scoles 8. 

Joannes Gerard 8. 

Reginaldus Collcy 1. 

Ricardus Sykcs 24. 

Josephus Browne 17. Maj. 1870 
Jul. 1873 
Sept. 1876 
Mart. 1880 
Aug. 1888 
Sept. 1894 
Sept. 1897 
Jan. 1901 
Maj. 1904 
Nov. 1910 2. Pr. Californiie. 

Primum Missio adjuncta Provinciae Taurinensi; ab anno 1909 31. Jul. Provincia. Hermanus J. Goller ») 31. Jul. 1909 

Jacobus A. Rocldiff 18. Nov. 1910 Richardus Glecson 12. Mart. 1914 3. Pr. Canadensis^) 

ut Missio cum M. Neo-Eboracensi 1842—1863 a Pr. Franciae, 1863—1869 a Pr. Campania? dependebat; 1869—1879 ambae 

seorsum exstiterunt; donec 7. Aug. 1879 Missio Nco-Eboraccnsis cum Pr. MarylandiiB conjuncta constituit primum 

Pr. Neo-Eboracensem, dein 1880 Pr. Marylandiam-Eboracensem. Missio vero Canadensis 7. Aug. 1879 Pr. Anghae 

addicta et 1888 indepcndcns facta. Crcatur denique Provincia 15. Aug. 1907. 1. Eduardus Lecompte Prmpositi Provinciales: 
15. Aug. 1907 I 2. Josephus Carriere 31. Mart. 1912 4. Pr. Hibernise^) 

(ab a. 1542 usque ad 1830 Missio inclusa in Pr. Anglias) mense Majo 1830 V. Pr. et 8. Dec. 1860 Provincia. 

Vice-Provinciales: 

Joannes Gurtis 1850 

Joannes Ffrench 1856 

Josephus Lentaigne 1858 Robertus St. Leger 1830 

Petrus Kenny 1834 

Patricius Bracken 1836 

Robertus St. Leger 1841 581 ') Provincialium nomina inveniuntur post singulas series antiquarum Provinciarum ; 
") Nominatus a Gabriele Gruber, Generali in Alba Russia. ^) f 5. Nov. 1910. 582 

etiam Anglise (Assist. Germ.) a col. 577. ') In Cat. Ganad. 1908, pp. 67—70 exstant: 1. Memorabilia Missionis Canadensis 1611 — 1907; 2. Series Superioram Missionis 1611 
usque ad 1907; 3. Series Visitatorum 1845—87; 4. Prospectus Incrementi Missionis 1842—1907. 
') Ex Cat. Hib. 1897. pp, 42 sq., ubi recensentur etiam Superiores Missionis. Provinciales Assistentise Anglise Provmdales Josephus Lentaigne 
Edmundus 0'Reilly 
Nicolaus Walsh . . 
Aloysius Sturzo . . 
Jacobus Tuite . . 
Thomas Brown . . 
Timotheus Kenny 8. Dec. 1860 

8. Dec. 1863 

20. Apr. 1870 

18. Mart. 1877 

31. Jul. 1880 

7. Maj. 1883 

3. Feb. 1888 Patritius Keating 3. Dec. 1894 

Jacobus Murphy 13. Nov. 1900 

Joannes Conmee 2. Aug. 1905 

GuUelmus Delany 5. Aug. 1909 

Thomas V. Nolan 22. Oct. 1912 5. Pr. marylaiidia Weo Eboracensis.') 

Missio Marylandise coepta 1633, evecta est 1831 in Prov. Marylandice, quse, 7. Aug. 1879 aggregata Missione 
Neo-Eboracensi nuncupata fuit Prov. Neo-Eboracensis. Die vero 19. Aug. 1880 assumpsit nomen Prov. Marylandiae 

Neo-£boracensis. Prcspositi Provinciales Guliehnus Mc. Sherry 5. 

Thomas F. Mulledy 10. 

Franciscus Dzierozynski 12. Feb. 1833 

Oct. 1837 

Mart. 1840 Jun. 1845 
Jun. 1848 
Aug. 1852 Jacobus Ryder 14. Sept. 1843 

Petrus Verhaegen 4. 

Ignatius Brocard 26. 

Carolus H. Stonestreet 15. 

Burchardus ViUiger 25. Apr. 1858 

Felix Sopranis, Vis. totius Americse septentrionalis 

28. Nov. 1859 

Angelus M. Paresce 19. Apr. 1861 

Josephus E. Keller 15. Aug. 1869 Maj. 
Maj. 
Dec. 
Sept. 1877 
1882 
1886 
1887 Robertus W. Brady . . . . ; 8. 

Robertus Fulton 28. 

Idem Vis. Prov. Hibernise 5. 

Petrus 0. Racicot, V. Pr 3. 

Thomas J. Campbell 21. 

Gulielmus Pardow 16. 

Eduardus J. Purbrick 14. Mart. 1897 

Thomas J. Gannon 8 

Josephus F. Hansehnan 25 

Antonius Maas 4 Maj. 1888 
Nov. 1893 Jan. 1901 
Mart. 1906 
Oct. 1912 6. JPr. Missoariana. 

Missio a die 26. Mart. 1836, annexa Prov. Belgicse, Superiore Petro Verhaegen; fit Vice-Provincia 9. Mart. 1840 

et Prov. 3. Dec. 1863. Petrus Verhaegen, V. Pr. . . 
Jacobus Van de Velde, V. Pr. 
Joannes Antonius Elet, V. Pr. 
Guhehnus S. Murphy, V. Pr. 
Joannes B. Druyts, V. Pr. 
Gul. S. Murphy, V. Pr. . 
Ferdinandus Coosemans, Pr. 

Thomas 0'Neil 

Eduardus A. Higgins . . 
Leopoldus Bushart . . . 9. 
22. 

3. 
15. 
16. 16. 
31. 

1. 

4. Mart. 1840 
Sept. 1843 
Jun. 1848 
Aug. 1851 
Jul. 1856 
. . 1861 
Jul. 1862 
Jul. 1871 
Jan. 1879 
Maj. 1882 Rudolphus J. Meyer 12. Nov. 1885 

Joannes P. Frieden 27. Jan. 1889 

Thomas S. Fitzgerald 23. Sept. 1894 

Josephus Grimmelsman 14. Feb. 1899 

Henricus Moeller 8. Dec. 1905 

Rudolphus J. Meyer'') 1. Sept. 1907 

Alexander Burrowes^) 16. Jan. 1913 7. Pr. Xeo-Anrelianensis. 

Ut Missio ab a. 1847 pertinebat ad Pr. Lugdunensem. Fit Prov. 15. Aug. 1907. Joannes F. 0'Connor 5. Aug. 1907 

Michael Moynihan 5. Jun. 1911 

583 584 ') Ex Cat. Mar. Neo-Ebor. 1883, pp. 70—76, ubi invenies etiam Superiores Missionis Marylandiee, et Rectores Collegiorum. 
") t 2. Dec. 1912. - ') Constitutus 28. Dec. 1912. Nota: 

Benevolus lector animadvertat, in fontibus et auctoribus inveniri diversas opiniones circa annos natales 
et nomma aliquot Provinciarum. Quse probabiliora videbantur. in proximis conspectibus sunt posita. 585 ■f rancio Xa 

. 1847 Appen- 1. Natales Provinciarum I. Assistentia Koma 1540 regitur a Generalibus. Pr. Etruriae vel Tuscise 1551 Pr. Sicula 1551. Pr. Komana 1567 Pr. Lusitaniae 1546. Pr. Sicula occidentalis 1626 Pr. Sicula orientalis 
seu Panormitana. seu Messanensis. 

Pr. Sicula una 1633 II. Assistentia 

Pr. Indiarum 1549. Pr. Goana 1610 Pr. Malabarica I I 

Pr. Lusitana 1653 Pr. Transtagana 

Pr. Lusitana 1665 Pr. Goana 1612 Pr. Japonensis 

I Pr. Japonensis 1618 V. Pr. Sinensis 

III. Assistentia Pr. Hispaniae 1546 Pr. ulterior 1552 Pr. citerior seu Tarragonensis 

I I 

Pr. Aragonise 1554 cum Sardinia 1559 I I 

Pr. Castellae 1554 Pr. Baetica seu Andalusiae I Pr. Castellae 1562 Pr. Toletano I I 

Pr. Aragoniae 1597 Pr. Sardiniae IV. Assistentia Germaniae 1558 Pr. Germ. superioris 1556 Pr. Germ. inferioris 
\__ I Pr. Germ. sup. 1563 Pr. Austriae I I I 

Pr. Rheni 1564 Pr. Belgica 

I Pr.Austr. 1623 Pr.Bohemiae V. Pr. Poloniae et Lith. 1564 Pr. Khen. inf. 1626 Pr.Khen.sup. 
I I Pr.Germ.sup. 1770 Pr.Bavariae Pr.Bohem. Pr. Silesiae 1754— 1786 ^Pr. Poloniae 1608 Pr. Lithuaniae— VI. Assistentia Polonise 1756. I I I 

Pr. Majoris PolonisB 1756 Pr. Minoris Poloni89. Pr. Lithuan. 1756 Pr. Masovi» 

586 dix 11. 

Anticiuse Societatis. 

Italise 1668. 

Pr. Neapolitana 1558 Pr. InsubriaB seu cisalpina vel Longobardise 1559. 
\ 

I I 

Pr. Mediolanensis 1578 Pr. Veneta. Lusitanise 1668. Pr. Brasiliensis 1552 et V. Pr. Maragnonium 1615 (a Bras. dependens) 

\ \ 

Pr. Brasiliensis 1727 V. Pr. Maragnonium (sui juris) Hispanise 1668. 

Pr. Peruviana 1568 Pr. Peruviana 1571 Pr. Mexicana Pr. Peruviana 1605 et V. Pr. Novi Regni (Granat.) 

1 i 

Pr. Novi Regni 1696 Pr. Quitensis 

complectens Galliam usque ad 1608. 

Anglia missio 1580, V. Pr. 1619, Pr. 1623 (Belg. seu Germ. Inf.) I I 

Pr. Flandro-Belg. 1612 Pr. Gallo-Belg. Pr. Philippinarum 1594 separata a Pr. Indiarum I 
Pr. Paxaquaria 1607 

I Pr. Paraquaria 1624 V. Pr. Chilensis 
Pr. Chilensis 1684 Pr. GalliaB 1552 

I 

I I 

Pr. Franciae 1564 Pr. Aquitaniae I I 

Pr. Aquit. 1582 Pr. Lugdun. V. Assistentia Galliae 1608. 

I I j I I I 

Pr. Francije 1616 Pr. Campaniae Pr. Aquitan. 1608 Pr. Tolosana Pr. Lugdun. 587 2. Natales Provinciarum, V. Provinciarum, et I. Assistentia Italise (1820) 

Pr, ItalisB 1806 Pr. Eomana 1831 Pr. Taurinensis Pr. Utriusque Siciliae 1804—1806 

! 

Pr. Neapolitana 1822 Pr. Sicula 1807 Pr. Eomana 1846 Pr. Veneta III. Assistentia Gallias (1820). M. GallisB 1814 
Pr. GalliaB 1820 Pr. FranciaB 1836 Pr. Lugdunensis 
I Pr. Franciae 1863 Pr. CampanisB Pr. Lugdunensis 1852 Pr. Tolosana Pr. AngliasO 1803 M. Zambesiana 1878—1893 
annexa Pr. Angliae 1893 M. HibemiaB 1812 
V. Pr. HibernisB 1830 
Pr. HiberniBB 1860 V. Assistentia M. Statuum Fcederatorum 1804 Pr. MarylandisB 1833 

Pr. Neo-Eboracensis 1879 

Pr. Marylandiae-Neo Eboracensis 1880 M. Japoniffl 1908 ') Anglia, Hihernia, America antea continebantui in Assistentia PohnicB, dein GermmuB. 588 Missionum independentium E-estitutse Societatis. II. Assistentia Germanise (prius 1820—1829 Poloniae).^) M. Helvetias 1810 

I 
V. Pr. Helvetia 1821 

I 

Pr. Gennanise Sup. 1826 

! 

Pr. Belgica 1832 Pr. Germ. Sup. 

Pr. Germ. Sup. et Inf. 1852 
Pr. Germanise 1853 V. Pr. Neerlandiae 1849 Pr. Belgica 
Pr. Neerlandica 1850 Pr. Albse Eussiae confirmata 1801 ,,Societas Jesu in Imperio Russiaco 1803" 
Pr. Galiciffi 1820 
Pr. Galicise-Austriacae 1830 
Pr. Austriaco-Galiciana 1838 Pr. Austriaca 1846. V. Pr. Galiciana 1844 
Pr. Austriaco-Hungarica 1871. Pr. Galicianal846 Pr. Austrise 1909 Pr. Hungarise. IV. Assistentia Hispaniae (1820). 

Pr. Hispaniae 1815 Pr. Mexicana 1816 Veri nominis Pr. 1907 Pr. AragonisB 1863 Pr. Castellana 

I Pr. Castellana 1880 Pr. Toletana 1880 Pr. Lusitaniae 1880 Anglise (erecta 1853). M. Missouriana 1831 
V. Pr. Missour. 1840 
Pr. Missouriana 1863 M. Neo-Eboracensis et Canadensis 1869 
M. „ ,, annexa Marylandiae 

et dicta Pr. Neo-Eboracensis 1879°) 
M. Canadensis annexa Anglise 1879 M. Neo-Aurelianensis 1880 
Pr. Neo-Aurelianensis 1907 M. Canadensis sui juris 1887 Pr. Canadensis 1907 Pr. Californiee 1909 

(fuerat M. dependens a Pr. Taurin.) ') AssistentiaB Germanim denominatio definitive sancita est a Congr. XXI. 1829 decr. 4. ^) Vide 588. 589 Appen- 

Prospectus Societatis universse 

1. Domicilia in Ass 

.§ 
■^ 

l-H 


Pr. 

Romana 

Neapolitana .... 

Sicula 

Taurinensis .... 
Veneta 


Sac. 

187 
148 
106 
155 
223 


Schol. 

105 

117 

60 

64 

59 


Coad. 

96 

88 

67 

48 

101 


Univ. 

388 
353 
233 
267 
383 


C 

5;U1^) 
1 
1 

2 
2 


CC 

2 

1 
2 
2 
1 


Clep 


Cv 

1 
Dex l^) 


Dex 

1 

1 

1 
C 1 


Dpb 

l;38e 1 

Dexl 

1 

1 
C 1 


Ass. Italiae 


819 


405 


400 


1624 


12 


8 
2 


4 


6 


'i, 

1 


Austriae 

Belgica 

Galiciana 

Germaniae 

Hungariee 

Neerlandica .... 


314 
601 
225 
629 
85 
293 


118 
400 
132 
265 
51 
133 


182 
215 
150 
368 
70 
133 


614 
1216 

507 
1262 

206 

559 


4 
8 
1 
1 
3 
3 


Seml 
6 
1 
2 

2 
l;Seml 
Inst 1 


Rl;Dpb.2») 
3 
2 

2 


1 

Dex 2 

38el;Cl 

3aBl;Dex2 

1 

1 


jd^ss. Germanlae 


2147 


1099 


1118 


4364 


20 


12 
3 


10 


10 


SB 
O 


Campanise 

Francise 

Lugdunensis .... 
Tolosana 


383 
505 
453 
413 


218 
153 
169 
171 


133 

170 
184 
135 


734 
828 
806 
719 


5 

9 
2 

2 


1 


1 
Rl 
2 
Cl; Rl 


1 
1 
1 
1 


^s. Gallise 


1754 


711 


622 


3087 


18 


1 


6 


4 


£6 

1, 


Aragoniae 

Castellana 

Lusitana 

Mexicana 

Toletana 


548 
592 
171 
146 
284 


279 
340 
79 
107 
111 


451 
424 
111 
84 
201 


1278 

1356 

361 

337 

596 


3 
2 
1 

2 
1 


4 
4;R1 

3 
3 


1 
C l;Cpbl 
R. 1 

C1;CC1 


Cl;38Bl 
C 1 

1 

1 
Cex 1 


J.SS. Hispaniae 


1741 


916 


1271 


3928 


9 


15 


1 
5 


6 


t 

<1 


Anglise 

Californiae 

Canadensis .... 

Hiberniae 

Maryl. Neo-Eb. . . 
Missouriana .... 
Neo-Aurelian. . . . 


401 
164 
141 
199 
374 
394 
128 


194 
142 
153 
118 
371 
286 
86 


125 
98 
99 
50 
150 
179 
39 


720 
404 
393 
367 
895 
859 
253 


6 
3 
5 

4 
9 
8 
6 


3 

2 
1 
2 
3 
2 
2 


1 

Rl 

Rl 
D3pbl 


1 
1 
l;Dexl 
1 
1 
1 
1 


J^ss. Angliae 


1801 


1350 


740 


3891 


41 


15 


4 


8 


I» 


1 tota Soc. Jesn 


8262 
Sac. 


4481 
Schol. 


4151 
Coad. 


16894 
Univ. 


100 
C 


50 
CC 


1 
Clep 


6 

Cv 


29 
Dex 


34 
Dpb ') Quae cum alio nomine columnis inscripta sunt domicilia, in Catalogis portant non solum nomen in summa columna notatum, sed 
etiam istud alterum (excepto Sse [in col. Dpb.] quod significat D3pb); sic U 1 = 1 Universitas et Coll. 
2) Dex 1 = 1 Cv. et Dex. 

^) R 1; Dpb. 2 = 1 Dex et R; 2 Dex et Dpb. etc. — At in numeratione (additione) domiciliorum computatio facta est non nisi juxta 
nomen columnse superscriptum. 

590 dix III. 

ineunte anno 1914. 

Provinciis. Dpr Dscr Dpr CCl 
Rl 

Instl Dscr Dst Aula 1 ') Dexl Dst Dval 5 
3;Dexl 
5 
6 
5 25 13 

5;Dex2 

11 

1 

1;C1 

11 45 7;C3 

8;C2 

11;C6 

12 49 1 
14 
10 1 Dval 39 32; C 4 

20 

7 

1;C1 

11 89 247 R Sap Sap Seh R 1 

1 l;altal Sch Sem 

1;CC1 
1;C1 

1 

1 1;R1 CCl Cl 12 Sem St 12 23 St AbbreTiationes et nnmerns 


domiciliornm. 
1. In 27 Provineiis: 


2. In 41 Missionibus: 


Ass = Assistentia 


C = CoUegia (1 U.) 


100 


34 


CC = Coll. et Convict. 


50 


22 


Cex = Coll. et Dex 


Clep. = Colonia lepros. 


1 
Cpb = CoU.etDpb. 


Cv = Convictus 


6 
Dex = Dom. exercit. 


29 
Dpb = Dom. probat 


}a. 


6 


D3pb(3ae) = D. 3aeprob. 


Dpr = D. profess. 


4 
Dscr = D. scriptor. 


i 
Dst = D. studior. 


2 
Dval = D. valetudin. 


1 
Inst = Instituta 


M = Missiones 


Orph = Orphanotroph. 
3 


Pr = Provinciae 


R = RcsidentijB 


247 


143 


Sap = Scholae apost. 


7 


2 


Sch = Scholae aliae 


2 


3 


Sem = Seminar. 


12 


14 


St. = Stationes 


23 


275 


U. = Universit. 
1 


D, in Pr, 


522 in M. 


503 Alii aliter possunt computare, et numera- 
bunt multo plura C; addendo sc. Ciis 100 omnia 
alia C in diversis a columna C rubricis, quse 
sunt 26, habebit C 126 in Pr. et additis 
54 CC . . .C 180. Incol. Dex afferuntur 29Domus exercitiorum; sed additis aliarum columnarum erunt 29 + 12 = 41 
et ita porro. — Qui autem vult nosse D omnes et denominationes omniimi D alicujus Pr. percurrat totam lineam 
ejusdem Pr. a sinistra ad dexterain, idemque faciat in proxima tabula, quando vult scire etiam D. Missionum. *) sc. B. Campiani, 591 2. Domicilia in Ass. Pr. =i f Eomana 
Neapolitana 
Sicula 
Veneta M. Brasilia centralis . . . . 
Novi Mexici et Colorado 
In insulis iEgseis . . . . 

Albanensis . 

Mangalorensis Sac. 

47 

57 

8 

23 
47 Schol. 

28 
10 

2 
9 Coad. 

35 
26 
8 
17 
13 Univ. 

110 
93 
16 
42 
69 U 2 
1 

Inst. 1 
1 Ass. Italiae 182 49 99 330 •a 

cS 

g 
O Belgica Galiciana 
Germaniae Neerlandia Bengalae occidentalis 

GaUensis 

Kwangensis 

In Rhodesia 

Bombayensis 

Brasiliensis 

Danica, Suecica 

Indiarum orient. (Java-FIores, Celebes) 146 

19 

18 

5 

89 

114 
35 
63 78 
6 
6 

13 

14 

11 

6 28 

4 

14 

7 

22 

66 

35 

9 252 
29 
38 
12 
124 
194 
81 
78 J.SS. Germaniae 489 134 185 808 o Campaniffi 
Francise 
Lugdunensis 
Tolosana Betsilensis 

Sinensis (Tch^-Ii mer. or.) . 

TrincomaJiensis 

NanMnensis 

In Syria 

In jEgypto 

In Armenia 

Madagascar, Reun. Maurit. 
Madurensis 38 
68 
15 

143 
95 
46 
38 
63 

111 2 
15 

8 
10 

3 

7 
74 12 
15 
3 
32 
57 
16 
16 
19 
23 51 

83 

20 

190 

160 

72 

57 

89 

208 1 
1 

1 

2 

1 
1 Ass. GalliaB 617 120 193 930 1 

00 Aragonise 
Castellana 

Lusitana 

Mexicana 

Toletana Philippina . . . 
Chilo-Argentina 
Cubana (AntiU.) 
Columbiana . . 
Brasiha septentr. 
Goana .... 
Sinensis . . . 
Tarahumarensis 
jEquatoriana . . 
Peruviana . . . 94 

170 

48 

109 

60 

18 

4 

10 

53 

52 15 
28 
15 
40 
5 63 

132 

39 

61 

42 

7 

2 

10 
26 
30 172 
330 
102 
210 
107 
25 
8 

20 
79 
84 R2 

1 Ass. Hispanise 618 107 412 1137 I AngUae 

Califomise 

Canadensis 
Hibemise 
Maryl. Neo-Eb. 
Missouriana Guianen. Brit 

Zambesiana 

In Montibus Saxosis . . 
Alaska austr. et boreahs 
Missiones Indicse . . . . 

AustraUensis 

Jamaicensis 

Honduren. Brit 22 
54 
23 
15 
16 
69 
21 
20 1 

1 

2 

15 23 

10 

16 

18 

2 

4 23 

92 
47 
26 
34 
102 Industr. 1 
4 
Rl Ass. Angliae 240 23 112 375 Japoniae In tota Soc. Jesn: Missiones 41 2153 
Sae. 433 
Schol. 1001 
Coad. 3587 
Univ. 34 
C 592 Missionibus 


1914 


• 
cc 


Dpb 

1 


Orph 


R 

4;C.l 
8 
2 
1 
6- 


Sap 

1 


Seh 


Sem 

1 


St 

1 


' 
1 
22 


1 
1 


1 


NOT^. 


2 

1 
1 


1 


1 


11 
1 

2 
12 

2 
2 


2 

1 


25 

10 

8 

3 

26 

1 

15 


1) Abbreviationes et explicationes hujus 
tabulae inveniuntur in proxima prjecedenti 
col. 591. 


4 


1 


1 


28 
2 


3 


88 


") Pr. Taurinen., Austrije, Hungariae, 
C. 1 


1 
RSchl 


2 
1 

8 
1 

7 
3 

2 
1 


Cl 
Cl 


23 
9 
4 

21 

23 
49 


Neo-AureUan., cum non habeant Missiones 
hic sunt omissae; Croalue, quae dicitur in Cat. 
Austriae missio, computata est cum ipsa 
Provincia Austriae. 

3) Sac. 2153 3587 
1 


2 


24 
1 


2 


129 


Schol. 433 Socii in domibus 
Coad. 1001 Missionum 
Univ. 3587 qui degunt in 41 M., 

jam sunt computati in numero 16894 So- 
ciorum ad 27 Provincias pertinentium. 

Degunt igitur in D. Provinciarum: 

Sac. 8262 - 2153 = 6109 ] Socii 13307 
Schol. 4481 — 433 = 4048 \ degunt in do- 
Coad. 4151 — 1001 = 3150 J mibus ipsarum 

Provinciarum, reUqui, sc. 3587 in domi- 
ciliis Missionum. 


1 
4;Seml 
2 

4 

1 
3 


1 
Sapl 

Cl 
7; Clep 1 
2;Dex2 

3 

4;Instl 
2 

1 

1 


1 
CC2 
2 

1 
2 

CC 1 


15 

2 

1 
1 

2 
5 


16 


3 
24 


1 
8 


26 


1 
1 


5;CC1 
10 
15 

6;Dexl 

7 
11 
5 

11 
4 
2 


45 
31 


22 
CC 


6 
Dpb 


3 
Orph 


143 
R 


2 
Sap 


3 

Sch 


14 
Sem 


275 
St 

593 Pars secunda 
De Insiituto et viris illustribus 
I. Notitia summaria de Instituto Societatis Jesu. 

1. Institutum Societatis Jesu. Nomine Instituti venit complexus omnium legum 
quibus regitur Societas. 

Variae prodierunt editiones Instituti, quarum ultima, 
Florentias edita (an. 1892 — 93), tribus voluminibus in 
folio constat. 

In primo volumine continetur Bullarium Societatis, 
seu Collectio litterarum Apostolicarum ad Societatem 
spectantium, ac Compendium Privilegiorum Societatis. 

In secundo volumine, Examen Generale et Consti- 
tutiones cum Declarationibus, Decreta Congregationum 
GeneraUum, quibus subjacent Canones undecim primarum 
Congregationum, Censurae et Praecepta, ac Formulse va- 
riarum Congregationum, nempe Generalis, provincialis, 
procuratorum, et ad eligendum Vicarium. 

In tertio voliunine, Regulse tum generales, tum par- 
ticulares, Ratio Studiorum, Ordinationes et Instruc- 
tiones Praepositorum Generalium, Industriae Patris Aqua- 
yivaB; deinde Exercitia Spiritualia et Directorium. Vo- 
lumen clauditur accurato et pretioso Indice totius In- 
stituti. 

De singulis his partibus haec tenenda sunt: 

Litterae Apostolicae primum citra controversiam, 
uti dignitatis ita et auctoritatis gradum obtinent. 

Compendium Privilegiorum continet ordine alpha- 
betico privilegia Societatis tum ei a S. Sede directe con- 
cessa, tum per comraunicationem participata, cum 
eorumdem communicatione a Prseposito Generali Sociis 
plus minusve integre facta. 

Examen Generale cum suis Declarationibus, a S. Patre 
Ignatio conscriptum, omnibus Candidatis proponendum, 
brevem Societatis notitiam praebet et qualitates dispo- 
sitionesque in admittendis requisitas indicat. 

Constitutiones decem partibus constant: 

1. Pars, de admissione ad probationem tractat. 

2. Pars, de dimissione sive post vota sive ante ea in 
ipsa probatione. 

3. Pars, de mediis ad conservandum et promovendum 
eos qui in variis probationis gradibus versantur. 

4. Pars, de Scholasticorum in litteris instructione et de 
studiis tum Nostrorum, tum aliorum in Collegiis 
et Universitatibus Societatis. 

5. Pars, de cooptatione in corpus Societatis, ad varios 
ejus gradus per vota, de Professione, de votis Co- 
adjutorum et Scholasticorum. 

6. Pars, de Professorum et Coadjutorum formatorum 
obedientia, paupertate et castitate.^) 

7. Pars, de ministeriis in proximorum utilitatem, quibus 
Societas incumbit. 

8. Pars, de unione membrorum Societatis, inter se et 
maxdnie de Congregatione Generali et electione Prae- 
positi Generalis. 

597 9. Pars, de Praeposito Generali, de ejus qualitatibus, 
auctoritate, officio. 

10. Pars, de modo quo Societas in suo bono statu con- 
servari et augeri potest. 

Singulis Examinis et Constitutionum Capitibus S. 
Ignatius Declarationes addidit, quas ad magis particularia 
descendunt. Non minoris sunt auctoritatis ac ipsae Con- 
stitutiones (ut dicitur in Prooemio Const.). 

His ut appendix adnectitur formula votorum sim- 
plicium, quffi Professi emittunt post professionem, juxta 
Constitutiones. 

Constitutiones vero et Declarationes, ex explicita 
dispositione S. Parentis (P. VI. C. 5) nuUam obhgationem 
ad peccatum mortale vel veniale inducunt, his exceptis 
quae sub votis cadunt, nisi eis superaddatur praeceptum 
strictum Superioris. Obligant vero ad poenam. 

Decreta Congregationum Generalium, utpote ordi- 
nationes suprenias auctoritatis in Societate post Con- 
stitutiones proximum locum tenent, ac eamdem vim 
habent atque ipsae Constitutiones. Editio Instituti Ro- 
mana et Florentina inserueruut, ut appendicem, deereta 
quinque Congregationura, quae in Alba Russia habi- 
tae sunt. 

Ex undecim prioribus Congregationibus Canones ex- 
tracti sunt rcrum scilicet ad praxim magis pertinentium. 
Congregationi autem XII. visum est deinceps non ex- 
trahendos esse canones. 

Censurae et Praecepta, ut patet, obligant et quidem 
sub gravi. 

Formulae Congregationum , auctoritate Congregatio- 
num Gcneralium confectce et approbatae, eamdem vim 
habent ac Congregationum decreta. 

Regulae aliae sunt generales, quae omnes respiciunt 
(Summarium Constitutionum, Regulae communes, Mo- 
dcstiae), vel diversas Sociorum classes (Regulae sacerdotum, 
Scholasticorum, Coadjutorum temporalium etc), aliae sunt 
particulares, sc. variorum officiorum (v. g. Provincialis, 
Rectoris, ministri, asditui, coqui). Has regulas jam prae- 
vidit necessarias S. Ignatius (Prooem. Const.), non tamen 
ipse plene confecit, sed vel jussu Congregationum Gene- 
ralium, vel auctoritate priorum Praepositorum generalium 
confectae sunt. Paulo minorem auctoritatem habent quam 
Constitutiones vel Decreta (Congr. VII. d. 76), nisi ex 
Decretis vel Constitutionibus sint desumptae. Eas nullus 
Superiorum, praeter Generalem condere potest (Congr. I. 
d. 143). 

Regulis generalibus subnectuntur aliqua documenta 
etiam generaha, sc. Epistola de Obedientia, Instructio ad 
reddendam rationem conscientiffi, Catalogus Missarum et 
orationum, Formula scribendi, Formulae votorum variae. 

Ratio Studiorum traditur secundum ahtiquam ejus 
editionem, non autem juxta recentiorem Patris Roothaan, 
quae hucusque a Congr. Generali approbata non est. 

598 ') Distinctio hic facta inter 3am et 6am partem praxi fere evanuit: Reguloe Summarii, qusB omnibna observandse proponuntnr 
aeque ex utraque parte desumuntur. Ordinationes Prsepositonun Generalium, ad formam 
quam habent in Instituto, ex jam existentibus ordina- 
tionibus fuerunt jussu Congregationis VII. contractse. 
Dividuntur in 21 capita. Eis a tempore Congregationis VII. 
nulla jam alia, prseter Ordinationem Patris Beckx de 
libris evulgandis, fuit addita. His ordinationibus, quamvis 
Instituti corpori insertis, Congr. VII. d. 81. eam tantum 
vim inesse declaravit quam habent reliquse Generalium 
ordinationes. Earum caput IV. Monita generalia continet. 
Reliqua capita personas particulares respiciunt, v. g. 
Provinciales, Superiores locales, Consultores, aut ad ali- 
quas res particulares spectant, v. g. ad tertium Proba- 
tionis annum, ad CoUegia acceptanda etc. 

Instructiones ad Provinciales et Superiores Societatis. 

XXIsuntnumero, quibus praemittitur InstructioPatris 
Aquavivje pro Superioribus ad augendum conservandum- que Spiritum, et subnectitur Instructio pro administratione 
rerum temporalium. Ex praedicto decreto 81. Congr. VII. 
vim directivam tantum habent. Sequuntur Industriae 
Patris Aquavivffi, et Exercitia Spiritualia cum Directorio. 

Hse sunt variae Instituti partes. 

Epitome Instituti est Compendium totius Instituti, 
jussu Praep. Generalium confectum. Diversas leges in 
diversis Instituti partibus sparsas, et ad eamdem ma- 
teriam spectantes coadunat, et proponit ordine nonnihil 
diverso ac Constitutiones. 

Epitome nuUam vim addit legibus; sed singulae eam- 
dem retinent quam habent ex his Instituti partibus unde 
educuntur. 2. Membrorum Societatis variae classes. Qui admittuntur Socii, aHi sunt Sacerdotes, aut ad Sa- 
cerdotium destinati; aUi fratres laici. AUqui tamen can- 
didati ut indifferentes admittuntur (Exam. gen.); qui, 
post exactum novitiatum, ex d. 52. Congregationis IV. 
adalterutrara classem determinari debent. 

Post biennium novitiatus, omnes vota simpUcia et 
perpetua paupertatis, castitatis et obedientise emittunt, 
quibus vere reUgiosi constituuntur. Per haec vota no- 
vitii clerici constituuntur Scholastici approbati; tunc per 
plures annos ad studia Utteraria, philosophica, et theo- 
logica, et generatim etiam ad magisterium in CoUegiis 
exercendum appUcantur. Finitis studiis tertium pro- 
bationis annum agunt. Expletis tandem Societatis ac 
suse setatis annis requisitis, dummodo mediocritatem in 
virtutibus superent, ad gradum promoventur, sive Pro- 
fessorum, sidona ad hunc gradum requisita habeant, sive Coadiutorum spirituaUum. Professi vota solemnia nun- 
cupant, tribus consuetis ReUgionis votis addunt quartum 
votum, etiam solemne, obedientias Summo Pontifici circa 
Missiones, et ideo dicuntur Professi quatuor votorum ; prse- 
terea emittunt quinque alia votasimplicia, quae paupertatem 
non relaxandam et prselaturas spectant. AUi autem sacer- 
dotes vota tantum simplicia emittunt, et dicuntur Coad- 
jutores spirituales. AUqui tamen, propter varia merita, 
ad solemnem professionem trium votorum ReUgionis ad- 
mittuntur. Non tamen propterea aUorum Professorum 
privilegia habent, sc. ut ad Congregationem generalera 
aut procuratorum deputentur, neque ut ad aUqua officia 
eUgantur. — Eadem autem est vitae ratio Professis ac 
Coadjutoribus. Fratres laici etiam, cum requisita ha- 
buerint, adgradumCoadjutorura temporaUura formatorura 
promoventur. 3. Regimen Societatis. Supreraa potestas in Societatem, primo Summo 
Pontifici ut patet, competit, deinde Congregationi Gene- 
rali. Hsec sola jus habet leges condendi quae eamdem vim 
habeant ac ipsse Constitutiones, easque declarandi, mu- 
tandi aut abrogandi; itera statuendi de rebus perpetuis 
et magni raomenti, ut est v. g. domus dissolutio. Ea 
prseterea eUgit Praepositum Generalem, Assistentes etAd- 
monitorera Prsepositi GeneraUs. — Ad Congregationem 
Generalem jus habent Pater GeneraUs vel Vicarius Gene- 
raUs, Assistentes, oranes Provinciales, ac duo electores 
ex singulis provincUs, qui sunt Professi 4 votorum, a Congre- 
gationibus provinciaUbus electi et raissi. Post electionem ad 
tractanda negotia adraittuntur Secretarius Societatis, Pro- 
curator generaUs, aUique qui legitime vocati fuerint. Con- 
gregatio GeneraUs necessario convocanda est ad electionem 
Prsepositi GeneraUs; convocari etiam potest ad graviora 
tractanda negotia, sed vix nisi ad iUa quse oranino ejus 
auctoritatera requirunt. 

SinguUs autera triennUs convocatur Congregatio Pro- 
curatorum, quae constat, praeter Praepositura Generalera 
et Assistentes, deputatis a Provinciis missis. Singulae 
ProvincisB unura procuratorera, Professum 4 votorum in 

599 Congregatione provinciaU eUgunt; qui res provinciae ad 
Praepositum Generalem deferat, et cum aUis in Con- 
gregatione coadunatis deUberet, an convocanda sit necne 
Congregatio GeneraUs. 

Praepositus Generalis supreraam exercet administra- 
tionem in Societatem. Attaraen Congregationi GeneraU 
subjectus est; Constitutionibus ac Decretis Congregatio- 
num GeneraUum est ligatus, quae nedum abrogare aut 
mutare, sed neque authentice, verura soluraraodo ad 
praxim bonae gubernationis declarare potest. 

Ipsi quidem regulas aut ordinationes condere Ucet, 
sed quse possunt ab alio Prsep. Generali abrogari. Eli- 
gitur ad vitam. In suo officio adjuvatur consiUo PP. As- 
sistentium, qui tamen generatim non habent nisi vocem 
consultativam. Ipse constituit Praep. Provinciales, Rec- 
tores et Praepositos doraorura Professarum. Ejus potestas 
nona parte Constitutionum determinatur. Debet ante 
mortem designare Vicarium Generalem, qui Congrega- 
tionem generalera intra sex menses convocet, ac Socie- 
tatem regat usque ad electionera novi Generalis. 

Societas in Assistentias et Provincias dividitur, Nunc 
quinque sunt Assistentiae et 27 Provinciae. 

600 II. Conspectus 
virorum illustrium laboribus apostolicis et doctrina. 1. PraBdicatio. Italia. Panlns Segneri, nat. 22. Mart. 1624 Neptuni, 
ingr. 2. Dec. 1637 ad S. Andreae, docuit grammaticam 
Pistorii, per 27 annos insignis missionarius et postea con- 
cionator pontificius. f Romse 9. Dec. 1694. 

Josephus Ant. Bordoni, nat. 22. Feb. 1682 Taurini, ingr. 
24. Oct. 1696, docuit litteras humaniorcs, postea theo- 
logiam, laudatus orator sacer. f Taurini 10. Nov. 1742. 

Hieronymus Tornielli, nat. 1. Feb. 1693, ingr. 19. Oct. 
1710, orator plenus affectuum, mortuus est eruptione 
sanguinis. f Bononise 13. Maj. 1752. 

Hieron. Trento, nat. 31. Jan. 1713 Patavii, ingr. 
Bononiae 24. Apr. 1728, concionabatur per 38 annos tam 
in magnis civltatibus, quam in missionibus. f Venetiis 
19. Apr. 1784. 

Ab anno 1573 usque ad 1660 Jesuitae 49 tenebant 
suggestum in capella pontificia. 

In restituta Societate: 

Tiberius Sagrini, nat. 6. Aug. 1641 Imolae, ingr. 
29. Oct. 1826, f Taurini 25. Feb. 1865. Cujus tamquam 
oratoris et prsecipue concionatoris per universam Italiam 
celebratum nomen erat. 

Secundus Franco, nat. 22. Jan. 1817, ingr. 5. Feb. 
1832 Taur. f Taurini 10. Nov. 1893. Multis missioni- 
bus celeberrimus, ita ut dicere quis potuerit: Tanto viro 
nuUum ad elogium. 

Forte etiam Vincentius Stocchi et Cajetanus Zocchi- 

Lnsitania. 

Antonins Vieira, natus 6. Feb. 1608 Ulyssipone, 
Societatem ingressus 5. Maj. 1623 Bahi;i3 iu Jirasiiia, 1626 
factus est lector rhetoricEe Pernambuci, 1640 concionator 
aulse in Lusitania, 1652 missionarius in Brasiiia. Reversus 
in Lusitaniam falso accusatus apud Inquisitionem in car- 
cere detentus est per aliquod temporis. f Bahiic in Brasilia 
17. Juli 1697. 

Hispania. 

Jacobus Laynez, nat. in Almazan 1512, unus ex 
primis sociisS. Ignatii. theologus Pauli III. in Conc. Trid., 
vir magnsB eloquentiaB, Generalis S. J. f Romac 19. Ja- 
nuarii 1565. 

Franciscus Toletus, nat. 4. Oct. 1532 Cordubaj, ingr. 
3. Jun. 1558, factus sub Pio IV. concionator pontificius, 
quo niunere functus est per annos 24; Cardinalis 1593. 
f 14. Septembris 1596. 

Hieron. de Florencia, nat. 1565 Comphiti, ingr. 1582, 
docuit philosophiam et theologiam, postea concionator 
per annos 30 in aula Matritensi. f 12. Mart. 1633. 

^allia. 

Claudius de Ligendes, nat. MoliniB 1591, ingr. 1607, unus 
ex instauratoribus sanse prsedicationis in GaUia. f 1660. 

601 Jacobus Giroust, nat. 1624, ingr. 25. Oct. 1641. f Paris 

19. Oct. 1689. 

Claudius a Colombiere, 2. Feb. 1614 nat. ad S. Sym- 
phorianum Ozonii prope Lugdunum, ingr. 1659, concio- 
nabatur per 2 annos in aula Jacobi II. Londinensi, sed 
inde expulsus, habitabat Paredii, ubi f 15. Feb. 1682. 

Clavdiics Texier, 20. Mart. 1611 nat. Rupellae, ingr. 

30. Jan. 1628, docuit humaniora et rhetoricam, fuitque per 
30 annos concionator. f Burdigalae 24. Apr. 1687. 

Timoleo Cheminais, nat. Parisiis 3. Jan. 1652, ingr. 
25. Sept. 1667, per breve tempus quidem, sed insignis 
praeco verbi Dei. f Parisiis 15. Sept. 1689. 

lindovicn!^ Bonrdalone, nat. Biturigibus 

20. Aug. 1632, ingr. 10. Oct. 1648; postquam docuit hu- 
maniora, rhetoricam, philosophiam, theologiam moralem, 
concionibus suis excelluit. f Parisiis 13. Maj. 1704. 

Carolus a Strada (de la Rue), nat. 3. Aug. 1643 Parisiis, 
ingr. 7. Sept. 1659, ibidem lector humanitatis et rhetoricae 
et praeclarus prseco verbi divini etiam et in aula, quam- 
quam petierat missionem Canadensem. f Parisiis 
27. Maj. 1725. 

Vincentius Hoitdry, natus Csesaroduni (Tours) 22. Jan. 
1631, ingr. 8. Oct. 1646 cum successu praedicabat. Est 
auctor Bibliothecw concionatorice saepe impressae et versse 
in linguam latinam. f Parisiis 19. Mart. 1729. 

Blasius Cisbert, 21. Feb. 1657 Cadurci natus, ingr. 1672, 

scripsit tractatum: L'61oquence chr6tienne. f 21. Feb. 1731. 

Franciscus a Paulo Bretonneau, natus Caesaroduni 

31. Dec. 1660, ingr. 14. Sept. 1675, functus fere omnibus 
nuuieribus, bonus conciouator, notus imprimis ut editor 
operum Patris Bourdaloue(1707— 34).f Parisiis 22.Maj.1741. 

Carolua Frey de Novavilla, nat. 1693, ingr. 1710, 
f 1774. 

Alexander Lanfant, nat. 9. Sept. 1726 Lugduni, ingr. 
Avenione 7. Sejjt. 1741, concionator in magnis urbibus et 
in aula. Ejus ardor in dicendo post suppressam Socie- 
tatem ipsi a sanguinariis impetravit necem cruentam 
5. Sept. 1792. 

In restituta Societate. 

Nicolaus Tuite de Mac-Carthy, Dublini natus 21. Maj. 
1769, cuni patro i^rofectus Tolosam, factus est sacerdos 
1814, Jesuita 7. Fcb. 1818, et magno cum successu con- 
ferentias, quasdicunt, habuit inGaUia. f Anesiaci 21. Apri- 
lis 1833. 

Xaverius a Ravignan, nat. 1. Dec. 1795 Bayonne, 
magister equitum in exercitu (Cavallerie-Lieutenant), ju- 
rista, clericus, 2. Nov. 1822 Jesuita. Anno 1837 successit 
Patri Lacordaire in pulpito Ecclesiae Dominae Nostrae Pa- 
risiis. f Parisiis 26. Feb. 1858. 

Josephus Felix, nat. 28. Junii 1810, ingr. 29. Sept. 
1837, ab anno 1856 concionator conferentiarius in aede 
B. M. V. Parisiis. f Insulis 6. Jul. 1891. 

602 2. Administratio Sacramenti poenitentiae. 3. Catechesis. 4. Sodalitates. Germania. 

B. Petrus Canisius (vide inter Beatos infra). 
t 21. Decembris 1597. 

Franciscns Hnnolt, nat. Sigenii 31. Mart. 
1691, ingr. 18. Maj. 1709, celeber concionator in cathe- 
drali Trevirensi per multos annos. f Treviris 12. Sep- 
tembris 1746. 

Jo. Nep. TscJiupik, natus 7. aut 12. Apr. 1729 Viennse, 
ingr. 14. Oct. 1744, ab anno 1763 concionator aulee etiam 
sub Josepho II. f 20. Jul. 1784. 

Jos. Schneller, nat. 1. Dec. 1734 Grsecii, ingr. Viennse 
18. Oct. 1758; docuit per 3 annos humaniora Labaci, ad- 
venit Viennam 1766 ubi ad S. Stephani per annos 36 
concionabatur (Oratio funebris in Josephum II. et Leo- 
poldum II.). t Viennae 2. Apr. 1802. 

Ignatius Wurs, natus Viennse 10. Oct. 1727, ingr. 
7. Dec. 1747, per complures annos lector sacrae eloquentise 
in collegio Theresiano Viennensi, post suppressam So- 
cietatem parochus in Pierawart, ubi t 29. Aug. 1784. 

Circa idem tempus concionabantur P. Franc. Borgia 
Tausch (nat. Clagenfurti 10. Oct. 1702, ingr. 9. Oct. 1717, 
t ViennsB 10. Mart. 1775) in aula Marise Theresiae, et P. Joannes Treblels (nat. 25. Sept. 1713, ingr. 21. Aug. 
1731) Gedani. t post 1773. 

In restituta Societate. 

Petrus Roh (vide infra Missiones in patria), 1 17. Maj. 
1872. 

Bernardus Rive, natus 11. Dec. 1824, ingr. 19. Mart. 
1851. Celeber concionibus Coloniae, de infallibilitate Summi 
Pontificis. habitis. t 30. Jul. 1884. 

Georgius Roder (infra: Miss. in patria), 1 22. Dec. 1887. 

Fr. Xav. Weninger, nat. 1805, ingr. 31. Oct. 1832 
Austr.-Hung. t 29. Junii 1888 in America, Cincinnati. 
Maxima erat ejus fama. 

Polonia. 

Petrus Scarga, nat. Grodzieci Feb. 1536, canonicus 
Leopoliensis, Romae 2. Feb. 1569 ingressus est Societatem. 
Reversus 1571 in Poloniam multos suis concionibus con- 
Tertit. 1588 vocatus fuit in aulam Sigismundi III. t Cra- 
coviae 27. Sept. 1612. 

In restituta Societate. 

Carolus Antoniewicz, nat. 6. Nov. 1807, ingr. Galiciae 
11. Sept. 1839, t Obrae 11. Nov. 1852. Cujus vix non im- 
mensa dicentis auctoritas fuit. 2. Administratio Sacramenti pcenitentiae. Hoc munere fungebatur Societas magna cum devo- 
tione tum apud populum, tum apud multos reges et prin- 
cipes. Ita regum Galliae fere sine intermissione confes- 
sarii fuere 19 Jesuitae incipiendo ab Edmundo Augerio 
(1574—87) usque ad P. Desmarest (1753—64), qui ali- quoties munere suo cura magna loquendi libertate functi 
sunt excepto forsitan P. Lachaise magis connivente. Aliis 
quoque in aulis regiis Austrim, Hispanice, Lusitanice, Ba- 
varice Jesuitishoc munere olim fungendum erat; a quo 
onere nova Societas libera fere permansit. 3. Catechesis. B. Petro Canisio auctore prodierunt: Summa 
doctrinae christianae seu catechismus major. Viennae 1555. — 
Institutiones christianae seu parvus catechismus. Ib. 1566. 

Edm. Augerius: Cat§chisme et sommaire de la religion 
chrStienne. Lugduni 1563. 

Bellarminus ut Archiepiscopus Capuensis scripsit 1603 
catechismum suum, qui versus est postea in multas lin- 
guas diversas. 

Hieron. Ripalda, nat. 1537 in Aragonia, ingr. anno 
aetatis 14., per aliquantum temporis confessarius Sanctae 
TheresisB et director variarum domorum religiosarum, 1 1618 
Toleti, notus imprimis catechismo ab ipso conscripto, qui 
usque ad hanc nostram aetatem identidem editus est. 

Qulielmus Hyacinthus Bougeant, nat. Coriosopiti 
(Quimper), ingr, 29. Sept. 1636. t Avenione 19. Nov. 1697. ,,Exposition de la doctrine chr^tienne . . . divis^e en trois 
cat6chismes: historique, dogmatique, pratique" 1741, 
opus saepe impressum et versum in alias linguas. 

Josephus Deharbe, nat. 1. Apr. 1800 Argentorati, ingr. 
Brigae 20. Sept. 1817, t Mariae ad lacum 8. Nov. 1871, edidit 
cateehismum in 5 diversis doctrinae gradibus et praeterea 
majus quoddam opus catecheticum 1857. Ejus cate- 
chismi in multas linguas translati sunt. 

Alios Socios saeculo XVI. bene de Catechesi meritos 
affert et varias quaestiones ad Catechesin S. J. pertinentes 
in suo libro „La Compania deJesu^Catequista''^ Ma,dnd 1913 
traetat P. Gcecilivs Oomez Rodeles, nat. 22. Nov. 1842, 
ingr. 18. Febr. 1858 (Castelli), qui ut scriptor et director 
collectionis „Monumenta historica S. J." magna laude di- 
gnus obiit 31. Dec. 1913. 4. Sodalitates. Congregationes B. M. V. eceptae sunt in CoIIegio Ro- 
mano 1563 cum discipulis classium inferiorum a Joanne 
Leunis,') magistro quintae classis, approbatae a Grego- 
rio XIII. 1584 et imprimis a Benedicto XIV. 1748 per 
bullam „GIoriosaB Dominae". Ubique et inter personas 

603 omnium condicionum erant diffusae. In Gallia etiam pro 
mUitibus Jesuitse erexerant Congregationes. — Eodem 
modo in nova Societate Congregationes jam inde ab initio 
erant et sunt unum ex principalioribus ministeriis apo- 
stolicis. 604 ») Joannes Leunis natus erat Leodii 1635, ingr. Rom» 18, Jun. 1566* t Taurini 19, Novi 1584i 5. Opera misericordise corporalia. 6. Missiones in patria. 5. Opera misericordiae corporalia. Jam S. Ignatius fecerat plures fundationes pro salute 
corporali hominum, laudatus propterea valde in bulla 
canonizationis. Probat historia Societatis, ipsam tempore 
variomm morborum pestiferorum et aliorum infortuniorum 
generose obtulisse et sacrificasse filios suos ad leniendos 
hominum dolores. Praescindendo a quibusdam heroibus, ut 
S. Aloysio Scholastico, P. Carrafa, S. Peiro Claver, et mul- 
tis missionariis, legimus in catalogo Patris Alegambe (con- 
tinuato a P. Nadasi) 1190 Patres et Fratres ab anno 1556 ad 
1657 obiisse \actimas caritatis in servitio segrotorum. 

Anno 1656 in sola civitate Neapoli non minus 60 Je- 
suitae mortem obierunt inserviendo peste infectis. A 1679 — 1726 numerus talium victimarum ascendit ad 313 
(juxta dictum catalogum. Cf. etiam ann. 1799, Hispania, 
supra col. 390). 

Eodem modo egit restituta Societas apparente a. 1832 
morbo, qui dicitur cholera, Romae, Neapoli, Panormi et 
postea, e. gr. in Gallia et in bello gallo-russiaco (Krim). 
P. Roothaan ipse in instructionibus ad Provinciam Ger- 
maniae hortabatur ad sacrificandum se generose. Et gesta 
a sociis gallis et gemianis pro segrotis et vulneratis in bello 
gallo-germano anni 1870 hujus caritatis novum sunt ar- 
gumentum. 6. Missiones in patria.') Italia. 

Frandseus Adorno, Genuensis, nat. 19. Sept. 1533, 
ingr. 1550, confessarius S. Caroli Borromei, missionibus 
suis praeservavit Mediolanum et dioeceses circumvicinas 
ab haeresi. f Genuae 13. Jan. 1586. 

Petrus Espiga, nat. 1527 Calari (Cagliari) in Sardinia, 
Lovanii ingr. in Societatem, postea apostolus Sardiniae, 
a Deo miraculis illustratus. f in urbe patria 1594. 

Bemardus Colnago, nat. 1545 Cataniae in Sicilia, ingr. 
1560 Messanae, lector philosophiae et theologias Mes- 
sanae, Romae, Neapoli, dein Dei instinctu missionarius 
Siciliae et Italiae, passim vocatus apostolus, Seraphus, novus 
Paulus. f Cataniae 1611. 

Jalins Mancinelli, nat. 13. Oct. 1537 Ma- 
ceratae, ingr. 14. Maj. 1558, primo tempore magister no- 
vitiorum Romae, dein rector in diversis collegiis, denique 
missionarius. Turcia imprimis, sed etiam tota Europa orien- 
talis admirata est zelum ejus apostolicum. f Neapoli in 
odore sanctitatis 16. Aug. 1618. 

Aloysius La Nuza, nat. Licatae in Sicilia, ingr. anno 
aetatis 14; factus missionarius celeber in sua patria. f Pa- 
lermi 1656. 

Nieolaus Zucchi, nat. Parmae, ingr. cum ageret an- 
numl6, eximius operariusin Italia,f in odore sanctitatisl670. 

Panlns Segneri (vide „Pra3dicatio"). f 1694. 

Joannes Pinamonti, nat. 1632 Pistorii, ingr. Romae 
1647, per 26 annos socius P. Segneri. f Ortae 1703. 

S.Franciscns de Hieronymo (vide „Sancti"). 

f 1716. 

B. Antonius Baldinu£ci Florentinus. Per 20 annos ut 
missionarius laboravit in amplius 30 dioecesibus Italiae, 
f Pophii anno aetatis 53., Societatis 36. 1717. 
In restituta Societate. 

Tiberius Sagrini et Secundus Franco (supra). 

Ferdinandus Minini, nat. 31. Dec. 1796, ingr. Taur. 
13. Nov. 1816, f 14. Apr. 1870. 

liusitania. 

Ignatiu^ Martinez (Martins), nat. 1530 in castello 
Govea dioecesis Conimbricensis, ingr. Apr. 1547, primo 

605 concionator magnificus, deinaDeo mutatus in missionarium 
potentem. f Conimbricae 28. Feb. 1598. 

Sebastianu^ de Barradas, nat. Ulyssipone 1542, ingr. 
1558, ob zelum in praedicatione Lusitaniffi ,,Apostolus" 
appellatus. f Conimbricae 11. Apr. 1615. 

Hispania. 

S. Franciscns Borg^a (vide „Sancti"). 
f 1. Oct. 1572. 

Bartholomceus Bustamante, nat. 1500, ingr. 1551, sa- 
cerdos, initio socius S. Francisci Borgiae, postea usque ad 
finem vitae laboribus apostolicis occupatus inter pueros 
et Mauros. f Trigueriis 21. Jun. 1570. 

Joannes de Albotodo, natus Granatae a parentibus 
Mauris, verus apostolus Maurorum, f Hispali 1578. 

Gaspariis Laorte, Hispanus, ingr. 1552, missionarius 
in Italia et iniprimis inter Mauros Hispaniae, f Hispali 1578. 

Franciscus Strada, se adjunxit 1535 sociis S. Ignatii 
in Italia, postea Italiam, Belgium, Galliam, Lusitaniam 
et Hispaniam fama apostolicorum laborum implevit. 
f Toleti 1584. 

Joannes Gondinus Aragonensis, anno 20. astatis ingr., 
lector philosophiffi et postea magnus missionarius in Ara- 
gonia. f Toleti annos natus 60 1629. 

Emmanuel Texeira Lusitanus, cum esset 30 annorum 
ingr., Galliciam perannos30 missionarius peragravit. f 1635. 

Josephus Calaiayud, vixit 50 annos in Societate, per 
multos annos missionarius Gandiae et Valentiae. f Gandiee 
annos natus 78 1636. 

JosephusGuadarrarm, natus prope Toletum, cum esset 
36 annorum sacerdos ingressus, egit missionarium in dl- 
versis dioecesibus Hispaniae, quoad 56 annos natus Ma- 
triti f 1655. 

Hieronymus Lopez, Gandiae natus 1590, ingressus 1605, 
per annos 40 varias Hispani» provincias missionarius 
peragravit et ab omnibus sanctus existimatus. f Valentiae 
12. Feb. 1658. 

Thyrsus Gonzalez, natus Argantae 1622, ingr. 1642, 
per 12 annos fervens missionarius in Hispania, speciatim 
inter Mahumetanos. Generalis. f Romje 27. Oct. 1705. 606 ^) De gestis in missionibus exteris vide partem primam et „Mart7res"« 6. Missiones in patria. Gallia. 

Edmnndns Angerins, nat. 1530, novitius Ro- 

mae sub S. Ignatio, docuit huraaniora et philosophiam, 
dein contra hEeresin insurgens in patria, convertit circa 
40 000 Calvinianorum ; GaUise „Chrysostomus" appellatus 
ab historiographo Matthieu. f Comi 31. Jan. 1591. 

Petrus Cotonus, nat. 7. Mart. 1564, ingr. 30. Sept. 1583, 
factus est Henrici IV. concionator et confessarius et ope- 
rarius infatigabilis in GaUia. f Parisiis 19. Mart. 1626. 

S. Franciscns Regis (vide „Sanctos"). f 31. De- 
cembris 1640. 

Anna Fmndscus de Beauveau, nat. 26. Aug. 1617 
Noviani in Lotharingia, mortua conjuge 1. Jun. 1661, ingr. 
Societatem agebat missionarium simplieera sed ferventem 
inter rusticos Burgundiae. f Divione (Dijon) 23. Maj. 1669. 

Julius Maunoir, nat. 1606 in Britannia minore, 
ubi a 1640 ad 1683 missionariura egit, f Plevini anno 
setatis 77. 

Vincentius Huby, nat. 15. Mart. 1608 Henneboni in 
Britannia minore, ingr. 25. Dec. 1625, impiger missio- 
narius in Britannia minore. f in urbe Venetensi (Vannes) 
22. Mart. 1693. 

Honoratus Chaurand, nat. 16. Feb. 1615, ingr. 29. Sept. 
1636, missionarius infatigabilis in i)lus quam 90 dioecesi- 
bus Galliae, ubi fundabat 126 „domos charitatis" ad abo- 
lendara mendicationem vagam et ad juvandos vere pau- 
peres. Innocentius XII. ipsum vocavit Roraam, ut in pa- 
latio Lateranensi tale conderet hospitium. f Avenione 
19. Nov. 1697. 

Andreas Guevarre, nat. 3. Jul. 1646, ingr. 8. Oct. 1663, 
cooperabatur dicto Patri et continuabat opera ejus. 
f 22. Jul. 1724. 

Petrus Medaille, nat. 8. Sept. 1638, ingr. 1657, per 
30 annos missionarius in Aquitania. f 8. Sept. 1709. 

Franc. Xaverius du Plessis, Quebeci (Canadae) natus 
13. Jan. 1694, ingr. 7. Jan. 1717, multas cura raagno 
fructu missiones habebat in GalHa septentrionali. f 2 De- 
cembris 1771. 

Jo. Nicolaus Beauregard, natus Metis 4. vel 2. Dec. 
1733, ingr. Sept. 1749, insignis missionarius, concionando 
1789 Parisiis praedbdt raagnara instare rerura omnium per- 
turbationem. f in Gerraania 27. Jul. 1804. 

In restituta Societate. 

Claudius Guyon, nat. 18. Jul. 1795 jam conspicuus 
erat inter missionarios Galliae, cura petiit et obtinuit ad- 
raissionem in S. J. 29. Nov. 1821, in qua continuabat raissi- 
ones cura ardore et successu extraordinario : sic e. g. 1823 
concionatus est Avenione bis terve quotidie per integrum 
raensem. f 25. Nov. 1845. 

Ludovicus Sellier, nat. 20. Jul. 1772, ingr. 11. Aug. 
1814, praeter diversa alia raunera egit missionarium in 
dicecesi Ambianensi. f S. Acheoli 14. Mart. 1854. 

His adde Nicolaum de Mac-Carthy (supra) et Carolura 
Gloriot, f 1844, et plures alios, qui magnara illam et cele- 
brera missionura expeditionem in Gallia (1830—1848) 
aggressi sunt. 

607 Germania. 

B. Petrns Canisins (vide Beatos). f 1597. 

Georgiu3 Scherer, nat. 1540 Schwazii in Tiroli, per 
annos 40 concionando effecit, ut multa millia horainura 
in Austria conservarent fidem catholicara. f apoplexia 
Lincii 26. Nov. 1605. 

Paulus Hoffaeus e Binga, receptus 1555 a S. Ignatio, 
praeter munera sua in Societate, miram operara consump- 
sit in dedocendis hsereticis errores suos. f Ingolstadii anno 
aetatis 84. 1608. 

Joannes Zehender, nat. 1564 Wartenbergii in Suevia, 
ardens rainister protestans, post conversionera ardentior 
sacerdos catholicus, 1595 ingressus Societatem, laboravit 
ut raissionarius in Gerraania meridionali et postea in terris 
Austriacis. Viennae f peste, aetatis anno 49., 25. Apr. 1613. 

Emmeramus Welser, nat. 1560 Stulfeldii, dioec. Salis- 
burgensis, missionarius plenus zeli aniraarura in silva 
Boheraica. f 16. Apr. 1618. 

Joannes Falk Magdeburgensis, nat. 1584, ingressus 
1603 Treviris, operarius apostoHcus sine intermissione 
in urbibus et ruri. f Moguntiae anno aetatis 43. 24. Sep- 
tembris 1626. 

Nicolaus Cusanus, nat. 6. Nov. 1574, ingressus 1601, 
missionarius felix in Luxeraburgo, Lotharingia, alibi. 
f Luxemburgi 20. Apr. 1636. 

Frederims Huneken, natus 1569 Magdeburgi, ingressus 
1594, missionarius convertit multos errantes in Saxonia 
et Bohemia. f 1648. 

Henricus Schacht, nat. Slesvici 1585, conversus a 
Lutheranismo, ingr. Romae 10. Feb. 1610, Provinciae 
Rheni inferioris, 1623 — 24, missionarius occultus in Suecia, 
ubi proditus et ad raortem damnatus, sed a Gustavo 
Adolpho pro gratia e regno ejectus fuit, per 24 annos mis- 
sionariura egit in Germania. f Hamburgi 2. Jan. 1654. 

Bernardus Loeper, nat. 21. Apr. 1609, ingressus So- 
cietatem 11. Sept. 1629, professor theol. moralis et Exe- 
geseos, postea per multos annos raissionarius inter pro- 
testantes. f Paderbornae 29. Maj. 1670. 

PhUippns Jeningen, nat. Eystadii 5. Jan. 
1642, ingr. 19. Jan. 1663, vere apostolus Germaniae raeri- 
dionalis. f in odore sanctitatis Elvaci 8. Feb. 1704. 
In restituta Societate. 

Petrus Roh, nat. 14. Aug. 1811, ingr. 16. Sept. 1829, 
raissionarius eloquens et verbo potens, praedicabat 20 an- 
nis in Germania. f Bonnse 17. Maj. 1872. 

Georgius Roder, nat. 2. Jun. 1812, ingr. 13. Jun. 1843, 
missionarius in Germania raeridionali et ad Rhenura, in- 
signis soliditate doctrinae et dispositione psychologica 
in concionibus, cujus eloquentia omnem vincebat resi- 
stentiam. f Feldkirchii 22. Dec. 1887. 

Bohemia. Hnngaria. 

Mathias Burnaz Silesianus, annos 22 natus Brunae 
1589 ingressus, concionabatur ut raissionarius cum raagno 
successu in Boheraia et ab agricolis haereticis occisus est 
in odium fidei 9. Aug. 1629. 

Albertus Chanowski Boheraus, Brunae ingressus 31. Jul. 
1601. Rector et professor in diversis CoUegiis, dein fervens 

608 6, Missiones in patria. missionarius in Bohemia, Moravia, Hungaria. f 15. Maj. 
1643 (aut 1645). 

Andreas Metsch, nat. 1586 in urbe Riedlingen, pue- 
rulus venit in Silesiam; ingressus 1603 Brunae. Praestans 
operarius apostolicus convertit amplius 10 000 haereti- 
corum in Bohemia, Moravia, Silesia, alibi. f Glacii anno 
aetatis 65. 23. Feb. 1651. 

Adamus Krawarski, natus 1. Maj. 1578 in Silesia, 
ingr. Brunae 23. Sept. 1607, in Bohemia convertit multa 
millia hsereticorum. f Praga 30. Aug. 1660. 

Joannes Stankowitz, eximius per annos 53 ut ope- 
rarius apostolicus in Turcia et Hungaria. f 25. Dec. 1673. 

Polonia. 

Benedictus Herbestus, professor Cracoviae, dein ca- 
nonicus et concionator Posoniae, post ingressum in So- 
cietatem (31. Mart. 1571) operarius zelo et vitae sanctitate 
insignis in PodoHa et confinibus. f 4. Mart. 1593. 

Stanislaus Grodzicki, Posoniensis (nat. 1541), in fu- 
neralibus S. Stanislai Romas vocatus ad Societatem 
(ingr. 31. Mart. 1571), factus est tam eximius missio- 
narius, ut mereretur nomen apostoli Lithuaniae. f Po- 
sonii, expletis annis 72, 4. Mart. 1613. 

Martinus Laszcz, nat. 1552, ingr. 1. Feb. 1570, ma- 
gnus missionarius, convertit totum senatum Cracovi- 
ensem, introduxit in Poloniam adorationem 40 horarum. 
f anno aetatis 64. 23. Maj. 1615. 

Hermannus (Ertmannus) Tolgsdorfius Ruthenus, nat. 
1550, ingr. 1581, apostolus Lithuaniae. f 4. Oct. 1620. 

B. Andreag Bobola (vide Beatos), Martyr 
16. Maj. 1657. 

Andreas Stibigk Brunsbergensis, nat. 1618, ingr. 
19. Aug. 1638, per majorem vitae partem missionarius 
in Curlandia. f 21. Apr. 1669. 

Martinvs Tyrawski, ingr. 1641, eximius missiona- 
rius in Polonia. f 1684. 

In restituta Societate. 
Carolus Antoniewicz (supra 604). 

Belginm et Hollandia. 

Franciscus a Montibus (van den Bergen). Deside- 
rabat et appetebat missionem Indicam, et obedientia 
retentus fervorem apostolicum consecravit patriae. f Ant- 
verpiae 1598. 

Gulielmu^s Leon, missionarius per 22 annos bene 
meritus in HoIIandia. f Trajecti ad Mosam 1612. 

Gerardus Florentius, Belga, valde fervens et aptus 
missionarius in Hollandia. f Antverpiae 1616. 

Joannes Carlier, Belga, juxta Superiorum et so- 
ciorum sententiam exemplar missionarii. f Atrebati 
(Arras) 1633. 

Augustinu^ a Teilingen, nat. 13. Jul. 1587 Harlemii, 
per 50 annos missionarius HoIIandiEe. f 4. Aug. 1665. 

Petru^s van der Laen, nat. 2. Feb. 1618 Amstelodami, 
ingr. 5. Oct. 1635, strenuus per annos 18 in HoIIandia 
raissionarius. f Harlemii 10. Jul. 1669. 

609 In restituta Societate. 
Isidorus van de Kerkhove, nat. Ingehnunster 15. Junii 
1790, ingr. 31. Jul. 1814, f 24. Jan. 1871. Quasi per 
totam vitam magnam illam missionum expeditionem 
sustinuit in Belgio. 

Anglia. 

B. Edmnndns Campianns, natus Londini 
29. Jan. 1539, diaconus anglicanus rediit ad Eccle- 
siam, factus 1573 Jesuita, jussu Gregorii XIII. 1580 red- 
iit in Angliam suam, ubi post multa gesta prfeclara 
rmrtyrio coronaius fuit 1. Dec. 1581, beatificatus 1886. 

Gvliehnus Bonus (Good), nat. 1527, ingr. Tor- 
nacii 1562, in Belgio Robertum Personium Societati 
acquisivit. Post 6 annos in Hibemia pro religione per- 
actos, socius fuit Antonii Possevini in Suecia et Po- 
lonia, tandem rector CoUegii AngUcani in urbe Roma. 
f Neapoli 5. Julii 1586. 

Ven. Rohertit-s Southwellus, natus 1560 in comitatu 
Norfolciensi, Duaci sub P. Lessio philosophiae studuit 
et Rom» 17. Oct. 1578 in novitiatum intra^at. Anno 
1586 missus est cum P. Garneto in Angliam, ubi post 
6 annos laborum missionariorum plenos 25. Junii 1593 
captus et necatus est Londini 21. Feb. 1595. 

Henricus Gametus, nat. Nottinghamii 1555, 11. Sept. 
1575 ingr., incubuit in studia sub Clavio, Suaresio, Pe- 
reira, Bellarmino, factus lector philosophiae et mathe- 
seos. Ab anno 1586 per 18 annos missionarium egerat 
in Anglia, cum quasi complex conjurationis pulverariae 
accusatus et morti addictus est. 3. Maj. 1606. 

Ven. Eduardus Oldcomus, nat. 1561 in comitatu 
Eboracensi, ingr. 1588 sacerdos Romae ordinatus et 
eodem anno missus in Angliam missionarius. Post multa 
per annos 17 in comitatu Worcestriensi (Worcester) feli- 
citer gesta ob eandem rationem, ac P. Gametus, Wor- 
cestrii morte punitus est 1606. 

Robertns Personins, filius martyris, socius 
Campiani, defensor religionis catholicae princeps in 
Anglia f 1610. 

Robertus Abircromhius missionarium per 19 annos 
agebat in Scotia, mortuus senex octogenarius Bruns- 
bergae 27. Apr. 1613. 

Joannes Gerardus, nat. 1564, ingr. 5. Aug. 1588, 
per multos annos missionarius in Anglia, ex turri Lon- 
dinensi, in qua captivus detinebatur, evasit feliciter. 
f Romae 27. Jul. 1637. 

Richardus Holtby (Ducket, Spencer), plus annos 50 
continuos in Anglia consumebat in laboribus apostoUcis. 
Natus erat 1552 aut 1553, ingr. 1583 Viroduni, 1589 
missus in Angliam. f 25. Maj. 1640. 

Joannes Piscator (Fisher, proprie Piercy), ex famiUa 
protestantica, annos natus 15 Romam profectus studiis 
finitis in Angliam revertit, ut salutem popularium su- 
onun promoveret. Inde praemia tuUt carceres, fugam, 
labores, exiUum. f senex 1641. 

Ven. Edmundus Arrowsmithius, nat. 1585 Lancastrice, 
fere totam vitam missioni patriae dedicavit. Annos na- 
tus 43 Lancastrije cruenta morte affectus est 28. Sep- 
tembris 1628. 

610 7. Scientia. Laurentius Andertonus, Lancastriensis, nat. 1575 
aut 1576, ex ministro anglicano Jesuita 1604 aut 1605 
post missionem 40 annorum in Anglia peractara f 17. Apri- 
lis 1643. 

Ven. Briant Cansfield, nat. 1578 in Lancastria, ingr. 
adolescens 18. Nov. 1604, insatiabilis laborum opera- 
rius in Anglia, 1643 captus et tam duriter in carcere trac- 
tatus est, ut vix ex eo emissus sequelis custodise succum- 
beret 3. Aug. 1643. 

Ven. Rvdolphm Corhceus (Corbie) Dublinensis, nat. 
25. Mart. 1598, ingr. 1624 vel 1626, missionarii munere 
in Anglia functus erat per 12 annos, cum 1644 captus et 
Londini morte affectus est 17. Sept. 1644. 

Henrims Fitz-Simon, Dublinensis, nat. 31. Maj- 
1566 adolescens seductus a protestantibus, sed poenitens 
reversus ad Ecclesiam, Societati Tornaci nomen dedit 
15. Apr. 1592 et fervens fuit propugnator religionis in 
Hibernia. Carcerem et necem fugere potuit et obiit Kil- 
kenii 29. Nov. 1643 vel 1. Feb. 1644. 

Joannes Qrossius, nat. in comitatu Norfolciensi, in 
Societatem ingressus per 20 annos inter mille pericula 
missioni in patria vacabat. Uno mense vixerat libe- 
ratus a carcere Lincolniensi, cum cerumnis confectus obiit 1645. 

Ven. Henricus Morsceus, nat. 1605 in Norfolcia, 
post studia in CoUegio Romano 20 annos vixit in So- 
cietate. Operarius in Anglia ter exilio punitus, quater 
aerumnis carceris afflictus, denique Londini morti cru- 
entae traditus est 1. Feb. 1645. 

Frandscus Walsinghamus, natus 1576 aut 1577 in 
Northumbria, diu in castris protestantium diaconus 
anglicanus fuerat, sed lectis P. Personii controversiis 
conversus, ingressus est Soc. 1608, Romae studia finivit 
et magno cum successu per 32 annos verbo et scriptis 
catholicam religionem in patria illustravit. f 1. Jul. 1647. 

Ven. Petrus Wright, Sliptonii natus 1603 aut 1604, 
ingr. 1629 per 7 annos raissionarius in Flandria et AngUa 
fehcissime laboravit. Sacerdos et Jesuita morti addictus 
et necatus est Tyburni 29. Maj. 1651. Joannes Worthingtonus, nat. 1573 Blenscii (Lancastria), 
Romae ingr. 27. Oct. 1598, annis 46 salutem popularium 
suorum promovebat, mortuus in carcere 25. Jan. 1652. 

Edmundus Nevillus, Lancastriensis, ingr. sacerdos, 
cum ad nonagesimum peene setatis annum omnera operara 
salvandis in Anglia hominibus dedisset, mortuus est 
Londini serumnis carceris confectus 1648. 

Thomas Laithwaite (vulgo Scott), Lancastriensis, 
litteris et altioribus disciplinis doctus Hispali, sacerdos 
in Angliam profectus a P. Garneto susceptus in Socie- 
tatem post conjurationem pulverariam cum Joanne Ge- 
rardo fugit in Belgium, finito vero novitiatu reversus in 
Angliam missionarium agebat usque ad mortera 1655. 

Joannes Young, Hibernus, nat. 15. Aug. 1589, Romae 
ingr. 13. Maj. 1610, fere 30 annis strenuus fuit operarius in 
missione Hiberna. Moritur Romae Rector coUegii Hib. 
13. Jul. 1664. 

Ignatius Goodwin, natus 1601 aut 1602, ingr. 1623, 
per 30 annos strenuus missionarius in Anglia et HoUandia. 
t Londini 26. Nov. 1667. 

Joannes Spencer, nat. 1601 Lincolnise, ingr. 1627, 
lector theol. mor. et S. Script. in Collegio anglico Leo- 
diensi, dein per 20 annos raissionarius in Anglia. f 17. Ja- 
nuarii 1670. 

Hissio septentrionalis. 

Tentamina raissionis in Dania, Sueeia, Norwegia, 
Russia, vide in Tabulis ad annos 1574 sq., 1580, 1623, 
1649, 1680, 1712, 1719. 

Anno 1682 Congregatio generalis duodecima decreto 
27. raagna cum gratiarum actione acceptat fundationes 
factas ab Episcopo Paderbornensi et Monasteriensi Fer- 
dinando a Fiirstenberg pro missionibus germanis, sep- 
tentrionalibus, sinicis et japonensibus. 

Restituta Societas (Pr. Germ.) habet CoUegia 2 
(Hafnise et Ordrupshoj) cum residentia Aarhusiensi in 
Dania, et stationem in Suecia. 7. Gesta in schola, scientia, litteris (et arte). Institutionem puerorum et juvenum in litteris clas- 
sicis et disciplinis altioribus, quae in universitatibus tra- 
debantur, Societas semper maximi esse momenti existi- 
mavit. In casu necessitatis etiara instructionera iraper- 
tiebatur in rudimentis elementaribus. De his omnibus 
jam S. Ignatius egerat in parte IV. Constitutionum ordi- 
nationesque dederat accuratissiraas, quae a P. Aquaviva 
et Congregationibus posterioribus corapletae quidera, non 
vero de novo conditae sunt. 

Institutum hujusmodi magnificentissimum habetur 
C. Romanum. Quod anno 1556 Paulus IV. Universi- 
tatera creavit, Gregorius XIII. 1581 liberalissirae dota^dt. 
Urbanus VIIL, Innocentius X., XII., XIII., Clemens IX., 
X., XL, XII., Sancti Aloysius, Caraillus de Lellis, Leo- 
nardus a Portu Mauritio eara frequentarunt. 

Anno 1710 Societas possidebat 24 Universitates et 
612 C. 1768 — 69 in solis C. Provinciae Germaniae su- 
perioris numerabantur discipuli 7367; singula collegia 

611 Augustanum, Dilinganum, Monacense, (Enipontanum 
circa sexcentos a,d pietatem, bonos mores, scientiam in- 
stituebant adolescentes. 

a. Theologia et philosophia scholastica. 

Franciscus Toletus, nat. 4. Oct. 1532 Cordubae, lector 
philosophiae Sahnanticae, ingressus 3. Jun. 1588 Simancae, 
Romae cura applausu docuit philosophiara et theologiam; 
sub Pio rV. factus concionator pontificius, sub Cle- 
mente VIII. 17. Sept. 1593 Cardinalis, imprimis operara 
dabat, ut reconciliaretur Henricus IV. cum Ecclesia 
(cf. infra d.). f 14. Sept. 1596. 

Petrus a Fonseca, Lusitanus CortiQadensis, nat. 1528, 
ingr. 17. Mart. 1548, lector philosophiae ConimbricaB 
primus in praelectionibus tractavit „scientiara mediam", 
quam postea ejus discipulus Molina amplius explicuit. 
f Ulyssipone 4. Nov. 1599. 

612 7. Scientia. Ludovieus Molina, nat. 1536 Cuencae in Nova Ca- 
stilia, ingr. 10. Aug. 1553, Conimbricse auditor eratP.Fon- 
secffi et ipse lector theologise Eborae per 20 annos. f Ma- 
triti 12. Oct. 1600. 

Gregorius a Valentia, mense Martio 1551 natus 
MethymnsB campestri in Castiha, ingr. 23. Nov. 1565, 
docuit Romee philosophiam, postea per 24 annos theologiam 
Dilingae et Ingolstadii; factus lector theologiae in C. Ro- 
mano 1598, partem habuit in controversia „de auxiliis". 
t Neapoli 25. Apr. 1603. 

Gabriel Vasquez, nat. 1549 (1550 ?), ingr. cura esset 
annorum 18, docuit theologiam per 31 annos Romss et 
in aliis urbibus. f 23. Sept. 1604. 

Franciscns Snaresins, facile maximus So- 
cietatis theologus, nat. 5. Jan. 1548 Granatae, per 3 annos 
Salamanticae jurisprudentise studuerat. Cum minus aptus 
ad studia videretur, difficulter admissionem in Socie- 
tatem obtinuit Sahnanticse 16. Jun. 1564. At mox cog- 
nitum est ingenium ejus splendidum; sacerdotio 
1572 initiatus philosophiam et theologiam in diversis 
academiis Hispanise professus est; 1596 promotus in pri- 
mam cathedram theologise dogmaticae Conimbricensem, 
1613 suo rogatu munere docendi liberatus, jam omnem 
operam impendebat scriptioni fertilissimae et profun- 
dissirase de rebus theologicis et philosophicis. f Ulys- 
sipone 25. Sept. 1617. 

Ven. Robertus BeUarminus (vide Theol. polemica 615). 

Leonardus Lessius (Leys), nat. 1. Oct. 1554 Brechtii 
prope Antverpiam, 23. Jun. 1572 ingr., Duaci 7 annis 
docuit philosophiara, Romae 1581 sub Suaresio theo- 
logiae studiit eamque ab anno 1585 — 1600 Lovanii pro- 
fessus est. f 15. Jan. 1623. 

Martinus Beeanm (vide Theologia polemica). f 22. Ja- 
nuarii 1624. 

Jacobvs Oranado, nat. 1574 Gadibus, ingr. 1586, do- 
cuit philosophiam et theologiam, rector CoUegii Gra- 
natensis f 5. Jan. 1632. 

Jacobus Ruiz de Montoya, nat. 1562, philosophiara 
docuit Granatse et per annos 20 theologiara Cordubse et 
Hispali. Vixit annos 56 in Societate. f 15. Mart. 1632. 

Adamus Tanner, OEniponti nat. 1571, ingr. 1590, 
theologus facile princeps Societatis in Gerraania, theo- 
logiam professus Ingolstadii et Viennae, postea cancel- 
larius Universitatis Pragensis. f 25. Maj. 1632. 

Mgidius de Coninck, nat. 20. Dec. 1571 Ballioli in 
Flandria, 15. Oct. 1592 ingr., auditor P. Lessii, docuit 
18 annis theologiam Lovanii, ubi f 31. Maj. 1633. 

Joannes Martinez de Ripalda, nat. 1594 Pampelunae, 
ingr. 1609, lector philosophiae et theologiae SaJmanticae 
et Matriti, ubi f 26. Apr. 1648. 

Antonius Peresius, nat. 1599 Pontereginae (Puente 
de la Reyna, dioec. Pampelunensis), ingr. 19. Mart. 1613; 
docuit theologiam Salmanticae et Roraae — ob profunditatem 
dictus „theoIogus mirabilis". f 27. Feb. vel 2. Mart. 1649. 

Frandseus Amieus (Amici), Consentiae 2. Apr. 1578 
natus, ingr. 1596, per 24 annos professus est theo- 
logiam Aquilae, Neapoli, Graecii, Viennae. f Graecii 31. Ja- 
nuarii 1651. 613 Petrus Hurtado de Mendoza, nat. 1578, ingr. 12. Sept. 
1595, per 30 annos professus theologiara scholasticam 
Sahnanticae. f Matriti 10. Nov. 1651. 

Bionysiv^ Petavius (vide Theol. positiva 616). 
f 11. Decembris 1652. 

Joannes de Dicastillo, natione Hispanus, nat. Nea- 
poli 1585, 1600 ingr., docuit per annos 25 theologiam 
Toleti, Murciae, Viennae. f Ingolstadii 6. Mart. 1653. 

Joannes de Lugo, nat. 25. Nov. 1583 Matriti, cum 
esset annorura 14 jara defendebat theses e philosophia, 
6. Jul. 1603 ingressus Societatera, VaUisoleti docuit phi- 
losophiam et theologiam, 1621 professor theol. in Col- 
legio Roraano per 20 annos, 1643 ab Urbano VIII. Car- 
dinaUs creatus, non potuit ultiraam manum imponere 
operibus suis theologicis. f 20. Aug. 1660. 

Joannes Martinonu^, nat. 1586 Brioude in Alvernia, 
20. Mart. 1603 ingr. professus theologiam per annos 20 
Burdigalae, ubi f 5. Feb. 1662. 

Rodericus de Arriaga, nat. 17. Jan. 1592 Logrunmi in 
CastiUa ingr. 17. Sept. 1606, docuit philosophiam VaUi- 
soleti, theologiam Sahnanticae et 1624 — 33 Pragee, ubi 
postquara 13 annis Universitatis canceUarius fuit, f 7. Ju- 
nu 1667. 

Martinus de Esparza Artieda, 1606 natus Ezcarozii 
dioec. Pampelunensis, Jesuita ab anno 1621, professus 
est theologiara VaUisoleti, Salmanticae, denique Romje. 
P. GeneraUs eum nominaverat suum theologum et cen- 
sorem Ubrorum. f Romae 21. Apr. 1689. 

Jacobus Platelius, nat. 29. Dec. 1608 Bersetae prope- 
Insulas, Jesuita 4. Oct. 1628, docuit philosophiam et 
theologiam Duaci, factus est rector CoIIegii. f ib.7. Jan. 1681. 

Dominicus Yiva, nat. 19. Oct. 1648 Liciis (Lecce) in 
Provincia Otranto, 12. Maj. 1663 NeapoU ingressus, 
20 annis docuit theologiara, factusque 1711 rector Col- 
legii NeapoUtani ; mortuus est ProvinciaUs 5. Jul. 1726. 

Antonius Marius (Mayr), Nesselwangii in Suevia 
24. Oct. 1673 natus, studiis vacavit MonachU, nomen 
dedit Societati 25. Mart. 1689, 3 annis philosophiam, 
dein 13 annis theologiam scholasticam professus Fri- 
burgi et Ingolstadii, factus est rector et magister novi- 
tiorura Landsbergae. Per 19 ultimos vitae annos prse- 
fectum studiorum egit Ingolstadii, ubi in odore viri reU- 
giosi perfectionis studiosissimi f 3. Jul. 1749. 

Henrieus Kilber, 8. Mart. 1710 Moguntiae natus, 
ingr. 11. Jul. 1728, creatus est lector huraaniorura Wir- 
ceburgi et Heidelbergae, dein philosophiam docuit, et per 
22 annos theologiam Herbipoli. Suppressa Societate sus- 
cepit Serainariura Heidelbergense dlrigendum, ubi f 25. 
Octobris 1783. 

In restituta Societate. 

Jo. Ludovieus de Rozaven, nat. Coriosopiti (Brit. 
rainor) 9. Mart. 1772, ingr. 28. Mart. 1804 in Russia, 
Assistens GalUae 1820 oppugnabat errores abbatis La- 
mennais. f Roraae 2. Apr. 1851. 

Maria Angelus Chastel, Prov. Francia, nat. 12. Fe- 
bruarii 1804, ingr. 17. Nov. 1827 soUde refutavit tradi- 
tionaUsmum et rationaUsmimi. f Paris. 4. Feb. 1861. 

614 7, Scientia. Joann. Perrone, nat. 11. Mart. 1794, ingr. 10. Nov. 
1815 (Rom.). t Castel Gandolfo 28. Aug. 1876. 

Jos. Kleutgen. Tremoniae nat. 9. Sept. 1811, ingr. 
28. Apr. 1834, f 13. Jan. 1883 Kaltern (TiroL). 

Card. Joan. B. Franzelin, nat. 15. Apr. 1816, ingr. 
27. Jul. 1834 (Austr.), f Romje 11. Dec. 1886. 

Josephus de Bonniot, nat. 20. Apr. 1831, ingr. 9. Aug. 
1858, scripsit optima opera super qufestionibus nostro tem- 
pore prse ceteris discutis solitis de anima humana, de 
miraculis et factis supranaturalibus. f Parisiis 19. No- 
vembris 1889. 

Ludovicus de San, nat. 20. Nov. 1832, ingr. 11. Oct. 
1851 (Belg.), f Lovanii 15. Dec. 1904. Juxta multos 
theologus maximus in restituta Societate. 

Dominicus Palmieri, nat. 4. Jul. 1829, ingr. 6. Jun. 
1852, f RomsB 25. Maj. 1909. 

Gulielmus Wilmers, Bokae (Buke) in Vestfalia, 30. Jan. 
1817 natus, ingr. Brigse 29. Sept. 1834, per annos 1854—69 
(2 annis exceptis) docuit philosophiam et theologiam. 
Interfuit ut tlieologus Cardinalis Geissel concilio provin- 
eiali Coloniensi 1860 et 1869—70 Concilio Vaticano ut 
theologus Vicarii ap. Bombayensis. Celebrantur adhuc 
ejus „Manualia religionis" (Lehrbuch der Religion; 4 tomi, 
7edit., et Kurzgefafites Handbuch d. kath. Religion, 4 ed.). 
Preeterea scripsit opera apologetica. Obiit Ruremondse 
9. Maj. 1899. 

b. Theologia positiva et polemica. 

B. Petrus Canisius hseresin oppugnavit non verbo 
tantum, sed etiam scriptis solidis. f 1597. 

Gregorius a Valentia (vide Theol. scholast.). f 1603. 

Antonius Possevinus, Mantuse natus 1533, novembris 
1559 ingr., in Sabaudia et postea per 10 annos in Gallia 
impugnator fortissimus hsereticorum, quos concionibus, 
scriptis, disputationibus confutavit. Anno 1573 secretarius 
P. Mercuriani factus, sed 5 annis post a Gregorio XIII. 
ad magnas expeditiones apostolicas missus est (vide 
ipsam synopsin). f Ferrariee 26. Feb. 1611. 

Petru^ Scarga (vide Conciones). f 1612. 

Ven. Robertns Bellarminiis, natus 4. Oct. 
1542 in Monte Politiano in Florentinis, 21. Sept. 1560 
ingr., 1563 — 67 magister, dein studiosus theologiae, docuit 
1570 Lovanii, ubi composuit grammaticam hebraicam 
et opus ,,de Scriptoribus ecclesiasticis". In collegio Ro- 
mano per 11 annos legit de controversiis, factus postea 
rector ib., et ProvinciaUs Neap., 1599 Cardinalis, 1603—5 
Archiepiscopus Capuanus. Magna cum devotione adstitit 
Summo Pontifici in controversia cum republica Veneta 
et cum Jacobo rege Angliae. f Romse 17. Sept. 1621. 

Martinus Becanus (Verbeeck vel van der Beeck), 
nat. 1561 in Hilverenbeeck in Brabantia septentrionali, 
1583 ingr., docuit per 22 annos theologiam Herbipoli, 
Moguntiae, denique Viennse, ubi f 22. Jan. 1624. 

liUdoTicus Richeome, nat. 1544 in Dinien- 
siura civitate (Digne), ingr. 25. Jul. 1565, bis Pro- 
vinciaUs Lugdun. (1586 et 1605), semel Aquitanise, ab 
sequalibus „Cicero gallus" appellatus, ingeniose defendit 

615 fidem catholicam contra Calvinianos et Societatem contra 
inimicos. f 15. Sept. 1625. 

Jacobus Gretserus, nat. 1562 Markdorfii (dioec. Con- 
stantiensis), 24. Oct. 1578 ingr., Ingolstadii 3 annis phi- 
losophiam docuit, 1592 cathedram P. Gregorii a Valentia 
obtinuit, cui 1605 renunciavit, ut totum scriptioni 
se daret. At iterum 1609 — 1615 theologiam et tum quidera 
moralem professus est, strenuus per totam vitara oppu- 
gnator protestantismi. f Ingolstadii 28. Jan. 1625. 

Franciscus Garassus, nat. 1584, ingr. 18. Oct. 1610, 
curam egit pestiferorum, apologeta infatigabilis et hinc 
inde nimis acerbus. f 14. Jun. 1631. 

Adamus Contzen, nat. 1575 Monjoy in Julia, ingr. 
1595, lector S. ScripturBe Moguntise, a Bellarraino magni 
sestimatus; sine intermissione pugnavit contra doctores 
Heidelbergenses. f Monachii 19. Jun. 1635. 

Petrus Pazmanus, 4. Oct. 1570 natus in Grosswardein 
(Varadini majoris), anno eetatis 13. ex Calviniano ca- 
tholicus et 1587 Jesuita. 21. Apr. 1616 cura licentia 
Pontificis ad Somascos se contulit, nec tamen apud ipsos 
intravit. 21. Nov. 1616 Archiepiscopus Strigoniensis (Gran), 
dotavit Universitatem Tyrnaviensem (Nagy-Szombat), 
fundavit Seminarium Pazmaneum Viennse et creatus 
Cardinalis 19. Nov. 1629, f Posonii 19. Mart. 1637. 

Dionysins Petavins, (Petau), nat. 21. Aug. 
1583 Aureliani, ibidem jam canonicus, 15. Jun. 1605 
Nancii ingr. est Societatem. Rhemis et in „la Fleche" 
per multos annos docuit rhetoricam, unde prseclaram 
linguarura notitiara acquisivit, et factus 1621 lector 
S. ScriptursB et theologise dograaticse Parisiis, in studia 
etiam chronologica et historica maximo cum successu 
incubuit, oppugnavit rigorismura et errores dograaticos 
emergentis Jansenismi. Sed antequam magnura opus 
dogmaticum, in quo copiosa ejus scientia positiva latet, 
perficere posset f Parisiis 11. Dec. 1652. 

Laurentius Forerius, Lucernse natus 1580, ingr. 1600, 
professus est philosophiam 6 annis, theologiam mora- 
lem 3, polemicam 6, complures annos erat cancellarius 
Academise Dilinganse, dein Rector Lucernensis, scripsit 
multa opera contra protestantes. f Ratisbonse 7. Jan. 1659. 

Theopliilus Raynaud, nat. 1587, ingr. 1602 (Pr. Lgd.), 
theologus eruditus, impiger at mordax defensor veri- 
tatis. f Lugduni 31. Oct. 1663. 

Frandscus Annatus, nat. 5. Feb. 1590 in Estaing 
prope Annat (Aveyron), ingr. 16. Feb. 1607, docuit 6 an- 
nis philosophiam et 7 theologiam Tolosas et rauneribus 
rectoris, Assistentis Gallise, et ProvinciaUs functus est. 
Ab anno 1654 — 70 confessarius erat Ludovici XIV., 
unus ex acerrirais Jansenistarum adversariis. f Pari- 
siis 14. Jun. 1670. 

Joannes Ferrerius, nat. 20. Jan. 1614, ingr. 22. Apr. 
1632, confessarius Ludovici XIV. 1670, anno 1663 ac- 
cepit mandatum tractandi pacem cum capitibus Janse- 
nistarum. Non erat ejus culpa, quod conferentiae carebant 
successu. f 29. Oct. 1674. 

Vitus Erhermannu^s, nat. 25. Maj. 1597 in Rentweins- 
dorf (dicec. Baraberg.) a parentibus lutheranis. Con- 
versus et Societatem 30. Maj. 1620 ingressus docuit phi- 

616 7. Scientia. losophiara per 3 et theologiam scholasticara per 16 annos 
Moguntiae et Herbipoli, item 5 annis theologiam moralem 
et 3 controversias ; Seminarii Fiildensis director erat 
7 annis, protestantes raultis scriptis confutavit. f Mo- 
guntiae 8. Apr. 1675. 

Carolus Sardagna, nat 10. Jan. 1731 Tridenti, ad- 
raissus 23. Oct. 1746 in Provincia Germ. Sup., professor 
Friburgi in Brisgovia, Katisbonae et Lucernae. f Ratis- 
bonee 22. Aug. 1775. 

Bernardus Meynier, nat. 16. Jul. 1604, ingr. 8. Maj. 
1625, fervens raissionarius et fertilis scriptor controver- 
siarum. f 12. Dec. 1682. 

Joannes Adavi, nat. 1608, ingr. 1622, praedicator et 
apologeta, convertit multos protestantes. f 12. Maj. 1684. 

Steph. Agard. de Champs, nat. 1613, ingr. 1630 (Franc), 
inter priraos novit artera nudandi callidas Jansenistarum 
doctrinas (De haeresi janseniana). f Paris. 31. Jul. 1701. 

Jo. Jac. Scheffmaeher, nat. in Alsatia 1668, ingr. 
1685, lector controversiarum, reduxit multos lutheranos 
ad Ecclesiara. f 18. Aug. 1733. 

Jac. Philippus Lallemant, nat. 1660, ingr. 1677 
(Franc), ingeniose et cum successu oppugna^it Janse- 
nismura Quesnehi. f 24. Aug. 1748. 

Lud. Patouillet, nat. 1699, ingr. 1715, oppugnabat Jan- 
senistas et philosophos saeculi 18. f Avenione 1779. 

Claud. Adrianus Nonnotte, nat. 1711, ingr. 7. Sept. 
1730, defendebat religioneni contra incredulos, speciatim 
contra Voltaire. f Vesontione 3. Sept. 1793. 

Gul. Franc. Berthier, nat. 7. Apr. 1704, ingr. 24. Oct. 
1722, dirigebat opus ,,M6moires de Trevoux", ubi prse- 
clare respondet objectionibus encyclopaedistarum contra 
religionem; continuavit historiam Ecelesioe Gallicana; 
f Biturigibus 15. Dec 1782. 

Augustinus de Barruel, nat. 2. Oct. 1741, ingr. 15. Oct. 
1756, et iterum in novam Soc 1815; thenl. polomicus, 
ingeniosus in indagandis machinalionibus societatum 
antichristianarum rebellionis galiica). f Parisiis 5. Oc- 
tobris 1820. 

In restituta Societate. 

Jo. Xaverius Gagarin, e stirpe nobili russa, natus 
Moscuse 1. Aug. 1814, catholicus 1842, admissus in Soc 
12. Aug. 1843, scriptis suis id imprimis intcndit, ut Russia 
ad Ecclesiara catholicara propius aceederet; et cum Ca- 
rolo Daniel ccepit edere commentarios „Etudes rcli- 
gieuses" 1856. f Parisiis 19. Jul. 1882. 

c. Theologia inoraIi<s (cf. Theol. scholastica). 

Joannes Azor, nat. Lorcae in Hispania, 1559 ingressus, 
professus est philosophiam et theologiam in diversis 
urbibus, denique Romse, ubi f 19. Feb. 1603. 

Thomas Sanchez, Cordubie natus 1550, ingressus 1567, 
copiosa excellebat scientia juris et theologias moralis, ma- 
gister novitiorum Granatse. f 19. Maj. 1610. 

Joannes de Salas, natus 3. Dec 1553 in Gumiel de 
Yzan (dioec Osmensis), Jesuita 7. Sept. 1569, philoso- 
phiam docuit SegoviEe, theologiam per raultos annos in 
diversis urbibus, P. AquavivEe judicio unus e doctissimis 
in S. J. f 20. Sept. 1612. 

617 Paulus Filliuci, Senis natus 1566, 1584 ingr., professus 
philosophiara et mathematicam, dein per annos 10 theo- 
logiam moralem Romae, ubi f 5. Apr. 1622. 

Valerius Reginaldus (Regnault), natus 1545 in dioe- 
cesi Vesontina (BesanQon), 1573 ingr., docuit Burdigalse 
12 annis philosophiara et 20 annis theologiam moralera 
Mussiponte, Parisiis, DoIec Juxta S. Alphonsura Li- 
gorium numeratur inter auctores classicos, et SS. Carolus 
Borromeus et Franciscus Salesius eum clero suo commen- 
davere. f 15. Mart. 1623. 

Paulus Comitolus, nat. 1544 Perusinus, ingr. 1559, 
professor humaniorum et theologiae moralis, probabi- 
horista. f Perusis 18. Feb. 1626. 

Ferdinandus Castropalaus Leonensis Hispanus, nat. 
1581, 1596 ingressus, docuit philosophiam Vallisoleti, 
theologiam ComposteUas et Salmanticce. Rector Methym- 
nensis f 1. Dec 1633. 

Joannes Prmpositus (Prevost), Atrebatensis, nat. 
18. Mart. 1570, no\^tius 24. Apr. 1592, professus est 
philosophiam annis 4, 16 theologiara partira Lovanii 
partim Duaci. f anno aetatis 63. 8. Jun. 1634. 

Paulus liaymann, ffiniponti natus 1576, 
ingr. 1594, lector philosophiae per 6, theologise morahs 
pcr 16, juris canonici per 7 annos, Ingolstadii, Monachii, 
Dilinga;. f peste Constantiae 13. Nov. 1635. 

Ludovicm Turrianus (Torres) Coraplutensis, 1582 
annos 20 natus Jesuita, professus est per 40 annos phi- 
losophiam theologiamque scholasticam cum magna laude 
cum ahbi tum Compluti. f Matriti 13. Feb. 1655. 

Franciscus de Oviedo, 1602 natus Matriti, admissus 
1618, docuit Oropesae et Compluti philosophiam, ibidem- 
que et Matriti thcologiam moralem et scholasticam. 
f 9. Feb. 1651. 

Nicolaus Baldellus, Cortonae natus 1573, ingr. 1589, 
lector pliilosophia; 10 annis, theologife moralis 6, dog- 
maticffi Romae 4 annis. f Cortona; 16. Dec 1655. 

Herniannns Bnsembauni, 1600 natus in Not- 
tuln, Guestfalia;, in S. J. ab anno 1619, docuit philo- 
soi)hiaiii, theologiam dogmaticam et moralem. Ipsius 
opus principale „MeduIIa theologiae morahs 1650" saepius 
quam ducenties impressum est. f Rector C. Monaste- 
ricnsis 31. Jan. 1668. 

Antonius Escobar y Mendoza, Vallisoleti natus 1589, 
ingr. 1604. Operibus ejus abutebatur Pascal ad caliunni- 
andam theologiam moralem Jesuitarum. f Vallisoleti 
4. Jul. 1669. 

Thomas Tamburini, nat. 6. Mart. 1591 Caltanisettae 
in Sicilia, novitius 21. Sept. 1606, professus est philo- 
sophiam 4, theologiam dogmaticam 7, raoralem 17 annis. 
f Panormi 10. Oct. 1675. 

Antonius Terillus (Bonvill), natus 1623 Dorcestriae 
Angliae, admissus 20. Jun. 1647, lector philosophiae et 
theologiae dogmaticae, acer erat defensor Probabihsrai, 
qui isto terapore vehementer oppugnabatur, et scripsit 
contra P. Michaelem de Elizaldo (f 1678, qui sub no- 
mine Antonii Calladei scripto suo ,,de recta doctrina 
morum" conabatur destruere Probabilismum) opus, quod 
inscribitur „ReguIa morum". Huic praecesserat „Funda- 
mentum totius theologiae morahs (1668). f Leodii 11. Oc- 
tobris 1676. 

618 7. Scientia. Georgius Gobat, 1. Jul. 1600 in Charmoille (Pruntu- 
tensi) natus, ingr. 1. Jun. 1618, docuit theologiam, ut 
rector gubernavit C. Halense et Friburgense (Helv.). 
f Constantiae 23. Mart. 1679. 

Joannes Cardenas Hispalensis, 14 annos natus in- 
travit Societatera 1627; scripsit de theol. morali. f Hi- 
spali 6. Jun. 1684. 

Honoratus Fabri, nat. 1607, ingr. 1626, poeniten- 
tiarius Eomae ad S. Petrum per 28 annos et theologus 
S. Pcenitentiarise, acerrimus (aliquoties inde ultra mo- 
dum) defensor doctrinfe moralis in conferentiis. f Eomas 
8. Mart. 1688. 

Claudius Laeroix, 7. Apr. 1652 Dalhemii (Luxem- 
burgensis) natus, ingressus Treviris 9. Maj. 1673, docuit 
Coloniae et Monasterii. f 1. vel 2. Jun. 1714. 

Petrus Catalanius, natus 4. Jul. 1658 Buccherelae in 
Sicilia, ingressus 17. Nov. 1680, professus est litteras 
humaniores, philosophiam et theologiam moralem. f Pa- 
normi 12. Feb. 1732. 

Paulm Gabriel Antoine, Lunavillse natus 1679, 1694 
ingr. f Mussiponte 22. Jan. 1743. 

Nicolaus Mazzotta, Liciis (Lecce) natus 11. Oct. 
1669, in S. J. ab anno 1690 10. Jun., lector rhetorices, 
philosophiae et theologise moralis. f 21. Jan. 1737. 

Joannes Reuter, 13. Oct. 1680 in comitatu Luxem- 
burgensi natus, admissus 22. Maj. 1706, docuit huma- 
niora, philosophiam, denique 8 annis theologiam mo- 
ralera Treviris, ubi f 21. Jan. 1752. 

Edmundus Voit, nat. 27. Sept. 1707 Neostadii (Neu- 
stadt) ad Salam, ingr. 11. Jul. 1727, lector theologise 
moralis Herbipoli, rector novitiatus Moguntini et 21. Mart. 
1771 Provincialis Eheni Superioris. f 29. Oct. 1780. 

In restituta Societate. 

Joannes Petnis Gury, nat. 23. Jan. 1801, ingr. 22. Aug. 
1824, professor in Vals, mortuus in Mercoeur, dum prse- 
dicabat missionem f 18. Apr. 1866. 

Antonius Ballerini, nat. Bononiae 10. Oct. 1805, ingr. 
13. Oct. 1826 (Eomae). f Eomse 27. Nov. 1881. 

d. Interpretatio Saerse Scriptnrse. 

Joannes lHaldonatas, natus 1534 Domibus 
reginae (Las casas de la Eeina) in Estremadura, lO.Aug. 
1562 ingressus Eomse, ab a. 1563 lector theologiae Pa- 
risiis, denique a Gregorio XHI. Eomam vocatus est, ut 
operam suam conferret in novam editionem Septuaginta 
interpretum. Optimum ejus opus est Interpretatio 
4 Evangeliorum. f Eomae 5. Jan. 1583. 

Alphonsus Salmeron, Toleti natus 8. Sept. 1515, 
unus ex primis S. Ignatii sociis. Scripsit in 16 tomis 
interpretationem novi testamenti magis ad formam theo- 
logise biblicse. f Neapoli 13. Feb. 1585. 

Franciscus de Ribera, nat. 1537 ViUacastini in Ca- 
stilia, ingr. 1537 sacerdos 30 annos natus, docuit exe- 
gesin Salmanticae 16 annis, confessarius S. Theresise. 
Eminet ejus Commentarius in 12 prophetas minores. 
f Salmanticae annos 54 natus 24. Nov. 1591. 

619 Hieronymus Prado, natus 1547 Baezse in Hispania, 
novitius 1572, Cordubse per annos 16 explicabat S. Scrip- 
turam. Cum P. ViUalpando operam conferebat in inter- 
pretationes Prophetae Ezechielis f Eomse 23. Jan. 1595. 

Franciscus Toletns (vid. Theol. scholast), 
a Gregorio XIV. consultor Congregationis pro emendatione 
Vulgatse creatus est, et Clemens VIII. eandem rem cu- 
randam ipsi fere totam commisit. Eeliquit commen- 
tarios in Evangelium S. Joannis, in 12 capitula Evan- 
gelii S. Lucse et in epistolam S. Pauli ad Eomanos. f 14. Sep- 
tembris 1596. 

Emmanuel Sa, nat. 1530 in Lusitania, S. J. 7. Apr. 
1545, studuit literis Conimbricae, docuit ibidem, Gandiae 
et Compluti philosophiam ; dein Eomae professus est 
S. Script. et a Sixto V. in emendanda Vulgata occupatus; 
fundavit complures domos in superiore Italia. f Aronae 
30. Dec. 1596. 

Martinus Antonius Delrio, natus Antverpise 1551, 
Sabnanticae doctor 1574, postea VicecanceUarius et pro- 
curator generalis in consilio Brabantiae, 1580 ingressus 
Societatem, lector erat Sacrae Scripturee Duaci, Salman- 
ticse, aUis in locis. f Lovanii 19. Oct. 1608. 

Jo. B. ViUalpandus Cordubensis, nat. 1552 aut 1555, 
habiUs architectus, ingr. 10. Aug. 1575. Ipsius et Patris 
Pradonis nomine prodierunt Interpretationes Ezechi- 
eUs prophetae. f Eomse 22. Maj. 1608. 

Nicolaus Serarius, 5. Dec. 1555 natus in pago Lotha- 
ringise EamberviUers, ingr. 3. Mart. 1573, docuit Herbi- 
poli philosophiam et theologiam, et per 20 fere annos lector 
fuit S. Scripturae Herbipoli et Moguntiae. Scripsit „Pro- 
legomena biblica et commentaria in omnes epistolas ca- 
nonicas", interpretatus est Ubros aUquot V. Testamenti, 
complura conscripsit historiam ecclesiasticam Moguntiae 
iUustrantia. f ibidem 29. aut 30. Maj. 1609. 

Benedictus Pererius, (Pereira), natus circa 1535 Eu- 
zafae prope Valentiam, novitius 1552, docuit philoso- 
phiam, theologiam et exegesin. Inter alia notatu sunt 
dignae ipsius interpretationes Geneseos et Danielis pro- 
phetffi. f Eomae 6. Mart. 1610. 

Ludovicus Alcazar, 1554 HispaU natus, ingr. 1569, 
lector philosophiae et per ampUus 20 annos S. Scripturae 
Cordubae et Hispali interpres. Laudatur ipsius commen- 
tarius in Apocalypsin. f 16. Jun. 1613. 

Ven. Robertus Bellarminus, (vide Theol. polem.). Sub 
Gregorio XIV. et Clemente VIII. videtur habuisse maxi- 
mam partem in emendanda Vulgata. Mortuo Toleto a 
Clemente VIII. Eomam vocatus est, ut isti succederet. 
f 17. Sept. 1621. 

Benedictus Justiniani (Giustiniani), natus Genuae 
1550, ingr. 1567 Eomae, docuit rhetoridam et theologiam 
Tolosae, Messanse, Eomae, fuit theologus CajdinaUs legati 
Cajetani in Polonia. Magni fit ejus interpretatio episto- 
larum S. PauU. f Eomae 19. Dec. 1622. 

Gasparus Sanetius (Sancio vel Sanchez), 1554 natus 
Centum Fontibus in CastiUa (Cienpopuelos), ingr. 22. Feb. 
1571, docuit multis annis humaniora, et S. Scripturam 
explicuit Compluti et in aliis cathedris, scripsit commen- 
tarios in multos libros Vet. Testamenti. f Matriti 16. No- 
vembris 1628. 

620 7, Scientia. Jacobus Tirmm, natus 16. Sept. 1580 Antverpiae, 
S. J. 13. Mart. 1600, primus Rector domus professee Ant- 
verpiensis, ubi f 14. Jul. 1636. 

Cornelius a Lapide (van den Steen), 18. Dec. 1567 
Borcholtii in campo Leodiensi natus, Societati nomen 
dedit 11. Jul. 1592. Lector S. Scripturae Lovanii et RomBe. 
Interpretatus est totam Bibliam exceptis psalmis et 
libro Job. f 12. Mart. 1637. 

Joannes de Pineda, nat. Hispali 1558, ingr. 1572, jam 
priusquam sacerdotio initiari ponet Granatse philo- 
sophiam, sacerdos theologiam et per 18 annos S. Scrip- 
turam professus est Cordubae, Hispali, Matriti. Inter- 
pretatio libri Job est opus ejus optimum, quod etiam 
hodiedum magni aestimatur a protestantibus. f 27. Jan.1637. 

Jacobus Bonfrerius (Bonfrere), Dionanti natus 12. Apr. 
1573, ingr. 14. Dec. 1592, lector philosophiae et theologiae 
Duaci, imprimis scripsit de V. Testamento et „Onomasticon 
urbium et locorum S. Scripturae". f Tornaci 9. Maj. 1642. 

Jo. Stephanus Menochius, nat. 1575 Patavii, ingr. 
25. Maj. 1594, docuit S. Scripturam et theologiam mo- 
ralem, Romse fuit rector CoIIegii, Povincialis, Assistens 
Italiae et admonitor Generalis. f 4. Feb. 1655. 

Renatm Jos. de Tournemine, nat. 1661, ingr. 1680, 
praeter multas doctas commentationes in „M6moires de 
Trevoux", edidit dissertationes de chronologia historiee 
sacraa. f Parisiis 16. Maj. 1739. 

In restituta Societate. 

Franc. Xav. Patrizi, nat. Romae 19. Jun. 
1797, ingr. 12. Nov. 1814 (Rom.). Per multos annos prae- 
clare docuit scientiam sacrarum Scripturarum tum Lo- 
vanii, tum Romae et edidit commentarios in sacros libros. 
f Romae 23. Apr. 1881. 

Rudolphus Cornely, 19. Apr. 1830 natus Breyelii, 
ingr. 15. Oct. 1852; studuit linguis orientalibus in Syria, 
yEgypto, Parisiis, explicavit S. Scripturam MariaB ad Lacum 
et RomsB (1868 — 89), incitavit socios ad scribendum, 
cum ipso suasore et cooperatore edi ccepti sunt com- 
raentarii periodici „Stimmen aus Maria-Laach" et „Die 
kath. Missionen", scriptor optimus et indefessus, cui de- 
bentur „Introductio in S. Scripturam" 1897 et alii com- 
mentarii in „Cursu S. Scripturae". f Treviris 3. Mart. 1908. 

Josephus Knabenbauer, nat. Deggendorfii 19. Mart. 
1839, admissus 27. Sept. 1857; ab anno 1873 lector S. Scrip- 
turae (uno anno excepto) usque ad mortem. Praeter mul- 
tas commentationes in „Stimmen aus Maria - Laach", 
scripsit et edidit commentarios in lib. Job, in Prophetas 
minores, in Isaiam, Jeremiam, Ezechielem, Danielem, 
Baruch, in 4 EvangeUa etActus; commentarii in Psalmos 
et ad Thessalonicenses, quos moriens absolutos reliquit, 
prodeunt postumi. f Trajecti ad Mosam 12. Nov. 1911. 

e. Jus canonicnm. 

Paulus Laymann (vide Theol mor.). 

Ernricus (Ehrenreich) Pirhing, natus 12. Apr. 1606 
Sigerti in Bavaria, ultimus antiquce stirpis, studiis utrius- 
que juris omni cum laude absolutis, Societatem ingressus 

621 est 24. Mart. 1628. Docuit philosophiam, theologiam 
moralem et jus canonicum Dilingae, item sacrara inter- 
pretatus est Scripturara et 10 annis Eystadii concionatoris 
officio functus, cujus maximura opus est toraus in foUo: 
„Jus canonicum". f 15. Sept. 1679. 

Petru^ Lmrenius, 13. Aug. 1646 Coloniae natus, ingr. 
Treviris 13. Apr. 1663, Coloniae lector erat philosophiae, 
matheseos, theologiae scholasticae et juris canonici. f Con- 
fluentia! 16. Nov. 1723. 

RunoUus Plettenhergius, Guestfalus, nat. 20. Maj. 
1632, admissus 30. Jun. 1658, notus canonista saeculi 17. 
f Hildesii 12. aut 23. Jul. 1696. 

Jacobus Wiestner, natus 28. Mart. 1640 Feldkirchii, 
admissus 4. Aug. 1659, 20 annis Ingolstadii jus canonicum 
docuit, et cum anno 1770 Monachium se recepisset, elabo- 
ravit opera digna, quae vel ab ipso Benedicto XIV. ci- 
tentur. Ipsius „Jus canonicum" in 5 voluminibus prod- 
iit 1705. f 19. Nov. 1709. 

Josephus Vogler, natus 24. Feb. 1661 Maringiae (Mah- 
ringen) in Suevia, ingr. 7. Sept. 1676, docuit Ingolstadii 
et Monachii rhetoricam, philosophiam et theologiam. 
f 23. Jun. 1708. 

Franciscns Sclinialzg^neber, 9. Oct. 1663 
Griesbachii natus, in S. J. receptus 2. Oct. 1679, 
lector juris canonici Ingolstadii et Dilingas. Etiamnum 
Romae principatum inter auctores obtinet. f 7. Nov. 1735. 

Guido Pichler, natus 24. Maj. 1670 in Grossberghofen 
(dioec. Frisingensis), ingr. sacerdos 28. Sept. 1696, docuit 
jus canonicum Dilingae et Ingolstadii, postea 1731 ope- 
rarius Monachii, ubi f 15. Feb. 1736. 

Josephus Biner, Gluringae in Vallesia 1697 natus, 
1715 ingr., annis 11 docuit philosophiam et theol. scho- 
lasticam, dein per 16 annos jus canonicum (Eniponti, 
Dilingae, Ambergae; f Rottenburgi 24. Mart. 1766. 

Jacobus Anionius Zallinger, Bolzani nat. 26. Jul. 
1735, admissus 9. Oct. 1753, 1773 Rector constitutus est 
Lycei ad S. Salvatoris Augustse Vindelicorum, ubi magna 
cum laude per 20 annos docebat jus canonicum sicut 
antea Monachii, Tridenti, Dilingas, (Eniponti. f in urbe 
patria 11. Jan. 1813. 

f. Historia ecclesiastica ejusqne scientise 
anxlliares. 

Frontonus du Duc, nat. 1558 Burdigalae, 12. Oct. 
1577 ingr., ab a. 1578 8 annis rhetoricam docuit, 7 S. Scrip- 
turam interpretatus est. Peritissimus erat sanctorum 
Patrum et apprime gnarus antiquitatum ecclesiasti- 
carum. f Parisiis 25. Sept. 1624. 

Jacobus Gretserus (vide theol. polera.). f 1625. 

BaUhasar Corderus (Cordier), Antverpiae 7. Jun. 1592 
natus, 31. Jan. 1612 in S. J., optirae meruit de exegesi 
et scientia patristica, docuit 8 annis theologiam moralem, 
dein S. Scripturam Vindobonae. f in itinere versus Ro- 
raam 24. Jun. 1650. 

Jacobus Sirmondns, Riorai in Gallia natus 
1559, admissus 26. Jul. 1576, docuit litteras humaniores 
Parisiis auditores, in quibus erat S. Franciscus Salesius, 
quo tempore classicum sermonis genus sibi comparavit. 

622 7. Scientia. Postquam ab anno 1590 per 18 annos secretarium egit 
Patris Aquavivae, revertit 1608 in Galliam, ubi 1637 — 1643 
erat confessarius Ludovici XIII. ; multorum Ecclesiae 
Patrum opera inedita imprimenda curavit, et usque ad 
mortem scriptioni incubuit. f Parisiis 7. Oct. 1651. 

Joannes Bollandus, natus 13. Aug. 1596 Juliomonte 
in ditione Leodiensi, ingr. 21. Sept. 1612, coepit conscri- 
bere „Acta Sanctorum", quae jam cum Kossweydio 
(f 1629) meditatus fuerat, viditque prodire 5 prima vo- 
lumina. f Antverpise 12. Sept. 1665. 

Hunc ut hagiographi secuti sunt (praeter Papebro- 
chium, V. infra) ex celebrioribus hi quatuor: 

Godefridus Henschenius, nat. Venray 21. Jan. 1601, 
ingr. Mechlinias 22. Nov. 1619, socius BoUandi. f Ant- 
verpiae 11. Sept. 1681. 

Gulielmus Cwperus (Cuypers), nat. Antverpiae 1. Maj. 
1686, ingr. 31. Jul. 1704. Petiit missionem in Indias, sed 
jussus fuit continuare Acta Sanctorum. f Antverpiae 2. Fe- 
bruarii 1741. 

Joannes Stiltingus, nat. Doerwijck 24. Feb. 1703, 
ingr. 30. Sept. 1722 (Belg.), BoUandista ex lectore hu- 
maniorum. f Antverpia 28. Feb. 1762. 

Josephus Ghesquiere, nat. Cortrace 27. Feb. 1731, 
ingr. 16. Oct. 1750 (Belg.), BoUandista et socius P. 
C16 in componendo „Museo historiographico". f Essen- 
diae in Geldria 23. Jan. 1802. 

Philippns liabbens (Labbe), 10. Jul. 1607 
Biturigibus natus, ingr. 28. Sept. 1623, docuit rhetoricam, 
philosophiam, 5 annis theologiam, scriptor deinde in 
genere positivo theologiae, f Parisiis 17. Mart. 1667. Hunc in 
„Concilii" edendis adjuvit Gabriel Cossart. 

Sforza Pallavicinns , Romae natus 28. Nov. 
1607, juris studio et, magistro Lugone, theologiae 
incubuit in C. Romano, 1628 doctor theologiae, 1630 
sacerdos et praelatus pluribus Congregationibus adscrip- 
tus fuit. 21. Jun. 1637 ingressus Societatem et 1639 factus 
lector philosophiae, successit Patri Lugoni creato Cardi- 
nali in cathedram, ipse quoque 1659 ab Alexandro VII. 
dignitate cardinalitia insignitus. Auctor est „Historiae 
concilii Tridentini". f 5. Jun. 1667. 

Joannes Garnierus, 11. Nov. 1612 natus Parisiis, in 
S. J. 15. Oct. 1628, lector theologiae per annos 30. Edidit 
non paucos scriptores antiquos quibus addidit commen- 
tarios praeclaros. f Bononiae 26. Oct. 1681. 

Petrus Possinus (Poussines), nat. 1609, ingr. 7. Jul. 
1624, multa opera Patrum grascorum et scriptorum by- 
zantinorum edidit, operam impendit etiam in historiam 
S. J. f Tolosaj 2. Feb. 1686. 

Renatus Rapin, nat. 3. Nov. 1621, ingr. 22. Oct. 1639, 
poeta latinus, bene scripsit historiam Jansenisnii, quae 
hoc demum nostro tempore edita est. f Parisiis 27. Oc- 
tobris 1687. 

Daniel Papebrochius, nat. Antverpiae 17. Mart. 1628, 
24. Oct. 1646 ingr., prospere docuit litteras humaniores 
et philosophiam. Ab anno 1660 erat inter Bollandistas 
facile princeps. f 28. Jun. 1714. 

623 Joannes Hardouinus, Coriosopiti natus 23. Dec. 
1646, Jesuita 25. Sept. 1660, notus Collectione Coneili- 
orum a Schneemann continuata. f 3. Sept. 1729. 

Jacobus Longueval, nat. 18. Mart. 1680, admissus 
17. Sept. 1699, rogatus a clero Gallise scripsit priora 8 vo- 
lumina Histori^e Ecclesiae gallicanas, quae dein continuata 
est usque ad 18. volumen a Petro Claudio Fontenai (n. 
1683, ingr. 1698, f 1742), Petro Brumoy (n. 1688, ing. 
1704, f 1742) et G. Fr. Berthier (cf. supra). f Parisiis 
14. Jan. 1735. 

Josephus Hartzheim, ortus 11. Jan. 1694 Coloniae, 
ingr. 3. Maj. 1712, docuit humaniora, linguas orientales, 
philosophiam et theologiam. Edidit commentarios in 
S. Script., Biblioth. Coloniensem, Concilia Germaniae et 
alia. Obiit Coloniae 17. Jan. 1763. 

Franciscus Antonius Zaccaria, 27. Mart. 1714 Ve- 
netiis natus, 18. Oct. 1731 in provinciam Austriae ingr., 
docuit Goritiee, sed mox vocatur Romam. 1745 successit 
Muratorio custos bibliothecae ducalis Mutinensis. Ipsc 
celebre opus scripsit contra Febronium. Suppressa So- 
cietate Romara se recepit et docuit in „Sapientia", mor- 
tuus 10. Oct. 1795. 

Alphonsus Muzzarellus, Ferrariae natus 22. Aug. 1749, 
20. Oct. 1768 ingr. Bononiae, ibidem et Imolse docuit, 
suppressa Societate rexit C. nobilium Parmense. A Pio VII. 
nominatus theologus pcenitentiariae. Deportatus a Gal- 
lis, Parisiis obiit 25. Maj. 1813. 

In restituta Societate. 

Victor de Buck, Bollandistoe, nat. 24. Apr. 1817, ingr. 
11. Oct. 1835. f Bruxellis 23. Maj. 1876. 

Carolus de Smedt, nat. 6. Apr. 1833, ingr. 13. Nov. 
1851. f BruxelUs 4. Mart. 1911. 

Jo. Martinov, nat. in Russia 7. Oct. 1821, postea 
catholicus, Jesuita 18. Sept. 1845, scripsit de sanctis 
graeco-slavis. f Cannis 26. Apr. 1894. 

g. Historia Societatis. 

Historia generalis. 

Nicolaus Orlandinus, nat. 1554, admissus 7. Nov. 
1572, scripsit partem I. historiae S. J. Defunctus est 
Romae 17. Maj. 1606. 

Franciscus Sacchinus, natus 10. Nov. 1570 Paciani 
prope Pelusium, Jesuita 8. Oct. 1588, opus Orlandini 
continuavit scribendo Partes II. — V. Tom. I. f Romae 
16. Dec. 1625. Supplementum de missionibus extra 
Europam in Parte V. Tom. I. debetur Possino. 

Josephus Juvencius, 14. Sept. 1643 Parisiis natus, 
1. Sept. 1659 in S. J., lector rhetoricae in diversis C, 
Romam denique vocatus. Scripsit II Tom. partis V. 
historiae S. J. Laudatur ut humanista et editor scrip- 
torum veterum expunctis locis lascivis. f 29. Maj. 1719. 

Julius CcBsar Cordara, nat. 16. Dec. 1704 Alexandriae 
in Italia, 20. Dec. 1718 Jesuita, magister Viterbii, et 
1742 historiographus Societatis. Scripsit latine historise 
partem VI., i. e. res gestas sub Mutio Vitellescho 2 Tomis 
(1750 et 1859). f 6 Mart. 1785. 

624 7. Scientia. Daniel Bartoli et ipse bene scripsit lingua italica 
historiam Societatis. f 12. Jan. 1685. 

Historia partieularis. 

Balthasar Tellez, nat. 11. Jan. 1596, Jesuita 24. Mart. 
1610 (lusitane) scripsit „Chronicon Prov. lAisitaniw'' 
tempore Simonis Rodriguez et edidit P. Emmanuelis d'Al- 
meyda historiam iEthiopiae, f Ulyssipone 4. vel 19. Apri- 
lis 1675. 

Antonius Franco, nat. 1662, ingr. 26. Jul. 1677, 
f Eborse 3. Mart. 1732. „Synopsis annalium S. J. in 
Lusitania 1540—1725". 

Ignatius Agricola (f 23. Jan. 1729), Adamm Flotto 
(f 21. Aug. 1744), Fr. Xaver. Kropf (f 22. Jun. 1746) scrip- 
serunt Historiam Pr. Germanise Sup. 1541 — 1640. 

Fridericus de Reiffenberg (f 25. Oct. 1764) Historiam 
Pr. Germaniae Inferioris. Coloniae 1764. 

Joannes Sehmidl, nat. 22. Dec. 1693, admissus 9. Oct. 
1710, Historiam Pr. Bohemiae a. 1555—1653. 5 vol. 
f Pragffi 13. Mart. 1762. 

Ardonius Socher, nat. 5. Sept. 1694, novitius 10. Oc- 
tobris 1711: „Historiam Pr. Austriffi" 1540—1590. 1 vol. 
f Viennse 18. Mart. 1771. 

Stanislaus Rostowski, nat. 13. Nov. 1711, admissus 
5. Jul. 1726. „Lithuanicarum S. J. historiarum" II. 10. 
1768. 1792. et recognoscente P. Joe Martinov (f 26. Apr. 
1894) 1877. f 25. Feb. 1784. 

De Missionibus scripsere 

Petrus de Jarric, nat. Tolosae 1566, ingr. 8. Dec. 1582 : 
Hist. missionum Assistentiae Lusitaniae. f 28. Febr. 1618. 

Carolus le Gobien, nat. 1653, ingr. 1671, ccepit 1702 
in lucem dare „Lettres 6difiantes . . . ^crites des Missions 
Etrangeres par quelques missionnaires de la Cie de J6sus" ; 
quod opus continuatum est usque ad suppressionem S. J. 
(34 vol.). f Parisiis 5. Mart. 1708. 

J. B. du Halde, nat. Parisiis 1674, ingr. 1692, post 
P. Gobien direxit istarum epistolarum publicationem, 
et edidit juxta scripta missionariorum ,,Description de la 
Chine" (3 vol. cum mappis per missionarios delineatis). 
f Paris. 18. Aug. 1743. 

Josephus StocJclein, nat. 1676, ingr. 1700, descripsit 
Missiones in „Der Neue Weltbott" 1728—1761 (38 tom.). 
f 28. Dec. 1733. 

Petrus Fr. Xav. de Charlevoix, nat. 1682, ingr. 1698: 
scripsit de missionibus Japoniae, Paraquariae etc. f Fle- 
xii 1. Feb. 1761. 

In restituta Societate. 

AchillesGuidee, nat.Ambiani 1792, ingr. 1814, scripsit 
hist. PP. Fidei, PP. SS. Cordis, et initia novae S. J. in 
Gallia. f Ambiani 13. Jan. 1866. 

Joannes M. Prat, nat. 1809, ingr. 1830, de primo 
saeculo S. J. in Gallia. f Lugd. 22. Nov. 1891. 

Augustus Carayon, nat. 1813, ingr. 1841, edidit docu- 
raenta historiae et bibliographiam historiam S. J. f Pic- 
tavii 15. Maj. 1874. 

625 Elesban de Guilhermy, nat. Parisiis 1818, ingr. 1836, 
composuit Menologium totius S. J. 14 vol. f Parisiis 
6. Aug. 1884. 

Augustinus de Backer (f 1. Dec. 1873) et Aloysius 
de Backer (f 7. Apr. 1883) ediderunt „Bibliotheque des 
6crivains de la Cie, de J6sus", 1. edit. 1853—1861 2. edit. 
1872—1876. Al. de Backer et 

Carolns SommerTogel (nat. Argentorati 1834, 
ingr. 1853), qui 3. editicnem praeclarissimam curavit, 
impressam 1890—1902 in 10 vol. 4. gr. f Parisiis 
4. Maj. 1902. 

Stanisl. Zalenslci, nat. 11. Sept. 1843, ingr. 15. Nov. 
1857. Scripsit: Historiam S. J. in Polonia 1555—1905 (po- 
lonice) 1896—1906. 11 vol. et „Jesuit« in Russia alba" 
(polonice-gall. et ital. 1888). f Neo Sandeciae 23. Aug. 1908. 

h. Historia profana. 

Joannes Mariana, nat. 1536 Talaverae, ingr. 1. Jan. 
1554, docuit 1561 Romae, 1565 in Sicilia, 1569—1574 
theologiam Parisiis, dein rediit in Hispaniam. Opus prae- 
cipuum: Historia Hispaniae Hbris 30, latine et Wspanice, 
a temporibus antiquis usque 1612. f Toleti 16. Feb. 1624. 

Famianus Strada, 1572 Romae natus, ingr. 8. Sept. 
1591. Opus praecipuum: Historia belli belgici (lingua 
optime latina, exploratis diligenter fontibus). f Romae 
6. Sept. 1649. 

Aloysiu^ Boleslaus BaXbinu^, nat. 1621 Regino graecii, 
1636 admissus, historiographus Bohemus. f Pragae 29. No- 
vembris 1688. 

Gabriel Daniel, 8. Feb. 1649 natus Rotomagi, novitius 
16. Feb. 1667, factus bibliothecarius, historiographus re- 
gius, scripsit historiam Galliae. f 23. Jun. 1728. 

Gul. Hyac. Bougeani: Historia pacis Guestfaliensis 
(cf. supra Katech.). f 1743. 

Henricus Griffet, nat. 1698, ingr. 1712: hist. regni 
Ludovici XIII. et alia opera. f Bruxellis 22. Feb. 1771. 

Gahriel Brotier, nat. 1723, ingr. 1740, doctus editor 
Taciti et Plinii. f Paris. 12. Feb. 1789. 

Adamus Stanislaus Naruszewicz, 20. Oct. 1733 nat., 
13. Aug. 1748 ingr., suppressa Societate episcopus Smo- 
lenscensis 1775, 1790 Luceoriensis ; scripsit historiam Po- 
loniae in 10 tomis. f 6. Jul. 1796. 

Stephanus Katona, nat. 13. Dec. 1732, ingr. 30. Oct. 
1750, maximus Hungariae historiographus. f 18. Aug. 1811. 

Jos. Fra)ic. Lafitau, nat. 1681, ingr. 1696, 1712 mis- 
sionarius in Canada: De moribus gentium incultarum 
in America. f Burdigalae 3. Jul. 1746. 

Anna-Maria de Moyriac de Mailla, nat. 1669, ingr, 
1686, miss. in China 1703 : historia generalis regi Sinensis, 
juxta historiographos Sinenses. f Pekini 28. Jun. 1748. 

Antonius Gaubil, nat. 1688, ingr. 1704, miss. in China 
1722, de historia Sinensi et populis notis apud Sinenses etc. 
f Pekini 24. Jul. 1759. 

{Missionarii galli Pekinenses.) M6moires concemant 
riiistoire, les sciences, les arts, les mceurs, les usages etc. 
des Chinois, publicata Parisiis expensis gubernii gallici 
1774—1814. 16 vol. 4. 7. Scientia. Fr. Xav. de Feller, nat. Braxellis 18. Aug. 
1735, ingr. Tornaci 28. Sept. 1754, operibus multis vari- 
oram argumentorum raagnum sibi nomen acquisivit, e. gr. 
Lexico historico virorum celebriorum. f Eatisbonse 
23. Maj. 1802. 

In restituta Societate. 

Jos. Ferd. Damierger, Passavii natus 1. Mart. 1795, 
sacerdos 26. Aug. 1837 Societatem ingressus, missionarius, 
1845 lector historiae Lucernae, ab a. 1852 habitabat in 
Schaf tlarn prope Monachium. Scripsit historiam synchroni- 
sticam, cujus 15 tomi exstant. f Schaftlarn 1. Maj. 1859. 

Carolus Cahier, nat. Parisiis 1807, ingr. 1824, cum 
Arthuro Martin (nat. 1801, ingr. 1819, f 1856) edidit com- 
plura volumina aliquanti valoris: „M6Ianges d'arch6o- 
logie, d'histoire et de litt^rature", imprimis circa medium 
SBvum. t Paris. 26. Feb. 1882. 

i. liitteratnra. 

Joannes Perjngnan, natus 1530 Elchse in regno 
Valenciae, 30. Sept. 1551ingr.,Conimbricae et Romae splen- 
debat orationum suarum optima latinitate; interpre- 
tatus est S. Scripturam Lugduni et Parisiis. f 28. Oct. 1566. 

Emmanuel Alvarez, 1526 in insula Madeira natus, 
S. J. a 4. Jun. 1546, excellebat notitia, linguarum latinse, 
graecae, hebraicse, Rector compluriura CoUegiorura. Notus 
est ut auctor grararaaticse, quae in paene omnibus C. S. J. 
in usu erat. f Eborse 30. Dec. 1582. 

Horatius Tursellinus, (Torsellini) 1544 natus Rorase, 
ingr. 10. Aug. 1562, Rector C. Roraani, Florentini, Lau- 
retani. Scripsit „Historiara a raundo condito", et „De 
particulis latinae orationis", edit. nova Lipsiae 1829—1845. 
t 6. Apr. 1599. 

Jacobus Pontanvs (Spanmiiller), natus 1542 Pontibus 
(Briick) in Boheraia, 1562 ingressus docuit raulta cura 
laude litteras latinas et graecas cum rhetorica. Edidit libros 
quosdam in usum scholarum, qui suo tempore magni 
aestimabantur. f 25. Nov. 1626. 

Fredericus de Spee, nat. 25. Feb. 1591, ingr. 22. Sept. 
1610, clarus poeta et auctor operis: „Cautio criminalis" 
(2. ed. 1632). f Treviris 7. Aug. 1635. 

Mathias Casimirus Sariiewski, 24. Feb. 1595 nat. 
Vilnae, adraissus 25. Jul. 1612, 1623 Romara venit, raandato 
TJrbani VIII. hymnos Breviarii emendavit, concionator 
aulicus Varsoviee, ubi f 2. Apr. 1640. 

Joannes a Cerda (de la Oerda), clarus ob eruditio- 
nem perfectam in litteris grjecis et latinis et ob editionera 
VirgiUi. Natus erat Toleti circa 1560, ingr. 4. Oct. 1577. 
f Matriti 6. Maj. 1643. 

Jacobus Balde (poeta latinus), 1603 Ensishemii prope 
Colmariara natus, ingr. 1624, lector rhetorices, concio- 
nator Ambergae, Monachii, Neoburgi, ubi f 9. Aug. 1668. 

Andreas Perzivali, nat. 24. Jan. 1600, oriundus grje- 
cus ex insula Creta, ingr. 8. Feb. 1629 in Sicilia, docuit 
bonas litteras per 40 annos. Claruit notitia linguae graecae: 
„Corapendium gramraaticae graecae". f 5. Jan. 1669. 

627 Petrus Le Moyne, nat. 1602, ingr. 1619: St. Louis ou 
le H6ros chr6tien. Poeme h^roique. 1653. f Paris. 
22. Aug. 1671. 

Joannes Commire, nat. 1625, ingr. 1643, poeta latinus. 
f Paris. 25. Dec. 1702. 

Dominicus Bouhours, n. Parisiis 1628, S. J. 1644, 
a contemporaneis habitus arbiter puritatis linguae gal- 
licae. f Paris. 27. Maj. 1702. 

Natalis Steph. Sanadon, nat. Rotoraagi 1676, ingr. 1691, 
poeta latinus. f Parisiis 22. Oct. 1733. 

Jacohis Vaniere, nat. 1664, S. J. 1680, poetalatinus. 
f Tolosae 22. Aug. 1739. 

Dominicus de Colonia, Aquis natus 31. Maj. 1660, 
adraissus 1673, raagister in classibus inferioribus et per 
10 annos lector rhetorices, post quos 25 annis Lugduni 
doeuit theologiara positivara. Scripsit „De arte rheto- 
riea". f Lugd. 12. Sept. 1741. 

Carolus Poree, ortus 4. Sept. 1675, ingressus 8. Sept. 
1692. 1708 et deniceps cum applausu docuit rhetoricam 
Parisiis, ubi decessit. f 11. Jan. 1741. 

Yvo Andre, nat. in Brit. rain. 1675, ingr. 1693: Essai 
sur le Beau. f 26. Feb. 1764. 

Frane. Jos. DesUllons, nat. 1711, S. J. 1727 auctor 
fabularura latinarura. f 17. Mart. 1789. 

In restituta Soeietate. 

Alexander Baumgartner, Helvetus ortus 27. Jun. 1841, 
ingr. 20. Oct. 1860. Geschichte der Weltliteratur 1897 ad 
1911. 6 vol. f Luxemburgi 5. Sept. 1910. 

k. Astronomia. 

Franeiscus Maria Grimaldi, nat. 2. Apr. 1613 Bo- 
noniae, adraissus 18. Mart. 1632, cujus opere usus est New- 
ton. Ipse reperit luminis refractionem. f 28. Dec. 1663. 

Jo. B. Riccioli, nat. 17. Apr. 1598 Ferrariae, novitius 
6. Oct. 1614; celeber astronomus. f 25. Jun. 1671. 

Maximilianus Hell, 15. Maj. 1720 Schemnitii in Hun- 
garia natus, ingr. 18. Oct. 1738, prseses speculae astro- 
nomicae in Universitate Vindobonensi, 1768 mandato 
regis Daniag in Lappiam profectus est. f 14. Apr. 1792. 

In restituta Societate. 

Franciscus de Vico, natus Maceratae 19. Maj. 1805, 
ingr. 23. Dec. 1823; 1839 director speculae astronomicae 
C. Romani. f Londini 15. Nov. 1848. 

Angelns Secchi, 29. Jun. 1818 natus Regii 
Mutinen., ingr. 3. Nov. 1833; celeber astrqnomus (di- 
versus ab archeologo P. Petro Secchi). f Romae 26. Fe- 
bruarii 1878. 

Stephanus Perry, nat. Londini 26. Aug. 1833, ingr. 
12. Nov. 1853 (Angl.), astronoraus, f 27. Dec. 1886 in 
Demerara. 

Inter speculas (astronomicas, . . . magneticas, . . . 
meteorologicas, . . . sisraologicas . . . ), quas Jesuitae pas- 
sim condiderunt, quaedam, apud externos etiam incla- 

628 8, Scriptores ascetici. ruerunt, ut hic saltem nominari mereantur, v. g. Habana 
(Pr. Cast.) inchoata anno 1858; — Manila (Pr. Arag.) 
1865; — Stonyhurst (Pr. Angl.) 1842; — Georgetown 
(Pr. MNEb.) 1842—43; — Zi-ka-wei (M. Nankin, Pr. Franc.) 
1873, translata in Zo-s6 anno 1901; — Kalocsa (Hung.) 
1879; — „Observatorio del Ebro" (Pr. Arag.) et aliae 
complurium aliarum historiam paucis narrat P. de Vr6- 
gille, in „Les observatoires de la Compagnie de J6sus au 
d^but du XX. siecle": uti Saint-Louis (Pr. Miss.) 1860; 
— Tananarive (Madagascar, Pr. Tolos.) 1880; — Puebla 
(Pr. Mex.) 1880; — Omaha (Pr. Miss.) 1885; Jersey (Pr. 
Franc.) 1893; — Valkenburg (Pr. Germ.) 1896; — Gra- 
nata (Pr. Tolet.) 1902; — Bulawayo (in Africa, Pr. Angl.) 
1903; Cleveland (Pr. Miss.) etc. 

1. llathematica. 

Christophorus Clavius, nat. 1538 Bambergae, Jesuita 
1555, „Euc]ides saeculi XVL", Romse annis 20 docuit 
mathematicam et 1581 operam dabat Calendario Gre- 
goriano. f Romae 6. Feb. 1612. 

Paulus Guldinus, parentibus protestantibus 12. Jun. 
1577 Sti Galli progenitus fuit. Admissus est Landsbergae 
1597. Ab ipso originem habet „Regula Guldini'''' vel bary- 
centrica. f Grsecii 3. Nov. 1643. 

Christophorus Scheiner, 25. Jul. 1575 natus Silvae 
(Wald prope Mindelheim) in Suevia, ingr. Societatem 1595, 
doeuit mathesin et theologiam Ingolstadii, Friburgi Bris- 
goviae et Romae. f 18. Jul. 1650. 

Joan. Carolus de la Faille, 1. Mart. 1597 Antverjjiae 
natus, novltius 12. Sept. 1613; mathematicus insignis 
Matritura vocatus est, ut infantem Dominum Joannem 
Austriacum instrueret. f Barcinone 4. Nov. 1652. 

Joannes Adamus Scball von Bell, Coloniae 1591 nat., 
Romae ingr. 21. Oct. 1611, in Chinam profectus 1622, ubi 
et missionarii muneribus fungebatur et praesidebat tribu- 
nali mathematico. f 15. Aug. 1666. 

Crregorins a S. Tincentio (de Saint-Vin- 
cent), 8. Sept. 1584 natus Brugis, Jesuita 25. Oct. 1605, 
qui mathematicam ditavit inventionibus summi mo- 
menti; ab imperatore Ferdinando IL Pragam vocatus 
fuit. f Gandavi 27. Jan. 1667. 

Athanasius Kircher, 2. Maj. 1602 nat. Gayssae prope 
Fuldam, Moguntias ingr. 2. Oct. 1618, Herbipoli docuit 
philosophiam et mathesin, dein Romam venit, ubi f 27. No- 
vembris 1680. 

Ferdinandus Verbiest, Pitthemii prope Cortracura 
29. Oct. 1623 natus, ingressus 29. Sept. 1641 Mechlinias, 
profectus est 1659 in Chinam, ubi 1669 factus est praeses tribunalis mathematici, quo munere semper Jesuita fun- 
gebatur usque ad mortem Patris Hallerstein (1774). 
f 28. Jan. 1688. 

JacobusKresa, nat. 19. Jul. 1645, ingr. 30. Sept. 1667, 
docuit mathematicara Pragae, Olomucii, dein Matriti 
per annos 15 cum applausu. f Brunae 28. Jul. 1715. 

Vincentius Riccati, 11. Jan. 1707 natus in Castello 
Franco, ingr. 20. Dec. 1726, docuit mathematicam supe- 
riorem Bononiae. f 17. Jan. 1775. 

Rogerius Josephus Boscomch, Ragusae natus 18. Maj. 
1711, 31. Oct. 1725 ingr. Romae, prospere docuit philo- 
sophiam et mathematicam Romae et Ticini. Suppressa 
Societate vocatus Parisios, raox rediit Mediolanura, ubi 
f 12. Feb. 1787. 

In restituta Societate. 

Andreas Caraffa, natus 24. Jun. 1789, admissus 
8. Jun. 1815, lector mathematicae in C. Roraano. f Ti- 
bure 7. Dec. 1845. 

m. liingnarum scientia. 

Quam bene missionarii S. J. de linguis diversissirais 
meriti sint, exponunt 

Dahlmann S. J. : Die Sprachkunde und die Missionen 

(1500—1800). 

Peeters, S. J.: Bibliographie des ouvrages de lin- 
guistique publifis par les missionnaires de 1825 i 1904 in 
„Missions Belges de la Cie de J6sus". Janvier 1905. 

In linguis insignioribus erant inter alios 

Matthaeus Ricci (f 1610) et Ludovicus Buglio (f 1682) 
in Sinensi, Jos. Constantinus Besclii (f 1746) in Taraul; 
Robertus de NobUi (f 1656) et Jo. Calmette (f 1740) in 

Sanscrit. 

n. Artes: arcliitectnra, pictnra. 

Fr. Coad. Steph. Martellange, nat. Lugduni 1569, ingr. 
1590, celeber arehitectus, 8edifica\it coraplures Ecclesias et 
CC. Societatis. f Parisiis 3. Oct. 1641. 

Fr. Coad. Dan. Seyhers, nat. Antverpiae 5. Dec. 1590, 
ingr. 10. Dec. 1614, celeber pictor florum. f Antv. 
2. Nov. 1661. 

Pauliis Hoste, nat. 1652, ingr. 1666, scripsit tra«tatum 
notatu dignum de architectura navium. f Tulloni 23. Fe- 
bruarii 1700. 

Fr. Coad. Dionysius AttUret, nat. 1702, ingr. 1735, 1739 
in China, insignis pictor et optiraus religiosus. f Pekini 
8. Dec. 1768. 8. Scriptores ascetici. Franciscus Arias, natus 1533 Hispali, saeerdos ingr. 
1561, optime meritus et moderator animarum et superior. 
f Hispali 15. Maj. 1605. 

Joannes Busceus (Buys), natus 1547 Neomagi, Je- 
suita 1. Jul. 1563, edidit opera Petri Blesensis, Hincmari 
Rhemensis et aliorum, idem scripsit complures libros asce- 
ticos et de controversiis. Mortuus est Moguntiae, ubi 

629 docuerat per 22 annos theologiam, exegesin et polerai- 
cam, f 30. Maj. 1611. 

Alplionsns Bodrigncz, 1537 natus Valli- 
soleti, ingr. 1557, lector theologiae moralis, rector, ma- 
gister novitiorum. Ejus opus „Exercicio de Perfeccion" 
ubique celebratur. f Hispali in faina sanctitatis 21. Fe- 
bruarii 1616. 630 8. Scriptores ascetici. Jacobus Alvarez de Paz, natus 1560 Toleti, ingr. 
24. Feb. 1578, Limse in Peruvia lector philosophise et 
theologise, rector et Provincialis. f 17. Jan. 1620. 

Antonius de Gaudier, 7. Jan. 1572 natus in dicec. Sues- 
sionensi, 24. Sept. 1589 in Belgio ingr., lector S. Scrip- 
turse et theologise moralis, magister novitiorum Parisiis. 
f non plus 50 annos natus 14. Apr. 1622. 

Lindovicns de Ponte (de la Puente), Valli- 
soleti ortus 11. Nov. 1545, 2. Dec. 1574 ingr., docuit philo- 
sophiam et theologiam; sed imbecilliore valetudine co- 
actus cedere huic officio, se totum dedit magisterio novi- 
tiorum et scriptioni operum asceticorum. f Vallisoleti 
16. Feb. 1624. 

Carolus Scribani, natus Bruxellis 21. Nov. 1561, ad- 
missus Treviris m. martio 1582, Rector per 22 annos et 
Provincialis Flandriae (1613—19). f 24. Jun. 1629. 

Jeremias Drexelius, Augustanus, nat. 15. Aug. 1581, 
Jesuita 27. Jul. 1598, concionator aulicus electoris Ba- 
varise. f Monachii 57 annos natus 19. Apr. 1638. 

Stephanus Binet, nat. 1569, ingr. 1590, f Parisiis 
4. Jul. 1639. 

iMdovicus de la Palma, 1559 nat. Toleti, 1575 in 
Provinciam Toletanam ingressus, insignis concionator, su- 
perior, magister novitiorum, Provincialis. f Matriti anno 
aetatis 82, 20. Apr. 1641. 

Nicolaus Lancieius, nat. Nesvisii in Lithuania 
10. Dec. 1574, abjurato Calvinismo Cracovise ingr. 17. Feb. 
1592. Studiis Romae finitis socius datus est Orlandino in 
scribenda historia Societatis. Aliquanto post factus lector 
linguse hebraicae, S. Scripturae, theologiae, rector diver- 
sorum CC, Provincialis. Decessit in collegio Caunensi 
Lithuanise cum fama sanctitatis 16. Mart. 1652. 

Jo. B. Saint-Jure, Metis ortus 19. Feb. 1588, ingr. 
4. Sept. 1604, gubernavit complures DD. prof., intravit 
sub Carolo I. in Angliam una cum aliquot sociis. f Pa- 
risiis 30. Apr. 1657. 

Joan. Euseb. Nieremberg, stirpe Germanus, 1590 
Matriti nat., ingr. 1614, mortuus Matriti 7. Apr. 1658. 

Casparus Druzbicki, 1590 inPoIonia nat., ingr. 20. Aug. 
1609, magister novitiorum, rector, Provincialis, claruit ut 
scriptor asceticus et concionator. f Posonii 2. Apr. 1662. 

Gulielmus Stanyhurstius, parentibus hibernis Bru- 
xellis 15. Jun. 1601 nat., Mechliniae 25. Sept. 1617 ingr., 
impiger et industrius praeses Congregationis B. M. V. 
studiosorum Lovaniensium per 30 annos. f 10. Ja- 
nuarii 1663. 

Jo. Jos. Surin, 29. Feb. 1600 ortus Burdigalae, ingr. 
2. Jul. 1616, insignis sanctitate vitae et magna prudentia 
in moderandis animabus. Ipsius opus notissimum est: 
„Catechisme spirituel". f 22. Apr. 1665. 

Jacobus Nouet, 25. Mart. 1605 Meduanse (Mayenne) 
natus, novitius 1. Sept. 1623, scripsit contra Jansenistas, 
et opuscula ascetica, magni quae adhuc aestimantur. f Pa- 
risiis 21. Maj. 1680. 

Pranciscus Quillore, nat. 1615, ingr. 1638. f Parisiis 
29. Jun. 1684. 631 Nicolaus Avancinus, nat. 1612 Tirolensis, admissus 
1627, lector rhetorices, theologiae moralis, philosophiae 
Graecii, theologiae moraUs et dogmaticae Vindobonae, ab 
a. 1682 Assistens pro Germania. f 6. Dec. 1686. 

Franciscus Nepveu, 29. Apr. 1639 S^- Mali natus, 
ingr. 12. Oct. 1654, f Redonibus 17. Feb. 1708. 

Hieronymus de Gonnelieu, nat. Suessionibus 1640, ingr. 
1657, f Parisiis 1715. 

Jo. Dirckinck, in Guestfalia ortus 1641, 1661 ingr., 
rector, magister novitiorum, Provincialis. Laudatur im- 
primis ejus „Semita perfectionis". f Geistae, 26. Jan. 1716. 

Benedictus Rogacci, Ragusae 18. Mart. 1646 nat., Ro- 
mae 15. Oct. 1661 ingr., docuit rhetoricam, magister novi- 
tiorum, denique dirigendis maxime exercitiis spiritualibus 
oceupatus. f Romae 8. Feb. 1719. 

Claudius Judde, 21. Dec. 1661 Rotomagi ortus, Je- 
suita 2. Feb. 1695, magister novitiorum Parisiis, f ib. 
11. Mart. 1735. 

Jo. Croiset, Massiliensis, nat. 28. Aug. 1656, novitius 
16. Dec. 1677, scripsit primum librum ad defendendam 
et illustrandam devotionem in SS. Cor Jesu. f Avenione 
31. Jan. 1738. 

Josephus de Gallifet, 2. Maj. 1663 Aquis natus, S. J. 
15. Sept. 1678, Assistens pro Gallia, de eadem devotione 
scripsit librum Benedicto XIIL dedicatum. f 1. Sept. 1749. 

J. B. Scaramelli, nat. Romae 24. Nov. 1687, admissus 
21. Sept. 1706, per 30 annos sacro ministerio vacabat. 
f Maceratae 11. Jan. 1752. 

Josephus Pergmayr, in Hablkofen Bavariae 4. Feb. 

1713 nat., 7. Sept. 1733 ingr. f Monachii, ubi concionatoris 
munere functus erat, 23. Mart. 1765. 

Pranciscus Neumayer, Monachii 17. Jan. 1697 ortus, 
ingr. 3. Oct. 1712, magno cum fructu regebat Congrega- 
tionem Monachii, postea Augustae Vindelicorum, florebat 
concionator in cathedrali et scriptor asceticus, ubi f 
1. Maj. 1765. 

Jo. Michael Kroust, nat. 25. Nov. 1694 in Aspach le 
bas Alsatiae, novitius 8. Oct. 1711, confessarius matris 
Ludovici XVI. usque ad a. 1768. f Pruntruti 10. Nov. 1772. 

Barthol. Baudrand, nat. 1701, ingr. 1721, f Viennae 
(Gall.) 3. Jul. 1787. 

Joan. Nic. Grou, 24. Nov. 1731 nat. in dicecesi Bolo- 
niensi (Boulogne), ingr. 1746 ultimavota nuncupavit Mus- 
siponte, quo tempore Societas in Gallia jam erat sup- 
pressa; Jesuitis e Lotharingia expulsis Parisiis sub alieno 
nomine degebat, saeviente omnium ibi rerum perturba- 
tione Angliam petiit ibique vitam regulae S^- Ignatii usque 
ad extremum conformem clausit in Lulworth. f 13. De- 
cembris 1803. 

In restaurata Societate. 

Henricus Ramiere, nat. 1821, ingr. 1839, propagator 
apostolatus orationis. f Tolosae 3. Jan. 1884. 

Pranc. Xav. Gautrelet, nat. 1807, ingr. 1829. f Mont- 
Iu(jon 4. Jul. 1886. 

632 8. Scriptores asceticL Bmedictus Valuy, nat. 1808, ingr. 1839, f Lugduni 
24. Aug. 1869. 

Petrus CJiaignon, nat. 8. Oct. 1791, ingr. 14. Aug. 1819 
(Franc), f Andegavi (Angers) 20. Sept. 1883. 

Franc. Ser. Hattler,na.t. inAmras (Tirol) ll.Sept. 1829, 
ingr. 12. Oct. 1852, optimus facile scriptor asceticus po- 
puhris, t (Eniponte 13. Oct. 1907. 

Maoritias Meschler, nat. Brigas 16. Sept. 1830, ingr. 
8. Nov. 1850, fcecundus rerum asceticarum scriptor, 
magister Novitiorura, instructor tertiae prob. Provin- 
ciaUs, Assistens. f Exaten 2. Dec. 1912. 

633 Praeterea non pauci Patres prius commemorati lau- 
dari merentur ut scriptores ascetici, e. g. BeUarminas, 
Segneri, Pinamonti, Gretser et alii. 

De libro exercitionun S'. ^atii praeter complures 
jam nominatos bene meruerunt: Jo. Jos. Petit-Didier 
(f 1756), Ignatius Diertins (f 1700), ab a. 1696 Assistens 
pro Germania, Aloysius Belleeius (f 1757); in restituta 
Societate Chaignon (f 1883), Meschler (f 1912) et prae 
ceteris vero omnibus Roothaan (f 8. Maj. 1853). Com- 
mentariis in Exercitia Sensom et verba amplissime ex- 
plicavit Antonius Denis, f Caroloregii (Belg.) 20. No- 
vembris 1892. 634 —— -^-^j^wo^r^^l^^^^^^^rtc»*— m. Elenchus Sanctorum, Beatorum, 

Prote- 

Urbani VIII. et S. Sedis Decreta inviolate servaturus, sincere profiteor, humana tantum auctoritate acci- 
confirraata fuere ab Apostolica Sede, cujus judicio me et omnia scripta mea penitus subjicio. 1. Sancti cano- Nomen 

S. P, Ignatius de Loyola, Fund. C. . . 

S. P. Franciscus Xaverius C 

S. P. Franciscus Borgia C 

S. P. Joan. Franciscus Regis C 

S. P. Franc. de Hieronymo C 

S. P. Petrus Claver C 

S. Aloysius Gonzaga Sch. C 

S. Joannes Berchmans Sch. C 

S. Stanislaus Kostka Nov. Sch. C. . . . 

S. Paulus Miki Sch. M 

S. Joannes de Goto Sch. M 

S. Jacobus Chisai Sch. M 

S. Alphonsus Rodriguez Coad. C Patria Natus 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10') 
11 
12 
13 Loyola (Cantabr.) 


1491 


Xaver. (Navarra) 


7. Apr. 1506 


Gandia (Hisp.) 


28. Oct. 1510 


Fontiscop. (GaUia) 


31. Jan. 1597 


Cryptal. (Italia) 


17. Dec. 1642 


Verdun. (Hisp.) 


1580 


CasteUion. (ItaUa) 


9. Mart. 1568 


Diest (Belg.) 


13. Mart. 1599 


Rostkov. (Polon.) 


28. Oct. 1550 


Ava (Jap.) 


1564 


Goti ins. (Jap.) 


1578 


Bigen. (Jap.) 


1533 


Segub. (Hisp.) 


25. Jul. 1531 14 
15 
16 
17 
18 
19 2. Beati (91) ab Eccle- B. P. Joannes de Britto M. 
B. P. Andreas Bobola M. . . 
B. P, Petrus Canisius C. . . 
B. P. Petrus Faber C. . . . 
B. P. Bemardinus ReaJinus C. 
B. P. Antonius Baldinucci C. , Ulyssip. (Lusit.) 
Sandomir. (Polon.) 
Noviomag.(Neerl.) 
ViUaret. (Sabaud.) 
Carpens. (Ital.) 
Florent. (Ital.) 1. Mart. 1647 

1592 

8. Maj. 1521 

13. Apr. 1506 

1530 

19. Jun. 1565 ') 10, 11, 12 cracibus affun fuerunti 635 Venerabilium, Servorum Dei ex S. J. 

statio 

piendas esse qualificationes personarum et factorum in hac Serie et in tota Synopsi enuntiatas, exceptis iis quse 

Ludovicus Schmitt S. J. 

nizati (1—13). Ingr. in S. J. 


Obiit 


Beatificatus 


Canonizatus 


Festiim 


15. Aug. 1534 


Romae 


31. Jul. 


1556 


27. JuL 1609 


12. Mart. 1622 


31. Jul. 


15. Aug. 1534 


Sanciani 


2. Dec. 


1552 


25. Oct. 1619 


12. Mart. 1622 


3. Dec. 


2. Feb. 1548 


Romae 


30. Sept. 


1572 


24. Nov. 1624 


12. Apr. 1671') 


10. Oct. 


8. Dec. 1616 


Lalovesci 


31. Dec. 


1640 


7. Maj. 1716 


5. Apr. 1737 


16. Jun. 


2. Jul. 1670 


Neapoli 


11. Maj. 


1716 


19. Mart. 1806 


26. Maj. 1839 


11. Maj. 


7. Aug. 1602 


Carthag. (Amer.) 


8. Sept. 


1654 


21. Sept. 1851 


15. Jan. 1888 


9. Sept. 


25. Nov. 1585 


Romae 


21. Jun. 


1591 


19. Oct. 1605 


31. Dec. 1726 


21. Jun. 


24. Sept. 1616 


Romffi 


13. Aug. 


1621 


28. Maj. 1865 


15. Jan. 1888 


13. Aug. 


Oct. 1567 


Romas 


15. Aug. 


1568 


16. Aug. 1670- 


31. Dec. 1726 


13. Nov. 


Aug. 1586 


Nangasakii 


5. Feb. 


1597 


15. Sept. 1627 


8. Jul. 1862 


5. Feb. 


1597 


Nangasakii 


5. Feb. 


1597 


15. Sept. 1627 


8. Jul. 1862 


5. Feb. 


1596 


Nangasakii 


5. Feb. 


1597 


15. Sept. 1627 


8. Jul. 1862 


5. Feb. 


31. Jan. 1571 


MajoricaB 


31. Oct. 


1617 


12. Jun. 1825 


15. Jan. 1888 


30. Oct. sia declarati (14-104). 4. Feb. 
21. Maj. 
27. Apr. 

9. Aug. 

3. Jul. 

7. Nov. ') Ut scribit Generalis Oliva 25. Apr. 1671 ad Provincialem Fl. Belgii, solemnitaa canonizationis celebrata est in Basilica 
Si Petri Dominica 2, post Pascha, i, e, 12, Apr. 1671i 17. Dec. 1662 


Oriur. 


4. Feb. 1693 


21. Aug. 1853 


31. Jul. 1611 


Janov. 


16. Maj. 1657 


30. Oct. 1853 


8. Maj. 1543 


Friburg. Helv. 


21. Dec. 1597 


20. Nov. 1864 


15. Aug. 1534 


Romae 


1. Aug. 1546 


5. Sept. 1872 


18. Oct. 1564 


Lycii 


2. Jul. 1616 


27. Sept. 1895 


21. Apr. 1681 


Pophii 


7. Nov. 1717 


25. Mart. 1893 636 Martyres. 

40 Martyres Brasilise,*) ad insulas Canarias 15. Jul. 1570 in mare projecti, quorum cultum Gregorius XV. permisit 
et Pius IX. restituit 11. Maji 1854.") Sacerdotes Patria Natus 20 
21 23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 B. l^atius de Azevedo Sup. Miss. . . 

B. Didacus de Andrada 

Scholastiei 

B. Antonius Suares 

B. Benedictus a Castro 

B. Franciscus de Magalhaes 

B. Joannes Fernandes 

B. Aloysius Correa 

B. Emmanuel Kodrigues 

B. Simon Lopes 

B. Emmanuel Fernandes 

B. Alvarus Mendes 

B. Petrus Nunes 

B. Andreas Gon^alves 

B. Joannes a S. Martino 

Novitii scholastici 
B. Gonzalvus Henriques Diac. . . . . 

B. Didacus Pires 

B. Ferdinandus Sanchez 

B. Franciscus Peres Godoi 

B. Antonius Correa 

B. Emmanuel Pacheco 

B. Mcolaus Diniz 

B. Alexius Delgado 

B. Marcus Caldeira 

B. Sanjoannes 

CoaMulores temporales 

B. Emraanuel Alvares 

B. Franciscus Alvares 

B. Dominicus Fernandes 

B. Gaspar Alvares 

B. Amarus Vaz 

B. Joannes de Majorga 

B. Alphonsus de Vaena . 

B. Antonius Fernandes 

B. Stephanus Zuraire 

B. Petrus Fontoura 

B. Gregorius Scrivano 

B. Joannes de Zafra 

B. Joannes de Baeza 

B. Blasius Ribeiro 

B. Joannes Femandes 

B. Simon Acosta Portuens. (Lus.) 
Petragan. (Lus.) 

Petragan. (Lus.) 
Chacimen. (Lus.) 
Salacien. (Lus.) 
Ulyssip. (Lus.) 
Eborens. (Lus.) 
Alcochet. (Lus.) 
Urenien. (Lus.) 
Celoricen. (Lus.) 
Elvens. (Lus.) 
Fronteiren. (Lus.) 
Vianen. (Lus.) 
Toletan. (Hisp.) 

Portuens. (Lus.) 
Mssen. (Lus.) 
Castell. (Hisp.) 
Turrigien. (Hisp.) 
Portuen. (Lus.) 
Zeiten. (Lus.) 
Brigant. (Lus.) 
Elven. (Lus.) 
Feiren. (Lus.) 
Portuen. (Lus.) 

Eboren. (Lus.) 
Coivillan. (Canar.) 
Borben. (Lus.) 
Portuen. (Lus.) 
Portuen. (Lus.) 
Joan. Pedeport. (Navarra) 
Toletan. (Hisp.) 
Ulyssip. (Lus.) 
Vascon. (Hisp.) 
Brachar. (Lus.) 
Logrunnien. (Hisp.) 
Toletan. (Hisp.) 
Hispanus 
Bracharen. (Lus.) 
Bracharen. (Lus.) 
Portuen. (Lus.) 1527 
1530 

1543 
1543 1555 

1553 
1556 

1557 1533 
1537 33 Martyres Japoniaa a Pio IX. beatiiicati 7. JuL 1867.') Sacerdotes Patria Natus Obiit Festum 60 
61 
62 B. Carolus Spinola . . 
B. Franciscus Pacheco 
B. Joannes Bapt. Zola Januen (ItaJ.) 
Pontis Lim. (Lus.) 
Brixien. (Ital.) 1564 
1565 
1575 NangasaM 10. Sept. 1622 
Nangasaki 20. Jun. 1626 
Nangasaki 20. Jun. 1626 10. Sept. 
20. Jun. 
20. Jun. ^) Cf. ..Martjrres Fidei. Patres ac Fratres Lusitani S, J." ete. in Appeudice ad Cat. Lus, 1901, — ') Omnium horum festum agitur 15. Julii, 
') Ex his: Concremati vivi 28, se. num, 60—66. 69, 70—72, 74—86. 87—89, 91, 92; capite plexi 2,8C, num, 67, 73; aquis glacia- 
tibus occisus num, 68; undis ebullientibus et sulphuieis peifusus num, 86; ffiiunmis caiceiis coufectus num< 90i 

637 Martyres. Sacerdotes Patria Natns Obiit Festnm 63 

64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

73 

74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

90 
91 
92 B. Balthasax de Torres . . . 
B. Paulus Navarro . . . . . 
B. Camillus Costanzo . . . . 
B. Hieronymus de Angelis . 
B. Joannes Bapt. Machado . 
B. Didacus Carvalho . . . . 
B. Michael CarvaUio . . . . 
B. Sebastianus Chimura . . 

B. Thomas Tzugi 

B. Antonius Ixida 

Scholastid 

B. Augustinus Ota 

B. Gonzalvus Fusai . . . . 
B. Antonius Chiuni . . . . 

B. Petrus Sampo 

B. Michael Xumpo 

B. Ludovicus Cavara . . . . 
B. Joannes Chingocu') . . . 
B. Thomas Acafoxi . . . . 
B. Vincentius Caun . . . . 

B. Petrus Einxei 

B. Paulus Chinsuchi . . . . 
B. Joannes Chiusaco . . . . 

B. Michael Tozo 

B. Michael Nacaxima Nov. . 
B. Dionysius Fugixima Nov 
B. Petrus Onizuchi Nov. . . 
B. Simon Jempo Nov. . . . 

Coadjutores 
B. Ambrosius Femandes . . 
B. Leonardus Chimura. . . 
B. Gaspar Sandamatzu . . . Granat. (Hisp.) 
Laninien. (Ital.) 
BovaUn. (Ital.) 
Ennen. (Sicil.) 
Terzerien. (Azor.) 
Conimbric. (Lus.) 
Brachar. (Lus.) 
Firanden. (Jap.) 
Sonong. (Jap.) 
Ximabar. (Jap.) 

Ogicen. (Jap.) 
Bigen. (Jap.) 
Micaven. (Jap.) 
Oxuanus (Jap.) 
Oarien. (Jap.) 
Arimen. (Jap.) 
Amanguc. (Jap.) 
Fingen. (Jap.) 
Coreanus 
Fa«iranen. (Jap.) 
Usanden. (Jap.) 
Cocinotzu (Jap.) 
Cingiven. (Jap.) 
Fingen. (Jap.) 
Aitzuten. (Jap.) 
Faciran. (Jap.) 
Notzuen. (Jap.) 

Xysten. (Lus.) 
Nangas. (Jap.) 
Omuren. (Jap.) 14. Dec. 1563 
1560 
1572 

1580 
1578 
1577 
1565 
1571 
1570 

1572 
1582 
1572 
1572 
1589 
1582 
1582 
1572 
1580 
1588 
1572 
1605 
1588 
1583 
1593 
1604 
1575 

1551 
1575 
1565 NangasaJd 

Ximab. 

Firandi 

Yedi 

Omurae 

Xendai 

Omurse 

NangasaM 

NangasaM 

Nangasaki 

Firandi 

NangasaM 

Nangasaki 

Nangasaki 

Nangasaki 

NangasaJd 

Nangasaki 

Nangasaki 

Nangasaki 

NangasaM 

NangasaM 

NangasaM 

NangasaM 

Ungen. mont. 

Ximab. 

Ximab. 

Yedi 

Omurae 
Nangas. 
Nangas. 20. Jun. 1626 

1. Nov. 1622 

15. Sept. 1622 

4. Dec. 1623 

22. Maj. 1617 

22. Feb. 1624 

25. Aug. 1624 

10. Sept. 1622 

6. Sept. 1627 

3. Sept. 1632 10. Aug. 
10. Sept. 
10. Sept. 
10. Sept. 
10. Sept. 
10. Sept. 
10. Sept. 
10. Sept. 
20. Jun. 
20. Jun. 
20. Jun. 
20. Jun. 
20. Jun. 
25. Dec. 

1. Nov. 

1. Nov. 

4. Dec. 1622 
1622 
1622 
1622 
1622 
1622 
1622 
1622 
1626 
1626 
1626 
1626 
1626 
1628 
1622 
1622 
1623 7. Jan. 1620 
18. Nov. 1619 
20. Jun. 1626 20. Jun. 
16. Nov. 
25. Sept. 

4. Dec. 
22. Maj. 
25. Feb. 
25. Aug. 
10. Sept. 

6. Sept. 

3. Sept. 

25. Sept. 
10. Sept. 
10. Sept. 
10. Sept. 
10. Sept. 
10. Sept. 
10. Sept. 
10. Sept. 
20. Jun. 
20. Jun. 
20. Jun. 
20. Jun. 
20. Jun. 
6. Sept. 
16. Nov. 
16. Nov. 

4. Dec. 

10. Sept. 

27. Nov. 
20. Jun. SMartyres Anglise, qui Londini fuerunt suspensi et exenterati, quorum cultum Leo xm. contirmaTit 29. Dec. 1886. Nomen Patria Natus Ingressus Obut Festum 93 
94 
95 
96 

97 B. P. Edmundus Campion 

B. P. Alexander Briant . 

B. P. Thomas Woodhouse 

B. P. Joannes Nelson . . 

B. P. Thomas Cottam . . Londinen. 
Somerset. 
Anglus 
Skelton 

Lacastren. 25. Jan. 1539 
1553 1549 1575 
1581 
1573 8. Apr. 1579 1. Dec. 1581 
1. Dec. 1581 

29. Jun. 1573 
3. Feb. 1578 

30. Maj. 1582 1. Dec. 
1. Dec. 
1. Dec. 
1. Dec. 

1. Dec. 5 Martyres 15. Julii 1583 Cuculini in Salsetta insula lanceis conlossi et 2. Apr. 1893 a Leone Xin. beati declarati. 98 

99 

100 

101 

102 B. P. Rodulphus Aquavlva 
B. P. Alphonsus Pacheco . 
B. P. Antonius Francisco . 
B. P. Petrus Berna . . . . 
B. Franc. Aranha Coad. . . Hadrien. (Ital.) 
Minayen. (Hisp.) 
Conimbric. (Lus.) 
Asconen. (Ital.) 
Brachar. (Lus.) 2. Oct. 1550 
1551 
1553 
1552 
1555 Rom. 

Tolet 

Lus. 

Rom. 

India 2. Apr. 1568 

8. Sept. 1566 

1571 

1571 

1. Nov. 1571 15. 


Jul. 


1583 


15. 


Jul. 


1583 


15. 


Jul. 


1583 


15. 


Jul. 


1583 


15. 


Jul. 


1583 27. Jul. 

27. Jul. 

27. Jul. 

27. Jul. 

27. Jul. 2 Martyres Cassovise 7. et 8. Sept. 1619 diris et variis tormentis lente ab hsereticis interfecti, a Pio X. per Breve 
1. Nov. 1904 beatificati, quorum solemnitas primum celebrata est Romse in basilica S. Petri 15. Jan. 1905. 103 
104 B. P. Melchior Grodecz . 
B. P. Stephanus Pongracz Teschen. (Siles.) 
Alvincz (Transyl.) 1584 
1582 Austr. 
Austr. 22. Maj. 1603 
8. Jul. 1602 7. Sept. 1619 

8. Sept. 1619 Sept. 
Sept. ') ali Tohongocni 638 3. Venerabilium titulo insigniti') (105—155). 

Sacerdotes 


Patria Natos 


Ingressas 


Obut 


105 


V. Josephus AncMeta .... 


Laguna (Canai.) 19. Mart. 1534 


1. Maj. 1551 


Berigtigbse 


9. Jun. 1597 


106 


V. Ludovic. de Ponte .... 


Vallisoleti 11. Nov. 1554 


2. Dec. 1574 


Vallisoleti 


16. Feb. 1624 


107 


V. Aloysius La Nuza^) . . . 


McatsB (Sic.) 


16. Jan. 1608 


Palermi 


21. Oct. 1656 


108 


V. Rob. Bellajrmin. Caxd. . . 


Montispol. (It.) 4. Oct. 1542 


21. Sept. 1560 


Romse 


17. Sept. 1621 


109 


V. Claud. de la Colombi^re . 


S. Symphor. (Gal.) 2. Feb. 1641 


1659 


Paredi 


15. Feb. 1682 


110 


V. Francisc. de Castillo^) . . . 


Lima (Peru) 
LimsB 


11. Apr. 1673 


111 


V. Emmanuel Padial .... 


Granat. (Hisp.) 
Granatse 


25. Apr. 1725 


112 


V. JiUian. Manerius 


St. Geo. Eaintamb. 
Coriosopiti 


28. Jan. 1683 


113 


V. Jos. Maiia Pignatelli . . . 


Caesaraug. 20. Dec. 1737 


8. Maj. 1753 


Romse 


15. Nov. 1811 


114 


V. Gonsalvus Silveira M.«) . . 


Abnerin. (Lus.) 
Monomotap. 


15. Mart. 1561 115 

116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 

129 
130 
131 
132 
133 

134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 Martyres Anglise') V. 

V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 

V. 
V. 
V. 
V. 
V. 

V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. Joannes Comelius . 
Robertus Southwell 
Henricus Walpole . 
Rogerius FUcock . . 
Robertus Middleton 
Franciscus Page . . 
F. Mcolaus Owen 
Eduard. Oldcome . 
F. Rodulph. Ashley«) 
Thomas Gamet . . 
Edm. Arrowsmith . 
Thom. Holland') . . 
Rodulphus Corby . 
Henricus Morsseus*) 

Briantus Cansfield . 
Petrus "Wright . . . 
Eduardus Mico') . . 
Thom. Bedingfield") 
GuL Ireland .... Thom. Whitbread") 
Guliel. Harcott") . . 
Joannes Fenwick . . 
Joannes Green") . . 
Antonius Tumer . . 
Franc. Neville (sen.) 
Phihpp. Evans . . . 
David Lewis") . . . 
Joannes Ogilvie . . 
Abraham de Georgis") Bodmin (Comub.) 
Horsham 
Docking (Norf.) 
Sandvici (Cant.) 
Eborac. 
Harrov. (Essex.) 1557 
1560 
1559 Eborac. 

Lond. 

Haddock (Lanc.) 

Lancastr. 

DubUn. 

Norfolc. 

Roberfs Hall 

Heyton 

Essex. 

Norfolc. 

Lincoln. 

Essex. 

Lancastr. 

Dunehn. 

Londin. 

Leicestr. 

Hampton 

Monumeth. 

Abergon. 

Dnun (Scotiae) 

Alep (Syriae) 1561 
1590 
1574 
1585 
1600 
25. Mart. 1598 
1605 

1578 
1604 
1630 
1617 
1636 

1618 
1610 
1628 
1640 
1628 
1595 
1645 
1617 
1580 
1563 1. Apr. 1580 

17. Oct. 1578 
4. Feb. 1585 

1600 
1600 
1601 

15. Aug. 1587 

29. Sept. 1604 
1623 
1623 
1624 
1625 

18. Nov. 1604 

1629 

15. Jun. 1650 

8. Jan. 1638 

7. Sept. 1655 

7. Sept. 1635 

1632 

28. Sept. 1656 

7. Sept. 1660 

18. Apr. 1653 

1616 
7. Sept. 1665 

19. Apr. 1644 

1597 
26. Dec. 1583 Dorcestr. 

Londid 

Eboraci 

Lond. 

Lancastr. 

Lond. 

Vigomiae 
Vigomise 
Lond. 4. Jul. 1594 
21. Feb. 1595 

7. Apr. 1595 

27. Feb. 1601 

31. Mart. 1601 

20. Apr. 1601 

1606 

7. Apr. 1606 

7. Apr. 1606 
23. Jun. 1608 Lancastr. 28. vel 7. Sept. 1628 
Lond. 12. /22. Dec. 1642 
Lond. 7./17. Sept.1644 

Lond. 22. Jan. st. v. 1. Feb. 

1645 
Eboraci 3. Aug. 1643 

Londini 29. Maj. 1651 

Londini 3. Dec. 1678 

Londini 21. Dec. 1678 

Londini 24. Jan. 3. Feb. st. n. 

1679 
Londini 20. /30. Jun. 1679 
Londioi 20. /30. Jun. 1679 
Lond. 20./30. Jun. 1679 

Lond. 20. /30. Jun. 1679 
Lond. 20. /30. Jun. 1679 
Lond. 28. Feb. 1679 

Cardiffae 22. Jul. 1679 

Uskje 27. Aug. 1679 

Glasgoviae 10. Mart. 1615 Mazuse (^th.) 30. Apr. 1595 1) Ut Servus Dei decoretui titnlo „Venerabilis", hodiedum requiiitur promulgatio Decreti de signanda Commissione Introductionis 
Causs, a S. Pontifice subscriptL Pneter hos (51) Venerabiles alii 12 eodem titnlo jam gaudent, id quod ad eomm nomina (inter Servos 
Dei) adnotatiir. 

•) Decr. de virtutibus in gradn heroico (105 — 107 et 109), 

') De 110 — 113 habita Congr. piseparatoria de virtutibus. 

«) De nn, 108—114 Conlect. Proc. Ord. et Apost. 

') Ex his in patibulo suspensi et, plerique, etiamtum vivi, exenterati sunt nn. 115 — 128. 130. 133 — 138. 140—142. ^rumnis 
post tormenta confecti sunt, extra carcerem n. 129; in carcere nn. 131. 132; fustibus occisus n. 139. — De omnibus his M.M. Anglis 
(nn. 116—141) Decr. Introd. 6. Dec. 1886; de n. 142 Conc. RemissoriaL 5. Maj. 1629. 

•) Coad. non sacerdos. — ') alias Sanderson. — ") alias Clarton. — •) aJias Baynes. — '■") aUas Downes, 

i^) (Proviacialia) alias Harcott. — ^») aUas Waring. — ") alias Gavaa. 

'*) alias Carolus Baker, — '*) 143 erat Syrus; passus (capite plexus) in ^thiopia. 639 Servi Dei. 

Nomen 


Patria Natas 


Ingressos 


Obut 


144 


V. P. Petrus Dias 


Aradae (Lus.) 1526 


1548 


13. Sept. 1571 


145 


V. P. Franciscus de Castro . 


Montemolim 


1561 


13. Sept. 1571 


146 


V. Gaspar Goes schol 


Portel (Lus.) 
13. Sept. 1571 


147 


V. Franciscus Paulo nov. schol. 


(Lus.) 
13. Sept. 1571 


148 


V. Michael Aragonez nov. schol. 


Guisona (Hisp.) 


26. Aug. 1567 


14. Sept. 1571 


149 


V. Joannes Avares schol. . . 


Estreito (Lus.) 
14. Sept. 1571 


150 


V. Alphonsus Femandes schol. 


Vianna (Lus.) 
14. Sept. 1571 


151 


V. Andreas Paes schol. . . . 


Porto (Lus.) 
14. Sept. 1571 


152 


V. Ferdinandus AlvrSs schol. . 


Vizeu (Lus.) 
14. Sept. 1571 


153 


V. Petrus Dias schol 


Souto (Lus.) 
14. Sept. 1571 


154 


V. Petrus Femandes nov. coad. 


14. Sept. 1571 


155 


V. Didacus Carvalho nov. coad. 


Tondela (Lus.) 
14. Sept. 1571 Hi omnes (144—155) aut vivi aut occisi projecti sunt in mare inter insulas Canarias et Azores, de quibus Confecti 
Proc. Ordinarii. 4. Servi Dei') quorum causae inchoatae sunt (156—263)* 

Martyres ^thiopise') Sacerdotes Patria Natos Ingressus Obut 156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 V. ApoIHnaris de Abneida Ep. Nic. 

V. Ludovicus Cardeira 

V. Bruno Bmni a S. Cmce. . . 

V. Gaspar Paes 

V. Joannes Pereira 

V. liyacinthus Franceschi . . . 
V. Franciscus Rodrigues (Ruis) . Antonius Jos. Henriques 
Tristanus de Attimis . 
Bartholomseus Alvares 
Emmanuel de Abreu . 
Vincentius a Cunha . 
Gasparas Kratz . . . 
Franciscus Bucherelli 
Joann. Bapt. Messari') Marcellus Franc. Mastrilli 

Didacus de Mesquita . . 

Antonius Critana . . . . 

Jo. Bapt. de Baeza . . , 

Gaspar de Castro . . . . 

Matthaeus de Couros . . , 

Sebastianus Vieira . . . , 

Julianus Nacaura . . . , 

Matthaeus Adami . . . , Ulyss. 22. 

Begien. (Lus.) 
Civit. (It.) 7. 
CoviUan (Lus.) 
Alcobar (Lus.) 
Florentise (It.) 
Caraide (Lus.) Jul. 1587 
1586 

Nov. 1590 
1593 

1598 
1603 27. Apr. 1601 
1601 
14. Oct. 1608 
23. Nov. 1607 
12. Mart. 1619 
16. Oct. 1614 
1618 Martyres Sinarum, Tunluni, Coclncinae Ulyss. 13. Jun. 1707 

Forolivii 28. Jul. 1707 

Param(Lus.) 10. Aug. 1706 
S. Paio de Fornosl4.0ct. 1708 

Ulyss. 2. Feb. 1708 

Golzheim 15. Sept. 1698 

Florentin. 21. Maj. 1686 

Goritia 12. Aug. 1673 

Martyres Japoniae 

Neap. 14. Sept. 1602 

Mezaofrio 1553 

Ahnodov. (Hisp.) 1550 

Aleda (Hisp.) 1558 

Brachar. (Lus.) 1560 

Ulyss. 1558 

Castri Dayr. (Lus.) 1571 
Omur. (Jap.) 1569 

Mazarae (Sic) 1574 25. Dec. 1727 
28. Jul. 1725 
31. Aug. 1723 
17. Feb. 1724 

25. Mart. 1726 
Macai 1730 

26. Dec. 1700 
19. Dec. 1701 25. 25. Mart. 1618 
1573 

Apr. 1571 
1578 
1578 
1583 
1589 

Jul. 1591 
1595 Oinadegae 

Fremonae 

Fremonae 

Desert. Assae 

Desert. Assae 

Oinadegae 

Oinadega 14. Jun.') 1638 

12. Apr. 1640 

12. Apr. 1640 

25. Apr. 1635 

2. Maj. 1635 

14. Jun. 1638 

14. Jun. 1638 Sou-Tcheu 
Sou-Tcheu 12, 
In Tunkino') 
In Tunkino 
In TunMno 
In TunMno 
In TunMno 
In Tunkino 15, 12. Sept. 1748 
, Sept. 1748«) 
12. Jan. 1737 
12. Jan. 1737 
12. Jan. 1737 
12. Jun. 1737 
11. Oct. 1723 
. Jun.') 1723 Nangasaki 17. Oct. 1637 
NangasaJd 4. Nov. 1614 

prope Philippin. 28. Nov. 1614 Nangas. 
Nangas. 
Fuximi 


7. 

7. 

29. 


Maj. 

Maj. 
Oct. 


1626 
1626 
1633 


Yedi 


6. 


Jun. 


1634 


Nangas. 
Nangas. 


21. 
12. 


Oct. 
Oct. 


1633 
1633 ») 156—162. 236. 237. 243. 250. 252 nunc jam dicnntnr Venerabiles. — ») Ex his lapidati et suspensi 166—168. 161. 162; lanceis 
confossi 169. 160. — ') al. 26. Jun. 1638. — ') aL 13. Sept. — ») in loco Hanoi aut Ketcho. — •) Ex his sunt strangulati 163, 164; capite plexi 166—168; trucidati 169, 170. — ') al. 25. Jun, 640 Servi Dei. Sacerdotes Patria Natus Ingressus ObUt 180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 

205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 Alphonsus de Arroyo . . 
Emmanuel Barreto . . . 
Aloysius Barreto .... 
Franciscus Boldrini . . . 
Emmanuel Borges .... 
Antonius Capece .... 
Franciscus Carrion . . . 
Franciscus Cassola . . . 

Petrus Casui 

Josephus Chiara .... 

Martinus Citdmi 

Mancius Cuiki 

Joannes Da Costa .... 
Josephus Fumaletti . . . 
Jac. Anton. Giannone . . 
Theodorus Mantels . . . 
Franciscus Marquez . . . 
Albertus Meczinski . . . 

Petrus Marquez 

Anton. (Jac. de) Morales 
Antonius Rubino .... 

Paulus Saito 

Antonius de Souza . . . 

Sixtus Tocuum 

Jacobus Yuki 

Scholastiei: Jacobns Xindo 

Michael Xuccan 

Soterus Cundo 

Damianus Fucay^ .... 

Joannes Kidera 

Aloysius Cafucu 

Matthaeus 

Thomas Nixifori .... 

Petrus 

Josephus Reomui .... 

Thomas Riocau 

Petrus Sadugo 

Nicolaus Fucunanga') . . 
Jacobus Tacuxima . . . 

Andreas Vieira 

Joannes Yama 

Dionysius Yamamoto . . Malaga (Hisp.) 

Terrefeirae (Lus.) 1564 

Moirae (Lus.) 1551 

Rom» 1575 

Eborae (Lus.) 1580 

Neapol. 11. Aug. 1606 

Medina Campi (Hisp.) 1552 
Italus (Lus.) 

Bungo (Jap.) 1588 
Siculus 
Jap. 
Jap. 

Azeitao (Lus.) 1575 

Venetus 1549 

Bitontin. 7. Dec. 1577 

Tongren. (Belg.) 1560 

Nangasak. 1608 

Osmol. (Pol.) 1601 

MalagSB (Hisp.) 1592 

Soria (Hisp.) 13. Oct. 1604 
Strombin.(Pedem.)l.Mt. 1579 

Tambo (Jap.) 1571 

Covillan. (Lus.) 1589 

Aria (Jap.) 1570 

Ava (Jap.) 1574 

Aryen (Jap.) 

Jap. 

Jap. 

AnmsB 

Jap. 

Anmas 

OmursB 

Jap. 

Omurae 

Figen. (Jap.) 

AmacussB 

Jap. 

Omi (Jap.) 1568 

Firandi 

Jap. 

Tzunucuni 1570 

Firoximse 1577 
1569 
3. Sept. 1593 
1600 
30. Jul. 1624 
1571 

1630 1591 

1571 

18. Oct. 1596 

1578 

14. Apr. 1621 

1, Jan. 1620 
21. Sept. 1595 
1607 
1604 
1589 
1594 1589 

1633 
1633 
1633 
1633 
1633 
1633 1633 

1586 
1633 Jul. 1643 

In sept. Jap. 11. Mart. 1620 

Fokien (Sin.) 1611 

In sept. Jap. 8. Dec. 1633 

Nangas. 16. Aug. 1633 

Nangas. 25. Mart. 1643 

Iquisuki 5. Aug. 1590 

Jap. Jul. 1643 

Yedi 7. Jul. 1639 

Jul. 1643 

In sept. Jap. 1643 

In sept. Jap. 1643 

Nangas. 8. Oct. 1633 

Arimae (Jap.) 30. Apr. 1693 
Ximabarrae ( Jap.)28. Aug.1633 

Malacae 5. Maj. 1593 

Nangas. 25. Mart. 1643 

Nangas. 23.Mart. 1643 

Nangas. Jul. 1643 

Nangas. 25. Mart. 1643 

Nangas. 22. Maxt. 1643 

Nangas. 2. Oct. 1633 

Nangas. 26, Oct. 1633 

Nangas. 9. Oct. 1633 

OzaksB 25. Feb. 1636 

Nangas. 16 Aug. 1633 

Jap. Oct. 1628 

ArimaB 22. Nov. 1614 

Nangas. 9. Oct. 1633 

Ximabarrse 29. Aug. 1633 

Nangas. 10. Oct. 1633 

Nangas. 21. Oct. 1633 
Nangas. 22. Oct.^ 1633 

Nangas. 21. Oct. 1633 

Nangas. 16. Aug. 1633 

Cocurae 1. Sept. 1633 

Arimae 1627 

Nangas. 31. Jul. 1633 
Xiki ad finem Sept. 1633 

Nangas. 1643 

Yedi Sept. 1633 

Cocurae Sept. 1633 Ex his Japoni» Martyribus (171—204) fuerunt: 

capite plexus 171; aBrumnis carceris vel exilii confecti 172—176. 181. 183. 206; veneno sublati 186.193. 195;infossa extincti 
177—179. 184. 185. 188. 192. 194. 196. 197. 199—205. 208. 209. 211. 213. 214. 217. 220; vivi secti 180. 187. 189. 198. 
219; cremati vivi 210. 212. 215. 218. 221; a piratis occisus 182. 

De perseverantia etmartyrio dubitatur circalSO. 187. 189. 198. 219. Quale martyrium subierint 190. 191. 207. 216. 
nescitur. Confecti sunt Processus Ordinarii circa 171—178; de reliquis 179—221 instruuntur. 222 
223 
224 P. Thomas Metham 
P. Henricus Gamet 
P. Ricardus Bradley Martyres Angliae (dilati) 

Dunehn. 1532 

Nottingh. 1555 

Lancastr. 1605 4. Maj. 1579 

11. Sept. 1575 

1623 Wisbeach 28. Jun. 1592 
Londini 3. Maj. 1606 

Manchest. 20. /30. Jan. 1645 ') alt 23< JuL — ') primus subiit tonnentum ioasat 641 Servi Dei. Saeerdotes Patria Ingressos Obiit Joannes Felten'). 
Thomas Jenison . 
Gulielmus Atkins 
Richardus Lacey 
Eduardus Turner 
Gulielmus Bennet Norfolc. 

Dunelm. 

Cantabrig. 

Oxonien. 

Leicestr. 

Cestr. 1580 
1643 
1601 
1648 
1625 
1609 1610 
24. Nov. 1663 

1629 
14. Dec. 1668 

1657 
7. Sept. 1630 Lincoln. 17. /27. Feb. 1645 

Londini 27. Sept. 1679 

Stafford 7./17.Mart. 1681 

Londini 11. Mart. 1680 

Londini 19./29. Mart. 1681 

Leicestr. 30. Oct. 1692 Suspensus obiit 223; in cajrceris aerumnis quieverunt 222, 224, 226—230 (Confecti Proc. Ordinaxii). Martyres Parisienses Petrus Olivaint . . 
Leo Ducoudray . . 
Alexius Clerc . . . 
Joannes Caubert . 
Anatolius de Bengy V. P. Jacobus Salesius . . . 
V. F. Gul. Saltamochius coad. Isaacus Jogues .... 
Antonius Daniel^) . . . 
Joannes de Brebeuf . . 
Gabriel Lallemant . . . 
Carolus Garnier') , . . 

V. Andreas Oviedo*) . 
Vincentius Carrafa') . . 
Bernardus Cobiago . . 
Joannes de Alloza . . . 
Georgius Giustiniani . . 
Martinus Guttierrez . . 
Joannes Cardim .... 
V. Aloysius Solari . . . 
Bernardus Hoyos . . . 
V. Paulus Capelloni •) . 
Philippus Jeningen. . . 
Ant. Criminalis M.') . . 
Petrus Cayron .... 
Pet. Jos. de Cloriviere . 
Stephanus Le Fevre . . 
Leonardus Lessius . . . 
Rochus Gonzalez M. . . 
Didacus Sanvictores ») M- 
Julius Mancinelli . . . 
Franc. Gaetani, Schol. . 
Paulus Ginhac .... Paris. 
Valle Guid. 
Paris. 
Paris. 
Bituric. 22. 


Feb. 


1816 


6. 


Maj. 


1827 


11. 


Dec. 


1819 


20. 


Jul. 


1811 


19. 


Sept. 


1824 2. 


Maj. 


1845 


2. 


Oct. 


1852 


28. 


Aug. 


1854 


10. 


Jul. 


1845 


12. 


Nov. 


1845 Martyres Albenacenses Lazou (Alvern.) 1556 

Alvernien. 1655 1. Nov. 1573 
1581 Martyres Canadenses Aurel. 

DeppjB 

Condaei 

Paris. 

Paris. 10. Jan. 


1607 
1600 


25. Mart 


1593 


31. Oct. 


1610 


25. Maj. 


1605 Alii servi Dei Igliesc. (Hisp.) 
Neap. 9. 

Catan. 

Liman. (Peru) 
Chien, (Greec.) 
Almodov. (Hisp.) 
Montiscorv. 
Clavar. 30. 

Tornelobat. 21. 
Romae 21. 

Eustadii 5. 

Sisae (It.) 7. 

Ruthen. 13. 

Macloviop. 29. 
Avenion. 

Brechtse (Belg.) 1. 
Assumpt. (Paraq.) 
Burgen. (Hisp.) 12. 
Macerat. 13. 

Sortinen. 
Mazel 31. 1618 
Maj. 1585 
1543 
1598 
1570 

1585 
Maj. 1795 
Aug. 1711 
Feb. 1776 
Jan. 1642 
Feb. 1520 
Jan. 1672 
Jun. 1735 

1598 
Oct. 1554 

1572 
Nov. 1627 
Oct. 1537 

1570 
Maj. 1824 1541 

4. Oct. 1604 

1563 

15. Apr. 1618 

1. Sept. 1587 
ad fin. 1550 

1611 

2. Oct. 1817 
11. Jul. 1726 
30. Nov. 1814 
19. Jan. 1663 

1539 

16. Dec. 1687 
14. Aug. 1756 

1622 

Jun. 1572 

9. Maj. 1609 

23. Jul. 1647 

14. Maj. 1558 

1593 

4. Jan. 1843 26. Maj. 1871 
24. Maj. 1871 
24. Maj. 1871 
26. Maj. 1871 
26. Maj. 1871 Parisiis 

occisi a 

rebellibus. Albenaci 
7. Feb. 1593 
a Calvinianis trucidati. Oct. 


1624 


1. Oct. 


1621 


6. Nov. 


1617 


24. Mart 


1630 


5. Sept. 


1624 18. Oct. 1646 
4. Jul. 1648 

16. Mart. 1649 

17. Mart. 1649 
7. Dec. 1649 In Canada 
trucidati 

ab 

Iroquen- 

sibus. FremonaB 

Romae 

Catanae 

Limae 

Bonon. 

Cardeliaci(Gal 

Brachara) 

Beneventi 

VaUisoleti 

Neapoli 

Elvaci 

Punicale 

Tolosae 

Parisiis 

In Sinis 

Lovanii 

Uruguay 

Ins. Marian. 

Neapoli 

Messanae 

Castris 10. 14. Sept. 1577 

8. Jun. 1649 

22. Apr. 1611 

6. Nov. 1666 
3. Dec. 1644 

.) 21. Feb. 1573 

Feb. 1615 

27. Aug. 1829 

29. Nov. 1735 

14. Oct. 1857 

8. Feb. 1704 

7. Feb. 1549 
31. Jan. 1754 

9. Jan. 1820 
(22?) Maj. 1659 

15. Jan. 1623 
15. Nov. 1628 

2. Apr. 1672 
14. Aug. 1618 
20. Apr. 1601 
10. Jan. 1895 •) alias Grossus: hic vix e carcere dimissus mortuus est. — •) De 231 — 239 Confecti Proc. Ordinarii. — ') De 240—242 con- 
licitur Proc. Ord. inform. — ♦) Patr. .-Ethiopiae. — ') Prsep. Generalis (7. 1. 1646.) — •) De 243—262 confecti Proc. Ordinarii, de 263—268 
conficitur Proc. Ord. inform.; de 269—262 confecti Proc. Ord, sed deperditi. — ') Protomartyr S. J. lanceis confossus et capite plexus; al. 
Merancor 30, Maj, 1549. — •) al, Jo. de San Vittoies. 642 Conspectus triplex. 

Sacerd. 


Schol. 


Nov. 


Coad. 


Universi 
Martyr. 


Confess. 


Universi 


Sancti 


6 


5 

') 


1 


1 

*) 


13 


Sancti 


3 


10 


13 


Beati 


32 

') 


25 
') 


14 

') 


20 

') 


91 


Beati 


87 


4 


91 


Venerabiles . . . 


50 
') 


6 

10) 


2 
") 


5 

12) 


63 


Venerabiles . . . 


51 


12 


63 


Servi Dei ... 


78 

13) 


18 

14) 


96 


Servi Dei .... 


81 


15 


96 
166 


54 


17 


26 


263 
222 


41 


263 
Sacerd. 


Schol. 


Nov. 


Coad. 


Umversi 


130 

16) 


51 

17) 


16 

18) 


25 

19) 


222 


Martyres 
36 

20) 


3 

21) 


1 

22) 


1 

23) 


41 


Confessores 
166 


54 


17 


26 


263 

1) nn. 1—6. — ') m. 7. 8. 10—12. — ») n. 9. — *) n. 13. — ') nn. 14—21. 60—72. 93—101. 103. 104. — •) nn. 22—33. 73— 85<— 
') nn. 34-43. 86-«9. — «) nn. 44r-59. 90—92. 102. — ») nn. 105—120 122. 124—146. 156—162. 236. 243. 260. 262. — •>') nn. 146. 
149—153- — ") nn. 147. 148. — ") nn. 121. 123. 154. 155. 237. — ") nn. 163—204. 222—235. 238—242. 244—249. 251. 253—261. 263. — 
") nn. 205—221. 262. — ") nn. 14. 15. 20. 21. 60—72. 93—101. 103. 104. 114^120. 122. 124-145. 156-204. 222—236. 238—242. 264. 
269. 260. — 1') nn. 10—12. 22—33. 73-85. 146. 149-153. 205-221. — ") nn. 34-43. 86—89. 147. 148. — ") nn. 44—59. 90-92< 
102. 121. 123< 154. 156. 237. - ">) nn. 1-6, 16-19. 106—113, 243-263. 266—268, 261. 263. — ^') nn. 7, 8. 262, — ") n, 9, — 
") n, 13. Classificatio Sanctorum 


, Beatorum, 


Venerabilium, 


Servorum Dei juxta nationes. 
tOD 


ffi 


00 

1 
o 


i 

o 
O 
1 


02 


d 


1 
ffl 


1— 1 


o 


'3 


Th 

a> 


1 


> 

1 


•a 

o 
"o 


|3 

1 
-i 


o 
o 
02 


o3 


IH 

GO 
Snmma 


Sancti . . 
1 

') 


1 

') 
5 

') 


2 

*) 


3 

') 


1 

") 
13 


Beati. . . 


5 

') 
1 

') 


1 
') 


11 

10) 


9 

12) 


21 

13) 


38 

14) 


1 

15) 


1 

16) 


1 

17) 
1 

18) 
1 

19) 


91 


Venerab. . 


26 

20) 
1 

21) 
4 

22) 


1 

23) 


4 

24) 


7 

25) 
17 

26) 


1 

27) 


1 

28) 
1 

29) 
63 


ServiDei . 


9 

30) 


2 

31) 


14 

32) 


2 

33) 


1 

34) 
9 

35) 


17 

36) 


25 

37) 


14 

38) 
1 

39) 


1 

40) 


1 

41) 
96 
40 


3 


2 


1 


19 


2 


1 


1 


29 


35 


49 


69 


1 


1 


2 


3 


1 


1 


1 


1 


1 


263 ') n. 8. — ») n. 4. — ») n. 1—3. 6. 13. - *) n. 5. 7. - ') n. 10-12, — •) n. 9. - ') n. 93-97. - ») n. 46. — •) n. 81. 
") n, 33. 36. 37. 49. 50. 62. 64-66. 63. 99. — ") n. 18. 19. 60. 62 64. 66. 66. 98. 101. — ") n. 70—72. 73—80. 82-89. 91. 92. — 
") n. 14, 20—32. 34. 35. 38—44. 46—48. 61. 63. 67—59. 61. 67—69. 90. 100. 102. — ") n. 16 B. Canisius generatim habetnr Germanus, 
sed hodie diceretur Neerlandus, cum natus sit Noviomagi in Geldria . — ") n. 16 — ") n. 17. — ") n. 103. — ") n. 104. — 
»•) n. 116—126. 128—141. — ") n. 105. — ") n. 109. 112. 236. 237, — ") n, 127. — ») n. 106. 111. 148. 243. — «) n. 107. 
108. 113. 158. 161. 260. 252. — ") n. 114. 144^147. 149—157. 159. 160. 162. — ") n. 110. — ") n. 142. — »•) n. 143. — 
">) n. 222—30 — ") n. 195. 258. — ") n. 231—235. 238—242. 266—257. 263. — ") n. 168. 253. — ") n. 247. — »«) n, 173. 174, 
180 186. 198. 199. 248. 251. 260 — ") n. 164. 169—171. 179. 183. 186. 187. 189. 193. 194 — 200 244. 246. 254. 261. 262. — 
") n. 178. 188. 190. 191. 196. 201. 203-221. — •») n. 163. 165-167, 172, 176—177, 181, 182, 184. 192, 202, 249, - ") n, 259, - 
••) n, 246. - ") n. 197. 643 5. Series Martgrum S. J. latissimo sensu sumptorum, sive sunt Ecclesiae ju- 
dicio fales declarafi, sive ob rafiones humanas fanfum exisfimanfur, quod in odium 
fidei vel vocafionis vifa sinf violenfer privafi: disfribufi juxfa diversas mundi partes. A. Asia. OUtus 1. indiaB Orientales. 

1549 7./2. P. Criminalis Protomaitjn: S. J. lanceis confos- 

sus et capite plexus (n. 254). 
1552 4./3. P. Paul. do VaUe, Lus., ingr. 6./11. 1547, fPu- 

nicale ex vulneribus acceptis. 
1552 4./3. P. Lud. Mendez, Lus., ingr. 1548, f in Comorin 

capite plexus. 

1554 ? 2 PP. . . . Lus., in ins. Salsetta lapidati. 

1555 ? 1 P. . . . Lus., in Comorin lanceis occisus. 
1568 29./10. P. Franc. Lopez, Lus., ingr. 1546, lanceis 

confossus, mersus, in ora Malabarica. 
1568 ? Fr. Jac. Carvalho, Lus., ingr. . . . lanceis con- 

fossus, mersus, in ora Malabarica. 
1568 ? Emm. Lobo, Lus., ingr. 27./12. 1557, lanceis con- 

fossus, mersus, in ora Malabarica. 

1583 15./7. BB. Aquaviva et 4 socii, in Salsetta lanceis 
occisi (nn. 98—102). 

1584 18./2. P. Lud. Gouvea, Lus., ingr. 1552, veneno sub- 
latus Cocini. 

1606 28./4. Fr. Vinc. Alvres, Lus., ingr., 1595, in mari 

capite plexus ad Dabul. 
1633 16./8. P. Ant. de Vasconcellos, Lus., ingr. 1632, Gose 

veneno exstinctus. 

1633 ? P. Ign. Fialho, Lus., in regnoMogol trucidatus. 

1634 10./3. P. Franc. de Andrada, Lus., ingr. 1596, Goae 
veneno exstinctus per Judaeum. 

1639 30./9. P. Araarin. Moureira, Lus., ingr. 1617, prope 

Goam occisus et mersus. 
1691 4./2. P. Lud. de MeUo, Lus., ingr. 14./2. 1673, obiit 

per vim tormentorum in Madur6. 
1693 4./2. B. Jo. de Britto (n. 14), capite caesus inOr^jour 

(Marava). 
1701 14./11. P. Jos. CarvaUio, Lus., ingr. 1675 13./5., 

obiit in carcere Tanjorensi. 

1711 1./6. P. Emm. de Cunha, Lus., ingr. 1696 11./7., 
f per vulnera accepta (Maissur). 

1712 ? P. Petr. Mauduit, Gal., veneno occisus a Bra- 
manis (Camate). 

1712 ? P. Jos. de Courbeville, Gal., veneno occisus a 

Bramanis (Carnate). 
1715 11./7. P. Franc. Laynez, Lus., ingr. 1672 16./10., 

veneno f Chandernagor (Bengal.). 
1760 Feb. P. Franc. Pereira, Lus., f Gose. 
1760 Feb. P. Lud. Franco, f Gosb. 
1760 Mart. PP. Ant. de Fonseca, Lus., Aug. Jos6, Theo- 

tonius Jos6 (Brasil.). f Gose. 

1760 Apr. Fr. Jo. Pereira, PP. Jos. Joaquim, Jos. Cabral, 
MarceUin. Salema, Lusitani, f Goae. 

1761 9./1. Fr. Alexander Ferreira, Lus., f in mari inter 
Goam et Ulyssip. 

1761 9./2. P. Jos. de Anchieta, Lus., f inmari interGoam 

et Ulyssip. 
1761 2. 17. 29./3. 4./4. Fr. Dom. Burroni, P. Smi. Gumb, 

FrFr. Franc. de Medeiros, Jo. Paul. KeUer, f in mari. 
1761 28. 29./4. Fr. Raym. VaneUi, It., P. Matth. Mendez, 

Lus., f inter Goam et Ulyss. in mari. 

644 Obiiiis 

1761 5./5.— 17./5. PP. Greg. da Costa, Alexand. Lopez, 
Jos. Mautner (Germ.), Gonzalv. Pinto, Salvator 
Dias, Jos. de Mendonija, Ant. Duarte, Ant. Teixeira, 
Ant. Pereira, Phil. de Macedo, Jo. de Castro, Lud. 
Pigado, FrFr. Lud. Joseph et Mich. Vieira (Lusitani), 
f in mari inter Goam et TJlyssip. 

1763 12./2. P. Lud. de Sequeira, Lus., ingr. 1./9. 1709, 
f in portu Talich6ri (Malabar.) 

1764 11./5. Fr. Emm. Gonzalves, Lus., f in mari inter 
Goam et TJlyssip. 

2. Ceylon. 

1616 6./12. PP. Jo.MeteUa (Lus.), L. Matthseus PeUngotti 
(It.), Jo. de MeUo (Lus.) lanceis et gladio occisi in 
Mat^gama. 

1628 16./9. PP. Matth. Femandes (Malab.) et Bern. Peeci 
(It.), lanceis confossi in Jafnapatam. 

1628 ? P. Franc. Barbosa, in ins. Cardive a 2 servis occisus. 

1637 ll./l. P. Ant. SoeLro, Lus., ingr. 1592; lanceis occisus. 

1658 ? P. Caldeiro, capite caesus ab HoUandis Jafnae. 

3. Moluccse. 

1549 22./8. P. Nuno Ribeiro, Lus., ingr. 1./8. 1543, ve- 

neno sublatus Amboini. 
1558 l./l. P. Alphons. de Castro, Lus., crucifixus, ca- 

pite plexus in ins. Irez. 
1573 ? P. Hier. d'01meida, Lus., sagittis interemptus. 
1580 24./9. P. Geo. Femandes, Lus., ingr. 1562, abarbaris 

tmcidatus Amboini. 
1580 24./9. P. Gomez de Amaral, Lus., ingr. 20./6. 1560, 

a barbaris trucidatus Amboini. 
1583 7./1. P. Pet. de Mascarenhas, Lus., ingr. 1558, ve- 

neno exstinctus in ins. Manade. 
1622 ? P. iEgidius de Abreu, Lus., ingr. 1611, caesus fu- 
stibus et gladiis in Java. 

4. Malaca, Birma et Siam. 

1602 14./11. P. Franc. Femandez, Hisp., ingr. 20./3. 1570, 

f in carcere (Chattigan, Birma). 
1606 29./4. P. Jo. d'Abreu, Lus., a Batavis haereticis 

trucidatus. 
1606 29./4. Fr. Blasius Pereira, Lus., a Batavis haereticis 

trucidatus. 
1616 ? P. Jac. Nunes, in servitutem ductus in Birma. 
1630 ? P. JiU. Cses. Maxgicio, It., veneno exstinctus. 

5. Chlna. 

1566 ? P. Pet. Ramirez, Lus., tmcidatus a piratis Si- 

nensibus. 
1566 ? P. Ferd. de Alcaras, Hisp., ingr. 1558, occisus a 

piratis Sinensibus. 
1606 31./3. Fr. Franc. Martinez, Sin., ingr. 1591, Cantone 

f in tormentis. 

645 A. Asia. OHtus 

1611 ? P. Ruiz Barreto, Lus., ingr. 1569; P. Didacus 
Gonzalvez, Maroccanus, ingr. 1591 ; PP. Ant. Abreu, 
Sim. Antunes, Jo. Alberto; FrFr. Emm. Pinto et 
Ant. Costa, Lusitani, in ora maritima Fokien omnes 
occisi a piratis. 

1615 20./1. Fr. Franc. Taicicu, Jap., ingr. 1607, ejectus 
e Japonia, f in mari prope Macao. 

1628 20./12. P. Pet. van Spiere, Flander, ingr. 1603, mer- 
sus in Kiang (Kiang-Sou). 

1643 ? P. Mch. Walta, Bavar., ingr. 1623, caesus a Tax- 
taris in Chan-si. 

1644 ? PP. Tranquill. Grassetti, It., ingr. 1618, Jos. 
Steph. d'Ahneida, Lus., ingr. 1628, et Fr. Emm. 
Gomez, Sin., ingr. 1628, occisi aTartaris propeNan- 
tchang. 

1651 12./12. P. Wolfg. Andr. Koffler, Austr., ingr. 1627, 

in Kouang-si necatus a Tartaris. 
1651 12./12. P. Ben. de Mattos, Lus., ingr. 1615, demer- 

sus prope Hai-nan. 
1670 ? P. Franc. Marquez, raersus a piratis apud Hai-nan. 
1726 18./8. P. Jo. Mourao, Lus., ingr. 22./1. 1694, veneno 

interemptus in Tartaria. 

1747 19./4. P. J. B. Beuth, Alsatus, ingr. 25./9. 1724, 
f post tormenta tolerata, Macai. 

1748 12. 13./9. PP. A. J. Henriquez et Tr. de Attimis 
(nn. 163. 164), cruciati, strangulati (Sou-tcheou). 

1785 ? P. J. B. de la Roche, Gal., ingr. 5./10. 1722, f in 
carcere. 

1786 ? P. Jo. Simonelli, Sin., ingr. 19./3. 1743, f in carcere 
PeMni. 

186017./8.P.Aloys.Massa, Neap.,ingr. 23./1.1843,arebel- 

libus trucidatus in Tsa-ka-Wei. 
1900 20./6. P.Modestus Andlauer, Alsat., ingr. 8./10. 1872, 

trucidatus a Boxeris (Oui, Tch^-li). 
1900 20./6. P. Remig. Isor6, Gal, ingr. 20./11. 1875, it. ib. 
1900 20./7. PP. Leo Ign. Mangin, ingr. 5./11. 1875 et 

PauL Denn, ingr. 6./7, 1872, ab iisd. necati in Tchou- 

Kia-ho. 
1902 26./4. P.Vict. LomuUer, Alsat., ingr. 3./4. 1884, item 

ab iisdem trucidatus in Tchang' Kia-Tchoang. 

6. TunMnum. Cocmcina. 

1644 26./6. Fr. Andreas, nat. in Tunk. 1625, cruciatus et 

capite plexus in Tunkino. 
1658 ? PP. Franc. Rangel, Lus., ingr. 1629, et Jos. Ag- 

nese, It., a piratis in mari necati. 
1696 21./8. P. Jo. de Sequeyra, Lus., ejectus e Tunkino 

post cruciatus. 
1696 ? P. Franc. Nogueyra, Lus., f in carcere Tunk. 
1696 vel 1697 P. Emm. Ferreyra, Lus., ingr. 7./6. 1647, 

f in tormentis (Tunk.). 
1700 27./5. P. Pet. Belmonte, It., f in carcere Sinoensi 

(Cocinc). 
1723 PP. Fr. Mar. Bucherelli et J. B. Messari, ingr. 1700. 

1701, necati in Tunk. (nn. 169. 170.) 
1723 ll./lO, Fr. Pet. Frieu, TunMn., necatus ib. 
1736 Jun. Fr. Vinc. Nghiem, Tunkin., f in Tunk. car- 

ceratus, post tormenta. 

646 OKtus 

1737 12./1. 4 PP. Alvares, Abreu, Cunha, Kratz, (nn. 165 

ad 168), post cruciatus cap. plexi (Tunk.). 
1741 ? P. Jo. Engers, Germ., f in carcere (Tunk.). 

7. Japonia. 

1587 (fin.) FrFr. Damian. et Thom. Xiqui, Japones, et 

Fr. Hier. Vaz, Lus., aerumnis confecti. 
1590 5./8. P. Franc. Carrion, veneno consumptus (n. 186). 

1592 5./3. P. Geo. CarvaUial, Lus., veneno consumptus. 

1593 30./4. P. Fumaletti (n. 193), veneno consumptus 
f Malacae. 

1593 5./5. P. Theodor. Mantels (n. 195), veneno hausto 

f Malacae. 
ca. 1594 2 Patres ignoti nominis, veneno extincti. 
1597 5./2. SS. 3 FrFr. crucifixi (inter Sanctos nn. 10—12). 
1601 23./2. Alph. Gonzalez, Hisp., ingr. 1564, f dimissus 

e carcere. 
1614 18./6. Fr. . . . Jap. f in Jap. 

1614 22./11. Fr. Soter Cundo (n. 207). 

1615 ? Fr. Mancius Mizogucci, Jap., ingr. 1602, f serum- 
nis confectus. 

1615 20./3. P. Mancius Firabayaxi, Jap., ingr. 1595, 

f aBrumnis confectus Nangas. 
1617 22./5. B. P. J. B. Tavora de Machado (n. 67). 

1619 18./11. B. Fr. Leon. Chimura (n. 91). 

1620 7./1. B. Fr. Ambros. Fernandes (n. 90). 
1620 11./3. P. Emm. Barreto (n. 181). 

1620 Sept. P. Jo. de Fonseca, Lus., ingr. 1588, f ArimaB 

ob serumnas. 
1622 10./8. B. Fr. Ota (n. 73). 

1622 10./9 BB. de Spinola et socii (n. 60. 70. 74—79). 
1622 15./9. B. Constantius (al. CamiQus) de BovoIino(n. 65). 

1622 l./ll. BB. P. Navarro (n. 64) et Novitii Fugixima 
et Onizuchi (nn. 87. 88). 

1623 4./12. BB. de Angelis et Nov. Jempo (nn. 66. 89). 
1626 7./5. P. de Castro (n. 175) et P. de Baeza (n. 174). 
1626 20./6. BB. PP. Pacheco, Zola, de Torres (nn. 61—63). 

1626 20./6. BB. FrFr. Caun, Rinxei, Chinsuchi, Chiusacu, 
Toxo, Sandematzu (nn. 81—85. 92.). 

1627 6./9. B. P. Thom. Tzugi (n. 71). 

1627 ? Fr. Pet. Saduyo, f Arimas. 

1628 Oct. P. Mich. Xuccan (n. 206 ubi dicitur Schol), 
f vi serumnarum. 

1628 25./12. B. Fr. Nacaxima, Nov. (n. 86). 

1632 3./9. B. P. Ant. Ixida (n. 72). 

1633 23./7. FrFr. Nixifori et Keyan-Fucunanga (nn. 
212. 217). 

1633 16./8.— 29./9. PP. Borges (n. 184), Giannone (n. 194), 
Mich. Pineda (aerumnis), Ben. Fernandes (fossa), 
Saito (n. 201), Costa (192), Tocuun (203), Jo. Adamo 
(fossa), Nacaura (178), Souza (202), Couros (176), 
Buldrini (183). 

1633 16./8.— 29./9. FrFr. Reomui (214), Kindo Ign, 
(al. Jac. n. 205), Kidera (209), Riocan (215), Cafucu 
(210). Yamamoto (221), Yama (220), Tacuxima 
(218), Fucay6 (208), Matthseus (211), Petrus (213), 

1633 FrFr. Lud. . . ., Remigius . . ., Laurentius. . . 

1634 6./6. P. Seb. Vieira (177) et 5 FrFr, ignoti nominis, 
in fossa necati. 

647 B. Oceania. OUtus 

1636 Feb. P. Yuki (204). 

1637 17/10 P. Mastrilli (n. 171), post alios cruciatus 
et fossam capite plexus. 

1639 7./7. P. Casui (188), f in fossa. 

1639 ? P. Laur. Bartilio, It., et 1640 J. B. Porro. 

1643 22./3. et Jul. PP. Rubino (n. 200), MeczinsM (197), 
Morales (199), Franc. Marquez (196), Capece (185), 
Pet. Marquez (198), Cassola (187), Chiara (189), 
Arroyo (180), Fr. Andr. Vieira (219). 

1643 ? PP Conixi vel Cuiki(191), Martinus Xiquimi (190). 

1652 25./4. P. Christoph. Ferreira, Lus., ingr. 1596 (1633 
apostata), f pro Fide in fossa (Nangas.). 

1662 18./8. P. Metellus Saccano, Sic, f post tormenta 
in carcere. 

8. Armenia. Persia. Mesopotamia. 
1684 12./9. P. Fran. Longeaux, Gal., a schismaticis in 

Eriwan veneno exstinctus. 
1687 27./9. P. Jo. Pothier, a Turco occisus in Chamaki6 

(Persia). 
1750 28./7. P. Amulph. Duhan, flagellatus et fustibus 

contusus, f Julfffi. 

1859 21./9. P. Ben. Planchet, ingr. 31./10. 1821, Archiep. 
Trajanopol., a Kurdis trucidatus prope Suarek 
(Mesopot.) 

9. Syria. 

1860 18./6. P. Eduardus BiUotet, Gal, ingr. 1./2. 1843, 
trucidatus a Drusis in Zahle. 

1860 18./6. Fr. Ferdin. Bonacini, It., ingr. lO./ll 1826, 

trucidatus a Drusis in Zahle. 
1860 18./6. Fr. Elias Jounes, Maron., ingr. 30./10. 1855, 

trucidatus a Drusis in Zahle. 
1860 18./6. Fr. Habib Maksoud, Syrus, ingr. 24./12. 1847, 

trucidatus a Drusis in Zahle. 
1860 21./6. P. Alph. Haider, Habeish, Syrus, ingr. 

20./6. 1852, trucidatus a Drusis in D6ir-el-Khamar. 

B. Oceania. 

1. Philippinse. 

1614 28./11. P. Ant. Franc. Critana, Hisp., ejectus e Jap., 
demersus in mare (n. 173). 

1615 17.24.28./2. FrFr. Paul. Rioin, Math. Sauga, Andr. 
Saito, Japones, exules f Manilae. 

1621 27./1. P. Jo. del Campo, Hisp., ingr. 1615, truci- 

datus a barbaris ad Mindanao. 
1625 4./10. P. Jo. de lasMisas, Mex., necatus per Camu- 

cones ad Marinduque. 
1627 14./7. P. Thom. de Montoya, Mex., ingr. 1588, 

veneno necatus ManilsB. 
1629 16./2. P. Dominic. de Penalver., Hisp., veneno con- 

sumtus (Marinduque). 

1633 ? P. Jo. Dora. BUanci, It., ingr. 1590, f captivus 
in Jolo. 

1634 3./12. P. Jo. del Carpio, f gladus trucidatus in ins. 
Leyte (Ogmoc). 

1639 28./12. P. Andr. de Zamora, Hisp., f pugione per- 

cussus in Buhayen (Mindanao). 
1642 7./5. P. Franc. de Mendoia, Lus., ingr. 1621, truci- 

datus ab idololatris (Mindanao). 

648 OUtus 

1642 1./6. P. Barth. Sanchez, Hisp., ingr. 7./10. 1631, 

trucidatus ab idololatris (Mindanao). 
1645 10./4. P. Jo. Aresi, Sardus, ingr. 4./10. 1622, lanceis 

perfossus in Leyte. 

1648 29./1. P. Fran. Pagliola, It., ingr. 6./2. 1637, lanceis 
perfossus in Mindanao. 

1649 2./6. P. Mich. Ponze-Barbazan, Hisp., ingr. 1631, 
lanceis perfossus in Palapag. 

1649 ll./ll. P. Vinc. Daraiani, Sic, ingr. 17./3. 1630, 
lanceis perfossus in Palapag (?). 

1650 27./1. P. Jo. del Campo, Hisp., ingr. 1636, lanceis 
confossus, mersus in Siocon. 

1655 13./12. P. Alexand. Lopez, Hisp., ingr. 28./8. 1631, 

a Mauris trucidatus in Mindanao. 
1655 13./12.P. Jo.Montiel, It., ingr.30./4. 1646, aMauris 

trucidatus in Mindanao. 
1659 17./2. P. Steph. Jaime, Hisp., ingr. 1620, lanceis 

occisus in ins. Negros. 
1663 27./9. P. J. B. de Larrauri, Hisp., ingr. 1648, tru- 

cidatus et mersus a Mahumetanis (Leyte). 
1663 ? P. Jo. Ventura Barcena, Hisp., ingr. 1653, f in 

captivitate (Tabitabi). 
1665 12./12. P. Hurtado de la Blanca, Hisp., veneno ne- 

catus in Ogmuc. 
Ante 1765 P. Jo. Esaudi, Hisp., ingr. 18./6. 1752, a Mauris 

trucidatus. 

2. Marianse. 

1670 29./1. P. Lud. de Medina, Hisp., ingr. 30./4. 1656, 

occisus a barbaris in Tinian. 
1672 2./4. P. Jo. de San Vittores (n. 260), occisus a 

barbaris in Guahan. 
1674 2./2. P. Fran. Ezquerra, Philippin., ingr. 1660, sa- 

gittis necatus in Guahan. 

1674 2./2. P. Lud. de Vera-Piazo, Philippin., ingr. 1660, 
sagittis necatus in Guahan. 

1675 9./12. Fr. Pet. Diaz, Hisp., ingr. 24./4. 1673, fu- 
stibus occisus in Guahan. 

1676 17./1. P. Ant. de San-Basile, Sic, ingr. 1658, eodem 
modo ib. necatus. 

1676 6./9. P. Seb. de Monroy, ingr. 1672, lancea occisus 

in ins. S. Joannis. 
1684 23./7. P. Pet. de Solorzano, Hisp., ingr. 1666, tru- 

cidatus a barbaris in Tinian. 
1684 23./7. P. Balth. Dubois, Flander., ingr. 1674, truci- 

datus a barbaris in Tinian. 
1684 24./7. P. TheophU. de Angelis (Piccolomini), It., 

ingr. 7./11. 1673, trucidatus a barbaris in Tinian. 
1684 Aug. P. Augustin. Strobach, Moravus., ingr. 14./10. 

1667, trucidatus a barbaris in Tinian (Guaham). 

1684 ? Aug. P. Carolus Borango, Austr., ingr. 1656, tru- 
cidatus a barbaris in Tinian. 

1685 ? Jul. P. Pet. Coomans, Belga, ingr. 19./9. 1656, 
sagittis occisus. 

3. CaroIinae(Palaosin5aIae). 

1711 ? P. Jac. du B6ron, Flander, (Insulanus). 
1711 ? P. Jos. Cortyl. Flander, (Yprensis). 
1731 9./6. P. Jo. Ant. Cantova, trucidatus. 

649 C. Africa. D. America australis. OUtus 4. Nicobarse insulse. 

1714 Jan. P. Petr. Faure, Gallus, trucidatus ab indigenis. 

1714 Jan. P. Petr. Bonnet, Gallus, trueidatus ab indigenis. 

€. Afrlca. 

1. Monomotapa. Cafraria. Zambesia. 

1561 15./3. V. P. Gonzalvus de Silveira (n. 114). Fuerat 

Provincialis Ind. Or. 
ca. 1600 P. Franc. Monclaro, Lus., veneno (?) occisus in 

Monomot. 
ca. 1600 P. Steph. Lopez, Lus., veneno (?) occisus in 

Monomot. 
1620 ? P. Franc. Kibeiro, Lus., ingr. 1599, ad altare 

trucidatus in Cafraria. 
1764 30./4. P. Jo. Sylvan. de Neuvialle, Gal, ingr. 21./9. 

1711; expositus in ora Africae australis. 

1764 8./5. P. Gabr. Boussel, Gal, ingr. 12./10. 1717, 
expositus in ora australis Africae. 

1880 16./9. P. Anton. Terorde, Germ., ingr. I./IO. 1862, 
veneno occisus a Cafris (Batongas). 

1894 31./1. P. Steph. Czimmermann, Austr., ingr. 24./9. 
1879, veneno occisus a Cafris (Zumbo). 

1895 7./2. Fr. Clemens Wigger, ingr. 20./4. 1878, veneno 
occisus a Cafris (Zumbo). 

1895 21./3. P. Jos. Platzer, Bavarus, ingr. 14./7. 1882, 
veneno occisus a Cafris (Zumbo). 

2. Congo. 

1765 15./3. (?) P. Emman. Gonzaga, Lus., deportatus 
Angolam. 

circa 1770 P. Jo. Pereira, Lus., deportatus ab Azeitao 

Angolam. 
circa 1770 FrFr. Emm. Girao, Emm. da Costa, Alexand. 

Botelho, Lus., deportati Angolam. 

3. Madagascar. 

1883 27./7. Fr. Martin. BrutaU, Gal., ingr. 28./6. 1857 

fame necatus in Mananjary. 
1883 28./7. P. Gaston de Batz, Gal., ingr. 21./8. 1856, 

fame necatus in Mananjary. 

1896 8./6. P. Jac. Berthier, Gal, ingr. 31./10 1873, tru- 
cidatus a Fahavolis in Ambohibemasoandro. 

4. ^thiopia. 

1595 30./4. V. P. Abrah. de Georgis (n. 143), capite 

plexus Mazuae (Massuah). 
1625 28./9. P. Franc. Machado, Lus., ingr. 1605, ab Ara- 

bibus capite plexus prope Zeilam. 
1625 28./9. P. Bern. Pereira, Lus., ingr. 1609, ab Arabibus 

capite plexus prope Zeilam. 
1635 25./4. P. Gaspar Paes, Lus., ingr. 23./11 1607, lan- 

ceis necatus in deserto Assa (n. 159). 
1635 2./5. P. Jo. Pereira, Lus., ingr. 12./3. 1619, lanceis 

necatus in deserto Assa (n. 160). 
1638 14./6. P. ApoU. d'Ahneida (n. 156), lapidatus, sus- 

pensus Oidanegae. 
1638 14./6. P. Franc. Rodriguez (n. 162), lapidatus, sus- 

pensus Oidanegae. 

650 OUtus 

1638 14./6. P. Hyac. Franceschi (n. 161), lapidatus, sus- 

pensus Oidanegae. 
1640 12./4. P. Bruno Bruni a S. Cruce (n. 158), lapidatus, 

suspensus Fremonse. 
1640 12./4. P. Lud. Cardeira (n. 157), lapidatus, suspensus 

Fremonse. 
1653 ? P. Bern. de Nogueira, iEthiops, ingr. 1650, sus- 

pensus in Gojam. 
circa 1755 P. Dominic. Strada, a nautis in odium casti- 

tatis trucidatus inter Goam et Africam. 

5. Marocco et Algeria. 
1578 4./8. P. Maur. de Serpa, Lus., ingr. 31./5. 1547, gla- 

diis necatus in Alcazar-Kebir. 
1608 Dec. Fr. Mich. Sansaloni et alius Fr. (ignoti norai- 

nis), a Musulmanis interfecti in Algeria. 

6. Ad oram Guinese. 

1649 23./10. P. Vinc. de Paiva, Lus., trucidatus ab he- 

reticis HoUandis. 
1673 ? 2 PP. (nomina nesciuntur) ab anthropophagis 

devorati. 

7. Ad insulas Canarias. 

1570 15./7. BB. P. Ignatius de Azevedo et socii 39 (nn. 
20 — 59) prope Pahnam. 

1571 13./9. 14./9. W. P. Pet. Dias et socu (nn. 144—155) 
inter Canarias et Azores. 

D. America anstralisi. 

1. Brasilia. 

1554 24./12. Fr. Pet. Correa, Schol. Lus., primus in Bras. 
ingr. 1549, qui prius negotiator mancipiorum fuerat, et 

1554 24./12. Fr. Coad. Jo. de Souza, Lus., sagittis inter- 
fecti apudt Carrigos instigatione Hispani, cujus libi- 
dinem impedire eonati erant. 

1555 ? 2 Coadjutores (nomina ignota), socii P. Anehietae, 
trucidati quasi venefiei. 

1608 ll./l. P. Franc. Pinto, Angrens., ingr. 31./10. 1568, 

elava occisus per Tapuyas Ibiapabffi. 
1633 4./8. P. Ant. BeUavia, Sic, ingr. 1610, sclopetis ab 

HoUandis haereticis interfectus, dum in pugna con- 

fessionem audiret (Pernambuci). 
Ad fin. 1649 PP. Emm. Monis, Frane. Pires, Fr. Gaspar 

Fernandes, Lusitani, trueidati. 
1656 P. Jo. Beyra, Lus., -j- in carcere. 
1764 16./5. P. Anton Simoes, Lus., necatus in mari prope 

Bahia. 

■^^.^^ 2. Paraquaria, Uruquaria, Patagonia. 

1628 15./11. P. Roeh. Gonzalez de S. Cruz,») Paraq., ingr. 

9./5. 1609, instigatione apostatae ab indigenis Uru- 

quaris trucidatus. 
1628 15./11. P. Alph. Rodriguez, Hisp., ingr. 25./3. 1614, 

instigatione apostatae ab indigenisUruquaris trucidatus. 
1628 17./11. P. Jo. del CastUlo, Hisp., ingr. 21./3. 1614, in- 

stigatione apostataeabindigenisUruquaris trucidatus. 

651 ^) ab anno 1620 piimus Apostolus UiaqnariaBi E, America septentrionalis. OUtus 

1634 3./7. P. Pet. de Espinosa, Hisp., ingr. 1613, clavse 
ictibus necatus ab haereticis in Gualapaches (Paraq.). 

1635 25./4. P. Christoph. Ruiz de Mendoza, Peruan., ingr. 
1616, trucidatus ad Tape, Paraq. 

1639 17./1. P. Jac. de Aliaro, Panam., ingr. 29./3. 1614, 

ictibus sclopetorum et sagittis necatus (Paraq.) 
1639 1./4. P. Gasp. Osorio de Valderrabano, Hisp., ingr. 

1612, ab indigenis barbaris trucidatus (Tucuman). 
1639 1./4. P. Ant. Eiparo, It., ingr. 30./7. 1627, ictibus 

lanceanun occubuit in Cha«o. 
1645 22./3. P. Pet. Romero, Hisp., ingr. 6./3. 1607, clavae 

ictibus confectus apud Itatinos. 
1645 22./3. Fr. Matth. Femandez, ingr. 1645, clavae ic- 

tibus confectus apud Itatinos. 
1673 14./12.P. Nic. Mascardi, It., in Patagonia interfectus. 
1683 18./10. P. Ant. Solinas, Sardus, ingr. 1663, ab ho- 

minibus feris occisus in Chaco. 

1710 17./5. P. Jo. Jos. Guilermo,Sardus, ingr.22./12. 1688, 
occisus in Nahuelhuapi (Patagon.). 

1711 18./9. P. Luc.Cavallero, Hisp., ingr. 1678, trucidatus 
a Puizocis (Paraq.). 

1714 ? P. Franc. Elguea, ab indigenis necatus in Patagon. 

1715 Nov. P. Barth. de Blende, Flander, ingr. 1694, truci- 
datus a Payaguis (Paraq.). 

1715 Dec. P. Jos. de Arce, Canar., ingr. 1669, trucidatus 

a Guayacuris (Paraq). 
1717 ? P. BlasiusdeSylva,trucidatusaPayaguis(Paraq.). 
1717 ? P. Jos. Maco, trucidatus a Payaguis (Paraq.). 
1717 ? P. Barth. de Niebla, trucidatus aPayaguis (Paraq.). 
1735 17,/5. P. Jul. de Lizardi, Hisp., ingr. 1713, sagittis 

perforatus a Chiriguanis (Paraq.). 
1744 15./9. P. Augustinus Castanarez, Tucum., ingr. 1604, 

occisus per Mataguayos (Paraq.). 
1747 18./2. P. Jac. Herrera, Hisp., f necatus inTucuman. 
1754 22./10. P. Jos. Casado, Hisp., trucidatus perMainas 

(Paraq.). 
1756 6./10. P. Franc. Ugalde, Hisp., trucidatus per Ma- 

taguayos (Paraq.). 
1756 6./10. P. Roraanus Harto, Hisp., trucidatus per 

Mataguayos (Paraq.). 

1763 17./8.P. Ant. Eruaso.trucidatus aGuayacuris(Paraq.). 

1764 al. 1754 P. Antonius de Guaspe, Hispanus, truci- 
datus in Paraq. 

3. Chile. Peruvia. ^quatoria. 

1596 23./7. P. Ant. Lopez, Hisp., ingr. 1564, ab haere- 
ticis veneno sublatus (Perii). 

1597 28./8. P. Mich. de Urrea, Hisp., ingr. 1577, asciae ic- 
tibus per Chunchos occisus (Perii). 

1611 18./3. P. Raph. Ferrer, Hisp., ingr. 8./4. 1587, abar- 
baris demersus prope Quito. 

1612 14./9, P, Mart. de Aranda-Valdivia, Peruvan., ingr. 
1590, trucidatus in Chile ab Araucanis. 

1612 14,/9. P.Horat. de' Vecchi, It., ingr. 1597, trucidatus 

in Chile ab Araucanis. 
1612 14./9. Fr. Jac. de Montalvan, Mexicanus, trucidatus 

in Chile ab Araucanis. 
1624 12,/4. P. Gaspar Ruess, Germanus, veneno ab In- 

dianis extinctus, S, Crucis Serrae (Perii), 

652 OUtus 

1629 ll,/6. P. Bem. Reuss, Hispan., ingr. 4./7. 1617, sa- 

gittis interemptus (Perii). 
1677 ? P. Augustus de Hurtado, occisus in Perii, 
1696 Nov. P. Henr. Richter, Moravus, ingr. 14./10. 1668, 

tracidatus in Peru, 
1702 16./9. P, Cypr. Baraze, Hisp., ingr. 1660, tmcidatus 

a Moxis in Perii. 
1707 ? P. Nic. Durango, necatus in Peru, 
1709 6./7. P. Balth. de Espinoza, Pemanus, sagittis con- 

fossus a Mobinis (Perii). 
1709 6./7. P. Thom. de Rocca, sagittis confossus a Mo- 

binis (Perii). 
1768 22./4. P. Jo. Jos. Mesner, Bohemus, male mulctatus 

usque ad mortem (Perii). 
1768 25./5. Fr. Jo. de Checa, Hisp., ingr. 1718, exul ex- 

haustus inter Perii et Hisp. 
1877 17./10. P. Jo. A. Lizarzarbum, Eps. Guayaquilensis 

(iEquat.), Quitensis, ingr. 8./6. 1851, a rebellibus 

veneno interfectus in Guayaquil. 
1897 4./5. P. iEmilius Moscoso, ingr, 24./4, 1864, truci- 

datus a rebellibus Riobambae. 

4. Ad Ilumina Maranon et Orinoco. 

1643 1. (?)/7. PP. Lud. de Figueyra, Enun. Monis, Barn. 
Diaz, Sira. Florini, et 

FrFr. Petr. Figueira, Jo. Leyte, Emm. Lima, Franc. 
de Reyo, Dominic. de Britto, Emm. Rocha, Emm. 
Vicente, Pet. Pereira, Gaspar Feraandez: omnes 
Lusitani, ab Indianis tmcidati ad ostia Maranonis, 

1666 15./3. P. Franc. de Figueroa (N. Gran,), ingr. 1630, 
asciae ictibus occisus a Cocamis ad Maranon. 

1667 Mart. P. Pet. Suares (N. Gran.), ingr. 1658, eodem 
niodo necatus ab Abijiris. 

1693 12./2. P. Vinc. Loverso, Sic, ingr, 1676, clavae ic- 

tibus caesus ad Orinoco. 
1693 ? P. Ant. Pereira, Maranon., necatus ad Maranon, 
1719 26./8. P. Jo. Villar, Lus., necatus clava ad Maranon. 

5. Nova Granata. 
1684 7./10, P. Gaspar Beck, Rottenburg., ingr, 1662, tru- 

cidatus a feris hominibus. 
1684 7./10. P. Ign. Toebast, Flander, ingr. 2./9. 1667, tra- 

cidatus a feris hominibus, 
1684 7./10. P. Ign. Fiol, Majoricen., ingr. 30./3. 1652, tra- 

cidatus a feris hominibus. 
1768 ? P. Balth. deMoncada, Pemv., ingr. 1698, necatus 

in raari prope N. Carthaginem. 
1768 14./5. P. Jos. Reysner, Bavaras, ejectus, viribus ex- 

haustis periit prope N. Carthaginem. 

E. America septentrionalis. 

1. Nova Hispania seu Mexicam. 

1594 10./7. P. Gonzalves de Tapia, Hisp., ingr. 1576, Si- 

naloae asciae ictibus necatus. 
1616 16./11. P. Ferd. deTobar,Mexic., ingr. 1608, lanceis 

a Tepehuanis confossus. 
1616 18./11. P. Bern. de Cisneros, Hisp., ingr. 1599, lan- 

ceis a Tepehuanis confossus. 
1616 18./11. P. Jac. d'Orosco, Hisp., ingr. 1602, lanceis 

a Tepehuanis confossus. 

653 F. Europa. Obitus 

1616 18./11. P. Jo. de Valle, Hisp., ingr. 1601 (?), lanceis 

a Tepehuanis confossus. 
1616 18./11. P. Lud. de Alavez, Hisp., ingr. 21./5. 1607, 

lanceis a Tepehuanis confossus. 
1616 19./11. P. Jo. Fonte, Hisp., ingr. 1593, lanceis a 

Tepehuanis confossus. 
1616 19./11. P. Hier. de Moranta, Majoric, ingr. 1595, 

lanceis a Tepehuanis confossus. 
1616 20./11. P. Ferd. de Santarem, Hisp., ingr. 1580, lan- 

ceis a Tepehuanis confossus. 
1632 1./2. P. Jul. Pasquale, It., ingr. 8./11. 1610, Cinaloae 

sagittis interemptus. 
1632 1./2. P. Emm. Martins, Lus., ingr. 1620, Ci- 

naloae sagittis interemptus. 

1650 4./6. P. Cornel. Beudin-Godinez, Fland., ingr. 29./3. 
1635, sagittis perfossus, strangulatus. 

1651 7./1. P. Jac. Van der Zype, Fland., ingr. 1609, vulnere 
accepto mortuus Cinalose. 

1652 1./3. P. Jac. Ant. Basile, It., ingr. 4./12, 1630, a 
Papigochis suspensus, capite plexus. 

1685 ? P. Jo. Maria Katkay, Croat, necatus. 

1690 5./4. P. Jae. Ortiz de Zovanda, necatus. 

1690 5./4. P. Emm. Sanchez, necatus. 

1695 2./4. P. Fr. Xav. Saeta, Sic, sagittis interfectus 

CaborcsB. 
1751 ? P. Thom. Tello, Hisp., et P. Henr. Eohen, Germ., 

necati Caborcae. 

1767 ? P. Jos. Palamino, in exilium missus Bicse obiit. 

1768 Aug. — 16. Nov. ejecti e Mexico, rebus necessariis 
destituti et viribus exhaustis vitam posuere: 

PP. Henr. Kirtzel, Germ.; Sebast. Cava., Hisp.; 
Mc Pereira, Mex.; Franc. Villaroja, Hisp.; Mich. 
Lemera, Mex.; Luc. Merino; Alexand. Rappicaneis, 
Germ.; Jos. Rondero, Mex.; Pius Laguna, Mex.; 
Xav. Pascua, Columban.; Franc. Hlawa, Boh.; Jo. 
Nentwick, Germ.; Emm. Aguirre, Hisp.; Fernand. 
Berra, Mex.; Raym. Sanchez, Hisp.; Maxim. Leroi, 
GaJ.; Barth. Saenz, Hisp. 
FrFr. Petrus Diaz, Mex.; Jos. Liebana, Mex. 

2. California. 

1734 I./IO. P. Laur. Carranco, Mex., ingr. 4./4. 1720, 
trucidatus per Pericues, S. Jacobi (infer. Cal.). 

1734 4./10. P. Mc Tamaral, Hisp., ingr. 1701, trucidatus 
per Pericues, S. Jacobi (infer. Cal). 

3. Luisiania. 

1729 28./11. P. Paul du Poisson, Gal., ingr. 1712, truci- 

datus a Natchez. 
1729. 11/12. P. Jo. Souel, Gal., trucidatus a Yasous. 
1736 P. Ant. S6nat, Gal, combustus a Tchicachis in 

Blinois. 

4. Antillse insulse. 

1654 23./1. P. Guhel. Auberjeon, Gal, ingr. 1634, in ins. 

S. Vincentii per Caraibas necatus. 
1654 23./1. P. Franc Gueymu, Gal., ingr. 1639, in ins. 

S. Vincentii per Caraibas necatus. 

654 OUtus 

1666 20./4. P. Henr. de la Borde, Gal, in ins. S. Christo- 
phori ab Anglis haereticis necatus. 

5. Florida. 

1566 28./9. P. Petr. Martinez, Hisp., ingr. 13./10. 1553, 

ab Indianis trucidatus. 
1571 4./2. P. Lud. de Quiros, Hisp., ab Indianis trucidatus. 
1571 4./2. Fr. Gabr. de Solis, Hisp., et Fr. J. B. Mendez, 

ab Indianis trucidati. 
1571 8./2. P. J. B. de Segura, Hisp., ingr. 1556, ab Indi- 

anis trucidatus. 
1571 8./2. FrFr. Gab. Gomez, Pet. de Linares, Sanchez 

de Zavallos, Christophorus Redondo, Hispani, omnes 

trucidati. 

6. Canada. 

1613 ? Fr. Gilbert. du Thet, Gal, necatus. 

1642 Sept. Fr. Renatus Goupil, Gal., ingr. 1641, inter- 

fectus ab Iroquesis. S« 
1646 18./10. P. Isaac Jogues (n. 238), Gal, ingr. Oct. 

1624, crudelissime tortus et necatus. 5" 

1648 4./7. P. Ant.Daniel (n. 239), Gal, ingr. I./IO. 1621, 
sclopetis et sagittis eonfectus ab Iroq. ^ 

1649 16./3. P. Jo. de Brebeuf (n. 240), post tormenta 
inaudita necatus ab Iroquesis. «S 

1649 17./3. P. Gab. Lallemant (n. 241), post tormenta 
inaudita necatus ab Iroquesis. S s 

1649 7./12. P. Car. Garnier (n. 242), necatus ab Iroquesis. 

1649 8./12. P. Natalis Chabanel, Gal, ingr. 1630, neca- 
tus ab Iroquesis. S 

1655 29./5. Fr. Jo. LiSgeois, Gal, trucidatus. 

1656 30./8. P. Leon Garreau, Gal., necatus ad flumen 
S. Laurentii. 

1661 10./8. P. Renatus M6nard, Gal, ingr. 7./9. 1642, 

trucidatus per Ottawas. 
1693 3./3. P. Anton. Dahnas, Gal, necatus in sinu Hudson. 
1708 23./4. P. Jac Gravier, Gal., vulneratus et veneno 

sublatus. 
1724 23./8. P. Sebast. Rasles, Gal, ingr. 25./9. 1674, 

trucidatus ab Anglis haereticis ad Narrantsoak, 
1759 Jul. P. Claud. Franc Virot, Gal, ingr. lO./lO, 1738, 

trucidatus ab Iroq. in Genessee. 

F. Enropa. 
1. Lositania. 

1555 18./2. P. Emm. Fernandez, Maroc, ingr. 1542, Eborae 
instigatione mali sacerdotis ex insidiis interfectus, 

1585 1./2. P. Laur. Cardim, Lus., ingr. 25./7, 1571, in 
mari trucidatus prope Lus. 

1590 25./11. P. Lud. Alvares, Lus., veneno a Judseis dato 
necatus Avisii. 

1603 19./4. P. Gonsalvus Leyte, Lus., Ulyssipone veneno 
consumptus. 

1761 21./9. P. Gabr. de Malagrida, It., ingr. 27./9. 1711, 
vivus crematus Ulyssipone. 
Huc pertinent 115 „Martyres vocationis" Lusitani, 
qui sub Pombalio post dura quaeque perpessa mortem 
ipsam in vinculis detenti subire maluerunt quam 
Societatem relinquere») (a Mart. 1759—1777). 

655 >) Eorum nomina exstant in Appendice ad Catal. Lus. 1901 pp. XIV — XVIII; quibus addendi 3 alii in Appendice ad Catali Lusi 
1902 pi XXV notai Qui ez uon Lusitanis in carceiibus obieie, in hia Elenchis desiderantuii F. Europa. OUtus 2. Hispania, 

1579 14./3. P. Anton. Lopez, Hisp., ingr. 1573, a Mauris 

trucidatus prope Granatam. 
1601 5./10. P. Jo. de Madureyra, Lus., a piratis Anglis 

necatus ad orara Galsecise. 
1731 17./5. P. Franc. Atela, Hisp., ingr. 1723, vita pri- 

vatus in mari ad Coronam. 
1768 25./5. Fr. Jo. de Checa, Hisp., ingr. 1718, f exul. 

exhaustis viribus inter Perii et Hisp. 
1768 23./11. P. Franc. Perez de Aragon, Mexic, ing. 1745, 

occubuit in mari prope Gades. 
1768 9./12. P. Augustin. Marquez, Mexic, ingr. 1735, 

occubuit in mari prope Gades. 
1822 17./11. P. Jo. de Urigoitia,') Chilens., ingr. 17./7. 

1762, a seditiosis trucidatus prope Manresam. 
1834 17./7. PP. Casto Fernandez, ingr. 12./3. 1817; Jo. 

Artigas, ingr. 30./7. 1817; Jos. Fernandez, ingr. 

5./5. 1819; Jo. Sauri, ingr. 29./9. 1817; 

FrFr. Jo. Elola, ingr. 18./3. 1824; Jos. Urrieta, ingr. 

26./8. 1828; Dominic Barreau, ingr. 18./4. 1826; 

Jos. Garnier, ingr. 8./1. 1827; Jos. Sancho, ingr. 

18./3. 1827; Pet. Demont, ingr. 6./8. 1827; Firmin. 

Barba, ingr. 8./1. 1826; Mart. Buxons, ingr. 15./6. 

1826; Emm. Ostolaza, ingr. 21./11. 1825; Jo. Ruedas, 

29./1. 1823; Vincent. Goyorza, ingr. 29./5. 1829. 

Omnes isti (i. e. 4 PP. et 11 FrFr.) Matriti a seditiosis 

crudeliter necati sunt. 3. Italia. 

1564 19./10. P. Petr. Venusto, Valletellin., ingr. 1546, Bi- 
vonEe (Sicil.) necatus a malo sacerdote. 

1594 26./2. P. Jo. Lelezri, Hungar., ingr. 1566, Laureti 
veneno sublatus. 

1760 2./2. Fr. Lud. Ribeiro, Lus. deportatus, in portu 
Genuensi occubuit 4. Gallia. 

1564 l./l. P. Jo. Peltier, veneno neeatus ab hsereticis 

Tolosse. 
1573 21./2. P. Mart. Guttierez, (n. 248) Cardeliaci ab 

haereticis male tractatus occubuit in carcere. 
1593 7./2. P. Jac Sales et Fr. Gulielm. Saultemouche 

Albenaci ab Hugonottis trucidati (nn. 236. 237). 

1595 7./1. P. Jo. Guignard, Gal., suspensus et crcmatus 
Parisiis. 

1596 24./5. P. Car. Sager, Gal., ingr. 1541, veneno inter- 
emptus Turnoni. 

1604 2./3. Fr. Rod. Emerson, Angl, paralysi in carcere 

contracta. f Audomaropoli. 
1622 21./2. P. Herv6 de Malvaise, ingr. 1587, Clariaci ab 

Hugonottis trucidatus. 
1622 15./8. P. Jo. de la Garde, ingr. 1611, veneno sub- 

latus in insula Rea (iie de R6.) 
1656 11./2. P. Franc de Pey, a Calvinianis veneno ex- 

tinctus in Ornex. 
1667 25./12. P. Ign. Paisseau, plunibis haereticorum 

prostratus ib. 

656 OKius A seditiosis trucidati 1791 — 1794: 

1791 18./10. P. Anton. de Nolhac, Avenione; 

1792 20./7. P. Pet. de Lartigue, Clariaci; 

Sequentes ad Carmelitas Parisiis : Rousseau, ingr. II./IO. 1743; 
ingr. 20./10. 1758; Nic de la 1792 2./9. PP. Vinc le 
J Jac Jul. Bonneau, 

Ville-Croin; Jo. Charton de Millou, ingr. 7./9. 1751; 

Claud. Franc. Gagnieres des Granges, ingr. 2./9. 
3, 1740; Guliel. Delfaut, ingr. 21./10. 1752; Jac Durve- 

Friteyre', ingr. '30./8. 1742; Car. Franc le Gu6, 

ingr. 28./12. 1741; Lupus Thomas (Bonnotte), ingr. 

7./9. 1734; Franc Balraain, ingr. 20./7. 1753; Claud. 

Cayx (Dumas), ingr. 8./10. 1744; Car. BSrauld du 

P6rou, ingr. 19./9. 1753; Claud. Ant. La Porte, ingr. 

24./9. 1753; FrancVareilhe-Duteil, ingr. 22./11. 1751; 
1792 3./9. Ren. Maria Andrieux, ingr. 27./9. 1761, ad 

S. Firrainum, Parisiis; 

Elig. Herque du Roure, ingr. 7./9. 1758, ad S. Fir- 

minum, Parisiis; 

Antonius Seconds, ingr. 6./11. 1750, ad S. Fir- 

minum, Parisiis; 

Jo. M. Fr. Benoit (Vourlat), ingr. 7./9. 1746, ad 

S. Firminum, Parisiis; 

Pet. Gu6rin du Rocher, ingr. 10./9. 1745, ad S. Fir- 

minum, Parisiis; 

Rob. Gu^rin du Rocher, ingr. 25./9. 1752, ad S. Fir- 

minum, Parisiis; 

Nic. Franc Verron, ingr. 25./9. 1755, ad S. Fir- 

minum, Parisiis; 
1792 4./9. Franc. le Livec de Tr^surin, ingr. 29./9. 1741, 

1792 5./9. Alexand. Lanfant, ingr. 7./9. 1741, l'Abbaye,.J 
Parisiis; 

1793 I./IO. Nicol. Cordier, ingr. 28./9. 1728, deportatus 
in salum, Rochefort; 

1793 21./12. Julian. Dervill6, ingr. 3./9. 1744, securi 
guillotina percussus Parisiis; 

1794 11./2. Car. Domiuic Ferry, ingr. 3./3. 1736, securi 
guiliotina percussus Parisiis; 

1794 18./2. Gabr. Duplex, ingr. 7./9. 1744, securi guil- 

lotina percussus Lugduni. 
1794 7./4. Phihpp. Gasp. Moreau, ingr. 31./8. 1745, de- 

mersus Namneti (Brit. min.). 
1794 9./6. Jos. Imbert, ingr. 16./4. 1748, f deportatus 

in ins. Aquarum Sext. 
1794 7./7. Jo. Fiteau, ingr. 22./1. 1734, securi guillot. 

percussus in Orange. 
1794 26./7 Franc Aug. Rou\ille, securi guillot. per- 

cussus in Privas. 
1794 28./7. Anton. Raymond, ingr. 9./9. 1753, f depor- 

tatus in ins. Aq. Sext. (ile d'Aix). 
1794 2./8. Gilb. Isaac Macusson, ingr. 4./11. 1748, f de- 

portatus in ins. Aq. Sext. (ile d'Aix). 
1794 20./8. Mich. Luchet de la Mothe, ingr. 13./9. 1750, 

f deportatus Rupifortii (Rochefort). 
1794 Sept. Petrus Baudoin, ingr. 10./6. 1749, f depor- 

tatus Rupifortii (Rochefort). 

657 I) annos 82 natus. F. Europa. OMlus 

1794 ? Carolus Brunet, ingr. 14./9. 1741, guillotina 

necatus Pictavii. 
1794 ? Alexis Fr. Eom^cour, occubuit in carcere Rupi- 

fortensi. 
circa 1794 PP. Henr. Dubois, Jo. Pet. Deschamps, Do- 

minic. Salomon, Sim^on le Bansais, f deportati. 
1799 6./1. P. Petrus FMon, obiit in carcere Claromonti 

(Alverniae). 
1871 24. 26./5. PP. Olivaint et 4 socii plumbis commu- 

nardorura Parisiensium interfecti (nn. 231 — 235). 

5. Alsatia. 

1634 15./2. P. Jodocus Meyring, Guestfalus, ingr. 1606, 
a Suecis Rubeaci (Ruffach) trucidatus. 

1634 15./2. Fr. Andr. Martini, Francus, ingr. 1616, a Sue- 
cis Rubeaci (Ruffach) trucidatus. 

1634 8./4. P. Mich. Sybold, Germ., ingr. 1602, S. Mo- 
randi prope Altkirch, segrotus cum esset, a Suecis 
flagellatus crudehter, unde mox obiit. 

1794 5./1. P. Franc. Jos. Sermonet, Flander., ingr. 29./10. 
1733, post cruciatus occubuit Bellofortii. 

6. Belgium et Neerlandia. 

1595 ? P. Nicol. Montagne, Belga, trucidatus a miUtibus 

haereticis. 
1600 2./7. P. Pet. Buzelin, ingr. 1585, ictibus sclopetorum 

necatus ad Ostendam. 
1600 2./7. P. Otho von Kampen, ingr. 1584, ictibus sclo- 

petorum necatus ad Ostendam. 
1600 2./7. P. Laur. Everard, ingr. 1587, ictibus sclope- 

torum necatus ad Ostendam. 
1625 4./7. Theodorus Riswick, ingr. 1582, f carceris pcenis 

et aarumnis consumptus Noviomagi. 
1638 20./7. PP. Jo. Bapt. Boddens, Rector CoIIegii, Ge- 

rardus Paesman Guestfalus, 

1638 14./7. Fr. Phihpp. Nottin, Trajecti ad Mosam sub 
praetextu conjurationis ab HoIIandis post tormenta 
occisi. 

1674 22./5. Fr. Barth. Noel, Flander, ingr. 1663, Duaci 

a mihtibus trucidatus. 
1679 10./9. P. Guliel. Aylworth, Angl., ingr. 7. /9. 1641, 

obiit Harlemii propter vexationes sibi inflictas. 

7. Anglia. 

1573—1582 5 BB. Campion et socii (nn. 93—97). 
1594—1679 28 Venerabiles (nn. 115—142), inter quos 

unus Hibernus (n. 127) et unus Scotus (n. 142). 
1592—1692 9 Servi Dei (nn. 222-230). 
1582 22./7. P. Guliehn. Lacy, ingr. in carcere, suspensus, 

exenteratus Eboraci. 
1623 16./10. P. Jac. Daza, ingr. 1599 Hisp., f veneno ac- 

cepto navigando in Angham. 

1639 31./12. P. Car. Thursley, Londini occubuit morbo 
in carcere contracto. 

1647 20./2 Fr. Cutbert. Prescott, ingr. 1624, f in carcere 

Londinensi. 
1647 18./7. P. Edm. NeviUe, ingr. 24./5. 1625, f in car- 

cere Londinensi. 658 OUtus 

1648 31./3. P. Thom. Forster, ingr. 1617, f in carcere 

Lincolniensi. 
1648 18./7. P. Edm. Neville (al. Nelson), ingr. 1626. oc- 
cubuit Londini (?). 

1648 4./8. P. Jo. Hudd, ingr. 1612, obiit in carcere Lin- 
colniensi. 

1650 11./8. P. Matth. (Grimes-) Bazire, Norraan., ingr. 
1642, f in carcere Londinensi. 

1650 11./8. P. Jo. Smith (al. Harrison), interemptus pu- 
blice Lancastrise. 

1651 21./12. P. Jo. Thompson, ingr. 1622, obiit in carcere 
Eboracensi. 

1652 25./1. P. Jo. Worthington, ingr. 27./10. 1598, obiit 
in carcere Lancastriae. 

1679 14./1. P. Humfridus Evans, ingr. 1625, verberibus 

militum necatus in Pool Hall. 
1679 19./1. P. Ign. Price, ingr. 1634, male mulctatus 

raiseria obiit in Ragland. 
1679 24./1. Fr. Jo. Grove, suspensus Londini. 

1679 26./2. P. Nic. Tempest, ingr. 1652, f in carcere 
Laneastr. 

1680 12./1. P. Thom. Wilkinson, ingr. 20./9. 1667, veneno 
necatus in carcere Mospethensi. 

1680 11./3. P. Rich. Lacey (al. Prince), ingr. 14./12. 1668, 

f in carcere Lond. 
1680 14./3. P. Car. Prichard, ingr. 16./11. 1662, quaesitus 

et agitatus a lictoribus obiit. 
1680 26./6. P. Franc. Bruning, ingr. 7./9. 1641, quaesitus 

et agitatus a lictoribus obiit. 
1684 3./2. P. Antonin. Hunter (al. Smith), ingr. 1649, 

f in carcere Lond. 
1690 7./2. P. Car. Poulton (al. Palmer), ingr. 1637, f in 

carcere (Newgate). 
1692 30./10. P. Guhel. Bentney (al. Bennet, n. 230), 

f in carcere. 

8. Hibernia. 

1580 30./1. P. Edm. 0'DonneII, suspensus, exenteratus, 

in 4 partes sectus in Corcagiae. 
1602 31./10. Fr. Dominic. 0'CoIan,*) suspensus, exen- 

teratus, in 4 partes sectus in Corcagiae. 
1647 13./9. P. Guliel. Boyton, ingr. 20./9. 1630, ictibus 

gladii confectus prope Casselium. 

1649 16./8. P. Jo. Bath, ingr. 1638, explosione sclopeti ne- 
catus ab haereticis Droghedae. 

9. Suecia. 

1598 30./9. Martin. Laterna, PoL, ingr. 10./5. 1570, in 

mare balticum mersus ab haereticis Suecis. 
1601 14./6. Christoph. Spotek, Pol, ingr. 1588, in carcere 

Holmiensi consumptus. 
1601 14./6. Fr. Jo. Estko, Pol, ingr. 1593, in carcere Hol- 

miensi consumptus. 
1601 28./6. Fr. Matth. Vitriar, Lith., ingr. 1598, in carcere 

Holmiensi consuraptus. 
1601 28./6. Fr. Nic. Krzywowanziewicz, Lith., in car- 

cere Hohniensi consumptus. 

659 ') erat admissus in S, J. 8, 12. 1598 ComposteltaB. P. Eiiropa. Obitus 10. Germania. 

1588 16./10. FrFr. Rich. Biler, Jac. Sepp, ingr. 1587, ne- 
cati ab hsereticis prope Treviros. 

1620 25./9. P. Godefridus Thelen, ingr. 1612, plumbo sclo- 

peti occisus Caubi. 
1620 31./3. P. Jo. van der Sandt, plumbis necatus ad 

Waibstadt. 

1631 ll./ll. P. Jo. Arnoldi, ingr. 1617, occisus prope 
Visselhovede (Hannover). 

1632 30./1. Fr. Jo. Berndt, Boh., ingr. 1629, occubuit ob 
captivitatem crudeleui Lincii. 

1632 2./5. Fr. Mathias Widman, ingr. 1612, a Suecis Bi- 
burgi (Bavarise) trucidatus. 

1632 1./6. Fr. Blasius Schelhng, ingr. 1579, a Suecis Ebers- 
bergae tortus et crudeliter strangulatus. 

1633 23./5. P. Jerem. Fischer, Boh., ingr. 1624, ictibus 
sclopeti minoris necatus Kursdorfii in Silesia. 

1633 8./10. P. Phil. Kilianstein, ingr. 1618, f Dilingae post 
toleratam duram captivitatem. 

1634 22./7. Fr. Alb. Zoya, ingr. 1614, caesus et mersus ab 
haereticis Landshuti. 

1634 16./10. P. Gabr. Barbisch, ingr. 1621, f ob vulnera 
ab haereticis accepta, Monachii. 

1642 2./11. PP. Matth. Cramer, et Laurent. Passok, in- 
gressi 1624, plumbis sclopetorum prostrati in pugna 
ap. Leipzig, dum assisterent moribundis. 

1647 13./1. P. Jo. Horl, Boh., f veneno per haereticum 
dato prope Wratislaviam. 

1648 8./7. P. Tobias Eber, Boh., f veneno per hsereticum 
dato prope Wratislaviam. 

1686 9./10. P. Christoph. Widman, Bav., ingr. 1672, truci- 
datus prope Graecium (al. Warasdin.). 

11. Bohemia. 

1629 9./8. P. Math. Burnats, Boh., ingr. 1589, occisus a 

rusticis haereticis Libuni. 
1639 31./5. P. Jo. Meagh, Hib., ingr. 1625, plumbo sclopeti 

necatus prope Kuttenberg. 
1639 31./5. Fr. Ignat. Martin, ingr. 1597, plumbo sclopeti 

necatus prope Kuttenberg. 
1639 31./5. Fr. Wencesl. Trnoszka, ingr. 1632, plumbo 

sclopeti necatus prope Kuttenberg. 

1643 22./11. Fr. Jo. Kaluba, Mor., ingr. 1634, occubuit 
per vulnera accepta in Gitschin. 

1645 1./8. P. Geo. Schonberger, Tirol., ingr. 1615, f post 
terribilia tormenta a militibus Hungaris inflicta, 
in Hradisch. 

12. Hungaria. Transylvania. Albania. 

1589 23./2. P. Math. Thoman, ingr. 1572, deportatus, 
f ob crudeUtates toleratas in Trans. 

1603 9./6. Fr. Emman. Neri, Pedem., ingr. 2./2. 1601, asci- 
arum ictibus necatus Claudiopoli (Trans.). 

1604 20./4. P. Mich. Mardt, aqua mersus ab haereticis 
Akermani (Hung.). 

1619 7. 8./9. BB. Melch. Grodecz et Steph. Pongracz 

(nn. 103. 104), Cassoviae. 
1664 1./8. P. Geo Konig, ingr. 1634, trucidatus a Turcis 

in pugna ad S. Gothardum. 
1672 8./10. Fr. Greg. Todt, ingr. 1641, occubuit per cru- 

delitates barbaras, Tallyae. 

660 OWtus 

1683 28./6. P. Jo. Katunski, ingr. 1664, capite plexus per 

haereticos prope Schemnitz. 
1683 18./10. P. Gasp. Szarca, ingr. 1653, obiit in carcere 

Hrusso. 
1698 12./3. P. Emeric. AHo, ictibus gladii necatus in 

Transylv. 
1704 26./4. PP. Steph. Moro, Geo Borrhi, Jac. Jacobo- 

witch, Fr. Mich. Borovecz, Hungari, trucidati a 

schismaticis Quinque Ecclesiis. 
1708 7./5. P. Stanisl. Rapal, Siles., ingr. 9./10. 1660, f ic- 

tibus sclopetorum et gladiorum (Wetsin). 
1887 6./10. Fr. Januar. Pastore, Neap. ingr. 5./1. 1880, 

a Turco ex insidiis interfectus (Scodrae). 

13. Polonia. Lithuania. Russia. 

1615 22./1. P. Mart. Kostynski, ad necem cinctus fuit 

corona ferrea Varsoviae. 
1630 ? P. Mich. Raffalowicz, et Fr. Ch. Surgiewicz- 

Wotk, vulnerati et cremati Novogrodecii (Lith.). 
1642 5./5. P. Stanisl. Brunowski, ingr. 1622; P. Gasp. 

Woynicz, ingr. 1633; P. Christoph. Czarnostaw, ingr. 

1624; Fr. Jac. Domagalski, ingr. 1634, interempti 

Szarogradi in Polonia. 
1649 6./2. P. Paul. Ssestak, cum PP. et FrFr. in Coll. 

Ostrogiensi prassentibus (quorum nunierus et no- 

mina ignorantur) trucidati a Cosaccis schismaticis. 
1649 30./6. P. Petrus Dunin, ingr. 1634, a Cosaccis in 

partes concisus Novogrodecii. 
1655 8./8. P. Casim. Gosewski, ingr. 1637, a Russis Vilnae 

interfectus. 
1655 9./9. P. Greg. Raffalowicz, ingr. 1615, fisso capite 

occubuit Novogrodecii. 
1655 21./9. P. Jo. Stanistewski, ingr. 1631, trucidatus 

a Cosaccis Nesuisii. 
1655 21./9. P. Ad. Wiekowicz, ingr. 1617, trucidatus a 

Cosaccis Nesuisii. 

1655 21./9. Fr. Jo. Butkiewicz, trucidatus a Cosaccis 
Nesuisii. 

1656 Maj. Fr. Barth. Sitkowicz, ingr. 1637, trucidatus 
Litobrogi (Mazovia). 

1656 ? P. Jo. Kopystinski obiit iu carcere Plocensi 

(Mazovia). 
1656 ? P. Math. Zielinski, obiit in carcere Ravensi (Pol). 
1656 15./5. P. Simon Maffon, ingr. 1627, post crudelia 

tormenta necatus Horodekii. 

1656 16./5. B. Andr. Bobola (n. 15), crudelissime necatus 
JanovijB (Mazov.). 

1657 7./8. Fr. Andr. Hreczyma, ingr. 1650, per Suecos 
interfectus Lomzae (Maz.). 

1657 ? P. Alb. Czanocki, Lomzae necatus. 

1657 18./8. P. Severin. Branscensis, Lus., ingr. 1592, sclo- 

peti ictibus confectus RavEe. 
1660 4./7. P. Eustach. Pihnski, ingr. 1642, a schismaticis 

Pinsci (Maz.) trucidatus. 
1660 4./7. Fr. Thoni. Jurkowski, ingr. 1629, a schisma- 

ticis Pinsci (Maz.) trucidatus. 
1664 19./5. P. Jo. Radzawski, ingr. 1626, necatus a schis- 

maticis Constantinowi (Volhyniae). 
1702 18./10. P. Jac. Zapolski, ingr. 1683, occubuit caesus 

a Cosacci§ Niemenwieci. 

661 •i-H 

Q Martyres §. J. 

(latissimo sensu sumpti) 
distribnnntar per nationes 

(a P. Ignatio Henrico Dugout S. J.). 

Lusitani 271 

Galli 111 

Hispani 104 

Angli et Hiberni 74 

Japones 66 

Itali 63 

Austriaci et Hungari 38 

Poloni 33 

Germani 31 

Flandro-Belgae 15 

Americani australes 15 

Mexicani 13 

Hollandi 6 

Syri 4 

Sinenses 4 

TonMnenses 4 

Coreani 2 

PhiKppini 2 

iEthiops 1 

Hindu 1 

Natio ignota vel indeterminata .... 67 49 116 907' Martyres j§. J. 

(latissimo sensu dicti) 

distribnnntnr per loca Martyriornm 

(a P. Ign. H. Dugout S. J.). 
America septentrionalis Canada-Luisiania 

AntillaB 3 

Mexico-California 42 

Florida 9 

662 76 America australis 

Peruvia-iEquatoria 14 

Brasilia-Guyana 32 

Paraquaria-Uruquaria 28J97 

In mari 11 

Diversa loca 12 

Africa 

iEthiopia 13| 

In mari 55}94 

Diversa loca 26) 

Europa 

Anglia 71 

Gallia 65 

Hispania 21 

Lusitania 90 

Germania 23 

Austria-Hungaria 23 

Polonia 31 

Diversa loca 19 343 Asia Indiae (Hindustan-Ceylon) 42 

Indo-China 27 

China 32 

Japonia 111 

In mari 24 

Diversa loca 12 248 Oceania 

PhihppinaB . 25j 

Marianae 13|49 

Diversa loca llj 

Recapitulatio. 

America 173 

Africa 94 

Europa 343 

Asia 248 

Oceania 49 

Universi: 907 663 ^) Non omnes in P. Ignatii Henrici Dugout libro contenti Martyres in hac Synopsi fuere inscripti. — •♦»♦01 &*•*-.- Indices alphabetici. 1. Index Provinciaram li. J. vinciales exstant col: 


Provincia: 


Siatus completus 


anno: 


Status ineompletus: 


679—580 


Albae RussiBB 


(1772) 364. 


(1800) 


392 


(1821) 408 infra 


677—682 


Aflgliae 


(1700) 264. 


(1773) 


360 


(1619) 160. (1815—1910) 488 


561-662 


AquitanisB 


(1716) 284 
649-550 


Aragoniae 


(1669) 230 


(1873. 1877) 462 


569—672 


AustriEB 


(1688) 103 


(1655) 207. (1846) 431 


649—652 


BsBtica 


(1675) 228 


(1590) 110 supra 


668 n. 2 


Bavarica 


(1773) 359 
673-575 


Belgica (Germ. Infer.) 
(1832) 415, 423 supra 


571—674 


Bohemise 


(1636) 183 
543—544 


BrasUiensis 


(1735) 306 


(1749) 321 


681—682 


CalifomiaB 


565—566 


CampaniaB 
(1880) 461 


581-682 


Canadensis 


545—548 


Castellana 


(1686) 246. 


(1884) 


470 


(1672. 1873. 1877) 230. 462 


563-666 


Chilensis 


(1729) 297 
639-540 


Coccinen. (Malabarica) 
(1749) 321 


573-674 


Flandro-Belgica 


(1731) 296 
659-562 


FrancisB (GaUiee) 


(1746) 309 


(1666) 221. (1880) 461 


579—682 


Galiciana 


(1846) 432 


(1853) 440 


573—576 


Gallo-Belgica 


(1645) 191 
667—668 


Germaniae Super. 


(1642) 180. 


(1742) 


311 


(1661) 216. (1814-1846) 423 


637—640 


Goana (Ind. Orient.) 


(1660) 217 


(1661) 49. (1749) 321 


581—584 


HibemiEB 


646-548 


Hispanije 


(1836) 422 
571—672 


HungarisB 
(1910) 487 


527—628 


Italiae 
(1830) 413 


539—642 (Viaitatores) 


Japoni8B 


(1693) 113 1 


[V. Pr.) 


(1654) 209. (1749) 321 


577—580 


LithuaniaB 


(V. Pr. 1699 


. 120). 


(1732) 304 


(1766) 328 


661-664 


Lugdunensis 


(1725) 292 


(1880) 461 


637-538 


Lusitaniae 


(1720) 286 


(1628) 174. (1749)321. (1880) 462 


643—644 


Maragnonium (V. Pr.) 


(1753) 329 


(1749) 321 


583—584 


Maryl. Neo-Eboracens. 


679-680 


Masovia 
(1769) 328 


633-534 


Mediolanensis 


666—668 


Mexicana 


(1660) 217 


(1767—1773) 361 cf. 368 


583—684 


Missouriana 


631-633 


Neapolitana 


(1621) 166 
675-576 


Neerlandica 
V. Pr. (1849) 431 


683-684 


Neo-AureUanensis 


555—556 


Novi Regni Granatensis 


657—660 


Paraquaria 


(1693) 257 


(1763) 346 


663—664 


Pemviana 


(1741) 313 
567—658 


Philippinamm 


(1671) 226 


(1768) 363 


575—678 


PolonijB 


(1599) 120 


(1658) 216 


679—680 


PolonitB Majoris 


, 


(1766. 1769) 328 


679—580 


PolonisB Minoris 
(1759) 328 


569—560 


Quitensis 


(1743) 308 
569-670 


Rheni Inferioris 


(1666) 212 
569—570 


Rheni Superioris 


(1723) 287 
627—628 


Romana (Tusca) 


(1671) 76. (1703) 260. (1773) 367 
561—664 


SardiniaB 


(1693) 252 
629-630 


Sicula (or. et occ.) 


(1626) 164 


(1723) 285. (1820) 406 


573—574 


SiiesisB 


(1770) 351 
541—644 


Sinensis (V. Pr.) 


(1710) 276 


(1749) 321 


633—636 


Taurinensis 


643—546 


Toletana 


(1714) 278 


(1880) 462 


663-666 


Tolosana 


(1609) 132 


(1880) 461 


535—536 


Veneta 


(1636) 172 


(1654) 206 Status Socletatls universsB exstat: (1666) 28. (1665) 44. (1674) 68. (1680) 76. (1600) 116. (1616) 140. (1626) 164. (1710) 268. (1749) 

308. (1844) 428. (1914) 690—693. 

664 Index Personarum. tS. Index Personaram. 

Nota. Nomina Proviacialium non Me, sed in Eleneho queerenda sunt. Vide 1. Indicem Provinciamm col. 664. Abircrombius Rob. 610 

Abreu ^gidius de 645 (1622) 

Abreu Ant. 646 supra 

Abreu Emm. de 306. 640 (166). 647 supra 

Abreu Franc. de 100 supra 

Abreu Jo. d' 646 (4) 

Acafoxi Thom. 638 (80) 

Acosta Andr. 41 

Acosta Jos. 102. 108. 109 infra 

Acosta Simon 637 (69) 

Adam Jo. 617 

Adami Matth. 641 (179) 

Adamo Jo. 647 (1633) 

Adomus Franc. 69. 93 supr. 605 

Aganamon, regulus 113 

Agazio Vinc. 377 (1778) 

Agreda Maria d' 218 (1666) 

Agricola Ign. 626 

Aguirre Emm. 664 (1768) 

Alavez Lud. de 664 (1616) 

Albertinus Mich. 237 (1679) 

Alberto Jo. 646 (1611) 

Albertus, archid. (Belg.) 119 (1698) 

Albertus V. Bav. 18 (1660) 

Albotodo Jo de 606 

Alcaras Ferd. de 645 (6) 

Alcazar Lud. 620 

Alexandrinus Card. 62 (1571) 

Alexandrinus Patr. 94 (1677—1695) 

Alfaro Jac. de 652 (1639) 

AUo Emeric. 661 (1698) 

AUoza J. de 642 (246) 

Ahneida 97 (1585) 

Ahneida ApoU. d' 640 (166). 650 (4) 

Ahneida Jos. Bern. de 385 

Ahneida Jos. Steph. d' 646 (1644) 

Althan Mich. Ad. com. ab 151 (1617) 

Alvares Balth. cum 3 Soc. 305, 640 (165) 647 

supra 
Alvares Emm. 637 (44) 
Alvares Franc. 637 (46) 
Alvares Gasp. 637 (47) 
Alvares Jo. 640 (149) 
Alvares Lud. 102 (1590). 655 (1) 
Alvarez Emm. 627 i 
Alvarus Vinc. 121 (1699) 
Alvr^s Ferd. 640 (162) 
AlvrSs Vinc. 644 (1606) 
Amaral Gomez de 646 (1580) 
Amicus Franc. 613 infr. 
Amirdanader Ambr. 481 (1894) 
Amyot Jo. Jos. Mar. 369. 
Anchieta Jos. 22. 33 supr. f 121 (1597). 639 

(106) 
Anchieta Jos. de 644 (1761) 
Anderledy 400. 460. 468. 567 
Andertonus Laur. 611 supra 
Andlauer Mod. 481. 646 (1900) 
Andrada Ant. de 161 (1624) 
Andrada Did. de 637 (21) 
Andrada Franc. de 644 (1634) 
Andrada Jo. de 200 supra 
Andr6 Yvo 628 i. 
Andreas Fr. 646 (6) 
Andrieux Ren. M. 657 (1792) 
AngeUs Fraac. Ant. de 161 (1618) 
AngeUs Hieron. de 161 (1623). 638 (66). 647 
AngeUs (Piccolomini) Theoph. de 649 (1684) 
AngioUni Cajet. 397 (1804) 
Angulus Franc. 97 (1586) 
Annat. Franc. 213 (1666). 221 supr. 816 
Ansaldus Matth. 305 (1741) Antoine Paul. Gabr. 619 (th. mor.) 

Antoniewicz Car. 604. 609 

Antunes Sim. 646 (1611 ?) 

Aquaviva Claud. 84.86. 88. 100. 108. 116. 118. 

124. 132. 140. 142. 631 
Aquaviva Rud. 73. 89. B 476. 638 (98). 644 

(1583) 
Aragon Franc. Perez de 656 (1768) 
Aragonez Mich. 640 (148) 
Araldus Franc. 29 (1664) 
Aranda Hisp. min. 342 supra 
Aranda Mart. de 113 (1692) 
Aranda-Valdivia Mart. de 652 (1612) 
Aranha Franc. 638 (102) 
Araoz Ant. 14 (1539). 22 (1547). 545 
Arausicus GuUelm. 74 (1579). 90 supra 
Arce Jos. de 652 (1716) 
Arcerus Jac. (Hib.) 120 supra 
Archipresbyter (Angl.) 120 infra 
Arebalo Franc. 270 (1707) 
Arias Franc. 629 n. 8 
Armeni (schism.) 176 supra 
Arminius Leonard. 105 supra 
Arnauldus (Amoldus) Ant. 189 infra. 202 (1666) 
Amoldi Jo. 660 (1631) 
Amos (= Amulphus) Jo. 149 (1617). 157 supra 
Arriaga Roder. de 614 med. 
Arrowsmith Edm. 168. 610. 639 (126) 
Arroyo Alph. 641 (180). 648 (1643) 
Arrubal Pet. de 125 (1602) supra 
Artigas Jo. 666 (1834) 
Ashley Rod. 639 (123) 
Assemani Jos. Sim. 305 (1736). 346 supra 
Assistentes: Elenchus 519 — 524 
Atela Franc. 666 (1731) 
Atkins Gul. 642 (227) 
Attimis Trist. de 640 (164). 646 (1748) 
Attiret Dion. 630 n. 

Auberjeon Gul. {M.) 209 med. 664 infra 4 
Augerius Bdmund. 37. 46. 63. 69. 85. 101. 603. 

607 supra 
Aurelianens. Eps 173 
Avancinus Nic. 632 supra 
Aveiro, dux de 326 
Avendano Al. de 0. Pr. 94 (1577) 
Ayamonte (Mediol.) 77 (1579) 
Aylworth GuUel. 668 (1679) 
Ayto, march. 160 (1616 supra) 
Azevedo Emm. de 308 (1747) 
Azevedo de Ign. 66. B 443. 637 (20). 661 (1570) 
Azor Jo. 617 c. 

Backer de(Sommervogel) 469 (1890). 626 supra 

Baeza Jo. de 637 (56) 

Baeza J. B. de 640 (174). 647 (1626) 

Bagot Jo. 162 (1626) 

Bajus 42 (1567). 71 (1575). 77 (1680). (Less.) 

103 (1588) 
Baker 639 (141) 
Balbinus Al. Bolesl. 626 h. 
Balde Jac. 627 infra 
BaldeUus Nic. 618 med. 
Baldinucci Ant. 269 (1708). B 476 (1893) 606. 

635 (19) 
Balduinus Gul. 152 (1618) 
BaUerini Ant. 619 med. 
BaUerini Pet. et Hieron. 290 (1728) 
Balmain Franc. 657 (1792 2. 9). 
Bannez 86 supra 
Bansais Suneon le 658 supra 
Barat Magd. Sophia 399 infra 
Baraze Cypr. 663 (1702) 

665 Barba Firmin. 656 (1834) 

Barbisch Gabr. 660 (1634) 

Barbosa Franc. 645 (1628) 

Barcena Jo. Ventura 649 (1663) 

BamabitsB 10 supra 

Baro 266 (1693) 

Baronius (Annal.) 98 (1588). 130 supra 

Barradas Seb. de 606 (Lusit.) 

Barreau Domin. 656 (1834) 

Barreira Balth. 73 (1679). 89 med. 121 infra 

129 (1604) 
Barreto Aloys. 641 (182) 
Barreto Emm. 641 (181). 647 (1620) 
Barreto Ruiz 646 supra 
Barruel Aug. de 617 med. 
Barsana Alf. 97 (1586). 106 supra 
Bartholomseus rex in Japon. 65 infra 
BartUio Laur. 648 (1639) 
BartoU Dan. 626 supra 
Bartscius Frid. 120 (1597) 
Barzseus (Baertz) 25 (1649) 
Bas le 21 infra 

BasUe Ant. de San 649 (1676) 
Basile Jac. Ant. 654 (1662) 
BasUiani (reformati) 128 (1603). 162 (1616). 

464 (1882) 
Bastida Ferd. de la 125 (1602 supra) 
Bath Jo. 200 (1647). 659 (1649) 
Bathory Steph. Pol. (1775—1786). 63 (1670). 

66. 72 (1675). 80 (1580) 
Batz Gaston de 650 (1883) 
Baudoin Pet. 657 infra 1794 
Baudrand Barth. 632 infra 
Baumgartner Alex. 628 med. 
Bavariae Elector 247 (1686) 
Baynes = Mico Ed. 639 (131) 
Bazure (Grimes) Matth. 669 (1650) 
Beaumont (BeUomonte) Christoph. de 314 
Beauregard Jo. Nic. 373. 381. 607 
Beauveau Anna Franc. 607 
Becanus Mart. 159. 613. 616 
Beck Gaspar 663 (1684) 
Beckers Adam 383. 391 
Beckx 444. 452. 460. 468. 571 
Bedingfield Thom. 639 (132) 
Behrens Henr. 431. 567 
Beira Jo. de 25 supra 
BeUarminus Rob. (Lov.) 63. 71. 101. 116. 117. 

125. (Ven.) 133. 136. 167. 603. 613. 615. 

620. 639 (108) 
BeUavia Ant. 661 (1633) 
Bellecius AI. 634 
Belmonte Pet. 646 (1700) 
Belus Franc. 465 infra 
Benedictini, lis 170 supra 
Bengy Anat. de 463 (1871). 642 (236) 
Benoit ctr. Augerium 69 (1676) 
Benoit (Vourlat) Jo. M. Fr. 657 (1792) 
Bentney Gul. (al. Bennet) 642 (230). 659 (1692) 
Berchmans Jo. 157. B 451. S 467. 635 (8) 
Bema Petr. 638 (101) 
Bemdt Jo. 660 (1632) 
B§ron Jac. du 649 iufra 
Berra Feman. 654 (1768) 
Berthier Gul. Franc. 617 
Berthier Jac. 650 (1896) 
BeruIIe Petr. de 138 (1611) 
Beschi Jos. Const. 265 (1700). 630 
Bethag Thom. 400 (1811) 
Bethlen Gabor 167 (1622) 
Beudin-Godinez Comel. 654 (1660) 
Beuth J. B. 646 (1747) Index Personanim. Beyia Jo. 661 (1666) 

Beza Theod. 122 infra 

Baanci Jo. Dom. 648 (1633) 

Biler Rich. 660 supra 

Billot Lud. Card. 485 infra 

BiUotet Eduardus 648 (1860) 

Biner Jos. 622 med. 

Binet Steph. 173 (1634). 631 

Bismarck Otto Eduard 442. 460. 466 

Blanca Hurtado de la 649 (1665) 

Blende Barth. de 662 (1716) 

BobadiUa 4. 12. 13. 15. 23 

Bobola Andr. 216. 609. 635. (15). 661 (1656) 

Boddens J. B. 183. 658 (1638) 

Boero Jos. 437 infr. 

Boldrini (Buldrmi) 641 (183). 647 (1633) 

Bollandistse 231. 423 (1837) 

BoUandus Jo. 623 supra 

Bonacini Ferd. 648 (1860) 

Bonapars Jos. 397 (1808). 

Bonfrerius Jac. 621 

Bonhomius Franc. Nunt. Col. 87 med. 

Bonneau Jac. Jul. 667 (1792 supra) 

Bonnet Jo. 206 (1664) 

Bonnet Petr. 273. 650 supra 

Bonniot Jos. de 616 supra 

Bonnotte Lup. Thom. 657 (1792) 

Bonus (Good) Gul. 610 supra 

BonvUl = Terillus 618 

Borango Carolus 649 (1684) 

Borde Henr. de la 655 supra 

Bordoni Jos. Ant. 601 supra 

Borges Emm. 641 (184). 647 (1633) 

Borghesius Card. Scipio 358 med. 

Borgia 19. 22. 30. 38. 44. 46. 62. 60. 61. 62. 

66. B 163. S 283. 606. 635 (3) 
Borgo Car. 366 supra 
Borovecz Mich. 661 (1704) 
Borrlii Geo. 661 (1704) 
Borromeus Car. S. 69. 77. 85. 93 
Boscowicius Roger. Jos. 375. 381. 630 supra 
Bossuet 242. 268 
Botelho Alexand. 660 (1770) 
Bougeant Gul. Hyac. 603 infra. 626 med. 
Bouhours Dom. 628 supra 
Bourdaloue Lud. 229. 268. 602 
Bourgeois Franc. 385 med. 
Boussel Gabr. 660 (1764) 
Boym Mich. 168 supra 
Boyton Guliel. 200 med. 669 (1647) 
Bradley Ric. 641 (224) 
Braganza-domus (turbfe in fav.) 182 med. 
Branscensis Scverin. 661 (1657) 
Brebeuf Jo. de 201 supr. 642 (240). 665 (1649) 
Bretonneau Franc. a Paulo 602 med. 
Briant Ale.x. 80. 638 (94) 
Britto Domiiiic. de 663 (1643) 
Britto Jo. de 214. 225. B 436. 635 (14). 644 

(1693) 
Broetus Pasch. 11. 12. 13. 16. 21. 45 
BrogUe Car. de 390 (1794) 
Broglie Maur. de 407 (1814) 
Brunet Carol. 668 supra 
Bruni Bruno a S. Cruce 640 (168). 661 (1640) 
Bruning Franc. 659 (1680) 
Bruno 81 (1680) 
Bruno Jordan 122 (1600) 
Bnmowski Stanisl. 661 (1642) 
Brutail Martin 650 (1883) 
Brzozowski Ravm. 404 inJra 
Brzozowskl 396. 404 

BucherelU Franc. Mar. 640 (169). 646 (1723) 
Buck Victor de 624 
Bugiens. Eps. (laudat PP.) 289 
Buglio Lud. 177 infra. 185supra. 630 med. 
Buldrini = Boldrini Bumats Math. 608 infra. 660 (1629) 

Burroni Dom. 644 (1761) 

Busseus Jo. 629 infra 

Busenbaum Herm. 618 

Bustamante Barth. 46. 64. 606 (Hisp.) 

Buteux Jac. 201 (1649) 

Butkiewicz Jo. 661 (1655) 

Buxons Mart. 656 (1834) 

Buzelin Pet. 658 (1600) 

Cabral Jos. 644 (1760) 

Cafucu Aloys. 641 (210) 647 infra 

Cahier Car. 627 

Calasancius Jos. a 154 

Calatayud Jos. 606 

Calatayud Pet. 294 (1727) 

Caldeira Marc. 637 (42) 

Caldeiro 646 (1658) 

Cahnet Aug. 0. S. B. 322 

Calmette Jo. 630 med. 

Calviniani (conv.) 128 

Cambacundonus rex (Jap.) 97 

Camers Paul. 17 

Campion Edm. 80. B 467. (Aula) 488. 610. 

638 (93). 668 Angl. 
Campo Jo. del 648 (1621) 
Campo Jo. del 649 (1650) 
Candonus Jos. 227. 243 
Canillacus Franc. 97 
Canisius 16. 23. 31. 39. 40. (Nunt.) 47. 63. 71. 

79. B 451. (C Canis.) 487. 491. 567. 603. 

608. 616. 635 (16) 
Cansfield Briant. 611 supra. 639 (129) 
Cantova Jo. Ant. 649 infra 
Canus Melch. 22. 30 
Capece Ant. 641 (186) 648 (1643) 
Capelloni Paul. 642 (262) 
Capucini 5. 133 
Caraffa Andr. 630 med. 
Caratfa Robert. 85. 
Carayon Aug. 625 infra 
Carbonelle Ign. 463 (1876) 
Cardeira Lud. 640 (167). 661 (1640) 
Cardcnas B.in™ de 186 (1641) 
Cardenas Jo. 619 supra 
Cardim ,Io. 642 (249) 
Cardim Laur. 655 (1686) 
Carillo J. B. 110 (1696) 
Carlier Jo. 609 infra 
Carmelitee 17; refonn. 42 
Camerius Melch. Ep. Nicen. 66 
Carolus Albertus Sard. (1831—1849) 405 
Carolus Alex. dux Wurtt. (cath.) 290 
Carolus Emm. Sard. 341. 406 
Carolus Felix Sard. (1821—1831) 406 
Carpi, Card. 35 
Carpio Jo. del 648 (1634) 
Carrafa 188. 605. 642. (244) 
Carranco Laur. 664 (1734) 
Carrion Franc. 641 (186). 647 (1690) 
CarroU Jo., Eps Baltim. 378. 401. 409 
Cartesius Renat. 194 
Carthusiani 108 
CarvaUial Geo. 647 (1692) 
CarvaUio Did. 638 (68) 
Carvalho Did. Coadj. 640(166) 
Carvalho Jac. 644 (1668) 
Carvalho Jos. 644 (1701) 
Carvalho Seb. Jos. de = Pombal 318 
CarvalUus Mich. 161 mfra. 638 (69) 
Casado Jos. 652 (1764) 
Casas Gabr. (miss.) 294. 334 
Casati Paulus 200 supra 
Casimirus Jo. (Rex) 186. 192 
Cassola Franc. 641 (187). 648 (1643) 
Castanarez Aug. 662 (1744) CastiUo Franc. de 639 (110) 

CastiUo Jo. del 651 infr. 

Castorius Bem.inus 173 (1634) 

Castro Alphons. de 645 (1568) 

Castro Bened. a 637 (23) 

Castro Franc. de 640 (145) 

Castro Gasp. de 640 (176). 647 (1626) 

Castro Jo. de 646 (1761) 

Castropalaus Ferd. 618 supra 

Casui Pet. 641 (188). 648 supra 

Catalanius Petr. 619 med. 

Cataldino Jos. 137 (1610) 

Cattin Lud. (crux leg. hon.) 486 (1911) 

Caubert Jo. 463 (1871). 642 (234) 

Caun Vinc. 638 (81). 647 (1626) 

Caussinus Nic. 162 (1626) 

Cava Sebast. 654 (1768) 

CavaUero Luc. 662 (1711) 

Cavara Lud. 638 (78) 

Cayron Pet. 642 (266) 

Cayx (Dumas) Claud. 657 (1792 2/9) 

Centoflorenus Constantius 206 (1666) 

Centuriatores Magdebg. 63 

Centurione 324 

Ceparius Virgil. 173 supra 

Cerda Jo. a 627 infra 

Cerinus Bas. 72 (1679) 

Cerronius Bem. 279 (1717) 

Cemtti Jo. Ant. Joach. 341 supra 

Cervante Card. 62 (1675) 

Chabanel Nat. 655 (1649) 

Chaignon Petr. 633—634 

Chalcedonensis Eps 168 (1627) 

Champs Steph. Ag. de 617 supra 

ChanowsH Aib. 608 infra 

Chantal Franc» de 138 (1610) 

Charlevoix Pet. Fr. Xav. 289. 626 infra 

Chastehus Jo. 109 (1593) 

Chastel M. Ang. 437. 614 

Chaurand Honor. 229. 607 med. 

Checa Jo. de 653 (1768). 656. 

Cheminais Timoleo 602 supra 

Cheminot Desid. 189 med. 

Chiara Jos. 641 (189). 648 (1643) 

Chimura Leon. 153. 638 (91). 647 (1619) 

Chimura Seb. 638 (70) 

Chingius Thom. 48 

Chingocu Jo. 638 (79) 

Chinsuchi Paul. 638 (83). 647 (1626) 

Chisai Jac. 635 (12) 

Chiuni Ant. 638 (75) 

Chiusacu Jo. 638 (84). 647 (1626) 

Chodkievicki convers. 64 

Choiseul .\nt. de, Card. 331 infra 

Christina Suec. ([1632] 1644—1664) 178. con- 

versa 202 
Cienfuegos Alvams 279 (1719) 
Cikimi Mart. 641 (190) 
Cisneros (Ximenes) 6 
Cisneros Bern. de 663 infra 
Claver Pctr. 153. S 467. 475. 605. 635 (6) 
Clavius Christoph. 82. 629 
Clemcns Aug. 418 
Clemens Jac. (sicar.) 98. 126 
Clcrc AI. 463. 642 (233) 
Clerici reg. Matris Dei 106 
Clerici . . . scholarum piamm 114. 154 
Cleysson 21 

Cloriviere Pet. Jos. Picot dc 406. 642 (266) 
Codde Petr. 268. 271 
Codurius Jo. 12. t 13 
CoeUius Gasp. 97 med. 
Cobiago Bem. 605. 642 (246) 
Colombi^re Claud. a 602. 639 (109) 
Colonia Dom. de 628 med. 
Colonna, Card. visor 362 infra 666 Index Personamm. Comitolus Paul. 618 supra 

Commendone, Card. 64 (1571) 

Commire Jo. 628 supra 

Communardi Paiis. 453 

Confessarii Ferd.i 11. 169 

Confucius 267 med. 

Coninck Mg. de 613 infra 

Conuxi = Cuiki 641 (191). 648 (1643 ?) 

Consalvius, Card. 410 (1824) 

Conotantius Cam. 638 (65). 647 (1622) 

Contzen Ad. 616 supra 

Coomans Pet. 649 (1686) 

Copichus Ad. 96 med. 

Copley Thom. (Phil. Fisher) 209 supra 

CorSs.Jesu (cultus) 226. (1870) 451. (DprVal.) 

486. (Nuntii) 490 
Corbaeus (Corby) Rud. 611 supra. 639 (127) 
Cordara Jul. (342). 516. 624 infra 
Corderus Balth. 622 infra 
Cordesius Ant. 126 (1601) 
Cordier Nic. 667 (1793 1/10) 
Cordon Pet. 414 
Comelius Jo. 639 (115) 
Comely Rud. 621 med. 
Correa Aloys. 637 (26) 
Correa Ant. 637 (38) 
Correa Petr. 661 (1) 
Cortyl Jos. 649 infra 
Cosaci — eorum incursus 304 
Costa Ant. 646 (1611) 
Costa Barth. a 227 (1677) 
Costa Emm. da 650 (1770) 
Costa Greg. da 646 supra 
Costa Jo. da 6« (192). 647 (1633) 
Cotonus Petr. 117 (130). 133 supra. 149. 166. 

607 supra 
Cottam Thom. 638 (97) 
Coudretus 37 med. 
CourbeviUe Jos. de 644 (1712) 
Couros Matth. de 640 (176). 647 (1633) 
Cramer Matth. 660 (1642) 
Cratz = Kratz 
Crevilly Th. de 289 supra 
Criminalis 25. 642 (254). 644 (1649) 
Crisinus Marc. 159 (1619) 
Critana Ant. Franc. 640 (173). 648 (1614) 
Crivelli Jo. M. 277 infra 
Croiset Jo. 632 med. 
Cromwellus 168 supra. 194. 200 med. 
Cruce a = Bruni 
Crucius Franc. 270 (1706) 
Cmz Roch. Gonz. de S. 651 (1628) 
Cundo Soter 641 (207). 647 (1614) 
Cunha Emm. 644 (1711) 
Cunha Vinc. a 305. 640 (167). 647 supra 
Cupems Gul. 623 med. 
Cusanus Nic. 608 med. 
Cyran St. 178 (1663) 
Czanocki Alb. 661 (1667) 
Czamostaw Christoph. 661 (1642) 
Czerniemcz Stan. 372 
Czimmermami Steph. 650 (1894) 

Dahlmann 630 
Daifusama 129. 146 
Dahnas Ant. 666 (1693) 
Damberger Jos. Ferd. 627 supra 
Damiani Vinc. 649 (1649) 
Damiens Rob. Franc. (sicar.) 326 
Daniel Ant. 642 (239). 656 (1648) . 
Daniel Car. 445. 617 (rest. Soc.) 
Daniel Gabr. 213. 626 med. 
Daubenton Gul. 262 (1700). 267 (1709) 
DdvUa ^g. Gonz. 64. 102. f 110. 142 
Daza Jac. 668 (1623) 
Deharbe Jos. 604 Catech. Delenda Hier. 393 supra 

Delfaut Gul. 657 (1792 2/9) 

Delfinus 71 supra 

Delgado Alexius 637 (41) 

DeMo Mart. Ant. 103 med. 620 med. 

Delvaux Phil. 414 (1829) 

Demetrius (falsus) 128 

Demont Pet. 666 (1834) 

Denis Ant. 634 

Denn Paul. 481 infr. 646 (1900) 

Depelchin Henr. 466 

Dervill^ Julian 667 (1793) 

DesbiUons Franc. Jos. 628 med. 

Deschamps Jo. Pet. 658 supra 

Dias Petr. 640 (144). 651 (1671) 

Dias Salvator 646 (1761) 

Diasius Jac. 26 (1547) 

Diaz Bam. 663 (1643) 

Diaz Pet. Coadj. 233 supra. 649 (1676) 

Diaz Petr. (Mexican.) 664 (1768) 

Diderot 370 (1784) 

Diertins Ign. 248 med. 634 

Dinet Jac. 181 (1643) 

Diniz Nic. 637 (40) 

Dirckinck Jo. 632 supra 

Domagalski Jac. 661 (1642) 

Domenech Hier. 13 infr. 21 (1647) 

Domenech Petr. 134 (1606) 

Dominicani 17 supra. 114 supra. 118 (1698) 

Drexelius Jerem. 631 med. 

Dmzbicki Casp. 631 infra 

Duarte Ant. 646 (1761) 

Duban Claud. (Crim.) 266 med. 

Dubois Balth. 649 (1684) 

Dubois Henr. 668 (1794) 

Duc Fronton. du 622 f. 

Duchesne ^g. 375 (1790) 383 (1791) 

Ducoudray Leo 463 (1871). 642 (232) 

Duhan Amulph. 648 (1750) 

Dunin Mart. de 418 (1837) 

Dunin Petms 661 (1649) 

Duplex Gabr. 657 (1794 med.) 

Durseus Jo. 96 (1684) 

Durango Nic. 653 (1707) 

Durv^-Friteyre Jac. 657 (1792 2/9) 

Duyst Comel. 111 (1692) 

Eber Tob. 660 (1648) 

Eborac. dux Henr. Card. 347 (1770) 

Eckius 10 infra 

Eduard VI. Angl. (1647—1553) 18. 24. 

Eguia de Jac. 13 (1540) 

Elguea Franc. 662 (1714) 

EKan J. B. 49 supra. 73 (1578). 81 med. 

Elias (controv.) 231 

Elizaldo Mich. de 618 infr. 

Elola Jos. 656 (1834) 

Emerson Rod. 666 (1604) 

EmiUani Aloys. 449 (1867) 

Engers Jo. 647 (1741) 

Erbermannus Vitus 616 infra 

Emestus a Bav. 79 (1581) 

Eruaso Ant. 652 (1763) 

Esaudi Jo. 649 (ante 1765) 

Escobar y Mendoza Ant. 618 infra 

Esparza Artieda Mart. de 614 med. 

Espiga Petr. 606 Ital. 

Espinha Jos. de (schis. Pekin.) 369 med. 

Espinosa Pet. de 652 (1634) 

Espinoza Balth. do 653 (1709) 

Este Max. de archid. 423 (1837) 

Estius Gul. 138 (1613) 

Estko Jo. 659 (1601) 

Etheridge Jac. 449 (1857) 

Eugenius, princeps 234 iofr. 

Evans Humfridus 669 (1679) Evans Phil. 639 (140) 
Everard Laur. 668 (1600) 
Ezquerra Franc. 649 (1674) 

Faber Christoph 160 (1620) 

Faber Petr. 4. 12. 13. 14. 15. 21.>22. B 461. 

635 (17) 
Fabri Hon. 619 
FaiUe Jo. Car. de la 629 med. 
Falk Jo. 608 med. 
FaUoux (lex) 437 (1860) 
Famesius Alex. Card. 86 
Famesius Alex. Card. in Belg. 71. 74. 87. 95 

(1587) 
Faure Pet. 273 (1711). 660 supra 
Febronius Just. 338. 378 
Fedon Petrus 658 (1799) 
Felix Jos. 602 infra 
FeUer Fr. Xav. 386. (1802) 627 supra 
Felton Jo. 642 (225) 
F6n§lon et Boss. 260 infra 
Fenwick Jo. 639 (136) 
Fernandes Alph. 640 (160) 
Femandes Ambr. 638 (90). 647 (1620) 
Fernandes Ant. 637 (61) 
Fernandes Ben. 647 (1633) 
Femandes Caspar 651 (ad 1649) 
Femandes Domin. 637 (46) 
Femandes Emm. 637 (29) 
Femandes Geo 645 (1580) 
Femandes Gonsalv. 121 (1595) 
Femandes Jo. 110 (1596) 
Femandes Jo. 637 (25) 
Femandes Jo. 637 (68) 
Femandes Matth. 645 (1628) 
Femandes Pet. 640 (154) 
Femandez Andr. 41 (ad Cafros) 
Femandez Casto 666 (1834) 
Femandez Coad. 26 in Jap. 
Femandez Emm. 656 (1666) 
Fernandez Emm. alter 206 supra 
Femandez Emm. S"» 238 supra 
Femandez Franc. 645 (1602) 
Femandez Gaspar 653 (1643) 
Feraandez Jos. 656 (1834) 
Femandez Matth. 652 (1646) 
Ferracutus Petr. 149 (1617) 
Ferreira Alex. 644 (1761) 
Ferreira Christoph. 169. 186. 648 (1662) 
Ferreira Emm. 227 (1677). 243 (1688) 
Ferrer Raph. 652 (1611) 
Ferreyra Emm. 646 (1696) 
Ferrier (Ferrerius) Jo. 221 supra. 616 infra 
Ferry Car. Dom. 667 (1794 11/2) 
Feuquier belli dux 247 (1688) 
F6vre Steph. le 642 (267) 
Fialho Ign. 644 (1633) 
Figueira Petr. 663 (1643) 
Figueroa Franc. de 663 (1666) 
Figueyra Lud. de 663 (1643) 
FUcock Rog. 639 (118) 
Filliuci Paul. 618 supra 
Fiol Ignat. 663 (1684) 
Firabayaxi Mancius 647 (1616) 
Fischart 111 (1693) 
Fischer Jerem. 660 (1633) 
Fisher Jo. 16 (1535) 
Fisher (Fairfax, Percy) Jo. 610 infra 
Fiteau Jo. 657 (1794 7/7) 
Fitzsimon Henr. 120. 611 supra 
Florencia Hieron. de 158. 601 (Hisp.) 
Florentius Gerard. 609 infra 
Florida Blanca, com. de 366 supra 
Florim Sim. 663 (1643) 
Flotto Ad. 626 supra 
Fonseca Ant. de 644 (1760) 667 Index Personarum. Fonseca Jo. de 647 (1620) 

Fonseca Petr. 46 (1566). 102 (1589). 612 infra 

Fontame Paul. 245 infra 

Fontana Fulv. (miss.) 263 infra 

Fonte Jo. 654 (1616) 

Fonteyne Henr. 391 med. 

Fontoura Pet. 637 (53) 

Forerius Laur. 616 med. 

Forestier Mathur. German. le 340 infra 

Forsler Emer. 96 

Forster Thom. 659 supra 

Fortis Aloys. 404. 412 

Franceschi Hyac. 640 (161). 651 supra 

Franchen Christ. (conv.) 96 (1585) 

Francisco Ant. 638 (100) 

Franco Ant. 625 H. part. supra 

Franco Secund. 601 med. 605 infra 

Franco Lud. 644 (1760) 

Frangipanius Card. 103 

Franzelin J. B. 463. 616 supra 

Fratres christ. caritatis 10 

Fredericus IIL Pruss. (rex ?) 268 (1701). 263 

supra 
Fredericus II. Pruss. (1740-1786) 346. 368 

supra 
Frias Ign. 251 supra 
Frieu Petr. 646 (1723) 
Fucananga Nic. 641 (217) 
Fucaye Dam. 641 (208) 647 (1633 infra) 
Fucitus Domin. 227 infra 
Fugixima Dion. 638 (87). 647 (1622) 
Funayens. Eps Did. iii Jap. 163 med. 
Fumaletti Jos. 641 (193). 647 (1593) 
Fiirstenberg Theod. 79. 127. 143 (1614) 
Fiirstenberg Ferdinandus Ep. (raiss. fund.) 

239 (1682). 612 
Fusai Gonz. 638 (74) 

Gadarrama Jos. 606 infra 

Gaetani Franc. 642 (262) 

Gagarin Jo. Xav. 445. 617 

Gagliardus AchU. 86 infr. 

Galdenblad Jo. 280 supra 

Gallifet Jos. de 632 med. 

Garampi Nunt. 364 (1773) 

Garassus Franc. 616 supra 

Garde Jo. de la 666 (1622) 

Gamet Henr. 128. 610. 641 (223) 

Garnet Thom. 136. 639 (124) 

Gamier Car. 642 (242). 666 (1649) 

Garnier Jos. 656 (1834) 

Gamieras Jo. 623 med. 

Garreau Leon. 656 (1666) 

GaubO Ant. 626 infra 

Gaudier Ant. de 631 supra 

Gautrelet Fr. X. 632 infra 

Gavan (Green) Jo. 639 (137) 

Generales et Cges gen: Elenchus 498—518 

Genneper Jo. 399 supra 

Georgis Abrah. de 639 (143). 650 (1595) 

Gerard Jo. 120. 610 intr. 

Gerardus Aps apostata 82 

Gerbertus Mart. abb. S. Blas. 378 

Gerbillon Jo. Franc. 241 infr. 257 infra 

Gerdil Hyac. Sig. 386 

Gert Reinhold. 280 infra 

Gerunda Ant. (Neapoli amotus) 172 (1632) 

Gervais de St. (convers.) 293 (1726) 

Ghesquifire Jos. 623 med. 

Giannone Jo. Ant. 641 (194). 647 (1633) 

Giarve Mich. 370 med. 

Ginhac Paul. 642 (263) 

Gioberti Vinc. 426 med. 

Girao Emm. 660 (1770) 

Giroust Jac. 602 supra 

Gisbert Blas. 602 med. Giustiniani Geo 642 (247) 

Gloriot Car. Jos. 398. 607 infra 

Gobat Geo. 619 supra 

Gobien Car. le 625 med. 

Godinot Nic. 398. 407 (1821) 

Godoi Franc. Peres 637 (37) 

Goes Gasp. 640 (146) 

Gogler Aat. 256 infra 

Gomez Emm. 29 (1666) 

Gomez Emm. 646 (1644) supra 

Gomez Gab. 665 (1571) 

Gomez Laur. 54 (1667) 

Gonijalves Andr. 637 (32) 

Gondinus Jo. 606 Hisp. med. 

Gondrin, Aps Senensis 205 (1653) 

Gondy, Aps Paris. 69 (1675) 

Gonfaloniere Jo. Aug. 157 (1619) 

Gonnelieu Hier. de 632 supra 

Gonsalvius Lud. 70 (1578) 

Gonsalvius Tituan. Lud. 26 (1548) 

Gonzaga Aloys. 93. 101. B 132. 133. (S patr. 

schol.) 291. (sol. 300 a.) 469. 605. 635 (7) 
Gonzaga Emman. 650 (1765) 
Gonzalez Alph. 647 (1601) 
Gonzalez Consalv. 100 supra 
Gonzalez Rochus 642 (269) 
Gonzalez Thyrs. 238. 244. 246. 252. 608 
Gonzalves Enun. 645 (1764) 
Gonzalvcz Did. 646 supra 
Gonzalvus Silveira de 660 supra 
Goodwin Ign. 612 med. 
Gordon Patrit. 376 supra 
Gosewski Casim. 661 (1655) 
Goto Jo. de 635 (11) 
Gottifredl Alex. 204 
Goupil Renatus 655 (1642) 
Gouvea Alexand. dc Eps Pekin. 369 mcd. 
Gouvea Lud. 644 (1684) 
Goyorza Vmc. 656 (1834) 
Graecoram C 133 supra 
Grammont Jo. Jos. de 385 infr. 
Grana Lud. 67 (1565) 
Granado Jac. 613 med. 
Granderath Mich. 399 
Grangerius Lud. (Mingr.) 145 infra 
Granges Claud. Franc. Gagnifires des 657 

(1792 2/9) 
Grassetti Tranquill. 646 (5) 
Grassi Jo. Ant. 405 (1819) 
Gravier Jac. 666 (1708) 
Gravita Petr. 149 supra 
Green = Gavan 
Grembs Ign. 279 (1717) 
Gretser Jac. 144. 616 supra 
Griffet Henr. 626 h. med. 
Grimaldi Franc. M. 628 k 
Grodecz Melch. 159. B 483. 638 (103) 660 (1619) 
Grodzicki Stan. 609 Pol. 
Grossius Jo. 611 mcd. 
Grotius Hugo 178 infra 
Grou Jo. Nic. 632 infra 
Grove Jo. 669 (1679) 
Gruber Gab. 388. 401 
Guaspe Anton. de 652 (1764) 
Gu6 Car. Franc. le 667 (1792 2/9) 
Guevarre Andr. 607 med. 
Gueymu Franc. 209 med. 654 infra 
Guid^e AchiU. 625 infra 
Guignard Jo. 109 med. 656 (1695) 
Guilermo Jo. Jos. 652 (1710) 
Gudhermy Elesb. de 626 supra 
Guillore Franc. 631 infra 
Guisius dux (Ligue) 66 med. 
Guldinus Paul. 629 (Math.) 
GuUehnus V. Bav. 74. 111 med. 
Gumb Sim. 644 (1761) Gury Jo. Petr.. 619 med. 
Gusmao Jo. de 374 supr. 
Guttierez Mart. 642 (248). 656 (1573) 
Guyon Claud. 607 infra 

Haider Alph. 648 (1860) 

Halde J. B. du 625 (Miss.) 

Hallerstein Aug. de 369 supra 

Hanover de Fridericus 194 infra 

Hanzler Jo. 248 med. 

Harcott Gul. 639 (136) 

Hardouin Jo. 624 supra 

Harto Rom. 652 (1766) 

Hartzheim Jos. 624 supra 

Hasemiiller 111 (1593) 

Hassia de Emestus 194 infra 

Hattler Franc. Ser. 633 

Hauranne du Verger de (= St. C>Tan) 178 

Hayus Edm. 61 (1572). 96 supra 

HeU Max. 376. 628 k 

Henricus Card. (C Llvss.) 46 infra 

Hcnriques Gonzalv. 637 (34) 

Henriquez A. J. 640 (163). 646 (1748) 

Henriquez Henr. 100 supr. 110 (1595) 

Henschenius Godef. 623 supra 

Herbestus Bened. 609 Pol. 

Herrera Jac. 652 (1747) 

Hibemi Sem. Hispali 160 infra 

Hieronymo Franc. de S 419. 605. 636 (6) 

Hlawa Franc. 664 (1768) 

HoffjBus Paul. 608 supra 

Hohenwart Sigm. Ant. com. de 375 supra 

HoUand Th. (Sanderson) 639 (126) 

HdUer Ad. apostata 63 supra 

Holtby (Ducket, Spencer) Rich. 610 infra 

Holzhauscr Bart;h. 210. 223 (1665) 

Hontheim Jo. Nic. de (Febronius) 338 supra 

Hoom et Egmont 50 

Hori Jo. 660 (1647) 

Hosius Card. 48. 66 (1668) 

Host« Paul. 630 n 

Houdry Vinc. 602 med. 

Hoyos Bem. 642 (261) 

Hozes Did. 13 (1638) 

Hreczyma Andr. 661 (1667) 

Huberti 375 (1786) 

Huby Vinc. 607 med. 

Hudd Jo. 659 (1648) 

Hugonotti 66. 69. 74. 162 infra 

Huneken Fred. 608 med. 

Hunolt Franc. 603 

Hunter Ant. (al. Smith) 659 (1684) 

Huri:ado Aug. de 653 (1677) 

Ignatios a Loyola 4. 12. 20. 23. 28. 30. B 131. 
S 155 (templ.). 157. 158. 205. 635 (1) 
lUuminati (Weishaupt) 362 
Imbert, Jos. 657 (1794 9/6) 
Indianorum num. in Pr ChUe et aliis 363 
Ireland Gul. 639 (133) 
Irokesi 177 (1636) 
Isor6 Rem. 481 infra. 646 (1900) 
Ixida Ant. 638 (72). 647 (1632) 

Jacobaeus 67 (1566) 

Jacobowitch Jac. 661 (1704) 

Jaime Steph. 649 (1669) 

Jajus Claud. 12. 13. 16. 23 supra et infra 

Jansenii „Augustinus" 178 (1640) 

Jansenist« ctr. Instit. S. J. 317 infra 

Jansenius (damn.) 202 (1653) 

Japones B 163. 637—638. S 443 infra. 636 

Japones 1"?* (sacerd.) 129 (1601) 

Jarric PetT. de 625 med. 

Jarrige Petr. 189 (1647) 

Jempo Sim. 638 (89). 647 (1623) 668 Index Personarum. Jeningen Pha. 608. 642 (263) 

Jenison Thom. 642 (226) 

JesuitisssB 171 supra 

Joanne Laur. de S. 86 (1582) 

Joannes Austriacus 71 supra. 74 supra 

Joannes ab Austr. 222 supra 

Joaquim Jos. 644 (1760) 

Jogues Isaac 193. 642 (288). 666 (1646) 

Josaphat S. 128 (1603) 

Jos6 Aug. 644 (1760) 

Jos^ Theotonius 644 (1760) 

Joseph Lud. 645 (1761) 

Joseph S. (S. J. se consecrat) 492 

Jounes Elias 648 (1860) 

Judsei a csede salvati 240 infra 

Judde Claud. 632 supra 

Jurkowski Thom. 661 (1660) 

Justiniani Ben. 620 infra 

Juvencius Jos. 276. 277. 516. 624 infra Kaluba Jo. 660 (1643) 

Kampen Otho von 668 

Kang-Hi 177. 185. 225. 241. 257 

Kant Emm. 394. 

Kareu F. X. 388 

Katona Steph. 626 infra 

Katunski Jo. 661 supra 

KeUer Jo. Paul 644 (1761) 

Kerkhove Isid. van de 610 supra 

Ketteler Emm. de 468 

Keyan-Fucunanga 647 (1633) 

Kidera Jo. 641 (209). 647 (1633) 

Kilber Henr. 614 infra 

Kilianstein Phil. 660 (1633) 

Kindo (Xindo) Ign. 641 (206). 647 (1633) 

Kircher Ath. 629 1 

Kirtzel Henr. 654 (1768) 

Kiruanus Franc. Eps Alad. 213 

Kiss Emeric. 233 

Kleutgen Jos. 426. 615 supra 

Knabenbauer Jos. 621 infra 

Knoringer H. Eps 135 

Knox 18 

Koffler Andr. Xav. 177 infra 

Koffler Wolfg. Andr. 646 (1651) 

Kohlmann Ant. 398 

Konig Geo. 660 (1664) 

Kopp Card. 472 (1886) 

Kopystinski Jo. 661 (1666) 

Kostka Stan. 56. B 132. (cap.) 160. (patr. Pol.) 

224. 227. (Graudentii) 248. (S celebratur) 

280. 291. 635 (9) 
KostynsM Mart. 661 (1615) 
Kratz Gasp. 306. 640 (168). 647 (1737) 
Krawarski Ad. 609 
Kresa Jac. 630 supra 
Kropf Fr. Xav. 626 supra 
Kroust Jo. Mich. 632 infra 
KrusinsM Jud. Thad. 281 
Krzywowanziewicz Nic. 669 infra 

Labbeus Phil. 623 med. 

Lacey Rich. (Prince) 642 (228). 669 (1680) 

Lachaize Franc. etc. 229 (1674). 237 infra 

Lacroix Claud. 619 supra 

Lacy GuUehn. 658 (1582) 

Ladislaus IV. Pol. (1632—1648) 170 

Laen Petr. van der 609 infr. 

Lafitau Jos. Franc. 626 infra 

Laguna Pius 664 (1768) 

Laimbeckhoven God. deEpsNankin. 369 infra 

Lainez 4. 12. 13. 22. 27. 36. 37. 44. 47. 601 Hisp. 

Laithwaite (Scott) Thom. 612 supra 

Lallemant Gab. 642 (241). 655 (1649) 

Lallemant Jac. Phil. 617 med. 

Lalomia Franc, 377 (1781) Lamormaini Gul. 159 supra 

Lancicius Nic. 631 med. 

Lancilotus Nic. 25 

Lanfant A. Alexand. M.» 381. 602 infra. 667 

(1792 6/9) 
Laorte Gasp. 606 Hisp. med. 
Lapide Com. a 621 supra 
Larrauri J. B. de 649 (1663) 
Lartigue Petr. de 657 supra 
Lascari Mgr. Melit. 181 supra 
Laski (Brunsb.) 383 infra 
Laszcz Mart. 609 med. 
Latema Mart. 669 (9) 
Latilla Eps 349 med. 
Latinius Angelus 73 (1676) 
Laudinus 29 supra 
Laurentius 647 (1633) 
Laureus Eps 64 infra 
Lavalette Ant. 326 med. 341 supra 
Laymann Paul. 618 
Laynez Franc. 644 (1716) 
Lazaristffi 162. VV. Ap. 210. 377 (1783). Germ. 

474 
Lazzeri Pet. 308 (1747) 
Leibnitz 242 supra. 282 supra 
Lelezri Jo. 666 (3) 
Lemera Mich. 664 (1768) 
Lenkiewicz Gab. 372 
Leo Ign. 646 (1900) 
Leonius Gul. (HoU.) 111 (1692). 609 
Leroi Maxim. 664 (1768) 
Lessing 362 supra 
Lessius (Leys) Leonard. 103 med. 167 (1623). 

613. 642 (268) 
LetelMer (canceU.) 245 (1686) 
Leunis Jo. 45 (1663). 603 (Sodal.) 
Leurenius Petr. 622 supra 
Levert Jo. Pet. 286 (1720) 
Lewis Dav. (Car. Baker) 639 (141) 
Leyte Gonsalvus 655 (1603) 
Leyte Jo. 663 (1643) 
Liberatore 426 med. 
Licchetta Petr. 377 med. 
Liebana Jos. 664 (1768 fm.) 
Lifigeois Jo. 666 (1655) 
Lievens Constantin. 473 supra 
Ligendes Claud. de 601 infra 
Ligorio S. Alph. M. a 290 infra. 370 
Lima Emm. 653 (1643) 
LmarSs Pet. de 665 (1571) 
Lini^res Claud. Bertr. Tachereau de 286 (1722) 
Lipomani Nunt. 32 med. 
Lipsius Just. 103 med. 
Lizardi Jul. de 662 (1736) 
Lizarzarbum Jo. A. 653 (1877) 
Lobo Emm. 644 (1568) 
Loeper Bem. 608 med. 
LomuUer Vict. 646 (1902) 
LongavUla Henr. AureUan. dux de 221 (1663) 
Longeaux Franc. 648 (1684) 
Longobardus Nic. 129 (1601) 
Longueval Jac. 624 supra 
Lopes Sim. 637 (28) 

Lopez et Acosta (se consecrant Pareis) 313 
Lopez Alex. 649 (1655) 
Lopez Alex. 646 (1761 supra) 
Lopez Ant. 666 (1579) 
Lopez Ant. 652 (1696) 
Lopez Franc. 644 (1568) 
Lopez Hieron. 198 (1648). 606 inf ra 
Lopez Jac. 54 med. 
Lopez Steph. 660 (1600) 
Lorenzana Marcel 137 med. 
Lossada Lud. de 310 (1748) 
Lotharingia Car. a 157 (1622) 
Loverso Vinc. 653 (1693) Loyola vide Ignaiius 
Lucari Cyrill. (Constpl.) 169 (1626) 
Lucas Franc. 73 (1676) 
Ludovicus 647 (1633) 
Ludovisius, Card. 167 (1619) 
Lugo Jo. Card. de 190 supra. 614 
Lutherus 7. 18 
Lyprandus Geo. 223 supra 

MabUlon 260 (1691) 

Mac Carthy Nic. Tuite de 602 infra. 607 infra 

Macciani 218 (1667) 

Macedo Ant. 200 

Macedo PhU. de 645 (1761) 

Machado Franc. 650 (1625) 

Machado J. B. et aUi M 163. 638 (67) 

Maco Jos. 662 (1717) 

Macusson GUb. Isaac 667 infra 

Madrid Ant. 28. 38 (1669). 46 

Madureyra Jo. de 666 supra 

Maffei Franc. Scipio 322 

Maffon Sunon 661 (1656) 

MagaUiaes Franc. de 637 (24) 

MagaUiaens Gabr. de 177. 186 

Magius Laur. 56. 56. 101 med. 

Mahumetani 121. 126 (conv. 1603) 

Maigrot Car. 269 infra 

MaUla Anna M. de Moyriac de 626 infra 

Majorga Jo. de 637 (49) 

Maksoud Habib. 648 (1860) 

Malagrida Gabr. de 318. 334. 656 (1761) 

Maldonat Jo. 46. 61. 69. 85. 619 

Malvaise Herv6 de 656 (1622) 

Manaraeus OUv. P. Pr. 87 (1583). 574 

MancineUus Jul. 97 supra. 149. 605. 642 (261) 

Manerius Jul. 639 (112) 

Mangin Ign. 481 

Manrique et Arana, Polemarchus 302 (1734) 

Mansi (ConcU.) 364 

Mansilha Franc. 17 

Mantels Theodor. 641 (196). 647 (1693) 

Marcto Ant. 94 infra 

Marcos Mich. (scien. med.) 86 supra 

Mardt Mich. 660 (1604) 

Marefuscus Card. visor (C Hib. Sem Rom.) 362 

Margicio Jul. Cses. 646 (1630) 

Maria Anna ab Austria 390 (1794). 399—401 

Maria Austriaca 222 supra 

Maria Theresia 298. 359 

Maria I. Lus. 362. 366. 382 

Mariana Jo. 110 (1693). 126. 130 infra. 134 

(1609). 626 h 
Mariawitse (secta) 474 

MariUac Ludovica de 170 (1629) 

Marinus Ph. 227 (1677) 

Maronit» 73 (1578). 81 med. 

Marques J. A. 161 infr. 

Marquette Jac. 225 med. 

Marquez Aug. 666 (1768) 

Marquez Franc. 641 (196). 648 (1643) 

Marquez Franc. 646 (1670) 

Marquez Petr. 641 (198). 648 (1643) 

MarteUange Steph. 630 n 

Martin Arth. 627 cum Cahier 

Martin Ignat. 660 (11) 

Martln Lud. 476. 484 

Martinengo Geo. 383 med. 1 

Martinez Franc. 646 infra 

Martinez (Martins) Ign. 605 infra 

Martinez Jos. Ant. (Miss. Numant.) 246 infra 

Martinez Petr. 67 (1666). 656 (6) 

Martinez Petr., Eps Jap. 113 

Martini Andr. 668 (6) 

Martino Jo. a S. 637 (33) 

Martinonus Jo. 614 supra 

Maxtinov Jo. 624 med. 669 Index Personarum. Martms Emm. 654 (1632) 

Mascardi Nic. 652 (1673) 

Mascarenhas Petr. de 645 (1583) 

Massa Aloys. 646 (1860) 

Massalcius, Eps 364 infra 

Masson Frid. (Adana) 486 (1910) 

Massones (secta), origo 282. (Const. ap.) 298. 

314. (gub.) 322. 458. (Lus.) 482. (calumn.) 

495 (1912) 
MastrOli Marc. Franc. 169. 640 (171) 648 supra 
Mathias Germ. (1612—1619) 138 
Matritus = Madrid 

Matthajus Claud. (Ligue) 69. 93. 109 (1690) 
MatthEBUs 641 (211). 647 infra 
Mattos Ben. de 646 (1651) 
Mauduit Petr. 644 (1712) 
Maunoir JuL 181 infra. 607 
Maurini (Cg5. 0. S. B.) 146 med. 
Mautner Jos. 645 supra 
Mayr (Marius) Ant. 614 
Mazzarinus Jul. (S. Car.) 77 (1579) 
Mazzella Cam. Card. 469. 477 (1900) 
Mazzotta Nic. 619 med. 
Meagh Jo. 660 (1639) 
Mechitar Petr. 306 (1749). 266 
Mecklenburg, Christian. a 218 (1663) 
Meczinski Alb. 641 (197). 648 (1643) 
Medaille Petr. 607 med. 
Medeiros Franc. de 644 (1761) 
Medina Lud. de 649 (1670) 
Mediobarba (Mezzabarba) 289 (1721). 299 infra 
Melchcrs Paul. Card. 477 supra 
Melchior Otto, Eps Bamb. 187 infr. 
Melec Segund (Abyss.) 169 med. 
Melitenses Equites 181 supra 
Mello Jo. de 645 (1616) 
Mello Lud. de 644 (1691) 
Menard Renatus 655 (1661) 
Mendez Alvar. 637 (30) 
Mendez J. B. 655 (1571) 
Mendez Lud. 26 infra. 644 (1652) 
Mendez Matth. 644 (1761) 
Mendon(;,a Jos. de 645 (1761) 
Mendoza Christoph Ruiz de 652 (1636) 
Mendoza Ferd de 124 supra 
Mendoza Franc. de 648 infra 
Mendoza Maria de 70 (1576) 
Mendoza Petr. Hurtado de 614 supra 
Menochius Jo. Steph. 621 supra 
Mercedarii 17 

Mercurlanus 21. 31. 60. 68. 76 
Merino Luc. 664 (1768) 
Mersius (dux belli) 239 infra 
Meschler Maur. 624. 668. 633—634 
Mesner Jo. Jos. 663 (1768) 
Mesquita Did. de 640 (172) 
Messari J. B. 640 (170). 646 (1723) 
Metella Jo. 645 (2) 
Metellus Jo. 163 supra 
Metham Thom. 641 (222) 
Metsch Andr. 009 supra 
Meynier Bem. 617 supra 
Meyring Jodocus 668 (6) 
Michael Lus. (1828—1834) 410. 422 
Michael Petr. 103 supra 
Mico (Baynes) Ed. 639 (131) 
Middleton Rob. 639 (119) 
Miki Paul. 635 (10) 
Millou Jo. Charton de 667 (1792 2/9) 
Ming 177 (China) 
Miuini Ferd. 606 infra 
Misas Jo de las 648 (1626) 
Miziezes Ale.xius 278 (1711) 
Mizogucci Mancius 647 (1616) 
Mogor, magn. 73 (1679) 
Miihler 418 Molanus Ger. Gualt. 242 (1683) 
MoIinaLud. (De lib. arbitr.) 102. 110. 118. 125. 

126. (Nigrit.) 129. 613 
Mol^meux Rob. 401 supra 
Moncada Balth. de 653 (1768) 
Monclaro Franc. 650 (1600) 
Monis Emm. 653 (1643) 
Monis Emm. 651 (1649) 
Monroy Gasp. 105 supra 
Monroy Seb. de 649 (1676) 
Montagne Nicol. 658 (6) 
Montaigne Jo. 29 (1566) 
Montalbanus Did. 113 supra 
Montalvan Jac. de 652 (1612) 
Montefalcone (Montfaucon) Bem. de 298 
Monteiro Did. 174 infra 
Montemajor 29 supra 
Montemajor Pmd. 86 
Montesquieu Car. de Secondat 322 (1765) 
Montibus Franc. a 609 Belg. 
Montiel Jo. 649 (1666) 
MontlosierFr. Dom.de Renaud,com. 413supra 
Montmorancius Florent. 167 infra 
Montoya Ant. Ruiz de 145. 613 
Montoya Did. Ruiz de 150 (1618) 
Montoya Thom. de 648 (1627) 
Monzon Aug. 404 infra 
Mora Franc. (Numantiae) 246 infra 
Morales Ant. (Jac.) 641 (199). 648 (1643) 
Morales Seb. 105 (1588) 
Moranta Hicr. de 654 (1616) 
Moreau Phil. Gasp. 657 (1794 7/4) 
Moreira Gasp. 222 (1669) 
Moreno Garcia 441 (1862). 468 (1876) 
Moro Steph. 661 (1704) 
Morone 71 (Canis.) 

Morsaeus Henr. 192(1646). 611 med. 639(128) 
Morus Thom. 16 
Moscoso ^.milius 663 (1897) 
Mosheim Jo. Laur. 322 supra 
Mothe Mich. Luchet dc la 667 infra 
Mourao Jo. 646 (1726) 
Moureira Amarin. 644 (1639) 
Moyne Petr. le 628 supra 
Muratori Lud. Ant. 306 
Muzzarcllus Alph. 373 med. 624 med. 

Nacaura Jul. 640 (178). 647 (1633) 

Nacaxima Mich. 638 (86). 647 (1628) 

Nadir Scha Pers. 289 infra 

Nahavisus Gasp. 136 (1613) 

Namszewicz Ad. Stan. 626 h med. 

Natalis Alexander 282. 

Natalis Hier. 21 (1648). 28. 30. 46. 77 med. 

Navarro PauJ. 638 (64). 647 (1622) 

Negri Clem. 449 (1867) 

Nelson Jo. 638 (96) 

Nentwick Jo. 654 (1768 ad fin.) 

Neoburgenses principes 231 supra 

Neporaucenus S. Jo. 291 (1731) 

Nepveu Franc. 632 supra 

Neri Emman. 660 (1603) 

Nerius Phil. 68. 106 

Netterville Rob. 200 (1647) 

Neumayer Franc. 632 med. 

Nouvialle Jo. Sylvan. de 660 (1764) 

NevUIe Edm. (al. Nelson) 669 (1648) 

Neville Edm. 668 infra 

Neville Franc. sen. 639 (139) 

Nevillus Edra. 612 supra 

Nghiem Vinc. 646 infra 

Nickel 204. 212. 220. 

Nicolai Laur. Norvegus 72 supra 

Nicolaus I. Russ. (1825—1865) 410 

Nicole Petr. 202 (1653) 

Nidardus Jo. Ever. 222 (1666—1672) Niebla Barth. de 662 (1717) 

Nieremberg Jo. Eus. 631 

Nigritae 121 infra 

Nixifori Thom. 641 (212). 647 (1633) 

Noailles Ant. de 253 (1694). 277 (1713) 

NobUi Rob. de 137. 161 (1621). 209 infra. 630 

Nobrega Emra. 25 med. 33 supra 

Noel Barth. 658 (1674) 

Noet Jac. 213 (1666) 

Nogueira Bem. de 651 (1663) 

Noguevra Franc. 646 (1696) 

Nolhac Ant. de 667 (1791) 

Nonnotte Claud. Adr. 617 med. 

Nottin Phil. 658 (1638) 

Nouet Jac. 631 infra 

NovavUIa Car. Frey de 602 med. 

Noyelle 236. 244 

Nunes Jac. 645 (1616) 

Nunes Pet. 637 (31) 

Nunez Jo. (Patr.) 25 (1647). 33 med. 41 (1561) 

Nuiiez Melch. 33 

Nuntius Frib. H. et senatus 231 (1677) 

Nuza Aloys. la 606 It. 639 (107) 

0'CoIan Dominie. 669 (1602) 

Odescalchi Aloys. 72 (1679) 

Odescalchi Car., Card. 421 

0'DonneI Edm. 669 (1680) 

OgUbsus (OgUvie) Jo. 144 (1616). 639 (142) 

Olavius Mart. 27 supra 

Oldcorae Ed.(Od.) 128 infra. 610 med. 639(122) 

Ollva 220. 228. 236 

OUvaint Pet. 642 (231). 463. 668 (1871) 

Oliveira Jos. de 374 supra 

Oliverius Bern. 31 (1566) 

Olmeida Hier. d' 645 (1673) 

Onizuchi Pet. 638 (88). 647 (1622) 

Oriandinus Nic. 610. 624 g 

Orosco Jac. d' 663 infra 

Ortiz 15 supra 

Ostolaza Emm. 666 (1834) 

Ota Aug. 638 (73). 647 (1622) 

Otello Hicron. 29 (1563) 

Oviedo Andr. 33. 41. 642 (243) 

Oviedo Franc. dc 618 med. 

Owen Nic. 639 (121) 

Pacca, Card. 367 infra 

Paccanari Nic. 398. 400 

Pacheco Alph. 638 (99) 

Pacheco Emm. 637 (39) 

Pacheco Franc. 637 (61). 647 (1626) 

Padial Emm. 639 (111) 

Paes Andr. 640 (161) 

Paes Caspar 640 (169). 650 (1636) 

Paesman Ger. 183. 668 (1638) 

Paez Petr. 161 (1618) 

Page Franc. 639 (120) 

Pagius Ant. 268 supra 

Pagliola Franc. 649 (1648) 

Paisseau Ign. 666 inlra 

Paiva Vinc. de 651 (6) 

Palafox 186 (1641). 189 infra 

Palamino Jos. 664 (1767) 

Pallavicinus Sforza, Card. 213. 62S 

Palma Lud. de la 631 med. 

Palmieri Domin. 616 supra 

Pahnius Bened. 37. 53. 61. 69 supra 

Panigai Barth. de (phys.) 325 supra 

Panzi Jos. 385 (1796) 

Papebrochius Dan. 623. 

Parea (Indi) 307 supra. 313 infra 

Parrenin Domin. 257 med. 

Pascal Blas. 202 (1693). 213 (1656). 218 supra 

Pascua Xav. 664 (1768) 

Pasius Franc. 89 supra 670 Index Personariim. Pasquale Jul. 654 (1632) 
Passok Laur. 660 (1642) 
Pastore Januar. 661 (1887) 
Pathuis Nic. 375 (1786) 
Patouillet Lud. 617 med. 
Patres Fidei 398 
Patrizi Fr. Xav. 621 
Paulo Franc. 640 (147) 
Paulo Vinc. a 162. 170 
Paulus L Russ. (1796—1801) 378. 380 
Pavoni Fr. Xav. 377 (1781) 
Paz Jac. Alvarez de 631 
Pazman Petr., Card. 175 supra. 616 
Pecci Bem. 645 (1628) 
Pecci Jos., Card. 469 (1890) 
Peeters 630 m 

Pelingotti Mattliaius 153. 645 (1616) 
Pelletier Jo. 37 med. 
Peltier Jo. 656 (4) 
Penalver Dom. de 648 (1629) 
Peralta Steph. 166 (1625) 
Peredo Did. Pr. 86 infra 
Pereira Ant. 653 (1693) 
Pereiia Ant. 645 (1761) 
Pereira Bern. 660 (1625) 
Pereira Blasius 645 (1606) 
Pereira Franc. 644 (1760) 
Pereira Jo. 640 (160). 660 (1636) 
Pereira Joann. 644 (1760) 
Pereira Jo. 660 (1770) 
Pereira Nic. 664 (1768) 
Pereira Pet. 653 (1643) 
Pereira Thom. 241 infra 
Pererius Ben. 620 med. 
Peresius (Perez) Ant. 613 infra 
Pergmayr Jos. 632 med. 
Perou Car. B^rauld du 657 (1792 2/9) 
Perpinianus Jo. 53 (1566). 627 i 
Perron du, Card. 126 (1602). 141 infra 
Perrone Jo. 615 supra 
Perry Steph. 628 infra 
Personius Rob. 80. 120. 136. 610 med, 
Peruccius 69 supra 
Perzivali Andr. 627 infra 
Pestel gubemator Sibir. 401 (1809) 
Petavius Dion. 616 

Peters (S. J. op. Jac. II Angl.) 248 supra 
Petit-Didier Jo. Jos. 634 
Petmcci Marian. Aloys. 404 med. 
Petms 641 (213). 647 (1633 infra) 
Pey Franc. de 656 infra 
Pfalzer Ign. 247 supra 
Phaulkom Constantin 249 
Phyenius Gerard 95 supra 
Piajarc Andr. 269 (1710) 
Piarists 154. (Pol.) 224. (lis) 296 med. 
Picabea Joach. 270 (1707) 
Picardi 127 (1601) 
Piccolo Franc. M. 267 
Piccolomini 196 

Piccolomini (belli dux) 151 infra 
Pichler Jos. 622 med. 
Pierling Guido 431 
Pigado Lud. 645 (1761) 
Pignatelli Jos. M. 389. 397. 639 (113) 
Pilinski Eustach. 661 (1660) 
Pimentel Petr. 182 infra 
Pinamonti Jo. Petr. 221 (1666) 
Pineda Mich. 647 (1633) 
Pineda Jo. de 621 supra 
Pinto Emm. 646 (1611) 
Pinto Emm. (Mgr. Melit.) 339 mfra 
Poisson Paul du 664 (1729) 
Polancus Jo. 28. 37. 69 med. 
Pombal (Malagrida) 318. 326. 329. 334. 337. 
382. 414. (leges) 422 Pongracz Steph. 159. B 483. 638 (104). 660 

(1619) 
Pontanus (Spanmiiller) Jac. 627 i 
Ponte Lud. a 142 infra. 639 (106) 
Ponze-Barbazan Mich. 649 (1649) 
Poree Car. 628 med. 
Porro J. B. 648 (1639) 
Porte Claud. Ant. la 667 (1792 2/9) 
Portillus Hier. Ruitius 67 
Posateri Ant. 269 (1701) 
Possevinus Ant. 37. 45. 53. 61. 72 supra. 80. 

88. 109 med. 
Possiuus Petr. 623 infra 
Potemkia princ. 372 (1780) 
Pothier Jo. 648 (1687) 
Poulton Car. (al. Pahner) 659 (1690) 
Pound Th. 152 (1616) 
Praepositus Jo. 618 med. 
Prat du Eps 13 infia. 29 (1556) 
Prat Jo. M. 625 infra 
Prescott Cutbert 658 (1647) 
Price Ign. 669 (1679) 
Prichard Car. 659 (1680) 
Primus et Felicianus SS. (tpl. S. Steph.) 

301 (1736) 
Procuratores gen. : Elenchus 525. 526 
Provinciales vide 664 
Przeborowski Adam 232 
Ptolomffius (Tolomei) J. B. Card. 277 
Putkamer Casimir. (conv.) 296 infra 

Quadratus Petr. 30 infra 

Quakeri Fox Geo. 202 

Quesnel Paschas. (Reflex. mor.) 263 med. 274 

Quickenborn Car. van 409 infra 

Quiroga, Card. 86 med. 

Quiros Lud. de 666 (1671) 

Rabowski Nic. 233 med. 

Radsiminski Adr. 112 supra 

Radzawski Jo. 661 (1664) 

Radzivil Christoph 96 supra 

RadzivUli conversi 64 med. 

Raffalowicz Greg. 661 (1665) 

Raffalowicz Mich. 176. 661 (1630) 

Ramiere Henr. 632 infra 

Ramirez Jo. 38 (1569). 46 

Ramirez Pet. 645 (5) 

Rangel Franc. 646 (1658) 

Rapal Stanisl. 661 (1708) 

Rapin Ren. 623 infra 

Rappicaneis Alex. 664 (1768) 

Rasles Sebast. 655 (1724) 

Ratkay Jo. Mar. 654 (1686) 

Ravaillac Franc. (sicar.) 130 (1610) 

Ravignan Xav. Lacroix de 429. 602 

Raymond Ant. 667 (1794 infra) 

Ra^rnaud Theoph. 616 

Realini Bem.din 149. B 476. 635 (18) 

Redemptoristae (Germ.) 474 

Redondo Christoph. 665 (1671) 

Reginaldus Valerius 618 

Regis Jo. Franc. 181. B 276. 285. S 301. 607. 

635 (4) 
Regius Thom. 73 
Reiffenberg Frid. de 625 
Remigius 647 infra 
Reomui Jos. 641 (214). 647 infra 
Requesens 71 supra 
Retz 292. 300. 308 
Reuss Bern. 653 supra 
Reuter Jo. 619 med. 
Reyo Franc. de 663 (1643) 
Reyre Jos. 381 
Reysner Jos. 663 (1768) 
Rhem Jac. 161 Rho Jac. (China) 177 med. 

Rhodes Alexand. 161. 169. 201 

Ribadeneira Pet. 31. 62. 134 

Ribeiro Blas. 637 (57) 

Ribeiro Franc. 660 (1620) 

Ribeiro Lud. 656 (1760) 

Ribeiro Nuno 646 (3) 

Ribera Franc. de 619 

Ribera Franc. 161 med. 

Ribera J. B. (S. Car. Bor.) 36 (f 23/10 1594) 

Riberius Christoph. 26 (1547) 

Riccadonna Paul. 417 infra 

Riccati Vinc. 630 supra 

Ricci Laur. 332. 340. 348. 356. 365 

Ricci Matth. 89. 129. 137. 630 

RiccioU J. B. 628 k 

Richelieu, Card. 141 infra. 162 (1626). 165 

(1624) 
RicheSme Lud. (Assist.) 133. 615 
Richter Henr. 653 (1696) 
Riddoch Jo. 312 (1740) 
Rigordus Franc. 189 (1647) 
Rinxei Petr. 638 (82). 647 (1626) 
Riocan Thom. 641 (216). 647 (1633) 
Rioin Paul. 648 (1616) 
Ripalda Hier. 603 (3) 
Ripalda Jo. Martinez de 613 
Riparo Ant. 662 (1639) 
Riswick Theod. 668 (1626) 
Rive Bem. 604 supra 
Rocca Thom. de 663 (1709) 
Rocha Emm. 653 <1643) 
Rocha Fel. da 369 (astron.) 
Roche J. B. de la 646 (1786) 
Rocher Pet. Gu6rin du 657 (1792 3/9) 
Rocher Rob. Gu6rin du 657 (1792 3/9) 
Roczynski Ign. (Aps) 416 supra 
Rodeles CaecQ. Gomez 604 (3) 
Roder Geo. 604. 608 infra 
Rodrigues Did. 17 (1641) 
Rodrigues Emm. 637 (27) 
Rodriguez Alph. 142. 150. 630 
Rodriguez Alph., Coad. S 467. 635 (13) 
Rodriguez Alph. 651 infra 
Rodriguez Andr. 386 (1795) 
Rodriguez Christoph. 49. 63. 85 (1681) 
Rodriguez (Ruis) Franc. 640 (162). 660 infra 
Rodriguez Sun. 4. 12. 14. 22. 26. 30 supra. 

62 (1573). 70 
Rogacci Ben. 632 supra 
RogalinsM Jos. (phys.) 336 infra 
Rogerius Mich. 73. 89 supra. 97 (1685) 
Roh Petr. 604. 608 infra 
Rohen Henr. 654 (1761) 
Romanus Car. 167 (1620) 
Rom6cour Alexis 668 supra 
Romero Pet. 652 (1646) 
Romerus Jo. 106 supra 
Rondero Jos. 654 (1768) 
Ronge Jo. et Czerski Jo. 426 
Roothaan 391. 400. 412. 420. 428. 433. 436. 

606. 634 
Roserius Bertrand. 61 (1672) 
Rossi (Rom) 429 (1845) 
Rostowski Stan. 626 med. 
Rota Ant. f 493 

Roure EI. Herque du 657 (1792 3/9) 
Rousseau 370 supra 
Rousseau Vinc. le 657 (1792 2/9) 
Rouville Franc. Aug. 657 (1794 26/7) 
Roz Franc. Eps Angamal. 129 (1601) 
Rozaven Jo. Lud. de Leissegues 398. 404 infra. 

437 (1860). 614 
Rubino Ant. 186. 641 (200). 648 (1643) 
Rudder Petr. de (miraculo sanatus) 463 (1877) 
Rudomina 168 supra 671 Index Personarum. Ruedas Jo. 666 (1834) 
Ruess Gaspar 652 infra 
Rutheni (unio) 112 
RyUo Max. 417 

Sa Emman. 43. 620 

Saceano MeteUus 648 (1662) 

Sacchinus Franc. 610. 616. 624 g 

Sacy Jo. Pet. Dom. de 325 infra 

Saduyo Pet. 641 (216). 647 (1627) 

Saenz Barth. 654 (1768) 

Saeta Fr. Xav. 664 (1695) 

Sagrini Tiber. 601. 605 

SaUly Thom. 96 

Saint-Jure J. B. 631 

Saito Andreas 648 (1615) 

Saito Paul. 641 (201). 647 (1633) 

Salas Jo. de 617 

Saldanha Franc. Card. 323 med. 326 

Salema MarceUin 644 (1760) 

Salemi J. B. 266. 279 

Salesius Franc. 138 supra 

Salesius Jac. 109 med. 642 (236). 666 (1593) 

SaUe J. B. de la 290 supra 

SalmeronAlph. 4. 12. 16. 23 (1549). 32. 93. 619 

Salomon Dom. 658 (4) 

Saltamochius Gul. 109 med. 642 (237). 656 

(1593) 
Salvatierra Jo. M. 257 (1697) 
Samerius Henr. 93 infra 
Sampo Pet. 638 (76) 
San Lud. de 616 
Sanadon Nat. Steph. 628 supra 
Sanchez Barth. 649 supra 
Sanchez Emm. 654 (1690) 
Sanchez Ferd. 637 (36) 
Sanchez Raym. 664 (1768) 
Sanchez Thom. 129 supra. 617 
Sancho Jos. 656 (1834) 
Sancius Petr. (Mex.) 66 (1672) 
SanctareUius Andr. 162 (1625) 
Sancti: Elenchus 635—636 
Sanctius Gasp. (Sanchez, Sancio) 620 
Sandamatzu Casp. 638 (92) 647 (1626). 
Sanderson (Hoiland) 639 (126) 
Samdt Jo. von der 660 (1620) 
Sanjoannes 637 (43) 
Sansaloni Mich. 651 (6) 
Santarem Ferd. de 654 (1616) 
Sanvictores Did. 642 (260) 
Sanvitale Nunt. 269 (1706) 
Sarbiewski Math. Casim. 627 infra 
Sardagna Car. 617 supra 
Sardinia) rex Car. Emm. (Verdi S. J.) 341 (1765) 
Sardus Jo. Aresi 649 (1645) 
Sarpius Paul. 133 (1606) 
Sauga Math. 648 (1615) 
Saultemouche Gul. 109. 642 (237). 656 (1593) 
Sauri Jo. 666 (1834) 
Sarwicki Al. 288 infra 
ScarameUi J. B. 632 med. 
Scaiga Petr. 66. 64. 88. 96 (Jub. 300). 496. 

604 (Pol.). 616 
Schacht Henr. 160. 608 med. 
SchaU Jo. Ad. 177. 186. 629 med. 
Scheffmacher Jo. Jac. 617 supra 
Scheiner Christoph. 629 1 
ScheUing Blas. 176 (1632). 660 (1632) 
Schmalzgrueber Franc. 622 
Schmidl Jo. 626 (H. part.) 
Schneid baro de (benef.) 327 
SchneUer Jos. 603 supra 
Schiinberger Geo. 660 (1646) 
Schonenbusch Herm. 399 
Schulten Phil. 399 
Schun-Ti (Sin. Tait.) 177 Schurman Jos. 383 (1791. 4) 

Scribani Car. 631 supra 

Scrivano Greg. 637 (54) 

Sebastian. Lus. (1667—1678) 34 

Secchi Ang. 461. 628 k 

Seconds Ant. 657 (1792 3/9) 

Secretarii gen.: Elenchus 625. 526 

Segaud Pemissault et alii miss. 301 supra 

Seghers Dan. Coad. pictor florum celeber 

630 n t Antverp. 2 11 1661 
Segneri Paulus (miss.) 221. 244 (1691). 601 

605 
Seguiran Gasp. de 167 supra 
Segura J. B. de 65 (1571). 656 (1671) 
SeUier Lud. 607 infra 
S^nat Ant. 664 (1736) 
Senes S. J. (zelus Ulyss.) 262 supra 
Sepp Jac. 660 supra (1588) 
Sequeira Lud. de 645 (1763) 
Sequeyra Jo. de 646 (1696) 
Serarius Nic. 620 med. 
Sermonet Franc. Jos. 658 (1794) 
Serpa Maur. de 651 (5) 
Servi Dei: Elenchus 640—643 
Sicardus Claud. (f peste) 297 
SicUia Barth. a 110 (1695) 
Siestrzencewicz, Eps 363. 371. 380 
Sigismundus II. Pol. (1648—1572) 18 
Sigismundus III. (1687—1632)90. 104. 106.114 
Siliceus, Aps. Tolet. 22 infra 
SUveria Consalv. 41 med. 639 (114) 
Simoes Anton 651 (1764) 
SimoneUi Jo. 646 (1786) 
Sirmond Jac. 162 (1626). 622 
Sitkowicz Barth. 661 (1656) 
Smedt Car. de 624 med. 
Smet Petr. de 409. 425 
Smith Jo. (Harrison) 669 (1650) 
Smogulecki 168 supra 
Sobieski Jo. Pol. (1674—1696) 226. 232. 233. 

234. 240 
Socher Ant. 625 med. 
Sociniani 112 supra. 210 med. 
Soeiro Ant. 646 (1637) 
Solari Aloys. 642 (260) 
SoUnas Jo. Ant. 249. 662 (1683) 
SoUs Gabr. de 665 (6) 
Solorzano Pet. de 649 (1684) 
Somaschi 60 
Sommervogei Car. 626 
Soria archipirata 66 (1670) 
Souel Jo. 664 (3) 

SouthweU Rob. 112 (1696). 610. 639 (116) 
Souza Ant. de 641 (202). 647 (1633) 
Souza Jo. de 661 (1654) 
SoveraUus Did. 25 (1647) 
SpanmiiUer (Pontanus) 627 i 
Spe Frid. de 170. 627 
Spencer Jo. 612 med. 
Spiere Pet. van 646 (1628) 
Spinola Carol. 161. B 451. 637 (60). 647 (1622) 
Spinola Chr. Royas 242 supra 
Spotek Christoph. 669 (9) 
Ssestak Paul. 661 (1649) 
Stafford Lord 232 infra 
Stanihurstius Gul. 631 infra 
Stanislaus Poniatowski Pol. (1764—1796) 338 
Stanistewski Jo. 661 (1666) 
Stankowitz Jo. 609 supra 
Starenberg comes a 241 supra 
Steinhuber Andr., Card. 477 
Steno Nic. 218 (1667) 
Stibigk Andr. 609 med. 
StUtingus Jo. 623 med. 
Stocchi Vinc. 601 med. 
Stocken Car. f 319 Stocklein Jos. 625 (Miss.) 
Stone Marmaduke 392 
Strada Car. a 602 med. 
Strada Dominic. 651 (1766) 
Strada Famian. 626 h 
Strada Franc. 606 
Strickland Gul. 392 
Strobach Aug. 649 (1684) 
Stuart Maria (Scot.) 90 
Sturm Wenc. (Boh.) 127 
Suares Pet. 653 (1667) 
Suarez Ant. 637 (22) 
Suarez Franc. 118. 136. 150. 613 
Suffren Jo. 157 supra 
Sulzbach princ. de 202 infra 
Summl Pontlflces 3. 11. 19 etc. 
Sunyerius Franc. 80 (1580) 
Surgiewicz-Wotk Ch. 661 (1630) 
Surgiowicz (Coad.) 176 
Surin Jo. Jos. 631 infra 
Surius Laur. 74 supra 
Sybold Mich. 169. 658 (1634) 
Sylva Blasius de 652 (1717) 
Sylvanus Jo. Antitrinit. 58 (1672) 
Szarca Gasp. 661 (1683) 

Tachard Guy (Guido, Vitus) 243 (1689) 

Tacuxima Jac. 641 (218). 647 (1633) 

Taicicu Franc. 646 (1615) 

Taicosama 97 infra. 121 (1698) 

Tamaral Nic. 664 (2) 

Tamburlnl Mich. Ang. 268. 276. 284. 292. 

Tamburini Thom. 618 infra 

Tanner Ad. 613 

Tanuccius (in reg. Neap.) 349 supra. 379 (1788) 

Tapia Gundisalvus de 121 supra. 663 infra 

Tarquini Cam., Card. 461 supra et p. VI nota 

Tausch Fr. Borg. 603 (Germ. infr.) 

Tavora J. B. de Machado 638 (67). 647 (1617) 

Tavora marchio de 326 med. 

Tchemitchewicz com. 372 (1780) 

TeiUngen Aug. a 609 infra 

Teixeira Ant. 646 (1761) 

Tellez Balth. 626 supra 

Tello Thom. 664 (1761) 

Tempest Nic. 659 (1679) 

TeriUus Ant. 618 

Terorde Anton. 660 (1880) 

Texeira Emm. 606 

Te.\ier Claud. 602 supra 

Thaddffius S. (patr. C Possav.) 296 (1726) 

Theatini 6. 133 (1606) 

Thelen Godefr. 169 (1620). 660 supra 

Thet GUbert du 666 (6) 

Thoman Math. 660 (12) 

Thomas S. (doctrina) 140 (1613). 484 

Thomassen Math. 375 infra. 383 (1788) 

Thomassinus 260 med. 

Thompson Jo. 669 (1661) 

Thursley Car. 668 (7) 

Tieffentaller Jos. 377 

TUlemontius 250 

TUliottus (Parm.) 349 infra. 357 supra 

TiUy Jo. com. a 161 (1618). 170 (1632) . 

Tirinus Jac. 621 supra 

Tissanier Jos. 227 infra 

Titus Oates 226 infra. 232 (1678) 

Tobar Ferd de 663 infra 

Tocuun Sixt. 641 (203). 647 (1633) 

Todt Greg. 660 infra 

Toebast Ign. 663 (6) 

Toletus Franc. 64. 77. 109. 116. 601. 612. 620 

Tolgsdorfius Herm. (Ertman) 609 (Pol.) 

TomieUi Hier. 601 

Torre Sineo deUa 398. 407 

Torres Balth. de 638 (63). 647 (1626) 672 Index Personarum. Index geographicus. Torres Did. de (Paraq.) 129 supra. 137 (1606) 

Torres de, Mich. 22 infra. 54 (1667) 

Torrez 26 (1649) 

Toumely Eleo. de 390 

Tournely Honorat. 290 (1729) 

Tournemine Ren. Jo. de 621 med. 

Toumon 266. 267. f 273 (decr.). 291 (1727) 

Toxo (Tozo) Mich. 638 (85). 647 (1626) 

TrappistSB (Ranc6) 218 

Trebbels Jo. 604 supra 

Trento Hier. 601 It. 

Tr^surin Franc. le Livec de 657 (1792 4/9) 

Trevisani Patr. Ven. 37 (1559) 

Tmoszka Wencesl. 660 (1639) 

Truchses Otto (C Dil.) 47 (1663) 

Tschung-Tsching 177 med. 

Tschupik Jo. Nep. 603 Germ. 

Tumer Ant. 639 (138) 

Turner Edm. 642 (229) 

Turrianus Lud. 618 med. 

Tursellinus Hor. 627 i 

Tyrawski Mart. 609 Pol. 

Tzugi Thom. 638 (71). 647 (1627) 

Ugalde Franc. 662 (1756) 

UUoa de Magdalena 62 med. 

Urigoitia Jo. de 406. 666. (1822). 

Urrea Mich. de 121. 662 (3) 

Urrieta Jos. 666 (1834) 

Ursius (Orsi) Jos. Aug. Card. 0. Pr. f 330 

Vaena Alph. de 637 (50) 

Valderrabano Gasp. Osorio de 652 (1639) 

Valdivia Lud. (Indorum patronus) 113. 129 

Valentia Gr. a 125 (1602). 613. 616 

Valgarneira Thom. 227 (1677) 

VaUgnanus Alex. 33. 66 infra. 81. 137 (1606) 

Valle Jo. de 684 supra 

Valle Paul. do 644 (1552) 

Vallez 25 infra 

Valuy Ben. 633 supra 

Vanelli Raym. 644 infra 

Vani^re Jac. 628 supra 

Vareilhe-Duteil Franc. 657 (1792 2/9) 

Varin David 390. 400 

Varsevitius Stan. 56 (1567) 64. 72 supra 

VassBus Geo 26 (1647) 

Vasconcellos Ant. de 644 (1633) 

Vasquez Dion. 94 (1686). 100 supra. 110 (1696) 

Vasquez Gabr. 613 supra 

Vaughan Bem. (Tokyo) 497 

Vaz Amarus 637 (48) 

Vaz Hier. 647 (1687) 

Vecchi Horat. de 113 (1592). 662 (3) 

Veihelin Servilianus 231 

Venusto Petr. 666 (3) 

Vera Piazo Lud. de 649 (1674) 

Verbiest Ferd. 226. 235. 241. f 249. 629 

Verdi Simon (U. Sassar.) 341 Veres 121 infra 

Verflassen Gul. 383 

Vermi Honophr. a 167 infra 

Verron Nic. Franc. 667 (1792 3/9) 

Veralam Baco de 162 med. 

Vicarii Apost. (in Sinis) 210 (1695) 

Vicarii generales (Elenchus) 619 

Vicente Emm. 663 (1643) 

Vico Franc. de 628 infra 

Victoiia Angl. (1837—1901) 418 

Victoria Eugenia, regina Hisp. 494 (1912) 

Viega Emm. 158 (1620) 

Vieira Andr. 641 (219). 648 (1643) 

Vieira Ant. 182. 190. 209. 601 

Vieira Mich. 646 (1761) 

Vieira Seb. 169. 640 (177). 647 infra 

Villalpandus J. B. 620 med. 

ViUar Jo. 663 (1719) 

VUlaregius Franc. 67 (1666) 

ViUaroja Franc. 654 (1768) 

VUIe-Croin Nic. de la 657 (1792 2/9) 

VUIela Casp. 41 med. 66 (1668) 

VUUani Onuphr. 386 

Vincentio Greg. a S. 629 

Vincentius (Thessal.) 273 supra 

Viri apostoUci et docti: Elenchus 601 — 662 

Virot Claud. Franc. 655 (1759) 

Visconti Ign. 316 

Visdelou Claud., Eps 273 

VitaUs S. (tpl.) 116 

Vitelleschl 148. 156. 164. 180. 213 

Vitriar Matth. 659 (9) 

Vittores Jo. de San 642 (260). 649 (1672) 

Viva Dom. 614 med. 

Vogado 121 infra 

Vogler Jos. 622 med. 

Voit Edm. 619 med. 

Voltaire 298. 370 

Vota Maur. 240. 266. 263 

WaUenstein Albrecht de 170 infra 
Walpole Henr. 639 (117) 
Walsingham Franc. 611 med. 
Walta Mich. 646 (1643) 
Walton Jac. 393 
Washington Geo. 386 supra 
Weich Jo. 383 (1791) 
Weishaupt 362 
Weld Thom. 384 (1790) 
Welser Emm. 608 supra 
Weninger Fr. Xav. 604 supra 
Wernz 484. 492 
Whitbread Thom. 639 (134) 
White Andr. (Maryl.) 177. 209 
Widman Matth. 660 (1632) 
Widman Christ. 660 (1686) 
Wied Herm. a Aps Col. 16 infra 
Wiekowicz Ad. 661 (1655) 
Wiestner Jac. 622 Wigger Clemens 660 (1896) 

WUkinson Thom. 669 (1680) 

WUmers Gul. 616 

Windthorst Lud. 460. 474 

Winkelmann (cath.) 314 

Wisinowiecky Mich. Thom. Pol. (1669—1673) 

218 
Wolf Dav. 40 

WoUf Ladisl. de Ludingh. 263 supra 
Wolfgang dux Neoburg. 151 (1616) 
Wolgemuth Sim. 199 supra 
Woodhouse Thom. 638 (95) 
Worthington Jo. 612 supra. 659 (1652) 
Woynicz Gasp. 661 (1642) 
Wright Petr. 611 med. 639 (130) 
Wroblewicz Mart. 208 supra 
Wurz Ign. 603 supra 
Wusten Henr. 399 

Xaverius Franc. 4. 12. 14. 17. 25. (brach.) 140. 

(B et S) 155. 158. (179). (S Off. Miss.) 219. 

(patr.) 262. 635 (2) 
Xaverius Hiero. 121 
Ximenes (Cisneros) 6 
Xindo Jac. 641 (206) 
Xiqui Dam. 647 (1687) 
Xiqui Thom. 647 (1687) 
Xiquimi Mart. 648 (1646) 
Xuccan Mich. 641 (206). 647 (1628) 
Xumpd Mich. 633 (77) 

Yama Jo. 641 (220). 647 (1633) 
Yamanoto Dion. 641 (221). 647 (1633) 
Young Jo. 612 supra 
Yuki Jac. 641 (204). 648 supra 

Zacharias Franc. Ant. 373. 624 

Zafra Jo. de 637 (66) 

Zahorowski Hier. (Mon. secr.) 144 (1614) 

Zalenski Stan. 626 

2aUinger Jac. Ant. 367 infra. 622 

2;aluski Chrys. Eps Varm. 272 

2alu3ki Lud., Eps Plocen. 288 

Zamora Andr. de 648 infra 

Zapolski Jac. 661 infra 

ZauU Vinc. 404 

ZavaUos Sanchez de 665 (1671) 

Zehender Jo. 608 

2goda Franc. (in Tartar.) 129 

ZielinsM Matth. 661 (1666) 

Zinzendorf Nic. Lud. a (Hermhuter) 282 

Zocchi Cajet. 601 

Zola. J. B. 637 (62). 647 (1626) 

Zovanda Jac. Ortiz de 664 (1690) 

Zoya. Alb. 660 (1634) 

Zucchi Nic. 605 

Zuniga Emm. 406 supra 

Zuraire Steph. 637 (62) 

Zype Jac. van der 654 (1661) 3. Index §^eog^raphicns. 

Nota. Nomina locorum latine ac vemacule fere eadem dantur Jaline tantum. Aberdonia-.4ief(ieen (M) 312 
Abula-^wte 86 (C) 246 
Abyssinia, jEthiopia 28. 33. 41. 161. 169. M 217 
Acheolum ad S.-St. Acheul Sem 406. 413. 

Dpb 445 
Adana (per Jes. christiani a csede servati 486 
Adjacum-.4;acc2o C 149 
Adria-4(n C 166 
.aigyptus (pestis) 297 
JEiadiii&-l8chia (insula) 13 ^quatoria (Quito) C 441. (18 in carcere)v481 

Africa 105. 121. M (Algeria) 426 

Aginnum-^jen (C) 284 

Agik C 217 

Alaska M 489. 497 

Albacete (D) 278 

Albania M excurr. 469 

Alba B,\iasia.-Wei^-Ruliland S. J. ib. (354). 363. 

371. 372. 380. (C R M 1772) 364. (Cata- 

logi) 390. (Status 1800) 392 

673 AIbenacum-.4.«5enas 109 R 132 
AIcaraca-J./caro2 (C) 278 
Alcassar (pugna) 70 
AIdenarda-4Mdenaer<ie C 167. 296 
Alencona? -4 Jenfon (C) 309 
Alepum St 169 
A.lsaeia.-Alguer (C) 252 
Alken Dex (numerus) 487 
Almagro (C) 278 
Almazan 14 Index geographicus. Almonacida (C) 278 | 

A.lona.-Alicanie 230 

Alostam-Aelst C 167. 295 

Aliezin 38 

Alsatia-£/sa/? 95 

Alsemberg Dpb 486 

Mtissiodomm-Auxerre C 166 

Altona (Exj.) 383 

Amacaum (Macaum)-ifacoo 89. M 309 

Amacusa 113 

Amanthea C 156 

Ambalacata 225 

Amberga C 114. 175. 180. 311. 359 

Ambianum-4miens C 309. C 445 

America centr. (M) 470 

America merid. (8 M) 309 

America sept. R 309. 362. (Exjes.) 377 

AmsteIodamum-4?nsierdam 376. 383 

Anagnia-Jlnajni C 477 

Anatolia 169 

Ancona (C) 260. 360 

Andegavium-An^ers 

Anduxara (C) 228 

Anesiacum-4n»ec^ 602 

Angamala-S. Thomce 129 infra 

S. Angeli Civitas (in Samnio)-iS'an/-Anjeto Dpr 

61. 76 
AngeIopoIis-Pue6ia de los Angeles C Sem 217 
Anglia (persec.) 152. (respubl.) 194 
A.iigiia,- England, Angleterre 48. 120. (regina 

cath.) 168. (libri; conversi) 176. (exil.) 

224. (V. ap.) 251. (8 CM 6 R) 264. (cath. 

emancip.) 362. (C R M 1773) 360. (suppr.) 

368. 376. (restit. S. J.) 400. 416. (num.) 472 
Anglia (C Rom») 96. 260. (Sem Matr.) 278 
Anglia Assistentia (1863) 448 
Angola (Africa) 41. 73. 89. (conversi) 105. 121. 

R 169. (C) 286 
Angra-ii;»o Terceyra C 94 (Cg5) 106. 286 
Anicium-Le Puy C 101. 132 
AntUte M 193. 470 
Antipolo (R) 226 
Antiquara-^n/e^uero (C) 228 
Antura in Libano (M) 306. 309 
Antverpia- Aniiers 47 C. 96. Dpr 161. (Cv) 295. 

(nov. S. J.) C 423. (Instit.) 431 
Apamium-Pomers C 166 
Appulum Sem 486 
kpta,- Apt (Sem) 292 

AquaB SegestiB-Fontaineileau (Pius VII.) 396 
AqusB sextix-Aix C 167. 229. 292. (miss.) 301 
AquUa 117 C 166 
Aquisgranum -Aix-la- Chapelle - Aachen 119. 

(tum.) 135. C 212 
Arauco (M) 297 
Archidona (M) 308 
Arelatum-Arte (C) 292. 301 
Arensberga M. 212 
Arequipa C 73. 313 
Aretium-Arezzo (C) 260. 367 
Arevalum-AreJoZo C 102. 246 
Arevalum-^revoio C (in Philip.) 226 
Argentina M 425. 433 
Argentoratum-iS^ro/SJurj R 446 
Aria-4tre C 191 

Arima (regnum Jap.) 73. 106. 113 
Ariminum-fltmint C 172 (miss.) 293 
ArIuna-4rJon Dpb 456 
Armenia 169 

Armenteria-4rmen/t^res D 191 
Armuzia-Ormus 26 
Arona 93 

Arula mons-Arlberg 111 
Aschaffenburgum (C) 287 
Asculum-AscoK (Cges) 141. (C) 260. 367 
Asphaan (Pers.) M 189 Assumptio-j4ssuncion de Paraguay (C) 257 
Astigita-&ta:o (C) 228 
Astumaria-jSiornoro (Puglio R) 260 
A.thvLm-Ath C 191 
Atrebatum-4rras (C) 309 
Audomarum-Satni-Omer C 191. (Sem.) 264. 

(Angl.) 360 
Auga (Alga)-£u (C) 309 
Augusta Ausciorum->4uc?i C 101. 132 
Augusta (Vindelicorum^-^ujsfrurj 39. 66. C 

175. 180. (Cgo B. M. V.) 215. 287. 311. 

(Pinacoth. Mar.; Cor Jesu) 336 
Augustana pax 26; comitia 39 
Augustodunum-jluten C 149 
Aurelianum (Aureliani civitas)-Ortons (Eps) 

173. (C) 309 
Auria.Orense (C) 246 
Australia M 441 
Austria-Osierrcic^ (Exjes.) 375 
A.venio-Avignon 46 (ex. spir.) 261. (C Dpb) 

292. 347 
Avisium (in Lus.) 102 
Azcoytia (R) 246 

Ba(;aim 49. C 217 

Bachananga-Socfenanj M 180 

Badena- Boden 98. (C) 287 

Baetica (Hispania)-4nda/usio 166. 664 

Baeza C 166. (2 C) 228 

BagnacabaUum-BajnocaDoiio C 172 

Bahia (C) 306. (novitu) 337 

BaUioIum- fiaiHeui 613 

Bamberga 127. (Acad.) 187. (C) 287 

Bandora D 217 

Bapalma-Bopoume (C) 

Bara (C dereUctum) 224 

Barcmo-Barceiono 4. C 22. 78. 230. (1836 R) 

422. (Cg B. V.) 486 
Barium- Bari C 156 
BaroUtum-Boricto C 166 
Barroducum-5or-ie-Z)uc C 149 
Bastia(Corsica)C125. (servatur ab incend.) 206 
Batavia cf. HoUandia 
Baumgartenberg Dpb 439 
Bavaria 96 
Bavarica M 311 
Beja (Pax JuUa) (C) 230. 286 
Belgium-Neeri. (Exjes.) 375. (Exerc. spir.) 407 
Belgium regnum 410 (exam. in B.) 447 
BeUicium-iJeliei/ 
Bellilocus-Beouijeu (H) 284 
BeUioIum-BeHe C 167. 295 
BeUofortium-J5e//ori 658 (5) 
BeUomontum C 78. 278 
Beneventum C 166. 347 
Bengala M 309. (occid.) 449. 473. 497 
Berga S. Winoci-iS. Winoxbergh (C) 296 
Berytus-Bei/rwf/i (C O) fac. medic. 486 
Bethlehem in Bras. (Sem) 306 
Bethunia- Be«»une C 161. 191 
BetsUeo (Madag.) 489 
Beyra 254 

Bibona-JSiDono (Sicm») 29. C 164 
Biburgum (R) 311. 319. 369 
Bidgostium-Bi/dgoszez (luee. mU.) 280 
BUbao C 126. 246. (tumultus) 286 cf. Fla- 

viobriga 
BUbUitum-Caktojurf (C) 230 
BiUom C 29. 132 

Bisontio = Vesontio-Besonfon 61. (C) 292 
Biterra-Beziers C 132 
Biturgium-CiiW S. Sepolcro (C) 260 
Bituriges- Bourjes 45. 86. (C) 309. 602 
Bleaae-Btois (C) 309 
Bobroyscum-Bofcroi/sit (R) 304 
Bockenhemium (R) 287 Bohemia-BoAmen (exU.) 151. (convers.) 167 

Bolzanum-Bozen 622 

Bombay M 449. C (num. exam.) 489 

Bona Spes-Buena esperanza (C inch. M) 297 

Bonna-Bonn C 212. D 447 

Bononia- Sotojna 29. C 172. (exul. Mexic.) 361 

Bool (R) 225 

Bonus aer- Bue»os-j4^es (C) 257. CC R 430 

Borsem M 212 

Borussia-Pre«/8en 258. 263 

Bosnia 143. 149 

Bossa-Bosa (C) 262 

Bourbon M 433. 437 

Bovinum-Botnno C 166 

Brachara-Brago C 286 

BrasUia 25. 33. 67. 73. 121. 209. (M destruet.) 

366. M (Germ.) 457. (respubl. etc.) 466. 

3 M BrasU. (1911) 492 
Brema-Bremen M 212 
Bresta (GaUia^-Bresi (Sem) 309 
Bresta-Srzescte C 216. 240. 312 
Briga (C miss. castr.) 271. 311. (C Dpb Cv) 407 
Briga (Boh. SUes.) M 361 
Brigantia-Braganpo C 286 
Britannia minor - Brelagne (Maimoir) 181 
Brixia-jBrescio 13 
Brixinia (Brichsna)- Brixen M 311 
Bragx-Briigge, Bruges (C) 296 
Brugeletta C 413 
Bruna-Brunn Dpb 103. 183 
Bnmsberga- Brounsfterj C 48. 66. 120. 304. (ger- 

vatum) 328. (Rect.) 383 
Bruntrutum (Pruntrutum)-Brun<ru<, Porren- 

iruy C 223. 311 
BruxeUa- firiJsseJ 31. (C) 295. (nov. S. J.) C 

423. (Soc. scient.) 463. 2 C 487 
Bucalemo (C) 297 
BuchoIdia-BucWioJz H 212 
Buffalo M ad Pr Americ. 489 
Bungo (Jap.) 12 000 bapt. (Rex) 97. 113 
Burdigala-iJordcaui C 61. 101. (Cgo) 141. (Dpr 

Dpb C) 284. Sem 405 
Burena-Biiren M 212 
Burga- fiourj en Bresse (C) 292 
Burghusium- Burg/iousen C 180. 311. 359 
Burgos C 78. 214. 246 
Buxetum-iBusseto C 172 

CabUonum-CAoions sur Saone (C) 292 

CacciabeUum (NeapoU) R 260 

Cacera-Cojeres (D) 278 

Cadomum-Ca«n (C) 309 

Cadurcum-Co/iors C 132 

Cadvalogan (R) 225 

CsBs araugusta-Soro jossa 22. 30. (C) 230 

Cssarodunum (Turoni) - Tours 61. 602 

Cafraria 41. 49. 161 

Calabria 63 

CaJaris (CaraUs) - Cagliari, Caller 166. (C Dpb 

D Sem) 252 
Calcutta M mch. 425. C 449 
CaUfomia M 257. (exU.) 363. Pr 489 
CaUssium-Caiisz C 88. 120. (lites) 266. (mUes) 

280. (jubU.) 344 
Callao C 313 

Caltajero-Caltagirone C 164 
Caltanissecta-Catoniseito C 164 
Calvus mons - Chaumont C 149 
Camberium-CAamiery 166 (C) 292. 293 
Camenecum-Xomieniec 240 
Cameracum-Camfrrai 117. 191 
Campania-Ctompojne Pr 446 
Campodunum-Zemp^en (suppUc.) 223 
Canada (et exU.) 146. 169. (Martyr.) 201. 

(Marq.) 226. 289. (M. AngL) 400. M 449. 

467. Pr 489 674 Index geographicus. Canal(R)286 

Canariae (insulae) 54. M 174 

Cantabria (tumult.) 286 

Capua C 166 

Caravaca (C) 278 

Carcaso (Carcassio, Carcassnm) - Carcassonne 
C 166 

Careicala M 309 

Carigana (R) 225 

Carinthia-iiLam^e» 143 

Carmona (C) 228 

Camate M 309 

Carolinse ins. M 313 

CdLToloTeginm-Charlmi (R C) 463 

Carpentoracte-Carpeniras (C) 292 

Carpi R 172 

Carquere (R) S. Mar de 286 

Carraca (C) 278 

Cairion (C) 470 

Caithagena (D) 278 

Carthago nova 153 

Cashelium (Casselium)-Cos/jeZ 659 (8) 

Casletum-CasseZ C 159. 295 

Cassovia-Cassow (Kassa) (Martyres) 159 

Castilio-Cos^Kone delle Siiviere 101. (cap. 
B. Aloys.) C 133. 172 

Catacum-Catonaoro C 166 

Catalaunum-C/idZows sur Marne C 149. (Eps) 
253 

Catania 29. C 164 

Catharum (M) 97 

Cauna-fioivjjo (C) 304. 631 

Cavita-Cow(e (C) 225 

Cayenna M 289. 309. (Exjes.) 377. 441 

Cazoria (C) 228 

Centum Cellse-CiCTid vecchia 350 

Cetobriga-Sefaia! C 206. 286. (S. F. Xav. 
patr.) 262. (exil.) 318 

Ceylan 153 

Chaldaea 169 

Chambum-CftoTO 159 

Chamos (M) 97 

Chaul C 217 

Cheria (Carea) - Chieri Dpb 165 

Chile M 113. 137. (exil.) 353. 433 M 457 

ChiUan (Sem) 297 

Chiloe (C inch. M) 297 

China (primus S. J.) 33. 49. 65. St 73. (inter.) 
97. (aula) 129. (exil.) 153. V Pr 161. (PP) 
168. (Rho, Schall) 177. 185. (Vic. Ap.) 
210. (Libert. rel. christ.) 249. (diffic. et 
Vtus ap.) 251. (3 C et 38 R) nomina vide 
276. (rit. Sin. Toum.) 273. 276. (Mezzab.) 
289. (M) 309. (suppr. S. J.) 369. (Exj.) 
385. M (1841) 433. (1848 num.) 441. cf. 
Tch6-li 

Cidos-Seio M 105. 117. R 164. 309 

Chiraguana M 257 

Christophori S. (ms.) -St. Chrisioph, Kitts 
M193 

Chyrovia-Cfct/j-oM) D 472 

Cienfuegos (C) 470 

Cinaloa 121. M 217 

Civitas regia-CJMdad Real Sem min. S. Ign. 494 

Chjgwalxatam-Klageniurt C 127 

Clariacum (Cleracum)-Cierac 666 (4) 

Clams mons - Clermont C 46 

Claudiopolis-XteMsenftMrj, Koloswar C 71. Sem 
95. 111 

Clementis S. - S. Clemente (C) 278 

Clua (?) Cluense C-Clongowes Wood 408. 448 

Cochabamba (C) 313 

Cocincina-CocAmcWno 145. 153. 161. (Rhodes) 
201. (laus) 289 

Cocinum-CocWm 49. (Eps) 161 

Coethen M 416 Coloca-Zabcso C (cholera) 456 
Colonia-Coiw, Cologne 15. C 79. (Nuntius) 82. 

(labores) 183. C 212. (D 439) 
Columbia M 433. 449 
Columna (cf . Corona) - Coruna (C) 246 
ComillK-ComaJas (R) 470. Sem 494 
Commotovium-CommoteM; C 183 
Compendium-Compi^ffne (C) 309 
ComplRtum-Alcald. 4. C 22. 38. (C max.) 278, 

(1835 C) 422 
ComposteUa C (Miss.) 182. 214. (Sem) 246. 

(tabulatum) 264. (pest.) 310. (R) 470 
ConceptionopoUs-Concepcion (CC) 297 
Concha-CMeraco (C) 278. 308 
Confluentia-CoftZeMZ C 87. 212. D 447 
Congo 26. 33. 121 
Conimbrica-Coim6ra 14. 20. 22. 38. (Suar.) 118. 

(num.) 134. 174. (Imm. Cptio) 190. (Cgo 

S. Ign.) 206. (miss.) 230. 254. (C) 286. 

(94 ad Indos) 270. C (nov. S. J.) 414 
Consentia-Cosenso C 166. 613 
Constantia-Zonstonz C 127. 180. (laur.) 266. 

(conc. Cges) 279. 295. 311 
Constantinopolis M 97 (Cyr. Lucari) 169. 309. 

(Exj.) 393 
Coquimbo (C) 297 
Corcagia-CorA: 659 n. 8 
Corduba-CordoOT C 78. 228 
Corduba (Paraq. R) 430. (C et Dpb) 267 
Coriosopitum-^Mimper (Exerc.) 237. (miss. 

e C) 261. 309 
Corona-CorMjTa (R) 470 
Corsica 29. 167. (exil.) 350 
Cortracum-Zor<rijfc, Courtrai C 87. 295 
Cosfeldia R 212 
Coulao 49 
Cracovia-Zrai;oM 88. 120. (lis) 136. (Mon. secr.) 

144. (lis) 162. (Acad.) 168. 224. (fruct.) 

176. (C. combust.) 288. (ind.) 296. (Mo- 

schi) 362. C 456 
Cranganor C 161 
Crembsa-Zrems C 151 
Cremenecum-&e»newec (C) 320 
Cremona 189 
Cremsirium-Cremsir C 183 
Creta-Candia M 73. 97 
Crimea-Zrim M 209. 265. 309. 
Croatia-Dalmatia (Pr Austr.) 487 
CrosaB-S:ro2e C 152. 304 
Crosna-Zrosno (C miss.) 296 
Crumlovium-XrMwiaM) C 103. 183 
Crux S. - S. Cruz de la Sierra (R) 313 
Cuba M 449 

CuUon R inter lepros. 449 
Cuneo C 166 
Cuschum-CMzco C 57 
Cuzquo-CM2co (C Sem) 313 
Czechowice Dex 488 

Dagami (R) 226 

Daimiel (R) 278 

Dakota.-Wyoming M 497 

Dahnatia 149. 487 

Damani C 217 

Damao 49 

Damascus M 273. 309 

Dania-Danmaril M frustratur 160. (inch.) 464. 

612 
Dapitan (R) 226 
DarjeeUng C 473 
Deppa-Dieppe 63. (R) 309 
Derpat C 96 
Dertusa- Tor/oso (R) 230 
Destelbergen (Belg.) Dpb 407 
Diampoor-f/dj/ampMra, Synod. 121 
DieUghem CC 494 DiUnga C U 47. 56. (gub. Acad.) 136. (Cv) 

180. 311 
Diniensium civitas-Dijne 616 
Dionantum-Dinow^ C 191 
Dio C 217 

Ditton HaU C 464. 479 
Divio-i3ijore C 69. R 446 
Dola C 86. 292 
Dominici S. (pars ins. Haiti) - San Domingo 

M 193. 265. 309 
Donaverda-Do«aMw6r& 135 
Doitra,cyim-Dortrecht (Synod. Calv.) 146 
Drepanum-Trapani C 164 285 
Drohicinum-Dro/iic02/n (R) 304 
Duacum-DoMau 61. 138. 143. 191. Sem (Scot.) 

191 
Dublinum C R 448. 2 C 464 
Diineburgum (R) 304. C D3pb 364. 392 
Dunkerca-DMnA:erfcen C 295 
Durangum-DMranjo (R) 470 (Dex C) 494 
Dusseldorpium-DMSseZdor/ C 212. (nova S. J.) 

399 

Ebersperga (2 necati) 175. (R DSpb) 311 (R) 369 
Ebora-^TOra C 158. 182. (Imm. Cptio) 190. 286 
Ebredunum-fiwirMn (C Sem) 292. (convers.) 

317 
Ehioicam-Evreux (M) 229 
Ehusa-Ibiza, Ivisa (R) 230 
EccIesis-/3iesios (C) 252 
'Egia.-Eger C 183 
Eichsfeldia vexata 175 
'Elvacum-Ellwangen M 180. (231) (C) 311 
nva.-Elvas C 190. 254. 286 
Embrica-^wmericT» 119. C 212 
Embslandia M 212 
Ems-punctatio 370 

Engolisma (IncuUsma) - Angouleme (C) 284 
Enna-Casiro Giovanni C 164 
Ensisheim C 143 

Eriurtum (G. Adolph.) 176. (C) 287 
Essendia- ^ssen R 455 
Estremadura (miss.) 294 
EttUnga (C) 287 

'Eustadinm- Eichstadt C 180. 311 
Exaten D3pb 486 

Fabrianum-FoJriono (C) 260. 357 

Fachiro 113 

Falkenhagen (convers.) 175. M 212 

Fanum-Fano (C) 260. 357 

Farus (Phams) - Faro C 286 

Faventia-Foewea C 157. 172 

Fayal-Fayal-Ilha (C) 286 

Fayt-Iez-Manage Dex 479 

FeldkLrch C 447. (Dex) exerc. tradita 487 

FeUcis S. - S. Fins (R) 286 

Ferraria-i^errora 29 C 172. (exules) 358 (Me- 

xic.) 361 
Fesulse (Fsesulae) - Fiesole 452 
Fides S. - Santa Fe (C) 257 
Firmum-ii^ermo (C Cges.) 229. 260. 357 
Fischingen in Turgoia f abb. Franc. benef. 295 
Flandria et Lud. XIV. 245 
Flastra-Fiosiro (Marca R) 260. 367 
Flaviobriga-Siiioo C 126. 246. (R) 470 
Flexium-Lo Fleche C 125. (pauperes) 197. 309. 

616 
Florentia-Fireraze 29. 86. C 260. (pest.) 166. 

(Dpb) 260. 357. (centen. S. Aloys.) 469 
Florida 57. 65 
Florissant Dpb 409 
Fluentum-Corrientes 257 
Flumen Januarius - Rio de Janeiro (C) 306 
Fons Magistri - Fonte del Maestre (D) 278 
Fontainebleau vide Aquse Segestse 675 Index geographicus. Fontema,cnm-Fontenay (C) 284 

Fontilles Col leprosorum 494 

Forum Julii - Frejus (R) 292 

Forum Livii - Forli C 172 

Francia Pr divisa 149 (asceteria) 253 

Franconia 95 

Freinberg (C Aloys.) 495 

Fvexelmmn-Frexenal (C) 228 

Friburgum Biisgoyiie- Freilmrg im Breisgau 
C 159. 180. (laur.) 231. 311. (Acad.?) 335 

Friburgum (in Helv. vel in Ogia) Helv. C 79. 
180. (excomm.) 231. 311. (Conferentise) 
351. C (nov. S. J.) 407. 416. (U. cath.) 466 

Fridericia (Exj.) 383 

Frideslaria-i^nteia)- St 161 

Frisia orientalis - Ostfriesland M 212 

Fulda 63. Sem pont. 79. 96. (C) 287 

Fulginium-fo%no 13 

F\mcha\-Funchal-llha de Madeira (C) 286 

Fiirstenberg M 311 

Furstenfeld (M) 103 

Gades-Cadix 38. 94. (C) 228 

Gaeta (Pius IX) 427 

GaUcia Pr 408. (Schol. Catal. Miss.) 424. (D 

et disp.) 432. 440 
GaUe (Ceylon) M 481 
Gallia (nov. S. J.) 405. (calumn.) 429. (4 Pr. 

num. 1889) 469 
Gallise Assistentia et Missiones (1749) 321. 

(dispens.) 332 
Gandavum-Geni, Gand C 87. 95. Dpb Angliffi 

160. (C) 264. 295. (Dpb C Angl.) 360. ib. 

alia C R M. (nov. S. J.) R 415 
Gandia 20. 22. (C) 230 
Garactum-OMerei (R) 284 
Gedanum-Dawzi? R 120. (desol.) 272 
Gegionum-Gi;o« (R) 470 
Geista-Geisi M 212 
Genua 29. D (nov. S. J.) 405 
Georgiopolis-<3eorje/om C U 409 
Germania (suppress.) 367. Pr (numerus 1824 — 

1845) 423. (Pr Germ. Sup. et Inf.) 439. 

(Cges B. V.) 447. (Leges ctr. Eccl. etS. J.) 

468. (exil.) 463. 474. 490 
Germanicum (C) 260. (SS. Prim. Fel.) 301 
Gerunda-Girona C 86. 230 
Giczinium-Oitecftin C 183 
Gienna-Jae» (C) 228 
Glacium-Giate C 119. 183. 361 
Glogovia-Gro/Jjiogau) C 183. 361 
Gliickstadium-Gtecistad^ M 212 
Goa 26. 33. C 49. Dpr (Christiani) 81. Pr 217 
Goaris S. - S. Ooar M 212 
Goppingen M 180 
Gorheim Dpb 439 
Goritia-Gorz C 169 
Gourin (miss.) 261 
Gradum-Graus (C) 230 
Grseciffi insulaB 273 
Grfficium-Grate C 63. 91. 96. 103. (Rect.) 107. 

(Sem) 139. (har. conv.) 143. (paup.) 199. 

Dpb (nov. S. J.) 416. 431 
Graecorum (C) Romse 260 
Grajacum-Grat/ (C) 292 
Granata C 30. 38. (Cges) 134. (C) 228 
Granata ins. M 309 
Gratianopolis-Grenoiie 117. (C) 292 
Graudentium-CrMfteianiiz 168. (capt. liber) 224 
Grisones-Grauftiinden 85 
Grodna-Grodwo C 160. 304. (annona) 336 
Guadalaxara C 217 
GuadaIupa-Gt«ide!oMpe M 193. 309 
Guadiana 217 
Guadix (C) 228 
Guamanga (C) 313 Guanarea (Sem) 329 

Guancavelica (C) 313 

Guatemala C 217. M 441 

Guayaquil (C) 308 

Gubbium-GMJftio 29 

Guestfalica pax 186 

Guinea 121. 169 

Guyana (Guayana)-Ca!/emie M 193. 449 

Habana C 449. 470 

Hadamaria R 212 

}lnima.-Kopenhagen (Exj). 383. R 464 C 479 

H.iigenoa,-H agenau (C) 287 

Hala-J?aH (rirol) C 63. 180. 311 

Ranx-Halle (C) 296 

Hamburgum M 212 (Exj.) 383 

Hamcheu (C) 276 

Haqui M 217 

Harpersdorf M 351 

Heerenberg s' Dpb Dex 487 

Heidelberga C 114. 287 

Heiligenstadium C 175. 287 

Helenaa S. ins. (Nap.) 402 

Helvetia 96. 119. V. Pr 407 (Sonderb.) 426. 

(expuls.) 431 
}ieibipo]is-W urzburg Eps JuL 95. (C) 287 
Herensberga M 212. 
Hermanstadium 80 
Hesdinum-Z/esdin (C) 309 
Hibemia-/rekn(i 16. 120. (D distructae) 200. 

(nov. S. J.) M 400. 416. (stat.) 448 
Hierosolyma-Jerusaiem 4. 12 
Riidesium-Hildesheim 103. C 212 
Hiltpoltstein M 180 
HLrschberg R 351 
Hispalis-5eyi;(a C 30. 46. Dpr 78. Dpb 102. 160. 

(2 C Dpb 2 Sem) 228. (1836 C Dpb) 422 
Hispania, status 1610. 142. 160. (Colonife num. 

Sociorum) 310. (exules) 360. (S. J. nova) 

390. 406. Pr 414. (expuls.) 430. (Catal. 

1818—1863) 438. 446. Num. in 2 Pr (1873. 

1876) et in 2 aliis (1880) 462 
Hodder (Cf. Stonyh.) 400 
Hollandise status 7. foedus 74. (Vic. Apost.) 

82. M 111. 143. 151. 296. (legata) 203. 

(hierarch.) 434. (pcrsec.) 169. (concord.) 

163. (gub. ctr. Jes.) 271. 
Floimia-Stockholm (tpl.) 466. St 464 
Hohatia-Holstein M 212 
Honduras M 400. 473 
Hostyn (B. M. coronatur) 496. 
Huium-7/Mj/ C 161. 191 
Hungaria-f/jijarn 47. Pr 487 

Ibajra (C) 308 

IgUvia-Iglaw C 167. 183 

Ildefonsi S.i C. 217 

Ilerda-Lenda (C) 230 

Illuxta (R) 304 

IUyria (M) 97. (C) 260 

llva-Elba 394 

Imola C 172 

Ilogo (D) 225 

India (S. Fr. Xav.) 17. 81. (via ad) 131. 

(36 Soc.) 166. 169. (fac.) 195. (exules per 

HoUandos) 225. M 309 
Ingolstadium 23. C 31. 39. 161. 180. (tumult.) 

223. (Veih.) 231. (1683) 239. (Cv) 311. 

(CoUoq. M.) 327. (C) 369 
Insnlx-Lille C 191. R 445. C 463 
Interamna- Terni C 157. 260. 357 
IpriB-/pre>i (Ypren) (C) 295 
Issenheim Dpb 446. 453 
Istria (M) 97 
ItaUa (SJ. nova) 389. Pr 413. (disp.) 429. 

(expuls.) 445 

67C Jacobi S. (C) - Pasaje de la Guardia 470 

JacobopoUs-5. Jago del Chile (2 C Dpb) 297 

Jacobus S.-Santiago del Estero (C) 257 

Jamaica M 400. C (1851) 441. 473 

Japonia (S. Fr. Xav.) 25. 49. aUi, C Dpb 66. 

(Christiani) 81. (Legatio) 89. 97. (soli S. J.) 

91. (et aUis.) 115. 131. (l.mi sacerd. in- 

digenaj) 129. (pers.) 145. 163..M 161. (3 M 

beati) 163. (Rubino) 185. (Hierarchia) 466 

Jaroslavia-JarosZau) (C) 120. B Jo. Reg. 288 

Joannis S. de longis ValUbus-S. Jodo de 

longos Valles (R) 286 
Joannis sacerdotis terra 49 
JuU (R) 313 
JuUacum-Ji(/icfe R 212 
JuUodunum-LoMdiOT (R) 284 

Kandy Sem pont. 473 

Kaufbura-ZaM/6eure» R 180. (Cg5) 223. 311 
Kentucky M 417 
Keyser Island Dex 481 
Kurseong Schol. 473 
I Kuttenberga C 183 
Kwangensis M (Congo) 473 

Labacum-LaiJacfe C 119 
Lancutum-//oneu( D 432 
Landishutum-Lanrfs/jMi C 175. 180. 311. 359 
Landsperga Dpb 79. 180. (catech.) 295. (C. 

Dpb) 311. 359 
Langobardia 69 
i Lapa (R)-A'. Senhora da Lapa 286 
j Lapurdum-LoMrdes 463 
Latronum insulae (R) 225 
Laudunum-Laon (Miss.) 221. D3pb 445 
Lauretum-Loreto 29. C IU\t. 77. 260. 367. 

(Poenit.) 116. 357 
Legio-Leo» (C) 246 
Lemovices-Limojes (C) 284 
Leobium-//owie» Dpb 143 
Leodium-Li<«ic;i, Luyk C 79. 191. 264 (C Angl.) 
! 360. 2 C 479 
' LeopoUs-LMOH' 120. (schism. tolUtur) 176. (lis) 

296. C nob. 312. Cv 432 
Leienii-Llerena (C) 278 
Levartovia (Sociniani) 112 
Libumum-LiiJOrno (miss.) 237. C 357 
Licata (SicU.) 606 
Lignicium-Liejnite C 351 
Ligugsus prioratus (R) 284 
Lima, C 67. 65. (C Dpr Dpb) 313 
Lincia-Linz Sem 280. C (nov. S. J.) 416. 423. 

431 
Lindavia-LindaM M 180 
Lira (Lyra)-Lier (C) 296 
L)tomericium-Lei(merife R 183. C Sem 439 
Logmnnium (Lucronium^-Lojrono 614 
Lomza (C) 304 
Lorca (D) 278 

Londinum-London (C et aUa cum R M) 360 
Lovanium-Louvoin, Lowen 13. 15. 39. 63. (lis) 

111. 151. (t Less.) 167. (C) 295. (nov. 

S. J.) C 423 
Loxa (C) 308 
Loyola (C) 246. (1835 C) 422. 446. (C Dpb) 

470. (Cgo gUs 24.) 476. Dex 494 
LubUnum-LMftKn C 88. 112. 120. (rex) 224 
Lucca (Miss. Segneri) 221 
Lucema-Luzern C 180. (catech.) 255. 311. 

(nov. S. J.) 423. (miss. Fontanae ib. et 

in 6 aliis pagis) 263 
Lncio-Luron (Sem) 284 
Lucronium-Lojrofjo (C) 246 
Ludovici S., Pacensis-S. Luis de la Paz R 217 
Ludovici S. Potosi C 217 
Ludovici S. (Sem) 308 i^. Index geographicus. Ludovici S.-St. Louis C U 417. C max. 497 
Lugdunum-Lt/on 45. 53. 101. 166. (7 Cges 

B. V.) 269. (B Fr. Regis) 286. (2 C Dpb) 

292. (Cv) 301. (fid. prop.) 402 
Luisiana (Ohio) 313 
Lunavilla (Lunaris villa)-LMwemHe 386 
Lundfundsa M Pr Galic. 496 
LusitanijB Assistentia (1749) 321 
Pr (Vis.or Saldanlia) 323. exil. 326. 

(deportati) 337 

(carceres. Malagr.) 334 

Proscriptio S. J. 486 

Luxemburgum C 87. 111. 191 

Lyciae Lupia-Lecce 149. C 166. — Sem Appul. 

486 

Macaum-Jlfacoo 49. 89. D R 113. (10 PP.) 289 
Macerata 29. (C) 76. 260. 367 
Macharii S.-8. Macaire (R) 284 
Madagascar M 433. 437. (num. Soc. 1897) 481 
Madur6 121. 161. (christ.) 226. M 425. (num. 

Soc. 1897) 481 
MainjB-tos Mainas (M) 308 
Majorica-MaZtorcfl (2 C) 230 
Malabaria Pr 163. (rit) 266. 291 
Malaca 26. 49 

Malacitum (Malaca)-Ma%a (C) 228 
'ilLdlhodxam-Mavheuge C 161. 191 
Maluca 49 
Manar 49 
Mangalor C 466 
Manila (C Dpb S. Pet. D S. Cruc. et S. Mich. 

226. (Sem Athen.) 449 
Mannhemium-itfann^m (M) 287 
Manresa 4. (antr.) 160. 406. (1836 C R) 422 
Mantua C 93. 172 
Maianonium-Jlfaraffnon (flum.) 137. (C Sem) 

329 
Maiava (Ind. christ.») 226 
Marcena-Jtfarcfeewa (C) 228 
Marcodurum-Duren C 191. 212 
Marennes (R D3pb) 284 
Maria ad lacum-Maria LoMh (phil. et theol.) 

447. (hospites Rom.) 466 
Mariaeburgum-Ma!6orj,Jlfarien&Mr3l68. (conv.) 

208 (profugi servati) 272 
Marianse (ins. M) 225. (conv.) 361 
Mariascheia C Sem 439 
Maiinduque (D) 225 
Maro M 217 
Maronitarum (C) 260 
Marsala C 164 
MartinicarilfariinigMe M 193. 309. (Lavalette) 

326 
Marylandia M 177. 193. 209. (R) 264. (M) 360. 

(Exj.) 393. (nova S. J.) 401 
Masagona (R in arce) 286 
Massa C 166 

MassiliarMarseii/es63.(pest.tl8) 286. (2R)292 
Matisco-ilfosco» (C) 292 
Matritum C 62. Dpr 160. (Acad.) 166. (Dpr 

C Sem) 278. (seditio; afflictio) 342. C (No- 

bil.) 414. (16 necati) 422. (1836 C Dpb Cv) 

422. C Instit. 486. Dpr 494 
Mauricaum-Jlfaitriac C 132 
Mayssur (Exjes.) 377 
Meacum (Jap.) 41. 81. 113 
Mechlinia-Jlfec^eZen, Malines (C Dpb) 295 
Mediolanum-Jkfiiano, Mailand C 46. Dpb 229. 

C Nobil. 246. Dpr (Orat.) 263. (Exjes.) 381 
Melita-Jkfa/to C 117. (Equites) 149. (seditio) 

181. (Mgr magnus) 339. CC 486 
Melpheta, Melphicta-Jlfoi/ei<a C 166 
Memphis 49 

Mendosa-Jlfen(2oza (C) 297 
Meppena R 212 Merida C 217 

Messaaa-Jlfcssina 22. 29. 164 (terrse mot. 

necati) 486 
Messura M 217 

Mets (Divodurum)-Jtfe<0 C 157. C 446. 453 
Metymna campi-Jlf edina del campo C 30. 78. 246 
Mexico C 81. Dpr 105. 217. — Pr 489. (num. 

Soc.) 497 
Michael S.-S. Miguel (C) 305 
Michaelis S.-5. Miguel-Ilha C 286 
Mindanao M 449 
Mindelhemium C 114. 180. (8 opp. Miss.) 271. 

311. 369 
Mineo C 164 
Mingrelia 145. 169 
Mitiias S.-S. Miniato (Dex) 269 
Minoresa-Jlfanresa (C) 230 
Minscum-Jlfins& (C) 304 
Mirandula C 149. 172 
Mirobriga (miss.) 238 
Missouria M 417 
Mittavia-JlfiitoM) (R) 304 
Mocha (M) 297 
Mogol, Mogor (Bxjes.) 377 
Moguchua (C) 313 
Moguntia-Jlfainz 16. 127. (C) 287 
Mohilovia-JlfoMZoM; (R) 304. 364. (C) 392 
Moldavia 149. M 465 
Molina Arag. (D) 278 
Molinum (Molina)-JkfoMiins (C) 309. 601 
Molshemium C 111. 287 
MoluccsB 25 
Monacum-Jtfiincfeen C 39. 180. 215. (Cges 7 

B. V.) 263. 279. 311. (f Stocken) 319. 

(C) 359 
Monasterium 'EifiEsB-MUnslereifel C 212 
Monasterium Guestf. -Jlfitnsier C 103 (num.) 

161. 212. (Friedrichsb. Dpb) 439 
Monomotapa 41 
Monopohs R 166 
Monsconturus-JlfontontoMr 53 
Mons fortis C 214. 246 
Mons leonis-FiJona-JlfonfeZeone R 166. 167 
Mons Maurilionis-Jl/owteoriZton Sem 405 
MonspeUium (Mons Pe3sulanus)-Jlfon<peffie)' 

C 166 
Mons p olitianus-Jkf oniepMiciano (C) 260. 337. 

616 
Mons regalis-Jlf onierrei C 78. 246 
Mons regalis (Pedemont. )-JlfonioOT C 117 
Mons regaMs-AfonireaZe (Sic.) 29. C 164 
Mons regius-Jtfonreai (R) 309 
Mons sanctus-Jlfoniesonto (C) 260. 357 
Mons serratus-Jkfoniserai 4 
Mons Sion (in Majorica) (C) 230. 422 
Montella-JlfoM^i/k (C) 228 
Montes-Jlfons (Bergen) C 87. Sem 191 
Montes Saxosi- iJoci:!/ JlfoMwfeiins, et ap. Pota- 

watamios M 425. 489 
Morandi S. (R) 231. 311 
Moravia-Jlfaftren (exU.) 151 
Moronum-Jlforo» C 166. 228 
Moscua-JtfosfcoM 80. 240 
Motica-Jlfodica C 166 
Moxi-ew los Moxos (M) 313 
Mozambique C 217 

Msclslavia-Jlfscis/aM) (R) 304. 364 (C) 392 
Mungretum-Jl/Mwsfre/ C 464 
Murcia (Mauri) 198. (C) 278 
Mussipontum-Powi-d-lfoMssow C U 61. 133 
Mutina-Modena 29. C 172. C (nov. S. J.) 406 

Namurcum-JVaniMr-Afamew C 136. 191 
Nancium (Nanceja)-iVancj/ R 446. (Petau) 616 
Nangasaqui-(cAris<iawites) 66. 113 
Nankinum-JVawfcinj (C) 276. M 441 Nannetum (Namnetum^-Ai^awfes (edict.) 114. 

242. 245. (R exerc.) 237. 263. (R) 309. 

667 (1794 7/4) 
Naro C 164 

Naupactus-Leponfo 68. 62 
Navalcamero (R) 278 
Naxia St 169. 309 
Neapolis-JVopoZi 63. 61. C 86. Dpb 101. (CgS 

cleric.) 141. 149. 156. (qusst.) 172. Sem 

nob. 173. (Tanucci) 349. (revocatur S. J.) 

397. Sem Campanum 493 
Neerlandia Pr 431 
Negapatam C 433 
Nemausum-JVirwes 117. (C) 292 
Neo-Aurelianum-JV^ew Orleans M 433. 465. 

Pr 489 
Neoburgum-iVcMiMrg C 143. 151. 180. (Cg. 

B. V.) 231. 311 
Neo-Eboracum-JVfew Yorjt M 449. 489. 688 
Neomagum (Noviomagum)-iVimrtiejen (Nij- 

megen) 376 
Neo-Sandecum-iV^eo-Sawte C 416. 432 
Neostadium-iVeMsteii a. d. Hardt (R) 287 
Nesvisium-iVies«)ies3 C 96. 120. (C D3pb) 804 
Netum-JVoto C 164 
Nicoba (2 M) 273 

Nissa-JVeisse C 183. D3pb 351. R 448 
myenx-Nivelles C 169. 191. (nov. S. J.) 

Dpb 423 
Nivemum (Noviodunum)-JVei;ers (C Sem) 309 
Nola Dpr 61. 101. C 166 
Norimberga-^^itrwJerg 16 
Norwegia M 612 
Novellaria Dpr 172 
Novesium-iVeMss C 143. 212 
Noviodunum vide Nivemum 
Novoforum-iVeMmarfci 159 
Novodomum (Nova Domus)-iVeMfeaMS C 183 
Novogrodecium-iVoMJOjrotteA; (2 necantur) 176. 

(C) 304 
Novum Regnum-^ovo Granada 137. 153 
Numantia-^-oria C 78. (Miss.) 198. (C) 246 

Oakwood Hall, Dex 496 
Oaxaqua C 217 
Ocania-Ocowa (C) 278 
(Elenberg (R) 231. 311 
(Enipontum-/wwsirMcfc C 63. 180. 215. 311. 

C (nov. S. J.) 415. Cv 423. (C 2 Cv) 431. 

(fac. theol.) 447. C Canis. 487. 491 
CEttinga vetas- AUdtting D 111. Dpb 180. (D3pb) 

311. 369 
(Ettinga BiuBtw-OtUngen M 311 
Oliena (C) 252 
Olinda (C) 306 

Olomucium-OiwMfe C 103. 183 
Omura 113 
Onnate-Owa(e (C) 246 
Onnia-Ona (C) 470 
Oostacker 463 

Oppavia- TroppaM R 183. (templum) 480 
Opperstorff M 183 
OppoUa-Oppei» C 361 
Opta (?)-Huete (C) 278 
Ordrupshoj C 464 
Ordunnia-OrtiMna (C) 246. (C) 470 
Oriens (Constplis etc.) 12 M 309 
Oropesa (C) 278 
Orsa (C) 304. 364. 380. 392 
Oruro (C) 313 
Osca-ffMesco C 126. 230 
0snabragum-0sna6ri«!A; C 167. 212 
Ossuna (C) 228 
Ostenda 127 
Osterfeld St 431 
Otterswira-OWersweier (R) 287 677 Index geographicus. Ovetum-OOTeA) (Cg5 B. V.) 222. (C) 246. 
Oxonia-Oxford. Aula B. Ed. Camp. 488 

Paderboma C U 79. 95. 111. (persec.) 127. 

143. (omnes cath.) 167. 175. 212. (D 1852) 

439 
PalsBstina 169 
Palapag (R) 225 
Palatinatus Noricus (= superior) — Ober- 

pfalz 159. M 311. 327. 343 
Palentia-Paienoa C 78. 246. (R) 470 
Palum-Pau C 157. 284 
Pampeluna 4. 14. (C num.) 254 
Panama (C) 308 
Panormus- Paiermo 29. Dpr 85. 141. (Dpb C) 164. 

Dex 277< (Car. VI) 285. (terr. mot.) 293. — 

(R Pr Rom.) 260 
Paphlagonia 169 
Papia-Pavia C 125 
Pari (C Sem) 329 
Paraquaria-Parajwaj/ M 105, (V Pr Reduct.) 

137. (ling.) 145. (fruct.) 177. 251 
Paredium (Parodium)-Porat/-te-i/oniaJ 226. 

(R) 292 
Parisii 4. 13. 29. C 45. 53. Dpr 77. D restitutJB 

125. Dpb 141. (Dpr Dpb C) 309. (Esjes.) 

373. 381. Dpb 405. C (S. Gonov.) 445. 

(5 necantur) 453 
Parma 13. C 172. (templ.) 317. (minister ctr. 

S. J.) 349. (S. J. nova) 389 
Pamagua (D) 305 
Parrensis M 217 
Pasquaro C 217 
Passavium- Passau 627 
Passus de Sosa-Passo de Sousa (R) 286 
Pasto (C) 308 

Patavium-Podua 13. 29. (Dex) Cv 485 
Paula R 156 

PauIopoUs-S. Paub (C) 306 
Pax-Poz (C) 313 
Pax Augusta- Badajoz (C) 278 
Pekinum-Pefenj (Ricci) 137. (3 Eccl.) 267. 

(numerus in Ohina) 289. (C) 276. (17 PP.) 

289. 309 
Pensylvania (M) 360 
Persia 169. M 189. 281. 289. (edict. ctr. rel.) 

297. M 309 
Perasia-PerMjto 29. 76. (num.) 173. (C) 

260. 357 
Peruvia-Pwii 67. 81. 121 
Petricovia 40 

Petrocorium-PertjMeux C 101. 284 
PetropoIis-iSi. Petershurg 388. 396 
Petrosum-Pedrozo (R) S. Petri de Pedroso 

286 
Philippinae (ins.) 81. M 89. 117. V Pr 121. 

(grad.) 195. 217. 225. (exil.) 353. (neo- 

conveisi) 361. M 449 
Piaztla M 217 
Pickaria-Pefcor R 351 
Pictavium (Pictava)-Poi7iers C 206. (3 C) 

284. 625 
Pinscum-Pinsfc C 176. 304 
Piscaria (oia)- Fischerkiiste (India) 226 
Pisco (C) 313 
Pissiacum- Poissy 37. 46 
Pistorium- Pistojo C 181. 260. 367. (pseudosyn.) 

370 
Pium lat. Americ. C (Rom.) 446 
Placentia-Piacenzo C 172. — Plasencia 278 
Plata (C) 313 
nocia.-Plock C 162. 304 
Platium- PioaJO C 164 
Polocia-Poiocfc C 104. 120. 304. 364. (Cath. II.) 

372. (Cges russse) 372. 380. (Dpb 371. 374). 

(C Dpb) 392. (Acad.) 396 Poloniae Assistentia et Pr. 328. 579 
Polonise (patr. B. Stan. K.) 224. 227. (S) 280 

(regnum dividitur) 364. (suppr. S. J.) 368 , 
Pompejopolis-Pampetono 4. 14. cf. Pampeluna 
Pontevedra (C) 246 , 

Pontisara (Pons Isara3)-Po)jfcitse (R) 309 
Pontissalium (R) 292 j 

Popayan (C) 308 j 

Porregium-Pori-iJo!/a! 266 1 

Portalegre (Amcea) C 174. 286 
Portimanum-Fiiio nova de Portim io C 286 
Portus (Cale)-Oporto {Porto) C 286 | 

Posnania- Pose« 120 (C tumult.) 232. (phys.) 

336. (inimici) 344 
Posonium- PressftMry 439. 609 \ 

Possavia-Pos20M)S3e (C) 296. 304 
Potosi (C) 313 ! 

Poyanne Dpb C 454 
Praga 39. Cv 63. 103. (tumult.) 135. 169. 175. 

(C S. Cl. et Ncoprag.) 183. (defensio) 191. 

C 495 
Pratum-Proto (C) 357 
PremisUa-Przemi/si (R) C 162. 216 
Prov. SS. Trinitatis (= Mexicana) 861 
Ptolemeum Senense-zSieno (Sem) 260 
P\x\toyia,-PuUowsk C 56. 120. 304 
Puticherium-Poniic/jer!/ M 309 

Quebecum C 177. 309. (Procur. Glis) 340 
Queretaro C 217 
Quilloto (C) 297 

Quinque EcclesiEB-Fun//a>c/!e«. Pccs C 495 
Quito („alcabalas") 113. (V Pr) Pr 137. 153. 
C 308. 441 Rachol C 217 

Ragusa (C) 260. 367 

Randatium- Panffaezo C 165 

Ratisbona-Pejensfrurj 15. C 103. (Coll. rcl.) 122, 
180. 295. 311. (grain.) 327. (C) 369 

Ratisb. comitia (Reichsdeputationshaupt- 
schluss) 394 1 

Ravenna C 157. 172. (morb.) 197 ( 

Ravenstcin M 212 I 

Rea (Radis, Reacus)-/;e de Ri 656 (4) I 

Reate (M) 117 j 

Recife (C) 305 i 

Recinetum-PecanoW (C) 260. 357 

Reginae Hradecium (Regino grsecium^-Zoniff- ' 
griitz C 183. 626 

Regium-Pejjio C 172. (in Duc. Mutin.) D 405 

ResseUa- Possei (C) 304 

Rhedones- Penncs C 213. (Eserc.) 237. (C) 309 

,,Rhenus", Pr divisa 167. (vexatur) 175 

Rietberg, com. de 127; comitatus 135 

Riga 88. 96. 104. 120. 160 \ 

Riobamba (C) 308 

Riomum (Ricomagus)-i?iont 622 I 

Rioxa (C) 257 

Rodumna- Poonne (C) 292 

Roma — passim (fore ubique). C 29. 53. 
auctum 77. Dpr (templ.) 85. 260. (turb. 
Sem) 173. 260. (.Ann. sa3c.) 181. (C Cgo 
perdol. V.) 197. (Novit.) 206 (terr. mot.) 
261. (Dpr. Dpb. 6 C) 367. (suppress.) 356. 
(Exjes.) 373. (Pignatelli) 397. (PP. Fidci) 
398. C Rom. 413. (sospites iii lue) 421. | 
(cholera) 445. (C. Americ. pium lat. 
446. (turbse) 463. (U. Greg. num. schol.) 
493 

Roma 1870 expugnata 460. 453 

Rothomagum-7?ouen 53. (edict.) 125. C 221. 809 

Rottenburgum C 311 

Rotwila- floWwei! C 311 

Rubeacum-iJu/oc;» (R) 287 Rumbeke in Belg. (nov. S. J.) 407 
RupeUa-La Bochelle 69. 162. (C Sem) 284 
Ruremonda-B«rr?tond C 135. 296. 615a 
Russia (Possevin.) 80. (Soc. in R.?) 267. 288 
Russia et Jes. 360. 363. 364. 371. 372—380. 

387. 388. 391. 392. 396. 398. 399. 401. 405. 

(peisec.) 418 
'Rath.ma.m-Rhoda C 132 

Sabaudia (Sapaudia)-SaDot/e» (Savoie) 37 

Sacateca C 217 

Sacca-iSciacco C 164 

Saganum C 183. Dpb 361 

Sagterlandia M 212 

Salemi C 165 

Salemum C 101. 166 

Sa.]m!B-Salins (Dpb) 292. 293 

Salisburgum-5afe&ttrj 16. 279 

Salmantica-Salamanco 4. C 22. 46. 182. (C Sem) 

246. (pest.) 310. (Sem centr.) 470 
Salsetta (6 Martyres) 89. (conversi) C Sem 105 
Sancian 25 

Sanctium-.Yan/en R 212 
Sanctorum oppidum- Todos os Sanios (S. 

Mich. C) 305 
Sanlucar C 166. R 228 
Santander (C) 246 (pest.) 310. (R) 470 
Santonum Mediolanum-Xointe vel Saintes 

(C) 284 
Santorinum-S(. Irene; Thira St 169. M 309 
Sardinia M 150. 166. (reges) 406 
Sariatum-Sorfct< (R) 284 
Sassari Dpr 166. (2 C 1 Sem) 262 
Savona C 167 

Saxonia (Pol. hseres cath.) 271. 279 
Scalabis-Son/arem C 158. 190. 286 
Schwcrin M (Stocken) 303. 376. (Exj.) 383 
Schwidnicium-ScAweirfnite C 351 
ScIavonia-.Siayonien 143 
Scodra-Seutari C pontif. 453. (obsid.) 493, 

661 (1887) 
Scotia.-Scotland, Schotlland 8. 16. 64. 96. (C. 

Scotor.) 144. (confess. presb.) 186. (C) 

189. 260. (Sem Matr.) 278. (Exjes.) 376 
SebastianopoUs-5. Sebastian C 166. 246 
Securitum {?)-Segura (C) 278 
Sedunum-Si«en, Sion R 311. (miss. gall.) 343, 

(nov. S. J.) 407 
Segobrica-5e(7orie (C) 230. 246 
Segovia C 78. 238 
Selesta.di\im-S chlettstadt C 143. 287 
Semam-Czell? (M) 103 
Senas-Sicno 11. 29 (C) Sem 260. 367 
Sendomiria-.?en(ioTOir2 C 216 
SenogalUa-5inipo3?ia R 357 
Senones-iSens C 165. (.^ps) 206 
Serra Leonis (Africa) 129 
Serras, de las, M 217 
Setia.-Sezze (C) 260. 357 
Siam 243. M 249 
Siao (M) 225 
Sibiria M 401 
SiciUa 29. (Interd.) 277. (2 Epi carpuntur) 339. 

(ejectio) 349. (nov. Soc.) 397 
Sidon M 309 
Sigena-Sigen C 212 
Silang (R) 225 

SHcsi&Schlesien (exil.) 151. Pr 327 
Silva Ducis-Hertogenbusch-Bois le Duc C 136 
Sittard C 479 
Slonimum-Sionim (R) 304 
SIuccia-5iuci (C) 304 
Smyma St 169. M 309 
SoIodura-5o2o</ium C 311 
Sora (C) 260 
Spira-Spe^er 16. 98. (C) 287 678 Index geographicus. Spiritus Sancti op-p.-Es-pirito Santo (C) 305 

Spoletum (C) 260. 367. C 413 

Stabise-CosteH' a Mare C 166 

Staia,\is\a-Starawies Dpb 408. 482 

Status uniti et Canada (num. scholarium) 497 

Staviacum-£stamj/er D3pb 407 

Stonyhurst et Hodder (Weld) 384. 392. (Jub. 

100) 480 
Stralsund 376 

Straubinga C 176. 180. 311. 369 
Stngomnm-Gmn-Eszetergam 47. (Pazm.) 176 
Stuttgart M 180 
Styiia,-Steiermark 119. 143 
Suecia 64. 72. 106. (Schacht) 160. 184. 200. 

(Galdenbl.) 280. M 612 
Suessiones-^Soissows Sem 405 
Suevica M (Schwaben) 311 
Suidnicium-/Sc/iM)et(inite M 183 
Suitium-Schwyz C 423 
SuIzbacum-iSMteiacfe M 180 
Symbaybena (Sem) 329 
Syracusffi 29 C 164 
Syria M 417. 433 
Syios-Syra ins. M 425 

Tacunga (Dpb) 308 

TagaU (conversi) 361 

Talabrica- TaZavera C 86. 278 

Tana 49 

Tanni C 217 

Tanna-T/iojin R 180 

Tapuytapera (R) 329 

Taraumarensis M 217 

Tarentum R 156 

Tarixa 257 

Tamopolis- rornopoZ C 408. 432 

Tarracona-Torrajona Dpb 62. 134. 174. 230 

Tartaria (Caffa) 129 

Taurinum- Tonno, Turin (conversi) 189. C 

(nov. S. J.) 405 
Tch6-li (Vicariat. ap.) 449. (num. Soc. occisi) 

481 
Teate (Theate)-Chieti C 156. 157 
Telonium (Telo Martius)- ToMion (Sem) 267. 

269. 292. 437 
Tenos- fmos (M) 237. 425 
Tepeguanenses M 217 
Tepozotzolan C Dpb 217 
Tergestum- Triesi C 169 
Terremi 76 

Tertia (ins.) C 94 (missiones) 214 
Teschinium- Tesrfiera (R) 472 
Therms-Termiwi C 167. 164 
Thibet 161 
Thessalia 169 

Thessalonica-S^oZowfci R 278. 309 
Thomae S. {urhs)-Meliapore 209 
Thombury House, Dex 496 
Tihm-Tivoli 29. C 86. 213. 260. 367. 
Ticinus pagus-Tessin ad Pr. Ven. 486 
Tirolis (M) 111. (miss.) 303. 311. 608 
Tokyo (Japon.) R 489. Acad. 497 
Tolentinus tract. 379 
Toletum-Toledo 14. 38 (Dpr C) 278 
Tolosa-ToMioMse (Pr Dpr C) 132. 157 
Tongo 41 
Topia M 217 

Tomacum- ToMrnai-Doornicfc C 47. 65. Dpb 191 
Torunium- TAorti 120. 192. (bahi. sang.) 296 Trajectum ad Mosam-M aastricht C (2 necati) 

183. 295 
Transtagana Pr (trans Tagum) 206 
TransyIvania-iSie6ere6iirjew 63. 71. 95. 103. 

107. 111. 119. 136. (beU.) 207 
Trappa-Lo Trappe 218 
Travancor (christ.'.) 226 
Tiemoma- Dortmund 615 
Treviri- Trier 127. 212. D 447 
Trichinopolis C 465 
Tridentum- Trienf, Trente 23. 37 Conc. 42. 

43. 45. 47. 49. 54. C 180. 311. (mgstratus.) 

343. (Pr Ven.) 486 
Trigueri-TrijrMeros 46 (C) 228 
Trincomalie (Ceylon) M 481 
Tripolis 273. M 309 
Tropea C 166 
Truncinium- Tronc/iiewnes Dpb 423. (exerc. 

pr. viris) 455. (assoc. sac.) 463 
Truxillo (C) 313 
Tubinga M 180 

Tucuman 2 St 97. 137. (C) 267 
Tudela (M per 15 dies) 198. (C) 246. (R) 470 
TyjMionum-Tullabeg Dpb C 408. 448 
Tungri (Tongri)- Tong^erw, Tongres (R) 296 
Tunkinum- Tonfcinj 145. 161. (Rhodes) 169. 

201. 227. 243. (Exj. Apolog.) 385 
Turiasona- Taroaono (C) 230 
TurnhoIta-TMrn/ioMi Sap 466 
Turno-ToMmow 37 
Turonium (C8esarodunum)-Tours 61. 141. 

(C) 309 
Turschenreit M 180 
Tusculum-Froscofe' 76. 126 (Sem) 260. (C=R) 

324. 347 
Tutela-TMiie (C) 284 
Tybum 112 

Tyniecum- T!/»iec C (nov. S. J.) 416 
Typhernas-Cii^ di Castello (C) 260 (ex. spir.) 

277. 357 
Tymaria-Tyrnaw-Nagy Szomiat C 148. Dpb 

439. 616 (Pazman) 

XSbeta-Ubeda (C) 228 

UItrajectum-Z7frec7ii (S)ti. Jansen.) 838 

Ulyssipo-Lisftoa, Lissabon 14. 22. 30. 38. 46. 
54. (pest.) 78. Dpb 118. 126. 158. (2 C?) 
230. (t Crucius) 270. (Dpr Dpb 2 C Sem) 
286. (aux. in angust.) 302. (terr. mot.) 
318. (nova S. J.) 414. (cholera) 422. 
(C. Orph. = CC.) 446 

Urbs vetus-OrOTeto R 157 C 260. 867 

UrgeUa (C) 230 

Utrera (C) 228 

Valdivia (R M) 297 
ValencenEe-Vo/encienwes C 87 
Valentia-Folewce (Pius VI.) 379 
Valentia-Foienao C 22. Dpr 78. (Cap. 0. Pr.) 

114. (Dpr 2 C) 230. (1836 2 C Cv) 422. 

Dpr 486 
Valkenburg C max. 479 
VaUachia 149 
VaUisoletum-yoi/a*)Kd 22. 30. Dpr 54. C 78. 

(3 Persje) 126. (turb.) Sem 160. (carcer.) 

198. (2 CSem Angl.) 246. (PP. 3pb.) 

270. 278. — C 470 
VaUisoIetum-FoZiodoiid (Mex.) C 217 
VaUis TeUina-ye/ieZiw 119 Valparisensis Portus-FaZporoiso (R) 297 
VaralUa-yoro/Zi/a.? (M) 108 
Varsavia-Forscfeau 88. 120. (Stanisl.) 160. 

(palat.) 288. (C Dpr) 804. Cv nob. 812 
Vaticanum C 61 
Veldkirchium-FeMfaVc/j C 811 
Venetiae (in Brit. min. )-Fannes (C) 809 
Venetiae-yeneaia, Venedig, Venise 4. 13. 29. 87. 

86. (exil.) 133. (pest.) 166. (redit S. J.) 

213. (Exerc.) 237. (phys.) 325 
Venlo Dex 495 
Vera Crux C 217 
Vergara (C) 246. (tumult.) 286 
Verona D 418 
Verviers C 447 

Vesontio (Bisontio)-Besonfon 61. C 117 
VesuIa-FesoMZ (C) 292 
Vesuvius (convers.) 173 
Vibona-J/onteteowe R 166. C 157. 
Vicetia- Ficen^o (templ.) 326 
Victoria (C?) 802 
Vicum-FigMC (C) 230 
Vienna-Fierawe (GaUiffi) (C) 292 
Vienna (Vindobona)-lFien 31. 39 C 55. 63. 

U. 147. 159. (C Pazm.) Dpr 167. (obsessa 

1683) 233. 234. 241. (Pius VI.) 371. 

Dpr 487. (Congress. 402) 
Vigiensis (D) 329 
VUlafranca (C) 246 
ViUagarciens. Dpb et C 62. (C) 246 
VUla nova ab Infantibus-FiHo nuem de 

Infantes (D) 278 
ViUa regiensis-Fi&reao (C) 278 
ViUarica (Parag.) 105 

VUIa Vitiosa (Visosa)-FiKa ViQosa Dpr 286 
VUna C 64. Sem (pont.) 88. 120. 128. (Acad. 

flor.) 136. (C Acad. Dpr Dpb D3pb) 804. 

Cv nob. 812. (caritas annonae) 328. (Utes 

sub latsi) 396 
Vincentu S. (ins.)-S. Vincent M 193. 209 
Vindobona, Vienna Austria3-TFiew 23. 103 
Vitebscum-lFiie6sA; (C) 304. 364. 392 
Viterbium-Fiterio (C) 260. (M castr.) 269. 367. 
Vormatia-TForms 16. 28. C 161. 287 
Vught, Dex 496 

Waggenthal 311 

Wartenberg R 361 

Waterloo 894 

Watten (Dpb) 264. (Dpr C) 360 

Weiden M 180 

WeiBenburg (GaUi captivi) 271 

Wetzlaria (M) 287 

Whimney House, Dex 496 

Wratislavia-Bresiau (M) 103. C 351 

Wurttemberg: Dux Car. Alexander cathol. 290 

Xaucea (China) 105 

Xaveriana (Sap) CastiUo de Javier 486 

Xereza-Xere^ (C) 228 

Ypr£e = Ipr8e-7pern C 87 

Zambesi M 465. 473 
Zebu C 225 
Zi-Ka-Wei C 441 
Znoyma- Znaim C 167. 183 
Zodziscum-Zoiteiszi (C) 304 679 Index rerum. „Acta Sanctorum" 191. 423 

jEgrotorum cura 352 

Aggregatio ad S. J. in Russ. 389. 391. 392. 

398. 401 
,,Alcabalas" 113 
,,America" (Comm. hebd.) 489 
,,Americanismus" 474 
Annus sanctus 1650. 197 
„Anticotonus" 130 
,,Antifebronius" 373 
Apologia Jes. Tunkini 385 
Apostasi» 169. 189. (418) 
Apostolatus Orat. 463. 490 
Approbatio S. J. in Russ. 387 
Architectura 630 n 
Artes 630 n 

ArticuU 39 art. eccl. anglic. 42 
Ascesis 629—634 
Assistentia Galliae 133 
Associatio sacerdotalis 463 
Associatio quondam discipulorum S. J. in 

Belg. 463 
Astronomia 628 k 

Balneum sang. (Torun.) 296 
Bellica tormenta (Verbiest) 241 
Bellum Turcic. 1683 (et preces) 239 
Biblia (Sa) 43. (Sinice) 139. (Tart.) 386 
„Bibliotheca scriptorum S. J." 469 
Biretum (Coad.) 187 
Breviarium Rom. 51 

Cffides christianorum impedita 486 
Calendarium Gregor. 82. (in China) 225 
Calend. S. J. 443. (definitivum) 491 
Canonizatio SS. Ign. et F. Xav. 156. (in Hisp.) 

158; 3 M Japon. 163. Elenchus Sanctomm, 

BB. Ven. Servorum Dei 636—643 
Captivorum cura 97. 198. 199 
Carceres (1777 educti Exj.) 366. (18 injecti 

1897) 481 
Carthusia 283 
Castrensis M (Belg.) 96. (Ostend. ) 127. (Demetr.) 

128. (Vallesia) 271 
Catalogi Alb» Russ. 391 
Catalogi GaliciaB 424 
Catalogi Hispaniae 438 
Catechesis 603—604 
Catecheses (Luc.) 266. (Landsperg) 296 
Catechismus Heidelberg. 42 
Catechismus Rom. 42. Tridentinus 43 
Catechismus Malabaricus 73 
„Cautio criminalis" 170 
Cholera vide Pestis 
Chorus in S. J. 36 

CivUis principatus (Constit. Leonis XIII). 458 
„Civilti Catt." 437 
„Ccen8e" (bulla) 50 

CoUoquia (disputationes) de reUgione 16. 37.192 
CoUoquium Marianum (Ingolst.) 327 
Colonia leprosorum 494 
„Common Prager Book" 24 
Communio frequens 29. 474 
Communio gen. (Rom.) 133. 141. (Ulysip.) 

160. (Cg5) 181 
Concilia (Mansi) 354. (CoU. Lacens.) 466 
Concilium Maronit. 306 
Concioncs (Bourd.) 229. (Exjes.) 373. 381. 601 
Concordatum Nap. I. 386 
Concordia (HoU.) 163 
Conferentiee (Frib. H.) 361 
„Confessio Marchica" (Brandenbg.) 138 
,,Confessio presbyt." (Scot.) 186 
Confiscatio bonorum S. J. 463 4. Index rernm. 

Confraternitas misericordiae 149 
Congregatio Card. (suppress.) 366 
Congregationes de ausiMis 126. 131 cf. MoUna 
Congregatio Dominaram SS. Cordis Jesu 

399—401 j 

Congregationes Gen. Elenchus (cum GeneraU- 1 

bus) 498—618. Decreta I 36. 44. II 44. ' 

52. III 60. 68. IV. 84. V. 108. VI. 132. 

VII. 148. 156. VIII. 188. IX. 196. X. 204. ' 

XI. 212. 220. XII. 236. XIII. 244. XIV. j 

262. XV. 268. XVI. 300. XVII. 316. 

XVIII. 324. XIX. 332. XX. 404. 412. 

XXI. 412. 420. XXII. 444. XXIII. 460. 

XXIV. 476. XXV. 484 
Congr. russae I. II. 372. 380. III. IV. 388. V. 

396. et I— V. 509—518. 
Congr. Procuralorum (1711) 276 
Congregationes Provinciales primEB 52 
Congregatio Maurinorum 146 
Congregatio (primaria) hon. morlis 291. 491 
Congregatio Mariana prima 45. aUa3 (Germ. 

Vien.) 55. 70. (Hisp.) 78. (Mex.) 81. 91. 

(Pol.) 96. (Ital.) 101. (Granat.) 134. 

(Burdig.) 141. (Neap.) ib. (AscuU) ib. 

(TheatiE) 157. (Colon.) 183. (dolent. 

V. M. Rom.) 197. (S. Ign.) 206. (Tib.) 

213. (August.) 215. (CastU.) 222. (Germ.) 

223. (C. Firm.) 229. (C Ingolst.) 239. 

(7 Monach.) 263. (7 Lugd.) 269. (August.) 

287. (Hisp.) 302. (buUa aurea) 307. 

(Straub.) 311. (priv.) 315. (C Cremcn.) 

320. (dommium Cgum) 323. — (Germ.) 

447. (Belg.) 471. (num. CgOm ab a. 

1684—1912.) 493. (Regina Hisp.) 494. 

(Hung.) 496 
Congressus Eucharist. ins 458. (23oa et 24n9) 

490. (26«») 23—25 Jul. 1914 Lapurdi. 
Conjuratio (pulver.) 128. (Tit. Oates) 226. 232 
Constitutiones 12. 20. 28. 30. 44. 52. cf. 

Institutum 
Conversiones (Polon.) 96. (Germ.) 98. (Mogor) 

121. (Mahum. 3) 126. (Calvin.) 128. 

(Africa) 129. (Calvin.) 141. (hsret.) 143. 

(Indi) 146. (1400) 161. (ha;ret.) 167. 

(Austr.) 170. (Falkenh.) 175. (Canada 

Jap.) 177. (C. Scot. Taurin.) 189. (Princ.) 

194. 202. (Austr.) 199. (Rh. Inf. Germ. 

Sup.) 207. (Mariaeb. Pol.) 208. (Boh.) 

216. (Pol.) 216. (C. Ulvs.) 230. (Saxon.) 

260. 256. (Lith.) 288. (St. Gervais) 293. — 

(1882—1883) 465 
Cor Jesu (po. apparens) 226. Consecratio 

totius S. J. 462 
Corporationis jura Tomaci 31 
Cruciata 107. 163 
„Cursus S. Scripturie" 471 

Damna (obsid. Vien. 1683) 238. 241. 
Declaratio (4 art.) cleri ^al. 234. (242). 
Deportario Jes. ™> ex Hisp. 360. (ex M) 363 
Dimissio e S. J. 286. 291 
Disciplina religiosa (Canis.) 39 
Dispersio Sociorum (Ital.) 429. (Hisp.) 430. 
(Austr.) 432. (GaUc.) 440. (Gall.) 461. 469 
Doctrina S. Thoms 140. 484 
„Doctrin8e" (PhiUpp.) 363 
„Dominus ac Redemptor" 365. 363 

Emancipatio (cath. Angl.) 362. 

Encyclica „Quanta cura" 450 

„fitudes" 445 

Examina Professorum S. J. 411 

Examina scholarium (Belg.) 447. (Bomb.) 489 

Ezcommunicatio civium impedita 231 Exercitia spir. S. Ign. 4. 15. (Rhedonibus, 
Namneti) 237. (Jled. Franc.) 253. (G. Sup.) 
256. (Aven.) 261. (Flor.) 269. (Panorm.) 
277. (Tif.) ib. (Gal.) 475. 477. (Ital. opi- 
ficibus) 485. (Feldk.) 487. (AUsen) 487. 

ExiUum Jesuitaram (Lus.) 326. 334. (Maragn. 
BrasU.) 329. 337. (GaU.) 341. (Hisp.) 342. 
360. (Luisiana. Paraq.) 346. (Neap. Parm.) 
349. 357. (Calif. Chile. PhiUp.) 353, 
(Mex.) 361. (Russ.) 396. (Lus.) 422. 
(Helv.) 431. (Rom.) 453. (Hisp. et aU- 
unde) 454. 

Exules Pr. sub P. Beckx 454 

Febronianismus 338. 370. 373. 378 

Fidei PP. 390. 398 

Foedus Germ. Austr. Ital. 458 

Foedus ctr. Turcos 62. 63. 64 

Formula consensus helvet. 226 

Formula Instituti 12 

Fragmenta Wolfenbiitt. 362 

Fractus Miss. (Ind. Chin. Madac.) 497 

FuneraUa Pombal 414 

Germanicum C 23 

Gesta in schola, scientia etc. 611 — 630 
Gesil (il =) E'a SSo. Nomini dicata 61. 85 
Gorresgesellschaft 458 

Herrnhuter 282 

Hierarchia (Japon.) 466. (HoU.) 434. (Ind. 

or.) 466 
Historia ecclesiastica (in C Rom.) 309. 622— 

624 f 
Historia S. J. anliqua (latina) 509—618. rwva 

(vernacula) 478. 496. 624—626 g 
Historia Juvencu (parl. gal.) 277 
Historia profana 626 h 
Hospitalitas (e.xules) 216 
Hugonottoram incursus Lagduni pnepeditus 

63. (CKdes) 58 

„Imago I. seeculi" 183 

Immac. Cptio et Maldonat 69. (Acad. 

Conim.) 190 
Imperium novum in Germ. 450 
Inccndium (C. Crac.) 288. (Rava;) 336 
Incursus hostiles 304. 312. 328. (336). (344) 
„Indo-European-Correspondcnce" 449 
„InexpUcabiU dolore" (Tambur.) 284 
InfaUibUitas 460 
„Informatio" (pro verit.) 281 
Inimicitia; sedatJB 134. 149. 169. 166. 174. 

181. 182 
Inquisitio (hisp.) 38. 94. 102. (Nid.) 222. 

(lusit.) 102. (Emm. Fernand.) 206 
Insritutum impugnatur 94. 100. 102. 108. 109. 

116. 124. Nova confirmatio 467. 597 
Institutum BibUcum 491. 492 
Interdictum in Sicil. 277 
„Interim" 18. 23 
,,Irish Monthly" 464 

Jansenismus 202. 205. 250. 258. (Aps 
Ultraj.) 282. (Scot.) 312. (GaL) 317. 
(Syn.) 338 

JubUaeum 1726 (Crac.) 296. 1751 (Ebred.) 
317. 1770 (Caliss.) 344. (76 ann. Belg.) 
487. (100 ann. S. J.) 492. (P. Scarga) 496 

Juramentum (Jac. I.) vetitum 136. 162. 
(circa V. Apost. Sin.) 243 

Jus canonicum 621 e 680 Index rerum. „Kath. Missionen" 463 
..Kulturkampf" 450. (leges) 458 Laurea (C Frib. Br.) 231. (Const.) 266 
Leges GalliEB ctra religiosos 458. (associationis) 

474. 477 
Leges Germaniae (ctr. religiosos) 458. (ad 

pacem) 466. (ctr. S. J.) 490 
Leges posnales ctr. Exjes. 333. 341. 373 
Legio honoris (crux) 486 
„Lettres 6difiantes" 266 
Libelli famosi contr. S. J. 104. 111. (Angl.) 168 
Liga (cathol.) 130 
Ligue 90 

Linguarum scientia 630 m 
Lis Lovan. 111. 151. (Crac.) 162. 168. (et 

Leop.) 224. 296. (Viln. Poloc.) 396 
Lis (Lud. XIV. cum Papa) 218. 221 
„Litter£e Majestatis" (Rud. IL) 130 
Litteratura 627 i 
Livonia 88 
Locustaa (Jarosl.) 248 Machinationes ctr. Institut. 62. (cf. Instit.) 
Martyria 159. 161. 186. (Hib.) 200. (Canad.) 

201. (S. Vinc.) 209. (Paraq.) 249. (Nicoba) 

273. (Tunk.) 305. (Ind. Or. Ceyion. Moluc. 

Malac. Birma. Siam, China) 644r— 646. 

(Tunk. Cocinc. Jap.) 646—648. (Arm. 

Pers. Mesop. Syria. PhUip. Marian». 

CarolinaB. Nicobar.) 648 — 660. (Monomot, 

Cafr. Zambes. Congo. Madag. iEth. 

Maioc. Guin. Canar.) 660 — 661. (Bras. 

Paraq. Uruq. Patag. Chile. Perd, Mq., 

Maranon. Orin. Nov. Granat.) 661—653. 

(Mex. Cahf. Luisian. AntU. Florida. 

Canada) 653—655. (Lusit. Hisp. It. Gal. 

Alsat. Belg. Angl. Hib. Suec. Germ. 

Boh. Hung. Transyl. Alban. Pol. Lith. 

Russ.) 665—661 
Martyrologium Rom. 98 
Massonum secta 282. (Const. pont.) 298. 314 
Mathematica 629 1 
Matriculation (Bombay) 489 
Medici, nosocomi Jesuitse 57 
„M6moires de Tr^voux" 261 
Mercatores Jesuitael 151 
Misericordise opera 605 — 606 
Missa (tecto capite) 139 
„Missiones cath." (Galic.) 472 
Missiones exterae (Ass. Gal. 1749) 321. (ruina) 

361. (in Bras.) 366. — num. Sociorum 

(1870) 457. (convers.) 497 
Missiones in patria (missionarii, nomina) 

605—612 
Missiones intemse (MassU.) in Ital. 53. (Hisp.) 

86. (Polon. et Livon.) 88. (Palatin.) 159. 

(BsBt.) 166. 173. 174. (Glandomit.) 182. 

(TudelsB, Arandae etc.) 198. (Angrse, 

Pontse etc.) 214. (Segneri) 221. (Norm.) 

229. (C Conunb.) 230. (GaU.) 237. (Lib.) 

ib. (Th. Gonz.) 238. {Furstmb.) 239. (Cast. 

Arag.) 246. (C Con.) 254. (Corios.) 261. 

(Rom. terr. mot.) 261. (Fontana) 263. 

(Viterb.) 269. (Cast.) 278. (293). 294. 

(Zarzyni) 296. (Aquis) 301. (Suev. Tirol. 

Bav.) 303. (reguls) 316. (Palatin.) 327. 

(Seduni) 343. (poenit.) 424. (marina) 438. 

(Belg.) 471 
„Missions belges" 479 
„Monita secreta" 144 

„Monitorium" (ad gub. Parm.) 346. 347. 349 
„Month" 456 
,,Mysteria politica" 162 Natales Provlncianim S. J. 

anliqwB 686 — 587; restiiutae 588 — 689 

Navalis M (Flandr.) 167 

Negotiatio cf. Lavalette (326) 

Nex infertur Jesuitis 381. (15) 422. (5) 453. 

(4) 481. vide Mariyria 
Nigritffi non vendendi 121. 129. 163. 402 
Notitia summ. de Instituto S. J. 597—600 
Novatores oppugnati (Canis.) 40 
Numerus Christianorum (Pr Malab.) 225. 

(Persia) 289. (Calif. Chil. Phil.) 353. 

(in Marianis etc.) 361. 
Numerus Scholarium (Hisp.) 78. (Perii, Mex.) 

81. (Ulys.) 102. (C Germ.) 126. (Paderb.) 

127. (Duac.) 143. (Pistor.) 181. (in Hisp.) 

214. (Monac. CEnip.) 215. (Rhotom.) 221. 

(Pamp.) 264. (Hisp.) 262. (Ratisb.) 295. 

(Bomb.) 489. (In M) 466. (Belg.) 471. 479. 

(Germ.) 479. (U. Greg. Rom.) 493. (Stat. 

un. Canada) 497 
Numerus Sociorum (Austr.) 103. (Beet.) 110. 

(Jap.) 113. (tota S. J.) 116. (Pr C Rom.) 

117. (PoL) 120. 216. (Lus.) 134. (Hisp.) 

142. (HoII.) 143. (Angl.) 160. (S. J. 1626) 

164. (CPerus.) 173. (Lus.)174. (Mex.) 201. 

(Sard.) 206. (Austr.) 207. (G. Sup.) 215. 

(Franc.) 221. (Cast.) 230. (Marian.) 233. 

(Pr Sic.) 285. (China) 289. (Mex.) 305. 

(col. hisp.) 310. (Angl.) 320. (Lus.) 358. 

— S. J. 446. (in obs M et in Canad.) 

457. (Ass. Gall.) 461. (Ass. Hisp.) 462. 

(missionariorum 1882—1883) 465. (Angl. 

1886) 472. (M Bengal.) 473. (M Trincom. 

Madag. Tch§-li) 481. (Angl. 1816—1910) 

488 
Numerus Sodalium (civ. Aug.) 287. (m Pr. 

Germ.) 447. (Belg.) 471 (Barcin.) 486 
Nuntiatura Monac. 370 

Obedientia (cseca defenditur) 101. (promittitur 
ca rit. Sin.) 276. (inCocinc. quoad rit.)289 
Observantia soholarium 223 
Obsidio (Viennae) 1683. 233. 241 
Ontologismus (Gioberti) 426 
Oratorium GaUicum 138 
Oratorium Rom. (Gravita) 149 

Parochije in Perii 67 

Passaviensis tractatus 18 

Patrimonium S. Petri a GaUis occupatum 394 

Pax Guestfal. (Inn. X.) 186 

Pecunia (multiplic.) 222 

Pensiones (Exjes. gal.) 357 

Peregrinationes (Kaufb.) suppUcat. 223. (Bi- 

burg) 319 
Persecutio ( Jap.) 97. 121. (Paderb.) 127. (Jap.) 

129. (Jap.) 145. 153. (HolL) 169. (Pol.) 

192. 208. (Angl.) 216. 224. (in Ind., HoU.) 

226. (Suntg.) 231. (Camen.) 240. (Pol.) 

256. 264. 272. 280. (Tunk.) 281. (Lus. 

Pomb.) 318. 326. 329. 334. 337. (Gal. 

325. 333. 341. 345. cf. 366. 385. (Hisp.) 

342. 345. (Neap. Rom.) 397 
Perturbatio in S. J. 132 
Perturbatio in Pr Lus. 110 

(protestantium ctr. S. J.) 135 

in Corsica sedata 167 
Peste exstincti 33. 38. 45. 64. 78. 86. 95. 

103. 126. 160. (7. 8. 15) 165. (12) 167. 

(2) 173. 247. 270. 278. (18) 285. 294. 

297. 310. 456. 605—606 
Pestis 69. 77. 118. 160. 166. 191. (197). 

(Santand.) 294. 416. 421. 422. 446. 465 
PhUosophisB stud. triennale 452 
Physica (Venet.) 326. (Posn.) 336 Pinacotheca Mariana 335 

Poenitentiam exempl. fecit (adulter) 263 

PoBnitentisB Sacram. 603 — 604 

Poenitentiarii Jesuitae 61 

PoUtica (Possev.) 88. (Matthieu) 93. (Auger.) 
101. (Emm. Fem.) 238. (Amer. mer.) 265 

Prffideterminatio phys. 131 

Preedicatio 601—604 

PrsBJudicia (in Gall.) 413. (Ravign.) 429 

ProbabUism. (Th. Gonz.) 244 

Propaganda 164 

Proscriptio (e Lus.) 486 

Prospectus S. J. 1914 
DomiciUa in Provinciis 590 — 591 
DomicUia in Missionibus 592 — 593 

Provinciales „Epistol8e" (Pascal.) 213 

,,PrzegIad powszechny" 472 

Qadraginta horarum oratio Messan», Ma- 

ceratsB 29. 131. (Lus.) 134 
Quietismus 242 
Quindennia (Lus.) 262 

Ratio studiorum 92. 108 

Ratio studiorum pro Russia 380 

„Razon y F6" 478 

Reducere protestantes student viri optimi 242 

Reductiones 137. (approb. a PhU. V.) 313. 

(1750) 318. (m CaUf. ChU. Philip.)353 
Reflex. Morales (Quesn.) 226. 253 
Reformatio cath. (FranconiEe, Fuld., Helv. 

Bav. Alsat.) 96. (Styr.) 119. (Alpes) 125. 

(Mog. etc), 127. (Germ.) 159. (Austr. 

Boh.) 167 
RegaUa (Us) 226. 229. 237. 250 
„Regium Institutum Utterar." (SUes.) 368 
Restitutionis edictum 170 
„Revista de Sciencias Naturaes" 478 
Revolutio gaU. 370. (victim») 381. 657. 

(1830) 410. 413 
Riius Sinici (ctrov. 1693) 267. 259. 265. 267. 

273. 275. 276. 284. 289 
Ritus Malabar. 291. 307 
Rosarium e collo 223 
„Rosarium secretum" 170. 173 

Sacramentorum usus frequens 13 

Sfficularis dies S. J. (Rom.) 181. 183. (Pol.) 

184. 491. 492 
Sanctio pragmat. (Parm.) 349. (Hisp.) 350 
Sanctuarium Lapurdense 463 
Schisma et S. J. 281. (PeMnense) 369 
Schola mUitaris 414 
Scientia media 46. 86 
Scientiae (a— n) 611—634 
Scriptores ascetici 629 — 634 
Scriptores de missionibus 625 
Scriptorum Catalogus (Ribad.) 134. Nomina etc. 

601—634 
SS. Scriptura (tartarice?) 385. interpretatio 

619—621 d 
Seminar. Miss. ext. Paris. 218. 377 
Separatio (juniorum) 126 
SUentium dbseq. 258. 282 
„Smt ut sunt" etc. 323 
Societas C Claromontani (Paris.) 45 
Societas scientifica BruxeU. 463 
Societas SS. Cordis 390 
SodaUtates cf. Cgo Mariana (603—604) 
SodaUtium Xaverianum 447 
„Sollieitudo omnium Eeclesiarum"' 403 
Status reUgionis in Europa 5 — 8 
„Stimmen aus Maria Laach" 456 
Studia (Sem ComUI.) 494 
„Studien op godsdienstig etc, gebied" 466 681 Index rerum. „Studieg . . on letters, phil. and science" 496 
„Sunmia doctrinee christ." (Canis.) 31 
Superstites e persec. Pombal. 366. 382 
Suppressio S. J.-Breve 356. 356. (in Russ.) 

363. 372. (in Gal.) 365. (in Germ.) 367. 

(Pol.) 368 
„Symbolik" (Mohler) 418 
Synodus (Tunkin) 226 
S^Tiodus (schism. Hieros.) 226 
Synodus („3ancta" Russ.) 282 
Synodus Dortracens 146 

Tabulatum corruens (Compost.) 254 
Terne motus (Rom.)261. (Arim. Panorm.) 293. 
(Ulys.) 318 (Messana;) 482. 485. I „Theatrum Jesuiticum" 214 
I Theologia et Philos. scholastica 612—615 a 
I Theologia positiva et polemica 615—617 b 
Theologia moralis 617—619 c 
Tolerantia, decr. Jos. II. 370. (in Pol.) 346 

(qusedam in Suec. pro cath.) 384 
Tractatus Tolentinus 379 
Traditionalismus 437 
Tributum injust. 150 

Tridentinum 42. 47. executioni datum 53. 54 
Tumultus (Posnaniae) 232. (Cantabria) 286. 

(Ecuador) 481 
Tyrannicidium 109. 126 „Unigenitus" (Bulla) 274 
Unio (protest.) 130 
Universitas (S. Lud.) 417 

Venalicia negotiatio 121. 129. (Bras.) 209. 402 

Vicariatus Apost. Tch§-Ii 449 

Visitatio C Hib. Sem Rom. 352 

Visitationis ordo 138 

Vocatio ad religiones (Boh.) 199 

„Volksverein" 466 

Vulgata 106 „Zeitschrift fur Kath. Theologie" 463 

Y r a. n c 3 ; 
« CoJie^C 
682 0. A. M. D. G. v" mM m m 


'V;''M mm Siii iifiMffll m 

^Vi 


mm ^m n mm^-h. 

iw#':'^iir^''" 
;i';;;li|:|li|::,;;:' ' ^■;;::iiiP^« :..ll^!,:i''*!';!''. 

iiiii 

',,;c^i.;i|f;ij(!-i'';; it:\fi\i:'4y •■',\',.,:,'-:.:iii':';'i'^.''' v.'"ii;'.'iiiw 

.■'''; I U'':'';^'.';';;^!',"^ 
. . .'"',.'.tiii>i't.' ',"1.''':'''^'' 1-''^ 

iililiif ■^i lii:|;:::'! 

"■ :|:ilii«'li :"!!' :^:''':v ■':;":! 1 

' :'•.'' .'1 'r '.a 

''':':'i:';>t''l! ■:■ ;liiiii '■■:Tr.f>'E'l.'i 

■^■':i i 
:■': .'#!:; 

:'.:''!:!!M'l:r ■'.l:''